Zjef Vanuytsel

Zjef Vanuytsel behoort volgens velen tot de belangrijkste liedjesschrijvers van de voorbije decennia. Zijn debuutplaat ‘De Zotte Morgen’ uit 1970 was een stijlbreuk met het toenmalige Nederlandstalige kleinkunst/troubadour-genre en zette zich resoluut af tegen de toenmalige schlager- en balmuziek. De Zotte Morgen kan misschien wel beschouwd worden als de eerste echte volwassen chansonplaat in Vlaanderen en is zeker een mijlpaal binnen de Nederlandstalige muziek. Enigszins in contrast daarmee citeren we, en plaats deze uitspraak binnen de tijdssfeer van toen, namelijk 1974, Pol Van Mossevelde in zijn boek “Met toeters en bellen”: “Zjef Vanuytsel is iemand die geleidelijk aan wist te reveleren in het spoor van Boudewijn de Groot met eigen teksten. Teksten die even vlinderend en romantisch zijn als datgene wat de troubadours voor hem op het podium brachten. Hij wist dat echter te verbergen door het jargon van de nieuwe generatie te hanteren. Daarbij viel vooral het timbre van zijn stem  en de melodische uitwerking van zijn liedjes op.”

Zjef Vanuytsel werd de zesde juli 1945 in Mol geboren onder het sterrenteken Kreeft: een fijngevoelig iemand, wat introvert, erg kunstzinnig, iemand die zijn gevoelens opkropt om ze nadien in een haast ongecontroleerde bui de vrije loop te gunnen. Hij moest thuis de aandacht delen met zijn zeven jaar jongere zus. Vader werkte in een fabriek in Kwaadmechelen en moeder was zelfstandige vroedvrouw die er thuis ook nog een winkel in babykleding en accessoires opna hield. Zjefs vader hield zich in zijn vrije tijd bezig met het organiseren van bonte avonden. Hij schreef sketches en liedjes die hij voorzichtig met de anderen meezong, want aan zangtalent ontbrak het hem compleet. Enkele leden van de plaatselijke fanfare begeleidden hen. Om de vier à vijf maanden werd er in het dorp zo’n bonte avond georganiseerd en zat Zjef op de eerste rij. Vader schreef grappige verhaaltjes en presenteerde die ook. Langs moeders zijde werd er vooral door de tantes duchtig op los gezongen. Thuis stond de radio dan wel aan, maar het duurde tot Zjef zo’n jaar of veertien was vooraleer hij aandacht aan de muziek ging besteden. In het lager onderwijs mocht hij wel regelmatig vooraan in de klas een liedje voorzingen dat hij van zijn vader had geleerd. Van de gitarist van de groep die de bonte avonden begeleidde,  leerde Zjef zijn eerste akkoorden.

Al snel bleek op school dat Zjef een slimme jongen was, iemand die gemakkelijk studeerde. Zjef had al als kind snel de amusementsmicrobe te pakken, want in de lagere school in Meerhout (in de buurt van Mol) moest hij regelmatig voor de klas zijn medeleerlingen amuseren. Hij herinnert zich nog hoe hij tijdens zijn lagereschoolopleiding op de treden voor de klas volksliedjes mocht zingen die hij van pa had geleerd. Na de lagere school wordt Zjef intern op de middelbare school in Hoogstraten, waar hij de afdeling Latijn-Grieks gaat volgen. In zijn streek werd er naarstig naar goede leerlingen gezocht die daar met open armen werden ontvangen. Dat internaat bleek voor hem, achteraf gezien, een ware zegen! Zjef werd daar verplicht te studeren, hij kon niet anders. In Hoogstraten lag het niveau hoog. Meegenomen was echter dat je er op creatief vlak je ding kwijt kon: schilderen, musiceren, sporten. Zjef kon in zijn jonge jaren een niet onaardig partijtje voetballen, een bezigheid die hij aan de kant schoof toen hij met toneelspelen begon en boeken lezen. Over die periode zegt hijzelf: “Het was zeker niet mijn gelukkigste tijd, alleen al door het spartaanse regime van het instituut, maar mee mogen werken aan de jaarlijkse theatervoorstellingen, waar we onder andere stukken van Tolstoj opvoerden, was een grote eer, de ultieme wens van veel stuidemakkers. Je voelde je behoorlijk uitverkoren.”

Tijdens zijn middelbare studies schreef Zjef zijn eerste liedjes. Meestal Nederlandstalige teksten op bestaande Engelse hits. The Beatles boeiden hem en qua kleinkunst vooral Jaap Fischer. Wanneer hij op zekere dag Jacques Brel op televisie ziet, staat hij als aan de grond genageld. De thema’s, de teksten, de passie waarmee Brel zingt, grijpen Zjef meteen naar de keel. Veel later zegt hij over Brel: “Voor mij hoort hij bij de allergrootsten. Ik was zo graag met hem eens een nachtje doorgezakt om zijn kijk op de dingen te horen. Ik heb wel de eer gehad hem eenmaal te ontmoeten, hoewel hij toen al niet meer zong. Het was ter gelegenheid van een benefietavond voor de toenmalige, bijna  failliete “Ancienne Belgique”. Ik herinner het me nog goed: voor mij op de eerste rij zat prinses Paola, omringd door haar hofhouding, achter mij een symfonieorkest en ik daartussen in de schijnwerpers, met alleen maar mijn gitaar en met een minimum aan monitoring. Knikkende knieën, klamme handen en zenuwen die door je keel gierden. Ik heb na afloop met Brel enkele blikken en woorden van verstandhouding gewisseld, als reactie op het overdreven protocollair gedoe op het einde van de voorstelling.”

Na zijn middelbare studies trekt Vanuytsel naar het Sint–Lucasinstituut in Brussel om daar architectuur te gaan studeren. In de jaren zestig een licht rebels broeinest waarnaar heel wat creatieve geesten hun weg vinden. Zjef was altijd al met tekenen bezig, zo gewoon vrij uit de pols. Het PMS kon uit de proef ruimtelijk inzicht afleiden dat hij talent had om architect te worden en omdat Zjef toch niets anders voor ogen had, ging hij met dat voorstel meteen akkoord. Tijdens die studiejaren geraakt hij verknocht aan de muziek van de jonge Bob Dylan en de Angelsakische hits van het moment. Liedjes schrijven was voor Zjef niet zo gemakkelijk, want je had in die tijd qua voorbeelden niet veel helden in het Nederlandstalige gebied rondlopen. Aanvankelijk houdt hij het bij een bluesgetint repertoire waarmee hij schoorvoetend optreedt en durft almaar vaker eigen liedjes te zingen. Het stond voor Zjef wel van in het begin vast dat hij in het Nederlands zou zingen. In een interview met “De Morgen” in de zomer van 2007 zegt hij reflecterend daarover: “Ik vond dat vanzelfsprekend. Wij waren de kinderen van de laatste generatie die men nog had proberen te verfransen en wij zochten naar onze eigen identiteit. Maar zelf ben ik nooit een flamingant geweest en ik had ook niet het gevoel dat het Frans me werd opgedrongen. In Hoogstraten, waar ik op de humaniora zat, was taal een prioriteit. Daar stond men erop dat er Algemeen Nederlands zou gesproken worden en werd ons de liefde voor literatuur bijgebracht. Ook de Franse literatuur. Ik vind het nog steeds een prachtige taal. Bovendien, in Frankrijk eren ze hun chansonniers. Dat ligt hier toch wel anders.”

Vanaf het midden van de jaren zestig, nog voordat hij zijn eerste plaat had opgenomen, kan Zjef al rekenen op zijn eerste schare fans. Radio 1-producer Jan Geysen heeft hem daarbij meer dan zomaar een handje geholpen. Radio 1 was van plan enkele opnamen van nieuw talent dat ze hadden ingeblikt op een compilatie-elpee uit te brengen, maar platenfirma Philips vond het beschikbaar oeuvre van Zjef Vanuytsel zo goed dat ze een ganse elpee met hem wilden opnemen. In 1968 krijgt Zjef van hen een contract aangeboden. Ze kijken rustig de kat uit de boom, zo wil Zjef het toch, want hij wil de juiste songs op die plaat zetten en een deel daarvan moet nog geschreven worden. Zjef is een perfectionist en laat dat meteen voelen. Hij laat zich niet de les lezen door de directie, van welke platenfirma dan ook. Zij wachten twee jaar en vinden dan de tijd rijp om een eerste elpee op te nemen waarvoor Frans Ieven, later algemeen directeur VRT-radio, de voor die tijd opvallende arrangementen  schrijft. Producer van dienst is Roland Verlooven en technicus Paul Leponce.  Zjef zat net midden in de examenperiode en moest ook nog zijn eindwerk afronden. Dat werd non-stop alles op alles zetten. Meteen na dat examen en vlak voor zijn eindproject klaar moest zijn, wordt tijd geruimd om het album op te nemen. Dat eindwerk wordt koudweg drie weken aan de kant geschoven. In de studio kunnen ze beschikken over een viersporenbandopnemer, met alle beperkingen van dien, maar die zorgt ervoor dat er niet te veel snoepjes voor het oor aan de opnamen worden toegevoegd en dat alles eerlijk en direct klinkt, wat de liedjes van Zjef ten goede komt. Twaalf liedjes worden ingeblikt met voorop als earcatchers De Zotte Morgen en Houten Kop. Die liedjes wisselden pas van plaats nadat Roland op de idee kwam die nummers in elkaar te laten overvloeien als betrof het een conceptelpee. De Zotte Morgen schreef Zjef deels op de trein van Brussel naar Mol. Na zijn middelbare studies op internaat kon hij in Brussel lekker uitbreken, kwam hij in een ongelooflijke sfeer van zich vrij voelen terecht. Op stap gaan met je vrienden en zuipen tot in de vroege uurtjes, terwijl in de buurt van het Noordstation de eerste reizigers arriveren en zich oplossen in de drukte van toeterende auto’s en overvolle trams. Dat maakte op hem, een jongen geboren in de stille Kempen, een enorme indruk, die hij koste wat het kost in een tekst moest gieten. Voor zijn vrouw, die hij in Brussel had leren kennen waar zij de afdeling binnenhuisarchitectuur volgde en met wie hij in 1969 trouwt, schreef Zjef het beklijvende Ik weet wel m’n lief en al even opvallend op die eerste elpee is de song Hop Marlène, een lied  dat in een tangoritme was geschreven, maar uiteindelijk in een soort hot–club-de-France- stijl werd opgenomen, en het kritische High Society, op aanraden van Frans Ieven en Roland Verlooven.

Het album “De Zotte Morgen” gaat meer dan honderdduizend keer over de toonbank, goed voor platina dus. Zjef is op dat moment nog maar vijfentwintig. Het spreekt voor zich dat hem dat niet koud laat. De optredens rijgen zich aan mekaar. Om zijn architectendiploma te gelde te maken, vindt Zjef niet het geschikte moment en bergt het dan maar op voor later. Zijn ouders fronsen hun wenkbrauwen, maar het overweldigende succes van hun zoon compenseert hun ontgoocheling meteen. Hij profiteert van het feit dat aan het begin van de jaren zeventig de jeugdclubs en de culturele centra als paddenstoelen uit de grond schieten. Van de ene uithoek in Vlaanderen naar de andere reizen, is wekelijkse kost. Hij palmt zijn publiek in met zijn wat hese stem en zijn bijna in parlandovorm gebrachte melodieën. Wel merkt hij in het begin dat hij wat moet uitkijken met zijn teksten in een nog relatief  conservatief Vlaanderen. De chansongeneratie was jong en rebels en de brave dorpspastoor of onderwijzer had het daar niet altijd even makkelijk mee. Een organisatie als het Davidsfonds weerde hem zo nu en dan. In heel wat artikels uit die tijd en ook in ons interview voor Radio 2 zei Zjef daarover: “Ik trad tot midden de jaren zeventig op in kleinere theaterzalen en in jeugdclubs. Die werden door vrijbuiters uitgebaat en door de plaatselijke notabelen als oorden van verderf beschouwd. Ik speelde toen wel twintig keer per maand en na het optreden mengde ik me tussen het publiek. Dat hoorde erbij. Aan de toog werden dan breedvoerige discussies gehouden en die liepen meer dan eens uit. Ik was in die dagen een nachtuil zonder echt goed met drank overweg te kunnen. Ik hou immers van het leven, het is toch meer dan werken alleen.” Zjef was op dat moment een rijzende ster aan het Vlaamse kleinkunstfirmament, al hield hij niet zo van die term. Die spande te zeer als een keurslijf om hem heen. Nog steeds houdt hij er niet van een rist Nederlandstalige liedjes onder één noemer te plaatsen. Aan het begin van die boeiende jaren zeventig had je in Vlaanderen het aanstormende talent Johan Verminnen die de kop boven water stak. Samen met hem, Jan De Wilde, Raymond Van het Groenewoud en Kris De Bruyne voelde Zjef een band. Zij waren allen op zoek naar een nieuwe klankkleur in het Nederlands. Dat linkte hen aan elkaar. Zij voelden de behoefte om liedjes te maken met meer inhoud, met andere invalshoeken dan je door de bank hoorde. Volgens Zjef was Vlaanderen nog een braakliggend land, waar de muzikale voorgeschiedenis niet verder reikte dan Cor Vander Goten en Miel Cools. Dat waren tot dan toe hun Vlaamse schoolvoorbeelden. Het was aan de nieuwe lichting om een eigen richting te zoeken. Soms liep die zoektocht met een sisser af en sloegen ze een andere richting in, al liet Zjef in menig interview graag optekenen dat ze er toen in geslaagd zijn de polsslag van de tijd te vatten. In het programma “Tijdgenoten” van de vijfentwintigste juli 2004 zei Johan bij Radio 1 over Zjef welgemeend het volgende: “Net voor ik begon, was Zjef al een ster. Hij zong op de eerste avonden waar ik ging kijken naar zangers. Kort daarna ben ikzelf begonnen en ik vind nog altijd dat de eerste plaat “De Zotte Morgen” een mijlpaal is in de wereld van het Nederlandstalige lied. Zjef had enorm veel succes. We kunnen ons echt niet meer voorstellen hoeveel. Hij was samen met Boudewijn de Groot de meest succesvolle singer-songwriter in ons land.”

Net toen het succes van zijn eerste elpee de kop opstak, moest Zjef naar het leger. Een periode waar hij niet zo gelukkig op terugkijkt. Gelukkig had hij een commandant die van muziek hield. Eenmaal die periode achter de rug, kon hij zich voor het volle pond met zijn zangcarrière bezighouden en aan een rist live-optredens beginnen, want zijn agenda puilde letterlijk uit. Zjefs prijzenkast raakt rijkelijk gevuld, onder meer in 1970 met de “Erasmusprijs” en het jaar nadien met de “Grote Prijs van de Belgische Variété-critici”. Ook Nederland reageert op het succes van De zotte morgen. Zjef gaat daar in enkele kleinere clubs optreden, maar bij gebrek aan een manager moet hij de klus alleen klaren en dat is van het goede iets te veel. Op uitnodiging van Willem Duys treedt hij op in diens populaire tv-show “Voor de vuist”. Daar blijft zijn buitenlandse poging niet bij. Enkele liedjes worden in het Duits vertaald door Thomas Woitkewitsch, die zijn kunnen al bewezen had door Herman van Veen van Duitse teksten te voorzien. “Eind jaren zeventig hadden we contact met Thomas gekregen. We geloofden echt in een doorbraak in Duitsland. Maar zoiets moet je een paar jaar geduldig voorbereiden. Dat is toen niet gebeurd. De ambitie was ontoereikend en ik twijfelde aan mijn zangcarrière.” Wel werd Zjefs Ik weet wel m’n lief in het Duits vertaald, maar het Duitse succes werd niet wat hij ervan verwacht had.

Misschien zijn we het uit het oog en het oor verloren, maar samen met het orkest Il Novecento onder leiding van Robert Groslot blikt Hans de Booij in 1992 voor zijn cd “Vlaamse Helden” een cover in van De zotte morgen. Zotte Morgen heet de cover die Dirk Blanchart in 1998 opneemt voor zijn album  ”Schietstoel”. Hij wordt in dit nummer begeleid door drummer César Janssens, basgitarist Vincent Pierins en gitarist Fritz Sundermann. Een jaar eerder had Dirk Denoyelle voor zijn album “De kleinkunstwereld van Dirk Denoyelle” samen met Zjef een bewerking geschreven van De zotte Morgen met als titel De Zoo van Morgan. Het nummer De massa wordt op single uitgebracht en staat de dertiende januari 1973 op acht in de Vlaamse Top Tien. Vijf jaar later vinden we dit nummer pas terug op de elpee “De stilte van het land”.  Zjef heeft een paar jaar gewacht, om precies te zijn tot in 1973, om uit te pakken met zijn tweede album “Er is geen weg terug”, in een productie deze keer van Frans Ieven. Hij krijgt in de studio de muzikale ruggensteun van onder anderen Firmin Timmermans, Jean Blaute, Philippe Malfait, Roger Van Hanverbeke en Frans Ieven, die de basgitaar en het orgel voor zijn rekening neemt. De opname klinkt professioneler, het studentikoze is wat verdwenen en heeft plaats geruimd voor akoestisch gitaarwerk en het toetsenwerk van Jean Blaute. Ieven staat er tijdens de opnamen op dat elke song een natuurlijke klank krijgt. Het klinkt achteraf alsof er live werd gespeeld. De kritiek is echter verdeeld. Wanneer in 2007 zijn verzamelbox verschijnt, schrijft Zjef in het bijbehorende boekje daarover: “Ik wou in de eerste plaats niet in herhaling vallen. We waren jong en we beschikten over beperkte middelen. Ons doel was boeiende liedjes in het Nederlands te maken. We waren geen gladde jongens die het gat in de markt hadden gevonden. We begeleidden onszelf op de gitaar omdat we de nummers ook zo schreven. Het was vanzelfsprekend, handig en vooral betaalbaar, en je vond indertijd niet op een-twee-drie losse studiomuzikanten zoals nu. En als je nu, zoveel jaren later, luistert naar het beste dat toen de opnamestudio’s verliet, is dat nog altijd niet niks.” Op “Er is geen weg terug” serveert Zjef twaalf liedjes met naast de titelsong onder andere Zal je dan nog voor me zorgen, Toch is ze zo lief, De idioot van de vrede, Langs de spiegels van de tijd en Omstreeks middernacht. Het is opnieuw een sfeerplaat, maar er klinkt wat meer weemoed tussen de groeven. De liedjes zijn intiemer, minder toegankelijk, en twijfel en onzekerheid zijn in de teksten geslopen. Het succes is nog groot, goed voor een gouden exemplaar, maar steekt toch wat af tegen de monsterverkoop van zijn eerste plaat. Ook al moet hij er een tijdje op wachten, het is wel leuk wanneer Zjef zijn eerste auteursrechten int. In ons interview vertelt hij daarover geamuseerd dat hij er niets beter op vond dan toen met enkele vrienden eens lekker uit te gaan eten en een paar gitaren te kopen. In 1973 staat Zjef voor de eerste maal op de affiche van “Nekka”. Hij deelt de zevende oktober het podium van het “Sportpaleis” in Antwerpen met onder anderen Armand, De Elegasten, Ivan Heylen en Willem Vermandere.

Zjef treedt op dat moment nog steeds alleen op met gitaar. Hij vindt dat zelf ook betaalbaar en mee de reden dat hij in die tijd veel gevraagd werd. Hij heeft ook de gewoonte na elk optreden te blijven doorzakken. In 1974 schrijft hij de titelsong voor de film “Salut en de kost” van regisseur Patrick Lebon met in de hoofdrollen onder anderen Joris Collet, Romain Deconinck en Hanny Vree.  Het jaar nadien gaat Zjef opnieuw optreden. Niet meer solo enkel met gitaar, maar omringd door een aantal muzikanten. Vanuytsel wil een ander gelijk en muzikaal gezien meer mogelijkheden. Zijn keuze valt op de toetsenisten Tars Lootens en Marc Malyster, bassist Eric De Wolf en drummer Jean-Luc Van Lommel. Zijn optredens worden duurder. Hun p.a. moet ook worden uitgebreid. Er moeten afspraken worden gemaakt, de agenda’s op elkaar afgestemd, kortom, er moet georganiseerd worden. Alles wordt professioneler en dus ook complexer.

In 1976 is er op het Philips-label de elpee “De zanger” in een productie van Jean Blaute, opgenomen in de “Morgan Studio” in Brussel. De sound is meteen anders. Bekende jongens leveren hun medewerking: Oscar Denayer, Kevin Mulligan, Koen De Bruyne, Tars Lootens en Jean Blaute, om er een paar te noemen. Koen, Jean en Tars schrijven de arrangementen voor de tien liedjes die Zjef heeft geschreven. De programmamakers kiezen nogal snel voor de nummers De stad gaat slapen, Brussel ik hou van jou en Soms wanneer jij er niet bent. Tijdens ons interview vertelt Zjef: “We werden een beetje overmand door de overvloed aan middelen die we in de studio ter beschikking kregen. In die zin ademt de elpee ook de tijdsgeest van de late jaren zeventig. Spijt heb ik niet. Het was zoeken, experimenteren. Vallen en opstaan ook. Als ik nu naar die plaat luister, hoor je een overdosering. Een nummer als De stad gaat slapen zou ik meteen opnieuw willen opnemen, maar dan veel soberder.” Ondanks zijn vermoeidheid blijft Zjef optreden en omringt zich gaandeweg met muzikanten als gitarist Eric Melaerts, pianist Dirk Joris, Koen Leeman, André Appeldoorn, bassist Marc Van Puyenbroeck, gitarist Eric Geirnaert, Joeri Spies en drummer Tony Gyselinck. Er zijn dan ook weinig Vlaamse muzikanten uit die periode die niet met Zjef hebben gespeeld.

 

Voor het album “De Stilte van het Land” dat in 1978 verschijnt, wordt opnieuw de hulp ingeroepen van producer Roland Verlooven. Die titel sluit mooi aan op de verhuis van Zjef. Het gezin Vanuytsel is intussen uitgebreid met een zoon en vervolgens een dochter. Zij verlaten Brussel en gaan in Neerijse wonen, een dorpje in de provincie Vlaams-Brabant, een deelgemeente van de gemeente Huldenberg, iets meer dan vijftienhonderd inwoners groot. Zjef heeft hier een vierkantshoeve gekocht die hij volledig restaureert. Hij houdt er van de heuvels en de riviertjes de Dijle en de IJse. Hier geniet Zjef met volle teugen van de stilte, de stilte van het land. Hij brengt op dit album vooral een hommage aan zijn nieuwe biotoop. Op de radio horen we vaak Tussen Antwerpen en Rotterdam en Laat alleen mijn goede vrienden over de revue passeren. Het nummer De massa, gekoppeld aan Ga in het klooster, wordt op single uitgebracht en staat de dertiende januari op acht in de Vlaamse Top Tien.

Intussen heeft Zjef er tien jaar in het vak op zitten en het begint door te wegen. Het succes van de beginjaren taant, de kinderen worden groot en de stress voor het optreden blijft hem parten spelen. Zjef herinnert zich nog goed dat de kritiek  er niet malser op geworden is en hij heeft voortdurend de indruk dat hij zich moet blijven bewijzen, maar dat heeft meer met zijn overgevoeligheid dan met de realiteit te maken. Zjef krijgt, net als zijn  in het Nederlands zingende collega’s, wel meer en meer te kampen met de steeds groeiende aandacht voor Engelstalige muziek. Bij ons is het de beurt aan Vlaamse in het Engels zingende groepen als The Machines, Scooter, The Bet enz. die met de aandacht en de eer gaan lopen. Toch stelt Zjef met plezier vast dat tijdens zijn concerten her en der jongeren opduiken en zijn liedjes absoluut kunnen smaken. Zijn groep bestaat op dat moment uit toetsenist Dirk Joris, bassist Jan Hulsens, drummer Jan Cuyvers en gitarist Chris Peeters.

Zjef trakteert ons in 1983 op de elpee “Tederheid” in een productie van Herwig Duchateau, drummer bij de popgroep Scooter en iets later producer van The Bet, Schmutz, Won Ton Ton en The Machines. De liedjes op dit album zijn erg autobiografisch zoals in Mijn twee kindertjes, Mijn beste vriendin, Schuldig en het prachtige Winter. Zjef heeft intussen zijn architectenkantoor opgestart en probeert dat zo goed en zo kwaad als het kan te combineren met zijn carrière als zanger. Maar lang houdt hij dat niet vol en besluit in het midden van de jaren tachtig zijn zangcarrière de rug toe te keren. Voor Zjef, die altijd op zijn onafhankelijkheid heeft gestaan, eerder een logische keuze. De zanger aast immers niet meer zo op het succes en het applaus, waarvan hij trouwens zijn deel wel heeft gehad. Vlaanderen blijkt op de keper beschouwd ook wat klein en Zjef heeft het ondertussen allemaal wel gezien. Zijn architectendiploma laat hem bovendien toe het roer drastisch om te gooien.

In 1986 is er de single Voetbal in een productie van Luc Verschueren, die toen op de zondagavond van 17.00 u. tot 19.00 u. het populaire Radio 2-programma  “Sportkaffee” presenteerde. Over die productie wil Luc het volgende kwijt: “Vanuytsel is altijd een geweldige voetbalfan geweest en nog liever was hijzelf Rode Duivel geweest. Hij heeft ook lang gevoetbald, gezellig onder vrienden, en het merkwaardige was dat Zjef achteraf aan de cafétoog die match verbaal nog minstens twee keer kon herspelen. Van naaldje tot draadje. Met passes en al. De meester-tacticus, tot we er moe van werden. Hij niet! Bij zo’n match onder vrienden is dan tussen hem en mij het idee gerijpt om een single over voetbal uit te brengen. Hij had een liedje over voetbal, een vlot deuntje, en dan hebben we er een paar, toen actuele, uitspraken van Rik De Saedeleer aan toegevoegd. Met goedkeuring van de VRT. Ik denk overigens dat de VRT op vraag van Jos Ghysen, toenmalig productieleider van Radio 2 omroep Limburg, die plaat gesponsord heeft. De plaat is overigens veel gedraaid op radio, zowel door de programmamakers van Radio 1 als van Radio 2, maar een echte hit is het nooit geworden. Maar Zjef was tevreden. Voetbal ligt hem na aan het hart. Hij kreeg er opnieuw een pak aandacht door.”

Na meer dan vijftien jaar zingen en toeren, stort Zjef zich op de architectuur en start hij zijn eigen bureau. Eerst privéwoningen, later maakt hij de overgang naar publieke gebouwen waar hij er vaak in slaagt een mooi evenwicht te vinden tussen restauratie en nieuwbouw. Zjef ontwerpt hier en daar ook dure huizen voor rijke jongens, ook al had hij zich in het liedje High society kritisch over hen uitgelaten. In een interview met “Humo”, daterend van de tweeëntwintigste april 2009, zegt hij daarover: “Ik ben geboren en getogen in de Kempen en mijn ouders waren van eenvoudige komaf. In de naoorlogse periode was er nog een duidelijke scheiding tussen mijn milieu en de hogere kringen. Ik ging bijvoorbeeld naar school in het kleinseminarie van Hoogstraten, terwijl de kinderen van de elite naar de jezuïeten in Turnhout trokken. Nochtans was het studieniveau en de strenge katholieke opvoeding in beide scholen gelijk. Later boden mijn ouders mij de unieke kans architectuur te studeren. Ook toen ontdekte ik een zeker cynisme bij de meer bemiddelden tegenover de minder rijken. Vandaar dat nummer.” Je hoort dat huizen voor rijke jongens ontwerpen dus met een korreltje zout te nemen, want een modale woning bouwen voor de modale man blijft voor Vanuytsel zeker zo’n  grote uitdaging.

Zjef heeft zich, ondanks zijn naam, in de wereld van de architectuur moeten bewijzen. Hij begon schoorvoetend met kleine verbouwingen. Geleidelijk aan begon hij villa’s te ontwerpen om zo te evolueren richting het ontwerpen van openbare gebouwen. Dit is echt zijn dada, hier kon hij een groot deel van zichzelf kwijt. Trots is hij terecht op het gemeenschapscentrum “De Markten” dat hij in Brussel ontwierp, alsook het “Nero-café” in Hoeilaart en de gemeentehuizen in Drogenbos, Bertem, Lubbeek en Huldenberg. Hij is ook de scheppende ziel achter de administratieve centra in Steenokkerzeel en Hoegaarden. De zanger en de architect vallen op het einde van zijn architectuurcarrière trouwens samen wanneer hij het cultureel centrum in Scherpenheuvel “Den Egger” mag ontwerpen. Het wordt een van de betere concertzalen in Vlaanderen waar architectuur, muziek en functionaliteit mekaar zullen vinden. Bij zijn comeback op de Vlaamse podia zal Zjef er zijn première geven. Welke artiest in Vlaanderen kan dit zeggen: “spelen in een zaal die ik zelf ontworpen hebt”.  Zjef zag al die tijd een soort gelijkenis tussen het ontwerpen van gebouwen en het schrijven van liedjes omdat voor hem het creatieve proces zo’n beetje identiek is. Telkens wordt er vertrokken van een wit blad. In verband met dat huizen ontwerpen, nog deze leuke anekdote. In 1979 is Willy Sommers druk bezig met de opname van zijn elpee “Zing een liedje in je moedertaal”. Hierop staat onder andere zijn hit De nacht was lang.  Willy was in die tijd de kritiek op de kwaliteit van zijn Nederlandstalige teksten grondig beu. Hij werkte toen nauw samen met producer Roland Verlooven en die vond het geen slecht idee qua tekst eens te rade te gaan bij Zjef Vanuytsel waarvoor Roland onder meer de elpees “De Zotte Morgen” en “De Stilte van het land” had geproduceerd. Zjef schreef speciaal voor Willy de tekst bij het liedje Mijn beste vriend waarmee Willy de vierentwintigste februari 1979 op twee in de Vlaamse Top Tien stond. Toen Willy in 1985 een eigen huis wilde bouwen, stapte hij zonder lang na te denken naar architect Vanuytsel, die met veel plezier de villa van Willy heeft ontworpen.

Eind jaren tachtig en tijdens de jaren negentig lijkt het er nog op dat Zjef definitief zijn gitaar aan de wilgen heeft gehangen. Hoe hard organisatoren ook blijven aandringen, Zjef weigert halsstarrig  om ook maar ergens in Vlaanderen op te treden. Voor journalisten en programmakers blijft het een uitdaging hem te strikken voor een interview. Zjef geniet van zijn leven in de stilte en de schaduw van zijn vroegere succes. Hij is gelukkig wanneer hij met de familie of kennissen kan gaan stappen en een partijtje zaalvoetbal met zijn kameraden mag spelen. Hij probeert ook de knepen van het vliegvissen onder de knie te krijgen.  Forel en vlagzalm genieten daarbij de voorkeur. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, zeker het artiestenbloed. Hij gaat optreden met zijn muzikanten van weleer, aangevuld met Marc De Boeck op sax en accordeon en Jan Hautekiet op klavier. Hij droomt van een comeback, van nieuwe liedjes schrijven en opnemen. De respons van het publiek en de aandacht is hartverwarmend, en langzaam maar zeker krijgt het muziekvirus hem weer te pakken. Aan de media vertelt Zjef: “Toen ik een punt achter mijn zangcarrière zette, had ik me wel voorgenomen ooit nog eens iets met muziek te doen en blijkbaar is het nu zover. Het is de bedoeling dat ik binnenkort een cd opneem met nieuw werk en dat ik daarna ga toeren.”

Universal besluit in 2007 zijn vijf elpees op cd uit te brengen, een heuse verzamelbox. Als extraatje is er bij de box de dvd “Live op de BRT” met unieke versies van onder meer De zotte morgen, De stilte van het land en Ik ben niet klein te krijgen. Daarnaast ook een viertal interviewfragmenten en een aantal fragmenten uit het programma “Mijn grote liefde heet muziek”. In het bijbehorende boekje schrijft Zjef: “Ik dank iedereen die aan dit project meewerkte. Bij het bekijken van de foto’s, die door mijn zoon zorgvuldig werden geïnventariseerd en waarvan ik het bestaan soms niet meer vermoedde, kwamen bijzondere herinneringen in mij op. Ik dank ook in het bijzonder alle muzikanten, producers en technici waarmee ik ooit mocht samenwerken, het talrijke en warme publiek waarvoor ik ooit mocht optreden en alle interessante en boeiende mannen en vrouwen die ik dankzij mijn liedjes leerde kennen.”

De  25ste augustus 2007 staat er een uitgebreide babbel met Zjef en journalist Bart Steenhaut in “De Morgen”. Zjef heeft er weer zin in en is druk bezig met de opnamen van een nieuwe plaat. Op de vraag of zijn comeback te maken heeft met het besef dat hij met zijn platen destijds mensen ontroerd heeft, antwoord hij: “Nee, want toen ik stopte, had ik het voornemen om vroeg of laat weer wat nummers te schrijven, maar uiteindelijk heeft de architectuur me zodanig opgeslorpt dat ik al blij was af en toe eens wat vakantie te kunnen nemen. Dat werk heeft de muziek haast helemaal uit mijn leven geduwd.” Over het destijds stoppen met zingen, wil hij in datzelfde interview nog kwijt: “Ik had het gevoel dat ik met mijn laatste plaat net een weg was ingeslagen die nog veel mogelijkheden had. Maar tegelijk voelde ik de aandacht van het grote publiek verslappen en merkt ik dat de media niet meer meewilden. En was er het besef dat ik niet tot mijn vijftigste moest wachten als ik nog als architect wilde uitpakken. Mocht ik in Frankrijk of Duitsland hebben gewoond, met al de mogelijkheden die zo’n groot land te bieden heeft, dan had ik waarschijnlijk gewoon wat woningen ontworpen voor mijn vrienden. Maar ik had heel snel door dat ik het in Vlaanderen nooit een leven lang als muzikant zou uitzingen.”

Eind in 2007 ligt er eindelijk nog eens nieuw songmateriaal in de winkel dankzij het album “Ouwe makkers”. Zoals steeds zingt Zjef liedjes over de dingen des levens. Warme liedjes, gebracht en geschreven met heel veel enthousiasme. Liedjes als: Als je zomaar weg zou gaan, Stil in de Kempen, Het evenwicht, Lief en leed en Gevoelige jongen. Het album bereikt de vijftiende december in de Ultratop 200 de achtendertigste plaats. Zjef brengt zijn nieuwe cd ook live tijdens zijn tour de chant, begeleid door een nieuwe band van acht uitstekende muzikanten waaronder enkele strijkers. Er volgen succesvolle, uitverkochte tournees langsheen concertzalen over het hele Vlaamse land maar ook op de podia van Dranouter en de Gentse Feesten.

Maandag de tiende november 2008 wordt in het “Casino Kursaal van Oostende” De zotte morgen toegevoegd aan de “Eregalerij” van Radio 2 en Sabam. Zjef voelt zich vereerd. Hij vertelde ons iets eerder dat hij ooit hoopt in de anonimiteit te kunnen voortleven, maar zijn liedjes gunt hij alle aandacht die zij verdienen. Diezelfde avond wordt ook The way to your heart van Soulsister gelauwerd en krijgt Rocco Granata een “ereplaats voor een leven vol muziek”. Datzelfde jaar wordt Zjef Vanuytsel zwaar ziek. Hijzelf spreekt niet graag over die zwarte periode in zijn leven. Die weegt zwaar op hem en zijn gezin.

De vijfentwintigste april 2009  is Zjef de centrale gast tijdens “Nekka” in het “Sportpaleis” van Antwerpen. Artiesten zoals Boudewijn de Groot, Jan De Wilde, Thé Lau en Sarah Bettens serveren een onvergetelijk  muzikaal festijn. “De Gazet van Antwerpen” noemt deze editie twee dagen later zelfs een vijfsterrenaffiche en heeft een verbaal applaus over voor het optreden van Zjef samen Yevgueni. Journalist Peter Briers schrijft in datzelfde artikel: “Onbevangen en vrij van allures, pretentieloos en met negen echo’s uit zijn zangcarrière, bewees de troubadour dat zijn comeback geen meesterlijke marketingzet is, maar een zaak van nationaal belang.” “De Standaard” van maandag de zevenentwintigste april geeft toe dat de stem van Vanuytsel zijn grootste troef is en blijft. Met graagte blijven ze in hun artikel even stilstaan bij het lied Als je zo maar weg zou gaan dat Zjef samen met Sarah Bettens zong en bij het moment dat hij Jan de Wilde op het podium riep om samen Ouwe makkers te zingen.

In 2011 treedt hij op in de “Stadsschouwburg” van Leuven tijdens een benefietconcert ten voordele van kankeronderzoek. “Omdat ik tijdens mijn behandeling heel wat respect heb gekregen voor de mensen die mij verzorgden. Zij blijven de hele tijd in de schaduw, maar verrichten bergen werk. Het lijkt mij maar logisch dat ik iets voor hen terugdoe. Het is dankzij hen dat ik weer op de planken sta“, vertelt hij de eenentwintigste april aan een reporter van “Het Nieuwsblad”. In de maand juli van dat jaar staat hij op het podium van het folk, rock en kleinkunstfestival “Na Fir Bolg” in Vorselaar, samen met onder anderen Eva Deroovere, Hannelore Bedert en Gorki.

Begin 2013 laat Zjef weten dat hij opnieuw een jaar lang afwezig zal zijn op de Vlaamse podia door een operatie. Dat houdt ook in dat hij zijn  geplande optreden op negentien april tijdens de twintigste editie van “Nekka Nacht” moet afgelasten. De jonge Niels Boutsen van Stoomboot brengt die avond echter een ingetogen en originele versie van De Zotte Morgen als eerbetoon aan Zjef. Samen met zangeres Micheline Van Hautem, bekend van haar Brelinterpretaties, gaat Vanuytsel op tournee met de voorstelling “Lief en Leed”. De aftrap wordt gegeven begin februari 2014 met een try-out in “De Roma” te Borgerhout. Zjef laat zich bijstaan door een zeskoppige band, bestaande uit Alain Van Zeveren, Jan Hulsens, Jan Cuyvers, Frank Tomme, Rik Aerts en Wiet Van de Leest. Ook al heeft Zjefs stem wat aan kracht ingeboet, het publiek geniet als vanouds met volle teugen en, ondanks het gebrek aan media-aandacht, wordt ook de rest van de tournee een uitverkocht succes. De zesde december 2014 verschijnen op het Universal-label Zjefs zes albums plus de bonus-dvd met VRT-materiaal in de verzamelbox “Integraal”.

Op de vraag of Vanuytsel ons met zijn oeuvre iets wil nalaten, antwoordt hij: “Helemaal niet. Mijn  enige bedoeling is mooie liedjes schrijven, liedjes die recht uit mijn hart komen. Ik beschouw mezelf als een singer-songwriter die in woorden weergeeft wat er in hem omgaat. Een lied als Ik weet wel m’n lief sproot voort uit de kersverse relatie met mijn geliefde. Ik was toen tweeëntwintig, maar ik probeerde zoveel mogelijk de gangbare clichés van toen te vermijden. Hoe meer je vanuit je eigen ik schrijft, hoe meer mensen je kan raken. Het is wel zo dat je nooit van vooraf weet bij welke mensen je liedjes terecht zullen komen!”

Citeren we als slot nog even een gevoelige Zjef Vanuytsel in zijn gesprek met “De Morgen” (2007) dat verscheen onder de hoofding “Vooruitkijken is stilaan terugblikken geworden” en waarin hij zegt: “Ik heb het leven lief! Als muzikant heb ik altijd een vrij bestaan gehad. Toen ik architect werd, heb ik me serieus aan de werkuren en de deadlines moeten aanpassen. Het heeft me moeite gekost om in een stramien te leren leven. Als er nu nog een aantal mooie jaren in het verschiet liggen, kan ik niet anders dan tevreden zijn!”

Na een jarenlange strijd tegen kanker overleed Zjef Vanuytsel op woensdag 30 december 2015 in het U.Z.Gasthuisberg te Leuven.Zijn overlijden lokte veel reacties uit. Ik zal hem vooral herinneren als muzikant van zijn grandioze debuutalbum “De zotte morgen”. Hij heeft dat nooit meer overtroffen, maar hij is zijn eigen weg gegaan. Hij is architect geworden, ik beeldhouwer“, aldus Willem Vermandere. Jan De Wilde stond in het begin van zijn carrière dikwijls op dezelfde affiche als Vanuytsel. “We hadden eind de jaren 60 nog geen groot repertoire en organisatoren boekten meer dan een artiest om een avond te vullen. Zo stonden we dikwijls samen op het podium“, aldus De Wilde.De Wilde en Vanuytsel raakten bevriend en gingen samen met vakantie. “Jef Vanuytsel maakte romantische muziek met mooie metaforen. Hij bezong onder meer het goede leven. Hij was zelf een “goede lever”, die onmogelijk goed afscheid kon nemen. Ik ben opgelucht dat zijn lijden voorbij is“, besluit De Wilde. “Een van de grote kleinkunstzangers uit mijn jeugd is gestorven“, zegt Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz. Vlaams minister-president Geert Bourgeois deelt op Twitter zijn “herinnering aan veel zotte morgens”, terwijl vicepremier Kris Peeters afscheid neemt van een “kleinkunsticoon”. Voor de Vlaamse minister van Cultuur Sven Gatz was Jef Vanuytsel een van de grote namen uit de Vlaamse kleinkunstwereld van de jaren zeventig. “In 1970 debuteerde hij met “De zotte morgen”. In de canon van onze kleinkunst verdient die klassieker een absolute ereplaats“, meent Gatz. Hij plaatst Zjef Vanuytsel op gelijke hoogte met zangers als Johan Verminnen of Raymond van het Groenewoud.

Zaterdag 9 januari 2016 werd afscheid genomen van Zjef Vanuytsel in gemeenschapszaal “De Eegger” in Scherpenheuvel, een gebouw door Zjef ontworpen. Honderden vrienden, symphatisanten en familieleden namen ingetogen afscheid van hem. Zijn collega’s waren erg gul in hun afscheidswoorden. “Zjef hoort samen met Jan De Wilde bij de mensen die mij goesting hebben gegeven om ook op te treden. Het zijn mijn oervaders van wie ik het vak heb geleerd“, aldus Urbanus. Johan Verminnen vond dat Vanuytsel, samen met Wannes Vandevelde, Walter De Buck, Wim Decraene en Luc Devos heeft plaatsgenomen in die enige echte eregalerij. Jan Cuyvers, die Vanuytsel begeleidde als drummer, herinnerde zich dat Vanuytsel zich niet graag als een kleinkunstenaar bestempeld zag: “In het Frans noemen ze dit genre chanson zei hij dan altijd. Hij heeft in Vlaanderen alleszins de kleinkunst opengetrokken tot het luisterlied“, aldus Cuyvers, die het onvergetelijk vond dat Vanuytsel tijdens zijn laatste optreden in Heusden-Zolder op 1 maart 2015 zijn muzikanten voor het bisnummer voor het eerst allemaal een hand gaf. De uitvaartplechtigheid eindigde met een langdurig applaus voor Lucy, de weduwe van Vanuytsel, die méér dan vijftig jaar aan zijn zijde stond.

De vierde februari 2016 werd Zjef Vanuytsel in het Kursaal van Oostende  postuum opgenomen in “De Eregalerij” voor een Leven vol Muziek. Zijn dochter Barbara was aanwezig tijdens de live show. Dirk Blanchaert bracht een eigen versie van “De Zotte Morgen” en Micheline Van Hautem zong “Ik weet wel mijn lief”, in duet met een virtuele Vanuytsel. Die versie verschijnt de twintigste februari op single op het Silvox-label en staat binnen de kortste keren in de Vlaamse Top 50.

Radio 1 organiseerde in de maand oktober van 2016 samen met het Nederlandse Radio 5 en de Taalunie “De Lage Landenlijst”. Deze gemeenschappelijke muzieklijst met de beste nummers uit Vlaanderen en Nederland is een primeur in de radiogeschiedenis. Sinds maandag 3 oktober konden luisteraars uit Vlaanderen en Nederland hun stem uitbrengen op een suggestielijst van 100 nummers. Op zaterdag 15 oktober presenteerde Jan Hautekiet samen met Hans Schiffers van Radio 5  van 9.00 u. tot 18.00 u. de radiouitzending  vanuit Baarle-Nassau, pal op de grens van Vlaanderen en Nederland.  De luisteraars van Radio 1 en de Nederlandse zender NPO Radio 5 verkozen “Pastorale” van Ramses Shaffy en Liesbeth List tot het mooiste nummer van “De Lage Landen”. “De zotte morgen” van Zjef Vanuytsel belandde op de zevende plaats.

tekst en research: Marc Brillouet

© 2015 Daisy Lane & Marc Brillouet

 

 

 

 

 

 

De Nieuwe Snaar

De Nieuwe Snaar kan je zonder overdrijving een van de opmerkelijkste acts van de Lage Landen noemen. In zijn dertigjarige geschiedenis maakte De Nieuwe Snaar elf theatervoorstellingen, speelde ruim 3600 concerten en heeft een repertoire van om en bij tweehonderd liedjes, stunts en sketches. Op de website van Kunstenpunt lezen we: “Flamboyant en vrolijk cabaretorkest dat geldt als een monument in het Vlaamse muziektheater. De Nieuwe Snaar scoorde in hun dertigjarige bestaan een handvol radiohits, maar bouwde vooral met hun spektakelrijke liveshows en rijke muzikaliteit een groot en trouw publiek uit in Vlaanderen en Nederland.”

Ten huize van de familie De Smet klonk er vaak en veel muziek. Jan daarover: “Thuis waren ze fervente radioluisteraars. Vooral in de jaren vijftig en tot vooraan de jaren zestig wanneer thuis de televisie zijn intrede deed. We hadden het voordeel dat ons vader veel optrad in het bonteavondcircuit en daar zijn eigen sketches en liedjes bracht. Hij was collega van de in die tijd bekende, in Deurne geboren, Theo Van den Bosch en Suzy Marleen, van de debuterende Strangers, Charles Janssens enzovoort. Pa kocht nogal wat instrumenten die in huis zomaar voor het grijpen lagen en waar we ons met graagte door lieten verleiden: piano, banjo, accordeon. Pa was daarnaast clownesk genoeg om zelf instrumenten te bouwen, die hij dan in zijn acts verwerkte. Wat we van hem geleerd hebben, is dat hij wat hij ook deed tot in de puntjes afwerkte.” Op zijn achtste kweekt Jan een haat-liefdeverhouding met een groene melodica. Voordien had hij van Sint-Nicolaas al een xylofoontje en een blokfluit gekregen. Die melodica kwam goed van pas in het schoolorkestje waarvan hij deel uitmaakte. Hier maakte Jan kennis met de heimatliederen van onder meer Armand Preud’homme. Wanneer Jan later overschakelt op de accordeon, erft broer Kris die melodica en sluit zich op zijn beurt bij dat schoolorkest aan. Zij werden ook op jonge leeftijd ingeschakeld als misdienaars en waren dito verplicht mee te zingen in het jongenskoor Heikrekels, opgericht door de jonge onderpastoor Herman Van Dessel. Zo kon je hen horen kwelen tijdens eucharistievieringen en huwelijksmissen. “Heel veel tijd van onze vakanties ging op aan repeteren met dat koor, vaak tegen onze zin, want we wilden in ons bed blijven liggen tot een uur of tien, maar om negen uur stipt begonnen die repetities en dat elke voormiddag van elke vakantiedag“, aldus Kris. Achteraf had dit voor beide heren dit voordeel dat hun stem ontzettend goed getraind werd én zij kregen daar ook notie van diverse stijlen. Ze zongen zelfs een canon van Bach en een lied van Benjamin Britten. “Wij trokken elk jaar met het koor naar Wallis Zwitserland, waar we lange bergwandelingen maakten en hier en daar optraden“, herinnert Jan zich nog levendig. Van pa had hij eerder al een ukulele cadeau gekregen, een instrument dat vanaf die dag een soort fetisj wordt en dat hem zijn carrière lang zal begeleiden. Hij sleurde dat instrument vaak mee naar school om daar met een paar vrienden muziek te maken. Wanneer Jan naar de Vrije Middelbare School in Mechelen trekt, moeten de ukelele en de accordeon het afleggen tegen de gitaar. Dat stond beter om je tienernek, zag er iets meer macho uit. Broer Kris volgt in zijn kielzog. Kris maakt zijn middelbare studies af en heeft na drie jaar een diploma van maatschappelijk assistent op zak. Jan trekt op zijn beurt naar Sint-Lucas omdat het kunstonderwijs hem meer aansprak. Jan wil namelijk koste wat het kost tekenaar worden, dat stond buiten kijf. Hij voelt zich hier in zijn sas, want hij komt hier toekomstige collega’s tegen als Kris De Bruyne, Lamp en Lazarus, een groot deel van de groep Pendulum, Zjef Vanuytsel enzovoort. Tijdens de vrije momenten op school wordt er vaak over muziek gepraat en worden er platen uitgewisseld, onder meer oude bluesplaten. Kris is op dat moment eerder een stille jongen, meer het volgzame type. Hij ging niet zo graag naar school, maar was wel meer plichtsbewust. Moeder zei af en toe aan Jan dat hij beter een voorbeeld aan zijn broer zou nemen. Omdat ze het thuis niet zo breed hadden, vond Kris dat hij op school daarom ook extra zijn best moest doen. Aan Het Nieuwsblad vertelde Jan in 2007 over die situatie het volgende: “Mijn moeder Rosa komt uit de diepste armoede. Mijn vader was een gewone arbeider. Zij hebben voor zichzelf stukje bij beetje een beter leven opgebouwd. En net op het moment dat het beter ging, stierf mijn vader. Dat was een gigantische klap voor ons moeder. Mijn vader was een heel positieve mens die fluitend door het leven ging. Hij was heel getalenteerd: hij knutselde, kon goed tekenen, was een geweldige poppenspeler, schilderde en was dol op volkse kleinkunstmuziek. Ons moeder, daarentegen, had een heel angstig, terneergeslagen karakter, vanwege haar jeugd. Ze had nooit de kans gehad om meisje te zijn. Vanaf haar dertiende moest ze gaan werken. Ze had een ongelooflijk ontzag voor dokters, burgemeesters, maar het meest nog voor religieuzen. Over onze jeugd hing de donkere wolk van het strenge katholieke geloof. Na de dood van hun vader, die in 1965 overleed (Jan was toen twaalf, Kris elf en hun jongere broer Koen zes), leed hun moeder daar erg onder en liep de ganse dag letterlijk en figuurlijk helemaal in het zwart gekleed. Jan en Kris begrepen dat wel. Koen niet. Hij bleef tot zijn dertigste thuis wonen. Hij voelde zich verantwoordelijk voor hun moeder. (Koen stapte in 2005 uit het leven. Hij was 45.) Die vroege dood van pa is voor Jan de reden om op zijn zeventiende te besluiten de kostwinner te worden. De eindjes moesten immers aan elkaar worden geknoopt. “Moeder had geen bron van inkomsten. Zij is meteen na de dood van vader zelf moeten beginnen te werken. Toen zij merkte dat ik op Sint-Lucas er met mijn pet naar gooide, liet ze streng horen dat ik geen tweede kans kreeg en moest gaan werken. Alsof de hemel erop toezag, vroeg de eigenaar van de muziekwinkel waar ik mijn snaren en zo kocht of ik niet bij hem wou komen werken. Ik heb dat vijf jaar volgehouden, ook al verdiende ik daar als snotaap niet veel. Ik heb daar toen veel ervaring opgedaan. Daar kwam ik bekende klassiek geschoolde jongens tegen zoals Jos Van Immerseel en Paul Van Nevel.”

Toen vader nog leefde, schreef hij voor Jan en Kris komische sketches die ze hier en daar opvoerden, tot groot jolijt van het aanwezige publiek. Zo speelden ze met veel plezier de sketch van de nachtwaker. De jongens traden toen samen met pa op tijdens bonte namiddagen die ze in parochiezalen en dito zalen gaven. Zo leerden zij op piepjonge leeftijd voor een publiek te staan. Kris nam na een tijdje ook de ukelele ter hand, maar ontdekte snel dat snaren, gitaren en akkoorden niet zijn ding waren. Toch begint hij samen met Jan in 1969 De Werkgroep Sgraap, samen met koorlid Rob Tison. Heel eerlijk geven Jan en Kris toe: “Dat triootje was eigenlijk bedoeld om ons te amuseren en om aan een lief te geraken. Met een gitaar in de hand stap je makkelijker door vrouwenland. Ons grote voorbeeld toen was Ferre Grignard, en Kris De Bruyne, die toen het Skifflefestival in Hove had gewonnen met zijn versie van Klein Klein Kleutertje.” Kris heeft intussen zelf zijn drumstel samengesteld, bestaande uit vijf kartonnen dozen van het waspoedermerk Dixan. Jan, die vooral de accordeon ter hand nam, trok naar de plaatselijke bibliotheek om daar platen te huren, die ze dan op een Grundig-bandopnemer overtrokken. De elpee “Like a Rolling Stone” van Bob Dylan was een van hun favorieten, diens idolen Woody Guthrie en Pete Seeger en folkklassiekers als Sloop John B. Jan vult aan: “Hier bij ons werden we vooral beïnvloed door wat Wannes Van de Velde op dat moment in Vlaanderen teweegbracht, een soort revival van onze eigen volksmuziek. Bij Radio 2 pikte Omroep Brabant daar gretig op in. Walter De Buck hoorde je daar, Willem Vermandere, ‘t Kliekske, de groep Rum enzovoort. Wij zongen dan ook nog eens in de kroegen waar zij optraden.” Daarnaast zingen ze met hun trio ook liedjes van Miel Cools, Dimitri van Toren en Boudewijn de Groot. Na een tijdje verlaat Rob Tison de groep en komt Jan De Broeck in zijn plaats samen met Simon Van Roy en Stef Koekoekx. Simon en Stef spelen leuk gitaar en dat is meegenomen. Stef kan trouwens ook goed met de viool omspringen.

De eerste repetitie plannen zij bij hen thuis, op zaterdag de derde oktober 1970. Jan De Broeck mag het woord voeren, want hij schrijft ook zelf liedjes, vandaar. Kris weet nog akelig precies hoe dat verliep: “Ik voelde me een soort vijfde wiel aan de wagen. Ik speelde geen gitaar en wie geen gitaar in die tijd speelde, werd niet als een echte muzikant beschouwd. Alle muzikanten in loondienst hadden het statuut van bediende, behalve de drummers, die werden als handarbeiders beschouwd en genoten een minder gunstig statuut. Het scheelde niet veel of ik was meteen uit de groep gestapt.” Zij gaan dadelijk op zoek naar een geschikte groepsnaam. Eerst wilden zij zich De Muziekwinkel noemen, maar na wat heen-en-weergepraat komt De Meziek en Liekesgroep De Snaar uit de mouw. Zij moeten snel aan hun samenspel schaven, want De Broeck had hen ingeschreven voor een crochetwedstrijd, naar het voorbeeld van “Ontdek de Ster”, op vrijdag de dertigste oktober in Houtem in de buurt van Vilvoorde. Die dag geeft De Snaar hun eerste publieke voorstelling. Ter plaatse hebben zij pech, want die wedstrijd is niet toegankelijk voor groepen. De twee Jannen en Simon schrijven zich dan maar in als solisten, telkens begeleid door de andere drie groepsleden. Simon eindigt laatste, Jan een paar plaatsen hoger en de beste score is voor Jan De Broeck, die zich op de negenentwintigste plaats mag nestelen in een lijst van veertig deelnemers. Zij voelen zich dus zeker geen hoogvliegers en beperken de rest van 1970 tot een wekelijkse repetitie met hier en daar een optreden in een of andere parochiezaal of jeugdclub. Ook in 1971 wordt de trend voortgezet zich in de kijker te spelen om op die manier een platencontract te versieren. Optredens in onder meer Ekeren, Elewijt, Hofstade, Lier en Duffel. Er wordt ook opgetreden tijdens de Grote Meifeesten in Mechelen. Als kers op de nazomerse taart is er de twaalfde september hun optreden tijdens het Skifflefestival van Hove, een wedstrijd voor jonge groepen en solisten. Hun optreden duurt een kwartier met op het programma onder andere De vriezeman. Na enkele ongeduldige uren komt De Snaar aan de weet dat ze in de finale zitten, waar ze uitpakken met het liedje Twee vrienden. Zij gaan uiteindelijk met de vierde prijs lopen. Voor hun liedje De vriezeman krijgen ze de prijs van de minister van Cultuur als beste Nederlandtalige lied van het ganse festival. Een opsteker kan je dit gerust wel noemen.

Het is de verdienste van Radio 2 en in het bijzonder van producer Guido Cassiman van Omroep Brabant dat De Snaar in 1971 voor de omroep een optreden mogen geven, waarna hij hun adviseert tijdens het laatste weekend van september deel te nemen aan de kleinkunstwedstrijd van Hoeilaart. Ze worden geselecteerd voor de finale, waar ze aantreden met De vriezeman, Dubbele Jan en Den uil en de kat. Met glans winnen ze die wedstrijd en zijn door het dolle heen met die onverwachte einduitslag. Ze winnen niet alleen zevenduizend frank, maar ook een optreden tijdens een troubadoursavond georganiseerd door Radio 2 Omroep Brabant. Dat optreden heeft de twintigste november 1971 in Lot plaats. Ze mogen daar een halfuur lang optreden als het voorprogramma van Jules de Corte en Will Ferdy. De jongens beslissen, na grondig overleg, scheep te gaan met Theaterbureau Merlijn uit Brugge, in 1968 opgericht door Nico A. Mertens. Zo komen ze terecht in een aantrekkelijke stal met daarin onder anderen Lamp en Lazarus, Elly Nieman en Rikkert Zuiderveld, Dimitri van Toren, Jan De Wilde en Hugo Raspoet. Nico regelt meteen een optreden in het buitenland. Eind januari 1972 staat De Snaar op een podium in Alblasserdam, in de buurt van Rotterdam. Omdat de jongens het beu zijn met plaatselijke geluidsinstallaties te moeten optreden, kopen ze er zelf een. De keuze valt op een Geloso-versterker, vier houten klankzuilen, vier telescopische microstatieven en vier microfoons. Een geluidstechnicus van dienst is er niet.

De vierentwintigste april 1972 heet Radio 2 hen opnieuw welkom. Deze keer is het de beurt aan Omroep Antwerpen om De Snaar in het kasteel van Schoten joviaal te ontvangen in de persoon van producer Jos Baudewijn. Door het vele optreden wordt de groep ook door de pers opgemerkt, al kan die hun aanpak niet altijd waarderen. De groep komt tot inkeer en gaat meer en meer aan haar act schaven. Maar ze laten de moed niet zakken. Ze worden steeds vaker gevraagd om op te treden tijdens festivals en dat blijkt achteraf een goede leerschool te zijn geweest. Practice makes perfect! Op het einde van 1972 telt hun agenda zevenenzeventig optredens: van Affligem tot Lommel, van Roeselare tot Essen. Omdat zij zeker willen zijn van hun kunnen, wacht het trio tot in 1976 om hun eerste elpee uit te brengen, “Snaar”. In de studio krijgen ze behoorlijk veel steun van muzikanten als Jean Blaute, Stoy Stoffelen, Rens van der Zalm, Alfred Den Ouden en Michel Verstraeten. Zeventien tracks vullen de elpee met onder meer Vier Weverkens, Schoon Lieveken, Blokkendans, Rue du Village, Ik wil deze nacht in de straten verdwalen en Trage Mars. De plaat wordt uitgebracht op het Parsifal-label, opgericht door Nico Mertens. Die plaat kwam er vooral op vraag van het publiek, dat achteraf thuis nog eens wilde nagenieten. De grote festivals nodigen hen met graagte op hun podia uit: Dranouter, de Gentse Feesten… In 1978 zetten ze een legendarisch optreden neer tijdens het Sfinksfestival. De jongens weten nog goed dat op de eerste rij Bart Peeters zat te glunderen van genot. Op de bijval die hun tijdens dit optreden te beurt valt, kunnen ze teren tot in 1980. In 1979 gaat De Snaar op zoek naar een nieuwe uitdaging, eerder een nieuwe uitlaatklep. Terwijl in de popmuziek de punk van zich laat horen, richten zij Het Puneizencombo op, een dolkomisch gezelschap in de stijl van de Britse groep The Bonzo Dog Doo-Dah Band. Zij brengen een mix van experimentele en psychedelische pop en komische rock met The Rutles en Monty Python als hun grote voorbeelden. Dit wordt een project dat voor de heren De Smet financieel weinig opbrengt, want ze gaan de baan op met een achtkoppige bezetting. Niet alleen drums en een stel gitaren, maar ook toetsen en blazers worden aan de band toegevoegd, plus een koffer boordevol opvallende kledij. Er mag best wat show gemaakt worden, variétérock. Muzikaal wordt in deze bezetting al de basis gelegd voor de latere Nieuwe Snaar met liedjes als Suzy, Ardennen Doo-wop en Dynastie-Rap.

Maar laat u niet misleiden, ondanks die muzikale zijweg blijft De Snaar even naarstig optreden. In 1981 is er zelfs een tweede album, deze keer in eigen beheer uitgebracht, “Plaza”, waarbij ze muzikale steun krijgen van Gerard Lavigne, Bruno Menny, Michel Boulerne en Marcel Bel. De keuze valt op songs als Allegro Bestiale, De Speelman, Javigne, Twee Vrienden, Het Jaar van ‘t Kind en De Kontrolleur. In de zomer van dat jaar gaat De Snaar op tournee met de groep Radeis, een groep die het vooral van het visuele moet hebben. Zij raden Jan en Kris aan in de toekomst hetzelfde te doen, hun act beter uit te werken. Op het einde van dat jaar besluit Stef Koekoekx De Snaar te verlaten. Doordat Stef nogal druk met zijn bedrijf bezig was en zich niet altijd vrij kon maken voor optredens, moesten ze regelmatig aanbiedingen weigeren. Jan en Kris waren ook erg ambitieus en wilden stevig verder stappen. Zij gaan hun zinnen op een nieuwe groep zetten, De Nieuwe Snaar, en doeken in 1981 De Snaar op. Zij speuren naar twee nieuwe muzikanten. In eerste instantie acteur Marc Peeters, die voor het visuele aspect mag zorgen, maar dat loopt niet vlot. Hij wordt na samenspraak regisseur van de groep. Vervolgens kloppen ze ook aan bij Geert Vermeulen, die net gestopt was met zijn groep Het Stekkedozeke. Over naar Geert: “Ik had toen een folkgroepje, Het Stekkedozeke, met mijn broer en een vriend. Ik was fan van De Snaar: die mannen maakten tegendraadse folk met humor. Tamelijk rebels. Na tien jaar wilden ze iets anders en ze probeerden verschillende kandidaten uit. Ik was hun derde keuze. Jan was bijna zeven jaar ouder en heel dominant. Naar die man keek ik op, ik was zijn fan. Dat maakte het niet gemakkelijk om mezelf te vinden: ik ben van heel ver moeten komen.” Er wordt intens gerepeteerd. Geert houdt zich op dat moment wat gedeisd, maar ontpopt zich tot de meest opvallende binnen De Nieuwe Snaar tijdens hun eerste optreden, de vijftiende januari 1982, wanneer ze in zaal De Spiegel in Beveren-Waas uitpakken met hun eerste show “Fragmenten uit de geïllustreerde muziek”. Daarover Geert zelf: “Ik ben nogal technisch aangelegd, ik heb altijd gymnastiek gedaan en ik kon vioolspelen. In geen van de drie was ik echt goed, maar als ik de drie elementen combineerde, had ik er een goed gevoel bij. Zo ben ik erin gerold. Ik vond het spannend dat te ontwikkelen, vanuit mijn fantasie en mijn vroegere ervaring met poppenkast en Jans filmarchief van Spike Jones. Daaruit is iets gegroeid wat speciaal was.” In die beginfase bestaat hun repertoire nog grotendeels uit songs van De Snaar en het Puneizencombo, maar dan wel in een nieuw jasje gepresenteerd. En ze scoren, vrij snel gevolgd door optredens in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. De Franse taal hadden ze vlug onder de knie, maar het Duits vergde toch iets meer inspanning. Ook in 1983 wordt er aardig rondgereisd en wordt er vaak de grens overgestoken. Met Geert wordt afgesproken dat hij zich ook intens met het decor gaat bezighouden: “Dat nam ik voor mijn rekening, ja. Ik heb nadien jarenlang de kabels gelegd en aan het scènebeeld gewerkt. En ik vond altijd dat alles proper moest zijn. Afgewerkt. Het podium van een concert oogt doorgaans rommelig, maar in een theater moet een scène proper zijn. Ik legde de lat erg hoog, in alles.

Op vraag van de VRT stelt De Nieuwe Snaar in 1984 op basis van die eerste show “Musicomicolor” samen om daarmee mee te dingen naar de Gouden Roos van Montreux. Jan De Smet daarover: “Als voorbereiding hadden we een videocaptatie gemaakt van een optreden in een cultureel centrum. Daarna hebben we met John Erbuer de band bekeken om de geschikte zaken eruit te filteren, maar daarbij stelden we ook vast dat een gewone captatie niet pakt op televisie omdat de opbouw van sommige nummers daarvoor te traag is. Daarom hebben we alle nummers ongeveer met de helft ingekort. Dan hebben we een tijdje met het idee gespeeld om op verschillende locaties te gaan filmen, maar daarvoor konden we niet over de nodige apparatuur beschikken en daarom hebben we alles in Studio 5 opgenomen met een onnatuurlijke achtergrond van tekeningen.” Zij winnen in Montreux niet alleen de Bronzen Roos, maar tevens de persprijs met als leuk gevolg dat ze gevraagd worden om op te treden in Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en Canada. Over dat succes vertellen Jan en Kris aan de pers: “De voornaamste reden van ons succes in het buitenland is dat we daar een nieuwe groep zijn. In België denkt men nog altijd: ja, dat is De Snaar, dat hebben we al eens gezien. Maar ons huidige programma heeft echt niks meer met folktoestanden te maken, al zijn de drie instrumenten gebleven, zij het met een nieuwe violist erbij. We spelen nu vooral in Nederland in het cabaretcircuit. In Zwitserland spelen we in de kleine theaters en ook in Duitsland is het nu serieus begonnen. Dan is er natuurlijk ook nog Frankrijk, vooral nu we op het grote Lentefestival van Bourges nogal een goede beurt hebben gemaakt.”

En ze blijven in de prijzen vallen. In 1985 winnen zij de Tasse d’Or op het theaterfestival in Cannes. In Avignon worden ze bekroond met de Prix du Off. In datzelfde Frankrijk spelen ze dat jaar de eenentwintigste november hun vijfhonderdste concert. In ons land gaat de vierentwintigste december hun nieuwe show “La-La” in première in de Beursschouwburg in Brussel. Er is dat jaar in de Parijse Olympia hun optreden als Les Snaars. Als trio nemen Jan, Kris en Geert in 1986 hun debuutplaat op, “Hartelijk Gefotografeerd”. Voor deze productie trekt De Nieuwe Snaar naar de studio in het gezelschap van producer Jean Blaute. Ze bespelen alle instrumenten zelf. Blaute hield zich tevens bezig met de klavieren en de drumprogrammatie. Voor gastmuzikanten was er geen speelruimte omdat het budget dat niet toeliet. Ze blikken tien liedjes in met daarop de vaak gedraaide en over de radio te horen De fotografie, Dynastie-Rap en Ardennen Doo-wop. De twintigste december van dat jaar staan ze met Dynastie-Rap op zes in de Vlaamse Top Tien. Het is Hugo Matthysen die hun belangrijkste tekstleverancier wordt. De Nieuwe Snaar is intussen ook gelauwerd door de VRT-televisie, die hun in 1986 de kans biedt om hun kunnen op oudejaarsavond op het scherm te etaleren in de show “Een Nieuwe Snaar in ‘t Oude Jaar”. Ze mogen ook enkele gasten uitnodigen, onder wie José Happart, Drs. P en Les Ballets Contemporains de La Belgique. In 1987 programmeert de Nederlandse zender VARA hun show “La La”, die al eerder was ingeblikt. Dit levert hun bij onze noorderburen een pak extra fans op. En dus trekken de drie heren met veel goesting noordwaarts om daar hun strapatsen aan de Hollanders op te dienen. De zesde juni 1991 zullen ze in Breda voor de laatste maal “La La” voor een livepubliek opvoeren.

Mei 1988 laat De Nieuwe Snaar “La La” los op het Duitse publiek. Zo zijn zij te horen en te zien in Wilhelmshaven en Gütersloh. De Duitse pers reageert positief met opmerkingen als “Immer wieder Lacherfolge mit originellen Einfällen nen Menü mit Chilibonen der Clownerie gewürzt“. Toch is De Nieuwe Snaar verrast wanneer ze in de maand augustus in Hamburg tijdens het Komik Klamauk Kurioses Festival de Goldene Hummel overhandigd krijgen als meest vernieuwende en originele theateract van het voorbije seizoen. Aan die prijs is 3000 DM verbonden. Dat bedrag wordt aan hun nieuwe voorstelling besteed. Die eretitel verzilveren ze iets later in het Duitse Wilhelmshaven, waar ze, om dezelfde reden, de Bronzen Knurrhahn in ontvangst mogen nemen als kers op de “La La”-taart. Zij traden daar trouwens regelmatig op in het Kulturzentrum Pumpwerk. De pret kan niet op, want deze keer gaan ze met 5000 DM aan de haal. De Franse première van “La La” is te zien op het Festival van Ris-Orangis bij Parijs. Ze treden daar op in de grote tent, de nacht na de eerste festivaldag. Voor de film “Blueberry Hill” van Robbe De Hert worden ze gevraagd om in de huid van een jarenvijftiggroepje te kruipen, terwijl ze de Franse versie zingen van De fotografie. Ze hebben er dan al een aantal tournees in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg en Denemarken op zitten. In dat laatste land treden zij op tijdens het bekende Festival van Roskilde. De tweede juli is het zover. Ze brengen een mix van hoogtepunten uit hun eerste en tweede show. Tijd en ruimte om hun decor op te stellen is er niet. Het is een beetje open en bloot performen. Er wordt opgetreden op een klein zijpodium in de grote festivaltent. Een paar honderd mensen scharen zich om hen heen en maken op die manier kennis met een toch wel aparte vorm van theater. Wat gretig wordt meegepikt is dat Kris, Jan en Geert, dankzij hun backstagepasjes, die avond kunnen genieten van optredens van The Jesus and Mary Chain én Leonard Cohen.

De maanden september en oktober van 1988 worden vrijgehouden om zich te concentreren op de voorbereidingen van hun nieuwe theatershow. De eenentwintigste december 1988 is het zover. Dan lanceren zij in Brussel een voltreffer, hun derde theatershow “Hackádja!”. Kris herinnert zich nog dat ze voor deze titel kozen omdat dit klanknabootsende woord goed klinkt, goed bekt en omdat nu eenmaal niet alles meteen een betekenis hoeft te hebben. Grafisch oogde het ook goed op affiches en in programmaboekjes. Eigenlijk pikten ze het idee van de band van Spike Jones, die een hilarische versie van De vlucht van de hommel opnam waarin een van de muzikanten op een bepaald moment in een niesbui uitbarst die fonetisch lijkt op iets als hackádja waarna het volledige orkest de slappe lach krijgt. Vanaf de vijfde december gaan ze vier dagen in de week de nieuwe show in de Ancienne Belgique uitwerken en instuderen. De eenentwintigste december heeft de première plaats. De AB is tot de laatste zetel uitverkocht. Om de show vooraf in de media te kunnen promoten, hebben ze vooraf in Studio Impuls twee nummers opgenomen: De Ego Boogie en De schat van de farao. In de pers wordt de show laaiend enthousiast onthaald. Hun klasse wordt alom geprezen, alsook hun combinatie van eigenheid en brede toegankelijkheid. Ook het originele decor en de functionaliteit daarvan kunnen op schriftelijke waardering rekenen. De jongens halen opgelucht adem en bereiden zich voor op een lange tournee. Eén probleem doet zich voor: het decor is te groot om in de bus te passen en dus besluiten ze een aanhangwagen te kopen. Voortaan trager rijden, is de nieuwe opdracht. Die show zal jarenlang meegaan. Ze voeren hem de veertiende mei 1994 in Genua voor de laatste keer op, in het totaal goed voor precies 409 voorstellingen.

Hun platenfirma heeft tussen al die binnen- en buitenlandse drukte door geduld moeten oefenen, want pas in 1989 is er hun tweede album, “Hackádja!”. Producer van dienst is ook deze keer Jean Blaute, die De Nieuwe Snaar laat omringen door musici van stand: gitaristen Bert Candries, Chris Peeters en Marc Van Puyenbroeck, saxofonist Johan Vandendriessche en zangeres Sofie Verbruggen, om er een paar te noemen. Ook deze keer is Hugo Matthysen tekstleverancier van dienst. Vaak gehoord over de radio en intussen uitgegroeid tot echte klassiekers zijn de liedjes De zwemmer en Liesje’s poesje. Het valt op dat er meer in de richting van de muziek wordt gestapt, ook al blijven de nonsens en de woordspelingen op deze plaat hoogtij vieren. Op de website van Radio 1 lezen we over dit album: “In de lente van 1989 kropen ze met producer Jean Blaute en een handvol andere muzikanten de studio in voor wat hun meest gewaardeerde album zou worden. Op ‘Hackádja!’ staan dertien songs: enkele van Jan, eentje van hun grote voorbeeld Drs. P, eentje van vriend Wannes Van de Velde en maar liefst negen geschreven door Hugo Matthysen. Zowat alle hebben ze de genadeloze tand des tijds overleefd. De groepsleden en hun gevolg uiteraard, maar ook het merendeel van de liedjes fluiten we met z’n allen uit het hoofd mee. De schat van de farao, Liesje’s poesje, Calypso Be, De zwemmer, noem maar op.” VTM is net van start gegaan en is maar wat blij dat De Nieuwe Snaar in “Tien Om Te Zien” wil opduiken. Op verzoek van de Ancienne Belgique, die hun tienjarige bestaan viert, steken ze een speciale show in elkaar, die ze verkopen als Les Trois Sympas en de Ritme Kings. Ze krijgen daarbij op het podium de steun van Guido Belcanto, Hugo Matthysen, Bart Peeters en Romeo Spinelli. Onder meer De Morgen kwam langs en zag dat het goed was: “Herkenning en verrassing zorgden voor het perfecte evenwicht om er een avond van te maken die iedereen in het publiek kon smaken.” Na de AB staan ze een hele week in De Kleine Komedie in Amsterdam om daar hun nieuwste album uitgebreid voor te stellen. Pech: hun platenfirma heeft vergeten de pers uit te nodigen. Ook geraken ze bij de Nederlandse televisie moeilijk aan de bak. Jammer, want er zat bij onze noorderburen voor dat album meer in.

De Nieuwe Snaar springt graag een extra zijsprongetje. Op vraag van de VRT maken ze in 1990 speciaal voor de televisieversie van “De Pré Historie” enkele liedjes. Over naar collega Guy De Pré voor tekst en uitleg. “De Nieuwe Snaar heeft eigenlijk drie liedjes geschreven voor de tv-versie van ‘De Pré Historie’. Alle medewerkers vonden het een goed idee om De Nieuwe Snaar, die toen hot waren en lekkere teksten schreven, te vragen om voor ‘De Pré Historie’ een liedje te schrijven mét bijbehorende clips voor de start van het nieuwe tv-seizoen. Voor het eerste en meest bekende nummer koos Jan De Smet voor een bewerking van het Amerikaanse sixtiesnummer Bread And Butter van The Newbeats. De andere twee songs kwamen later en kregen beduidend minder aandacht omdat het toen al niet meer nieuw was natuurlijk. Die drie versies zijn terug te vinden op de in 1994 verschenen cd ‘De Nieuwe Snaar Revue’: De Préhistorie 1, De Préhistorie 2, een vertaling van Everybody needs somebody to love van Solomon Burke, en De Préhistorie 3 een door de heren zelf geschreven nieuwe tekst op Elke zaterdag van Will Tura uit 1965. En ze blijven behagen, want om de organisatoren van de zomerfestivals te plezieren, pakken ze uit met een grotere bezetting. De Ritme Kings bestaan uit: Jean Blaute, Stoy Stoffelen, Chris Peeters, Eric Melaerts, Walter Poppeliers en Hugo Matthysen, met wie Jan De Smet het nummer Feestlied schrijft, dat in 1990 op single verschijnt, gekoppeld aan Calypso Be van Wannes Van de Velde. Ze gaan met de Ritme Kings ook toeren onder de hoofding “De Nieuwe Snaar Deluxe”. De première heeft de eerste juni 1990 in Brussel plaats. Koning Boudewijn wordt de zevende september 1990 zestig, voor de groep en hun platenfirma de gelegenheid om Dynastie-Rap wat op te frissen en als Dynastie-Rap 1990 op single in de markt te zetten. Jean Blaute staat in voor die nieuwe verpakking. Een leuke kapstok overigens om de elpee “Hartelijk Gefotografeerd” eindelijk op cd uit te brengen.

“De Nieuwe Snaar Deluxe” wordt de derde maart 1991 in Maaseik voor de laatste maal opgevoerd. Alleen al in de voorafgaande maand februari stonden er nog vierentwintig voorstellingen genoteerd. De voorstellingen mogen rekenen op een behoorlijk positieve pers. In Het Nieuwsblad lezen we bijvoorbeeld: “De Ritme Kings geven de liedjes meer body en zouden zo de drie Snaren meer ruimte moeten geven voor hun humor. Je gaat er het best naartoe als naar een concert. Dan krijg je waar voor je geld. De Nieuwe Snaar bezingt het kleine leed van de grote mens, het is een tussendoortje op niveau.” Na de tour krijgen al de muzikanten en technici een ereteken opgespeld als dank en worden ze verheven tot Erelid in de Orde van de Snaar. In de maand maart wordt er onder andere in Duitsland en Frankrijk getoerd en wordt er ernstig nagedacht over een nieuwe theatershow. In oktober 1991 mag De Nieuwe Snaar in Frankrijk uitpakken met de Franse versie van “Hackádja!”. Hun teksten worden in het Frans vertaald door de Fransman Yves Dardenne, gehuwd met een Vlaamse en daardoor perfect tweetalig. Van de cd wordt er in Studio Impuls een Franstalige versie ingezongen. Die nummers werden al in de maand april ingeblikt. De zeventiende september worden in Lille zowel de show als de cd aan de pers voorgesteld. De première heeft op de tweede, derde en vierde oktober plaats in het Théâtre Sébastopol in Lille en twee dagen later in het Théâtre Municipal in Tourcoing. De zesentwintigste oktober ronden zij af in Cahors. Een krant als La Montagne pakt vrij euforisch uit: “Les Snaars, perfectionisten als het humor en muzikale effecten betreft, ontketenen steevast de ene lachbui na de andere. Een avondje in het gezelschap van dit energieke trio is de perfecte therapie tegen neerslachtigheid. Les Snaars kunnen alles aan, het publiek kan het weten.

Intussen werd aan de Duffelse kunstenaar Luc Deleu gevraagd het decor voor hun nieuwe voorstelling te ontwerpen. Dat decor zal hun qua inspiratie een enorme boost geven. De nieuwe show krijgt ook stilaan een naam, “William”. De vijfentwintigste november trekken de drie heren naar Studio Zeezicht in Spaarnwoude, waar ze onder leiding van Henny Vrienten een nieuwe single inblikken. De platenfirma drong daar sterk op aan. Jean Blaute is té druk bezig met Hugo en De Bomen om voor hen tijd vrij te maken. Er wordt het Afrikaans getinte Bwana Kitoko opgenomen, het verhaal van de onafhankelijkheid van Belgisch-Congo aan de hand van twee reizen van koning Boudewijn in 1955 en 1960. Fay Lovsky verleent haar gewaardeerde medewerking. Op de B-kant van de single belandt de a-capellaversie van William Vanderlinden.

De vierentwintigste december 1991 pakt De Nieuwe Snaar in Strombeek-Bever uit met de première van de theatervoorstelling “William”, de vijfde op rij. Pas de week voorafgaand aan die première heeft de show de juiste vorm gekregen, het blijft sleutelen tot het laatste moment. Try-outs waren er al de achttiende december in Tilburg en de dag nadien in ‘s-Hertogenbosch. De drieëntwintigste december is er voor alle zekerheid nog een generale repetitie. Ze beginnen er ‘s ochtends om negen uur aan, om pas ‘s avonds rond elf uur af te ronden. Het loont, want de dag na de première lezen we bijvoorbeeld in De Morgen: “De Nieuwe Snaar houden hun reputatie hoog met deze nieuwe productie. De opbouw en het decor is typisch Belgisch, het heeft iets surrealistisch. Kijk uit een andere hoek tegen de wereld aan en je ziet hem totaal anders. Wat achter de bomen verstopt zit, zie je wel. Wat duidelijk is, zie je niet meer. Het eerste idee dat je krijgt, is altijd het logische. Dan komt het erop aan de antilogica te gaan zoeken, zo luidt hun filosofie.” De show staat bol van de hommages: aan Canned Heat, Inspector Clouseau, Slim Gaillard, René Magritte… Stevige elektrische rock wordt afgewisseld met stille momenten en een heuse countryachtige tranentrekker.

Alvorens Vlaanderen met “William” te veroveren, gaat De Nieuwe Snaar begin 1992 de remmen een maand lang wat losgooien in Nederland. Tijdens die maand wordt er tweeëntwintig keer bij onze noorderburen opgetreden. In de loop van de maand april houden ze hun adem wat in, om nadien een vervolg aan hun Hackádja!’s in Frankrijk en Duitsland te breien. In de Escovi Studio’s in Brussel wordt in een regie van John Erbuer “Hackádja!” voor het nageslacht op dvd vereeuwigd. Er wordt ook een Franse versie ingeblikt. Telkens wordt er gebruikgemaakt van de geluidsband van de cd-opnames. Het eindresultaat mag er best wezen. Voor een hulde-cd aan de King Elvis Presley, die vijftien jaar eerder overleed, neemt De Nieuwe Snaar op vraag van EMI en het maandblad Panorama in een productie van Eric Melaerts het nummer Rock-A-Hula Baby op uit Presleys film “Blue Hawaii”. Die versie zal iets later als extra track op hun nieuwe cd verkrijgbaar zijn.

Om wat te bruinen, trekt De Nieuwe Snaar in de maand juli richting Italië, waar ze een vijftal voorstellingen geven van “Hackádja!”. De bindteksten zijn in het Italiaans, de liedjes in het Frans. De ganse maand augustus rusten ze verdiend op hun lauweren. Verbonden aan de nieuwe theatertournee verschijnt in de maand september hun derde album “William”, voorgesteld in De Kleine Komedie in Amsterdam. De Belgische pers wordt met een busrit verwend. Het album, voor het merendeel opgenomen tijdens de maand juni 1992 in Studio Impuls in Herent, staat bol van de songs, twintig in het totaal, ook rijk gevarieerd qua thema’s: Mr. Ghost in een vertaling van van Wannes Van de Velde, Clouseau, William Vanderlinden, Slim Gaillard, Krokodil, Bo Diddley, René Magritte, Bwana Kitoko. In de studio wordt er door het productieteam onder leiding van Jean Blaute op geen muzikant meer of minder gekeken, zo’n negentien in het totaal. Daaronder opvallende namen als Patrick Riguelle, Stoy Stoffelen, Fay Lovsky, Kevin Mulligan en Mich Verbelen. Ook al gaan hun albums vlot over de toonbank, een notering in de Ultratop Album 200 zit er ook deze keer niet in. Twee songs daaruit verschijnen op single: Bwana Kitoko en Ik heb vannacht... Na de persconferentie lezen we in De Standaard: “De Nieuwe Snaar scheppen hoop in tijden van verkleutering.” Naar aanleiding van het twintigjarige bestaan van De Warande in Turnhout de eenendertigste oktober werkt De Nieuwe Snaar een speciale show uit.

In 1993 wordt er in Vlaanderen volop getoerd van januari tot begin april met “William”. De drieëntwintigste maart 1993 overhandigt minister van Cultuur Hugo Weckx hun de geloofsbrief waarin ze worden aangesteld als cultureel ambassadeur (in het totaal wordt hun die eretitel driemaal toegewezen). De formule luidt als volgt: “Overwegende dat cultureel waardevolle organisaties en projecten, die over een sterke internationale reputatie beschikken en zich duidelijk als Vlaamse initiatieven manifesteren, kunnen bijdragen tot het versterken van de internationale politieke, culturele en economische uitstraling van Vlaanderen, overwegende dat het hierna genoemde initiatief aan de bovengenoemde criteria voldoet, hebben we besloten De Nieuwe Snaar aan te stellen als cultureel ambassadeur van Vlaanderen.” Dat lukt makkelijk, want met “Hackádja!” trekken ze enkele weken later richting Frankrijk en meteen nadien richting Zwitserland, waar ze ook enkele schoolvoorstellingen in het Frans en het Duits geven. Eind mei staan ze vijf dagen in een theater in Mainz geprogrammeerd enzovoort.

Met het oog op hun Spaanse tournee vertaalt Dirk Van Esbroeck hun teksten in het Spaans en mogen ze bij hem thuis Spaanse les gaan volgen. Vooraleer Spanje aan de beurt is, toeren ze in de maand juli een week langs Italiaanse festivals en theaters, onder meer in Bologna. Maandag de zevenentwintigste september vertrekt De Nieuwe Snaar vanuit Zaventem naar Barcelona voor een verblijf tot de eerste november om zes dagen per week op te treden in het Teatre Condal, gelegen aan de Via Paralelo. De persmap liegt er niet om: “Los Snars, los musicomicos mas famosos de Europa.” Zij worden omschreven als een mengeling van Mel Brooks en Grock, een soort Jacques Tati meets Buster Keaton, ze zijn met z’n drieën zoals de gebroeders Marx, muzikanten zoals Chico en Harpo. Geen enkel voorwerp kan hun weerstaan of ontsnapt aan hun aandacht. Ze spelen elke soort melodie, van de grote muziek over charanga tot rock en ze hebben geen genade. Ze moeten nu nog lachen wanneer ze eraan terugdenken hoe ze bijna stoethaspelend de teksten uit het hoofd gingen leren en eraan moesten wennen dat Liesjes poesje, El conejito de Lily werd en De zwemmer, El nadador. De show die ze hier brachten was de Spaanse versie van “Musicomic”. Ze zullen hem in het totaal dertig keer opvoeren. “Een volle zaal“, beamen Jan en Kris, “hebben we nooit gehaald. De vijfhonderd zitjes hebben we niet altijd gevuld gekregen. De organisator liet ons dan ook weten dat ze geen verlies hebben geleden, maar ook geen grote winst hebben gemaakt.” Eenmaal terug thuis wordt tijdens de maanden oktober en november volop getoerd met “William”. Ze animeren daarnaast de eigenaars van kleinere zalen met een soort best-of-optredens.

De achtentwintigste december van dat jaar zendt de VRT een reportage over het Spaanse avontuur uit onder de titel “Cuarteto Triangular”. Met de Spaanse voorstelling kapen de heren het Diploma d’Aplaudiment van het seizoen 1993 weg, uitgereikt door El Premi Sebastià Gasch de Music-hall i Arts Parateatrals. Manager Léon Lamal spoort hen tussendoor aan een show uit te werken, waarmee ze in 1994 hun vijfentwintigjarige bestaan in de verf kunnen zetten, een terugblik, die ze maar één seizoen zullen opvoeren en enkel in de grotere culturele centra. In de maand februari 1994 wordt “William” voor de laatste keer opgevoerd in Nederland, onder andere vijf optredens in De Kleine Komedie in Amsterdam. Op het einde van het jaar zal “William” nog een aantal keer in Vlaanderen uit de kast worden gehaald. In de lente worden ze in het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen voor de tweede keer tot cultureel ambassadeur benoemd. Dat zal wel lukken, want in mei spelen ze bijvoorbeeld twee weken in het Teatro della Tosse in Genova. Tijdens de maanden mei en juni wordt er veel gebrainstormd en gaan ze in samenspraak met hun platenfirma EMI werken aan een uitgebreide verzamel-cd. Hun nieuwe voorstelling “De Nieuwe Snaar Revue” moet sowieso dolle pret worden. Er worden gasten uitgenodigd zoals het Trio Grande (3 a-capelladames), sitdowncomedian Earl Okin (speelde ooit in een voorprogramma van Wings) en illusionist Gili. Het Trio Grande is ook te horen op het nieuwe album. In Studio Impuls in Herent wordt onder andere Mocking Bird Hill ingeblikt, met een knipoog naar Les Paul & Mary Ford. De dames Grande mogen hier alvast laten horen wat ze kunnen. Om dat trio de nodige ervaring te gunnen, mogen de dames hier en daar mee op tournee. De maand augustus wordt voorbehouden om aan de nieuwe show te sleutelen en te prutsen. Er moet koste wat het kost vuurwerk aan te pas komen. Samen met regisseur Marc Peeters wordt alles tot één mooi geheel gekneed tijdens hun vele repetities in het cultureel centrum van Jezus-Eik. In “De Warande te Turhnout heeft de eerste november de première plaats. In De Standaard lezen we: “Deze revue is een spetterende vertoning die in Vlaanderen zijn gelijke niet kent. De drie Snaren vinden in de drie hupse dametjes van het Trio Grande hun vocale en visuele alter ego’s. Ze lijken wel voor elkaar geschapen. De Nieuwe Snaar houdt het fris, vermijdt het boertige en zoekt het in het eenvoudige, wat nog altijd het beste werkt.” Voorafgaand aan de show lanceerde EMI in de maand oktober al hun album “De Nieuwe Snaar Revue”, goed voor zesentwintig songs, waaronder als toetje Le chat du Pharaon, Die schöne Müllerin en El nadador. Acht liedjes verschenen niet eerder op cd. In het bijbehorende boekje schrijft Tom Lanoye: “De Nieuwe Snaar is de klinkklaar fine fleur van klankkleur dijenklets vakmanschap! Drievuldigheid van repertoire vol slipgevaar, hilarisch hemelschaar van kunst met k, maar zonder saai noch navelstaar… Wat wil men meer? Wat is meer waar? Dan een avond met De Nieuwe Snaar.” De heren maken in het bijbehorende boekje ook van de gelegenheid gebruik om hun technici te bedanken, die hen in alle omstandigheden zo goed mogelijk bijstaan, want zij zorgen er telkens voor dat hun optredens ook geluids- en beeldtechnisch een succes zijn. Op het einde van het jaar staan er in het totaal 1500 optredens op de Nieuwe Snaar-teller. Zij noteren dat getal tijdens een voorstelling in Saint-Cyprien in Frankrijk.

Ook al waren ze het in het begin niet van plan, toch trekt De Nieuwe Snaar de vierde januari 1995 met de “Revue” richting Nederland om daar op vraag van directeur Joost Nuissl vijf optredens te geven in De Kleine Komedie in Amsterdam. De Nederlandse pers reageert positief: “De heren leveren verrukkelijk amusement af, gebracht door een razendsnelle geoliede showmachine. Het publiek kon er niet genoeg van krijgen. Gezien de reacties zou het niet denkbeeldig zijn dat het volgende jubileum in Carré gevierd wordt.” Eind januari keren zij naar Vlaanderen terug. De “Revue” wordt ook hier gulzig opgevoerd en verteerd. Opnieuw worden ze aangesteld als ambassadeurs van Vlaanderen. Een deel van het budget wordt besteed aan de opname van een Duitstalige cd tijdens de maand juni, bedoeld als visitekaartje voor de Duitse markt. Wannes Van de Velde vertaalt samen met zijn van origine Duitse vrouw, die ook bij de opnamen in de studio van Bert Candries in Wezemaal aanwezig is als taalcoach. Zij brengen de cd uit op het onafhankelijke Myron-label, opgericht door Léon Lamal samen met Dirk Van Esbroeck en in eerste instantie bedoeld om de Argentijnse muziek die Dirk samen met Alfredo Marcucci en het Sexteto Tango al Sur inblikt, uit te brengen. Eind juli begint De Nieuwe Snaar aan een grootse promocampagne in Duitsland. Ze trekken onder meer naar München voor een tv-opname voor het ZDF. De twintigste augustus staat een tv-optreden in Mainz op het programma. In ons land toeren ze in 1995 met de kleinschalige best-of-tournee onder de titel “Als eieren zo groot”, goed voor een dertigtal voorstellingen vanaf eind september tot en met half november. Er wordt inmiddels gebroed op een nieuwe show. Kris daarover: “Ikzelf had mijn schroom overwonnen om andere blaasinstrumenten te leren bespelen na de aankoop van een tweedehandse basklarinet. Een nieuwe klankkleur kon aan het palet worden toegevoegd, maar dat was natuurlijk niet voldoende voor een nieuwe show. We gingen ons in 1996 zeker niet vervelen.

En vervelen doen ze zich niet, want de eerste april 1996 trekken ze voor de eerste maal naar Zuid-Afrika. Ze spelen hier op het tweede Klein Karoo Nasionale Kunstefees in Oudtshoorn. Op dit festival staan cabaret, lichte en klassieke muziek, dans, theater en literatuur centraal. Ook Stef Bos, Tom Lanoye en Herman van Veen staan op de affiche. Eenmaal terug werken zij tot half mei het laatste luik van de “Revue”-tour af. Tijdens hun vrije tijd en in de pauze van die tour wisselen ze onderling al wilde ideeën uit voor de nieuwe voorstelling die op het einde van het jaar in première moet gaan. Muziek spelen op niet-alledaagse instrumenten zal sowieso centraal staan. Zij willen ook een ode brengen aan een aantal van hun muzikale helden: Spike Jones, Julie London, Wannes Van de Velde… In een ruimte die Geert ter beschikking stelt in een voormalige elektronicazaak in Bouwel, kunnen zij beginnen met de voorbereidingen. Er wordt ondanks de drukte toch nog tijd vrijgehouden om onze oosterburen nog eens te verblijden met hun komst: Wiesbaden, Bonn en Hamm. Een tegenvaller is wel de Auslandssteuer, een bijkomende taks op buitenlandse groepen, waardoor zij in één klap 35% duurder worden (kwestie van hun eigen Duitse groepen  te beschermen). Half mei wordt in ons land definitief een punt gezet achter de “Revue”, schluss damit. Plaats van afronding het Cultuurcentrum Zwanenberg in Heist-op-den-Berg. Vanaf de maand juni wordt dagelijks gerepeteerd om van hun nieuwe show een topper te maken. De laatste week van augustus nemen ze in de studio een nieuwe single op, Limburglimbo en De hoezen van Julie. Jan De Smet is namelijk tot over zijn oren verliefd op de legendarische Amerikaanse zangeres Julie London en heeft intussen al haar elpees verzameld, waarop ze hem meerdere verleidelijke blikken gunt. In Ontmoetingscentrum ‘t Waaigat in Zwijndrecht mag tijdens de laatste week van september, een maand voor de première, gerepeteerd worden. Zij voorzien twee try-outs voor ” Famineurzeven”. Vervolgens wordt er geoefend in De Bosuil in Jezus-Eik en het Fenikshof in Grimbergen. Karel Vereertbrugghen wordt ingeschakeld om de bindteksten aan te reiken. Vooraleer met de première wordt uitgepakt, wordt alles opgesteld in het cultureel centrum van Strombeek-Bever, waar zij vanaf de twintigste oktober drie dagen de kans krijgen alles te finetunen. Er wordt groots gedacht en gepland, met in het totaal vier premièredagen, die eindigen op zondag de zevenentwintigste oktober. Volgens Gazet van Antwerpen zit alles snor: “‘Famineurzeven’ is helemaal gebaseerd op het concept van een bonte avond. Muziek, dans, variété en acrobatiek worden samengesmolten tot één geheel. Ook het decor wijst meteen in die richting: een podium dat zo uit een Vlaamse parochiezaal zou kunnen komen, uitgevoerd in de atoomstijl van tekenaars als Ever Meulen en Yves Chaland. Leek het er tijdens het vorige programma ‘Revue’ op dat De Nieuwe Snaar door haar inspiratie zat, dan leveren ze nu het bewijs van het tegendeel. ‘Fm7′ is theater pur sang, met violist Geert Vermeulen in de hoofdrol. Er valt flink wat te beleven.”

De dertigste maart 1997 trekt De Nieuwe Snaar voor een tweede keer naar Oudtshoorn in Zuid-Afrika. Na een tussenpauze van een jaar vernemen ze, eenmaal terug in Vlaanderen, dat ze weer voor een jaar tot cultureel ambassadeur benoemd zijn. Vanaf eind juni trekken ze naar The Groove in Schelle, want er mag en moet een nieuw album komen. Het album wordt als een dubbelaar opgevat: een deel betreft liveopnamen en een ander deel studiomateriaal. Ook nu weer is Jean Blaute de producer van dienst. Opvallend op “Famineurzeven” is de laatste strook In de soep, een gezongen autobiografie: “Als een afgezaagd refrein, zo hebben we jaren rondgereden in een ouwe bus, het was daar zo gezellig, ja het was daar reuzeknus. Maar dikwijls hadden we panne en dat was een hele klus, want niemand hier was opgeleid tot busmechanicus…” Lekker vaak gedraaid op de radio sindsdien is het nummer De Limburglimbo. Het idee is van Earl Okin, die telkens als zij tijdens hun optredens het bord “De Limburgers heten u welkom” passeerden, aan een rituele dans uit Trinidad moest denken. “Van Kuttekoven tot Ternaaien, van Munsterbilzen tot in Peer, staan de Limburgers te draaien en doen de limbo nog een keer.” Ook nu weer bedienen de drie heren zich van de meest uiteenlopende instrumenten en geluidmakende attributen: slijpschijf, zingende zaag, elektrische mandoline, belletjes, lyra, basklarinet, ukelele, tenorgitaar, cavaquinho, banjolele, accordeon, Engelse hoorn, kortom te veel om op te sommen. Het wordt uiteindelijk een album waarvan de eerste twaalf liedjes de veertiende februari werden ingeblikt tijdens een liveoptreden in “De Kleine Komedie” in Amsterdam. Die locatie blijkt in de maand september ook de geschikte plek om het album aan de verzamelde pers voor te stellen. Iets later stelt De Nieuwe Snaar het album ook in de “Ancienne Belgique” in Brussel voor tijdens een uitverkochte show. De jongens kunnen hun zeg kwijt in Knack Weekend, waarin ze aan Jacky Huys vertellen: “Het tempo gaat steeds maar sneller. We hebben laatst een van onze optredens uit ’81 bekeken en daar zaten weliswaar goeie dingen in, maar we dachten, kan dat hier niet eens een beetje vooruitgaan, terwijl er toen toch behoorlijk werd gereageerd. Wij profileren ons vandaag trouwens steeds minder als een humoristische en steeds meer als een muzikale groep. Onze programma’s zijn opgebouwd als een totaalbelevenis.”

1998 wordt ingezet met de verlenging van het tweede seizoen van “Famineurzeven”. Tijdens de maanden januari en februari wordt Vlaanderen druk bezocht. De maand maart is voorbehouden voor het Nederlandse publiek, om tijdens de maanden april en mei opnieuw de Vlamingen op te vrijen. Zij produceren ook een Franstalige versie van “Famineurzeven”, waarmee zij drie weken zuidwaarts trekken. Ook deze keer werden de Franse teksten vertaald door Yves Dardenne. Van de twaalfde tot de zestiende mei speelt De Nieuwe Snaar in Clermont-Ferrand in Centraal-Frankrijk. Vervolgens zijn Nantes en Ile de Ré aan de beurt. Dan wordt het tijd stilaan aan hun nieuwe voorstelling te denken, waarmee zij eind 1999 on the road gaan. Geert is intussen gaan samenwerken met Walter Poppeliers voor de kindervoorstelling “Muzet Superet”. Waarom hem niet bij de groep betrekken? Voor het najaar van 1998 staan er vooral kleinere theaters op het programma, waar “Famineurzeven” wordt opgevoerd, goed voor zo’n drie voorstellingen per week in Vlaanderen en Nederland. Eind september nodigen zij Walter uit om met hem voor de nieuwe voorstelling muzikaal het een en het ander uit te proberen. Walter staat erop dat zij met partituren gaan werken, hij schrijft namelijk alle arrangementen uit en dat is De Nieuwe Snaar niet gewoon. Maar ze wagen het erop. Er wordt besloten met nog méér vreemde klanken te werken. Geert nodigt hen uit om bij hem thuis in Bouwel met de repetities te beginnen en de nieuwe voorstelling stilaan uit te werken. Tweemaal per week blijkt een haalbare kaart. De titel ligt meteen vast, voor de hand liggend zelfs sinds de komst van Walter, “De Vierde Maat”. Daarmee is De Nieuwe Snaar aan hun achtste productie toe.

Tijdens de weekends wordt er de eerste maanden van 1999 hier en daar in Nederland en Vlaanderen nog opgetreden met de staart, laten we maar zeggen, van de “Famineurzeven”-tour. Begin februari staan er zelfs vier voorstellingen in de Elzas op het programma. Zij ronden eind februari in Vlaamse schoonheid af met zes uitverkochte voorstellingen in de Arenbergschouwburg van Antwerpen. Definitief wordt er van deze show afscheid genomen begin juni tijdens een allerlaatste voorstelling in het Nederlandse Delft. Vanaf dan worden alle creatieve zeilen bijgezet om van de nieuwe voorstelling een soort “je van het” te maken. Kris is in de wolken, want hij heeft voor de nieuwe show in Amsterdam een oude Ludwig-drumkit uit 1967 op de kop kunnen tikken. Ze willen niets aan het toeval overlaten. Begin juli trekken ze naar Studio The Groove in Schelle voor de eerste opnamen van de nieuwe cd. De nummers blijken heel fragiel te klinken: Donker en het door Hugo Matthysen van een knappe tekst voorziene Dweil. “De sfeer in de studio“, vertelt Kris, “was om te snijden. De werkdruk lag erg hoog. Er was het voortdurend bezig zijn met de nieuwe show, de optredens tussendoor, de nieuwe songs. Jean wilde het onderste uit de creatieve kan. Hij had maar schrik dat er te weinig respons van onze kant kwam. Hij vreesde zelfs dat het verhaal van De Nieuwe Snaar na dit zo goed als uitverteld was.” De tiende en elfde september hebben de eerste try-outs plaats, voor een beperkt publiek weliswaar, dat achteraf voldoende respons geeft. Vlak voor de start van een nieuw millennium, het gezegende jaar 2000, heeft de première in Strombeek-Bever plaats. In De Standaard lezen we: “Méér dan in de vroegere voorstellingen hekelt De Nieuwe Snaar de schijn van de moderne wereld. Wat het kwartet niet prekerig maakt, integendeel. De spitse grappen en vlotte liedjes, en nu ook enige acrobatie, vormen samen een spektakel met een aparte identiteit. Centraal op het podium staat een grote installatie, die in alles de fascinatie van onze cultuur met symmetrie weerspiegelt. Het lage volume en de keuze voor akoestische instrumenten zijn statements. De groep pleit voor waardigheid, ambacht, een open cultuur en intelligentie.” “De Vierde Maat” is een drukke voorstelling geworden waarin zomaar liefst tweeëndertig instrumenten worden ingezet. Het publiek krijgt dus waar voor zijn geld. In De Morgen schrijft Dirk Steenhaut: “De heren beheersen zowat alle muziekjes, van rumba tot chachacha en van country tot gamelan, komen gevat én ontroerend uit de hoek, goochelen met woordspelingen en dubbele bodems en zijn ouderwets sarcastisch in een liedje als Dweil. Leuk.” “De Vierde Maat” mogen we, sinds de komst van Walter Poppeliers, letterlijk nemen, goed voor extra zangwerk en vuurwerk op de gitaar, contrabas en marimbula. In een vorig leven was Walter muzikant bij de Holzbein Brothers, trok op tournee met Catherine Delasalle en de Jiddische zangeres Zahava Seewald, speelde met de groep Psamim en met Wannes Van de Velde en met  Guido Belcanto. Poppeliers is geen vreemde voor De Nieuwe Snaar, want op hun vraag speelde hij voordien al mee op de albums “Hackádja!” en “Famineurzeven”. Met “De Vierde Maat” wordt er tot begin november in Vlaanderen opgetreden. Nadien is het de beurt aan Nederland. Vlak voor de kerstdagen spelen ze vier keer in de Turnhoutse Warande.

De productie van de nieuwe cd is deze keer in handen van Wim De Wilde. Er wordt tijdens de maand mei 2000 opgenomen bij Motormusic in Koningshooikt. Wim werkt anders dan Jean Blaute. Hij sleutelt meer aan de nummers, werkt met sampling en puzzelt graag met opgenomen fragmenten tot het als één geheel klinkt. Wim krijgt van de groep carte blanche om aan een nieuw geluid te werken. Hij durft een arrangement anders aan te pakken dan de groep eerst in gedachten had. In de maand oktober wordt de cd gereleaset, goed voor dertien nummers, waaronder De eerste woorden, De ouwe zanger, Houten man, De heilige Miss België en Bandboy. De groep schrijft het merendeel van de songs, met uitzondering van Dweil en Houten man, dat voor een deel van de hand is van Hugo Matthysen. Dweil is lekker genieten van een kakmadam, met iets té veel pretentie, die eindigt als poetsvrouw. De cd boeit door de afwisseling: liedjes die variëren van spitsvondige teksten tot opvallende arrangementen, afwisselend verpakt in dan eens een mambo en een calypso, dan weer Vlaamse country en zelfs futurofolk, al worden ze hier en daar in de pers op de vingers getikt dat het bijwijlen als een soort déjà entendu klinkt. Journalist Harry de Bock is het er nochtans met veel van zijn collega’s over eens: “‘De Vierde Maat’ is een cd om weer van te smullen.” Met de voorstelling van “De Vierde Maat” in Enschede, de tweeëntwintigste december, wordt het jaar in schoonheid afgerond. Een noot die we nog even uit de marge meepikken: de zeventiende september 2000 werd hun 2500ste optreden in Mol gevierd. Zij zijn intussen ook een Zamu-Award als “Beste Live-Act” rijk.

De vijfde mei 2001 noteren wij een opvallend optreden van De Nieuwe Snaar in Rochefort tijdens het Festival International du Rire. In de persmap staat er: “Le vendredi 5 mai, le public découvrira «L’Institut», ces clowns, jongleurs, acteurs et comédiens américains, anglais et français dans un spectacle dénommé Bingo Circo-Comédie. Ce soir-là, il y aura également sur scène Richard Taxy et Paul Adam, Patrick Adler, Marc Jolivet et Serge Llado, Jean Roucas, Serge Llado, André Valardy et De Nieuwe Snaar, un inénarrable trio de musiciens-comédiens, clôtureront, le samedi 6 mai, le neuvième Festival International du Rire de Rochefort.

De eerste drie maanden van 2002 worden besteed aan het allerlaatste deel van de “Vierde Maat”-tour. De eerste drie weken van het nieuwe jaar staat Nederland op de agenda en het laatste weekend van maart wordt afgerond met drie voorstellingen in de Stadsschouwburg van Brugge. 2002 is een speciaal jaar voor de groep, want de vijftiende januari vieren ze het feit dat ze twintig jaar op de planken staan. Op vrijdag de negentiende april 2002 vindt in het Antwerpse Sportpaleis de negende editie van de NEKKA-NACHT plaats. Aan de pers laat de organisatie weten: “Met De Nieuwe Snaar als centrale gast, al kunnen we in dit geval misschien beter spreken van blikvanger, belooft NEKKA-NACHT 2002 zeker opnieuw een niet te missen concert te worden. Reeds jaren stonden ze op het verlanglijstje van de organisatoren en nu, voor hun twintigjarige bestaan, zijn ze bereid gevonden tijd vrij te maken om een speciaal en uniek programma samen te stellen voor NEKKA. In het Sportpaleis optreden, doe je niet elke dag. Zeker voor een groep als De Nieuwe Snaar, die een patent heeft op zowel muzikale als visuele hoogstandjes, is dit een uitdaging die ze voluit aangaan. Reeds maanden werken de vier heren aan een programma dat meer dan ooit garant staat voor spektakel. Het Sportpaleis zal voor de gelegenheid de magische sfeer van een circustent krijgen.” In het eerste deel staan een aantal oudere nummers op het menu, alleen of in combinatie met de genodigden. Het tweede deel bestaat voor het hoofdaandeel uit een bondig exposé van “De Vierde Maat”. Na deze onvergetelijke nacht gaat hun aandacht uit naar hun nieuwe show. De pers begint al ongeduldig aan hun mouw te trekken. Op de vraag hoever het er al mee staat, antwoordt Jan haast laconiek: “Nergens. En toch hebben al verschillende theaterdirecteurs hem in vertrouwen aangekocht. Dat zorgt uiteraard voor een zekere spanning. Het enige wat vaststaat is dat er eind december een première is. Misschien gaan we wel een totaal andere richting uit met wat meer ernstige nummers.” Tijdens de maand mei worden er vijf dagen uitgetrokken om onafgebroken te repeteren. Als regisseur hebben zij Lucas Van Den Eynde aangetrokken. “Hij laat ons vooral onze gang gaan en stuurt subtiel bij daar waar hij het nodig vindt“, aldus Kris De Smet. Eind juni wordt iedereen opgetrommeld om te evalueren. Ondanks de warmte wordt er tijdens de maand juli naarstig voortgeploeterd en -gesleuteld. De show zal worden opgevat als een roadmovie. In de maand september slaan zij hun tenten op in Overijse om er de laatste hand te leggen aan hun nieuwe voorstelling. In Het Nieuwsblad lezen we vooraf al een babbel met de groep: “De voorstelling is een reis langs de dingen die ons bezighouden. We laten voor het eerst een grote dosis melancholie toe. In tegenstelling tot vroeger laten we de dingen in hun waarde en relativeren alles niet meer dood. Er zijn bijna geen bindteksten meer, want we laten de liedjes alles vertellen. De improvisatie leggen we doelbewust aan banden om de vaart erin te houden.”

En die voorstelling komt er. De zevenentwintigste september 2002 gaat De Nieuwe Snaar van start met de première van hun negende theatershow “De Omloop der Lage Landen” in de Ancienne Belgique in hartje Brussel. Van hieruit hebben zij toch iets meer impact op de media, ook iets meer uitstraling dan tot dan toe in Strombeek-Bever. In Het Belang van Limburg noteert Raymond De Condé: “Het programma heeft eerst iets van een dolle roadmovie die door de muziekgeschiedenis dendert. In het tweede deel keert het terug naar de roots van het viertal met een Vlaamse wielerkoers als rode draad en een speaker met een nasaal stemgeluid. Naast muzikale acrobatie zijn er uiteraard ook acrobatische hoogstandjes. Zo blijft Geert Vermeulen bijna tien minuten met zijn magneetschoenen aan het plafond hangen. Heel wat nummers hebben Zuid-Amerikaanse ritmes en de jongens brengen een drietal hommages aan hun muzikale helden: Georges Brassens, Buddy Holly en Bob Dylan. De jongens hebben er een halfjaar van ‘s morgens tot ‘s nachts aan gewerkt. Het resultaat is bewonderenswaardig.”

Plaats voor een aardigheidje tussendoor is er altijd. Clouseau en De Nieuwe Snaar nemen in 2002 de single Samen op, naar Let’s Stick Together van Bryan Ferry, vertaald door Piet Van den Heuvel. Op zaterdag de achtentwintigste september, de vijftiende Dag van de Klant, kreeg je dat cd’tje gratis aangeboden en het paste bij de slogan van de UNIZO-campagne die toen net van start ging, “Samen maken we er een hit van”. Aan Gazet van Antwerpen vertelde Koen Wauters: “Ik ben al lang fan van De Nieuwe Snaar. Het was geestig om samen met hen een nummer op te nemen. We hebben niet gelijktijdig in de studio gestaan, wegens te drukke agenda’s. De videoclip hebben we opgenomen in het repetitiekot van De Nieuwe Snaar.” Op de cd, een muziek-cd én cd-rom, staat de originele versie, de videoclip en de karaokeversie van Samen. De single werd niet te koop aangeboden en is intussen een soort collector’s item geworden. Je kon hem enkel op de Dag van de Klant in je favoriete winkel krijgen.

Op het einde van het eerste seizoen van “De Omloop” nemen de heren van De Nieuwe Snaar in 2003 een moeilijke beslissing. Er komt een einde aan de samenwerking met Léon Lamal. Na veel heen-en-weergepraat wordt besloten de samenwerking te laten uitdoven, dit om het komende seizoen niet in de war te laten lopen. In de toekomst zal De Nieuwe Snaar samenwerken met het bureau van Kris Eelen, Garifuna in Kasterlee. Omdat er niet meer met Léon wordt samengewerkt, kan het nieuwe album ook niet op diens label verschijnen en brengt De Nieuwe Snaar het voor de eerste keer echt in eigen beheer uit. Zij willen sowieso een single uitbrengen en dat wordt In de hemel is geen Dylan, gekoppeld aan Het mooiste orkest van de wereld, een medley van een aantal instrumentale nummers uit de voorstelling. Radio 1 draait het singletje haast grijs en voert de heren vaak op via diverse interviews in hun programma’s. Ze spelen In de hemel is geen Dylan de tweeëntwintigste maart tijdens de Pop Poll de Luxe-avond van Humo, een teken dat de song in die korte tijd is uitgegroeid tot een Nieuwe Snaar-klassieker.

De cd “De Omloop” ligt in 2004 in de winkel. Voor de opname keerden de vier heren naar hun ouwe, trouwe vriend en producer Jean Blaute terug. Op dat album, opgenomen in de maand juni van 2003 in Studio The Groove in Schelle, staan dan ook songs als Denkend aan Buddy Holly’s bril en In de hemel is geen Dylan, dit laatste op een tekst van Frank Vander Linden. Voor de fijnproevers geven de heren in het bijbehorende boekje tot in het kleinste detail de gegevens weer van het instrumentarium dat aan bod komt: een mini-Moog, een Suzuki Pro Master-mondharmonica, een Yamaha Hip Gig, een Fender Relic Telecaster-gitaar uit 1952, een Windsor Curved-sopraansax enzovoort. Voor hen is en blijft het muziek spelen en spelen met muziek. Journalist Peter Van Dyck bekroont dit album in Knack met vier sterren: “De Nieuwe Snaar mag als een bende grapjurken bekendstaan, het zijn in de eerste plaats toch rasmuzikanten. Ze spelen in de letterlijke zin van het woord. Als een spons slorpten ze door de jaren rootsmuziek in alle soorten op en als een zingend geschiedenisboek dragen ze op ‘De Omloop’ hun wereldse en gelijk oer-Vlaamse erfgoed uit. Met het ouder worden, sneuvelen de inhoudelijke taboes. De groep heeft niet langer schroom om over de liefde te schrijven en persoonlijke ervaringen in poëzie te gieten. Jan De Smet blijft het gezicht, maar de inbreng van de anderen wordt van langsom belangrijker. De groep benadert de perfectie. Nog nooit heeft De Nieuwe Snaar zo warm geklonken. In het Nederlandstalige gebied staat dit viertal op eenzame hoogte.

De organisatoren van Marktrock Leuven hebben lang op hen moeten wachten, maar vrijdag de dertiende augustus 2004 is het zover. Het programma voor het hoofdpodium bestaat die dag achtereenvolgens uit: Spring, Natalia, Belle Perez, Xander (ex-Volumia!), De Nieuwe Snaar, Bart Peeters en De Kreuners. Een dag later treden hier ook nog Praga Khan, Novastar, El Tattoo del Tigre, Junkie XL, Zornik en Leki op en op zondag Axelle Red, Hooverphonic, The Rasmus, Flip Kowlier en Sioen. Hoogtijdagen voor wie van Vlaamse groepen houdt.

In 2005 lassen Jan, Geert, Walter en Kris een sabbatjaar in. Her en der vangen we op: “Het sabbatjaar staat duidelijk niet voor een rustig verdwijnen in de anonimiteit: een hele reeks nieuwe voorstellingen van de individuele leden wijst veeleer op een herbronning. Opvallend is dat zowel ‘Liefs’ van de Snaar-leden Geert Vermeulen en Walter Poppeliers als ‘Woody’ van Jan De Smet zich richten tot een jong publiek. ‘Corneel’ van Jan De Smet en zijn gelegenheidskompaan Arne Van Dongen is dan weer een literair-muzikaal programma rond de gelijknamige column in het weekblad Humo.” EMI besluit dan maar wat na te snoepen van hun samenwerking met de groep en brengt in de cd-reeks “Essential” twintig songs van De Nieuwe Snaar verzameld uit: van Ardennen Doo-wop tot en met De duivelse dans.

Van de dertiende tot de dertigste juni 2006 houdt De Nieuwe Snaar tijd vrij om in Studio The Groove in Schelle hun nieuwe album “Helden” op te nemen onder aanvoering, hoe kan het ook anders, van Jean Blaute. Jean schaart zich al musicerend in de studio rond Jan, Kris, Geert, Walter, Stoy Stoffelen, Tompie Van Saet en Tom Vanstiphout. Vijftien nummers worden er ingeblikt. De jongens gaan niet vreemd en schrijven alle songs zelf, met links en rechts verbale steun van Stijn Vranken. In het totaal komen zesendertig verschillende instrumenten aan bod om alzo een degelijk instrumentaal tapijt uit te rollen voor liedjes als Plaats in de annalen, Den Bono, Duiven op til, Het heelal en de titelsong Helden. “Ik ben op zoek in de velden, naar de helden van vandaag, ze zijn zonderling en zeldzaam en er is een grote vraag. Want die zogenaamde helden, die helden van vandaag, die laten zich nog amper gelden en hun taak is nogal vaag.” Uiteraard ging eerder aan de release een gelijknamige tournee vooraf. Daar begonnen de jongens, ondanks hun sabbatical year, al in 2005 aan te werken, want rust roest en anders moet je er nadien te snel in vliegen om alles tijdig klaar te krijgen voor het nieuwe seizoen. Hans-Maarten Post van Het Nieuwsblad trok net voor de première van de veertiende januari 2006 naar hun repetitiekot met de vragen of “Helden” over Eddy Merckx of Bob Dylan gaat, over muzikale of niet-muzikale helden of over het vereren van helden. Jan De Smet had zijn antwoord meteen klaar: “Allemaal fout! Over al die dingen gaat het níét. ‘Helden’ gaat over een drang die in de mens zit om zichzelf te overstijgen. Eender hoe. Het idee dat bij elk van ons leeft, in het diepst van onze gedachten, om onze eigen held te zijn. Al wordt het nooit met die woorden gezegd in de voorstelling. Het is niet echt een duidelijke voorstelling. Het is geen theater, ook geen muziektheater. We zijn vier muzikanten die op hun eigen werkplek samen met iets bezig zijn. Toen het allemaal bij elkaar kwam, met decor en kostuums, dachten we: als het maar niet te koel en te afstandelijk wordt. Maar de menselijke warmte die wij erin brengen, maakt het verschil. We gaan ook diep in onze eigen ziel en dat is nieuw. We hebben dat altijd langs allerlei slinkse wegen ontweken. Nu hebben we eindelijk de durf gehad om onszelf kwetsbaar op te stellen. En afgaand op de try-outs bezorgen we de zaal daar best wel kippenvel mee“, waaraan Geert toevoegt: “Het publiek zegt nu ook eens oh of ah, in plaats van alleen maar te lachen, en dat vind ik heel plezant.” Van die voorstelling verschijnt iets later een dvd. In De Standaard van de vierde november 2006 lezen we daarover: “De jongste, nog lopende productie van De Nieuwe Snaar wijkt een beetje af van wat het kwartet normaal doet. Er zit méér stilte in, méér getuigenis ook en minder routine. Moedig is het woord dat we daarvoor gebruiken, maar de broertjes De Smet & co moesten toch wennen aan de nieuwe theatrale vorm. Deze dvd is vijf maanden na het begin van de tournee opgenomen, waardoor het geheel al vlot loopt. Maar vooral brengt zo’n opname je veel dichter bij de acteurs-zangers. Je ziet de blikken beter, voelt de songs beter aan, kunt de acrobatie van nabij bewonderen. Dat is geen klein verschil, want De Nieuwe Snaar is een doodeerlijk gezelschap dat de kunst van het vertellen hoog in het vaandel draagt, ambachtelijkheid propageert en na al die jaren nog zenuwachtig wordt als er iets nieuws geprobeerd wordt. De heren stellen zich geregeld heel kwetsbaar op, zoals wanneer Jan De Smet a capella over zijn vader zingt. Wie genoeg heeft aan de muziek, kan ook gewoon de cd kopen.” In de maand november 2007 verschijnt als een soort hommage aan Urbanus de cd “Urbanus Vobiscum”. Speciaal voor deze cd neemt De Nieuwe Snaar een cover op van De wereld is om zeep. Aan dit album werken onder meer ook Bart Peeters, Stijn Meuris, Axelle Red, Clouseau en Will Tura mee.

In de staart van 2008 zijn Jan, Kris, Geert en Walter al druk in de weer voor wat hun elfde show moet worden, “Foor 11″. Deze keer beweegt de groep zich achter de schermen van een wereld die draait rond drukte, opzichtigheid, kleur, luide muziek en bombastische verlichting. Er wordt geoefend in Het Gevolg in Turnhout. Op zondag de vierde januari verlaten ze het pand en trekken richting Ancienne Belgique. Op de tweede, derde en vierde januari 2009 speelden ze wel nog enkele keren nieuwe voorstelling in Het Gevolg. In een persmap lezen we “dat het deze keer gaat over de B-kant van het leven: ver weg van de spots en glitter en glamour. Op het podium verschijnen er vier eigenzinnige figuren die elk op hun manier de marge van het bestaan, hun bestaan, ons bestaan, zullen bezingen, bevragen en misschien zelfs verfoeien. Een kleurrijk instrumentarium, confronterende beelden, straffe verhalen, krachtige liederen, onverwachte situaties en statements en zoveel méér zot geweld om het publiek via humor en ontroering, via slapstick en melancholie nog eens stevig onder handen te nemen!” Op zaterdag de dertiende januari 2008 heeft de première plaats. Jan had aan de pers vooraf al gemeld dat de groep uit ervaring weet dat de eerste officiële voorstelling niet sowieso de beste is. “We zijn dan hyperzenuwachtig: zowel de technici als het publiek en zeker wijzelf. Maar de alertheid is dan wel enorm. Eigenlijk speel ik persoonlijk liever de vijftigste dan de eerste voorstelling. Je moet het vergelijken met voor de eerste keer nieuwe schoenen aantrekken.” Aan Gazet van Antwerpen vertellen Jan en Walter dat de voorstelling vooral over schoonheid gaat: “De voorstelling is inderdaad een zoektocht naar schoonheid, in schril contrast met de lelijkheid van onszelf en onze gedachten. Traagheid is een vorm van schoonheid en tevens een tegenstroom. Dat hebben we onthouden van ons aller leermeester Wannes Van de Velde. Die bepaalde zelf zijn ritme en liet zich geen druk opleggen.”

De Standaard print dat “Foor 11″ muzikaal tot het sterkste behoort dat De Nieuwe Snaar al heeft neergezet en De Morgen heeft het over een niet te missen voorstelling voor elke gevoelige ziel. Qua cd-opname trekt de groep in de maanden juni en juli 2009 naar de Alea Studio in Gent. De productie is in handen van Pieter-Jan De Smet en Erwin Libbrecht. Een negental muzikanten komt een extra handje toesteken en vooral een mondje meeblazen. Passeren de liedjesrevue: De King, De nieuwe anonimiteit, Rommel, Marialied en De Laatste Ronde. Frank Vander Linden schrijft mee aan het nummer Geen vrouwen in de groep: “Geen vrouwen in de groep, ik mag het u wel vertellen, ik zit al lang in dit beroep. Geen vrouwen in de groep, want ‘t is makkelijk te voorspellen, alles draait dan in de soep.” Achteraf geeft Jan toe dat over “Foor 11″ een soort donkere sluier hing: “Er waren privéproblemen en dat voelde je. We wilden op deze manier geen afscheid nemen van ons publiek dat ons al jaren trouw was blijven volgen. Hier moest koste wat het kost een vervolg aan gebreid worden, zeker omdat we toen al wisten dat we er stilaan een definitief punt achter gingen zetten.” De eerste oktober van dat jaar trekt De Nieuwe Snaar naar Nederland, om precies te zijn geven ze de aftrap in Leiden en niet in Amsterdam zoals gewoonlijk.

In januari 2010 plant De Nieuwe Snaar een belangrijke meeting. Er zal beslist worden over de toekomst van de groep. Kris schrijft daarover: “De vergadering, waarop wij vieren en Kris Eelen aanwezig zijn, verloopt bijzonder stroef, maar we komen uiteindelijk tot een eensgezind besluit. We zullen nog één voorstelling maken, die een compilatie zal zijn van de beste stukken van de voorbije dertig jaar. We zullen een eigenzinnige keuze maken van de liedjes en acts die we in eerste instantie zelf de moeite waard vinden. Met deze show zullen we zeker twee seizoenen op tournee gaan. De première wordt in januari 2012 gepland. Na de laatste uitvoering van deze ultieme show zal het doek definitief over De Nieuwe Snaar vallen. Dit nieuws zal pas worden bekendgemaakt bij de aankondiging van de nieuwe tournee. Het hoge woord is eruit, de teerling is geworden en we weten waar we aan toe zijn.”

Omdat er nog steeds vraag is naar de bekendste nummers van De Nieuwe Snaar, brengt EMI in de cd-reeks “Alle 40 Goed” de zevenentwintigste september 2010 veertig van hun bekendste en meest geliefde nummers op een dubbele verzamelaar uit. Tijdens de zesentwintigste editie van het Festival van Dranouter staat De Nieuwe Snaar in 2013 nog eens op de affiche. Ze sieren dit keer het podium samen met Agnes Obel, Arno, Daan, Black Box Revelation, De Dolfijntjes, Amatorski, Bent Van Looy en Wouter Deprez.

In 2011 wil Kris De Smet koste wat het kost zijn ei kwijt. Het moest er ooit van komen, het enige echte verhaal van De Nieuwe Snaar moet gevat worden in één boek, een kanjer van 622 pagina’s, onder de titel “Het verhaal van De Nieuwe Snaar”, uitgegeven bij Manteau in Antwerpen. Het boek zal nadien meermaals herdrukt worden. Knack reageert enthousiast: “Een hoogstpersoonlijke wereld vol kleur, muziek en zottigheid“. Het Nieuwsblad heeft het over “muzikaal vakmanschap“. Voor Kris leek dat schrijven op een bepaald moment haast onbegonnen werk: “Dat het niet gemakkelijk zou zijn, wist ik op voorhand, maar dat het zo’n beslag op mijn leven zou leggen, kon ik niet bevroeden. Er waren dagen dat alles bijna automatisch uit mijn hoofd op het beeldscherm verscheen en er waren dagen dat ik met moeite een pagina geschreven kreeg waar ik tevreden over was. Ik heb mezelf de discipline opgelegd om elke dag te schrijven. Gelukkig kon ik daar voldoende uren per dag voor uittrekken, omdat De Nieuwe Snaar het grootste deel van dat jaar geen voorstellingen deed. Maar ik ben blij dat de klus geklaard is. Er is een oosterse wijsheid die zegt dat een man in zijn leven drie dingen moet verwezenlijken: een zoon krijgen, een boom planten en een boek schrijven. Ik heb een zoon en ook twee dochters, ik heb meerdere bomen geplant en nu heb ik een boek. Wat er verder zal gebeuren, weet ik niet. Misschien moet ik wel op zoek naar andere oosterse wijsheden die me een nieuwe opdracht geven.” Wanneer De Nieuwe Snaar er in 2014 mee ophoudt, zal Kris op basis van dit boek lezingen gaan geven, die als volgt gepromoot worden: “Tijdens deze lezing dist Kris sappige verhalen en anekdotes op uit het rijke toerleven van De Nieuwe Snaar. Bovendien illustreert hij alles met beelden en acts uit het onuitputtelijke repertoire dat in al die jaren werd opgebouwd. Hebt u een vraag die u al heel lang wil stellen aan een gepokte en gemazelde Snaar, of wilt u een verzoeknummer aanvragen, dan krijgt u die mogelijkheid er gratis bovenop!” Met die lezingen trekt Kris anno 2017 nog altijd door Vlaanderen.

Maar goed, terug naar 2012, want dan gaat De Nieuwe Snaar nog een laatste keer op tournee met de toepasselijke show “Koñec’”, Tsjechisch voor einde. De officiële aftrap wordt in de Ancienne Belgique in Brussel gegeven. Kris De Smet: “Geheel in de traditie van De Nieuwe Snaar zijn de repetities niet van een leien dakje gelopen. Spannende momenten en conflicten wisselden elkaar af, met uitbarstingen van plezier en creativiteit en periodes van twijfel en moedeloosheid. Er was natuurlijk de bezorgdheid dat deze laatste show een hoogtepunt moest worden. Er waren de verscheurende keuzes tussen de favoriete liedjes en visuele acts van de verschillende muzikanten en er moest een consistent geheel gemaakt worden van al die losse elementen die in de loop van de jaren waren ontstaan. Bovendien waren er een aantal nummers die we sowieso moesten brengen, omdat je nu eenmaal een aantal verwachtingen van het publiek moet inlossen als je een afscheidsvoorstelling maakt. Het heeft ons vier maanden gekost om de show te monteren. Regisseur Marc Peeters heeft in de loop van de trip moeten afhaken en in zijn plaats heeft Randall Casaer alles in goede banen geleid tot aan de première.” De show wordt de negende december 2011 in zaal De Foyer in Lier voor een levend publiek uitgeprobeerd. De teksten waren nog niet af, de volgorde van de liedjes nog niet bepaald en het decor ontbrak, maar wat de groep tevredenstelde was de tevredenheid van het publiek zelf. Hun opmerkingen waren positief en bemoedigend. In De Morgen schrijft Bart Steenhaut na het bijwonen van een voorstelling: “Het was even schrikken toen De Nieuwe Snaar in het voorjaar van 2011 aankondigde dat de volgende tournee meteen ook de laatste zou worden. Het gezelschap rond Jan De Smet trok de voorbije decennia keer op keer volle zalen, en was door zijn eclectische mengeling van slapstick, theater en muziek uitgegroeid tot een monument in België en Nederland. Frontman Jan De Smet liet in die periode optekenen dat het de jongste paar tournees almaar moeilijker werd om nieuwe invalshoeken te vinden en elkaar te blijven verrassen. De groep, die in het buitenland wel eens de Vlaamse evenknie van The Marx Brothers werd genoemd, werkt momenteel een serie afscheidsconcerten af waarin de hoogtepunten uit hun rijkgevulde repertoire netjes gegroepeerd worden.” Het Nieuwsblad schrijft: “De Nieuwe Snaar is zonder meer een van de meest opmerkelijke acts die rondlopen in de Lage Landen. In haar dertigjarige geschiedenis maakte De Nieuwe Snaar elf volwaardige theatervoorstellingen, speelde ruim 3600 concerten in binnen- en nabije en verre buitenlanden en heeft een repertoire van om en bij tweehonderd liedjes, stunts en sketches. Van verstilde emotie tot vrolijke chaos.” Van deze voorstelling verschijnt na zo’n tweehonderd voorstellingen een erg gesmaakte dvd. “Een mooi verzorgde registratie van de integrale liveshow (méér dan twee uur) met als extra’s interviews met de groepsleden en een paar verrassingen. ‘Koñec’ is een staalkaart die de veelzijdigheid en het vakmanschap toont die vier uiteenlopende figuren in de loop van meer dan dertig jaar hebben opgebouwd, een uniek document om te koesteren.

De Nieuwe Snaar houdt er dus in 2014 definitief mee op. Na méér dan vijfduizend optredens spelen ze op vrijdagavond de vijfentwintigste april 2014 in het Sportpaleis in Antwerpen tijdens Nekka-Nacht hun allerlaatste voorstelling onder de vlag “De Nieuwe Snaar – De Ereronde”. Elke fan wil die avond present zijn om Jan, Kris, Geert en Walter uit te wuiven en hen te bedanken voor al die mooie jaren en al die geweldige optredens. “De Ereronde” wordt een verrassingsreis door alle muzikale en theatrale aspecten van deze populaire groep: met extra muzikale optredens, met dans, gegoochel met illusie, circus en acrobatie, spectaculaire verschijningen en veel humor. Het publiek ziet De Nieuwe Snaar zoals het hen nog nooit zag en nooit meer zal zien. Het hoort voor de laatste keer De zwemmer, Dylan, Calypso Be, De postbode en zovele andere zaligheden. Voor elk ingrediënt dat in de voorstelling ingebouwd is, werd een specifieke artiest uitgezocht die haast iedereen verbaasde en verraste. Bekende artiesten, artiesten die uniek zijn in hun genre, groepen en individuen waarmee De Nieuwe Snaar een band heeft. In totaal passeerden méér dan tweehonderd jonge en oude artiesten de revue. Het podium was voor de gelegenheid in drie stukken opgedeeld. Op de website van Jongeren Planeet lezen we als aanvullende info: “Naast bekende artiesten als Stefaan Degand, Gili, Wim Opbrouck, Urbanus, Jean Blaute, Kris Wauters en Circus Ronaldo was er veel ruimte voor onbekend talent: acrobatisch turnen, dansende kinderen en de jeugdafdeling van de Balense wielrennersclub. Presentator Jan Becaus loofde hen en wist te vermelden dat het verhaal van De Nieuwe Snaar zeker gene kattenpis is. Ook de kinderen van De Nieuwe Snaar, aangekondigd als Het Snaargebroed, deden een act met lichtgevende ballen en als begeleidingsband van een acrobatieact. Dit was genieten van de eerste tot de laatste minuut, waarbij hoogtepunten van de voorbije tweeëndertig jaar samengeperst werden in een drie uur durende show. Geert Vermeulen mocht hierbij nog een laatste keer de muzikale paljas uithangen in zijn betonmolen, ondersteboven hangend met zijn magneetschoenen, acrobatie in de lakens, op skilatten enzovoort. Walter, Geert, Kris en Jan maakten als slot ook de titel ‘De Ereronde’ letterlijk waar, en werden op een karretje het Sportpaleis rondgereden terwijl ze als bisnummer een akoestische versie van De fotografie brachten, die zo mooi klonk dat ze bij velen een gevoelige snaar raakten en het afscheid nog moeilijker maakte. Als troost zijn er nu enkel nog de cd’s en dvd’s van hun vorige shows in afwachting tot VRT deze Nekka Nacht op televisie brengt om het nog eens opnieuw te beleven.”

Geert Vermeulen over dat definitieve afscheid: “Wat De Nieuwe Snaar draaiende hield, was dat er altijd veel publiek in de zaal zat. Alles wat erbij kwam kijken, de moeilijke karakters, het creëren, de verplaatsingen, was ondergeschikt aan het plezier daar op de scène te staan. Als je dat dertig jaar volhoudt met dezelfde mensen, mag je tevreden zijn. Of het nu goed of slecht was, maakt me niet eens veel uit. Het is vooral genieten… Wat dat afscheid betreft, hebben we alles goed afgewogen, hoor. Je zou denken dat we na dertig jaar optreden in zoveel centra een vorm van respect verdienen, maar het tegendeel bleek. Je hebt nu huizen die zeggen dat we niet meer passen in hun visie, terwijl we daar zo veel gestaan hebben en de zaak telkens uitverkocht hebben. Zet ons een week in de Arenbergschouwburg en de zaal zit elke avond vol. Maar we passen niet meer in dat beleid. Het publiek heeft wel altijd respect getoond. Na elke voorstelling hoorden we dat.”

We zijn nooit met een welomlijnd idee aan een show van De Nieuwe Snaar begonnen”, aldus Jan De Smet. “Initieel vertrekken we van het idee: the sky is the limit. Uiteraard zijn er budgettaire beperkingen, omdat we ervoor gekozen hebben zelfbedruipend te zijn en nooit een beroep te doen op subsidies. Eigenlijk is de enige richtlijn bij het werken aan een nieuwe show: het moet anders worden dan de vorige voorstellingen. Uiteraard wordt dat steeds moeilijker. Dat is ook de reden waarom we besloten hebben om in schoonheid te eindigen met een best of. Wat ik zeker anders wil aanpakken wanneer het verhaal van De Nieuwe Snaar is afgelopen, is het toeren. Ik heb geen zin meer in reeksen van driehonderd voorstellingen. Het is tijd voor kortere projecten, met zo veel mogelijk verschillende muzikanten. De laatste jaren heb ik vaak voor kinderen gewerkt, maar vroeg of laat ga ik zeker ook iets voor 60-plussers doen. Even erg afwijkend van het commerciële aanbod als mijn kindervoorstellingen. Het mag niet in nostalgie blijven steken. Ik wil ouderen behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden.”

Om dat afscheid extra in te kleuren, verschijnt op het Warner-label de verzamelaar “De Nieuwe Snaar – Best of”. In het totaal zestig liedjes, gespreid over drie cd’s. De zeventiende mei 2014 staat het album op plaats 85 in de Ultratop Album 200 en op plaats 32 in de Ultratop Belgische Album 40.

tekst en research: Marc Brillouet

© 2017 Daisy Lane & Marc Brillouet

 

 

 

De Romeo’s

Met een naam als Romeo kan je vele kanten uit. Ooit stond die voor een historisch motorfietsmerk, is het een plaatsje in de Amerikaanse staat Michigan, duikt hij op in het bekende toneelstuk “Romeo & Juliet” van William Shakespeare, maakt hij deel uit van het legendarische automerk Alfa Romeo, is hij in de volksmond een vrij zeldzame jongensnaam, droomt haast elke vrouw dat haar geliefde zich als een heuse romeo zal gedragen én is Vlaanderen sinds 2003 drie romeo’s rijk, met name de heren Chris Van Tongelen, Gunther Levi en Davy Gilles. Anno 2017 werden ze zelfs in de pers als een fenomeen omschreven. De tweede januari van dat jaar lezen we in De Standaard: “De Romeo’s zijn een van de grootste succesverhalen uit de Vlaamse showbizz. Hun jaaromzet wordt geraamd op één miljoen euro. Chris Van Tongelen is het zakelijke brein. Hij beheert de agenda van de optredens. Daarnaast zijn de drie grotendeels hun eigen manager. ‘We komen misschien over als drie pipo’s die maar wat doen, maar we denken over alles goed na.’ Ze zijn volks, altijd in voor een knipoog. Het trio treedt 250 keer per jaar op voor gemiddeld 1000 toeschouwers: dat zijn 250.000 Vlamingen in 365 dagen: ‘We zijn het tegengif in tijden van ellende!’

Laten wij echter beginnen met de solocarrières van de heren in het kort te schetsen, want vergeten we niet dat ze ook solo hun mannetje konden en kunnen staan en daar al sinds jaar en dag even druk mee in de weer zijn. Uitvoerigheid in dezen zou ons iets te ver voeren en dat is ook niet de bedoeling van dit exposé. We hebben de keuze uit te beginnen met de knapste, de leukste, de meest populaire van de drie, de slimste enzovoort, maar om discussies daaromtrent binnen de groep te vermijden, beginnen we gewoon bij de oudste van de bende.

Chris Van Tongelen werd de vierde juni 1968 in Duffel geboren. Voor de volledigheid moeten we vertellen dat zijn moeder hem eigenlijk Christiaan noemde, omdat ze dat een mooie naam voor een al even mooi kind vond. Tot zijn derde woonde hij in de beenhouwerij van zijn vader, vake zoals Chris liever zegt, in Borgerhout. Nadien verhuisden ze naar Putte. Moeder, moeke zoals ze haar noemen, was een plichtsgetrouwe huisvrouw die niet alleen haar man en Chris in de watten legde, maar ook haar andere zoon Dave. Dave ging later voor kok studeren, oefende die job twaalf jaar uit in zijn eigen brasserie, om vervolgens met zijn vrouw een Spar-filiaal in Sint-Katelijne-Waver te gaan runnen. Thuis werd de woning gedeeld met de ouders van de moeder van Chris, vava en moemoe. Dankzij moeke Van Tongelen stond de godganse dag Radio 2 op en schalde vooral de muziek van James Last heel vaak door het huis. Er ging ook geen weekend voorbij of er werd aandachtig naar de Vlaamse Top Tien geluisterd. Naar school gaan als kleuter en nadien als scholier-student was qua afstand makkelijk, want vijftig meter van hun woning verwijderd lag de jongensschool van Putte. Dat Chris kon zingen, viel toen al op. In het eerste studiejaar werd Chris geselecteerd om mee te zingen in het schoolkerkkoor en snel stond hij als voorzanger met kerst te schitteren tijdens de nachtmis. Enkele jaren later trekt Chris naar het Sint-Romboutscollege aan de Veemarkt in Mechelen. Hier komt hij terecht in het Sint-Romboutsknapenkoor. Met dat koor zal hij in 1980, hij is dan twaalf, optreden in zijn allereerste musical “Oliver”. Het is hier dat Chris zijn voorliefde voor dat genre ontdekt. Vervolgens verhuist Chris naar het Sint-Ursula-Instituut in de Bosstraat in Onze-Lieve-Vrouw-Waver om daar de afdeling moderne talen te volgen. Studeren was wel niet zijn ding. Zijn moeder vertelde daarover aan de pers: “Chris was niet dom, maar de school sprak hem niet aan. Hij haatte de school. Ik lag daar wel wakker van. We hebben er veel ruzie over gemaakt. Maar het zat in zijn kop dat hij muziek zou doen. Hij wou naar het conservatorium, maar dat mocht niet van ons. Tot we in het laatste jaar humaniora van de directeur te weten kwamen dat onze zoon niet langer welkom was. Chris ging liever als monitor mee met de ziekenkas naar Zwitserland in plaats van naar school. Hij veegde er compleet zijn voeten aan. Dus als je zoon wil zingen, wat doe je dan? We hebben er ons bij neergelegd en hij is dan toch in de muziek gegaan. Gelukkig maar.”

Chris gaat nadien, om wat geld te verdienen, van start met een eigen reisbureau. In 1990 brengt hij zijn allereerste single op de markt, Liever met z’n twee. Iets later richt hij het groepje Roestvrij op. Die scoren behoorlijk met hun debuutsingle 5 dagen op 7, een tekst die Chris schreef op de melodie van Walking on sunshine van Katrina & The Waves, en laten nadien nog van zich horen middels de singles Jong zijn en Noem het maar geluk. Met dat laatste nemen zij in 1993 deel aan “Eurosong”, waar ze de vijfde plaats bezetten. In 1996 neemt Chris in zijn eentje deel aan “De Gouden Zeemeermin” en belandt hij net buiten de finale met het liedje De toekomst. Hij wordt wel bekroond met de personalityprijs. Chris komt vervolgens met zijn tenorstem en acteertalent terecht in het Ballet van Vlaanderen en zingt hier haast letterlijk de sterren van de hemel. Zo schittert hij in de musical “Chess”, in de rol van Petrus in “Jesus Christ Superstar” en in “Sneeuwwitje” en “Assepoester”. In 1999 valt hij op met het album “Music From The Heart” met daarop musical- en filmklassiekers als She’s a maniac, Pie Jesu en Love on the rocks. Van 2007 tot 2008 zien we hem aan de zijde van Davy Gilles, Sasha Rosen en Gunther Levi in de cast van de musical “Grease”. Chris dook daarnaast ook op in gastrollen in televisieseries als “Lili en Marleen”, “Heterdaad” en “Familie”. In deze serie speelde hij tot eind augustus 2015 de rol van Bart Van den Bossche. Met zijn eerste vrouw heeft Chris een dochter Laura, geboren in 1994, en een zoon Toon, geboren in 1998. Uit zijn relatie met de Nederlandse choreografe Brigitte Derks werd in 2006 dochter Lila-Jane geboren. Uit een eerdere relatie met Frank Hoelen heeft Brigitte een zoon, de bekende zanger Ian Thomas, voor wie Chris zich op tijd en stond met man en macht heeft ingezet. De dertiende januari 2017 schrijft Het Laatste Nieuws echter: “Chris Van Tongelen en Brigitte Derks zijn niet langer man en vrouw. Het acteurskoppel was tien jaar getrouwd, maar zette recent de scheiding in en gaat met onderlinge toestemming uit elkaar. Veertien jaar lang waren ze een graag gezien koppel op events en rode lopers. Tien jaar lang als man en vrouw en de voorbije jaren ook vaak in het gezelschap van Brigittes zoon Ian Thomas. Maar nu scheiden hun wegen. Het koppel laat weten dat alles in een vriendschappelijke sfeer verloopt en dat beiden een zo goed mogelijke regeling voor hun dochter willen treffen.

De twintigste november 2015 lezen we in “”Het Laatste Nieuws” dat Chris met een eigen orkest on the road gaat. “Als kind was ik begeesterd door dat grote orkest met die mooie opvallende kostuums, de band van James Last. Ik ben hen blijven volgen, zelf blijven mee-evolueren met als doel een eigen orkest, want dat was mijn kinderdroom. Een normaal mens gaat het op mijn leeftijd wat kalmer aan doen. Bij mij is het net omgekeerd, ik steek nog een tandje bij. Mijn leven lang ben ik al zot van orkesten. Bij de Heverse Concertband heb ik de stiel geleerd. Optreden met hen bezorgde mij talrijke mooie avonden, net als de paar ontmoetingen die ik had met James Last. Hij gaf mij zowel inspiratie als motivatie. Toevallig sprak ik één dag voor het overlijden van Last nog met Davy Gilles over mijn orkestplannen, waar ik op dat moment al vier jaar mee bezig was. ‘s Anderendaags hoorde ik dat James Last gestorven was, voor mij een teken dat ik moest doorzetten en zo geschiedde. Na vier jaar intense voorbereiding is de wereld nu klaar om kennis te maken met Christiano and his Magical Orchestra.” De negenentwintigste januari 2016 verscheen het debuutalbum en de vierde juni, uitgerekend op Chris’ verjaardag, concerteerde het muzikale gezelschap in de Lotto Arena van Antwerpen. Naar aanleiding daarvan vertelde zijn moeder daarover volgende anekdote, die we uit een artikel in Het Laatste Nieuws lichten: “Hij was zot van James Last. Hij zag hem op de Duitse televisie en bouwde met zijn legoblokjes dan dat podium na. Zo’n legomannetje moest dan James Last voorstellen. Hij kon zich daar de godganse dag mee bezighouden.” Chris vult aan: “Ik ben altijd ontzettend zot van blazers geweest. Niet alleen James Last vond ik imponerend, maar ook een popgroep als Supertramp en een oertalent als Phil Collins hebben me altijd geboeid.”

Acht jaar jonger dan Chris is Davy Gilles, de tiende februari 1976 als Davy Vrancken in Rillaar geboren. Als kind zong hij al de longen uit zijn lijf, onder andere op feestjes van K.L.J. Rillaar. De muziek werd met de paplepel ingegoten, want zijn vader was drummer in een orkest waarin ook zijn beide ooms Franky en Jos meespeelden. Vader zong vanachter zijn drumstel meestal de romantische liedjes. Als kind deed Davy niets liever dan mee naar hun optredens gaan. Wanneer zijn beide ooms Franky en Jos overlijden, wordt het orkest opgedoekt en gaat papa Vrancken zich meer met de technische kant bezighouden. Sinds het succes van De Romeo’s is hij actief als vaste mixer tijdens de optredens van de groep. Hij is ook altijd de vaste chauffeur van dienst. Moeder Vrancken kwam vroeger aan de kost als poetsvrouw, maar houdt zich sinds haar pensioen vooral met de kleinkinderen bezig. Thuis klonk er sowieso veel muziek. De radio stond vaak aan. De muzikale keuze was breed: van klassiek tot populaire muziek. Tijdens zijn tienerjaren had Davy het nogal voor de Nederlandse zanger Danny de Munk. Ook Elvis Presley maakte een grote indruk op hem. Die liefde is gebleven, zeker sinds Davy in 2015 een bezoek bracht aan Graceland. Davy kickt vooral op muziek uit de swingende sixties, al krijgt hij ook nog altijd een goed gevoel wanneer hij de hits uit de jaren tachtig hoort: Wham!, Spandau Ballet, a-ha enzovoort.

Vanaf de kleuterklas (1979) tot en met het zesde studiejaar (1988) trekt Davy naar de basisschool De Winge, gelegen langs de Halensebaan in Sint-Joris-Winge. Davy is nog maar negen wanneer hij in de jongensschool in Rillaar aan een zangwedstrijd deelneemt met een liedje van Danny de Munk. Een muzikale opleiding heeft hij nadien nooit echt genoten, behalve dat zijn vader hem wat drumlessen gaf. Tussendoor leerde Davy zichzelf de nodige akkoorden op de gitaar en de piano en schaafde hij nog altijd zijn akkoordenschema’s bij, die hem van pas komen bij het schrijven van zijn eigen songs. Hij zal nadien privézangles krijgen van zangpedagoog Peter De Smet en volgt tegenwoordig nog altijd zangles bij Steven Hellemans, die bij hem in de buurt woont. Zijn moeder Jeannine herinnert zich nog dat Davy haar haardroger als microfoon gebruikte: “Op zijn veertiende won hij alle soundmixshows en kwam dan naar huis met een strijkijzer of een microgolfoven. Ik weet nog goed dat ik hem in de weekends in mijn Mini Coopertje daarnaartoe reed. Samen met zijn zus Priscilla. Ik heb nooit gedacht dat Davy voor de muziek zou kiezen. Ik zag hem eerder als voetballer carrière maken. Hij had heel veel talent. Een ploeg als Anderlecht stond op zekere dag aan onze deur. Hij speelde in die tijd samen met Timmy Simons. Tot hij op een dag zei dat hij een Vlaamse zanger wou worden. Eerlijk gezegd was ik daar niet rouwig om.” Wanneer Davy elf is, gaan zijn ouders uit elkaar. Voor Davy een moeilijke periode, want zijn omgeving kent hem als een heel gevoelig iemand.

Van 1988 tot 1991 volgt Davy de economische afdeling aan het Koninklijk Atheneum in Aarschot. Van 1992 tot en met 1994 volgt hij via deeltijds onderwijs aan het Damiaaninstituut in Aarschot kantoor en verkoop. Voordien was hij in 1992 een viertal maanden ingeschreven aan de Showbizzschool in Oostende, maar dat was niet zijn cup of tea. In 1991 wordt Davy door Johnny White ontdekt, die hem in zijn zaak in Scherpenheuvel laat optreden. Aan de soundmixwedstrijden neemt Davy deel met liedjes van onder meer de Nederlandse zanger Danny de Munk. Hij treedt dan op onder de naam Danny Dee. Om toch maar een diploma op zak te hebben, trekt hij in 1992 dus heel even naar de Showbizzschool in Oostende. Daar ontmoet hij Gunther Levi, maar langer dan vier maanden houdt Davy het daar niet vol. In 1993 is hij wel al te horen en te zien in de musical “Sprook”. In 1995 neemt hij deel aan “De Gouden Zeemeermin” met het liedje Elke nacht, maar hij wordt in de voorronde al uitgeschakeld. De artiestennaam Gilles behoeft niet veel uitleg, want het is een familienaam die in Aarschot en omstreken veel voorkomt. Op televisie zien we hem in de zomer van 1998 voor het eerst opduiken in de VT4-reeks “Vennebos”. Als zanger-acteur trad hij sinds 2002 op in musicals als “Doornroosje”, “Mamma Mia”, “Sneeuwwitje” en “Grease”. Bekend in Vlaanderen is hij niet alleen als Romeo, maar ook als cafébaas Rik Ghijselinck in de soap “Familie”, een rol die hij van 1998 tot 2006 vertolkte, en van 2005 tot 2008 als verpleger Jasper Landuyt in “Wittekerke”. Zijn droom gaat in vervulling wanneer hij eind 2000 als Yoeri mag optreden in de musical “De wereld van K3″, musical ligt hem namelijk na aan het hart. Nadien volgen “Sneeuwwitje”, “Doornroosje”, “Fiddler on the roof”, “Mamma Mia” en “Grease”. De eenentwintigste september 2002 staat hij samen met Mark Tijsmans en Dieter Verhaegen op één in de Vlaamse Top Tien met een cover van Les rois du monde, door Johan Verminnen vertaald als De Koningen. In 2013 zullen De Romeo’s dit ook aan hun repertoire toevoegen. Uit eerdere relaties heeft Davy een zoon en een dochter. Hij is intussen getrouwd met actrice en musicalster Sasha Rosen, met wie hij een zoon en een dochter heeft. Zij leerden elkaar in 2004 kennen tijdens de musical “Romeo & Julia”. Samen vormen zij, naast De Romeo’s, een succesvol duo met albums zoals “Onafscheidelijk” en “La vita è bella” en hun project “Secret Love” met daarin de allermooiste liefdesliedjes.

Twee maanden jonger dan Davy is Gunther Levi, de zestiende april 1976 in Reet geboren als Gunther De Batselier. Vader Jozef was elektricien, maar is intussen met pensioen. Moeder Arlette is huishoudhulp. Beiden zijn al geruime tijd gescheiden. Gunther heeft twee zussen: Cindy en Heidi. Cindy is één jaar ouder dan Gunther en werkt momenteel bij het productiehuis TvBastards, die onder meer instaan voor de productie van “Familie”. Op die manier ziet Gunther zijn zus op de set erg vaak. Zijn zus Heidi is drie jaar jonger, werkt in een doe-het-zelfzaak en zingt in haar vrije tijd bij een coverband. Volgens Gunther heeft zij een veel betere stem dan hij. Het is samen met haar dat Gunther tijdens zijn jonge jaren meedeed aan diverse playback- en soundmixshows. Vanaf 1979 tot 1988 vinden we Gunther als leerling op de schoolbanken van de basisschool in Londerzeel. Van 1988 tot 1989 passeert hij heel even het Gemeentelijk Technisch Instituut langs de Daalkouter in Londerzeel en vervolgens, tot in 1991, de koksschool, gelegen aan de Zijp in Wemmel. In die periode is Gunther in de ban van de muziek van Rob de Nijs, iets later van Queen. Anno 2017 luistert hij graag naar countrymuziek en ligt Elvis Presley hem nog altijd na aan het hart.

Volgens zijn moeder zong Gunther tijdens zijn kinderjaren zowat de ganse dag: “We waren nog maar net wakker of Gunther begon eraan. Meestal zong hij, hoe vreemd dat mag klinken voor een kind, opera-aria’s. Hij kon heel hoog en heel laag zingen. Hij speelde samen met zijn zussen op zolder graag toneel. Zij verkleedden zich en mijn man en ik moesten dan ‘s avonds naar hun optreden gaan kijken. Gunther stond vrij snel al zingend op het podium tijdens playback- en soundmixwedstrijden. Zo won hij de eerste prijs in de ‘KRO Mini Playbackshow’ van Henny Huisman samen met zijn jongere zus Heidi, waar zij als John Travolta en Olivia Newton-John optraden. Zij zongen toen You’re the one that I want. Ik besefte toen al dat hij niet het gewone pad zou kiezen.” Zowel in 1990 als in 1991 neemt Gunther deel aan de “VTM Soundmixshow”, waar hij de hit I’m gonna knock on your door van Eddie Hodges zingt en vervolgens Samen uit, samen thuis van Sam Gooris. Maar het eindresultaat van die deelnames was niet je dat. We stippen wel even aan dat Gunther intussen aan de muziekacademie langs de Mechelsestraat in Londerzeel notenleer en piano studeert. In 1992 besluit hij op zestienjarige leeftijd naar de Showbizzschool in Oostende te trekken. Zijn moeder zat een beetje in zak en as dat haar zoon zo vroeg het nest verliet. Maar blijkbaar was er geen tegenhouden aan. Hij zal hier in 1994 zijn opleiding afronden.

Na de singles Wie kan me zeggen en Désirée, die hij in 1992 en 1993 uitbrengt, scoort hij een jaar later met een cover van Ik ben verliefd op jou van Paul Severs, de achtentwintigste mei 1994 goed voor een negende plaats in de Vlaamse Top Tien. Speciaal voor hem schrijft Paul Meisje van hierboven, waarmee Gunther de tiende september 1994 op zeven in de Vlaamse Top Tien prijkt. Hij duikt geregeld in “Tien om te Zien” op. Dat jaar krijgt hij van Radio 2 trouwens tijdens “Zomerhit” de prijs voor het beste debuut. Na het behalen van zijn diploma aan de Showbizzschool maakt Gunther een ommetje via het “Laine Theater” in Londen (een bekende musicalschool), waar hij een hoofdrol versiert in de musical “The Young Ones”. Dat genre krijgt nadien bij hem aardig wat voorrang: “Pallieter”, “Alladin”, “Grease” enzovoort. In 1995 verschijnt zijn eerste album “Levensdroom”, drie jaar later de cd “Iedereen heeft iemand nodig”. Vanaf januari 1991 start Gunther op Kanaal 2 met de presentatie van “Super 50″, acht jaar later stopt hij daarmee. In 1995 is Gunther te zien in de VTM-familieserie “Wat nu weer?” en dat tot en met 1998. De eenendertigste augustus 1996 staat hij op zes in de Vlaamse Top Tien met Zonder woorden, een cover van You van de groep Scooter. Van 1998 tot 1999 acteert Gunther in de razend populaire Nederlandse soap “Goede tijden, slechte tijden”. Dat jaar, in 1999, verschijnt hij in de rol van Peter Van den Bossche in de succesvolle soap “Familie”. Het theater is hem ook niet vreemd. Zo speelt hij met glans in theater “Het Klokhuis”, bij het gezelschap “Les Flamands” en bij het “Echt Antwaarps Teater”. Vlak voor Gunther in 2003 met De Romeo’s begon, maakte hij nog deel uit van de groep The Funny Walkin’ Texas Rangers. Privé even dit: met actrice Silvia Claes heeft Gunther een zoon, Tommie. Zij gingen in de maand februari van 2009 uit elkaar. De vijftiende april 2016 trouwde Gunther op het stadhuis van Izegem met Charlotte Nollet. Samen kregen zij in 2012 zoon Otis en in 2014 dochter Bo.

Om de geboorte van De Romeo’s te schetsen, moeten we terug naar 2003. Davy Gilles zong toen in de cast van de musical “Romeo & Julia”. Uit die musical heeft hij samen met zijn musicalcollega’s Dieter Verhaegen en Mark Tijsmans de song De Koningen op single uitgebracht en die staat in de maand september van 2003 op één in de Vlaamse Top Tien. Dat brengt Davy op de idee een Vlaamse boyband op te richten, maar noch Mark, noch Dieter is daarvoor te vinden. Davy vindt wel gehoor bij een andere zanger uit de musical, Chris Van Tongelen. “Ik hoefde daar niet lang over na te denken, over dat voorstel“, aldus Chris. “Ik was meteen voor die idee te vinden, temeer omdat ik Davy goed kende van ‘Familie’. Tot dan toe was ik meer met het serieuze werk bezig geweest: optreden in musicals, waar ik ook nog eens tijdens het zingen moest acteren en dansen. Deze zijstap naar een andere manier van zingen en optreden leek me wel een leuke uitdaging.” Nu moeten ze nog op zoek naar een derde zanger. Ze denken heel even aan Jan Schepens, maar de vraag wordt aan hem nooit gesteld. Dan schiet hun plots de naam van Gunther Levi te binnen, die ze beiden kennen van de VTM-set “Familie”. Tijdens de opnamen in Studio Amusement, waar “Familie” wordt ingeblikt, wordt aan Gunther het opzet uitgelegd. Hij vraagt even bedenktijd, maar hapt uiteindelijk toch toe. “Ik had er al een behoorlijk succesvolle zangcarrière op zitten en ik had van dat zingen op dat moment een beetje mijn buik vol. Gelukkig kwam VTM snel op de proppen met het voorstel om tijdens hun Zomertour als voorprogramma op te treden, en dat leek me dan wél wat. In zo’n twee maanden een twintigtal optredens afwerken moest kunnen. En het lukte, het smaakte uiteindelijk naar meer.” Op die zomertour komen we zo meteen terug, maar er moest eerst nog een naam bedacht worden voor de groep. Er wordt eerst wat speels aan De Freddy’s gedacht, maar omdat er een duidelijke link is met de musical waarin ze spelen, kiezen ze gezamenlijk voor de groepsnaam De Romeo’s. Vlaanderen is een trio rijker.

VTM wil tijdens de zomer van 2003 enkele finalisten van “Idool 2003″, Natalia, Peter Evrard, Wim Soutaer en Brahim Attaeb, aan het publiek voorstellen. Zij vragen aan De Romeo’s of ze tijdens die tour het voorprogramma willen verzorgen. De heren zeggen meteen ja. “Het was natuurlijk voor ons in het begin een beetje zoeken en aftasten“, aldus De Romeo’s. “We gingen dringend op zoek naar een repertoire dat zich hoofdzakelijk beperkte tot medleys. Zo zongen we een foute medley, een hardrockmedley enzovoort. We voelden ook wel dat we iets te weinig in het Nederlands zongen en dat bleek na een tijdje een handicap te zijn, want we misten een ziel, een identiteit waarmee we het publiek echt naar ons toe konden trekken. We klonken eerder als een veredelde covergroep.” Chris voegt daaraan toe: “Qua repertoire hadden we dit voordeel dat Gunther en ik voordien bij de VTM-Soapband hadden gezongen, met daarin ook onder meer Dieter Troubleyn, Geena Lisa, Chadia Cambie en Jeroen Maes. We kenden het klappen van die zweep en hadden op die manier al een repertoire voorhanden met daarin diverse medleys.” Het voordeel bij hun repertoirekeuze was de mix binnen het trio: de voorliefde van Davy voor populaire meezingers, Gunther heeft het meer voor rocksongs en Chris durft al eens een nummer uit een of andere musical voor te stellen. Een melange dus, een mix, die bij het grote publiek wel aanslaat. Een pluspunt was ook dat zij zich door hun deelname aan die zomertour stilaan in de kijker wisten te zingen. Dat levert hun dat jaar zo’n tachtig optredens in Vlaanderen op. Natuurlijk profiteerden Davy, Gunther en Chris van hun optreden in de soap “Familie”. Elke dag in de Vlaamse huiskamers over de vloer komen, mag je niet onderschatten en dat speelde ook een grote rol in hun succes als zingende Romeo’s. Op zoek naar een geschikte manager komen ze op dat moment terecht bij Valère Pieraerts, toenmalig manager in ons land van onder meer Clouseau en Rob de Nijs. Hij tast voorzichtig af en gaat een paar keer langs tijdens enkele optredens. Valère is niet zo tevreden met wat hij ziet. “Ik kon in het begin mijn ogen niet geloven. Ik zag daar drie heren die zich als romeo’s wilden presenteren, uitgedost in gewone jeans. Dat levert weinig glitter en glamour op. Bij Davy vond ik meteen gehoor om daar iets aan te veranderen, ook vrij snel bij Chris, maar Gunther vond gepaste kleding niet zo belangrijk. Die kende ik voordien al als een wat nonchalante jongen. Ik bleef er echter op hameren dat de outfit bijna net zo belangrijk is als het repertoire dat je brengt. Ik grapte dat zo’n zeventig procent van hun publiek beter oogde dan zijzelf.” Davy is die opmerkingen van Valère na een tijdje beu en kan op zijn collega’s inpraten. Het tij keert en zij letten er voortaan op dat ze steeds spic en span het podium opstappen, wat zich na al die jaren in een zeer rijkelijke garderobe vertaald heeft.

Van bij de start in 2003 dachten De Romeo’s dat hun geen lang leven beschoren was. Maar aan die VTM-tour werd een vervolg gebreid en vier zomers later staan ze nog steeds uit volle borst te kwelen. De boekingen blijven binnenstromen. Ook het bedrijfsleven heeft hen ontdekt en boekt hen met graagte voor zijn personeelsfeesten. Kwatongen beweren echter dat ze niet anders kunnen omdat ze als acteurs niet kunnen overleven. In hun boek “In het spoor van De Romeo’s”, dat eind 2016 verschijnt bij uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts, vertelt Chris daarover aan auteur Bart Aerts: “In het begin waren we de acteurs van ‘Familie’ in een pakske die ook gingen zingen. Terwijl we lang voor ‘Familie’ al zangers waren. Dat weten de mensen meestal niet. Dat vooroordeel heeft een jaar of vijf geduurd. Na al die jaren zijn we eindelijk niet meer onze personages Bart, Peter en Rikske van ‘Familie’, maar wel degelijk Chris, Gunther en Davy. Dat is plezant. We zijn blijven gaan en dat heeft geloond.”

Na een tijdje wordt er beslist eindelijk een plaat uit te brengen, de fans en de organisatoren smeken er immers om. De zevende augustus 2004 staan De Romeo’s bescheiden op zes in de Vlaamse Top Tien met de single Strand, gekoppeld aan Nooit te laat. Deze single wordt uitgebracht op het Make My Day-label, verdeeld door Reli. Met dit nummer zijn ze een paar keer welgekomen gasten in “Tien om te Zien”. “Over deze release hebben we niet lang genoeg nagedacht. Achteraf gezien vinden we het geen typische Romeo-song en is het geen nummer geworden om over naar huis te schrijven. Het klinkt voor ons doen ook iets té poppy en de keuze en het resultaat was zeker geen schot in de roos. Maar we hebben er veel uit geleerd“, aldus de volmondige Romeo’s. Een jaar later is het de beurt aan de single Vandaag, maar deze keer zonder brokken te maken in de Vlaamse hitlijsten. Eind 2006 wordt het album “Non Stop Party” in de markt gezet. Voor de opnamen trekken de heren naar de Tamara King Studio in Heist-op-den-Berg. Producer van dienst is Marc Cortens met naast hem technicus Guy Maes. Er worden een rist medleys ingeblikt, waaronder Studio 54 Medley, Salsa Medley, Disco Hit Mix en De Foute Medley. De derde februari 2007 noteren we de cd op de zevenentwintigste plaats in de Ultratop Album 200.

In 2008 duiken De Romeo’s voor de eerste maal op tijdens het Schlagerfestival in de Ethias Arena in Hasselt. Zij mogen hier hun kunnen etaleren tijdens een wervelende show samen met onder anderen Eddy Wally, Corry Konings, Bart Van den Bossche, John Terra en Frans Bauer. Een special met hoogtepunten uit dit gebeuren wordt op zondag de twintigste april 2008 uitgezonden op VTM, in een presentatie van Anne De Baetzelier. In de zomer van 2008 is er de dubbelaar “The party goes on”, de tweede augustus op de dertigste plaats gespot in de Ultratop Album 200. Op dit album weer een rist medleys zoals Car Wash Medley, Faith Medley, Shout Medley, YMCA Medley. “We voelden meteen aan dat dit onze biotoop was en zou blijven. Het publiek dat daar naar ons voor de eerste keer kwam kijken, was een soort gemene deler van onze fans. Die mensen genoten van de eerste tot de laatste noot. Samen met onze collega’s dat podium delen, was een lieve lust. Het is sowieso een evenement waar we als De Romeo’s elk jaar naar uitzien en naartoe leven.”

In 2009 staat het Schlagerfestival sowieso met vette letters in de concertagenda van De Romeo’s genoteerd en de organisatoren kijken er, blijkens deze promotekst, reikhalzend naar uit: “Op 3, 4 en 5 april maakt Hasselt zich op voor een nieuwe editie van het Schlagerfestival. Voor de vierde keer op rij wordt in de Ethias Arena de hoogmis van de ambiance gevierd. Met Yves Segers, Erik en Sanne, Lindsay, Luc Steeno, Willy Sommers, Jan Keizer, Christoff, Laura Lynn én Will Tura wordt deze editie ongetwijfeld een van de sterkste uit de al imposante reeks. Het festival groeit jaar na jaar, en steeds meer mensen vinden de weg naar de Ethias Arena. En alsof dat nog niet genoeg is, voegt VTM aan de line-up nog een trekpleister toe. Nadat ze vorig jaar het tweede deel origineel vanuit de zaal openden, zijn De Romeo’s terug. Ze zullen dit jaar niet alleen zingen op het Schlagerfestival, ze gaan het – op hun persoonlijke manier – ook presenteren. En dat dat voor vuurwerk zal zorgen, is nu al zeker!

Zaterdag de eenentwintigste november 2009 heeft in de Ethias Arena de eerste editie van “Het Zingpaleis” plaats, waarmee De Romeo’s geschiedenis zullen schrijven, al weten ze dat dan nog niet en is het voor allen afwachten geblazen. Chris herinnert zich nog het volgende: “We liepen al een hele tijd rond met de idee iets groots te doen. Het was Linda Manet, toenmalig commercieel directeur van de Grenslandhallen in Hasselt, die ons toen linkte aan Kris Bloemen, een crack op het gebied van grootse evenementen aan- en in te pakken, en samen met hem hebben we die idee kunnen uitwerken. Sindsdien opereren we onafscheidelijk en hoort Kris als een soort vierde lid bij de groep.” In de persmap lezen we over deze eerste editie: “Er zal luidkeels meegezongen worden tijdens het grootste indoor meezingfeest van Vlaanderen. Ingrediënten voor deze absolute feestavond zijn om te beginnen een uitstekende liveband onder begeleiding van de gastheren Chris Van Tongelen, Davy Gilles en Gunther Levi ofwel De Romeo’s, die uiteraard het beste van zichzelf zullen geven. Tijdens de twee uur durende show zullen de grootste hits uit de sixties, seventies, eighties en nineties aan bod komen. Het is uiteraard toegestaan om mee te zingen, ook tijdens de optredens van onder anderen Peter Koelewijn, Sister Sledge, George Baker Selection en Jimmy Somerville. Hoogtepunt wordt ongetwijfeld het optreden van X-Session. Na zeven jaar rust en stilte komen Gene en Gina terug samen met X-Session en zijn ze de absolute headliner tijdens deze eerste editie van Het Zingpaleis.” Van deze eerste editie worden uiteraard opnamen gemaakt, je weet nooit waar die goed voor zijn. Waar hebben de heren de mosterd vandaan gehaald? In Nederland hadden De Toppers inmiddels bewezen dat je met een dergelijke formule het publiek alle hoeken van de zaal kan laten zien. Daarmee waren Gordon, René Froger en Gerard Joling in 2005 als grap begonnen, maar deze grap groeide intussen uit tot de langstlopende concertreeks in Nederland. Maar hier nijpt het schoentje een beetje, aldus Chris Van Tongelen. “Haast iedereen, ook De Toppers zelf die ons op zekere dag op de vingers wilden tikken dat we hen klakkeloos kopieerden, zijn vergeten dat wij met onze formule in 2003 al van start waren gegaan en de vraag dus moet worden omgekeerd. De Toppers hadden in de loop van de nillies aan ons een schoolvoorbeeld hoe je zo’n event voor de grote massa in elkaar moet boksen. Er is wel dit verschil dat De Toppers maar een aantal keren per jaar optreden en dat wij haast weekend na weekend in Vlaanderen een podium trotseren.” Om De Romeo’s die eenentwintigste november in het oog springend uit te dossen, mag Nicky Vankets de kleding ontwerpen.

Naast Koos Alberts, Paul Severs, Vader Abraham, The Sunsets en Sergio, staan De Romeo’s in het voorjaar van 2010, hoe kan het ook anders, hondstrouw op de affiche van het Schlagerfestival in Hasselt. Dat najaar heeft op zaterdag de zevenentwintigste november de tweede editie van Het Zingpaleis plaats. Davy wou daar toen aan de media dit over kwijt: “We liepen al méér dan een jaar met de idee van die formule rond. Vorig jaar hebben we een voorzichtige start genomen, dit jaar durven we al wat meer. We waren dan ook dringend op zoek naar een degelijke single om deze editie aan te zwengelen. Onze keuze viel op Jij altijd jij, een vertaling van de Anita Meyer-klassieker Why tell me why. Het is een meerstemmig nummer waarmee we live veel kanten uit kunnen. Het heeft ook een enorm meezinggehalte en we hebben geprobeerd er een beetje onze stempel op te zetten.” Ondanks al dat positieve, komen we de single nadien in de hitlijsten nergens tegen. Het evenement zelf is een schot in de roos met op de affiche onder meer Johnny Logan, Sandra Kim, VOF de Kunst, The Gibson Brothers en Plastic Bertrand. Toegegeven, met deze namen ligt het Eurovisiesongfestival binnen handbereik. Die avond staat er sowieso een Eurosongmedley op het programma en brult de hele zaal mee met Plastic Bertrands Ça plane pour moi en The Gibsons’ Que sera mi vida. De Romeo’s laten vooraf in extremis nog weten dat ze wat extra geld in een grotere band hebben gestopt. Er wordt die avond luider geblazen en op de bühne door een aantal dames verleidelijk gedanst.

2011 wordt feestelijk en fuivend ingezet met de single Naar de kermis, de negentiende februari goed voor een eerste plaats in de Vlaamse Top Tien. Voorop horen we de stem van Laura Lynn, die De Romeo’s voor dat nummer had uitgenodigd op haar cd “Eindeloos”. In de ArtSound Studio nemen de drie heren dat jaar hun album “In ‘t Wit” op. Producer van dienst is Jean-Pierre Kerkhofs. Gemusiceerd wordt er door Wietse Meys, Jo Hermans, Peter Delannoye, Claudia Boumans, Martin Hoffman, Luis Andrade, Ann Baeten, Dominique Swerts, Paul Vermeulen en als backingvocalisten Dany Caen en Mieke Aerts. Die mogen zich uitleven in liedjes als Geef je hart en ziel aan mij vannacht en de oppeppende Feestmedley. In het bijbehorende boekje willen Gunther, Chris en Davy dit lozen: “Eindelijk een Nederlandstalige cd. Wie had dat ooit gedacht? Maar wat zijn we blij!” Dat Nederlandstalige kwam er niet zomaar, daar was vooraf grondig over gepalaverd en nagedacht. Ze hebben in de muzikale bijsluiter ook een apart woordje over voor hun partners: “Dank dank dank voor jullie vertrouwen! Dagen, nachten niet thuis en steeds zijn ze er voor ons. Dank u. En voor onze schatten van kinderen hebben we gewoon een liedje gemaakt.” Uithuizig zijn ze ook de eerste, tweede en derde april 2011 wanneer ze nog maar eens de affiche van het Schlagerfestival in Hasselt mogen sieren, deze keer samen met Danny Fabry, Luc Steeno, Sam Gooris, Christoff, Jan Smit, Laura Lynn, Lindsay, The Sunsets, Joe Hardy en Willeke Alberti. De Schlagerfestival All Stars brengen met een medley een eerbetoon aan Eddy Wally, die was aangekondigd voor deze editie, maar door een hersenbloeding niet aanwezig kon zijn.

De eenentwintigste mei 2011 staat het album “In ‘t Wit” op acht in de Ultratop Album 200. Qua verkoop wordt de gouden status bereikt. Wij met ons twee, Viva De Romeo’s en Hé Marjan komen op single terecht. Viva De Romeo’s prijkt de zestiende juli op één in de Radio 2 Vlaamse Top Tien. Bij dat nummer hoort wel een apart verhaal, want Chris en Gunther zagen dat nummer eerst niet zitten. Ze vonden het té carnavalesk. Dat klopt ook voor een deel, want origineel is het een Duits carnavalsnummer van de groep Höhner, die het in 2003 als Viva Colonia op de markt bracht. In Nederland vertaald als Viva Hollandia, waarmee Wolter Kroes in 2008 bij onze noorderburen een nummer één scoorde. Het feit ook dat Davy al een hele tijd er bij zijn collega’s op aandrong in het Nederlands te zingen, was niet in goede aarde gevallen. Maar de aanhouder wint, ook in dit geval. Het is Erik Goris die de Nederlandse tekst schrijft bij Viva Colonia en die maakt er een beetje ijdeltuiterig Viva De Romeo’s van. Tijdens hun liveoptredens moet Davy zijn vrienden gelijk geven, want een partystopper wordt het nummer aanvankelijk niet. Pas wanneer zij het op oudejaarsavond op televisie zingen, wordt het een regelrechte klassieker en moeten ze het nummer sindsdien tijdens elk optreden minstens één keer uit hun muzikale hoed toveren. Davy voegt er nog aan toe: “Ik ben blij dat ik Gunther en Chris heb kunnen overtuigen dit op te nemen, want dat nummer is stap voor stap een eigen leven gaan leiden. Het is en blijft onze grootste hit tot nu toe. Opvallend genoeg echter zonder de echte steun van de radio. We traden zoveel op dat het ging leven bij ons publiek. En de titel heeft onze naambekendheid alleen maar groter gemaakt.”

Het album “In ‘t Wit” wordt uiteindelijk met goud bekroond. Zaterdag de tiende december 2011 palmen De Romeo’s de Ethias Arena in Hasselt nog eens in met Het Zingpaleis, gepromoot als een groots meezingfeest. In hun kielzog brengen De Romeo’s die avond een rist artiesten mee, onder wie kleppers als Lou Bega, Drukwerk en Umberto Tozzi. Om de fans alvast in de juiste stemming te brengen is er het dubbelalbum “De Romeo’s Live – Het Zingpaleis”. Dit album bevat opnamen die de eenentwintigste november 2009 in de Ethias Arena van Hasselt werden gemaakt tijdens de eerste editie met als tracks onder meer Footloose, Daddy Cool Medley, Celebration Medley en Les lacs du Connemara. In 2012 lezen we in een interview met de vrouwen, de julia’s dus, van De Romeo’s in De Zondag dat de weg naar de top voor hun mannen geen sinecure was. Sasha: “Het is heel erg dat onze mannen zo lang niet serieus zijn genomen. Misschien hebben de mensen lang gedacht: och, die acteurtjes uit ‘Familie’ gaan ook eens zingen. Terwijl het net andersom is: het zijn drie straffe zangers die toevallig ook acteren. Ze hebben altijd kwaliteit gebracht, geen amateuristisch gepruts. Daarom ben ik blij dat ze eindelijk krijgen wat ze verdienen.” Charlotte: “Gunther zat al heel lang in het vak toen ik hem leerde kennen. Ik sta zelf niet graag in de kijker. Hoe meer ik eruit kan blijven, hoe beter. Voor mij was het wennen dat je overal wordt aangesproken en aangestaard. Dat mensen het respect niet hebben om je met rust te laten wanneer je op restaurant aan het eten bent, kan er bij mij niet in.” Wennen dus aan al die heisa. Brigitte probeert goed om te springen met de vrouwelijke belangstelling die haar man Chris geniet: “De meeste vrouwelijke fans zullen wel meer willen, maar de keuze is aan Chris. Ik vertrouw hem. We zijn al zo lang samen, hebben vier kinderen. Zoiets zet je niet zomaar op het spel. Bovendien: als zoveel vrouwen zich aanbieden, is dat op den duur niet meer aantrekkelijk voor een man. Overkill, weet je wel.” In koor wensen de dames hun mannen alle succes toe: “We hopen dat ze er plezier in blijven hebben, dat is het belangrijkste. Ze zitten nu op een hoogtepunt. We zijn benieuwd waar ze over een jaar of vijf zullen staan. Eén ding weten we zeker, ze gaan ermee door tot ze erbij neervallen. Zoals we hen kennen, is het voor het leven.” Maar al die inzet loont de moeite, want de zevende april 2012 staan De Romeo’s op één in de Radio 2 Vlaamse Top Tien met We gaan weer feesten, een cover van Is this the way to Amarillo van Tony Christie en oorspronkelijk geschreven door Neil Sedaka. Hoe kan het anders, ook in 2012 sieren De Romeo’s de affiche van het Schlagerfestival in Hasselt. Uit de persmap onthouden we: “Naast Frans Bauer, Willy Sommers, Dana Winner, Bart Kaëll, Jo Vally, Frans Duijts, Roxeanne & André Jr. Hazes, Sam Gooris, Christoff en De Romeo’s worden drie bijzonder aparte artiesten uitgenodigd om mee te komen feesten op het podium: Get Ready!, actrice Jacky Lafon en muziekicoon Samantha. Zij maken voor het eerst hun opwachting op het Schlagerfestival.” Top of the bill die avond is Frans Bauer. Er is ook het album “Viva De Romeo’s”. Elf liedjes met naast de titelsong zelfgeschreven nummers als Ga met me mee, Marjan en Vlaanderen feest. Een feestelijke meezinger en meestamper is sowieso Viva de cyclocross.

In 2012 worden De Romeo’s tijdens de uitreiking van de Anne Awards in de Capitole in Gent door Christoff gekroond tot “Beste Groep”. De elfde augustus noteren we De Romeo’s op één in de Radio 2 Vlaamse Top Tien, en dat met Zingen, lachen, dansen, dat ze opnamen met Jan Smit voor diens album “Vrienden”. De zeventiende augustus 2012 zetten De Romeo’s de feestelijke kers op de muzikale taart. In De Rotonde in Westende ontvangen ze de trofee “Zomerhit” van Radio 2 voor hun nummer Vlaanderen feest, geschreven door Chris, Davy en Gunther samen met Paul Vermeulen. Zij gaan ook aan de haal met de trofee “Beste Ambiance”. Met dat nummer stonden ze de zevende juli op twee in de Radio 2 Top Tien. Voornoemde hits zijn ook terug te vinden op het album “Feesten in stijl”. De productie is in handen van Jean-Pierre Kerkhofs en opgenomen werd er in de ArtSound Studio, die ze hun tweede thuis noemen. In het bijbehorende boekje lezen we: “Een tweede Nederlandstalige cd, zo snel na de eerste, wie had dat ooit gedacht. Daarom graag nog een bedankje aan onze vaste bende waar we nu toch al enige jaren mee op pad zijn en dat tien zomers lang.” In het totaal sieren twaalf nummers deze cd. De zestiende juni noteren we dit album op de vierde plaats in de Ultratop Album 200. Uit deze cd verschijnt Ondersteboven nog op single, waarmee De Romeo’s de eerste december 2012 op vier in de Radio 2 Vlaamse Top Tien staan. Zij schreven dit samen met Jo Hermans en Wietse Meys. In die Vlaamse Top Tien stonden ze de elfde augustus trouwens nog op één met Zingen, lachen, dansen, een nummer dat zij met Jan Smit opnamen, die dit liedje samen met De Romeo’s én met Paul Vermeulen schreef. Om 2012 in schoonheid en in opperste feeststemming af te ronden staat er op zaterdag de achtste december nog Het Zingpaleis op het getouw. Het publiek lokken ze met de volgende promo: “De Romeo’s hebben Jan Smit kunnen strikken voor de vierde editie van Het Zingpaleis, het grootste ambiancefeest van het jaar, dat op 8 december doorgaat in de Ethias Arena in Hasselt. Tijdens het jubileumconcert 15 Jaar Jan Smit nodigden De Romeo’s de populaire zanger uit voor Het Zingpaleis. Ook De Beste Zangeres Van Nederland Glennis Grace en ambiancemaker Willy Sommers zullen van de partij zijn.” Als aanloop is er de negentiende oktober op het Vlaamse Sterren-label de release van “Live in Het Zingpaleis”. We noteren daarop Reach Out Medley, Disco Medley, 80′s Medley, Hé Marjan enzovoort. Tijdens de uitreiking van de Music Industry Awards, de MIA’S, in de maand december, winnen De Romeo’s de prijs in de categorie “Vlaams Populair”.

De vijftiende januari 2013 zijn De Romeo’s in de Capitole in Gent opnieuw te gast tijdens de uitreiking van de Anne Awards. De felbegeerde Anne Award gaat naar hen voor het nummer Zingen, lachen, dansen, hun eerder vernoemde duet met Jan Smit. De achtste mei 2013 lezen we in Het Laatste Nieuws dat De Romeo’s, Vlaanderens populairste ambiancegroep, een lid rijker is en dat vanaf volgend jaar Willy Sommers deel zal uitmaken van het swingende mannenclubje. Niet als gast, maar als volwaardig lid van de band. Dat is toch de bedoeling“, aldus Sommers. We gaan samen een nummer opnemen en trekken dan door Vlaanderen met een twee uur durende liveshow. De Romeo’s ontvangen de zilvervos met open armen. Willy is altijd al de opper-Romeo van Vlaanderen geweest. Eerder deelden ze reeds de planken tijdens Het Zingpaleis, maar eigenlijk ontstond het verrassende plan veel vroeger. Op een dag speelden we allebei in het concertgebouw van Brugge“, aldus Willy. We hebben er toen samen I can’t get no satisfaction van The Stones gebracht en dat viel heel goed mee. Sindsdien zagen we elkaar regelmatig en is er ook een band gegroeid. De Romeo’s mogen dan wel jonger zijn, we delen dezelfde humor en kunnen het heel goed met elkaar vinden.” De fans worden tijdens het voorjaar nog maar eens naar het Schlagerfestival in Hasselt gelokt met de volgende promo: “Vlaanderen houdt van het sympathieke trio en hun populariteit kende de voorbije maanden geen grenzen. In de zomer wonnen ze nog de prestigieuze ‘Radio 2 Zomerhit’ voor Vlaanderen feest en ze kregen ook een prijs in de categorie ‘Ambiance’. Stilzitten is tijdens een optreden van De Romeo’s uitgesloten en zoals altijd pakken ze tijdens het Schlagerfestival uit met een repertoire dat alleen maar bestaat uit ambianceliedjes die iedereen moeiteloos kan meezingen.” Op 22, 23, 29, 30 en 31 maart 2013 is het publiek van harte welkom en kan het als extraatje meegenieten van de internationale sterren Lee Towers en Gérard Lenorman.

Tijdens “Zomerhit” van Radio 2 worden De Romeo’s genomineerd voor Houden van elkaar, geschreven door Paul Vermeulen samen met Chris, Davy en Gunther. De zesde juli 2013 staan ze ermee op twee in de Vlaamse Top Tien. Ozark Henry en Amaryllis Uitterlinden winnen die avond de trofee “Zomerhit” voor hun single I’m your sacrifice. Zaterdag de dertigste november 2013 pakken De Romeo’s uit met de vijfde editie van Het Zingpaleis. Met hen aan het roer, naast kleppers als Luc Steeno, Rob de Nijs en Christoff, zijn alle ingrediënten aanwezig voor het grootste meezingfeest. Het wordt volgens hen het grootste ambiancefeest van het jaar en tevens een knallende feesteditie, want niet alleen wordt het de vijfde editie van Het Zingpaleis, tegelijk wordt “10 Jaar De Romeo’s” gevierd. Die tien jaar worden extra in de kijker gezet met de dubbel-cd “De Romeo’s 10″. Op de binnenhoes lezen we: We schrijven 2003… Zullen we samen nog eens iets doen, zijn de eerste woorden. 10 jaar later, 10 jaar Romeo’s! We willen dit dubbelalbum opdragen aan iedereen die ons in de voorbije jaren gevolgd, gesteund en geholpen heeft. Familie, vrienden, onze vaste crew, muzikanten en fans. Bedankt voor alles!” We noteren in het totaal twintig liedjes, zoals steeds opgenomen in de ArtSound Studio onder toezicht van producer Jean-Pierre Kerkhofs. Dit album blijkt meteen een voltreffer te zijn, want de zesde juli staan ze ermee op de tweede plaats genoteerd in de Ultratop Album 200. Uit dit album wordt Dans de sirtaki gelicht, een single die we de eenendertigste augustus 2013 op één aantreffen in de Radio 2 Vlaamse Top Tien. De Romeo’s penden dit samen met Jo Hermans en Wietse Meys bij elkaar. Met Paul Vermeulen schreven ze Droog nu je tranen, de veertiende december van dat jaar goed voor opnieuw een nummer één in de Radio 2 Vlaamse Top Tien. Nog even vermelden dat De Romeo’s in 2013 genomineerd werden in de categorie “Vlaams Populair”, maar deze keer ging Christoff met de eer en de prijs lopen, wat hij in 2014, 2015 en 2016 nog eens overdeed.

Eind 2013 rommelt het een beetje in de Romeo’s-rangen. Her en der vangen we op dat Gunther Levi het kamp wil verlaten. In Dag Allemaal legt hij even uit dat dat niets te maken heeft met het feit dat hij af en toe graag een pintje drinkt. De andere twee Romeo’s Davy en Chris willen namelijk na Vlaanderen ook Nederland veroveren en dat zag Gunther aanvankelijk niet zitten. “Mijn agenda is een complexe puzzel en was het afgelopen jaar méér dan goedgevuld. Dat stoorde me, en ik zag werkelijk niet hoe ik daar ook nog eens een Nederlands verhaal bij zou kunnen nemen zonder mijn gezin danig te verwaarlozen.” Tijdens onze babbel laat Gunther weten dat dit in de pers werd aangedikt en dat hij zich toen hier en daar in de media probeerde te verdedigen, maar dat het niet zo’n vaart liep.

In 2014 is het zover. De Romeo’s worden aan het talent van Willy Sommers gekoppeld. De veertiende februari gaan ze officieel van start in het Casino van Oostende. Die dag lanceren ze ook de single Jij bent zo mooi, die Willy samen met De Romeo’s en Paul Vermeulen schreef, de tweeëntwintigste van die maand goed voor een notering boven aan de Radio 2 Vlaamse Top Tien.

Willy zal dit nummer samen met De Romeo’s ook zingen tijdens het Schlagerfestival op 28, 29 en 30 maart en op 4 en 5 april 2016 in de Ethias Arena van Hasselt. In hun persmap lezen we daarover: “De affiche is ook nu weer zorgvuldig samengesteld en bestaat uit een mooie muzikale mix. Met Willy Sommers, Lindsay, Christoff, De Romeo’s en Bart Kaëll werden gevestigde waarden gestrikt, die al meermaals bewezen hebben dat ze hier thuishoren. Dennie Christian is er voor de vierde keer bij. Voor Nicole & Hugo is het hun tweede keer. Naast de gevestigde namen trakteren de organisatoren het publiek op bekende artiesten die voor het eerst op het Schlagerfestivalpodium zullen staan. In het kader van de verruimingsoperatie die vorig jaar werd ingezet, is voor de nieuwe editie de Nederlandse rocker Peter Koelewijn aangetrokken. Ook Kristel, Josje en Karen van K3 zijn van de partij. Hun liedjes zullen op het Schlagerfestival door jong en oud meegezongen worden, dat staat vast.” En alsof het niet op kan, krijgen De Romeo’s en Willy Sommers in de loop van de maand november tijdens het Gala van het Vlaamse Lied, georganiseerd door VLAPO en MENT TV in een presentatie van Johan Verstreken, de “Loftrompet” voor Jij bent zo mooi.

In 2014 is er géén groots optreden in de Ethias Arena in Hasselt voorzien, maar pakken De Romeo’s op zaterdag de eenendertigste oktober in de Lotto Arena in Antwerpen uit met Het Feestival van De Romeo’s. Davy Gilles: “Uiteraard spelen we ook onze zelfgeschreven Nederlandstalige nummers. Maar je hoeft niet per definitie fan van De Romeo’s te zijn om je op Het Feestival te amuseren.” Gunther Levi: “Absoluut waar! Wij willen onszelf uitdagen om een hele avond muziek en entertainment van de bovenste plank te brengen. En dat geldt ook voor de andere artiesten die op Het Feestival zullen staan.” Speciaal voor deze editie nemen ze een nummer op dat samen met het weekblad Story wordt aangeboden. Elke lezer krijgt de kans om met een unieke downloadcode Feestival van De Romeo’s gratis te downloaden. “Muziek verbindt mensen met elkaar en wanneer je samen zingt ontstaat er iets bijzonders. Vanuit die gedachte hebben we de themasingle Welkom op ons Feestival gemaakt. Een positief nummer waarmee we iedereen ook echt willen uitnodigen om op 31 oktober naar de eerste editie van Het Feestival van De Romeo’s te komen. Het lijkt ons gewoon heel tof om straks met z’n allen dat nummer samen te zingen“, aldus Chris Van Tongelen. Feestival is een cover van A Brand New Day van Diana Ross en Michael Jackson.

27, 28 en 29 maart en 3 en 4 april 2015 staan De Romeo’s nog maar eens te glunderen op het podium van het Schlagerfestival in Hasselt. Mogen mee in de spots genieten: Tom Waes, Laura Lynn, The Lynn Sisters, Sam Gooris, Matthias Lens, Yves Segers, Willy Sommers, Luc Steeno, Sandra Kim en Christoff. De presentatie is voor rekening van Gene Thomas. De veertiende maart 2015 noteren we de release van het album “Op Stap”, twaalf nieuwe liedjes gearrangeerd door Wietse Meys in een productie van Edwin De Groot met vooraf de lancering van hun volgende nummer één Deze is voor Julia, getekend Jan Smit.

Dat nummer stond de achtentwintigste juni 2014 al op één in de Radio 2 Vlaamse Top Tien. Ze werden dat jaar ook met die single genomineerd voor de trofee “Zomerhit” van Radio 2. Voor dit album levert Miguel Wiels, bekend van de vele songs die hij voor K3 schrijft, het nummer Catharina, dat hij samen met Kurt Burgelman en Raymond Felix schreef. Het bijbehorende boekje wordt opgevrolijkt met foto’s van hun Amerikareis en met de tekst: “In vijf jaar vier fantastische Nederlandstalige albums kunnen maken, wie had dat ooit durven te dromen? En nog nooit zijn we zo op stap geweest als voor dit album. Een Nederlandse producer, nummers geschreven in Frankrijk en onze tv-special ‘Romeo Drive’ gemaakt in de Verenigde Staten. En daar stopt het dit jaar niet bij… Er zullen nog meer op-stap-avonturen komen!” Uit dit album wordt ook Wat ze doet op single uitgebracht, een nummer dat we de zevende maart 2015 op vijf in de Vlaamse Top Vijftig en de achtentwintigste maart op negen in de Radio 2 Top Dertig terugvinden. Het album zelf wordt de eenentwintigste maart in de Ultratop Album 200 met een vijfde plaats gehonoreerd. Tijdens het Gala van het Vlaamse Lied, georganiseerd door MENT TV, wordt de vijftiende december in het Plopsa Theater in De Panne dit album gelauwerd met een “Loftrompet”.

In de loop van de maand oktober lezen we nog maar eens in Het Laatste Nieuws dat het voor Gunther niet makkelijk is zijn agenda op orde te krijgen. Dat onderwerp blijkt voor de media een stokpaardje te zijn. Het is en blijft voor Gunther puzzelen om al zijn drukke bezigheden op elkaar af te stemmen. Hij speelt ook nog eens mee in de populaire soap “Familie”. Samen met het vaderschap zorgt dat voor vermoeiende dagen. Chris Van Tongelen stapte vanwege zijn drukke agenda daarom al eerder uit “Familie”. “Het voelt aan alsof ik nog de enige sukkelaar ben die er nog een job naast moet doen“, lacht Gunther. “Maar ik heb geen keuze, anders kan ik mijn kinderen geen eten geven (glimlach)… Het valt nog net te combineren. Maar met twee fulltimejobs en drie kinderen begint dat wel zwaar door te wegen. Hoe ouder ik word, hoe harder mijn botten kraken.”

Zaterdag de vierentwintigste oktober 2015 heeft in de Ethias Arena van Hasselt de zesde editie plaats van Het Zingpaleis. De Romeo’s roepen deze keer iedereen op om volledig in het wit te komen. Witte kleding en witte feestattributen voorzien dus, maar vooral de stembanden smeren en de spieren opwarmen, voor een avond zingen, brullen en dansen. Er wordt niet alleen door De Romeo’s gezongen, maar ook door Natalia en Paul Severs. Het Zingpaleis wordt naar goede gewoonte trouwens voorafgegaan door de uitreiking van de Story Awards. De single Wind in de haren bereikt een beetje onverwachts de Radio 2 Top Dertig. Daar staan De Romeo’s de derde oktober op de achttiende plaats. De twaalfde september hadden ze met dat nummer al op acht in de Radio 2 Vlaamse Top Vijftig gestaan.

De twintigste november 2015 lezen we in Het Belang van Limburg dat Chris van plan zou zijn uit De Romeo’s te stappen. Van Tongelen is vaak in Los Angeles, waar zijn stiefzoon Ian Thomas aan zijn doorbraak werkt, en de combinatie met zijn activiteiten bij De Romeo’s is moeilijk haalbaar. Daarom zou hij overwegen een punt achter zijn tijd bij De Romeo’s te zetten. Eerder stapte hij om deze reden al uit “Familie”. Zover komt het echter niet en wordt het voor Chris op een bepaald moment gewoon wat extra heen en weer vliegen richting USA. Een halfjaar later lezen we in de loop van de maand mei 2016 in de pers: “Op twee maanden na verhuisde Brigitte Derks twee jaar geleden naar Los Angeles. Samen met haar dochter Lila-Jane zou ze haar zoon Ian Thomas vergezellen om diens internationale carrière uit te bouwen. Dat lukte bijzonder goed en Ian trok een deel van de wereld rond en werd hier en daar (voorzichtig) gelanceerd. Deze zomer is Ian vooral in Vlaanderen terug te vinden en tourt hij met zijn band langs verschillende festivals. Voor mama Brigitte is het internationale avontuur voorlopig voorbij: zij is terug naar Europa. Zeg nooit definitief, want het gezin van Chris Van Tongelen heeft een grote voorliefde voor Amerika. Maar dochter Lila-Jane had last van heimwee. Twee jaar weg van vrienden, schoolkameraadjes en familie, het begon door te wegen voor Lila-Jane. De afgelopen weken werd er afscheid genomen van een mooie periode in Los Angeles. Vanaf nu is Vlaanderen weer de uitvalsbasis van het gezin. Brigitte gaat binnenkort aan de slag voor de musical ‘Chaplin’ en wellicht zullen er nog wel wat werkaanbiedingen volgen.

Eind 2013 lijkt het inpalmen van de Nederlandse markt een struikelblok te worden binnen De Romeo’s. Vooral Gunther heeft het moeilijk met die plannen, haalden we al eerder aan. De elfde januari 2016 bloklettert De Zondag: “Een doorbraak in Nederland ligt niet meteen voor het grijpen“. De Romeo’s zelf leggen uit waarom. “Om daar echt te kunnen doorbreken moet je er voortdurend aanwezig zijn“, zegt Van Tongelen. Davy Gilles is het daarmee eens: “We hebben al snel gemerkt dat dit niet evident is, gezien de agenda’s van Chris en Gunther. En men zit daar ook niet op ons te wachten, laat dat duidelijk zijn. Ze hebben daar al De Toppers. Maar wie niet waagt, niet wint.” Gunther Levi ziet het plots wél positief. “Ach, die Toppers zijn toch een ander concept. Zij spelen vier of vijf keer per jaar, wij het hele jaar door. Morgen kunnen wij in Groningen een feesttent platspelen en drie uur later ergens anders staan!

Benidorm is De Romeo’s ook niet vreemd en sowieso goedgezind. De twintigste april 2016 staan ze geboekt in Benidorm Palace, waar ze voor dolenthousiaste fans mogen optreden. Daar waren ze samen met Story en Jo Vally, Bart Kaëll en Garry Hagger de elfde november 2012 te gast. De veertiende februari 2013 zetten ze in een brasserie op de Benidormse dijk een speciaal valentijnsconcert op het getouw. Een blik in hun overvolle concertagenda leert ons dat De Romeo’s voor het Schlagerfestival in de Ethias Arena van Hasselt geboekt staan op 25, 26 en 28 maart en op 2 april 2016. Ze zingen daar uiteraard niet alleen, want ze worden geflankeerd door Belle Perez, Rob de Nijs, Laura Lynn, Klubbb3, Lissa Lewis, Bart Kaëll, Lindsay en Roxeanne & André Hazes Jr.

En de entourage rond De Romeo’s zit om geen idee verlegen. De ene formule na de andere wordt bedacht, uitgewerkt en met veel verve aan het publiek aangeboden. In de maand april 2016 staat “Vrienden voor het leven” op de agenda. Dat vriendschappen in de showbizz bestaan, wordt tijdens dit event onder andere bewezen door de unieke band die Lindsay, De Romeo’s en Jan Smit met elkaar hebben. Op 23 april (Stadsschouwburg Antwerpen), 29 april (Casino-Kursaal Oostende) en 10 juni (Oktoberhallen Wieze) concerteren zij samen met een uitgebreide liveband tijdens een avondvullend programma. Qua repertoire brengen ze alle drie hun hits, worden er onderling liedjes uitgewisseld en zingen ze speciale gelegenheidsnummers in duo- of triovorm. Na afloop in Antwerpen beaamden zij unaniem: “We hebben ons kostelijk geamuseerd. We voelden ons als kleine kinderen in een speeltuin.” Ook het publiek bleek dolenthousiast over deze toch wel unieke samenwerking tussen de artiesten onderling. Zeker de vlotheid waarmee de liedjes in elkaar overvloeiden, was een lust voor het oor. Tijdens deze show zong Lindsay bijvoorbeeld Als jij me kust samen met De Romeo’s en Het kleine meisje samen met Jan Smit.

Over vriendschap gesproken. Hun agenda bood dat jaar, ondanks al die optredens, nog voldoende ruimte om met veel inzet mee te doen aan het Eén-programma “Beste Vrienden”. Presentator en bedenker Bruno Wyndaele was daarmee aan zijn vijfde seizoen toe en combineerde De Romeo’s in een en dezelfde uitzending met Cath Luyten en Maarten Vangramberen. Geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken. Competitiebeesten overigens. Zondag de vijfde juni 2016 werd hun deelname, opgenomen in Tel Aviv, uitgezonden en kwamen Davy, Chris en Gunther als overwinnaars uit de bus. Met 985.532 kijkers werd hun aflevering trouwens, op een totaal van zeven, het dichtst bekeken.

In de zomer van 2016 proberen De Romeo’s een nieuw genre uit, dat ze zelf omschrijven als “party rock”. Hun voorbeelden daarbij zijn bands als Status Quo, De Kreuners, groepen die hen al jaren geïnspireerd hebben. Noem het tijdloze rockmuziek, maar dan toegankelijk gemaakt voor een groot publiek. Een voorbeeld daarvan is hun single Waanzin. Naast de singleversie nemen ze ook twee sfeervolle versies op. Waanzin werd eerder in Duitsland een hit in de versie van Achim Petry, die met Deine Liebe ist der Wahnsinn, geschreven door zijn bekende zingende vader Wolfgang Petry, bij onze oosterburen een vette hit scoorde. De Romeo’s drijven het tempo iets op en maken er een echt livenummer van, reden misschien dat de single de elfde juni 2016 op plaats 27 in de Vlaamse Top Vijftig halt houdt. De single werd via streaming gelanceerd.

In 2016 verrassen De Romeo’s zowat iedereen met het bericht dat ze met een film bezig zijn die “H.I.T.” zal heten. Een film die ze niet met hun gedrieën zullen trekken, want zij acteren samen met Sergio, Marijn Devalck en Nicole & Hugo. Ook onder anderen Lindsay, Jan Smit, Ann Ceurvels, Aiko Vanparys, Linde Carrijn, Sasha Rosen, Belle Perez, Kurt Defrancq en zelfs Jan Kriekels zullen in de film opduiken. In Het Laatste Nieuws lezen we: “Iedereen gaat echt acteren“, aldus Chris Van Tongelen. “Iedereen speelt zichzelf, maar dan net ietsje anders. Het decor van de film is de leefwereld van De Romeo’s. De ondertitel is dan ook ‘De Enige Echte Romeo’s Film’.” Anderhalf jaar hebben De Romeo’s aan het project gesleuteld. Regisseur van dienst is Matthias Temmermans, die eerder ook bij “Mega Mindy vs. Rox” en “K3 en de Kattenprins” achter de camera stond. Dit is het scenario waarmee hij moet werken: “Het gaat niet goed met De Romeo’s. Vooral Chris krijgt het op zijn heupen wanneer Davy voor de zoveelste keer te laat opdaagt op een concert waar ook andere zangers op de affiche staan. Wanneer een van de artiesten vlak voor zijn optreden wordt aangevallen, probeert Davy de aanslag te verijdelen. Chris en Gunther zijn verbaasd over zijn interventie en eisen een verklaring. Davy neemt hen mee naar zijn huis en toont daar zijn wapenarsenaal, wat als bewijs moet dienen voor het feit dat hij al een tijdje undercoveragent is binnen de HIT-missie. Meer wil hij daarover niet kwijt. Maar voor Chris is dit het bewijs dat Davy niet meer met zijn hart bij De Romeo’s is. Hij wil dan ook dat De Romeo’s ermee ophouden. En dat net aan de vooravond van het Europees Schlager Festival.” De opnamen hadden van de zevenentwintigste juli tot de eenendertigste augustus 2016 plaats.

De eerste oktober 2016 staan De Romeo’s op elf in de Vlaamse Top Vijftig met de single Cabrio, een cover van Heut’ schlafen wir in meinem Cabrio van Jürgen Drews. De Romeo’s scoorden beter dan Jürgen, want die behaalde met dat nummer in zijn thuisland Duitsland in 2015 geen hitnotering. Niet verlegen om een stunt lanceren de jongens dit nummer in het Eén-programma “Sorry voor alles” (in dit programma wordt het leven van een onbekende Vlaming, zonder zijn of haar medeweten, gedurende één maand van nabij gevolgd). In deze clip speelt de 27-jarige half-Griekse Evrithiki totaal buiten haar weten om de hoofdrol in de Cabrio-clip van De Romeo’s. Goed bekeken van De Romeo’s, want op deze manier kunnen ze hun nieuwste single in de kijker zingen. Zaterdag de negentiende november 2016 zijn we in de Ethias Arena in Hasselt toe aan de zevende editie van Het Zingpaleis. In de persmap lezen we: “Begin al maar te zoeken naar een kleurrijke outfit, want die ga je zeker nodig hebben! Het wordt zonder meer het heetste ambiancefeest van het jaar, want De Romeo’s hebben gekozen voor het thema ‘Tropical’ als uithangbord voor hun feestje. Voor de nieuwe editie van Het Zingpaleis stappen De Romeo’s af van één welbepaalde kleur, maar gaan ze resoluut voor een volledige thema-editie: Tropical!” Gunther Levi is in zijn nopjes. “Toegegeven, wij zijn allemaal heel warme mensen. We houden van de zon en vooral van de zuiderse sfeer. Vandaar ook het idee om in 2016 te gaan voor het heetste Zingpaleis ooit.” “Muzikaal is het duidelijk dat we een aantal liedjes in tropische jasjes gaan stoppen. We gaan werken met extra percussie en we gaan nummers spelen die we voorheen nog nooit gespeeld hebben, maar die wel passen bij het thema. De integratie van salsa- en sambadanseressen is zeker een goede suggestie, waar wij uiteraard al aan gedacht hebben natuurlijk en niet anders kunnen dan daar enthousiast over zijn“, grapt Chris.

De Romeo’s zijn inmiddels een geoliede machine geworden waarbinnen de taken perfect verdeeld zijn. Chris is de oudste, hij neemt zowat de vaderlijke rol voor zijn rekening en is de ondernemer van de bende. Gunther beaamt dat: “Chris is onze coach, de man die voor de nodige flow zorgt. Wanneer wij twijfelen, hakt hij de knoop door.” Chris neemt de boekingen voor zijn rekening en moet daarom de agenda’s van zijn collega’s goed in de gaten houden en zien dat er geen overlappingen gebeuren, want Davy en Gunther zijn nog met diverse andere dingen bezig. Zo runt Gunther samen met zijn vrouw Artfashion, een bedrijf dat kinderkleding verdeelt. Davy past zijn optredens samen met zijn vrouw Sasha zo aan dat ze nooit laat op de avond geboekt staan, wat maakt dat hij met De Romeo’s veel kanten uit kan. Zij weten, and that’s the deal, dat De Romeo’s voorlopig nog steeds voorrang krijgen. Dat Chris de boekingen zelf regelt, houdt in dat zij het commissieloon dat normaal het kantoor int, nu zelf op zak steken. Meegenomen dus. Wanneer er in een hotel overnacht wordt, boeken ze twee kamers. Volgens een beurtrol slaapt de een bij de ander. De Romeo’s werken wel nauw samen met Benelive Entertainment in de persoon van Kris Bloemen (partner van zangeres Lindsay), die zij liever als hun adviseur dan als hun manager beschouwen. “We zijn acht handen op één buik. Hij voelt ons perfect aan en weet precies wat kan en niet kan, al is hij best op tijd en stond grensverleggend in zijn ideeën en voorstellen“, aldus Chris Van Tongelen. Het team rond De Romeo’s wordt aangevuld door Pieter Ramboer en Kurt Frederix van het entertainmentbedrijf Upstars, samen de zogeheten schaduw-Romeo’s. Zij denken mee met hen en staan in voor de begeleiding en dergelijke. Je kunt het omschrijven als management, maar onderling noemen zij het eerder non-stop creatieve begeleiding.

Davy is behoorlijk muzikaal, dat weten we intussen. Hij schrijft vaak mee aan de nummers en zorgt er vooral voor dat de auteursrechten in orde zijn. Gunther bekijkt het wat meer vanop afstand. Hij heeft talent zat, maar moet meer aangespoord worden omdat hij ook met zijn eigen zaak bezig is. Hij probeert een familieman te zijn en tuiniert graag. Soms komt muziek bij hem op de tweede plaats. Maar één ding staat buiten kijf: ze vullen elkaar perfect aan en voelen elkaar ook perfect aan. “Ik probeer zo veel mogelijk te doseren en dat probeer ik aan Davy en Chris diets te maken. We moeten opletten dat ons publiek ons niet te snel beu wordt door almaar met nieuwe projecten te komen aandraven. Dat mag en moet, maar met mate. Om de paar maanden iets nieuws is oké, maar niet om de twee weken. Ik weet het maar al te goed uit ervaring, soms is less a bit more“, aldus een wat ernstige Gunther die het hele gebeuren almaar vaker -vanop een gezonde afstand bekijkt. Samengevat: Davy is en blijft de meest spontane van de drie, Chris is de zakenman en Gunther de denker. Ze weten maar al te goed dat ze mee profiteren van een hernieuwde belangstelling voor de Vlaamse schlager. Vaak treden De Romeo’s met een muziekband op, maar u kunt ze ook live boeken en dan worden ze op het podium begeleid door toetsenist Claude De Maertelaere, gitarist Jan Decombele, drummer Dany De Coninck en bassist Herwig Scheck. In een kingsizeversie kunnen daar occasioneel ook nog drie blazers en een percussionist aan toegevoegd worden.

Maandagavond de tweede januari 2017 zendt Eén om 21.30 uur de documentaire “Leve het levenslied, in het spoor van De Romeo’s” uit. VRT-journalist Bart Aerts had voor het programma “Koppen” eerder al een bijdrage gemaakt over De Romeo’s, maar nog voor die opname kon worden uitgezonden, werd het programma afgevoerd. Bart wou toch iets met die bijdrage doen en besloot in samenspraak met de VRT bijkomende beelden en interviews op te nemen en uit te breiden tot een heuse docu. De Romeo’s natuurlijk vol lof over de VRT én over dit initiatief van Bart. Zelfs in De Morgen konden ze er, zij het op hun manier, niet omheen: “In 2003 besloten zangers van het zevende knoopsgat Davy Gilles en Chris Van Tongelen hun krachten te bundelen. ‘Familie’-acteur Gunther Levi voegde zich bij het duo en de rest is geschiedenis. De Romeo’s groeiden uit tot een muzikaal curiosum. Ze werden hilarisch geparodieerd in ‘Tegen de sterren op’ en leggen nu de laatste hand aan een langspeelfilm en een eigen frikandel. Een cameraploeg beet zich een jaar lang vast in het spoor van de drie musketiers van het Vlaamse levenslied. Unieke blik achter de schermen van een balorkest dat zichzelf niet al te ernstig neemt.” Over die frikandel gesproken, de twaalfde december 2016 berichtte Het Laatste Nieuws: “Heerlijk gekruid, lichtjes pikant én goed voor 35 centimeter puur genot, een hele mond vol dus“, zo omschrijft producent Vanreusel, lichtjes aangebrand, De Romeo’s-frikandel XXL. De Romeo’s zijn een sterk merk dat matcht met onze producten“, laat Bart Vanreusel weten. “Frituristen bestellen nu al massaal dit product, waardoor we intussen al met een productie zitten van 300.000 worsten, goed voor een lengte van 105 kilometer.” De firma Vanreusel produceert sinds de drieëntwintigste januari dagelijks vijftien ton Romeo’s XXL-frikandellen of zo’n vierduizend worsten per uur. De dertiende februari 2017 belanden de eerste in de frituur om de hoek.

De eenendertigste januari 2017 wordt de geboorte van het nieuwe album “Vrienden voor altijd” gevierd. De productie is weer in handen van Edwin De Groot. Muzikale steun is er van Marcel Fisser, Edwin zelf, Gregor Hamilton, Marijn van den Berg, Marieke Dollekamp, Wietse Meys, Jo Hermans, Ruud Breuls en Jel Jongen. Een vrij Hollandse aangelegenheid dus. De Romeo’s willen in het bijgevoegde boekje de kopers van de cd van harte welkom heten: “Een nieuw jaar, een nieuw album. Wij zijn alvast trots dit te mogen presenteren in al z’n pracht. Een mengeling en mooi evenwicht tussen zelfgeschreven nummers en weluitgekozen covers. Ons vijfde Nederlandstalige album alweer, alvast eentje om in te kaderen.” Ze voeren ook promotie om de film aan te kondigen die de vijftiende maart in de bioscoop te zien zal zijn. De soundtrack ligt de derde maart in de winkel. Trouwens, de eerste twee liedjes waarmee “Vrienden voor altijd” wordt ingezet, met andere woorden de titelsong en Waar zijn al die handen, zullen ook in de film te horen zijn.

Woensdag de 8ste maart 2017 stellen De Romeo’s hun film “H.I.T.” in première in “Kinepolis” in Antwerpen voor. In “Het Belang van Limburg” lezen we de dag nadien: “Alles met een beetje naam en faam in de Vlaamse schlagerwereld verzamelde woensdag in Kinepolis Antwerpen voor de première van H.I.T., de film van De Romeo’s. “Als ze ons toch nooit vragen om mee te spelen in een film, laat er ons dan zelf een maken, dachten we”, aldus Davy Gilles, Günther Levi en Chris Van Tongelen. “Het is geen verfilming van onze carrière, eigenlijk wilden we gewoon een feelgoodfilm voor de hele familie maken. We lachen met onszelf, maar we willen ook de mensen die niet van het schlagergenre houden aan het lachen brengen.” Of dat lukt, daarover zult u vooral zelf moeten oordelen als de film volgende woensdag in de bioscoop komt. De vele schlagerartiesten die een gastrolletje wisten te versierenn, van Lindsay De Bolle over Willy Sommers, Jo Vally, Nicole en Hugo tot Sergio, Lisa del Bo en Luc Steeno, waren alvast heel erg enthousiast.” Op 24, 25 en 26 maart en op 1 april 2017 staan De Romeo’s op de affiche, en dat voor de tiende keer, van het Schlagerfestival in de “Ethias Arena” van Hasselt. Zij delen deze keer het podium met Umberto Tozzi, Johan Verminnen, Willy Sommers, Sasha & Davy, Jo Vally, The Lynn Sisters, Laura Lynn, Matthias Lens, Yves Segers en Lindsay, in een presentatie van Kürt Rogiers.

Of zij na al die fantastische plannen in 2017 nog een droom koesteren? “Wij zouden zo graag“, en ze zingen dit haast in koor, “een soap inblikken van zo’n aflevering of twaalf in de stijl van ‘Hallo K3′. Na die filmopname hebben we blijkbaar de smaak te pakken gekregen. Acteren ligt ons sowieso na aan het hart. Zo’n serie zou voor ons de kers op de taart zijn.”

De Romeo’s hoeven niet altijd te zingen om in de media van zich te laten horen. Vrijdag de 23ste februari 2018 kregen ze in de Antwerpse haven, in de iconische frituur “The Club” een opvallende award van snackproducent Vanreusel voor de verkoop van méér dan 1 miljoen stuks in 2017 van “De Romeo’s Frikandel XXL”. In 2018 wordt de verkoop gekoppeld aan de actie Make-A-Wish. De firma gaat voor meer dan 400 km aan Frikandel XXL. Per verkochte centimeter worst wordt een donatie aan Make-A-Wish verrekend. De actie start begin maart en loopt gedurende één jaar. Deze actie past perfect in het kader van het feestvierende drietal, want in 2018 bestaan De Romeo’s  vijftien jaar.

De sleutel tot hun succes vatten De Romeo’s als volgt samen: “Probeer niet te doen alsof je het leuk vindt, amuseer je echt. Sta zo dicht mogelijk bij je publiek en heb geduld. Bouw je carrière stap voor stap op, het succes volgt wel!” En mocht er aan dat succes een einde komen? “Daar denken we zelfs niet aan. Voor ons mag dit feest blijven doorgaan. We hebben nog zat ideeën en de goesting wordt met de dag nog groter. De Romeo’s zullen nog een hele tijd van zich laten horen. Noteer dat maar.”

tekst en research: Marc Brillouet

© 2017 Daisy Lane & Marc Brillouet

Christoff

Mocht hij in de jaren zestig hits gescoord hebben, dan had het er dik ingezeten dat we hem zouden verward hebben met zijn Franse naamgenoot  Christophe die in 1965 zowat overal op één stond met zijn zomerhit Aline. Christoffe De Bolle heeft ook wat met de zomer te maken, want hij werd de 18de juni 1976 in Ninove geboren. Zijn ouders waren zelfstandigen. Vader was aannemer. Hij runde die zaak samen met zijn broer en zijn schoonvader. Op latere leeftijd mocht Christoff mee naar de werf, maar ze hadden snel door dat hij ‘de bouw’ niet in de vingers had. Thuis was het gezelliger, daar klonk vaak muziek. Christoff werd met Nederlandstalige liedjes grootgebracht.  Hij verbleef vaak bij zijn grootouders en die waren dol op de hits van Willeke Alberti en de Zangeres Zonder Naam. Er werd ook vaak gedanst. Zowel zijn ouders als zijn grootouders hadden snel door dat Christoff het artistieke in zich had. Hij zong graag waarbij Zie ik de lichtjes van de Schelde al snel tot één van zijn favorieten ging behoren. Hij is nog maar zes als hij wordt ingeschreven aan de gemeentelijke academie. Dictie gaat hij volgen en aansluitend voordracht en toneel. Mama houdt een oogje in het zeil en spoort hem aan waar het enigszins nodig was. Intussen loopt hij lagere school in Denderleeuw. Hij start daar ook met zijn middelbare studies, de studierichting economie-moderne talen. Omdat hij graag zingt, sluit hij zich aan bij het kerkkoor van Hemelrijk, een gehucht van Denderleeuw.  Samen met dat koor mag hij in 1986 optreden op het Kasteel van Laken voor Koningin Fabiola. Dat smaakt naar méér. Zijn moeder ziet wel wat in het zangtalent van haar zoon en schrijft hem in voor een soundmixshow ‘De Gouden Micro’. Christoff is weg van de liedjes van Luc Steeno, de keuze is dus snel gemaakt. De elfde augustus 1990 waagt hij zijn eerste kans. Micha Marah presenteert. Aan zijn overwinning hangt een platencontract vast, maar daar gaat Christoff voorlopig niet op in omdat hij nog studeert en hij zichzelf nog iets té jong vindt. Overtuigd dat het allemaal wel zal lukken, doet hij het jaar nadien mee aan de VTM Soundmixshow, zingt het nummer Voor Jou van Luc Steeno en gaat aan de haal met de vierde plaats. Op school valt het echter niet mee. Daar wordt hij uitgelachen nu hij op tv te zien is. Zowel de leerlingen als de leraren hebben op alles en nog wat commentaar. Hij verhuist naar het KTA, het gemeenschapsonderwijs in Aalst, en wordt daar sympathieker onthaald. Hij volgt deeltijds onderwijs wat perfect te combineren valt met zijn carrière die vrij snel uit de startblokken schiet. Het enige jammere aan dit verhaal vindt Christoff dat hij er geen diploma aan heeft overgehouden.

Dat VTM-verhaal bezorgt Christoff een platencontract bij Onadisk in Brugge, de firma van Christoff Wybouw. Op zoek naar een geschikte song komen ze terecht bij I promised myself van Nick Kamen dat toen erg goed in de markt ligt. Christoff maakt er ‘k Voel me zo goed vandaag dat de 23ste januari 1992 in de buurt van de Vlaamse top tien geraakt. Omdat hij zijn middelbare studies inmiddels heeft opgegeven, maar toch een opleiding wil volgen, trekt Christoff naar de Showbizzschool in Oostende. Zijn klasgenoten van toen waren: Laura Lynn, Vanessa Chinitor en Gunther Levi. Les krijgt hij onder meer van Serge Gobin en Ignace Baert. Meteen blijkt dit geen spek voor zijn bek. Hij houdt niet zo van de mentaliteit die daar heerst. Christoff scoort trouwens snel succes met zijn optredens en is regelmatig te zien in Tien Om Te Zien. Hij gaat opnieuw deeltijds onderwijs volgen, deze keer kantoor moderne talen.

Christoff wordt in 1993 door de VRT uitgenodigd voor de preselecties van Eurosong, het jaar dat Barbara Dex mag gaan met Iemand als jij. Tijdens die preselecties zingt Christoff Zend een S.O.S.! De jury kwoteert zijn deelname zeer uiteenlopend, wat in de pers vragen oproept, maar de publiciteit is in elk geval meegenomen. Het jaar voordien had hij Eric Marijsse als manager aangetrokken. Onadisk neemt op advies van Marion Atria, de voormalige manager van Sandra Kim, een duet op van Christoff samen met zijn zus Lindsay. Dat was op dat moment voor Vlaanderen een unieke combinatie. Zij zong al in het achtergrondkoor. Hij moet haar wel eerst over de schreef trekken, maar het lukt wat resulteert in het duet Liefde is méér dan een woord. Die samenwerking met Erik Marijsse wordt geen succes. Er wordt vlug nog een duet met Lindsay ingeblikt Door regen en door wind, maar daar blijft het bij. Iets later wordt het roer overgenomen door Marc De Coen die nadien naam zou maken als manager-producer van Gunther Neefs. Ook dat avontuur duurt niet lang tot Christoff in 1994 in zee gaat met Erik De Blende van Assekrem.

Bij Assekrem scoort Christoff zijn eerste echte hit Terug naar de zon, een soort rode loper naar zijn échte doorbraak met Onder de toren. Hij koestert slechts één droom: Vlaamse liedjes zingen en bekend worden en dat is een verlangen dat ze bij Assekrem perfect aanvoelen. Christoff wordt gekoppeld aan het schrijvers- en producerstalent van John Terra en Ya Nick. Datzelfde duo zorgt voor Onder de toren dat meteen de toon zet voor de weg naar een breed publiek. Als Christoff de demo aan zijn ouders laat horen, zijn ze er niet zo wild van. Er wordt keihard aan het nummer geschaafd alvorens het in te zingen. De derde augustus 1995 staat Onder de toren torenhoog in de Vlaamse top tien. Pino Marchese zorgde voor de arrangementen, bespeelde de keyboards, bijgestaan door  de gitaristen Kevin Mulligan en Eric Melaerts in Studio BSB in Brussel, zo’n beetje “the place to be” voor de Vlaamse zangers in die tijd. Het is hetzelfde team dat Luc Steeno aan de hit Hij speelde accordeon had geholpen, dus veel kon er niet fout lopen. Nadat zijn opnamen die hij voor Onadisc inblikte in 1995 op het album Liefde is méér dan een woord zijn verschenen, komt Assekrem het jaar daarop op de proppen met Intro waarop zijn eerste hits, aangevuld met het vaak over de radio gehoorde De levensgenieter. Intussen was Yan Nik overleden, pseudoniem van de bekende tv-presentator Jan Theys met wie John Terra tot dan toe had samengewerkt. Theys schaafde veel aan Christoff’s uitspraak en gaf hem tips hoe hij zich tot zijn publiek moest richten. Pa De Bolle was intussen apetrots op zijn zoon geworden en ging almaar vaker en liever mee naar zijn optredens.  De stek van Jan Theys wordt ingenomen door advocaat Daniël Ditmar die op een heel poëtische manier kon schrijven. Het is even aanpassen voor zowel Christoff als voor de fans. Het album ”Intro” wordt door de media graag omhelst, iets later met goud bekroond. In die periode valt het op dat Christoff zich almaar méér profileert als een live-artiest. Het podium is de plaats waar hij zich het best thuisvoelt.

In 1997 is er het album “In volle vlucht”. Deze keer wordt er in studio The Groove in Schelle opgenomen. John Terra produceert, Pino Marchese arrangeert. Lindsay gaat nog eens meezingen, deze keer een compositie van Erik Van Neygen Als de wilde kers bloeit. Liedjes die blijven hangen zijn: Koning Clown en het tekstueel dubbelzinnige Kopje Onder.

Van sterrenbeeld is Christoff een tweeling, een wispelturige jongen, de enige dag happier dan de andere en dat inspireert John Terra en Daniël Ditmar tot het schrijven van het liedje De Optimist waarmee hij in 1999 het album “Millennium” opent. Deze keer tekenen Theo Breuls en Wim Claes voor de arrangementen, maar John Terra blijft aan het roer staan en levert de muziek. Op verzoek van Christoff schrijven zij  M’n engelbewaarder. In dit liedje heeft Daniël Ditmar de vraag van Christoff om een liedje met een wat religieuze inhoud te schrijven, iets té breed geïnterpreteerd. Hij gaf het liedje een romantisch tintje mee. Hij praat er niet vaak over, maar Christoff is een religieuze jongen die weet wat bidden is. Toen hij elf was, stelden de dokters bij hem een hersentumor vast. Ze gaven hem amper tien procent overlevingskans. Met de steun van zijn ouders en het gebed zette hij door. Een operatie heeft hem toen het leven gered. Sinds die dag gelooft hij dat hij van hierboven een tweede kans heeft gekregen en dat verklaart ook zijn enorme werkdrift en doorzettingsvermogen. Elke dag houdt hij wat tijd vrij om te bidden. Zonder God zou zijn leven te zwaar zijn, hij heeft die steun van hierboven hard nodig. Toen de tweeëntwintigste oktober “Humo” bij hem aan klopte voor een interview onder de hoofding “Boven alle lof, schlagerfenomeen Christoff”, aarzelde hij niet om aan Noud Jansen te vertellen dat geloven in God en dagelijks bidden voor hem de doodnormaalste zaak van de wereld is. Hij gaf ook spontaan toe dat dichter bij God komen dan hij zich voelt, onmogelijk is. Twee dagen later vertelde hij dat verhaal nog eens opnieuw aan de ploeg van “Koppen” toen hij op donderdag de vierentwintigste oktober in dit Eén programma te gast was.

Ook al had Lindsay vaak aangegeven dat zij liever thuis de boekhouding van Christoff in de gaten hield dan zich in de kijker te zingen, toch kweelt ze op het album “Millennium” samen met hem Pluk de dag, zowat het levensmotto van haar broer. Anders dan het doorsnee liedje klinkt Dans le jardin de Sainte Cathérine dat kan rekenen op aardig wat airplay.

Qua singles wordt het nadien wat zoeken en kijken wij en de fans een beetje vreemd op bij nummers zoals Wil je nooit vergeten en Dédé mon copain, een waargebeurd verhaal over een accordeonist die zijn leven lang in een cafeetje in Brussel speelde, een vervolg zou je kunnen zeggen op Dans le jardin de Sainte Cathérine.  Het mogen dan wel knappe liedjes zijn en steengoede producties, het publiek hapt niet toe en dreigt af te haken. Dus wordt het stilaan tijd om op een andere wei te gaan grazen. Het vaste team is een beetje het muzikale noorden kwijt, ze weten niet meer goed welke richting ze moeten kiezen. Het Vlaamse lied dat het voorgaand decennium nog hoge ogen had gegooid dankzij Tien om te Zien, moet aan impact inboeten. Vooral Radio 2 eist productioneel méér kwaliteit. Ze willen méér pop in de Vlaamse liedjes horen betere teksten, minder schlagergehalte. Die gedwongen vernieuwing ligt Christoff niet zo goed. Willens nillens verliezen ze een aantal jaren door die zoektocht. Intussen werd in 2001 de verzamelaar ”10 jaar Christoff” door Assekrem in de markt gezet met daarop zijn achttien meest gedraaide en verkochte singlehits. Het jaar nadien probeert Christoff het nog eens tijdens een nieuwe selectie voor Eurosong, deze keer met Op naar de top, maar ook nu mag het niet lukken. Sergio voert tijdens die selectie de boventoon en die geeft ook duidelijk de heersende trend en stijl aan. De jury is behoorlijk hard voor Christoff. Andrea Croonenbergs vindt dat hij zich beter met zijn hobby bezighoudt: een partijtje tennissen. Dat was eerder op de man spelen dan op het liedje zelf.

Op zoek naar hippere songs komt Christoff op de proppen met De flamenco speelt en Amor, amor, amor. Dat laatste doet het zomers goed, maar die flamenco met een wat aparte beat vindt Christoff nog altijd een ware miskleun en weigert sinds toen nog altijd het liedje live te zingen. Christoff voelt zich na dat avontuur ongelukkig. Bij Assekrem zitten ze duidelijk op een andere golflengte. De liefde tussen beide partijen geraakt zoek. Er wordt niet echt meer geïnvesteerd in nieuw songmateriaal. Er komt ook geen nieuw album meer uit. Hij mag dan vaak optreden, hij merkt dat hij artistiek ter plaatse blijft trappelen, hij boekt geen vooruitgang.

Zijn zus en moeder gaan voortaan hun schouders onder de firma Christoff zetten. Er wordt een tijdje in eigen beheer opgenomen en georganiseerd: Alles is mogelijk, Zo mooi en Daar zijn geen woorden voor worden op eigen initiatief aan de man gebracht. Die liedjes waren oorspronkelijk bedoeld voor een volgende full cd. Christoff ziet het op een bepaald moment niet meer zitten. De samenwerking met zijn vorige manager heeft hem blijkbaar geen goed gedaan. Aan Dag Allemaal vertelt hij dat hij zich ontzettend triest voelde, machteloos. Op een bepaald moment overwoog hij zelfs uit het leven te stappen. Hij zat er volledig door. Gelukkig waren er zijn zus Lindsay en zijn beide ouders om hem er overheen te helpen. Als coach wordt Gino Moerman aangetrokken, een man die het klappen van de Vlaamse zweep goed kent. Hij brengt er de nodige schwung in, nieuwe deuren gaan voor hem open. Het is Gino’s idee om een platendeal af te sluiten met het dynamische  ARS label. Gepland, gewikt en gewogen, verschijnt de 11de juli 2007, uitgerekend op de Vlaamse feestdag, het album Blauwe Ogen. Met de hulp van producer Hans Aalbers, slaagt Christoff er in eindelijk te klinken zoals hij wil, als de nieuwe Vlaamse schlagerzanger. Het is vooral platenbaas Patrick Busschots van ARS die doorheeft dat Christoff veel in zijn mars heeft, maar dat zijn talent tot dan toe een beetje verborgen is gebleven. Om een soort earcatcher te hebben, wordt er voor dit album een nieuwe versie ingeblikt van Onder de toren en mag Lindsay nog eens een keertje meezingen, deze keer in het duet Als je bij me bent. Het album is een regelrechte voltreffer, goed voor twintigduizend exemplaren én voor goud. Het zijn Raymond Felix en Jacques Verburgt (bekend van Sha-Na) die enkele liedjes leveren en Christoff mag een paar Nederlanstalige teksten aanreiken: Ga met een lach door het leven en Ik wil je nog heel graag vertellen.

Somerliefde wordt zijn eerste liedje in het Afrikaans. Helmut Lotti, Dana Winner en Stef Bos hadden het hem voorgedaan. Somerliefde is een duet met de Zuid-Afrikaanse zanger Gerri Pretorius. In 2008 staat hij op het podium van het Schlagerfestival, georganiseerd door VTM. ARS blijft investeren in Christoff die dat jaar inzet met het beresterke Een ster, vertaling van Ein Stern der deinen Namen trägt van Nikolaus Presnik, dat het album “Zeven Zonden” voorafgaat. De single wordt één van zijn grootste hits en voert wekenlang de Vlaamse top tien aan. In de Ultra Top Vijftig verrast hij iedereen door daar eveneens te gaan postvatten op de eerste plaats. Het album hangt intussen in een gouden versie bij hem thuis aan de muur. Hij moet wel beginnen opletten, want zus Lindsay heeft haar stoute schoenen aangetrokken en beslist om een carrière als solozangeres op te starten. Het wordt een duel voor de eerste plaats wanneer zij komt opzetten met Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat.

In het voorjaar van 2009 wordt Christoff de gangmaker van het “Schlagerfestival” in de Ethias-Arena in Hasselt. Er wordt ook almaar vaker gelonkt naar de Duitse markt, getuige het nummer Der Mond und die Sterne op zijn album “Zeven Zonden”. Leuk is dat hij daarop een hommage brengt aan zijn collega Bob Benny middels zijn versie van Blauw is de nacht. Zijn Duitse single Deine Blauen Augen werd bij onze oosterburen in 2007 al grijsgedraaid en die nodigen hem graag uit voor hun radio- en televisieshows. Een stoomcursus Duits moet hem vlot verstaanbaar maken. De single Zeven Zonden wordt niet alleen een hit in de Vlaamse Top Tien, maar er zit tevens een tweede plaats in de Ultra Top Vijftig in.

Omdat hij nogal op zijn privé is gesteld en daar in alle stilte van wil genieten, geeft Christoff in de maand april 2008 in een interview met het Nieuwsblad pas toe dat hij homo is. Zijn fans deert die outing niet, want voor hen blijft hij de lieve jongen die altijd zeer attent is gebleven. Hij houdt er de media aan dat hij erop staat dat ze ook in de toekomst zijn privacy moeten blijven respecteren, anders zou de liefde snel bekoeld kunnen zijn. Dus in de media te koop lopen met zijn levenspartner zal je Christoff zeker niet zien doen. Zijn volgend album 1001 Nachten slaat in 2009 iedereen met verstomming. De titel vindt Christoff een terechte keuze omdat hij in sprookjes is blijven geloven, vooral in “zijn” sprookje. Er staat geen rem op de verkoop en na enkele maanden wordt de platinum status bereikt. Hans Aalbers blijft produceren en registreert in zijn eigen studio in het Nederlandse Nederhorst den Berg. De liedjes bestemd voor de Duitse markt worden in Duitsland ingeblikt.

Het door Diehter Bohlen geschreven In 100.000 Jahren wordt in de vertaalde versie In 100.000 jaren de eerstvolgende single. Dieter was ooit de drijvende kracht achter Modern Talking en Blue System. Christoff durft het ook nu aan de tekst zelf te schrijven. Een gouden single levert het hem op en de veertiende maart 2009 een vijfde stek in de Ultra Top Vijftig. Om in de buurt van de schlager te blijven, vertaalt hij een hit van Dieter Kindl Miljonair en dat wordt de volgende singlekeuze. 2009 is het jaar dat Christoff opeenvolgend vijf nummer één hits scoort. Alleen The Sunsets, het accordeonduo uit zijn eigen platenstal, durft in de hitlijsten met hem duelleren. Qua repertoirekeuze staat er voor Christoff maar één norm voorop: de liedjes moeten zon uitstralen, ze moeten zijn fans en luisteraars een blij gevoel geven én hen vooral aanzetten mee te zingen.

Op de Duitse markt presenteert Christoff zijn eerste album “Blaue Augen” met daarop het aanstekelijke Diesmal ist es Liebe en Du bist wie ein Traum. Omdat de fans er om smeken, verschijnen in 2010 zijn successen op het album “Alle Hits”, goed voor tweeëndertigduizend verkochte stuks. Om Duitsland aan zijn kant te krijgen, besluit hij wijselijk daar op tournee te gaan samen met de bij onze oosterburen populaire Florian Silbereisen. Het wordt een boem! Die tournee krijgt een extra glans door de release van het album “Das geht klar” in een productie van de heren Andreas Bärtels en Hans Aalbers. Alfons Weindorf en Bernd Meinunger tekenen voor een rist nummers. Op de hoes lezen we dat in Düsseldorf zijn Duitse fanclub is gevestigd.

In 2011 wordt er teruggeblikt op zijn twintigjarige carrière. Niet verlegen om een leuke invalshoek pakt Christoff uit met het album “Christoff en vrienden” waaraan hij de negentiende november van dat jaar een gelijknamige show in de Ethias Arena te Hasselt koppelt. Full House! Hij krijgt daarbij de vocale steun van Kathleen van K 3, Jo Vally, Willeke Alberti, The Sunsets, Dana Winner, Luc Steeno en uiteraard zijn zus Lindsay. Dat concert is zo’n meevaller dat hij er een vervolg aan breit en er mee op tournee door Vlaanderen trekt. Van dat concert verschijnt er trouwens iets later een live album. In 2012 wordt in Duitsland zijn derde album gereleaset “Feuerwerk” met daarop de hit Das 1000 Sterne Hotel én een duet met Florian Silbereisen. Op de Vlaamse feestdag 11 juli 2013 stelt Christoff zijn nieuw album “Christoff & Vrienden 2″ voor. Eerder dat jaar was er als voorbode de single Zeg maar niets meer die hij samen met de zoon van André Hazes inzong. Dat smaakt naar méér Nederlandse sterren en dat is op zijn album “Christoff & Vrienden 2″ duidelijk te horen. Met René Froger zingt hij diens megahit Alles kan een mens gelukkig maken, samen met Corry Konings Wie kan zonder liefde leven en met Rob de Nijs Malle Babbe. In eigen land ging Christoff aankloppen bij onder meer De Romeo’s, Belle Perez, natuurlijk zijn zus Lindsay én The Voice finalist Robby Longo. De doornatte maand juli 2014 zet Christoff in met de release van zijn album “Altijd Onderweg”. De pers bloklettert: ” Geen schlagers, weg met de polonaise! De Vlaamse zanger Christoff laat op zijn nieuwste album het schlagergenre achterwege en kiest duidelijk voor een moderner popgeluid. “  Om het zo Vlaams mogelijk te houden, stelt Christoff zijn nieuw album voor op 11 juli, de Vlaamse feestdag. Tijdens de persconferentie in Lint laat hij meteen horen dat hij van nu af aan wil gaan voor wat méér popgeluiden in zijn muziek. Jan Smit en Nick & Simon moeten daarbij het grote voorbeeld zijn geweest, dat kan niet anders. Hij laat er geen twijfel over bestaan: “Dit is de richting die ik wil blijven ingaan in de toekomst!” Nieuw is ook dat Christoff deze keer al de teksten zelf heeft geschreven waarbij hij vooral trots is op de nummers De zevende hemel en Voor jou, dat hij speciaal aan zijn fans opdraagt. Christoff dweept duidelijk met liedjes met een mooie, eenvoudige tekst, badend in een commerciële, toegankelijke melodie. Op dit album bewust geen duet met zijn zus Lindsay, maar wel met Kathleen Aerts Mijn engel hou me vast en eentje met zijn Duitse collega zanger-presentator Florian Silbereisen. Speciaal voor de fans stelt Christoff tijdens zijn verjaardagsconcert op 15 juli 2014 in het “Casino van Blankenberge” zijn miniatuurafbeelding voor, door de firma All Stars Reserved in 3D-printing aangemaakt. Het is een perfecte replica van Christoff himself zodat hij bij de fans thuis letterlijk nog wat dichter bij hen kan staan. Die beeldjes worden in een beperkte oplage aangeboden: het kleinste exemplaar kost  € 79,50, het grootste (20 cm) € 349,50. Om een echte fan van Christoff te zijn, moet je er blijkbaar wat voor over hebben.

De 25ste augustus meldt “Het Laatste Nieuws” dat Christoff en zijn vriend Niels, verzorger in een rusthuis, na zeven jaar besloten hebben uit elkaar te gaan. Het koppel had net een appartement gekocht in het Spaanse Marbella om daar tussendoor samen tot rust te komen. Een tijdje later trok Christoff zich in zijn eentje terug in een Weens klooster om zich daar tijdens een vijfdaagse retraite te bezinnen. Net op het moment dat hij wekenlang op één staat in de Vlaamse Top Tien met M’n beste vriend, een vertaling door Christoff van Together (flying on the wings of tenderness). September 2014 pakt Radio 2 uit met “De Vlaamse Top 50″ van Ultratop. Die wordt vakkundig aan mekaar gepraat door Christoff die maar wat blij is dat de VRT met dit initiatief uitpakt nét op het moment dat een rist Vlamingen qua Vlaamse schlagers al een tijdje op hun honger blijven zitten. Vijftig Vlaamse hits, elke week over de radio is een feest voor hen:”Ik ben er zeker van dat alle liefhebbers van Vlaamse populaire muziek hier ontzettend blij mee zijn!” vertelt Christoff aan een reporter van “Het Nieuwsblad”. Vanaf zondag 14 september 2014 is Christoff elke zondag van 16.00 u tot 18.00 u te horen met “De Vlaamse Top 50″ van Ultratop.

In het najaar van 2014 doet Christoff van zich spreken in de Vlaamse media door de release van het Onze Vader, geen eigen nummer, maar het originele kerlied in een nieuw jasje. Hij wil daarmee een statement maken dat je je geloof niet hoeft te verstoppen. Elke mens mag daarmee naar buiten komen. Christoff merkte dat veel jongeren terugkeren naar het gebed waaruit ze kracht kunnen putten. Als ambassadeur van zijn gebedsgroep zingt hij regelmatig in de mis waaronder het Onze Vader. Deze versie verscheen de 27ste oktober op de cd “Back to back Will Tura & Christoff” met daarop twintig hits van Tura en twintig van Christoff. De 23ste november staan Christoff en Tura voor het eerst samen op de planken tijdens een uniek concert in de “Oktoberhallen”. Will Tura staat dan aan de vooravond van zijn 75ste verjaardag en Christoff neemt hiermee de aftrap van de feestviering rond zijn 25-jarige carrière. De achtste november pronkt Christoff met de singleversie van het Onze Vader op één in de Vlaamse Top 50. De wonderen zijn dus de wereld nog niet uit! Christoff hierover: “Elke award die ik krijg, neem ik nog steeds even dankbaar aan en doet mij iets als artiest. Net als de gouden, zal ook deze platina award een heel bijzondere plaatsje krijgen bij mij thuis. Het was sowieso al een enorme eer met een legende en voorbeeld als Will Tura deze “Back To Back” te mogen uitbrengen, maar dit is toch wel de kers op de taart.

23 december 2014 mag Christoff het jaar feestrijk afronden tijdens de uitreiking  in het “Waasland Shopping Center” in Sint-Niklaas door Dirk Van der Auwera, marketing directeur bij Universal, van een platina award voor de verkoop van méér dan twintigduizend exemplaren van het album “Back to Back”, Christoff gekoppeld aan Will Tura, dat zijn platenfirma begin november in de markt had gezet naar aanleiding van de dubbelconcerten die er staan aan te komen op zondag 1 maart 2015 in het  “Ethias Theater” in Hasselt en op zaterdag 27 juni 2015 in het “Casino Kursaal” van Oostende. In een mum van tijd waren die concerten uitverkocht. Vandaar dat tijdens de uitreiking van de award Christoff met trots kon medelen dat er een extra editie komt van ” Will Tura en Christoff in Concert en wel op 19 juni 2015 in het “Casino Kursaal” van Oostende. Christoff over die platina award: “Elke award die ik krijg, neem ik nog steeds even dankbaar aan en doet mij iets als artiest. Net als de gouden, zal ook deze platina award een heel bijzondere plaatsje krijgen bij mij thuis. Het was sowieso al een enorme eer met een legende en voorbeeld als Will Tura deze “Back To Back” te mogen uitbrengen, maar dit is toch wel de kers op de taart.

Begin maart 2015 wordt als derde single uit het album “Altijd onderweg”, intussen goed voor platina (méér dan twintig duizend verkochte exemplaren), het nummer In de zevende hemel gereleaset. Dit album leverde eerder al de nummer 1-hits M’n beste vriend en Voor jou op. In het VTM-programma “Liefde voor Muziek” coveren zes artiesten van diverse pluimage elkaars liedjes. In de tweede aflevering van het VTM-programma “Liefde voor Muziek” stonden de dertigste maart 2015 de songs van Slongs Dievanongs centraal. Nadat Christoff in de eerste aflevering zijn collega-artiesten en ook de kijkers overweldigde met zijn knappe vertolking van King in My Head van Stan van Samang, maakte hij opnieuw indruk met zijn cover van Ik zen nu de bank die hij lanceerde als Ik ben toch geen bank. Met de live-versie van Goodbye van Tom Helsen dat Christoff daar zingt als Vaarwel, staat hij op één in de Vlaamse Top Tien en de tweede mei 2015 op zes in de Ultra Top Vijftig.

Tijdens de zomer van 2015 presenteert Christoff samen met Nathalie Meskens aan de kust de driededelige zomermuziekshow van VTM “Liefde voor sterren tegen de muziek op”. Hij mag volledig zichzelf blijven, Nathalie kruip voor deze gelegenheid in de huid van Natalia. Het wordt opnieuw een populaire muziekshow, maar dan in één trek geparodieerd net zoals het jaar voordien in “Tien om tegen de sterren op te zien”. Christoff omschrijft zich de voorbije maanden in de pers als een “Vlaamse zanger”. Hij wil niet meer als “schlagerkoning” aangesproken worden. Daarom dat hij sinds zijn album “Altijd onderweg” optreedt met een stel hippe, jonge muzikanten. Het schlagergeluid is inmiddels zo goed als verdwenen, hij is meer in de richting van de pop geëvolueerd.  In “Het Laatste Nieuws” van zaterdag 27 augustus 2015 zegt hij daarover:”Ik heb keihard gewerkt om de Vlaamse schlager een moderner gezicht te geven. En dat loont nu. Ik zal nooit afscheid nemen van ambiancemuziek, maar ik vind wel dat je als artiest jezelf moet blijven heruitvinden. Veel van mijn collega’s wentelen zich in hun comfortzone,ik probeer daar net uit te stappen. Mijn sound is volwassener geworden, onder impuls van mijn publiek ook. Ik maak nu schlagerpop.”

Vrijdag de vijfde juni 2015 werd door Patrick Guns, general manager van Universal Belgium, een platinaplaat uitgereikt aan Christoff voor de verkoop van méér dan twintigduizend stuks van zijn album “Altijd onderweg”, zijn achtste platina-exemplaar op rij! De zevenentwintigste juni van dat jaar lanceert Christoff de single Vergeven kan, vergeten niet geschreven door Will Tura en Nelly Byl, een strook uit het album  ”Viva Tura”, opgedragen aan Will Tura die dat jaar vijfenzeventig wordt. In de Radio 2 Vlaamse Top 50 is dit nummer een van de snelste stijgers.

En Christoff blijft edelmetaal verzamelen. Zaterdag de tiende oktober 2015 was Christoff te gast tijdens de live tv-show “150 Jahre Schlager – Das grosse Fest zum Jubiläum” op ARS/ORF. In de drie uur durende en door zo’n zes miljoen mensen bekeken live-uitzending waren onder meer Semino Rossi, Mireille Matthieu, Howard Carpendale en Vicky Leandros te gast. Christoff had de eer om samen met de gastheer van de show, de populaire Florian Silbereisen, het duet Viel schöner kann es gar nicht sein, te zingen. Nadien mocht Christoff, Florian verrassen met een platina award voor de verkoop van hun duet. Vrijdag de zesde november 2015 stelt Christoff de single Kerstmis vier je niet alleen voor. Het nummer, van de hand van Jeroen Swinnen, Saskia Vanderheyden en Jo Hermans, vertelt waarover het voor Christoff met Kerstmis echt om draait: dit is het feest van de vriendschap en niemand moet dat feest alleen vieren. Vanaf woensdag de twaalfde neemt Christoff in “Disneyland Paris” een tv-special op. Op zaterdag veertien november zou hij daar zijn album “Kerstmis met jou” aan zijn fans en de media voorstellen, maar dat kon door de vreselijke terreuraanslagen de dag voordien in Parijs niet doorgaan. De voorstelling van het album werd verplaatst naar “Eurotuin” in Merelbeke.

Maandag 30 november 2015 lanceert Christoff zijn nieuwe website www.christoffkerst.be. Dit om helemaal in de sfeer te blijven van het nieuwe succesalbum van Christoff “Kertsmis met jou” De nieuwe cd is snel goed voor goud en staat intussen al twee weken in de hoogste regionen van de Ultratop Album 200. Zondag de twintigste december kreeg Christoff naar aanleiding van de verkoop van meer dan vijftienduizend verkochte exemplaren van zijn album “Kerstmis met jou” tijdens zijn concert in de “Basiliek van Koekelberg” een gouden award uit handen van Will Tura, voor een publiek van maar liefst twaalfhonderd fans.  Om deze gouden award extra in de kijker te zetten, lanceert Christoff een tweede single uit zijn kerst-cd Een ster die voor ons schijnt, een vertaling door Saskia Vanderheyden van Ein Stern der für dich scheint van Simone.

Vrijdag de achtste januari 2016 ligt er een speciaal album in de rekken. Die dag verschijnt de cd “Vorsicht Unzensiert !”, gezongen door KLUBBB3 oftewel Christoff, Florian Silbereisen en Jan Smit. Zij sloegen de handen in elkaar om een uniek schlagertrio samen te stellen met een internationale uitstraling. Dit debuutalbum, dat in vijf landen uitkomt, is een cd vol met nieuw geschreven party- en schlagersongs. De Duitse topproducer Uwe Busse schreef alle liedjes en zat ook achter de knoppen. Vanaf begin januari gaat het trio samen op pad om het album te promoten en uiteraard staat ook Vlaanderen op de agenda. Uit dit album werd meteen de single Du schaffst das schon op de fans losgelaten.

Vrijdag de elfde maart 2016 ligt de nieuwe single van Christoff in de winkel Ik ben geboren om van jou te houden. De single, een vertaling van Geboren um dich zu lieben van DJ. Otzi en Nik P, is de start van het feestelijke jubileumjaar van Christoff waarin hij zijn vijfentwintig jaar op de planken uitgebreid zal vieren. Deze plaat is tevens de voorloper van het nieuwe album dat naar goede traditie ook dit jaar op elf juli zal gereleased worden. Om die vijfentwintigjarige carrière te vieren, geeft Christoff drie exclusieve concerten: op vijftien oktober in het “Ethias Theater” in Hasselt, op dertig oktober in het “Kursaal” van Oostende en op zesentwintig november in de “Oktoberhallen” te Wieze. Hij lanceert in het najaar ook zijn eigen schoenencollectie.

Maandag de elfde juli 2016 verrast Christoff op onze Vlaamse feestdag zijn fans met zijn nieuwe studioalbum “Hou me vast” en dit om zijn 25 jarige jubileum extra in de verf te zetten, gekoppeld aan drie jubileumconcerten in oktober en november. Voor “Hou me vast” deed Christoff ook deze keer een beroep op de Nederlandse topproducer Hans Aalbers en schrijvers als onder anderen Will Tura, Uwe Busse, René Froger en Udo Mechels.  Samen zorgden Christoff en Hans voor dertien nieuwe songs waaronder sowieso het duet Heel graag zien met zus Lindsay en als verrassing het feestelijke Vanavond gaat het gebeuren met Gerard Joling. Met dit album wil Christoff vooral een lans breken voor het Vlaamse lied dat nog altijd te zeer laatdunkend als schlager wordt bestempeld. Met nummers als Ogen weer geopend en Zij wacht op haar prins probeert hij het genre naar een hoger niveau te tillen zoals dat Jan Smit in Nederland is gelukt die het genre daar als volkspop in de etalage plaatst. Kortelings liet collega Laura Lynn die nieuwe aanpak al horen op haar album “Eindeloos”. Uiteraard ontbreken de hits Vergeven kan, vergeten niet en Ik ben geboren om van jou te houden niet. Als bonus bevat het album ook een track van het succesvolle Christoff project KLUBBB3, waarvan inmiddels al ruim 130.000 albums werden verkocht.

Zondag de 21ste augustus 2016 was het weerom bingo voor Christoff. Hij presenteerde die avond vanuit Blankenberge samen met Peter Van de Veire niet alleen “Radio 2 Zomerhit 2016″ op Eén en Radio 2, maar mocht nog maar eens in de prijzen delen. Uit handen van Stan Van Samang kreeg hij de trofee voor “Beste Zanger”. Vlak voor zijn feestelijk optreden in het “Casino Kursaal” te Oostende op zondag de 30ste oktober 2016 werd Christoff door zijn platenfirma Universal een verrassing aangeboden. Als lid van de gelegenheidsgroep “Klubbb 3″ kregen hij, Florian Silbereisen en Jan Smit, goud voor de verkoop van méér dan 10.000 exemplaren in Vlaanderen van hun debuutalbum “Vorsicht Unzensiert”, intussen goed voor méér dan 180.000 exemplaren in Duitsland, terwijl het album het voorbije jaar ook in Zwitserland en Oostenrijk erg vlot over de toonbank ging.

2017 kondigt zich voor Christoff meteen als een druk jaar aan. Hij staat voor enkele belangrijke maanden in zijn loopbaan en spitst al zijn aandacht in het voorjaar op Duitsland toe. Speciaal voor onze oosterburen houdt hij zijn agenda tot begin mei vrij. Samen met Klubbb3, een succesvol trio dat hij met Jan Smit en Florian Silbereisen vormt, is hij daar de nieuwe schlagersensatie. Vrijdag de 6de januari brengen ze in Duitsland hun tweede album “Jetzt geht’s richtig los” uit, met daaruit als eerste single, de meezinger Jetzt erst recht, zijn ze tussen nu en eind april in drie tv-shows te zien en geven ze zo’n 31 megaconcerten. Door deze overvolle agenda heeft Christoff privé besloten voorlopig een pauze in te lassen in zijn relatie met zijn vriend Jef.  Ik kan bezwaarlijk zeggen:  ”Duitsland, ik kom niet, want ik verkies qualitytime met mijn vriend. In dezen is het voor mij qua carrièreplanning nu of nooit“, aldus een enthousiaste Christoff. Vrijdag de 13de januari staat de cd “Jetzt geht’s richtig los” op 1 in de Duitse albumcharts.

Vrijdag de 13de oktober 2017 ligt de nieuwste cd van Christoff in de winkel: een verzamelaar met de toepasselijke titel “De Hits”, in het totaal goed voor eenentwintig nummers. Geen enkele Vlaamse zanger scoorde de voorbije tien jaar zoveel nummer 1-hits als Christoff. Ze staan allemaal verzameld op dit album, onder meer Sweet CarolineEen Ster en 7Zondenmet daarnaast zijn bekende duetten samen met onder anderen André Hazes, René Froger en Willeke Alberti. Daarnaast ook drie nieuwe nummers, waaronder de recente single Dronken Van Liefde geschreven door Tobias Reitz en Bart Foubert, Verdergaan van Miguel Wiels en en het speciaal voor zijn zwangere zus Lindsay geschreven Voor jou (nieuw geluk)die begin januari 2018 bevalt. Het liedje is van de hand van Yves Segers, al paste Christoff voor deze gelegenheid de tekst lichtjes aan. Maar Lindsay heeft nog werk voor de boeg, want ze mag eerst nog optreden met haar broer tijdens de “Vrienden voor het leven tour 2017″ samen met Laura Lynn en Frans Bauer, onder andere de 14de oktober in de “Stadsschouwburg” van Antwerpen en de 4de november in “Ethias Theater” te Hasselt.

De 12de januari 2018 brengt Christoff samen met Klubbb3 hun derde album uit “Ho-dio-di-jee”dat voor het eerst ook een Benelux-editie krijgt met twee exclusieve Nederlandstalige nummers: Je slaat jezelf er weldoorheen en de titelsong, die op single wordt uitgebracht en de 19de januari op plaats 19 piekt in de Vlaamse Top 50. Christoff, Jan en Florian kwamen in ons land hun album persoonlijk voorstellen. Ze zijn trots dat ze de schlager nieuw leven hebben ingeblazen door dat genre jong, modern en vernieuwd te laten klinken. Volgens Jan Smit willen ze via die twee liedjes in het Nederlands ook het publiek in Vlaanderen en Nederland naar zich toe trekken. “We sluiten trouwens niet uit dat we in de toekomst ook in andere talen zullen zingen“, aldus Jan.

 

tekst en research: Marc Brillouet

© 2018 Daisy Lane & Marc Brillouet

Clouseau

Clouseau

Wanneer je de status hebt bereikt dat er zelfs tributebands naar je genoemd worden, dan beteken je wat, zeker in Vlaanderen. In het geval van Clouseau denken we aan de groepen Kloezo en Cluzo. Kloezo werd in april 2004 opgericht door Joris Pancken. Ze speelden toen nog een akoestische set met op de akoestische gitaar Bert Collogne en op de leadgitaar Pieter Pancken. Het was hun grote droom om hiermee verder te gaan met een meer uitgebreide band en die droom kwam een jaar later, in juli 2005, uit. Het eerste optreden met de volledige band op “Eurofolies Kessel-Lo 2005″ was dan ook een succes en sindsdien speelden ze vooral in jeugdhuizen, cafés en op kleine festivals. In 2008 werd Cluzo opgericht. Ze doken snel op in de voorprogramma’s van Bart Kaëll, Laura Lynn en Willy Sommers. Een tijd later nam de groep een adempauze om er vanaf 2013 weer stevig tegenaan te gaan. En de echte Clouseau. Hoe klinkt hun verhaal? Wel, dat is er een van veel bijval en ongelooflijk veel succes!

De kinderen Wauters beamen het nog steeds. Zij vormden thuis een zeer gelukkig gezin. Er waren zes kinderen: vier jongens en twee meisjes. Papa Wauters werkte 35 jaar lang bij Sabena, afdeling administratie. Mama hield 20 jaar lang haar kinderen nauwlettend in het oog en ging vervolgens als huishoudkundig regentes aan de slag. In dat gezin werd Koen de zeventiende september 1967 geboren en Kris de eenentwintigste december 1964. Thuis in Halle was er altijd muziek. Papa zong al vanaf zijn vijfde bij een kinderkoor en nadien bij het kerkkoor in Sint-Genesius-Rode waarvan hij later dirigent werd. Ook mama zong in dat koor. Dat muzikale zetten ze over op hun kinderen. Er werd vaak gezongen, soms tijdens de vaat, maar ook in de living, rechtstaand op tafel. Iedereen zong, de een al beter dan de andere. Liefst van al a capella. Zowel klassiek als populair. Van composities van Haendel tot en met Dancing Queen van Abba. Toen Koen nog een ukkepuk was, luisterde hij naar platen van Bob Dylan die zijn zus kocht. Ook de songs van Simon & Garfunkel gingen erin als zoete koek en de hits van Queen. Maar het meest werd Kris beïnvloed door The Beatles, weliswaar na datum, maar toch. Er werd ook vaak naar “Avro’s Toppop” gekeken en zo maakten ze kennis met de glitter en glamour van groepen als Mud, The Sweet en Gary Glitter. Mama luisterde veel naar de radio en kende het merendeel van de hits van het moment die zij dan haar kinderen aanleerde.

Koen was speels van aard. Hij ging in zijn buurt naar de lagere school aan het Onze-Lieve Vrouwinstituut in Sint-Genesius-Rode en daarna naar de afdeling Latijn-wiskunde op de middelbare school Sint-Victor Alsemberg.  Vervolgens naar de tolkenschool in Brussel waar hij zich graag buiten de schoolmuren amuseerde om nadien in Mechelen toegepaste communicatie te studeren, maar daar stopte hij in het tweede jaar mee omdat Clouseau al succes begon te scoren. Kortom Koen moet het stellen met een diploma middelbaar onderwijs. Kris was de zogeheten slimmere jongen. Hij ging naar het Sint-Jan Berchmanscollege in de Ursulinenstraat in Brussel. Een strenge school onder het al even strenge toezicht van de jezuïeten. Kris volgde daar eerst de afdeling wiskunde-wetenschappen, maar die lag hem niet. Hij slaagde niet voor fysica, wiskunde en biologie en schakelde over naar de afdeling moderne talen. Die richting was echt zijn ding. Nadien behaalde Kris, eveneens in Brussel, zijn diploma regentaat Nederlands-Engels.

De zestiende december 1984 vraagt het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode aan de jongens of zij niet eens een aperitiefconcert in hun gemeente wilden opluisteren. Elke eerste zondag van de maand werd er tijdens de wintermaanden een concert georganiseerd. Meestal kwamen daar klassieke groepen en solisten optreden, maar daar lokten ze alleen maar een ouder publiek mee. De vader van Bob Savenberg zetelde in de culturele raad van Sint-Genesius-Rode en papa Wauters was schepen van Sport en Cultuur, en meteen dachten die aan hun kinderen om hun een kans te gunnen. Bob had in de loop van de maand oktober 1984 een groepje opgericht. Dat groepje bestond toen uit Bob Savenberg, Tjenne Berghmans, Geert Hanssens, zus Veerle Wauters en uiteraard Koen en Kris. Gewoonlijk oefenden ze elke vrijdag, maar nu werd er een tandje bij gestoken en vaker geoefend. Ook werd hun repertoire uitgebreid dat bestond uit liedjes van Herman van Veen, Bob Dylan, ze zongen Brussel van Johan Verminnen en niet te vergeten de hit van dat moment Smooth operator van Sade die zus Veerle voor haar rekening nam. Kris had ook enkele liedjes geschreven. In die tijd was Bob Savenberg deejay bij de vrije zender “Ro” in Sint-Genesius-Rode en omdat dat toen nog in de illegaliteit gebeurde, presenteerde hij onder de schuilnaam Clouseau (naar inspecteur Clouseau uit de Pink Panther-reeks). Bob kon inspecteur Clouseau haast perfect nabootsen en pakte daar graag mee uit tijdens zijn radioprogramma en in zijn stamcafé “De Vissers”. Als groepsnaam werd er bijna voor de hand liggend gekozen voor Clouseau & Vrienden. Vrij snel werden ze door naburige jeugdclubs uitgenodigd om op te treden. Nu moeten we niet qua kwantiteit en zeker niet qua kwaliteit te positief oordelen. Twee, drie optredens per jaar en daarmee was de kous af. Wat ze wel bleven doen, was hardnekkig repeteren. Er werd ontzettend veel van bezetting gewisseld. Ook Koen verliet de groep een tijdje omdat zowat iedereen om de beurt zong en Koen toen al de ambitie had om frontman van een band te worden. Kris noemt het nu nog altijd  “amateuristisch geklungel!” Pas als er een optreden zat aan te komen, werd er gedurende drie à vier weken intens geoefend. Ze speelden zo slecht dat ze het nodig vonden in die periode tot viermaal toe per week te oefenen. In 1984 komt bassist Karel Theys bij de groep aansluiten. Hij speelde van 1980 tot 1982 bij The Employees. Bij Clouseau zal Karel het volhouden tot de achttiende maart 1991.

In 1986 was Kris aan de slag gegaan als promojongen bij platenfirma Ariola (iets later BMG geworden). Hij had Jokke Kerkhofs leren kennen (toenmalig presentator bij Studio Brussel), de drijvende kracht achter “Marktrock” en hem warm gemaakt om op regelmatige basis ook eens nieuwe onbekende groepen uit te nodigen, Clouseau en Vrienden bijvoorbeeld. Zij mochten op de Oude Markt in Leuven de editie van 1987 openen, op voorwaarde dat ze gratis zouden optreden, wat ze in dank en met graagte aanvaardden. Voor ze naar “Marktrock” trokken, vond Kris het promotioneel gezien toch beter dat ze daar een single konden aanbieden. Hij trekt naar uitgever Hans Kusters die er meteen wat in ziet. Hij neemt met hen het nummer Brandweer op, een song van Bob Savenberg in een productie van Roland Verlooven. Omdat geen enkele platenfirma in het nummer geïnteresseerd is, brengt Kusters het uit op zijn HKM-label.  De plaat doet niets. Er worden amper iets méér dan vierhonderd exemplaren van verkocht. Op de B-kant staat het liedje September, eveneens van de hand van Bob. Maar Kusters blijft in hen geloven en brengt snel de single Ze zit (achter me aan) uit. Later zullen ze het vertalen als She’s after me. Ook nu gebeurt er niet veel, behalve op de radio waar het een behoorlijke airplay geniet. De doorbraak komt er wanneer Hans beslist Alleen met jou op te nemen, een nummer van Gordon Campbell With a woman like you, dat Bob had vertaald. Deze keer zit er de elfde juni 1988 in de Vlaamse Top Tien een nummer één in. In een productie van Verlooven is er in 1988 de single Mary-Lou, geschreven door Kris, dat eind 1988 op vier staat in de Vlaamse Top Tien.

Na die eerste successen mag Clouseau in 1988 samen met Ingeborg en Philippe Van de Kerckhove alias Phil Graveyard deel uitmaken van de West–Vlaamse ploeg tijdens de “Baccarabeker” in het Casino van Middelkerke en dat op vraag van  ploegleider Raymond van het Groenewoud. Clouseau had graag onder de vleugels van Verminnen en zijn Brabantse ploeg gevlogen, maar er was geen plaats meer vrij. Het was de manager van Angie Dylan, die deeluitmaakte van dat Brabantse team, die hen in contact bracht met Raymond. Koen weet nog goed dat Raymond op een dag kwam luisteren in hun toenmalige repetitiekot, de garage van hun geluidsman Pascal Braeckman in Halle. Raymond had een paar partituren bij met enkele songs die hij wilde voorstellen. Grote paniek, niemand kon noten lezen, maar ook niemand wou voor de ogen van Raymond afgaan. Een apart moment voor Clouseau om nooit te vergeten. Het is de West-Vlaamse ploeg die met de overwinning gaat lopen. Ingeborg krijgt ook nog eens de personalityprijs. Op hun repertoire staat verder onder andere Alleen met jou en Verlangen dat in duet met Ingeborg wordt gezongen. Voor de rest zongen ze ook mee met enkele reggaeliedjes begeleid door Phil Graveyard. Kris herinnert zich dan weer dat het er in het begin slordig aan toeging, maar toen de ze kordaatheid hadden opgemerkt waarmee John Terra zijn Limburgse team door de halve finale loodste, herpakten zij zich en gingen zelfs om twee uur ‘s nachts enkele danspasjes instuderen en een a-capellaversie van Ze zit inoefenen. Voor Clouseau was die overwinning graag meegenomen. De mensen van de media kregen hen in het oog. Zo nodigde Mike Verdrengh die in de jury zat, Koen tijdens de receptie  uit voor een screentest bij een nog op te starten televisiestation, wat iets later VTM blijkt te zijn.

Ook de VRT krijgt Clouseau in het oog en zo worden ze in 1989 uitgenodigd om deel te nemen  aan “Eurosong”. Zij happen graag toe, want zij zagen dit als een eminente manier om zichzelf als groep te promoten. Het feit dat Ingeborg meedeed was ook een stimulans, want zij huisden beiden in dezelfde platenstal, HKM (Hans Kusters Music).  Alle zeilen worden bijgezet om van een van hun nummers Anne een groot succes te maken. Het werd geschreven door hun gitarist Geert Hanssens die tot over zijn oren verliefd was op een meisje dat Anne heette. Speciaal voor haar had hij dit liedje geschreven. Kris Wauters herinnert zich nog dat de song geen bridge had. Hij schreef die thuis in een recordtempo bij mekaar, maar vergat er zijn naam als coauteur onder te zetten, iets waar hij nu nog altijd spijt van heeft, want qua auteursrechten heeft hij op die manier een pak euro’s aan zijn neus zien voorbijgaan. Het liedje zat ook ritmisch niet echt goed in mekaar, het wrong een beetje, maar daar werd tijdens de eerste repetitie meteen aan gesleuteld, alsook aan de samenzang. Na wat oefenen, voelden de jongens dat ze vocaal de goede kant uitgingen. Koen Wauters weet nog goed dat het  Hans Kusters was die op het idee kwam het liedje te laten beginnen met het refrein, a capella gezongen! De VRT zond “Eurosong” rechtstreeks uit. Naast Ingeborg en Clouseau werd er stevig weerwerk geleverd door Angie Dylan, Pascale, Jimmy Frey, Margriet Hermans, Expo, Boogie Boy, Karen Lowe, Anne Mie Gils en Bart Van den Bossche. Helaas moet Anne tijdens die spannende eindstrijd  onderdoen voor Door de wind, geschreven door Stef Bos en op een innemende manier  gezongen door Ingeborg.  Zij mag de zesde mei 1989 in het Zwitserse Lausanne in het “Palais de Beaulieu” ons land vertegenwoordigen. Er staan tweeëntwintig deelnemers aan de meet, Ingeborg strandt op de negentiende plaats. Winnaar wordt Joegoslavië met Rock me, gezongen door de groep Riva, goed voor 137 punten. Ingeborg mag naar huis met 13 punten. Ingeborg ging dus tijdens  de editie van “Eurosong”  met de winst lopen, maar haar single mocht volgens het Eurovisiesongfestivalreglement niet meteen worden uitgebracht. Anne van Clouseau daarentegen wel. Dus betekende die tweede plaats achteraf bekeken alleen maar een winstpunt wat hun succes in Vlaanderen betreft, want Anne werd niet alleen een nummer één in de Vlaamse Top Tien. Ultratop vermeldt dat ze de zeventiende juni op één in de Top Dertig stonden. Anne werd trouwens in 2005 terecht opgenomen in de “Eregalerij” van Radio 2 en Sabam samen met Just a friend of mine van Vaya Con Dios en The way to your heart van Soulsister.

De veertiende mei 1989 treedt Clouseau op in Kessel-Lo. Ze kijken elkaar vreemd aan, wanneer plots een rist gillende meisjes uitbundig van zich laten horen. De Clouseauhysterie is geboren! Clouseau had een soort Vlaamse pop gecreëerd die tot dan toe onbestaande was. Iets tussen Tura en Van het Groenewoud in, aldus Kris. Van Anne werden er zo’n slordige zestigduizend exemplaren verkocht. Dat succes bracht de heren in 1989 opnieuw op de Oude Markt in Leuven tijdens “Marktrock”. Ze zouden daar trouwens van 1992 tot 2002 nog een vijftal keer optreden. Anne levert hun in 1989 ook de trofee “Zomerhit” op en een “Gouden BeRTje”. Niet vergeten dat Anne zo’n succes werd omdat VTM dat jaar van start was gegaan en snel hoge toppen scheerde met “Tien om te Zien” waarin Clouseau meteen een graag geziene gast werd. Ook in Nederland wordt Anne een dikke hit, want de vierentwintigste juni 1989 bereikt Clouseau de tweede plaats in de Nederlandse Top 40. De twintigste mei 1990 geven ze een memorabel optreden in het Nederlandse Leeuwarden. Tijdens dat optreden worden zevenennegentig hevige fans door het Rode Kruis afgevoerd. Bij dezen weet ook Nederland waar Clouseaumania voor staat.

Snel wordt er in de nasleep van dat succes een elpee ingeblikt “Hoezo” die de achtste oktober 1989 op het HKM-label gereleased wordt in een productie van Roland Verlooven. Dertien songs staan er op deze plaat. Na Anne verscheen Dansen als opvolger, al net zo grijsgedraaid als de vorige. De plaat zal in de maanden die volgen worden leeggemolken. Diverse programmamakers tipten op Daar gaat ze als volgende single, maar daar wilde Hans niets van weten, want wie die song graag hoorde, moest de elpee dan maar kopen. Een slimme zet, want uiteindelijk zullen van de elpee “Hoezo” in Vlaanderen en Nederland méér dan een half miljoen stuks verkocht worden.  Voor Koen waren die jaren toen een periode waar het licht steeds op groen stond, waar ze altijd maar doorgingen en geen tijd was voor reflectie, geen tijd om te beseffen wat er allemaal gebeurde. Je zat op die sneltrein en liet je gewoon in dat hoge tempo meevoeren. Het enthousiasme waarmee ze onthaald werden, dreef hen voort. Soms waren er ook minder prettige momenten, maar de groep leerde ermee te leven. Daar gaat ze, om er nog even op terug te komen en voor Kris een regelrechte Clouseauklassieker, werd geschreven door Jan Savenberg, de broer van Bob. Jan had voordien zelf in groepjes gespeeld, vooral rockgroepjes.Tekstueel stond die man een trapje hoger dan de rest plus had hij een enorm gevoel voor melodie.  Kris weet nog goed, en Koen zeker, dat toen ze het liedje gingen inzingen, Koen erg laat op stap was geweest. De overige liedjes van de plaat kon hij vokaal niet aan, dus werd er die dag dan maar geopteerd om met Koens rauwe stem Daar gaat ze op te nemen. Vooral de Nederlanders lustten die rauwe versie wel, al geraakt de single in de Top Veertig net niet tot op de eerste plaats. Bij ons stond Daar gaat ze de zevenentwintigste januari 1990 op één in de Vlaamse Top Tien en de tiende februari volgens Ultratop op één in de Top Vijftig. Daar gaat ze leverde volgens Kris en Koen Clouseau veel meer op dan Anne. Ze wonnen aan credibiliteit, het legde meer gewicht in de Clouseauschaal. Door dit nummer kreeg Clouseau in Nederland een gouden randje en dat was toch leuk meegenomen! In het begin verstonden de Nederlanders Koen niet zo goed. Waar hij in het liedje over flikken zingt, verstonden zij flikker en dat vonden ze best wel lef hebben. Louise is ook zo’n klassieker uit dit album, eveneens door Jan geschreven al geraakt de single in de Top Veertig niet hoger dan de negende plaats.  Het lag al jaren in zijn schuif te wachten om ingeblikt te worden. Het is nog steeds een nummer dat smeekt om bij elk concert live gespeeld te worden. De vijfde mei 1990 ramt  de single door naar de tweede plaats in de Vlaamse Top Tien. Daarnaast vinden we op deze eerste succesvolle elpee ook songs terug als Wil niet dat je weggaat (wordt tijdens liveoptredens vaak ingelast als een moment van rust), Brandweer, Ze zit en Verlangen, dat in duet met Ingeborg gezongen wordt. Zij had dit samen met Koen al gezongen tijdens de finale van de “Baccarabeker”.  In het totaal zullen negen liedjes uit dit album op single verschijnen.

In zeven haasten wordt er onder druk van Hans Kusters in een productie van Roland Verlooven, gewerkt aan een nieuw album ” Of ZO …” waarvan de single Heel alleen in de maand september 1990 als voorbode wordt uitgebracht. De zesde oktober bereikt de single de koppositie van de Vlaamse Top Tien. In de Top Dertig zit er de zevenentwintigste oktober een derde plaats in. Koen en Kris geven ruiterlijk toe dat dit album niet hun beste is, integendeel. In nog geen drie weken tijd werd het album ingeblikt en afgewerkt. Overdag gingen ze optreden en interviews weggeven en tegen de avond passeerden ze de studio. Daar stonden Karel Theys, Bob Savenberg, Tjen Berghmans en Koen en Kris zich in het zweet te spelen en te zingen, maar de hele heisa van overdag eist zijn tol en dat is te horen ook. Twaalf liedjes komen op die plaat terecht waarvan vier geschreven samen met Tjen. De vijfde oktober van dat jaar heeft de première van hun eerste theatershow plaats, maar Bob, Koen en Kris hebben dan al door dat Tjen door zijn houding en inzet niet meer bij de groep past. Hij kon niet op een normale manier omgaan met de belangstelling in de media en met de fans. Hij wordt de laan uit gestuurd. Het album levert Clouseau hits op als het door Bob en Koen geschreven Ik wil vannacht bij je slapen. Ze dachten dat er meer in zat, maar ze moeten vaststellen dat het nummer in de Vlaamse Top Tien niet hoger klimt dan vijf. Beter schoten ze iets eerder in de hitroos met Domino, opnieuw van de hand van Jan Savenberg. Achteraf vindt Koen het wat jammer dat hij té vaak naar de demoversie van Jan had geluisterd en dat hij die tijdens de opname te strak gevolgd heeft, hij zong Jan gewoon achterna. Mocht hij het nu zingen, dan zou het heel anders klinken. In Koens eigen woorden: “Als ik Domino nu beluister, dan krijg ik er nog altijd het schaamrood van op de wangen!” De achtste december 1990 staat Clouseau met Domino een paar weken op één in die Vlaamse Top Tien. De negenentwintigste december 1990 staan ze op vier in de Top Dertig. Ondanks al die opmerkingen van daarnet is het album “Of Zo…” van bij de start meteen goed voor goud! We gaan in deze bio niet in op de aparte paden die Koen in de loop van zijn carrière bewandeld heeft, maar toch even aanhalen dat hij in 1990 te zien is in de films “My blue heaven” en iets later in “Intensive Care”. “My blue heaven” werd geregisseerd door de Nederlandse cineast Ronald Beer met in de hoofdrollen Ruud de Wolff, Leen Jongewaard en Ivon Pelasula. “Intensive care” dateert van 1991 in een regie van Dorna van Rouveroy met in de hoofdrol George Kennedy, naast Koen Wauters, Nada van Nie en Jules Croiset. Bij VTM is Koen intussen aan de bak gekomen als presentator van de “Super 50″. Koen is inmiddels in Vlaanderen uitgegroeid tot een tieneridool. Het succes van “Hoezo?” en het charisma van Koen als frontman van Clouseau zorgen ervoor dat in de krant vergelijkingen opduiken met de Nederlandse band Doe Maar en dat er gesproken wordt van Clouseaumania.

In 1991 organiseert de VRT een speciale editie van Eurosong “Euro-Clouseau”. Die avond werden tijdens een soort gala-uitzending drie liedjes voorgesteld: Hilda, Ik kan niet zonder jou en Geef het op. Met dit laatste trok Clouseau de vierde mei naar Rome waar ze in “Cinècittà” deelnamen aan de zesendertigste editie van het Eurovisiesongfestival, gepresenteerd door Toto Cutugno en Gigliola Cinquetti. Geef het op was geschreven door Koen en Kris, maar het werd geen hoogvlieger. Ze eindigden zestiende. Overwinnaar werd de Zweedse zangeres Carola met Fangad av en stormvind. Voor Clouseau werd hun deelname bekeken als een open venster naar Europa toe. Koen houdt er supergoede herinneringen aan over, hij blijft het een fantastische ervaring vinden. Hij vindt ook dat ze weinig of geen toegevingen hebben gedaan, dat ze een typisch Eurosongachtig liedje hebben neergezet. Wel blijft hij het jammer vinden dat ze in een bepaalde outfit werden gestoken die niet echt bij hen paste. Hij had liever in een gewoon T-shirt en jeans opgetreden. Kris op zijn beurt geeft toe dat het niet hun beste nummer is, maar dat hij het nog altijd graag blijft horen. Tijdens liveoptredens gaat dit er nog altijd vlot in bij het aanwezige publiek. Met het oog op een verhoopte Europese doorbraak, in de nasleep van die deelname aan het Eurovisiesongfestival, lanceert Clouseau, die inmiddels sinds maart 1991 van HKM naar EMI waren overgestapt, de drieëntwintigste september de volledig Engelstalige cd “Close Encounters” (de titelsong is een vertaling van Daar gaat ze) in een productie van Jan Leyers. Die plaat was, voorafgaand aan hun deelname aan het “Eurovisesongfestival”, in Nederland al opgenomen. Toen Clouseau in het hoge noorden van Nederland ging optreden, stelden ze vast dat ze zo’n vijftig kilometer van Duitsland verwijderd zaten waar het publiek dolzinnig uit de bol ging. Waarom niet de grens oversteken en het grootser aanpakken? Niet dat ze meteen hun liedjes in het Duits wilden vertalen, het mocht wat internationaler klinken. Waarom niet gelijk hun grote hits in het Engels vertalen. Het nakende Eurovisiesongfestival bood de nodige springplank. Muzikanten van dienst op “Close Encounters” zijn onder meer: Jean Blaute, Yannic Fonderie, Eric Melaerts, Paul Michiels enz… Zat kwaliteit dus. Vergeten we niet dat door omstandigheden dus bassist Karel Theys intussen was opgestapt. Clouseau bestaat van dan af als trio uit Koen, Kris en Bob. Close encounters werd een soort “best of plaat” met hun Vlaamse hits in het Engels gezongen en dat levert als eindresultaat songs op als: Close encounters, She’s after me, Louise, With a woman like you en Give it up. De single Close encounters kwam in Duitsland vrij snel in de Top Twintig terecht en MTV draaide regelmatig de videoclip. De verhoopte Europese doorbraak komt er niet echt, al slaat het album wel in Duitsland wat aan waar er méér dan zestigduizend exemplaren van verkocht worden en gingen er in het totaal zo’n tweehonderdduizend cd’s over de Europese toonbank. Koen blijft die periode als een grote eer beschouwen om te mogen hebben meegemaakt. Ze ontdekten een wereld die tot dan toe voor hen verborgen was gebleven. Om de fans in onze contreien te plezieren is er de video “Clouseau In Concert”, de vijfentwintigste augustus 1990 in het Nederlandse Groningen opgenomen, een hebbeding voor de fans van het eerste uur, want we zien en horen Clouseau hier nog aan het werk  in de originele bezetting.

Mei 1992 betekent de release van de cd “Doorgaan” (tot je niet meer op je benen kan staan), opgenomen in de ICP Studio’s in Brussel met deze keer aan de knoppen Jean Blaute die als extra muzikanten een beroep doet op Chris Peeters, Rik Aerts, Roland Van Campenhout, Walter Mets en een blazers- en strijkkwartet, om er een paar te noemen. Die plaat blikten ze in op een moment dat ze de einduitslag van het “Eurovisiesongfestival” nog niet kenden. Dus aan de ene kant stonden ze op een bepaald moment in de studio in het Engels te kwelen en op een ander moment te sleutelen aan hun nieuw Nederlandstalig product. Wedden op twee paarden? Die Clouseauplaten mogen door hun groot succes intussen wat kosten. ” Doorgaan” levert vijf singles op: Altijd heb ik je lief, Vanavond ga ik uit, Ben je daar vannacht, Als je me wil en de klassieker Afscheid van een vriend van de hand van Bob Savenberg op een Nederlandse tekst van Koen. Drie van de vijf singles bereiken  de bovenste plaats in de Vlaamse Top Tien. Afscheid van een vriend houdt het bovenaan zelfs vier weken na mekaar uit. In de Top Dertig staan ze de drieëntwingtigste januari 1993 op twaalf genoteerd. Koen en Kris geven ruiterlijk toe dat ze te weinig tijd hebben besteed aan de promotie van “Doorgaan” omdat alle aandacht ging naar de Europese promotie van “Close encounters” en de voorbereidingen van de volgende Engelstalige cd. Vanaf de vijfentwintigste juni 1992 verzorgt Clouseau ook nog eens het voorprogramma van Roxette en treden op in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland. Koen maakt een zijsprongetje voor de cd “Elvis Belgisch”, uitgebracht naar aanleiding van het vijftienjarig overlijden van de King en vertaalt met In vuur en vlam Presleys hit Burning Love.

Na het succes van hun eerste Engelstalige cd stimuleert hun platenfirma Clouseau om met die internationale aanpak en kansen door te gaan. De tweede januari 1993 vertrekt Clouseau voor drie maanden naar de USA om daar, de dollar staat immers laag, een nieuw Engelstalig album in te blikken waarvan in de maand mei de singles Live like kings en Take me down de voorsmakers zijn. Vlaanderen zegt ook ja tegen deze producties, want voor beide singles wordt in de Top Dertig telkens een tiende plaats voorbehouden. Intussen bracht Hans Kusters op zijn HKM-label de cd “Het beste van Clouseau” uit met daarop zestien van hun tot dan toe bekendste hits. Dat Amerikaanse productieavontuur liet bij Kris ter plaatse op een bepaald moment een wat wrange smaak na. De muzikanten en zo waren wel je dat, maar zijn samenwerking met Rick Barron, een persoonlijke vriend van Kris, als producer had hij zich toch enigszins anders voorgesteld. Na enkele weken wordt die diplomatisch aan de kant gezet en neemt Kris samen met Derek Nakamoto de productie in handen. Derek bespeelt op deze plaat het hammondorgel en de synthesizers. Het is hier in Vlaanderen voor de fans wennen, want EMI brengt nog drie Engelstalige singles op de markt: Worship, Caroline en Piece of candy. Worship schuift de achttiende december 1993 voorzichtig naar de twintigste plaats in onze Top Dertig. Caroline vinden we daar de zesentwintigste februari 1994 terug op de achtentwintigste plaats. De achtentwintigste augustus 1993 sieren Clouseau samen met Rod Stewart, Tina Turner en Prince de affiche van het festival “Rock over Germany” dat in Wegberg in de buurt van Keulen plaatsheeft. In Nederland stappen ze in de maand september van dat jaar op de “Clouseau Express” om in elf stations een akoestisch optreden weg te geven om op die manier hun Engelstalige cd in de kijker te zingen. In Vlaanderen, tussen haakjes, goed voor edelmetaal.

Will Tura nodigt Koen in de loop van de maand november 1994 uit om samen met hem tijdens “Tura in symfonie II” in Vorst Nationaal een liveversie neer te zetten van Kom reik me je hand. Clouseau heeft intussen diep ademgehaald, goed nagedacht en besloten veel tijd te stoppen in de opname van hun volgende album” Oker” dat de negende februari 1995 aan de pers wordt voorgesteld. Als rode loper naar die plaat toe werd het nummer Laat me nu toch niet alleen uitgebracht, een hommage aan hun idool Johan Verminnen. In de Top Dertig noteren we de eerste april dat het nummer door de goegemeente goed werd bevonden voor een zevende plaats. Producers van dienst voor het album waren deze keer Jean Blaute en Kris Wauters. Er werd opgenomen in de Studio Jet en de studio van Dan Lacksman. Musici van dienst onder anderen: Jean Blaute, Kevin Mulligan, Evert Verhees, Eddie Conard en Patrick Riguelle. Jan Savenberg mag de titelsong voor zijn rekening nemen. De cd “Oker” beschouwen Koen en Kris als een keerpunt. Zegt Kris daarover:”Vanaf Anne tot nu toe werd er gefocust op hysterie, verkoopcijfers, gillende meiden, op flauwvallen, maar niet in eerste instantie op muziek. De voorbije jaren las je in de pers zowat alles over Clouseau, behalve over hun liedjes. Die periode dat we met Engelstalig werk bezig waren, had niemand in Vlaanderen onze plaats ingenomen. Er was nochtans ruimte. Samen met producer Jean Blaute besloten we ons extra in te zetten om van “Oker” een pronkstuk te maken, een plaat om U tegen te zeggen. Het was de eerste keer dat we na de release voelden dat we respect kregen voor de muziek die we maakten.” Tijdens het spelen van diverse liedjes uit dat album op festivals voelden ze een andere band met het publiek groeien. Langs beide kanten waren ze volwassener geworden, was er meer maturiteit merkbaar. Zegt Koen: “Het applaus dat we kregen klonk in onze oren opeens anders: het duurde langer, klonk oprechter. Het Clouseauverhaal leek tot dan toe op een treinrit die vertrok vanuit het station Anne en nergens bleek halt te houden, behalve toen Close encounters werd ingeblikt. Voor “Oker” was het duidelijk dat we tijd wilden nemen om te schrijven, om het goed op te nemen. Die helse treinrit mocht nu wel stoppen, die rit had lang genoeg geduurd, té lang!” Koen was in de wolken toen hij het nummer Cara Lucia mocht zingen. Eindelijk eens een poppy uptempo song met een lekkere beat geschreven door Piet Van den Heuvel en Marc Van Puyenbroeck. Duidelijk een keerpunt naast zovele ballads.

De song Oker valt binnen het geheel op omdat het een integer nummer is, zo integer zelfs dat Koen er tijdens liveoptredens nog altijd voorzichtig mee omspringt en het met mondjesmaat zal bovenhalen omdat hij het té breekbaar vindt. Op festivals zal je het hem bijvoorbeeld nooit horen zingen. In zijn oren klinkt het als een schilderij op een voortreffelijke manier geschilderd door Jan Savenberg. Als hij het dan toch zingt, ziet hij steeds die beelden die Jan voortreffelijk in woorden omzette voor zijn ogen de revue passeren. Hij blijft het een wondermooi liedje vinden. Koen zelf schrijft voor het album “Oker” de songs Passie en 1 grote liefde. De single Passie staat de achtentwintigste oktober op zeven in onze Top Dertig. In de Vlaamse Top Tien zit er sowieso een koppositie in. Je houdt het niet voor mogelijk, maar het album wordt in Vlaanderen alleen al zes keer met platina onderscheiden. Je voelde dat meteen, want in voorverkoop zat er snel een gouden exemplaar in. In Nederland werd de single Passie hun eerste nummer één en bereikten ze met het album “Oker” eveneens de hoogste hitregionen. In Nederland en Vlaanderen gingen er samen méér dan vierhonderdzeventigduizend exemplaren de winkels uit. Niet alleen Passie levert Clouseau in de Vlaamse Top Tien een nummer één op, ook het nummer Zie me graag, geschreven door Kris Wauters, wordt een dikke hit en behoort intussen tot de galerij van Clouseauklassiekers, in de Top Dertig goed voor een vierde plaats. Ook vaak te horen over de radio is het nummer Swentibold van de hand van Bob Savenberg en Yannick Fonderie, in onze Top Dertig de twaalfde augustus terug te vinden op plaats achttien. Stilaan werd het voor Clouseau een must dat tijdens hun liveoptredens het geluid de perfectie benaderde, ook het licht moest er professioneel uitzien. Er werd meer geld verdiend, dus kon er ook meer geld in de productie worden gestopt. Kris is altijd een geluidsfreak geweest en vooral voor hem was het belangrijk dat de sound goed zat. Hij had zelf als muziekliefhebber te vaak liveconcerten meegemaakt die wel goed in elkaar zaten, maar soms de mist ingingen bij gebrek aan een goed geluid. Pas toen Koen, na lang aandringen van de technici, besloot om ” met oortjes te gaan zingen” voelt hij zich gedragen alsof hij in een zetel zit te zingen. We zouden hen er niet meteen verwachten, maar in december 1995 staat Clouseau op het podium van “The Night of the Proms” in Nederland geflankeerd door Andrea Bocelli, Al Jarreau, Bryan Ferry, Roger Hodgson en John Miles. Tijdens de “Zamu-Awards” worden ze dat jaar onderscheiden als beste groep Nederlandstalig. Koen doet, en we gaan niet al zijn deelnamen opsommen, tussen 29 december 1995 en 14 januari 1996 mee aan de rally “Granada-Dakar”. Auto’s zijn en blijven trouwens een van de grootste passies, zowel van Kris als van Koen. Maar dit even terzijde.

Februari 1996. Na een grondig gesprek beslist drummer Bob Savenberg de groep te verlaten. Voor Bob was het voorbij. Dat voelden Koen en Kris al een tijdje aan, ze hebben hem er zachtjes toe gedwongen dat ook toe te geven en te beslissen er op een aanvaardbare manier een punt achter te zetten. Geen gemakkelijke beslissing, want Clouseau is en blijft Bobs geesteskind. De broers Wauters gaan van dan af met hun tweetjes verder. De negende augustus wordt in deze duoversie hun nieuwste single Nobelprijs op het publiek losgelaten. Als promostunt wordt de single simultaan op al de radiozenders uitgezonden: van Radio 2 over Radio Donna tot en met Radio Contact. Nobelprijs werd geschreven door Stefaan Fernande samen met Paul Gyselings. Voor elk album krijgen Koen en Kris honderden demo’s aangereikt. Dit was van zo’n povere kwaliteit dat het meteen aan de kant werd gelegd. Paul had het ingezongen en het klonk niet aangenaam. Kris betrapte er zich op dat hij ‘s avonds in bed dat liedje opnieuw begon te zingen, het was in zijn  hoofd blijven hangen. ‘s Anderendaags is Kris het meteen uit die verloren hoop gaan redden en is het uiteindelijk een van de muzikale mijlpalen in de carrière van Clouseau geworden.  De zevende september schittert Oker op één in de Vlaamse Top Tien en de vijfde oktober op twee in de Top Dertig. De achttiende september 1996 stellen Koen en Kris hun nieuwste album “Adrenaline” voor. Het album werd in “Studio Jet” en “Studio Synsound” in Brussel opgenomen in een productie van Kris Wauters en Jean Blaute. Qua begeleiding werd er steun gezocht bij vertrouwelingen als: Evert Verhees, Kevin Mulligan, Eric Melaerts enz… en backingvocalisten als Dany Caen en Marc Vanhie. Uit dit album worden nog drie singles gelicht: Je bent niets, Dat ze de mooiste is en Kom naar jou. Dat ze de mooiste is klimt begin maart 1997 in de Vlaamse Top Tien naar de derde plaats. In de Top Dertig houden ze met dat nummer echter halt op stek achttien. Kom naar jou hapt de zeventiende mei 1997 al naar lucht op de tiende plaats in de Vlaamse Top Tien. Meer zit er echt niet in.

Op het EMI-label verschijnt in de maand oktober 1997 de dubbele verzamelaar “Clouseau 87-97″ met een overzicht van de grootste hits van de voorbije tien jaar, goed voor een verzameling van vierendertig songs, te beginnen bij Brandweer en eindigend bij Door de muur. Dat nummer hoort er sowieso bij, want de vijfentwintigste oktober 1997 klommen ze ermee naar de vijfentwintigste plaats in onze Top Dertig.  Dit album loopt zo goed dat er bijna honderdduizend stuks van verkocht worden oftewel driedubbel platina! In de nasleep van deze release zendt Eén de zestiende november een Clouseauspecial uit.

Maart 1999 is het de beurt aan het album “In Stereo” om furore te maken. Ook nu weer, never change a winning team, met Jean Blaute en Kris Wauters aan de knoppen. De vaste bende wordt ingehuurd om te begeleiden. Ook al zat Koen toen ook weer te snakken naar enkele uptemponummers omdat Clouseau erg vaak aan ballads werd gekoppeld, toch werd er opnieuw gekozen voor een traag nummer om dit album in de kijker te zetten, en wat voor een nummer Have I told you lately van Van Morrison. Door de bank raak je niet aan zo’n klassieker van formaat, maar Koen zag het wel zitten om er tekstueel zijn tanden in te zetten. Kris weet nog goed dat ze pas op de dag van de opname op de titel Heb ik ooit gezegd kwamen. Achteraf klinkt het simpel, maar de tekst afwerken, was niet de gemakkelijkste klus. Het levert Clouseau de vijfde februari 1999 wel hun twaalfde nummer één in de Vlaamse Top Tien op en een zevende plaats in de Top Dertig. Een nummer uit dat album dat het in de hitlijsten ook goed doet is het van een lekkere, trage beat voorziene Altijd meer en meer, geschreven door Kris Wauters samen met Marc Vanhie, in de toenmalige Vlaamse Top Tien genoteerd op drie. De single Hoe lang nog? doet het iets minder goed in de hitlijsten. In de Vlaamse Top Tien zit er niet meer in dan een cijfertje zeven. In de album-Ultratop houdt “In stereo” het bovenaan zeven weken vol en is bij de release meteen goed voor platina! De achtentwintigste juni 1999 vertelt Koen pas aan de pers dat hij maanden eerder, de tweeëntwintigste december 1998, op het eiland Sint-Maarten in het huwelijk is getreden met MTV-veejay Carolijn Lilipaly. Koen had voordien al een intense relatie gehad met de dames Babette van Veen en Dagmar Liekens. Op dat moment houdt Valère Pieraerts zich intens bezig met het managament van Clouseau en waakt hij erover dat de heren zeker niet in overexposure gaan. Clouseau klissen voor een interview is en blijf ook dan een heuse opdracht. Er wordt beslist dat de groep een eigen website online zet wat eind 1999 ook een feit is. De tweeëntwintigste januari 2000 staat Koen op één in de Vlaamse Top Tien met het themalied voor de actie “Levenslijn 2000″ Wondere reis, een vertaling van Wonderful life van Black. Eric Melaerts is producer van dit nummer dat Koen samen met Helmut Lotti, Toots Thielemans en Ingeborg op plaat zet.

Zaten de fans erop te wachten, dat laten we in het midden, maar in de maand maart 2000 wordt de dubbelaar ” Clouseau Live” uitgebracht met naast een rist audiofragmenten en een opvallende zeven minuten en negenendertig seconden durende medley ook drie videoclips waaronder Daar gaat ze en Laat me nu toch niet alleen. Wel goed gegokt, want het album is goed voor een extra platina-exemplaar tegen hun inmiddels al goedgevulde wall of fame. Omdat trage songs al die jaren hun handelsmerk zijn, wordt in 2001 de verzamelaar “Ballades” op het EMI-label uitgebracht. Achttien rustige nummers, waarvan een aantal in een liveversie en twee liedjes die eerder al in het Engels op cd waren verschenen, maar nu in een vertaalde versie werden opgenomen Sluit me in je hart en Onvergetelijke nacht. Een jaar later kunnen we weer genieten van gloednieuwe songs op het album “En dans”. Kris blikte tijdens interviews graag tevreden terug op de albums “Oker”, “Adrenaline” en “In stereo”. Hij vindt trouwens “In stereo” nog altijd een van hun betere, maar hield tijdens de voorbereidende gesprekken vol dat de volgende anders mocht klinken.  Kris gaat productioneel samenwerken met Hans Francken. Uren hebben ze samen gepraat tot ze een nieuwe formule beethadden en Clouseau plots anders klonk, frisser ook. Koen had de indruk dat hij weer “met ballen” op het podium mocht en kon gaan staan. Voor hem was deze plaat erop of eronder. Hij was content dat hij opnieuw songs met tekstuele inhoud kon brengen, want zo klinkt ” En dans” toch wel. Oké, achteraf bekeken weer lekker commercieel, maar dat weet je niet als je eraan begint. Hij schrikt zelf ook een beetje van zijn commentaar, maar in ons interview liet hij toch doorschemeren dat als ” En dans” niet zo goed verkocht had Clouseau er voor hem net zo goed mee had mogen ophouden. Er wordt voor “En dans” in de studio aardig aan de klank gesleuteld en zo nemen ze afwisselend op  in ICP, Studio Essen, Studio Canapé, Studio The Groove, Galaxy Studio enz… Als aanloop naar dat album verschijnt eerst Ik geef me over op single, een vertaling door Koen van Come take me over van Robbie Williams, de dertiende oktober 2001 op één in de Vlaamse Top Tien en de tiende november op zeven in de Top Dertig. Daar staan ze de tweede februari 2002  opnieuw genoteerd, deze keer met de titelsong En dans van de hand van Kris Wauters en Marc Vanhie. Als extraatje vind je op het album vier nummers in een akoestische versie opgenomen in ” StudioThe Groove” in Schelle: Ik geef me over, En dans, Toen tussen jou en mij en Liefde is weerloos. Een klein detail misschien, maar leuk om te weten, is dat de hoes van “En dans” werd geschilderd door Marcel Vanthilt. Het album zelf blijft elf weken onafgebroken aan de top, goed voor dubbel platina. Voor het tweede jaar op rij staat Clouseau de zesde en de zevende december 2001 in het “Sportpaleis” in Antwerpen, twee keer volledig uitverkocht.  Twee maanden later laat Koen weten dat er een einde aan zijn huwelijk is gekomen.

De zesde april 2002 noteren we Clouseau in onze Top Dertig op zevenentwintig met Brandend avontuur geschreven door Kris samen met Marc Vanhie en Ingrid Monk. De maand voordien hadden ze met datzelfde nummer al op de derde plaats in de Vlaamse Top Tien postgevat. De veertiende juli 2002 spelen Koen en Kris met volle overgave tijdens “TW-Classic”. Eveneens op datzelfde podium: Joe Cocker, Zucchero, Sita en Bryan Adams. En dans wordt tijdens de zomer van dat jaar door Radio 2 bekroond tijdens Zomerhit als het beste lied. Midden oktober laat Koen weten dat er een nieuwe liefde in zijn leven is opgedoken, deze keer Valerie De Booser, bekend van haar deelname aan “Temptation Island”. Zij is twaalf jaar jonger. Voordien woonde Valerie samen met wielrenner Jo Planckaert. De zeventiende juli 2004 zal zij met Koen in het burgerlijk huwelijk treden en zij krijgen samen twee kinderen, Zita en Nono. Twee jaar later, in de maand september 2006, beloven Koen en Valerie elkaar christelijke trouw in Venetië. Clouseau rondt in de Top Dertig het jaar 2002 af op de zevenentwintigste plaats met de single Bergen en ravijnen waarvoor Kris en Jan De Vuyst samen tekenen. Een matige zesde plaats in de Vlaamse Top Tien is daar het eindresultaat. December 2002 breekt Clouseau een record! In het “Antwerps Sportpaleis” treden ze negen keer na mekaar op tijdens “Clouseau-Speciale Editie” en dat voor in het totaal ruim honderdentwaalfduizend uitgelaten fans. Gevraagd naar het hoe en waarom blijven Koen en Kris het antwoord schuldig. Zij hebben echt geen plausibele uitleg om dat succes ook maar enigszins te verklaren. Van dat concert zal enkele weken later een dvd verschijnen waarvoor ze in de maand maart 2003 een diamanten trofee krijgen. De teller staat dan op vijfentwintigduizend exemplaren. “Telefacts” zendt tijdens de maand december 2002 de reportage “Clouseaumania 12 jaar later ” uit en confronteert Koen en Kris met de heisa van toen. Vanaf de derde januari 2003 gaan Koen en Kris voor VTM samen op zoek naar “Idool 2003″. Muziek blijft hen erg na aan het hart liggen. De zevende september van dat jaar staan ze op het podium van “TW-Classic” met deze keer op de affiche Simple Minds, Therapy? en The Rolling Stones. December 2003, Koen en Kris breken het vorige record, deze keer staan ze veertien keer na mekaar in het “Sportpaleis” in Antwerpen. “Clouseau- In ‘t midden” is goed voor méér dan tweehonderddrieënveertigduizend aanwezigen. Er worden opnamen gemaakt die de vierde januari 2004 op Eén worden uitgezonden. Kris, en dat vermelden we even terloops, mag zijn liefde voor snelle wagen etaleren in het VTM-programma “Autowereld.TV”. Tijdens “Zomerhit” bekroont Radio 2 hen dat jaar met de prijs “publiekstrekker”. Vanaf eind augustus leven Koen en Kris zich weer uit in ” Idool 2004″.

In een productie van Kris en Hans Francken is er eind september 2004 het album ” Vanbinnen”. Dertien liedjes sieren de cd, waarvan de titelsong de voorloper wordt. Het is weerom een compositie van Kris Wauters en Marc Vanhie. Het album zelf piekt de vijfde februari 2005 op één en houdt dat elf weken vol.  De single Vanbinnen stond de vierde september 2004 al op één in de Vlaamse Top Tien. De elfde september houdt Clouseau in de Radio 2 Top Dertig halt op plek twee. Met de opvolger Ik denk aan jou staan ze de twintigste november op één in de Vlamse Top Tien en op vier in de Radio 2 Top Dertig  en wordt Hier bij jou de twaalfde maart 2005 eveneens een nummer één in de Vlaamse Top Tien. In de Radio 2 Top Top Dertig houden ze halt op plaats vijf. Hier bij jou werd afgeleverd door Jan Leyers en Frank Vander linden. “Vanbinnen” wordt vanaf de tweede december 2004 de titel van achttien concerten in het “Antwerps Sportpaleis”. Ook deze keer lezen we in de media dat het aanwezige publiek elke avond door het dolle heen is. De negende januari 2005 zendt Eén een uitgebreid verslag van dit gebeuren uit. Een maand later ontvangt Clouseau in de categorie “live-act” een door hen erg gewaardeerde Zamu-award. De tweede augustus 2005 viert Will Tura zijn vijfenzestigste verjaardag middels de cd “Viva Tura”. Voor dit album nemen Koen en Kris een speciale versie op van Eenzaam zonder jou. De tiende december staan Koen en Kris haast zo fier als een pauw in de Top Dertig met Ik zie de hemel geschreven door Kris samen met Jan Leyers en Marc Vanhie. In de Vlaamse Top Tien hadden ze net iets eerder de eerste plaats bereikt.

De vijfentwintigste december 2006 pieken Koen en Kris op één in de Vlaamse Top Tien met de single Vonken & Vuur geschreven door Kris samen met Stefaan Fernande en Luca Chiaravalli. Dat nummer zingen ze ook met volle overgave tijdens hun concertreeks “Clouseau in ‘t dubbel” waarmee zij twaalf keer het Antwerpse Sportpaleis doen vollopen. Op single pronken ze in de Vlaamse Top Tien op plaats één en dat vier weken na mekaar. Ze doen die stunt ook over in de Radio 2 Top Dertig waar ze de zestiende december 2006 bovenaan staan. De zevende april 2007 is er dan eindelijk het album “Vonken & Vuur” in een productie van Kris Wauters en Hans Francken. Er wordt opgenomen in de “Studio Werner Pensaert” in Koningshooikt, in de “ICP Studio’s” en in “Studio Ladida” in Essen. Koen en Kris tekenen ook voor de volgende single De tegenpartij die zij samen met Hans Francken en Stijn Meuris hebben geschreven. Het lijkt alsof ze de ballades hebben afgezworen en kiezen voor meer pop en uptempo. In de Vlaamse Top Tien zit er de vierentwintigste maart 2007 een derde plaats in. Maar in de Radio 2 Top Dertig stevenen ze regelrecht naar de eerste plaats. Zestien weken blijven ze hoorbaar in die Top Dertig. De volgende singlekeuze Oogcontact blijft in de Top Tien haperen op zeven. In de Top Dertig van de VRT zit er een méér dan verdiende achtste plaats in. In september  staan Koen en Kris nog eens samen voor de camera’s van VTM tijdens de uitzendingen van “Idool 2007″. Het album “Vonken & Vuur” bleek van in het begin een groot succes. Meteen gingen er zo’n vijftigduizend albums in voorverkoop de deur uit, dadelijk goed dus voor platina. Tegen het einde van de zomer werd het album met drie keer platina vereerd. Tijdens “Zomerhit” zit er voor Clouseau een award voor “beste videoclip” in voor het nummer “Vonken & Vuur”. Van Casanova, dat ook op dit album staat, maken de jongens zelfs een videoclip in een regie van Stijn Coninx. Actrice Veerle Dobbelaere mag daarin acteren aan de zijde van Koen. Ondanks die clip zit er slechts een vierde plaats in de Vlaamse Top Tien in. In onze Top Dertig komen we het nummer op plek negen tegen.

In 2007 wordt Clouseau door zowat iedereen lekker in de watten gelegd. Zij hebben ons twintig jaar lang verwend met liedjes en concerten. Onder de titel “Braveau Clouseau” zendt VTM de negentiende september een tv-show rond hen uit. Collega-artiesten brengen hun persoonlijke versies van de meest populaire Clouseauklassiekers. Natuurlijk verschijnt van dat project ook een gelijknamig album. Daarop zingt onder anderen Marco Borsato Cara Lucia, Natalia Vanavond ga ik uit, Bart Peeters Domino, Will Tura Nobelprijs en Helmut Lotti Daar gaat ze. Aan dit album werken een rist producers mee, onder wie: Giovanni Caminita, Eric Melaerts, Hans Francken, Steve Willaert en Thé Lau. Die laatste blikt samen met The Scene in “Studio 150″ in Amsterdam een versie in van Sterven op de planken. Een week lang zal deze hommage-cd op één staan en omlijst worden met goud. Voor één keer werd er een pax media op het getouw gezet om dé Clouseausong bij uitstek te kiezen. Hieraan werkten zowel Eén, VTM, Radio 2 als Radio Donna mee. Grote overwinnaar werd Afscheid van een vriend geschreven door Koen Wauters en Bob Savenberg,een nummer waarmee zij al vijftien jaar eerder gigantisch gescoord hadden. Eind 2007 is er de verzamelaar “Clouseau 20 ” met daarop hun bekendste nummers. In een mum van tijd staat het album de tiende november op één en zal het daar veertien weken na mekaar blijven uithouden tot de zeventiende januari 2008. Donderdag 29 november 2007 breit de commerciële omroep VTM daar een feestelijk vervolg aan tijdens de tributeshow “Clouseau 20″. Aan de hand van uniek beeldmateriaal, samen met getuigen van het allereerste uur en onverwachte gasten, worden Koen en Kris Wauters meegenomen op een feestelijke trip van twintig jaar succes. De presentatie is in handen van Francesca Vanthielen, Mike Verdrengh, Paul Jambers en Ben Crabbé. Zij belichten elk een ander facet van deze immens populaire Vlaamse popgroep. Diezelfde maand hadden ze nog als collegiale geste naar Urbanus toe een versie opgenomen van diens hit Publiciteitsjaren voor het album ” Vobiscum”.

Voor de achtste keer na mekaar staan ze in het “Sportpaleis” van Antwerpen. Ze begonnen daar bescheiden in 2000 met twee optredens. In 2007 noteren we achttien concerten, goed voor tweehonderddrieënvijftigduizend fans. De directie van Ultratop laat hun weten dat zij ook een record hebben gevestigd in de geschiedenis van deze officiële hitparade. In de Ultratop van de albums staan ze in 2007 op één met “Vonken & Vuur” en op twee met “Clouseau 20″. Tijdens de uitreiking van de “MIA’s” (Music Industry Awards) gingen Koen en Kris er in de maand januari 2008 ook nog eens vandoor met de onderscheiding “beste groep”. Er kwam dan wel geen nieuw album, maar Koen en Kris zetten alle zeilen bij voor hun volgende concertreeks in het “Sportpaleis” van Antwerpen die zij deze keer ” Clouseau Crescendo” doopten en waarvoor ze de vijfde december de aftrap gaven. Deze keer tien concerten in het totaal. Ondanks die drukke agenda staan ze de eenendertigste december van dat jaar opnieuw op de planken van het Sportpaleis voor hun unieke show “Clouseau Party Concert” die Eén de elfde januari 2009 uitzendt. De zeventiende januari 2009 zijn Koen en Kris in de wolken, want hun nieuwe single Wat een leven van de hand van Kris, Stefaan Fernande en Luca Chiaravalli, stoot door naar de tweede plaats in de Top Dertig. Ze hadden het een beetje voelen aankomen, want de achtste november 2008 stond die single al op één in de Vlaamse Top Tien. De vierentwintigste oktober 2009 staat Clouseau in de albumcharts op één met hun brandnieuwe cd “Zij aan zij”. In de Vlaamse pers lezen we “Clouseau brengt deze week het album “Zij aan Zij” uit. Om de nieuwe cd wat extra te promoten, pakken Koen en Kris Wauters uit met een unieke stunt. Ze zullen op 30 oktober een tienstedentocht maken met een treinstel van de NMBS onder de naam “Clouseau Express”. De trein zal in tien Vlaamse steden stoppen en daar zullen de broers dan telkens een kleine showcase spelen. Om zes uur in de ochtend worden de eerste versterkers ingeplugd in het station van Oostende. Na een set van ongeveer 30 minuten spoort de band verder landinwaarts om dit kunstje nog eens negen keer te herhalen in de stations van Brugge, Kortrijk, Gent Sint-Pieters, Brussel Zuid, Mechelen, Brussel Nationaal Luchthaven, Leuven, Hasselt en Antwerpen Centraal.

Die promo werkt, want de vierentwintigste oktober 2009 staat Clouseau in de albumcharts op één met hun brandnieuwe cd “Zij aan zij”. Zij zullen in die lijst tot de vijftiende mei 2010 genoteerd blijven. Ook deze keer werd er gekozen voor de studio’s “Ladida” en “Motormusic” in Koningshooikt om er op te nemen onder de bekende leiding van de heren producers Kris Wauters en Hans Francken.  Het album levert twaalf songs op. In hun voorwoord schrijven Koen en Kris:  “Ons tiende studioalbum in het Nederlands! Er zijn zo van die dingen waar je automatisch bij stilstaat en dit is er zo eentje. We herinneren ons nog heel goed de opnames van onze eerste single Brandweer in 1987. Het lijkt voorwaar nog niet lang geleden, maar we zijn intussen wel tweeëntwintig jaar verder… Ongelooflijk.” Vier nummers uit dit album zien op single het levenslicht: Leve België, Zij aan zij, Als er ooit iets fout zo gaan en De juiste vergissing. Het valt op dat geen enkel nummer de eerste plaats bereikt in de Vlaamse Top Tien. Vanwege de tekst deed Leve België even wat politiek stof opwaaien in ons land. “On est tous les mêmes, want we zijn allemaal Belgen. Oui, je vous aime, ons geheim zijn Vlamingen en Walen in hetzelfde land, in dit kleine land, ons Belgenland, staan Vlamingen en Walen aan dezelfde kant. Dat mag toch niet verdwijnen, want ik hou van België.” Hoewel de broers Koen en Kris Wauters naar eigen zeggen geen politiek statement wilden maken met het lied, beroerde Leve België de gemoederen. Volgens Vlaams minister Bourgeois probeert het nummer een Belgische emotie te kweken in “karamellenverzen die hij zelf niet zou durven produceren”. Hij argumenteerde tijdens een interview op Radio 1 dat België achteruitboert en dat de inhoud van het nummer nogal haaks staat op de realiteit, al wilde hij de zaak ook niet opblazen. “Ik heb geen probleem met de mening van Clouseau en ik vind ook dat alle muziekgenres – zeker op de publieke omroep – aan bod moeten komen“. Leve België klimt ondanks die commotie in de Radio 2 Top Dertig naar een negende plaats, in de Top Tien naar drie. Een betere score in de Top Dertig kan Clouseau voorleggen met Zij aan zij. De negende januari 2010 staan ze immers op twee.

Vergeten we niet dat Clouseau zich de vierde december 2010 hoog in de Radio 2 Top Dertig nestelt, op plaats twee om precies te zijn, met Gek op jou, geschreven door Kris Wauters en Stefaan Fernande. Veel eerder, de vijfentwintigste september al, waren ze ook al tot op twee geraakt in de Vlaamse Top Tien. Op het einde van dat jaar laten Koen en Kris weten dat ze er voor een tijdje het bijltje bij neer willen leggen, ze willen een sabbatperiode inlassen. Van zeventien tot en met negenentwintig december zullen ze nog een laatste keer optreden in het “Antwerps Sportpaleis” tijdens “De Laatste Ronde”. Koen en Kris zullen dan toe zijn aan de elfde concertreeks op Antwerpse bodem, een mooi getal om voorlopig mee af te ronden. Om de fans extra in de watten te leggen, besluiten ze langer te concerteren dan gewoonlijk. De grootste hits komen aan bod en als collector’s item wordt na afloop van elk concert een instant-live-cd en USB-stick te koop aangeboden met daarop de meest opmerkelijke momenten van de avond. VTM besluit vanaf vrijdag dertig september 2011 op zoek te gaan naar de mannelijke hoofdrolspeler voor de Clouseau-musical “Domino”. Via een afvalrace hopen ze een nieuwe volksheld à la Koen Wauters te vinden. Juryleden van dienst zijn Frank Van Laecke, Vera Mann en Stany Crets. In deze musical zullen alle Clouseauhits worden uitgevoerd in één verhaal. Het verhaal is verzonnen, in de stijl van de ABBA-musical “Mamma Mia!” en de Queenmusical “We Will Rock You” en is geschreven door Frank Van Laecke en Allard Blom. Van Laecke staat tevens in voor de regie, Martin Michel verzorgt de choreografie en Clouseau-producer Hans Francken is muzikaal leider. De belangrijkste rollen worden vertolkt door onder anderen Deborah De Ridder, Ivan Pecnik, Maaike Cafmeyer en Mark Tijsmans. De mannelijke hoofdrolspeler, gezocht via de VTM- talentenjacht, is Alexander Metselaar, de winnaar van deze wedstrijd. De eerste show heeft  de achtste maart plaats en na vier try-outs heeft de elfde maart 2012 in de “Stadsschouwburg” van Antwerpen de première plaats. De laatste van in totaal zesenveertig voorstellingen wordt gespeeld op tweeëntwintig april. De musical- en Clouseauliefhebbers blijken echter van in het begin al niet toe te happen. Regelmatig wordt voor halfvolle zalen gespeeld. De fans laten weten dat ze Koen en Kris te zeer missen. VTM wijt de flop aan de heersende crisis. Wat wel een hart onder de riem van de fans is, is dat Koen en Kris laten weten dar er in 2013 een nieuw album komt en dat ze opnieuw gaan optreden.

De eerste april 2013 verschijnt bij Parlophone Music België in de reeks “Alle 40 goed” een dubbelaar met daarop veertig hits van Clouseau, beginnend met En dans en eindigend met een liveversie van Wil niet dat je weggaat. De tweeëntwintigste juni 2013 lezen we in “Het Belang van Limburg” dat Kris Wauters klaar is voor een nieuwe stap. “Ik wil een gezinsleven zoals dat van Koen. Ik nader de vijftig en dat zet me aan het denken. Mijn droom is om ook twee of drie kleine mannen te hebben. Ik heb sinds kort een nieuwe vriendin, maar babyplannen heb ik nog niet.” Kris was al eerder gehuwd en woonde een tijdlang samen met Suzy van de Pol tot die relatie in 2009 werd afgebroken. Veel heeft Kris over zijn relaties nooit losgelaten omdat hij in tegenstelling tot Koen, zijn privéleven het liefst van al verborgen houdt. Kris voelt zich trouwens nauw betrokken met het gezin van Koen. Hij is immers de peter van Koens dochter Zita. Na drie jaar komt er een nieuwe single op de markt als aanloop naar een nieuw album en dat is Vliegtuig dat de eerste oktober 2013 wordt gelanceerd, geschreven door Koen en Kris op tekst van Stefaan Fernande. Kris: “Vliegtuig is een fantastische song. Heel speciaal, iets wat we nog nooit gedaan hebben. Niet helemaal voor de hand liggend in opbouw en je moet de tekst echt laten inzinken. Maar het is een song die je nooit meer loslaat eens je hem echt kent en die je niet na tien luisterbeurten beu gehoord bent. Wij zijn beiden geweldig enthousiast en écht blij dat we er eindelijk mee naar buiten kunnen komen“. De twaalfde oktober staat het nummer al op één in de Vlaamse Top Tien. De zesentwintigste van die maand staan ze helemaal boven aan de Radio 2 Top Dertig.

Op vrijdag 22 november 2013 brengt Clouseau zijn elfde Nederlandstalige studioalbum uit, het eerste na een muzikale sabbatperiode van vier jaar. Het album heeft geen titel en heet dus gewoon “CLOUSEAU”, kort maar krachtig. Kris Wauters, die ook nu weer samen met Hans Francken voor de productie instond, wil op hun website het volgende kwijt: “Er is lang en veel gepraat en gespeculeerd over een titel. Er zijn veel woorden gevallen maar geen enkel raakte de perfecte snaar of dekte de lading in zijn geheel. Eén songtitel eruit halen zou de andere songs oneer aandoen. Want we geloven dat dit één van onze beste albums is en een sterk collectief waarop elk nummer en elke noot zijn plaats heeft. We zijn vier jaar weggeweest, wat we nu naar buiten brengen is ons nieuwe visitekaartje. Vier jaar afwezig zijn, is lang. Toch hebben we nooit het gevoel gehad vergeten te zijn. Omdat fans massaal berichtjes bleven sturen, onze website of Facebookpagina bezochten of ons persoonlijk lieten weten dat als wij klaar zijn voor iets nieuws, zij er zullen staan. En dat deed deugd. Daarom vroegen Koen en ik ons af hoe we deze mensen, deze fans iéts extra konden bieden. Het antwoord kwam er in de vorm van een uitdagend idee: “Waarom niet onze trouwste fans ons album als allereerste bezorgen? Nog voor de cd in de winkel te koop is! Maar omdat we onmogelijk zelf bij iedereen thuis langs kunnen gaan om hen een album te bezorgen, hebben we bpost aangesproken om hulp. Eén klik op de Clouseau-website www.clouseau.be, je laat je gegevens achter, bestelt, betaalt de cd en bpost engageert zich om elke cd-bestelling van “CLOUSEAU” op donderdag eenentwintig november te brengen naar waar de fans willen: thuis of op het werk, in eeen van de 1250 afhaalpunten of in een bpack 24/7 pakketautomaat. Vanaf vrijdag tweeëntwintig november was de cd  ‘CLOUSEAU’ te koop via alle normale verkooppunten. Met de daaropvolgende selecties uit dit album zit er voor Koen en Kris slechts één nummer één in en dat dankzij Radio 2 en hun Vlaamse Top Tien, want daarin staan ze de achtste februari 2014 bovenaan met Kan het niet alleen, geschreven door Kris Wauters en Stefaan Fernande. De volgende singlekeuze Laatste keer staat de twaalfde juli op achttien in de Radio 2 Top Dertig en op drie in de Vlaamse Top 10. Ziel geraakt in diezelfde lijst op zeven en Onvoorwaardelijk vrij op drie. Belofte maakt schuld. De eerste april 2014 staat Clouseau opnieuw op de bühne. Een kijkje in hun agenda leert ons het volgende: 1 april  “Den Amer” te Diest, 4 april “Sonybel Studio’s” te Heist-op-den-Berg, 26 april “Ancienne Belgique” in Brussel, 28 april “De Roma” in Antwerpen, 1 mei “De Soeverein” te Lommel, 3 mei “Ethias Congrestheater” te Hasselt, 10 mei ” Casino Kursaal” te Oostende, 17 mei “Schiervelde” te Roeselare.

Jarenlang visten ze achter het net, de Nederlandse Toppers oftewel Gerard Joling, René Froger en Jeroen van der Boom, maar in 2015 happen Koen en Kris toe. Met wat aangepaste  trots op zijn Hollands staat Clouseau zij aan zij met de Toppers tijdens de “Amsterdam ArenA concertreeks” op zaterdag 23, zondag 24, vrijdag 29 en zaterdag 30 mei. Op de affiche staan ook: Willeke Alberti, Village People, Barry Hay, Dré en Roxeanne Hazes en Edsilia Rombley. Woensdagochtend drieëntwintig september 2015 gaat de nieuwe Clouseau-single Zin Om Te Bewegen in radiopremière op antenne. Het is een aanstekelijke up-tempo popsong en het visitekaartje van een gloednieuw album dat in het voorjaar van 2016 zal verschijnen. Zin Om Te Bewegen is vanaf vrijdag vijfentwintig september beschikbaar op iTunes en alle digitale (streaming) platformen. Kris Wauters: “We zijn zeer enthousiast over onze nieuwe single! Zin Om Te Bewegen is voor ons weer net helemaal anders dan alles wat we ervoor hebben gedaan en toch honderd procent Clouseau. Zelden zoveel opwinding gevoeld bij de lancering van een nieuw nummer!” Eerder die septembermaand zetten Koen, Kris en een vijftigtal figuranten “Hotel NH” Gent Belfort op stelten voor de opname van de bijbehorende videoclip. Hierin  zien we de broers Wauters als rebellerende bellboys aan het werk: hoe ze alle hotelgasten en personeel op sleeptouw nemen voor een swingend feestje door de gangen van het hotel. De videoclip is vanaf begin oktober in première te bekijken op de Facebookpagina van de band. De derde oktober staat Clouseau op één in de Vlaamse Top 50 en op acht in de Radio 2 Top Dertig. Qua timing hoef je Koen en Kris niets meer te leren, ook niet om hun publiek te teasen en warm te maken voor een nieuwe concertreeks. Woensdag de zestiende december 2015 kon je al vanaf tien uur ‘s ochtends tickets bestellen voor “Clouseau Danst” op vrijdag negen en zaterdag tien december 2016, inderdaad een jaar later, in het “Sportpaleis” van Antwerpen. De vorige edities waren in het totaal goed voor honderdtwintig optredens, oftewel 1.808.477 aanwezigen.

Vrijdag de twaalfde augustus 2016 staat Clouseau geprogrammeerd tijdens de vernieuwde editie van “Marktrock” in Vilvoorde samen met  Slongs Dievanongs, Gers Pardoel, Stan van Samang en Regi.

tekst en research: Marc Brillouet

© 2016 Daisy Lane & Marc Brillouet

 

 

 

Wim De Craene

Naar aanleiding van de uitzending op de achtste september 2014 van Belpop op Canvas, gewijd aan de carrière van Wim De Craene, lezen we in “Humo” daarover het volgende: “Op veertien september 1990 parkeerde Jean Blaute zijn fonkelende bolide nét niet tegen een Brusselse tunnelmuur toen hij op de radio hoorde dat Wim De Craene op zijn veertigste het tijdelijke met het eeuwige had verwisseld. Maar om te zeggen dat er met diens dood een rouwmantel over Vlaanderen werd gedrapeerd, is overdreven. Daarvoor had De Craene de voorgaande jaren net iets te vaak geprobeerd om zijn uitstekende reputatie de nek om te wringen, denk maar aan Breek uit jezelf of Enkel in een broekje. Aan dat overlijden wordt in die Belpop-aflevering opvallend weinig aandacht besteed. Officieel stapte De Craene met een overdosis geneesmiddelen uit het leven, maar zijn zoon Ramses verklaarde in Humo dat zijn vader volgens hem vermoord was. Al was het toen te laat om die these te onderzoeken.” Alvast boeiend genoeg om die carrière eens nader onder de loep te nemen.

Wim werd de dertigste juli 1950 geboren als Willem, Marcel De Craene te Gent in een groot katholiek gezin: hij was het vierde kind in een kroost van zeven, verdeeld over vier jongens en drie meisjes. Als kind liep hij school in Melle en was een actief lid in de plaatselijke jeugdbeweging. Hij klust tijdens zijn studies her en der wat bij als onder meer schoorsteenveger en biertapper, zodat hij zich op zijn zestiende zijn eerste gitaar kan kopen. Om zich het gitaarspel eigen te maken, schaft hij zich het “Praktisch handboekje voor gitaar en ukulele” van Nonkel Bob aan. Met een aantal akkoorden in de vingers waagt Wim zich aan het zingen van enkele luisterliedjes en neemt deel aan een plaatselijke zangwedstrijd, wat hem iets later de kans biedt op te treden in Heusden in het voorprogramma van zijn toenmalig idool, de Limburgse bard Miel Cools. Wat we ons nu niet meer kunnen voorstellen is dat Wim daar tijdens een koude februarimaand met de fiets naartoe reed.

Na zijn middelbare studies, begint Wim aan de opleiding van verpleegkundige, maar omdat het podium roept breekt hij die studies vroegtijdig af en gaat zijn zijn kansen wagen in de toneelklas van het conservatorium in Gent. Op school in het gareel lopen, was nooit aan Wim besteed, daarvoor was hij te zeer een rebel. De wil om te studeren is er wel, maar de slaagkans zo goed als nihil. Hij is achttien wanneer hij besluit zanger-gitarist te worden bij de folkgroep Ja uit Wetteren. Dit zou een verhaal van korte adem worden, want Wim was zo begeesterd door de kleinkunst die toen grote sier maakte in Vlaanderen dat hij voor die muzikale richting koos. Vooral talent uit Nederland sprak hem aan: boegbeelden als Herman van Veen, Ramses Shaffy. Tijdens een bezoek aan de “Muze” in Antwerpen geraakt hij gefascineerd door de sfeer die daar heerst en leert uit gesprekken dat hij zijn heil beter in Amsterdam kan gaan zoeken en zijn kansen gaat wagen. Daar op zijn achttiende aangekomen, zoekt hij contact met Ramses Shaffy die hem de knepen van het vak leert. Shaffy wordt zijn mentor en laat Wim optreden in zijn café chantant ” “‘t Cloppertjen” (Wim zal bij de geboorte van zijn zoon in 1974 hem Ramses noemen). Tijdens zijn optredens in Nederland kan Wim zijn eerste liedjes uitproberen en bij het publiek aftasten wat ze lusten en wat niet. Het wordt voor hem een perfecte leerschool. Op zijn negentiende leert Wim, Kamiel Pauwels kennen van het Antwerps theaterbureau “Spiraal”.  Kamiel was een soort doorgeefluik tussen kleinkunstartiesten uit Noord en Zuid. Kamiel onderkent meteen het talent van Wim en stelt hem voor aan Louis De Vries, toenmalig manager van The Pebbles. Die brengt hem in contact met mensen uit het vak. In 1970 brengt Wim onder zijn eigen naam op het MCA-label zijn  eerste single uit, de tango Recht naar de kroegen en de wijven, geschreven door François Villon en Jaap van de Merwe , met op de B-kant het door hemzelf geschreven Revolutie nr. 2.

Twee jaar later stapt Wim over naar platenfirma Decca en gaat daar samenwerken met producer Al Van Dam.  Van Dam was toen al bekend van zijn werk met De Strangers en Ivan Heylen. Technicus van dienst is Jan Vercauteren. Als eerste single is er op dit label het door Jacques van Tol en Wim bewerkte De kleine man.  Het dook in 1929 op in de revue “Lach en Vergeet” van Louis Davids. Uiteraard werd de tekst door Wim wat eigentijdser aangepast. Op de B-kant horen we Tante Emma. In 1973 is er zijn eerste album “Wim De Craene”, negen liedjes door Wim geschreven en twee door Jaap van de Merwe, De rode heuvel en ‘t Is om de poen te doen. Het openingsnummer De Boudewijn de Eerstestraat (Wim neemt hierin de rijkere klasse met graagte op de korrel) doet ons een beetje denken aan Waterloo Sunset van The Kinks. Door de bank wordt de bezetting sober gehouden: drum, piano, bas en akoestische gitaar. Op dit album hoor je heel duidelijk dat Wim nog sterk aanleunt bij de Nederlandse kleinkunst, hier en daar klinkt hij als een volleerd protestzanger.

Links en rechts hoort Wim van kennissen en collega’s dat het niet slecht zou zijn, mocht hij zich omringen met een band. Het zou zijn optreden zeker ten goede komen. Jean Blaute herinnert zich nog goed dat Wim last had van plankenkoorts. Een drankje voor het optreden kon hem wat kalmeren en gaf hem iets meer zekerheid tijdens het optreden. Zijn vriend William Van Keymeulen getuigt: “Hij was een onrustig dier, observeerde de zaal en het publiek en deed aanpassingen aan zijn speellijst op basis van zijn bevindingen. De vele malen dat ik compagnon du route was, trachtte ik dan ook de gesprekken altijd te duwen in de richting van allesbehalve van wat er komen ging. Die angst, want dat was het wel, verdween als een klik op de lichtschakelaar bij het eerste akkoord op zijn gitaar. “Mensen, schrik niet”, zei hij dan, “Ik ben het, Wim De Craene”, alsof hij een lijn trok die hij plots overschreed, een stap van de mens Wim naar de artiest De Craene.”

In 1974 loopt De Craene, Luc De Clus tegen het lijf die op dat moment in een balorkest speelt en onder meer John Larry begeleidt. Daarnaast speelt Luc ook bij de coverband Irish Coffee. Met enkele leden uit dat orkest, drummer Raf Lenssens, toetsenist Paul Lambert en bassist Ulrich Jacobs, richt Wim zijn eerste begeleidingsband op.  Wim had op dat moment schoon genoeg van die typisch Vlaamse kleinkunst en gaat samen met zijn band Nederlandstalige pop produceren, in het voetspoor van Johan Verminnen en Zjef Vanuytsel. Zes maanden lang gaan Wim en zijn kompanen intens repeteren. Hij krijgt tijdens het schrijven hier en daar wat steun van Luc De Clus. Dat resulteert in vier songs: Wat ben ik voor een mens, Lucio, Aram en Brussel dat ook de titelsong wordt van zijn nieuwe elpee die in 1975 verschijnt. De jongens hadden het plan opgevat een rockopera te schrijven naar het voorbeeld van “Tommy” van The Who, met als titel “Jan de Lichte” maar die geraakt nooit echt van de grond. Het nummer Aram was trouwens bedoeld als ouverture van die opera. Aan de opname van deze plaat is een intriest verhaal verbonden. Op een late novemberavond in 1974 keren Wim en zijn band terug van een optreden in Limburg. De auto van de muzikanten wordt aangereden door een dronken chauffeur waarbij Paul Lambert op slag wordt gedood en Raf Lenssens zwaargewond geraakt. Wim De Craene rijdt met de bestelwagen, waarin de instrumenten en het geluid-en lichtmateriaal zijn opgeborgen, achter hen aan, samen met zijn vriend William Van Keymeulen. Onderweg moeten zij bijtanken zodat ze pas een kwartier na het ongeval ter plaatse aankomen.

Omdat de plaatopname sowieso moet worden afgerond, de platenfirma zet Wim zelfs wat onder druk, moet hij dringend op zoek naar nieuwe muzikanten. De Craene stapt op zekere dag de platenwinkel van de familie Blaute in Zottegem binnen en vraagt aan hun zoon Jean recht op de man af of hij zijn nieuwe plaat niet wil producen. Blaute zegt ja en trommelt in allerijl een aantal muzikanten op, onder wie Firmin Timmermans, Nick Roland en Yvan De Souter. Die heren kenden mekaar al vrij goed, want ze speelden in de toenmalige band van Johan Verminnen. Blaute neemt ook de arrangementen van de resterende nummers voor zijn rekening. Een van de songs is de inmiddels tot een klassieker uitgegroeide Rozane, met op de keerzijde een soort hommage aan een zekere Sara. Sara is eveneens een liedje uit de onafgewerkte opera “Jan de Lichte”. Hier hoor je erg goed dat Wim zich voor zijn liedjes graag liet inspireren door mensen die hij vrij goed kende, maar dat hij hen niet altijd met hun echte naam vernoemt.. Zo schreef hij Rozane voor zijn toenmalige vriendin Chris Thys, die we later leren kennen in haar rol van de ex-vrouw van Witse. Rozane is een soort mix van klassieke kleinkunst gekoppeld aan pop. Blaute weet nog goed dat hij tijdens de opname het onderste uit de kan haalde. Wim gunde hem die vrijheid. Als je dit nummer in de context van de rest van de plaat beluistert, dan hoor je dat hier een andere producer aan de knoppen zit. De tien eerder opgenomen songs werden door Al Van Dam geproduceerd, de overige drie door Jean en dat is duidelijk te horen ook. Rozane wordt meteen op single uitgebracht, grijsgedraaid, maar niet bekroond met een hitnotering. Tijdens onze babbel, vertelt Ramses dat er volgens officiële cijfers slechts 456 exemplaren van verkocht werden. Maar de naam Wim De Craene krijgt door dit nummer een enorme positieve boost. Wim moet in een hogere versnelling schakelen, want hij rijgt het ene optreden na het andere aan elkaar.

Never change a winning horse, dacht Decca, trommelt dezelfde muzikanten en producer op en spoort hen en Wim aan zo snel mogelijk nieuwe songs te schrijven én in te blikken. In de maand juni 1975 verschijnt De Craenes wellicht meest succesvolle langspeler “Alles is nog bij het oude”, verschenen op het Omega International-label, met daarop, naast de titelsong, als uitschieter een van zijn meest geliefde nummers Tim, dat hij opdraagt aan zijn pasgeboren zoon Ramses. Die voornaam paste niet zo goed binnen de tekst en daarom gebruikte Wim dan maar de voornaam van de zoon van een van z’n beste vrienden. Dit is een song waar Blaute zijn stempel op heeft gedrukt, net als op Rozane. Blaute is jong en wil wat, zich onder meer bewijzen. Jean is na al die jaren nog zo trots op dat nummer dat hij die partituur nog altijd in zijn bezit heeft, zowat de eerste keer in zijn leven dat hij een partituur volledig had uitgeschreven vooraleer ze naar de studio trokken. Tim valt op door de lengte van de song, bijna zes minuten, reden dat het nadien ook niet op single verscheen. Het was in die jaren zeventig in dat popgroepen hun nummers meer gingen uitspinnen. De tijdsduur deed er haast niet meer toe. Tim werd op dat moment ook niet zo vaak gedraaid op de radio, pas jaren later is het een heuse klassieker geworden en goed voor een nominatie in “De Eregalerij” van Radio 2 en Sabam for Culture.  Er werd, voorafgaand aan de opname van het album, grondig geoefend in een zaaltje vlak tegenover café “De Kneut” in Wetteren. Wim was de dag voor de opname erg rusteloos, heel onzeker, ei zo na in paniek dat het hem niet zou lukken. Maar Jean weet hem op zijn gemak te stellen. En kijk, tijdens de opnamen ‘s anderendaags voelt Wim zich nummer na nummer groeien. Naar de avond toe staan er al vier nummers op band. Zij nemen op in de bekende “Studio Jet ” in Brussel en Wim schrijft samen met Jean Blaute De Gokkers. Op deze plaat covert hij erg opvallend “5 uur” van de hand van zijn mentor Ramses Shaffy. Het is een intimistische versie geworden: de stem van Wim, alleen begeleid door de piano en de bas. Een van de singles uit dit album is Portret van gisteren met op de B-kant Rozerood-oranje, waarbij het aanwezige instrumentarium alle registers mag opentrekken. Iedereen is het erover eens, dit is echte popmuziek die Wim en zijn band neerzetten. Hij wordt door velen van zijn collega’s omhelsd als de toonzetter van het toenmalige Nederlandstalig lied. Hij lijkt erin te slagen zich te verzetten tegen het etiket kleinkunstenaar dat hem van in het begin werd opgekleefd.

De periode tussen 1975 en 1977 gaat Wim met zijn band intens optreden. Niet alleen in jeugdclubs, maar ook in de theaterzalen van diverse Vlaamse culturele centra. Dit ligt hem erg goed. Hier kan hij een intieme sfeer oproepen waarin hij als zanger-gitarist centraal staat, omringd door een akoestische gitaar en een bas. Naast deze trio-aanpak, gaat Wim ook optreden met een nieuwe band. Hij komt in contact met de Duitse groep The Headband uit Keulen: pianist en arrangeur Mike Herting, gitarist Jan Reimer en drummer Man Breuer. Luc De Clus blijft van de partij en samen trekken ze in 1977 de studio in voor de opname van het album ” Wim De Craene … Is ook Nooit Weg”. In de studio wordt een extra beroep gedaan op gitarist Lieven Coppieters, toetsenist Tars Lootens en bassist Erik De Wolf. Als producer wordt de Nederlander Tim Griek ingehuurd (ooit nog muzikant bij de bekende groep Ekseption). Aan de plaat wordt meegewerkt door drie arrangeurs: Steef Verwee, Mike Herting en Tars Lootens, die ervoor zorgen dat de plaat qua klank rijkelijk varieert. De arrangementen klinken door de bank behoorlijk sober. Wim kiest deze keer voor haast uitsluitend eigen composities. De melodie van Canon is van Mike Herting en de tekst van Sylvia schreef hij samen met Jan De Vuyst. Herting is nogal tuk op jazzrock en Wim laat hem dan ook graag zijn gang gaan in de instrumental Call-Out die behoorlijk opvalt tussen de rest. Ook vrij jazzy klinkt het nummer Psilocybe Mexicana. Als je goed de oren spitst, hoor je dat Wim over mushrooms zingt en daar hoeven we geen extra uitleg bij te geven. Veel gedraaid uit deze langspeler is Mensen van achttien dat Wim vol overtuiging samen met Della Bosiers zingt. Als single wordt gekozen voor Marcellino, gekoppeld aan een remake van Stad, dat een heel andere invulling krijgt dan op zijn eerste elpee. Datzelfde jaar ontmoet hij tijdens “Zomerhit” van Radio 2, Erik Van Neygen. Hij stapt met Erik naar platenfirma Decca die op hun Omega International-label de single Spoedberichtoorspronkelijk een nummer van Tom Jans en door Erik van een Nederlandstalige tekst voorzien- uitbrengen.  Van Neygen tekent zelf voor de B-kant Ik wil je niet storen. In de studio wordt hij onder anderen bijgestaan door Jean-Marie Aerts en producer van dienst Wim De Craene.

Wim werkt ook samen met theatermaker Jan De Vuyst wat resulteert in de kindermusical “Help, ik win een miljoen”. De regie is in handen van André Vervaeke. Wim blikt samen met zangeres-actrice Mia Grijp vier liedjes in, waarvan Als je een miljoen had en Flatlied dat jaar op single worden gereleaset.  Leuk om naar te luisteren, zeker omdat Wim zich hier aan de in die tijd erg populaire disco waagt. Hier hoor je al een beetje dat Wim de typische kleinkunsttaal achter zich laat en wat losser uit de pols gaat schrijven, wat minder diepgravend. Hij ontpopt zich almaar meer tot een popartiest die veel plezier beleeft aan het schrijven en het uitvoeren van zijn liedjes.

In navolging van de in die tijd populaire Nederlandse programmareeks “Kinderen voor Kinderen” gaat de VRT van start met de productie “Vinger in de pap” waaraan Wim zijn medewerking verleent. Voor deze reeks schrijft hij liedjes als Ik heb een vinger klaar en Schoolloper.

In de vele babbels die we her en der voerden tijdens een rist Radio 2-programma’s gaf Wim grif toe dat hij de kleinkunst allang voor bekeken hield. Die liedjes kwamen hem soms de strot uit. Hij hield meer van liedjes met wat swing waarmee hij iets vlotter uit de hoek kon komen. Vooral dan wanneer hij ze kon brengen met zijn band, niet meer solerend in zijn eentje met alleen maar zijn akoestische gitaar op schoot. Die eenzaamheid op het podium had hij wel gehad. In 1980 mag er weer extra brood en een nieuw album op tafel komen. Steeds maar op zoek naar een nieuwe sound verzamelt hij deze keer bassist Alain Goutier om zich heen samen met drummer Chris De Braekeleer, gitarist Nicolas Fiszman en pianist Marc Malyster. Trouwe man van dienst is en blijft Luc De Clus. Malyster speelde een tijdlang bij de band van Zjef Vanuytsel. Wim had in de studio van Marc in Gent een aantal demootjes opgenomen en van het een kwam het ander. Dat andere was dat Malyster voor Wim de arrangementen uitschreef en bij hem thuis de fundamenten van de nieuwe nummers inblikte. Die worden nadien tijdens de maand september 1980 in de studio verder aangevuld en uitgewerkt. Wim moderniseert. Er wordt tijdens de opnamen gretig gebruikgemaakt van de computer die zijn intrede in de studio heeft gemaakt. Je zou kunnen zeggen dat daardoor zijn muziek een beetje koeler ging klinken zoals een pak van de platen die in de eighties werden opgenomen. Marc Malyster is in de “Shiva Studio” in Brussel de producer van dienst, bijgestaan door technicus Robert Van Hove. Het valt op dat op het album “Perte Totale” meer gerockt wordt dan op de vorige. Je hoort meer rockende gitaren en ook de synthesizers zijn gul aanwezig. De elpee wordt speels ingezet met St.-Tropez “samen in een busje vol naar St.-Tropez, ach wat is dat rijden zo fijn!” Naast de titelsong passeren nog zeven chansons de revue waaronder Zonder benzine, De renner en Auto & garage. De respons op de plaat is oké. De band voelt zich zo in zijn sas dat zij als Perte Totale gaan optreden. Wanneer de VRT in 1981 een preselectie op het getouw zet met het oog op deelname aan het “Eurovisiesongfestival” worden uit honderdvierendertig inzendingen, zesendertig kandidaten geselecteerd die tijdens drie voorronden met telkens twaalf kandidaten strijden voor een plaats in de finale. Naast artiesten als Jo Vally, Gene Summer, Cindy, Nancy Dee en Liliane Saint-Pierre neemt ook Perte Totale mee met het door Wim geschreven Compagnie Verliefd. De overwinning gaat uiteindelijk naar Emly Starr met Samson, van de hand van Kick Dandy en Penny Els. Zij bereikt de vierde april in Dublin de dertiende plaats. De overwinning gaat naar Engeland en naar Bucks Fizz met Making your mind up. In 1981 levert Perte Totale tien songs voor  ”Pas Op”, het eindejaarsprogramma van de Socialistische Omroep, onder meer Lege buik, Gebedje, Nooit meer oorlog en Kerelslied. Die liedjes worden een jaar later verzameld op het album “Pas Op” en uitgebracht op het Racoon-label.

Het jaar nadien zijn ze te horen in twee nummers op de VARA-plaat “Boos Blijven” waaraan ook Bram Vermeulen, Vuile Mong en de Vieze Gasten en Lavvi Ebbel hun medewerking verlenen. Perte Totale brengt Fascisme is Moord en Solidariteitslied

In 1982 zingt Wim op het Racoon-label een cover van Ik kan geen kikker van de kant afduwen van het Nederlandse Lowland Trio, geschreven door Peter Koelewijn, en staat daar de twintigste maart 1982 mee op de negende plaats van de Vlaamse Top Tien. De Craene komt nog maar eens op de proppen met een nieuwe bezetting, met deze keer in de line-up: bassist Erik De Wolf, toetsenist Peter Bauwens die hier en daar Marc Malyster vervangt en drummer Marc Van Herzele, al beslist Wim een tijd later zonder drummer door te gaan. Luc De Clus is niet zo tevreden met de nieuwe draai die Wim nog maar eens aan zijn carrière geeft. Na Ik kan geen kikker van de kant afduwen houdt hij de jarenlange samenwerking, acht jaar om precies te zijn, voor bekeken. Niet alle fans zijn tuk op die nieuwe aanpak. Dit is té veraf van die prachtige nummers van zijn eigen hand. Verminnen vertelde ons dat hij vermoedt dat dit een soort wanhoopspoging van Wim was. Hij wou meer erkenning krijgen en er was ook de nood en behoefte aan geld. De Craene wou zich losmaken van zijn oude aanhang en mikken op een jonger publiek. Maar die vinden hem te oud, duidelijk passé. Als tegenzet lanceert hij in 1982 de single Hoor waarmee hij een knipoog maakt naar de Britse new wave, maar ook dit blijkt een slag in het hitwater.

Wim vindt in 1983 de tijd rijp voor zijn zesde album ” Kraaknet”, uitgebracht op het Ariola-label. Er wordt opgenomen in de “Shiva Studio” met deze keer als producer Dirk Bogaert, die we nog kennen van zijn producties voor de groep Luna Twist. Het lijkt alsof Wim opnieuw een beroep doet op zijn kleinkunstverleden. Marc Malyster neemt samen met Wim vooraf de demoversies op, die nadien in de studio worden afgewerkt. Marc speelt op het klavier en de synthesizer en waar nodig wordt zijn spel aangevuld met blazers enz… Intussen heeft ook de computerdrum zijn plaats opgeëist. De cd zet in met een song die nadien in één adem met Wim vernoemd zal worden, Kristien. Met dat lied had hij behoorlijk goed gescoord tijdens de editie van “Eurosong ’83″. Er hadden dat jaar drie voorrondes plaats met in de tweede voorronde drie zangers: Gene Summer, Bart Kaëll en Wim De Craene. Daar zong Wim naast Kristien ook het nummer Gisteren. Wim geraakt met Kristien tot in de finale samen met onder meer Sofie, Yvette Ravell en Gene Summer. De overwinning gaat, na heel wat gevit, naar de alternatieve deelname van Pas De Deux met Rendez-Vous. Zij eindigen de drieëntwintigste april 1983 in München tijdens de achtentwintigste editie van het “Eurovisiesongfestival” op de achttiende plaats. De overwinning gaat dat jaar naar Luxemburg met Si la vie est cadeau gezongen door Corinne Hermès.

Op zijn deelname krijgt Wim links en rechts kritiek, maar hij probeert de pers diets te maken dat hij op die manier ook weleens de sprong naar het buitenland wil wagen. Tijdens de opname van de elpee “Kraaknet” liep Wim al met de idee rond er een rist theateroptredens aan te koppelen. Kristien mag daarom inzetten met wat theatereffecten, een donderslag hier en daar. In het totaal worden er tien songs opgenomen. Naast Kristien sieren nog vier andere voornamen de hoes: Rikky, Jan, Titine en Lizette. Op deze plaat één vertaling, de rest is van de hand van Wim. Kraaknet is oorspronkelijk Mes idées sales van Jacques Dutronc van diens elpee ” Guerre et pets” uit 1980, geschreven door Serge Gainsbourg. Kristien wordt de eerste single, gekoppeld aan Matilda. De vijftiende oktober 1983 staat Wim ermee op de eerste plaats in de Vlaamse Top Tien. Als tweede single is er Rikky, echte eightiespop, met als hoogste score in diezelfde Vlaamse Top Tien de vierde februari 1984, plaats vijf.  De B-kant is voorbehouden voor een cover van Ramses Shaffy, An en Jan (tot in de dood), dat Shaffy al in 1971 had toevertrouwd aan zijn elpee “Zonder bagage”. In de pers lezen we dat De Craene zich almaar meer laat horen als een soort chansonnier. Hij klinkt minder rebels en laat zijn zachtere aanpak bovendrijven. Ook de arrangementen zijn minder agressief. De opgewekte nummers worden vooral tijdens de optredens in jeugdclubs uit de kast gehaald. Dan worden vooral de hits gespeeld. In de culturele centra kan het tragere, het serieuzere werk worden aangesneden. Met “Kraaknet” gaat Wim dus op tournee. Hij kiest voor een kleine bezetting: hijzelf op de gitaar, daarbij gesteund door Marc Malyster en Peter Bauwens. De piano en de synthesizers doen wonderen en maken het mogelijk dat er met een veel kleinere band gespeeld wordt. In die tijd trekt iemand als Johan Verminnen op tournee met als enige muzikale ruggensteun Tars Lootens. Hun optredens blijven op die manier betaalbaar én lucratief.

Raar maar waar, de periode die volgt na de release van “Kraaknet” en het scoren van een paar hits, blijkt Wim almaar meer uit de belangstelling te verdwijnen. De pers en de mediamensen zijn unaniem lovend, maar Jan Publiek drukt hem niet echt aan het hart. Zijn platenfirma laat hem weten dat er amper vijfduizend exemplaren van “Kraaknet” over de toonbank zijn gegaan. We herinneren ons nog hoe Wim in die tijd een beetje hopeloos werd, ons tijdens een babbel links en rechts liet weten dat hij het dan toch maar anders ging aanpakken en verpakken. Wie hem altijd erg op handen is blijven dragen, zeker toen, is de VRT, vooral Radio 1 in het bijzonder. Samen met Linda Lepomme, Marijn Devalck en Leen Persijn neemt Wim voor de VRT in 1985 de kinderelpee “De blauwe olifant” op, geschreven door Gaston Nuyts en José Fleurackers. Wim neemt onder meer de titelsong voor zijn rekening. De VRT is erg gul voor hem en gunt hem vijftig minuten zendtijd tijdens een televisiespecial rond Wim De Craene. Hij laat al zijn bekende liedjes, van Rozane en Tim tot en met Recht naar de kroegen en de wijven, de revue passeren. Tussendoor neemt Wim rustig de tijd om met het publiek te praten. Datzelfde jaar zingt hij voor het album “Jan Puimège Hommage” het nummer Over jou.

Marc Malyster maakte ooit deel uit van The Veterans samen met Gus Roan die voordien nog deel bij The New Inspiration had gespeeld. Via Marc leert Wim, Gus kennen. Gus wordt gitarist bij De Craene en in de slipstream daarvan ook een trouwe vriend. Die samenwerking klikt zo goed dat Gus de producer wordt van wat later Wims laatste album zal blijken te zijn. Het is Gus die zelf gaat aankloppen bij platenfirma Dureco met de smeekbede nog eens een album van Wim uit te brengen. Wim was in die periode verzot op het repertoire van France Gall en daardoor ook op de man die voor haar repertoire zorgde, haar echtgenoot Michel Berger. Wim kocht ook al haar platen en werd willens nillens door die stijl beïnvloed. Hij luisterde haast elke week naar een nummer als Débranche en was daar zo kapot van dat hij dat als muzikale leest gebruikt voor Breek uit jezelf. Wim wil voor zijn volgende single geen risico nemen en gaat op zoek naar een ritme dat zeker zal aanslaan. Vandaar die blauwdrukkeuze. Het nummer is terug te vinden op de elpee “Via Dolorosa” die in 1988 verschijnt. Tien songs in het totaal. Gus pusht Wim verder in de richting van de pop: méér synthesizers en artificiële drums. Marc schrijft samen met Wim de titelsong. Die kiest ervoor de rest van de songs zelf te schrijven en het coveren deze keer aan de kant te laten. Het moet uit zijn eigen koker komen. Hij vertelde ons dat hij qua stijl een voorbeeld nam aan populaire Franse jongens die het klappen van de commerciële zweep kenden. Julien Clerc was zo iemand in die Franse jaren tachtig en niet te vergeten Michel Sardou. Tekstueel schijnt de zon niet zo in zijn toenmalige liedjes. Vrienden hadden al gemerkt dat Wim vaak zat te piekeren, in zijn geest eerder de nacht dan de dag opzocht. Ondanks het succes van Breek uit jezelf wordt het album geen hoogvlieger. Critici vinden de plaat door het overmatige gebruik van synthesizers en computerdrums té koud, té steriel.

De Craene kiest ervoor zijn groep te ontbinden en voortaan on the road te gaan met een kleine bezetting: hij met zijn stem en gitaar, begeleid door Marc Malyster op toetsen (volledig geprogrammeerde synthesizers, bas en drums incluis). Voor zo’n vijftienduizend frank per optreden kan je hen beiden in die dagen boeken. In 1988 is er de single Vrijwillig, gekoppeld aan Desperado. Radio 1 brengt het album “Neem je tijd – zestien covers” op de markt met daarop een pak vertalingen door onder anderen Kris De Bruyne, Jan De Wilde en De Nieuwe Snaar. De hoes is volledig gebaseerd op “Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band” van The Beatles. Wim covert, in een productie van Radio 1-producer Frank De Maeyer, Lied van Azima van France Gall en Onderweg naar Kerstmis van Chris Rea dat op het Ariola-label in 1989 op single verschijnt. In 1981 had Wim al eens een kerstsingle opgenomen in een gezamenlijke productie van Gus Roan en Marc Malyster Ding Dong Christmas Song. Hij zingt dit samen met Sofie, The Veterans, Venus, Ricky Gordon, Nancy Dee en Perte Totale.

In opdracht van Tele-Onthaal Limburg vzw zingt en schrijft Wim in 1988 voor het album “Helemaal vrijwillig” het nummer Vrijwillig.

1989 is het jaar dat VTM zijn entree in de wereld van de commerciële televisie maakt . “Tien om te Zien” is bij hen onder meer een schot in de roos, maar ook door hen voelt Wim zich gepasseerd. Hij brengt op het Carrere-label het nummer (Alleen= maar alleen) Leen uit. Gus Roan vertelde ons iets later dat Wim dat goedkope succes van VTM niet zinde. Bij de VRT was hij al jaren een vaste waarde. Bij VTM zag hij dat zelfs de zingende bakker uit de buurt aan bod kwam. Dat kon volgens hem niet door de beugel. Het non-talent kreeg een open doekje en dat kon De Craene moeilijk verwerken. Toch doet hij een knieval en neemt in 1990, in een productie van Yannick Fonderie, het luchtige Enkel in een broekje op. De Vlaamse Top Tien blijft echter buiten hitbereik.

De veertiende september 1990 pleegt Wim op zijn appartement op de Frère Orbanlaan in Gent zelfmoord door het innemen van een overdosis geneesmiddelen. Zijn vriend William Van Keymeulen getuigt daarover: “Persoonlijk geloof ik nog altijd niet in de zelfmoordtheorie. Ik heb Wim in zijn laatste weken nog meerdere malen ontmoet en lang gesproken en hij had nog altijd hoop in de toekomst. Maar ik weet, schijn kan bedriegen. Vast staat zeker dat hij heel hard in de knoop lag met zichzelf, hij at en sliep niet meer. Hij nam pillen om te slapen en pillen om wakker te worden. Daardoor pleegde hij een enorme roofbouw op zijn lichaam en méér dan waarschijnlijk is de combinatie van dit alles hem uiteindelijk fataal geworden.”

Wim De Craene laat een erfenis van zeven albums en twintig singles na, goed voor een honderdtal liedjes. Wim De Craene werkte hieraan samen met vijf verschillende producers en zeven verschillende arrangeurs. Ze vulden elk op hun manier hun opdracht in: Al Van Dam produceerde op een wat ouderwetse manier, een productie die in schril contrast staat met de aanpak van Gus Roan, die naast zijn werk met Wim in  de jaren tachtig tientallen gouden platen als producer en songschrijver op zijn actief schreef. Tussendoor werkte Wim samen met Jean Blaute, Mike Herting en Marc Malyster, drie arrangeurs die, elk op hun manier, de akoestische aanpak van Wim haast eigenzinnig benaderden.

In 1992 schrijft Dimitri van Toren als hommage aan Wim ” Wim De Craene…is ook nooit weg”, uitgebracht op het IMC-label in een productie van Pieter Koster. “Ik zag hem voor het eerst, ik meen in 1970, op een podium in Boechout, o ja en hoe. Hij stond daar achter de micro alsof hij versteend was en zo wijdbeens met de rug naar het publiek toe. Dat was zijn act, en dan wachtte hij tot het stil was, doodstil, en dan pas draaide hij zich langzaam om, sprak dan plechtig: een goede avond allemaal samen”, en dan met een kreet: “schrik niet, hier staat Wim De Craene!” Het liedje staat ook op zijn album “En dan weer daar”. In 1985 brengt Rocco Granata op single het liedje Verboden Spel uit waarvoor Wim de tekst had geschreven. Het staat als B-kant op de single Paradiso. Tien jaar later zet Granata op de cd “Buona Sera M’n Vlaanderen” het nummer Bij Helene, dat hij voordien ook samen met Wim had geschreven, alsook op single het door hen beiden geschreven De Jordaanlegende. Eind 2015 wordt Rocco Granata, als voormalig immigrant, intens geraakt door de vluchtelingencrisis. Om die reden brengt hij Verboden Spel ten voordele van de vluchtelingen uit. Hij wil er geen eurocent aan verdienen.

Na zijn dood werd Wim vaak gecoverd. Een greep uit het rijke aanbod: in 1992 Rozane op het album “Vlaamse Helden” van Hans de Booy, in 1997 Ik wil van je houden op de cd “Prêt à porter” van Yasmine, in 1998 op het album “Hommages II” van Mama’s Jasje Kristien, in 2001 Sabien Tiels met Tante Emma uit haar album “Optie adoratie”, een jaar later hetzelfde nummer op het album “De zotte avond” van Bart Van den Bossche, in 2005 Maarten Cox met Breek uit jezelf uit zijn debuutplaat “Terugblik” en tot slot in 2011 Familie Segers met Rikky uit hun cd “Over andere mensen”.

De zevende juli 1995 heeft tijdens “Boterhammen in het park” een huldebetoon plaats aan Wim De Craene. Het is een gratis festival dat sinds 1990 jaarlijks plaatsvindt in de kiosk van het Warandepark in Brussel, georganiseerd door de AB en er treden Vlaamse en Nederlandstalige artiesten op. Datzelfde jaar wordt Wim de drieëntwintigste september in Wetteren muzikaal gehuldigd. Dat gebeurt daar eveneens de zevende en de achtste januari 2000. Datzelfde jaar brengt Marijn Devalck de single Lied voor Wim op de markt. Hij had dat al vijf jaar eerder opgenomen. Daar hoort dit verhaal bij: “Wim en ik elkaar leerden elkaar kennen tijdens onze comebackperiode. Eind jaren tachtig schreef Wim liever commerciële liedjes om op die manier een hit te kunnen scoren, terwijl ik als freelance-acteur aan de slag ging en ook probeerde liedjes te schrijven. Wij ontmoetten elkaar tijdens de eerste uitzendingen van “Tien om te zien”. We voelden er ons geen van beiden thuis tussen Def Dames Dope, Good Shape en aanverwanten. Dat schiep een band en we vatten het plan op om samen een liedje te schrijven. Toen ik de muziek klaar had, kwam op veertien september 1990 het bericht van Wims dood. De melodie verdween in een schuif. Twee jaar later, op vakantie in Bretagne, schreef ik tijdens een slapeloze nacht er zelf de woorden bij. Eenmaal de klus geklaard, nam ik ‘s ochtends buiten de natuurfoto die nu op het hoesje van de single prijkt.”

De negende november 2004 wordt de song Kristien vereeuwigd tijdens “De Eregalerij” van Radio 2 en Sabam in het “Concertgebouw” van Brugge. Hier neemt een ontroerde zoon Ramses de honneurs waar. Diezelfde avond wordt ook Christine van Will Ferdy in de muzikale adelstand verheven en krijgt Liliane Saint-Pierre een “Ereplaats voor een Leven vol Muziek”. In 2007 zingt Andrea Croonenberghs haar versie van Rozane tijdens “Zo is er maar één” op Eén en wint daarmee in de categorie “Mooiste lied over vrouwen”. Twee jaar later brengt hiphopper Maesland tijdens datzelfde programma een opvallende versie van Tim in de categorie “Er was eens”.

Vrijdagavond de zeventiende september 2010 heeft in het Cultureel Centrum “Nova” te Wetteren de première plaats van de theatertournee gewijd aan de carrière van Wim De Craene die twintig jaar voordien overleed. Zoon Ramses verzamelt voor deze theatertour vijf zangers en zangeressen: Andrea Croonenberghs, Mira, Della Bosiers, Lander en Tom Van Landuyt. Die brengen afzonderlijk , soms in duet of allemaal samen, een zeer gevarieerd overzicht van het werk van De Craene. De theatershow tourt tot half december langs dertig culturele centra in Vlaanderen met daarin niet minder dan vijfentwintig songs die de veelzijdigheid van De Craene weerspiegelden. Datzelfde jaar verschijnt bij Universal een verzamel-cd in de reeks “Back to Back”. Wim wordt gekoppeld aan de grootste hits van Boudewijn de Groot. Met veel trots krijgt zoon Ramses eind december van dat jaar een gouden plaat overhandigd voor de verkoop van méér dan tienduizend exemplaren.

Zaterdag de vijfde september 2015 treden tijdens het kermisweekend in Wetteren een rist artiesten op op het pleintje tussen de Moerstraat en de Hoenderstraat, daar waar vroeger het legendarische bruine café “De Kneut”, later omgedoopt tot “De Zot’n Hond”, stond. De voorgevel siert trouwens de hoes van De Craenes elpee “Alles is nog bij het oude”. Een select gezelschap van voornamelijk Wetterse zangeressen, zangers én muzikanten brengt er vijfentwintig jaar na zijn overlijden een schitterende hommage aan Wim die er vele dagen sleet. Rozane, Tim, Kristien en Mensen van 18, ze passeren allemaal de revue. Onder de muzikanten de voormalige gitarist van Wim, Luc De Clus. Ook Ramses, de zoon van De Craene is aanwezig. De twaalfhonderd tickets voor het concert waren in een mum van tijd uitverkocht. Dit concert is zo’n succes dat het de achttiende en de twaalfde november opnieuw wordt uitgevoerd in Cultureel Centrum “Nova” te Wetteren.

In 2015 is er eindelijk de cd-box “Integraal” op het Universal-label waarin het gehele oeuvre van Wim op acht cd’s staat verzameld: zijn zeven integrale albums plus een extra cd met daarop uniek VRT-materiaal en onuitgegeven tracks. In het bijbehorende boekje lezen we: “Wim De Craene met zijn subtiele en ironische teksten geldt nog altijd als een van de vernieuwers van het Vlaamse luisterlied. Tal van gevestigde artiesten en nieuwkomers vernoemen hem als voorbeeld voor wat ze doen of willen doen. Bij leven voelde Wim zich onbegrepen en miskend, maar die erkenning is na zijn dood te laat in veelvoud gevolgd. Zijn platenverkoop was nooit groot, zijn muzikale zijpaden waren niet altijd even populair, maar wie een of meerdere platen bezit, blijft ze koesteren. Tot vandaag zijn er dagelijks meerdere nummers terug te horen in de speellijst van de Vlaamse radiozenders.” Het boekje wordt achteraan aangevuld met deze trefzekere woorden van zoon Ramses: “Wim De Craene was voor mij een vader, vriend en artiest, ik heb hem dan ook heel intens meegemaakt in zijn muzikale carrière vanaf het album “Wim… is ook nooit weg”. Studio-opnames, tv-optredens, repetities en zware café-uitstappen. Als vader was hij een zorgzame ouder die er altijd was. Als vriend kon ik heel wat lol trappen en als artiest was hij één uit duizend. Voor mij is hij een god waar ik enorm naar opkijk. Zijn muzikale erfenis is dan ook wel niet van de minste. Ik heb dan ook enorm mijn best gedaan om na zijn dood zijn muziek zo veel mogelijk in ere te houden. Ik ben heel fier je zoon te zijn!

De elfde juli 2015 zendt Radio 2 “De Vlaamse Top Honderd ” uit, aangevoerd door Will Tura met Eenzaam zonder jou. Daarin staat Tim van Wim De Craene op de drieëndertigste plaats genoteerd. De vijfde december 2015 vinden we Wim in de lijst “100 op 1″ van Radio 1 terug op negen met Rozane en op vijf met Tim. Ook de jongere generatie blijft Wim aanspreken. Aan Knack vertelt Max Colombie van Oscar & The Wolf dat zijn favoriete Belgische love song Rozane is. Hij vindt het een van de beste melodieën die in ons land ooit werden geschreven. Axelle Red onthult in “Plaat Préféré” bij Radio 2 dat zij Tim van Wim een dijk van een plaat vindt, een levend bewijs dat je met Nederlandstalige muziek ook een goede productie kunt neerzetten. “Het is een prachtige tekst en telkens als ik die song hoor, zeg ik: “zie je wel, ik moet ooit die Nederlandstalige plaat maken. Het is dankzij die song dat ik weet dat die er ooit zal komen!”

Donderdag de vierde februari 2016 had in het “Kursaal” van Oostende tijdens een feestelijke en muzikale avond “De Eregalerij” van Radio 2 en Sabam for Culture plaats. Vier nummers kregen die avond een plaats in De Eregalerij: I Lie And I Cheat van Won Ton Ton, Mad About You van Hooverphonic, Waarom van Jacques Raymond en Rozane van Wim De Craene, dat die avond werd gezongen door Sioen. De prijs werd door zijn zoon Ramses in ontvangst genomen.

tekst en research: Marc Brillouet

© 2016 Daisy Lane & Marc Brillouet

 

 

 

 

Miel Cools

Woensdag de elfde juli 2012 ontving Miel Cools tijdens het Feest van de Vlaamse Gemeenschap in de Academiezaal te Sint-Truiden het Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling. Tijdens haar verwelkoming zei voorzitster An De Moor onder meer het volgende: “Heel wat van zijn liedjes blijven de tand van de jaren weergaloos weerstaan: zeemzoeterig, traditionalistisch, vrijblijvend. Miel Cools heeft zich nooit veel gelegen gelaten aan dergelijke kritiek. Met modetrends heeft hij nooit meegelopen. Hij bleef zweren bij de puurheid van het luisterlied en de soberheid van de muzikale omlijsting zonder toeters en bellen. Als er één predicaat op zijn muziek van toepassing is, dan is het misschien wel: tijdloos en universeel. Zijn generatiegenoten hebben het veel minder lang uitgezongen dan hijzelf. Velen die na hem kwamen, verdwenen vóór hem alweer van de scène. We mogen van Cools met recht en reden zeggen dat hij als geen ander een opmerkelijk spoor getrokken heeft door het Nederlandstalige lied van de voorbije jaren. Als hij al niet de uitvinder is van de kleinkunst in Vlaanderen dan is hij toch zeker een van de meest prominente “founding fathers” ervan. Daarom past eigenlijk maar één woord bij het Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling dat wij vandaag toekennen aan Miel Cools en dat is over-over-oververdiend.”

Miel werd de vijftiende april 1935 in Herk-de-Stad geboren. Het gezin telt vier kinderen: zussen Angele en Mirese en broer Danny. De eerste noten tokkelde hij op een geleende gitaar. In Herk-de-Stad bolg Miel lageronderwijs in de Sint-Martinusschool. In 1952 verhuist de familie Cools naar Hasselt. Papa werkte daar bij de “Interelectra”. Zij gaan in de Isabellastraat wonen, vlak tegenover de zeer muzikale familie Nicolai. Hun zoon had een gitaar, maar speelde daar niet vaak op. Telkens als Miel daar op bezoek was, haalde hij de gitaar uit een verloren hoek in de living vandaan en speelde erop. Het akkoordenboekje van Bob Davidse, Nonkel Bob, hielp hem daarbij een aardig handje. Miel zong de liedjes na, die zijn vader op feesten en bruiloften zong. Miel studeerde toen aan het Sint-Jozefscollege in Hasselt en zijn ouders vonden dat die studies voorgingen op gitaar leren spelen. Op een bepaald moment krijgt Miel van zijn ouders dan toch zijn eigen  gitaar en richt samen met zijn buurjongen Marcel Nicolai en Raymond Roosen die de bas bespeelt en wiens vader in Hasselt een platenwinkel uitbaat, in 1952 het trio The Samoa Hawaiians op, naar het voorbeeld van de bekende Nederlandse groep The Kilima Hawaiians. Marcel had zijn eigen Hawaiiaanse gitaar gebouwd en speelde daarnaast ook viool. De groep werd snel uitgebreid met Henri Lenaerts op ukelele en André Dylst op gitaar. De heren traden op in het wit en tooiden zich met kleurrijke guirlandes. Na de pauze hesen ze zich in een cowboyoutfit en werd er country-and-western gezongen. Zowel voor als na de pauze liet Miel horen dat hij toen al een aardig nootje kon zingen. Bij de toenmalige Radio 2, Radio Limburg, krijgen ze van producer Pol Cabus meermaals de kans om live voor de radio op te treden tijdens hun populaire bonte-avonden. Robert Bylois, die zich later over de carrière van Adamo zou ontfermen, nam hen zelfs mee naar Rijsel in Frankrijk voor de opname van een tv-programma dat in het Nederlands werd uitgezonden “Het hof van Vlaanderen”.

Op zijn negentiende schrijft Miel voor de laatstejaarsstudenten op tekst van Roger Hendriks de operette ” De misbakken student”. Die wordt in Hasselt in cinema “Plaza” opgevoerd. Bij de familie Nicolai had Miel al die tijd kennis kunnen maken met muziek in de breedste zin van het woord, ook klassieke muziek. Hij had meteen door dat als hij verder wilde gaan, hij muziek- en zangles moest gaan volgen. In de “Stedelijke Academie” te Hasselt komt Miel terecht op de afdeling klassieke zang. Hij droomde er zelfs van als bariton een gevierd operazanger te worden. Bij de bekende bas Maurice De Groot ging Miel zelfs een tijdje in Luik extra zangles volgen. Van hem leerde hij de kneepjes van het klassieke zangvak. Om een lang verhaal kort te maken, werd het voor Miel duidelijk dat hij vooral wou zingen, welk genre dan ook. Hij jodelde zelfs. Zo won hij met het liedje Alaska de allereerste crochetwedstrijd die Radio Limburg op het getouw had gezet. Miel trad in de jaren vijftig ook op als crooner bij het in die tijd gewaardeerde dansorkest van Charlie De Jong uit Leopoldsburg, een liedje als I’m in the mood for love.

Na zijn middelbare studies gaat Miel in 1954 achttien maanden onder de wapens. Via zijn vader wordt hij nadien bediende bij “Interelectra” (het latere Infrax) in Hasselt. Hij bleef hier een jaar of zes, tot ongeveer 1961, actief. Voor zijn klassiek repertoire was Miel in die tijd naarstig op zoek naar een pianist. Hij vond die in het buurmeisje Jenny Nysten. De familie Cools was intussen verhuisd naar de Melkvoetstraat in Hasselt. Zij woonde zo goed als om de hoek. Jenny studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen. Zij behaalde daar de eerste prijs notenleer en volgde eveneens piano. Voor zij haar eindexamen moet afleggen, besluit zij ermee op te houden en voor de rest van haar leven met Miel verder te stappen. Zij verloven zich in 1957. Jenny draagt nog altijd haar verlovingsring. De zestiende mei 1959 trouwen zij. In navolging van het in die tijd populaire Deens-Nederlandse zangduo Nina & Frederik gaan Jenny en Miel vanaf 1957 optreden als zingend koppel en scoren daarmee aardig wat succes. Toen kwamen klassiekers als Listen to the Ocean, Come back Liza en Jamaica Farewell. De drieëntwintigste december 1958 stortte mergelberg Roosburg in Zichen-Zussen-Bolder in. Daarbij vielen in de champignonkwekerij achttien doden. Ten voordele van de families van die slachtoffers werd in de Brusselse “Folies Bergère” een Limburgse revue georganiseerd. In het totaal zullen Miel en zijn vrouw in de maanden januari en februari 1959 daar negentig keer optreden. Hier leerde Miel de Nederlandse producer Jaap Streefkerk kennen die in ons land aan het hoofd stond van platenfirma Philips. Hij had rond die periode ook kennisgemaakt met de Limburgse componist Armand Preud’homme. Op dat moment vierde bij Philips, Bob Benny hoogtij en, achteraf gezien, voelde Miel dat hij snel op een zijspoor werd gezet. Streefkerk zorgde er wel voor dat Miel een ep’tje mocht uitbrengen “Miel en Vier Meisjes” met daarop liedjes waarvoor Armand Preud’homme de muziek had geschreven: Anne Marieke, Dag Josefien, Vergeet me niet Karolien en Roosmarijntje. Miel nam deze marsliedjes meteen na zijn legerdienst op samen met het orkest van Frank Engelen en het Salamander Koor. De respons op deze eerste vinylen poging was echter niet erg groot.

Op de Nederlandse radio hoorde Miel bij het begin van de jaren zestig politiek getinte liedjes, gezongen door onder meer Jules de Corte. Dat sprak hem wel aan. Iets later komt hij journalist Jaak Dreesen van “De Bond”, het blad van de Grote en Jonge Gezinnen tegen. Miel trad regelmatig op voor de Bond en Jaak attendeerde Miel regelmatig op een genre dat in die periode opgang maakte, de kleinkunst. Voordien had Miel tijdens zijn collegetijd al Jacques Brel leren kennen en Georges Brassens. Vooral die laatste sprak hem qua stijl erg aan. Miel ontdekte plots dat je in teksten erg persoonlijke dingen kwijt kon. Jaak Dreesen schrijft voor hem de tekst voor Geef me de tijd dat in 1962 op een ep verschijnt die Miel samen met Henk van Montfoort opneemt voor het Fama-label. Miel zet ook Badliedje op die plaat, waarvan de tekst geschreven is door Gaston Durnez. Datzelfde jaar is er een tweede ep samen met Henk van Montfoort met daarop De kleine krokus en ‘n Hijtje en ‘n Zijtje, beide op tekst van Louis Verbeeck. Miel was er zich meteen van bewust dat dit een genre is dat niet voor de massa geschreven wordt. Dit zijn liedjes met meer inhoud dan de doorsneeschlager.

Jenny bleef intussen thuis. De eerste baby kondigde zich aan. Het duo Miel- Jenny behoorde tot het verleden. De tijd was in 1959 rijp voor Miel solo. Hij sleutelde dag na dag aan zijn repertoire dat op een bepaald moment nog bestond uit een evergreen als Granada, een jodelliedje, Ik zou wel eens willen weten van Jules de Corte en schoorvoetend zijn eigen nummers. In het eerste deel zong Miel kleinkunst, in het tweede meer de liedjes bedoeld om te entertainen. Voor het doorsneepubliek klonk kleinkunst toen nog als poëzie op muziek gezet. Dat genre had iets eerder een duw in de rug gekregen dankzij het evenement “Kleinkunsteiland”, opgericht door Bob Wezenbeek, omdat hij kleinkunst van dat eiland tot bij het grote publiek wilde brengen. In de universiteitsaula van Leuven had de achtste december 1961 de eerste editie plaats waaraan niet alleen Miel Cools en Louis Verbeeck deelnamen, maar ook Kor Van der Goten, Will Ferdy en Jef Burm. Dit muzikaal gebeuren zal tot in 1966 standhouden.  Stilaan werd kleinkunst voor vol aangezien en aanvaard. Die opkomst viel samen met de aanloop naar “Leuven Vlaams”, de strijd voor de taalkundige splitsing van de Katholieke Universiteit Leuven die in 1968 zijn hoogtepunt kende. Er was natuurlijk ook de aandacht van de pers voor het betere lied, in het Nederlands gezongen.

Vrij snel merkten die pers en ook een aantal van zijn collega’s op dat Cools meer een zanger was, een vertolker van de teksten van anderen, want Miel schreef die teksten nooit zelf. Zijn belcanto-uithalen hier en daar werden niet zo gewaardeerd. Un chanteur à voix was niet zo gewenst in dat kleinkunstmilieu, een beetje not done. Miel kreeg vooral kritiek van journalisten als Johan Anthierens en Piet Piryns die in een column voor “Humo” schreef “Alleen al bij het horen van de naam Miel Cools krijg ik een fysieke walging!” Tijdens ons interview kan Miel er nu wel om lachen, maar toen niet, vooral omdat hij voor Piet, die de bezieler en oprichter was van de cabaretgroep “Rommelpot”, vaak gratis had opgetreden. Het voelde aan als een verbaal mes in de rug. Wel geeft Miel in onze babbel toe dat hij in het begin wat behaagziek was, het publiek maar al te graag aan zijn kant kreeg, niet tegen de schenen wou schoppen. Succes sprak hem wel aan. Dat Miel vooral zijn aandacht toespitste op de melodie had alles en nog wat te maken methet feit dat hij in die jaren muziek schreef op teksten van anderen. Dat melodieuze zat er nu eenmaal in, gevoed ook door zijn klassieke zangopleiding.

In 1963 verschijnt er op het Fama-label de ep “Ik dans op een koord”, vier liedjes op tekst van Filip Van Bogaert. Filip zal de jaren Miel teksten blijven aanreiken. Een jaar later is er op het Eufoda-label de langspeler “10 suyverlycke minneliedekens”, tien liedjes die hij brengt samen met Frida Goethals: Schoon lief, Och Elsje, Te Haarlem in den Houte, Daar was laatst een meisje loos

Filosoferen deed Cools graag, vaak met zijn tekstleveranciers onder wie dichter en tekstschrijver Bert Broes. Met hem praatte Miel vaan over de eeuwige liefde, hypocrisie. In het begin was de tekst er altijd eerst en dan begon Miel de melodie te kneden. Met Bert schreef Cools een van zijn klassiekers Boer Bavo waarvoor hij zich baseerde op de stijl van de chansons van Georges Brassens. Intussen was Rocco Granata begonnen met een eigen platenlabel, Cardinal Records. Hij had een speciaal oor voor kleinkunsttalent van bij ons: De Elegasten, Will Ferdy én Miel Cools. In 1965 is er het album ” Miel Cools” met in het totaal twaalf liedjes met als uitschieters De vlinder en Boer Bavo. Dat laatste verscheen eveneens op single, gekoppeld aan Vredesduif. Nadien verhuist Miel naar platenfirma Vogue. Hier verschijnt in 1968 de langspeler ” Miel Cools”, een verzamelaar eigenlijk  met veertien liedjes waaronder De troubadours, Mandarina, De soldaat, De nar en Mirabella.

Een jaar later is er de elpee “Liedjes voor twintig eeuwen” deze keer op het Philips-label in een productie van Rob Touber. Miel mag zich uitleven in twaalf liedjes, onder meer Voor mijn zoon, Kermis met Breughel, De vrienden, Dodenmaal en De zeven zwanen. De zeven zwanen, (staan symbool voor de idealisten in deze wereld) schreef Miel op een tekst van Bert Broes, waarbij Miel de idee kreeg de melodie te schrijven in een wat middeleeuwse dansante stijl. Je kan het net zo goed op een luit spelen. Samen met de Christelijke Mutualiteiten trok Miel met zijn vier kinderen (Annemie, Veerle, Inge en Bert) en zijn echtgenote tijdens de zomervakanties naar Zwitserland. Als compensatie trad hij daar dan vaak op. Zij huisden daar op een appartementje waar Miel op het toilet met een tekst van Bert Broes in zijn hand de melodie schreef voor Er was een tijd. Miel was al een tijdje geïnspireerd, maar het deuntje kwam pas daar op die Zwitserse wc-pot tot stand.  Door de jaren heen is de basismelodie dezelfde gebleven, maar is Miel het qua begeleiding toch ietsje anders gaan spelen, ook trager en lager.  Dit is zo’n schoolvoorbeeld van een liedje dat door de jaren heen een andere gestalte kreeg, dat rijpte naarmate de tijd verstreek en Miel het almaar vaker ging zingen. Tijdens zijn concerten kroop Miel ook helemaal weg in dit liedje en sloot hij tijdens het zingen ook vaker de ogen. Na al die jaren werd het een liedje dat op zichzelf staat. Voor het publiek was dit de echte Miel Cools, de spirituele man. Daarom niet gelovig, maar wel op de kracht van de kosmos gericht.

In 1967 richt Miel samen met Bert Broes een eigen platenmaatschappij op, Kalliope. Hij geloofde rotsvast in de toekomst van de kleinkunst en trok jong talent aan als De Vaganten, Luk Saffloer en Wim De Craene. Op dat label brengt Saffloer een gelijknamige elpee uit met daarop liedjes als De regenmaker, Eva, Vandaag of morgen en De zee. Hij stond ook aan de wieg van het blad “Troubadour”. Het maandblad was een initiatief van Miel Cools, Louis Verbeeck, Jaak Dreesen, Herman Hens en Bert Broes. Het eerste nummer verscheen in januari 1968. De opzet was een maandblad voor de kleinkunstenaars van deze eeuw: de cabaretiers, de folksingers, de chansonniers, de cartoonisten, de schuinschrijvers, uitgegeven in zwart-wit, met bruin als steunkleur en qua vorm geïnspireerd op het folkblad “Sing Out!” Met Jaak Dreesen vormde Paul Poelmans de eindredactie: “We werkten met kleinkunst- en folkliefhebbers en journalisten van eigen bodem, maar we trokken ook buitenlandse correspondenten aan: Gerard O’Grady in Dublin, Jan Paul Bresser, Ernst van Altena en Toon van Severen in Nederland, Martin Degenhardt in Duitsland… Redactioneel zat het goed. Maar aan advertenties geraakten we niet. Die werden eigenlijk ook niet actief geronseld. Het aantal abonnees steeg onvoldoende, ik schat die vrijwel onveranderlijk op een 800-tal. Troubadour bleef de schulden opstapelen en die werden gedelgd met het geld van de oprichters“. In juli 1971 verscheen de laatste “Troubadour”. Het was een dubbelnummer, met een extra bijlage die helemaal aan het toenmalige “Humorfestival” van Heist was gewijd. Die bijlage zat behoorlijk vol met advertenties. “Alleen jammer dat we die pas in het laatste nummer te pakken kregen“, merkten Poelmans en Cools op. Miel geeft tijdens ons interview toe dat het te hoog gegrepen was, te weinig gericht op de massa. Hij vond dat ze er te veel energie en tijd in staken: fraaie illustraties, mooie tekeningen, teksten geschreven door correspondenten uit Engeland, Frankrijk en Amerika.

Op een bepaald moment vertelt Miel in ons interview dat de grootste fout die hij onderweg gemaakt heeft, was toen hij besliste de parochiezalen vaarwel te zeggen en alleen nog te gaan optreden in culturele centra. Die schoten op het einde van de jaren zestig en aan het begin van de jaren zeventig in Vlaanderen als paddenstoelen uit de grond. Elke gemeente had haar eigen centrum. Miel dacht dat daar in de schouwburgen talent van eigen bodem aan bod zou komen, maar keek zeer verrast op toen talent en grote theaterproducties uit het buitenland vaak voorrang genoten. Hij had de indruk dat talent van bij ons beperkt zou blijven tot de parochiezaal en stapte over naar het cultureel centrum. Cools kreeg vanwege de theaterdirecties te horen dat hij daar niet thuishoorde. Hij bracht geen decor met zich mee, had geen lichtshow, hij voerde toch niet echt iets op. Het was toch maar gewoon zingen in een sobere setting wat hij deed.

Bert Broes stimuleert Miel zijn liedjes ook een kans te gunnen bij onze oosterburen en vertaalt voor hem Die sieben Schwäne, Bauer Bavo enz… Miel kwam terecht bij uitgeverij Damokles Verlag in Hamburg. Een van hun medewerkers, Heinz Riedl, zou Miel begeleiden en coachen. Zes maanden lang trad Miel daar op voor een enthousiast publiek. Hij genoot daar veel respect: een Vlaming die auf Deutsch singt. Hij trad ooit op in Bremen en toen zat in zijn voorprogramma de later bekend geworden Reinhard Mey. Heinz krijgt keelkanker en sterf een halfjaar later. Miel was zijn  ruggensteun kwijt en keert terug naar Vlaanderen. Hier voelt hij duidelijk aan dat er een soort metaalmoeheid was opgetreden. Hij was op Vlaanderen uitgekeken en Vlaanderen op hem en dat voelde Miel sterk aan. Tijdens het “Humorfestival van Heist” ontmoet hij Henk Noy, de pr-verantwoordelijke van de Schouwburg van Eindhoven. Die man zat met de handen in het haar, want Liesbeth List zou het herfstseizoen openen, maar had intussen afgehaakt. Of Miel de honneurs niet wil waarnemen?  Dat optreden is een succes en er wordt gelijk een Nederlands vervolg aan gebreid. Het jaar dat volgt mag Miel méér dan honderd optredens in Nederland in zijn agenda noteren. Henk is intussen Miels impresario geworden. Vervolgens tekent Miel een contract bij het impresariaat “Lumen” in Hiulversum. Tien jaar na mekaar zal Miel tweederde van zijd tijd bij onze noorderburen optreden. Hun accent maakt hij zich zelfs eigen. Hij gaat tussendoor samenwerken met tekstschrijvers als Ed Leeflang, Willem Wilmink en Ernst van Altena. Zo is er in 1971 op zijn eigen Kalliope-label, dat hij intussen had opgericht, het album “Miel Cools zingt Ernst van Altena” met daarop liedjes als Tepelbinkie, Vader, Een nieuw hooglied en Het groot gelijk. Een jaar later brengt hij het album “Nachten dat de spin niet spint” uit. Miel laat zich begeleiden door percussionist Johnny Engels, cellist Guido Schiffer, basgitarist Jacques Schols en klavecinist Jan Theelen, die tevens de productie in handen neemt. Op dit album prijken liedjes als De duiven, Het land der blinden, Uilenspiegel, Janna Janokke en De ballade van de vrouwenjager.

In 1979 is Cools zo goed als back in town en gaat Vlaanderen massaal door de knieën voor zijn klassieker Houden van: houden van, houden van, ‘t is vaak niet bijzonder, ‘t is vaak niet zo’n wonder, maar geen mens die zonder kan. Houden van, houden van, ‘t is weinig poëtisch, ‘t is weinig profetisch, maar geen mens die zonder kan.” Houden van schreef Miel op een tekst van Jaak Dreesen. De invalshoek is dat mensen niet alleen kunnen leven, we hebben elkaar nodig, zeker in de liefde. In dit lied valt op dat Miel het heeft over de kleine dingen die het leven vaak mooi maken. Toen Miel de melodie klaar had, wist hij meteen dat het liedje zou aanslaan: het ligt gemakkelijk in het gehoor en is gemakkelijk om mee te zingen. Miel zong het voor de eerste keer live in het Cultureel Centrum van ‘s-Gravenvoeren en hij voelde meteen de vonk die oversloeg tussen hem en het publiek. Een meezinger was geboren! Miel zette het op plaat in een productie van Jan Theelen. Het was Jos Ghysen, een persoonlijke vriend van Miel, die het in zijn programma “Te Bed of Niet Te Bed” zo goed als grijs ging draaien. De band met Vlaanderen was hersteld en de heimatliebe kon weer openbloeien. Voor Radio 2 omroep Limburg maakt hij in 1979 het programma ” Er trilt een snaar”. Op het Philips-label (er bestaat ook een versie op het Kalliope-label) is er dat jaar de langspeler “Houden van”, met naast deze Coolsklassieker nummers als Twee koningskinderen, Antibiotica, De muzikanten, Milady en Het treintje.

Ook al heeft Miel de wind in de zeilen, toch gaf hij in die tijd eerlijk toe dat de Vlaamse pers hem onheus had behandeld en dat die pijn maar moeilijk overging, ondanks dat hernieuwd succes. Hij voelde zich vooral moreel kapotgemaakt. Hij blijft troost vinden in een tekst die Ernst van Altena hem in 1971 had aangereikt voor het lied Het grootste gelijkWant het grootste gelijk is een bodemloos water. Het grootste gelijk is een brekende kruik. Het grootste gelijk is een kermende kater. Jouw grootste gelijk is een mes in jouw buik“. In dit lied zingt Miel die kwetsuur van zich af. Het zingen was zijn manier om te herstellen, te genezen.

In die tijd blijft hij afwisselend in Vlaanderen en Nederland optreden, in alle eenvoud: hij, zijn gitaar, zijn kruk en zijn verhalen. Zijn repertoire mogen we op dat moment omschrijven als poëtisch, ondeugend, vrolijk, weemoedig, en net zoals bij een van zijn idolen Toon Hermans, niet kwetsend. De wereld een geweten schoppen, is nooit zijn bedoeling geweest.

Op het Philips-label is er in 1983 het album “Morgen”, met daarop het erg gewaardeerde en vaak gedraaide De vrienden van vroeger, Wiegeliedje, Herfstlied voor een dode vriend, Een kamer in Holland en Blauwe regen.

Naast het zingen, en vooral na het zingen, genoot Miel volop van een glas wijn. Hij legt het eenvoudig uit: “Ik trad vaak op in parochiezalen en na die optredens trok meneer pastoor met graagte een fles wijn open en genoten we nog wat na!” Dat genieten werd almaar meer een passie. Toen zijn Nederlandse impresario Jaap Koopman er in 1985 mee ophield, kreeg Miel almaar meer ruimte om zijn agenda anders in te vullen. De kleinkunst had intussen ook aan populariteit ingeboet. Alleen maar zingen in Vlaanderen en ervan leven, bleek iets te mager, iets te dun.  Miel begint in de Kapelhofstraat in Sint-Lambrechts-Herk een eigen wijnzaak, een bodega. En dat wordt hard werken. Wanneer de optredens weer frequenter worden, laat Miel zijn wijnzaak over aan zijn zoon Bert die de kennis van zijn vader benut om wijnhandel “De Wingerd” uit te bouwen tot een gewaardeerde zaak met de intentie twee generaties wijnkennis door te geven en op die manier probeert hij de wijnliefhebber naar de juiste wijnkeuze te begeleiden.

Zijn liefde voor zijn geboortegrond bezingt Miel in Herk-de-Stad, een lied dat in 1986 aanbelandt op het album “Met gemengde gevoelens” waarvan we vooral onthouden Marieke, Ga nu slapen, Het ideale paar en Idioot? Zijn platenlabel Philips vindt dat jaar ook geschikt om Miel Cools te verzamelen op de cd/lp “Van Marieke en Boer Bavo”, twintig bekende nummers, waarvan ongeveer de helft liveversies. Het Eufoda-label wil ook een graantje meepikken van het hernieuwd succes en lanceert datzelfde jaar de plaat ” Er was een tijd” met daarop Boer Bavo, De vrienden, De troubadours, De nar... Dit album zal in 2004 opnieuw worden uitgebracht. In 1990 wordt een haast eeuwige vriendschap bezegeld. Miel had de voorbije decennia vaak opgetreden met Louis Verbeeck. Het album “Lodewijk de Beduimelde, Miel Cools zingt Louis Verbeeck” lag een beetje voor de hand. Vanuit de coulissen, want ze traden vaak samen op, had Miel Louis goed in de gaten gehouden en naar zijn liedjes geluisterd, want dat deed Louis ook, zij het op zijn geheel eigen manier, zingen. Het was Raf Deckers die de teksten van Louis vakkundig van muziek voorzag. In zijn achterhoofd bedacht Miel toen al hoe die liedjes zouden klinken, mocht hij ze eens zingen. Voordien had Miel al aardig wat teksten van Louis op muziek gezet en ingeblikt. Nu wou hij op dit album zijn stem lenen aan echte Verbeeck-liedjes, die door zijn aanpak een beetje vercoolst worden. In het bijbehorende boekje bij de cd lezen we: “Dit is het leuke van liedjes, dat ze voor interpretatie vatbaar zijn, dat elke zanger of acteur er zijn eigen kleur aan kan geven. Tegelijk is het waarschijnlijk niet onaardig dat op die manier die liedjes bewaard blijven.” De plaat werd in klankstudio “Steurbaut” in Gent ingeblikt. De liedjes werden gearrangeerd door Robert Groslot die ook de artistieke leiding voor zijn rekening nam.

Haast onverwacht is er in 1999 de cd “Niet Bang Zijn”, veertien fonkelnieuwe songs. Zijn algemene boodschap luidt: durf te leven! Aan journalist Raymond de Condé vertelt Miel in “Het Belang van Limburg”: “Ik heb die titel gekozen omdat we in een tijd leven die voor veel mensen bangelijk is. We leven in een enorme welvaartsmaatschappij, maar van de andere kant worden we eenzamer en eenzamer. De wet van de liefde is moeten wijken voor de wet van de cijfers, we leven ook meer en meer naast mekaar door, veel mensen hebben een onzeker gevoel, ze fluiten in het donker van de schrik. Rond die thema’s heb ik een aantal liedjes gemaakt”. Zingen in de studio is voor hem nog altijd een vreemde ervaring. “Op zulke momenten heb ik echt last van faalangst. Het gevoel dat je geen foutje mag maken, maakt mij zenuwachtig. Ik heb mensen nodig die voor mij zitten en luisteren.” Dat is ook de reden waarom zijn platen altijd bijzaak zijn geweest. Het was vooral in de zaal dat het gebeurde. Dit keer besteedde Cools veel aandacht aan de muzikale aankleding. Het album wordt opgenomen in Studio Crescendo te Genk Pino Guarraci is de technicus en producer van dienst. Michel Pieters neemt de arrangementen voor zijn rekening. Miel krijgt muzikale bijstand van onder meer Karel Ooms, Lieven Venken, Kurt Theunissen, Chen John-Li en Hsiao Ya-Hsing. De cd wordt verdeeld door Davidsfonds/Eufoda. Een uitschieter op het album is Mijn zoon, een weemoedig liedje waarin Miel niet zonder schuldgevoel vaststelt dat hij een betere vader had kunnen zijn. Aan diezelfde zoon had hij intussen zijn wijnzaak “De Wingerd” overgelaten. In ons interview zei Miel over zijn cd “Niet bang zijn”: “De feiten van vroeger waarover ik schrijf, blijven dezelfde, maar ik bekijk ze anders. Mijn denkproces is echter door de jaren heen geëvolueerd. Het ligt daardoor een beetje voor de hand dat ik altijd over hetzelfde zing, want er is niets anders. Mensen worden nu eenmaal geboren, groeien op, worden verliefd, huwen, krijgen kinderen, sterven. Verliefdheid maakt plaats voor liefde, een soort gewenning aan elkaar, elkaar verdragen binnen een relatie, daar komt het vaak op neer.”

Op de vraag welke zijn lievelingsliedjes uit zijn totale oeuvre zijn, antwoordt Miel ietwat ontwijkend, omdat het antwoord afhangt van de mood waarin hij op dat moment verkeert. Al geeft hij toe dat hij een song als De duiven altijd even graag zingt, een nummer waarin hij toegeeft dat wij mensen halfgoden nodig hebben, vandaar dat we zo graag standbeelden oprichten. Duiven poepen daarop en that’s it. Wij moeten mensen kunnen idoleren, zo zitten we nu eenmaal in mekaar. Zijn afkeer voor dergelijke verafgoding heeft Miel in dit liedje kunnen uiten.  Dit liedje zit heel diep in hem verankerd, geeft hij ruiterlijk toe. “Ze paren op de Willems, de duiven van het land, op schouders van de Willems en op hun rechterhand. Ze vrijen op de oren van Bonapartes hoofd alsof hij geen miljoenen van hun jongen had beroofd, op Franco en op Bismarck- eens dik met bloed bespat -nu liefelijk blank gescheten.” Ook het liedje Twee koningskinderen ligt hem na aan het hart. Twee tieners die voor de eerste keer willen vrijen en het lukt niet en dan beginnen te huilen. “Het waren twee koningskinderen, haar borsten die kwamen maar pas en hij nerveus van z’n liefde, want zag hij haar moest ie een plas. Ze kusten elkaar in de parkjes, een waagstuk was ieder gebaar, dan keken ze weer in de schemer, met herfstbladeren in hun haar.” Miel houdt van meerdere liedjes, net zoals hij van meerdere mensen houdt en van meerdere wijnen kan genieten. Ons tot een bepaalde keuze beperken, kan erg determinerend zijn. We moeten leren houden van alles en iedereen. Dat behoort een beetje tot Miels filosofie. We kunnen elkaar dan wel de huid vol schelden of iemand een etter vinden, maar uiteindelijk moeten we naastenliefde tonen, een soort barmhartigheid, een soort alles overstijgende liefde, vooral naar mensen toe. Vandaar zijn afkeer voor oorlog voeren, elke vorm van gesprek vermijden. Het tekort aan goodwill om geschillen op een andere manier op te lossen dan door te vechten met elkaar. Hij werd op deze mening vaak afgerekend en omschreven als Cools de naïeveling, maar die houding vindt Miel nou net een pluspunt, want door naïviteit sterven immers geen mensen.

Een tijd later wordt Miel op een ochtend, na een drukke kerstperiode, in zijn bed getroffen door een hartinfarct. Na zacht aandringen van zijn zoon laat Miel zich in het ziekenhuis opnemen. Op een bepaald moment glijdt hij daar, liggend op een bed, helemaal weg. Op een zeer serene manier vertelt hij ons tijdens ons gesprek over dat moment, over zijn bijna-doodervaring, die hij zonder schroom met ons wil delen: “Doodgaan doet geen pijn, de dood an sich bestaat niet, je glijdt gewoon over in een andere vorm van bewustzijn, je stijgt naar een ander niveau. Het begrip tijd valt weg, alles wat aan dat moment voorafging in het leven vat je in één blik“. Ook al is Miel een man die nooit om woorden verlegen zit om toestanden en gevoelens te omschrijven, deze ervaring was voor hem te geweldig om ze in woorden te gieten. Voor Miel niet meteen een religieuze ervaring, hij durft het zelfs een biologisch proces te noemen, een natuurlijk iets? Hij zegt zelfs met klem: “Ik twijfel er niet meer aan, ik ben er honderd procent zeker van dat die andere bewustzijnservaring bestaat. Er is leven na de dood! Als je sterft neem je je geest mee, de rest laat je achter.” En plots sprak de dokter van dienst hem aan en wist Miel dat hij een hartinfarct had overleefd en op de intensivecareafdeling was aanbeland.

Miel was tijdens zijn carrière af en toe een beetje een globetrotter, reizen zat hem in het bloed. Voor de Nederlandse regering ging hij een maand naar Indonesië, trad in opdracht van de Belgische regering op in Noord-Amerika en tweemaal in Congo. Voor “Vlamingen in de Wereld” reisde hij tweemaal naar Zuiid-Amerika en Canada en zong hij tweemaal in Zuid-Afrika.

De tiende oktober 2004 wordt in het “Cultureel Centrum” van Hasselt Miel in de bloemen gezet omdat hij inmiddels al ruim vijftig jaar op de planken staat. In dat centrum schitterde Cools jaren voordien door zijn medewerking aan de Hasseltse revues. Met “Doa ziet wir kèrremes ènne loch” in september 1978 namen hij, Jos Ghysen en Louis Verbeeck de draad van de Hasseltse revueschrijver Jules Klock weer op. Goed voor zestienduizend toeschouwers oftewel twintig opvoeringen. Twee jaar later was het opnieuw raak met “Rappl.eer dzj’oech nog?” Na de derde revue “n Stad bè ‘n chapeau-buse” ter gelegenheid van zevenhonderdvijftig jaar Stad Hasselt in 1982, vonden tekstschrijver Ghysen, liedjestekstschrijver Verbeeck en componist Cools het welletjes.

De eenentwintigste mei 2007 brengt Miel Cools op het Plansjee-label zijn laatste album uit “D’er was toch nog iets” dat hij inblikt samen met een hele rist bekende muzikanten zoals Ivan Smeulders, Jokke Schreurs, Katelijne Onsla, Paul Bessemans, Sylvie Baggara en Werner Lauscher. Samen met accordeonist Ivan Smeulders en gitarist Jokke Schreurs trekt Miel op tournee en brengt, naast zijn evergreens, nieuwe liedjes als De andere vrouwen, Het bankje in ‘t groen, Saint-Emilion, Omdat ik van je hou en Heerom Pieter.  Hijzelf schrijft in het bijbehorende boekje: “Tijdens de rit naar huis, na een optreden, achter twee koplampen, vraag ik me af hoe het allemaal begonnen is. Waarom is het in mijn leven zo gelopen? Ik had toch ook iets anders kunnen doen. Een regelmatig leven zonder risico. Om vijf uur afgewerkt en om zeven uur televisiekijken met een glaasje bier of wijn. Maar nee, ik moest in de spots gaan staan om aan de mensen te vertellen hoe mooi het kan zijn en hoe fel het kan tegenvallen. Wie ben ik om dat te verkondigen? Maar ik ben er niet rouwig om, integendeel! Het moest zo zijn, het lag op mijn weg en het bloed kruipt… je weet wel.”

Wanneer Miel tweeënzeventig is geworden, vindt hij het stilaan welletjes. Hij wil het wat rustiger aan doen, vooral op doktersadvies. Nog enkele keren per maand wil hij nog wel optreden. Door een onoplettendheid valt hij in 2008 tijdens een vakantie in Duitsland van de trap en belandt in een diepe coma. Zes weken later ontwaakt hij, maar stelt vast dat optreden er niet meer in zit. “Het is gedaan” zegt hijzelf. Cools heeft er dan net een carrière van vijfenvijftig jaar op zitten.

Zondag de achtentwintigste augustus 2011 presenteerde Miel, omringd door tal van zijn vrienden en kennissen, met de nodige trots zijn boek “Miel Cools, mijn mooiste liedjes, zoals ik ze zong met mijn gitaar”. Miel selecteerde voor dit liedboek zijn mooiste liedjes, eenenveertig in het totaal. Hierbij natuurlijk klassiekers als Boer Bavo, De soldaat, De troubadours en Houden van, liedjes die reeds tot ons collectief geheugen behoren, maar ook minder bekende en gekende pareltjes op knappe teksten van Ed Leeflang, Jaak Dreesen, Walter Evenepoel, Bert Broes, Mieke Melgers, Ernst van Altena, Louis Verbeeck en van hemzelf. Opdat anderen zijn liedjes zouden kunnen spelen, schreef hij al de partituren en liedteksten op zoals hij ze zelf speelde met zijn gitaar. Hij deed dit met de hand, een monnikenwerk waaraan hij maanden met veel enthousiasme gewerkt heeft. Het boek is dus veel meer dan een handig liedboek. Het is een heel persoonlijk en bijzonder document geworden. Dat boek was de aanleiding voor een aantal artiesten om liedjes hieruit te kiezen en een hommage te brengen tijdens de boekvoorstelling. Het concert genoot zoveel bijval dat men besloot om hiermee door te gaan. Miel kon omwille van gezondheidsredenen helaas zelf geen gitaar meer spelen. Maar voor deze voorstelling was hij bereid gevonden om bij elk lied zijn verhaal te doen. Hij en zijn publiek mochten niet alleen genieten van zijn liedjes, maar ook van het talent van  Amaryllis Temmerman, Berlaen, Rosbos en De Vaganten die elk optraden in hun geheel eigen stijl.

 

De eerste juni 2013 sterft Miel op 78-jarige leeftijd aan de gevolgen van een slepende ziekte. Hij wordt de achtste juni in de Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt begraven. De plechtigheid werd op verzoek van de familie door collega-zangeres Sabien Tiels opgeluisterd. “Met het overlijden van Miel Cools heeft Vlaanderen een van de boegbeelden van de Vlaamse kleinkunst verloren“, zei minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) in een reactie. “Het hoogtepunt van Cool’s succes lag in de jaren zestig en zeventig. Zijn liedjes Boer Bavo, Er was een tijd, De Soldaat, Houden van en De troubadours zijn onvervalste pareltjes“, aldus Schauvliege.” “Het is in die voetsporen van de ware troubadour dat Miel Cools zich een weg baande door de geschiedenis van het Vlaamse chanson. Meestal solo, met zijn klassieke gitaar, rondtrekkend als een bard, zonder pretentie en ademend op klank.”

tekst en research: Marc Brillouet

© 2016 Daisy Lane & Marc Brillouet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Take Five

Dave Brubeck stelde in de loop van zijn carrière vaak vast dat jazzmusici hun publiek niet genoeg uitdaagden om vaker op zoek te gaan naar avontuurlijke ritmes. Dat is precies wat hij deed toen hij het nummer Take Five in handen kreeg. In 1959 was hij druk bezig met zijn nieuwe album “Time Out”, het jaar dat Miles Davis op de proppen kwam met “King of blue” en John Coltrane met “Giant Steps”. Er gebeurde veel op jazzgebied, er werd geëxperimenteerd, maar volgens Brubeck werd er nog te vaak in de maat 4/4 gespeeld. Na een reis naar Turkije had hij besloten ritmisch wat meer te gaan switchen op zijn volgende plaat. Hij had daar een groep straatmuzikanten aan het werk gezien en hij wou iets van hun manier van spelen, zoals hij dat had gehoord tijdens de vertolking van een zeybekdans (populair in Centraal- en Zuid-Turkije), ook in zijn muziek toepassen: eens een keertje bijvoorbeeld spelen in de maat 9/8.

Tijdens de zomer van 1959 trekt Dave naar de opnamestudio samen met altsaxofonist Paul Desmond, contrabassist Eugene Wright en drummer Joe Morello. Producer van dienst is Teo Macero. De elpee moet een experimenteel album worden, dat was het uitgangspunt. Er moet ritmisch voortdurend worden afgewisseld: 6/4, 9/8 en ook 5/4. De directie van zijn platenfirma Columbia Records fronst de wenkbrauwen en stelt zich daarbij toch een aantal vragen. Ze gaan uiteindelijk akkoord op voorwaarde dat Dave in het voorjaar van 1959, samen met zijn kwartet, eerst het album “Gone with the wind” uitbracht, een elpee met daarop bekende Amerikaanse songs als Swanee River, Georgia on My Mind, Basin Street Blues en Ol’ Man River. Het album werd in twee dagen tijd, de tweeëntwintigste en drieëntwintigste april, ingeblikt.

Drummer Joe Morello speelde hier en daar tijdens een optreden af en toe een solopartij in de maat 5/4 en stelde vast dat het publiek daar nogal enthousiast op reageerde. Daarom had hij voor de nieuwe plaat aan Dave voorgesteld dat hij een nummer in dat tempo zou schrijven. Dave aarzelde, maar Paul Desmond ging akkoord. Ook al staat hij genoteerd als de componist van Take Five, toch blijkt het geen eenmanswerk te zijn geweest, want buiten twee belangrijke ideeën was het vooral de samenwerking van het kwartet dat tot het eindresultaat heeft geleid.  Paul had twee losse thema’s bedacht die Dave tot een geheel smeedde. De titel Take Five was een idee van Brubeck zelf. Het nummer stond na twee takes definitief op band, maar Desmond wou er niets van weten. Hij vond het maar niets.

Brubeck hield voet bij stuk en het nummer kreeg een ereplaats op het album “Time Out”. Nu nog het probleem van de hoes oplossen, want ook met die keuze ging de directie niet akkoord. Die was ontworpen door de vaste ontwerper bij Columbia Records, de Hawaïaanse kunstenaar S. Neil Fujita. Gelukkig kreeg Brubeck steun van de toenmalige grote baas van Columbia Records Goddard Lieberson, die voor honderd procent achter dit album stond. De veertiende december 1959 wordt de elpee in de markt gezet. De kritiek is niet mals, maar het publiek is er weg van. Binnen de kortste keren is de eerste persing uitverkocht. Twee nummers steken boven de rest uit, het opvallende Blue Rondo à la Turk en Take Five. De singlekeuze valt meteen op Take Five, want Blue Rondo duurde te lang om op single te worden gereleaset, de dj’s zouden die toch nooit draaien. Iedere doordeweekse muziekliefhebber werd meteen gegrepen door de drumsolo die in het midden van het nummer opduikt. Het had nochtans niet veel gescheeld of die was ertussenuit geknipt. De single geraakt zelfs tot in de poplijsten en staat in de maand maart van 1961 op de vijfentwintigste plaats in Billboard’s Hot One Hundred. De plaat was trendsettend voor een rist jazznummers die in de maat 5/4 zouden volgen.

Het album “Time Out” werd een van de bestverkopende jazzelpees ooit. Dave was daar erg trots op, ook al moest hij bij zijn firma vechten tegen de bierkaai omdat het album onder meer bol stond van de nieuwe nummers: “Well, they were wrong. It worked. And you have to be in tempos that the public can dance to. Well, they couldn’t dance to most of Time Out unless you got into some dance halls where people could dance to 5/4 and they did dance to it. So it’s exposure. And also they didn’t want a painting on the cover. I was breaking a whole bunch of rules.”

Het kwartet kwam niet onder het succes uit, want tijdens hun daaropvolgende concerten stond Take Five steevast op hun repertoire. De vrouw van Brubeck, Lola, schreef iets later een tekst op Take Five, onder meer gezongen door Carmen McRae.  Paul Desmond componeerde later een variant op Take Five, Take Ten.. In 1962 zette Richard Anthony een gezongen Franstalige versie op plaat als Ne boude pas

tekst en research: Marc Brillouet

© 2016 Daisy Lane & Marc Brillouet

Maria Elena

In 1933 componeerde Lorenzo Barcelata de evergreen Maria Elena die hij opdroeg aan Maria Elena, de vrouw van de toenmalige president van Mexico, Portes Gil.  Het was S.K. Russell die dit liedje van een Engelse tekst voorzag en de negentiende maart 1941 nam Jimmy Dorsey dit liedje op plaat op.  Het wordt zijn derde millionseller na  Amapola en Green eyes. De plaat blijft zeventien weken na mekaar een echte bestseller met een top 1-notering als kroon op Dorseys jaarprestatie én op het palmares van zijn orkestzanger Bob Eberle.

In 1958 voegt de Franse operettezanger Luis Mariano Maria Elena aan zijn repertoire toe, maar het zou toch wachten zijn tot 1963 vooraleer het nummer een echte wereldhit zou worden. Het zijn twee Braziliaanse gitaristen die van Maria Elena een onsterfelijke versie neerzetten: Muçaperé en Erundi, geboren in een gezin van veertien kinderen, zonen van het stamhoofd van de indiaanse Tabajarastam, wonend in Ceara in het noordoosten van Brazilië. In 1932 wordt hun wat afgezonderd gelegen stam bezocht door een regiment van het Braziliaanse leger. Die slaan daar de volgende zes maanden hun kamp op. De priester die met hen is meegereisd, doopt de kinderen en geeft hun Spaanse namen. Zo worden Muçaperé en Erundi, Natalicio en Antenor Lima, genoemd naar de aanwezige legercommandant. Wegens de aanhoudende droogte beslist hun vader Mitanga te voet met het ganse gezin, in het kielzog van de terugkerende soldaten, richting Rio de Janeiro te stappen, tweeduizend kilometer ver, om daar hun heil te zoeken. Onderweg klussen ze wat bij en geraken aan eten door te jagen en vis te vangen. Ze zijn de Portugese taal niet machtig en hebben evenveel moeite om met geld om te gaan. Het verhaal wil dat Natalicio en Antenor onderweg een gitaar vinden die daar iemand had achtergelaten en geraken erdoor begeesterd. Na drie jaar bereiken ze pas in 1936 Rio de Janeiro. Intussen hebben ze eigenhandig op de gitaar leren tokkelen en zingen een aantal traditionele liedjes die ze van hun ouders geleerd hadden. Zij maken zich de Portugese taal eigen en Natalicio en Antenor verfijnen hun optreden en gaan in bars en cafés in Rio optreden als Los Indios Tabajaras om op die manier aan geld te geraken. Zij dossen zich uit in hun traditionele kleurrijke klederdracht en geraken stilaan bekend in Zuid-Amerika. Na het zien in 1945 van de film “A song to remember”, in een regie van Charles Vidor, over het leven van Frédéric Chopin, geraken de jongens begeesterd door klassieke muziek en gaan zich meer toeleggen op het bespelen van de klassieke akoestische gitaar. Eerst spelen ze thuis de platen na die ze kopen en Natalicio leert in zijn eentje noten lezen.  Hij bouwt ook eigenhandig een gitaar waarmee hij hoge noten kan spelen, hoger dan op een normale akoestische gitaar.

Na een optreden voor “Radio Cruzeiro do Sul”, tekenen ze in 1945 een contract bij platenfirma RCA. Pas in 1954 scoren ze hun eerste grote hit Pajaro campana. Zij nemen daarnaast ook composities van Chopin, Heitor Villa-Lobos en Rimski-Korsakov op. Zij sleutelen steeds meer aan hun optreden. In het eerste deel spelen ze in kleurrijke klederdracht Zuid-Amerikaanse muziek en na de pauze, uitgedost in smoking, hun klassieke repertoire.

 

In 1958 nemen Los Indios Tabajaras voor RCA het album  ”Sweet and Savage”  (nr. LSP 1788) op met daarop het nummer Maria Elena. Op de elpee hoor je hen uitsluitend op hun akoestische gitaren.  Zij worden nadien uitgenodigd om in New York op te treden tijdens “The Ed Sullivan Show” en krijgen een deal om twaalf weken op te treden in  de radioshow van Arthur Godfrey, maar hun plaat raakt kant noch wal. Tegen 1960 keren ze ontgoocheld naar Rio de Janeiro terug.

Het is echter wachten tot 1963 vooraleer Los Indios Tabajaras wereldbekend worden met Maria Elena. Dat liedje werd dat jaar gebruikt door het New Yorkse radiostation WNEW om er hun nieuwsberichten mee te beginnen en te eindigen. Dit was een idee van radioproducer Mike Comito. Er is zoveel vraag naar Maria Elena dat RCA besluit het in Noord-Amerika op single uit te brengen. Deejays pikken de plaat op en in de maand september van 1963 staan Los Indios Tabajaras ermee op zes in de Amerikaanse Top Honderd. In Engeland zit er zelfs een vijfde plaats in de Top Veertig in. In het totaal worden er méér dan anderhalf miljoen exemplaren van verkocht en met goud bekroond. Het jaar nadien wordt het nummer Always in my heart  verkozen als hun volgende single, maar het nummer geraakt in de States niet verder dan de vierentachtigste plaats. In de nasleep van dat succes treden zij de jaren die volgen zo’n twintigmaal op in de Amerikaanse “Johnny Carson Show” en spelen samen met grote symfonische orkesten. Op hun concertlijst prijken zo’n veertig landen. Al die tijd worden ze gemanaged door Marcel Ventura.

In 1964 maken we hier bij ons in de Benelux met hen kennis wanneer zij optreden voor de Nederlandse televisie tijdens het “Grand Gala du Disque”.

Je zou Los Indios Tabajaras als een soort onehitwonders kunnen bestempelen, maar gedreven als ze waren, bleven ze platen uitbrengen en profileerden zich meer en meer als een elpeegroep. In het totaal namen Los Indios Tabajaras achtenveertig albums op. Hun aandacht ging daarbij vooral uit naar het op plaat vastleggen van easylisteningmuziek met veel oor voor bekende evergreens zoals: Begin the beguine,  Always in my heart ,  Blue moon en  Amor.

In 1979 verschijnt bij RCA in de reeks ” The Originals” de elpee Maria Elena met daarop twaalf van hun bekendste successen en met een introducerend woord op de hoes van Skip Voogd. Wanneer Antenor zich datzelfde jaar terugtrekt, besluit Natalicio verder op te treden samen met zijn Japanse vrouw Michiko Mikami. Zij is van opleiding een klassiek geschoolde concertpianiste. Uit liefde voor haar man en om samen met hem te kunnen optreden als gitaarduo, studeert zij vijftien maanden onafgebroken om het gitaarspel in de vingers te krijgen. Twee jaar later brengen ze samen het album “Beautiful sounds” op de markt.

Natalicio wordt een tijdje later ziek en overlijdt in 2009.

tekst en research: Marc Brillouet

© 2015 Daisy Lane & Marc Brillouet

The String-A-Longs

Tijdens de jaren 50 droomden tieners luidop van een eigen rockgroep. Daar waar hun ouders er in hun tijd alleen maar van durfden te dromen, werd het voor hen, met een paar dollars op zak, almaar gemakkelijker om versterkers en gitaren op de kop te tikken. Dat was ook het geval voor enkele tieners in Plainview, Texas. Hier hadden Richard Stephens en Keith McCormack zich elk een gitaar aangeschaft en hun vriendje Aubrey de Cordova was de gelukkige bezitter van een basgitaar. Hun eerste groepje, The Patio Kids, werd snel werkelijkheid. In  1957 werd het trio een kwintet en noemden ze zich voortaan The Rock ‘n’ Rollers. Intussen hadden ze hun groep uitgebreid met drummer Charles Jay Edmiston en gitarist Jimmy Torres.

Ze mochten een demo maken voor een radiostation in Amarillo en die opname viel zo mee dat het officieel op het Ven-label werd uitgebracht. Keiths moeder was zo in de ban van de carrière van haar zoon dat ze haar spaarcenten in een professionele opname investeerde. Die vond plaats in de studio’s van Norman Petty in het stadje Clovis. Charles hield het toen net als drummer voor bekeken en werd vervangen door Don Allen nadat de groep nog eens van naam had gewisseld. Voortaan zouden ze zich verkopen als The Leen Teens.Tijdens hun eerste sessie bij Norman Petty die drie uur duurde, namen ze twee songs op: So shy en Dreams about you. Petty kon een deal versieren bij Imperial Records, maar die eerste single flopte volledig. Drie jaar lang bleven de jongens nummers inblikken, maar Petty had moeite om ze gereleaset te krijgen.

In 1960 waren er opnieuw opnamesessies gepland, maar deze keer moest hun zanger Keith McCormack verstek laten gaan omdat hij niet bij stem was. Petty stond erop dat de jongens toch langskwamen en presenteerde hun een eigen instrumentaal nummertje Wheels. Even opmerken dat Wheels enkele weken voordien geweigerd werd door de belangrijkste gitaargroep die Petty in huis had, The Fireballs. Enkele maanden later, na de opname, kregen de jongens een brief van Norman Petty dat ze voortaan als The String-A-Longs geadverteerd zouden worden.

Oorspronkelijk hadden Richard Stephens en Jimmy Torres het nummer geschreven onder de titel Am I asking too much. Op de B-kant van de single stond een compositie die Wheels heette, geschreven door Norman Petty. Toen de single gereleaset werd, bleken de etiketten op de single fout gekleefd en werden beide titels verwisseld . Am I asking too much (geschreven dus door Norman Petty), was Wheels geworden en omgekeerd. Het gevolg was dat ook de schrijvers van de twee songs verwisseld werden. Toen Wheels (Am I asking too much dus) een grote hit werd, claimde Norman Petty doodleuk de auteursrechten, ook al had hij het niet geschreven. Toppunt is dat hij na een lange juridische strijd ook nog deels gelijk kreeg. Sedertdien is hij officieel een van de auteurs, samen met Richard Stephens en Jimmy Torres. Mocht je op zoek gaan naar beide nummers, je vindt die op de verzamelaar “Wheels”, in de maand oktober 2009 uitgebracht op het Ace-label.

Petty had intussen een aanbod gekregen van Warwick Records om gelijktijdig twee singles uit te brengen. Aanvankelijk weigerde Petty omdat Warwick de kwalijke reputatie had achteraf slechte betalers te zijn, maar toch waagden ze het erop. Wheels werd nu uitgebracht met als B-kantje Am I asking too much, alsook het nummer Tell the world met als ommekantje For my angel. De beide B-kantjes waren gezongen versies van liedjes die ze al eerder hadden ingeblikt. Wat niemand verwacht had, gebeurde toch. Binnen de kortste keren stond Wheels in 1963 in de Amerikaanse Top Vijf en iets later werd het zelfs een hit in Engeland  (daar uitgebracht op het London-label). Niet dat ze geen concurrentie te duchten hadden, want de hitlijsten stonden bol van instrumentaaltjes zoals Ja-Da van Johnny and his Hurricanes, F.B.I. van The Shadows en Riders in the sky van The Piltdown Men.

Wheels werd een wereldhit voor The String-A-Longs met een totaalverkoop van 7 miljoen exemplaren. Billy Vaughn had intussen met zijn orkest ook een versie uitgebracht, maar die deed het alleen beregoed in Duitsland. De andere landen tipten liever op de pretentieloze versie van The String-A-Longs. Wheels werd in Nederland de debuutsingle van The Jumping Jewels uit Den Haag. Zij haalden in Nederland de hoogste regionen in de Top Veertig. De jongens beaamden dat zij het nummer gecoverd hadden van Billy Vaughn, al lijkt hun gitaarstijl op die van The Shadows.

Het hitverhaal van the String- A- Longs zou nochtans snel zijn uitverteld. Hun opvolger Brass buttons geraakte tot op de vijfendertigste plaats in Billboard’s Hot One Hundred en de daaropvolgende single Should I klom niet hoger dan de tweeënveertigste. De platendeal met Warwick werd in 1962 opgedoekt. De firma was, ondanks het succes met Wheels , in financiële problemen geraakt. Toch zouden er nog een tiental singles volgen, onder meer uitgebracht op het Dot-label. Voor de groep zelf leek hun succes ook niet zo rooskleurig, want veel verdienden ze niet aan hun optredens. De meer lucratieve deals, zoals televisieoptredens en tournees in het buitenland, werden steeds door Norman Petty afgewezen om redenen die de groep nooit heeft kunnen achterhalen.

Na wat heen-en weergesleur, bracht Petty de groep onder bij Dot Records en daar werd als single voor het nummertje Twist watch gekozen, geschreven door Jimmy Torres. Het werd een meevaller en dus volgden nog andere releases  waaronder  Spinnin’ my wheels, Mathilda en Summertime. We mogen aannemen dat rond 1965 Petty besloot geen nummers van The String-A-Longs meer uit te brengen. Hij vroeg wel drie jaar later aan Keith McCormack om Jimmy Gilmer als zanger bij The Fireballs te vervangen en daar zou Keith ook de volgende zes jaar blijven. Mocht u opnamen in het bezit hebben van The String-A-Longs in 1969, gereleaset op het Atco-label, weet dan dat die nummers gewoon door The Fireballs werden ingespeeld, een truc waarvan sommigen beweren dat Norman Petty die wel vaker gebruikt zou hebben. In een interview merkte Keith ooit op dat mocht Petty de trends hebben gevolgd, The String-A-Longs heel wat meer hits hadden gescoord, maar Petty bleef halsstarrig vastgeklit aan die ene formule en dat werd zowel hen als The Fireballs uiteindelijk fataal.

tekst en research: Marc Brillouet

© 2015 Daisy Lane & Marc Brillouet

Sanne

Sanne was zeventien toen zij regelmatig optrad met onder andere liedjes van één van haar idolen Linda Ronstadt. Geen haar op haar hoofd dat er toen aan dacht full time zangeres te worden, want Sanne wilde gaan voortstuderen aan de universiteit. Optreden voor een publiek was voor haar op dat moment niet meer dan een hobby. Later zou ze zich echter volledig kunnen uitleven in de talrijke concerttournees langsheen de culturele centra die ze gaf met haar man Erik Van Neygen. In zijn boek  ”Ik hou van jou, het verhaal van de Vlaamse Showbizz” herhaalt auteur Manu Adriaans tot tweemaal toe dat hij Sanne, vooral wat de jaren negentig betreft, als de mooiste stem van Vlaanderen beschouwt.

Sanne werd als Sandra Denotté en als enig kind de tweeëntwintigste maart 1973, de dag dat Will Tura trouwde, in Bornem, gelegen op de rechteroever van de Schelde in de buurt van Puurs en Sint-Amands, geboren. Papa was in Bornem geboren, mama in Sint-Amands. Tot hun veertiende waren ze beiden naar school geweest. Nadien gingen zij werken in het bedrijf van papa’s schoonbroer. Zijn zus was gehuwd met een zakenman, eigenaar van wat nu is uitgegroeid tot Spiessens NV. de grootste speciaalzaak voor rotanmeubelen in de Benelux. Papa maakte daar meubelen op maat. Na de geboorte van Sandra bleef mama thuis werken in het atelier dat achter het huis was gelegen. Mama herstelde daar rotanstoelen en bekleedde de meubels waar het nodig was. Na de geboorte van Sandra besloten haar ouders het bij die ene dochter te laten. Papa had altijd van een dochter gedroomd, dus die had hij nu en mama kwam uit een gezin van twaalf kinderen en wist wat haar alleenstaande moeder zich daar voor had moeten ontzeggen. Sandra kende een onbezonnen jeugd, al stelt de dokter wanneer zij  twee is een taaie ontsteking aan de urineleiders vast. Die dwingt haar tot haar achtste levensjaar haast voortdurend antibiotica te slikken. Mentale sporen laat dat bij haar niet na.  Sanne ontplooit zich als een echte tomboy die graag stoeit met haar vriendjes, want vriendinnetjes kan zij op één hand tellen. Gespeeld wordt er langs de oevers van de Schelde. Gezongen wordt er ook, thuis door mama, die de ganse dag naar de radio luistert, verliefd is op Duitse schlagers in het algemeen en liedjes van de Zangeres zonder Naam in het bijzonder. Mama houdt ook veel van het repertoire van country zangeressen als Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Die liefde voor mooie zangstemmen en countrymuziek geeft zij graag door aan haar dochter. Sandra op haar beurt zingt al van in de tweede kleuterklas. Zij trekt in die tijd elke dag naar de Sint-Vincentiusschool in Branst, een dorpje pal naast Bornem gelegen. Sandra, die we vanaf nu maar Sanne zullen noemen, herinnert zich nog tekst en melodie van het eerste liedje dat zij zong Liedje van de postman. Daar bestaat zelfs nog een cassette-opname van. Ook zingt zij in de kerk tijdens de eerste communieviering. Zingen was toen al voor haar een soort tweede natuur, maar er bij haar op aandringen dat zij daaraan voort moest werken, deed niemand. De lagere school glijdt rustig aan haar voorbij. Van huis uit staat eenvoud hoog in het vaandel en in die sfeer van eenvoud voelt Sanne zich op haar best. Zij zal trouwens de rest van haar leven die eenvoud zoveel mogelijk trouw blijven.

Sanne is een prima leerling met altijd goede schoolresultaten. Ook als zij na de Sint-Vincentiusschool in Branst op haar twaalfde overstapt naar het Instituut Onze-Lieve-Vrouw Presentatie gelegen aan het Kardinaal Cardijnplein in Bornem. Sanne volgt de afdeling Latijn-Wiskunde. Zij treedt vanaf haar veertiende hier en daar sporadisch op tijdens soundmixshows die in de jaren tachtig erg in waren.  Met haar vriendin zingt zij I know him so well uit de musical “Chess” erg bekend in de hitversie van Barbara Dickson en Elaine Page. Op haar vijftiende leert zij tijdens een soundmixshow Helmut Lotti kennen die toen nog optrad als Elvisimitator met opvallende bakkebaarden. Een tijdje later zal hij haar vragen mee te zingen in zijn backinggroepje wanneer hij met zijn eerste hit “Kom nu” op de proppen komt.

Sanne besluit in 1989 deel te nemen aan de VTM Soundmixshow. Zij zingt The Winner Takes It All van Abba, maar geraakt niet tot in de halve finale. Een keerpunt voor Sanne, zowel privé als carrièrematig, wordt haar optreden de vierde november  1989 wanneer zij tijdens het fanbal van Eric Flanders, die net een hit had gescoord met Zo moet mijn meisje zijn, in Puurs in de provincie Antwerpen een aantal covers zingt, onder meer Blue bayou van Linda Ronstadt en Stand by your man van Tammy Wynette. Omdat Sanne niet zo met het verleden leeft, is zij het merendeel van haar repertoire van toen zo goed als vergeten. Wat zij wel goed onthouden heeft is dat Erik Van Neygen die avond na haar mag optreden. Zij kende hem toen al als de zanger van de betere liedjes. Hij volgt haar performance vanuit de coulissen en is meteen gecharmeerd door haar stem. Sanne herinnert zich nog in detail dat hij in de kleedkamer voor de spiegel stond met een groene kam om zijn golvende haren in de juiste plooi te leggen en haar met zijn  mooie ogen warm aankeek. Een afspraak maken doen zij die avond niet. Een paar weken later ontmoeten zij elkaar opnieuw wanneer Sanne in het koortje van Helmut Lotti mag optreden tijdens een opname van “Tien om te Zien” in Denderleeuw.  Erik vraagt aan Sanne of zij hem niet een cassette kan sturen met enkele liedjes die zij heeft ingezongen. Dat worden onder andere Een vriend van Margriet Hermans en een liedje van Micha Marah. Na het beluisteren, neemt Erik meteen contact op met Sanne, want hij droomt er al jaren van een duet op te nemen met een goede zangeres, maar de geschikte stem daarvoor heeft hij tot nu toe niet gevonden. Erik nodigt Sanne thuis uit en samen beluisteren zij enkele nummers en bespreken een eventuele samenwerking die er ook heel vlug komt, want Erik had tijdens een vakantie in Joegoslavië Dome Moj van Meri Cetinic opgepikt, in 1989 de inzending voor het liedjesfestival in Split, zeg maar de “Baccarabeker” van de Balkan. Meri is een zeer populaire zangeres, in Split geboren, nu gelegen in het huidige Kroatië. Samen met Willy Smets had Erik de tekst  voor Veel te mooi klaargestoomd. Erik zingt Sanne het liedje eerst voor en meteen na hem mag zij inpikken. Er wordt vrij snel beslist dat zij gaan samenwerken en Veel te mooi als duet gaan inzingen in de studio. Op weg naar die bewuste studio voelt Sanne zich zeer onwennig, op van de zenuwen. Zij moet overgeven, ziet er lijkbleek uit en voelt zich naar Erik toe nogal onaantrekkelijk. Maar die angst blijkt ongegrond, want na een take of twee is Veel te mooi een feit. De single wordt meteen door het publiek opgepikt. Acht weken lang voeren Erik en Sanne de Vlaamse Top Tien aan, negen weken na mekaar op één in de hitlijst van “Tien om te Zien”, één week op één in VTM’s “Super Top Vijftig”, goed voor méér dan zeventigduizend verkochte exemplaren. Voor Erik en Sanne worden het drukke maanden van veel interviews weggeven en optreden, soms tot acht keer in één weekend. Achter de schermen wordt het snel duidelijk dat Erik en Sanne twee handen op één buik zijn. Niet alleen muzikaal, maar ook mentaal kunnen zij het goed met elkaar vinden. Zij groeien snel naar elkaar toe en worden verliefd. Voor Erik geen gemakkelijk periode, want hij wil zijn huwelijk niet zomaar overboord gooien. Maar de liefde overwint alles en daarop vormen zij geen uitzondering. Voor de roddelpers zijn zij hét ideale koppel, een hapklare brok. In een interview met Humo zei Sanne daar een tijdje later het volgende over:  “Voordat onze relatie een item werd in de pers, was er nog nooit op zo’n manier over het privéleven van Vlaamse artiesten geschreven. Wie met wie omging, daar werd voordien niets over gemeld, al was het nog zo bekend in het milieu. Dat soort schroom leggen journalisten nu alleen nog aan de dag voor homorelaties in de Vlaamse showbizz. Iedereen weet wie homo is en zich als hetero voordoet, maar daar wordt met geen woord over gerept”.  Wanneer zij in 1990 hun eerste hit scoren is Erik negenendertig en Sanne achttien. Het cliché een oude bok lust wel eens een groen blaadje duikt meermaals op in de media. Het was snel gegaan. In november 1989 ontmoeten zij elkaar voor het eerst. Iets later nemen zij Veel te mooi op. Wanneer dat tegen de zomer van 1990 een dikke hit is, moeten zij in het weekend haast constant ergens optreden. Zij zien elkaar heel vaak en groeien snel naar elkaar toe. Mama Denotté is de eerste die het in de gaten heeft en praat er met Sanne over. Maar de liefde tussen Erik en Sanne groeit zo snel en wordt zo sterk dat zij het niet willen verbergen, ook niet voor de pers. In de maanden september en oktober van 1990 duiken zij om de haverklap in de boekjes op. Erik heeft het er moeilijk mee omdat hij gehuwd is en twee kinderen heeft. Wat hem en Sanne overkomt, schrijft hij nadien van zich af in liedjes als Nooit meer bang en Schim in dit huis. Marc Van Caelenberg voelt hen erg goed aan en verwoordt hun gevoelens perfect in de liedjes Ademloos en Huis aan het water die hij voor hen schrijft. Het zijn liedjes die Erik tot de mooiste uit zijn repertoire rekent.

Na het succes van Veel te mooi is er de door Erik gezongen single Het spijt me, een vertaling van het nummer  Oprosti, in 1990 in Joegoslavië een hit voor Doris Dragovic. De dertiende oktober 1990 staat Erik met Het spijt me op één in de Vlaamse Top Tien, wat hij samen met Sanne twee maanden later nog eens overdoet met Aan mijn darling dat wij in Vlaanderen voordien al kenden in de originele versie van Will Tura. In 1990 duikt Sanne op in de Oost-Vlaamse ploeg tijdens de Baccarabeker in Middelkerke. Zij vormt samen met The Sunriders en Bert De Corte een hecht team. De winnende ploeg wordt Brabant bestaande uit B.J. Scott, Eleonor Bernair en Samantha Gilles. Dat jaar krijgt Sanne van VTM een “Gouden Oog” als populairste zangeres van dat moment, nadat zij van Radio 2 tijdens Zomerhit de trofee kreeg voor het beste debuut van het voorbije jaar.

Na hun eerste lading hits nemen Erik en Sanne in 1991 in alle vriendschap afscheid van Assekrem en stappen over naar BMG/RCA. Ze gaan meteen aan de slag met de opnames van Sannes eerste soloalbum “Veel liever” waarvan Erik de producer is. Het album, opgenomen in de Studio Spell van Cees De Wit in het Nederlandse Weert, verschijnt reeds in 1991. Gearrangeerd wordt er door Jerome Munafo en Theo Breuls die eerder zijn stiel had geleerd bij Telstar onder de dominante vleugels van Johnny Hoes. Erik schrijft speciaal voor haar O liefste, samen met Willy Smets Plaats in mijn leven en met Marc Van Caelenberg het schattige Martijn. Er wordt ook vertaald, songs van Betsy Cook en Linda Thompson, van Jackson Browne, Rodney Crowell en Zrinko Tutic. Een gouden hit is weggelegd voor hun nummer één duet Aan mijn darling van Will Tura, gevolgd door Oostendse wind dat als single onthaald wordt op een vijfde plaats in de Vlaamse Top Tien tijdens de lente van 1991.

Maar BMG dringt ook meteen aan op een album met hun tweetjes en dat wordt in 1991 “Mee met de zon”. Duetten en sololiedjes wisselen elkaar af. Er wordt onder aanvoering van Erik als producer opnieuw opgenomen in Studio Spell in Weert met als muzikanten onder andere: Theo Breuls, Eric Melaerts en Jerôme Munafo. Naast de bestaande fanclub van Erik  “Vriendenkring Erik Van Neygen” in Drongen, komt er nu ook een fanclub van Sanne. In 1991 wordt er nog eens lekker gescoord wanneer Erik en Sanne het duet Alles gaat voorbij opnemen dat in 1970 in Duitsland als Alles geht vorbei een succes was geweest voor Jürgen Renfordt. De veertiende december staan Erik en Sanne op vier in de Vlaamse Top Tien. Het jaar daarop stijgen zij eveneens naar vier, deze keer met Wat je diep treft, opnieuw een nummer van Erik’s idool Will Tura. Tura had in Vlaanderen in de jaren zeventig al gescoord met dit nummer.

In 1993 brengt Sanne op het BMG label het album “Details” uit, ook deze keer opgenomen in Studio Spell in het Nederlandse Weert. Erik neemt alweer de productie voor zijn rekening en vertrouwt de arrangementen met veel plezier en vertrouwen toe aan Theo Breuls. Er wordt een aardig stukje gecoverd: liedjes van Rodney Crowell, Zrinko Tutic, Hugh Moffat en Charlie Black. De Nederlandse teksten zijn van de hand van Marc Van Caelenberg. Er staan ook nieuwe liedjes op zoals Leentje en Zet aan dat ding. Het kan niet anders of Sanne zingt enkele duetten samen met Erik zoals Verdronken Vlinder van Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh, op single goed voor een vijfde plaats in de Vlaamse Top Tien. Een dijk van een hitsingle uit dat album wordt Het huis dat tussen rozen stond, oorspronkelijk een Italiaans liedje van Adriano Celentano Il ragazzo della via Gluck. Adriano nam dit al op in 1966 en het werd het jaar nadien een Franse klassieker in de versie van Françoise Hardy als La maison ou j’ai grandi. De zesde maart 1993 schittert Sanne met haar versie op de eerste plaats in de Vlaamse Top Tien. Je voetstap wordt de tweede single uit dit album waarmee Sanne in de zomer van dat jaar tot op drie belandt in de Vlaamse hitlijsten. Vrij snel verschijnt het jaar nadien haar derde solo album “Zand”, eveneens opgenomen in Studio Spell in Weert met ook deze keer Erik als producer. Marc Van Caelenberg en Erik reiken een rist nieuwe songs aan zoals Het zandkasteel, Welterusten, Moe, De kolderzolder en Vrede is. Er wordt uiteraard ook vertaald zoals Ik zag haar ik zag jou, oorspronkelijk Boulevard de la Madeleine en in die versie een succes voor The Moody Blues. Leuk is Sannes versie van Ik zou wel ‘s willen weten van Jules De Corte en haar fel gesmaakte cover van de Franse hit Céline van Hugues Aufray. Eenmaal op single uitgebracht staat dit liedje de achtste oktober 1994 op twee in de Vlaamse Top Tien. In 1995 is het verzamelen geblazen wanneer hun bekendste successen gecompileerd worden op het album “Veel te mooi, de mooiste Erik & Sanne”.

Om hun relatie extra in te kleuren, geven Erik en Sanne op achtentwintig oktober 1996 hun ja-woord. Hun liefde werd het jaar voordien, de vijfentwintigste oktober, bekroond met de geboorte van hun dochter Maartje. Er wordt ook een nieuw album geboren “In één woord”. Never change a winning team and a winning place, dus er wordt ook deze keer in Weert opgenomen met Erik aan de knoppen en Theo Breuls als arrangeur. Erik Melaerts tokkelt mee op de gitaar, Berni Bovens is de drummer van dienst en er is de vocale steun van onder andere het kinderkoor Avanti. Van de hand van Claude Lemesle vertalen Erik en Marc Van Caelenberg Lange weg dat de eerste singlekeuze wordt, goed voor een tiende plaats in de Vlaamse Top Tien. Pal in de hitroos schiet Sanne met haar versie van The power of love, de  zesentwintigste augustus 1996 goed voor de hoogste notering in de Vlaamse hitlijsten. Van Land van ons twee hangt er intussen thuis een gouden versie tegen de muur, net als trouwens van het duettenalbum “Mee met de zon”, het album “De mooiste van Erik en Sanne”, “Vertrouwen” en “De Fantastische Expeditie” en platinum voor “Details” en “Veel liever”. Op datzelfde album durft Sanne het ook aan haar eigen interpretatie neer te zetten van Ziggy dat wij eerder al kenden in de uitvoering van Céline Dion. Dochter Maartje vindt dit tot nu zowat het mooiste liedje dat haar moeder ooit op plaat heeft gezet. Als kroon op dit alles scoren Erik en Sanne in 1997 nog eens lekker met De laatste bolero, twee jaar voordien in Duitsland als Der letzte Bolero een stevige hit voor Die Flippers. Een schlager, dat wel, al slagen Erik en Sanne erin het net een niveau hoger te tillen. Misschien een beetje overbodig, maar voor de fans leuk meegenomen, is het album “Live” dat datzelfde jaar in de rekken ligt, met daarop live versies van songs als De Colores, Mijn enige hoop, De Canadees en Blijf nog even. “In één woord” is ook de titel van de theatertournee waarmee Sanne in 1997 door Vlaanderen trekt. Het jaar nadien klopt Studio 100 bij haar aan om te vragen of Sanne de hoofdrol niet wil vertolken in de musicalversie van “Sneeuwwitje”. Tekst en muziek worden geleverd door Hans Bourlon, Gert Verhulst, Dannie Verbiest en Johan vanden Eede. Medespelers worden onder andere Aimé Anthoni, Frank Aendenboom en Anne Mie Gils. Een overtrokken verhaal in de pers is het feit dat Sanne op een bepaald moment in de musical een intieme kus moet delen met collega-acteur Chris Van Tongelen. Zij vindt de manier waarop dit moet gebeuren niet passend in een kindermusical en weigert dit. De media smullen ervan.  Kathleen Aerts, die wij kennen als lid van K3, zal een paar keer haar rol overnemen.  In de pers wordt Sanne een tijdlang als een preutse tante afgeschilderd overdreven afgeschermd door haar echtgenoot. Jaren later kijkt Sanne met de nodige afstand op dit voorval terug. Om het met haar eigen woorden te zeggen: “Toen ik Erik in het begin leerde kennen werd ik afgeschilderd als een lolita, een hoertje,  en plots word ik tot de meest preutse non van Vlaanderen gebombardeerd!” Voor haar was deze periode erg zwaar, zowel mentaal als fysiek. Sanne heeft een dubbele hernia en speelt met behulp van injecties nog enkele voorstellingen maar moet dan noodgedwongen stoppen. Het wordt even stil rond hen, heel stil. Enkel de populaire animatiefilm “Anastasia” van 20th Century Fox waarbij Sanne het jaar voordien reeds de opnames deed en met plezier haar stem leende aan het hoofdpersonage Anastasia, komt in deze periode in de cinemazalen en later op DVD. Ons leek het bij de release vreemd, maar in 1998 besluit de marketingafdeling van BMG Sanne in de cd-reeks “Face to Face” te koppelen aan Johan Verminnen, twintig tracks in het totaal, tussen beide artiesten eerlijk verdeeld.

Voor hun nieuw album “Onderweg” kloppen Erik en Sanne in 1999 eens aan bij een stel andere muzikanten: Rik Aerts, Rens Van der Zalm, die al op de eerste plaat van Erik meespeelde,  Thierry Crommen, Paul De Poorter en het strijkkwartet van Mark Steylaerts. Opgenomen wordt er in de maand april  in de “Arts Sound Studio” in Helchteren. Er worden ook enkele liedjes afgeleverd door Marc Vanhie die wij nog kennen als boegbeeld van de popgroep The Bet. Meer dan behoorlijk gedraaid bij Radio 2 is het folkgetinte duetje De Wilford van Marc Hauman waarvoor er graag in het dialect gezongen wordt. In 2000 is het tijd om Sanne te verzamelen. Dat gebeurt op het album “Tien Sanne”, het beste uit tien jaar Sanne. Als toetje is er voor de fans en voor wie het lust de hitmedley met daarin Martijn, Zeg het aan niemand, Domenico en Je voetstap.

Ook al draagt Sanne net als Erik het Nederlands zeer hoog in haar vaandel toch komt er in 2003 een anderstalig album, opgenomen in de Motormusic studio in Koningshooikt. Dat wordt “Cowboy’s Sweetheart”. Erik had Virgin platenbaas Firmin Michiels het voorstel gedaan een album op te nemen met Sanne, eventueel in het Engels, Frans, … waarbij ze zouden samenwerken met iemand uit het rock- of folkgenre, bijvoorbeeld Roland Van Campenhout. Firmin was onmiddellijk enthousiast en belde Roland tijdens deze eerste bespreking meteen op. “Fantastisch! Dat doe ik graag!”, antwoordde Roland zonder nadenken. Voor deze plaat kreeg Sanne ook de muzikale steun van Marc Bonne, Michel Bisceglia, Wigbert Van Lierde, Yannic Fonderie en Nico Schepers. Erik had in 2000 al aangekondigd dat zij genoeg duetten hadden gezongen en dat het stilaan tijd werd dat Sanne eens een andere kant van haar kunnen liet horen. Sanne had het al een hele tijd moeilijk met het feit dat hun duetten, vaak heel rustige country- of folk getinte ballades, bijna stuk voor stuk hits werden, en hierdoor door de media onlosmakelijk als schlagers werden beschouwd. Alsof een hit in Vlaanderen in de jaren 90 of 2000 enkel schlager kan zijn. Ze vond dit ook erg voor Erik terwijl hij toch in het verleden de zanger was van de betere liedjes en teksten. De titelsong Cowboy’s Sweetheart is van de hand van Bob Miller en Patsy Montana. Daarnaast zingt Sanne songs van onder meer Mac David, Emmylou Harris, Hank Cochran, Buffy Saint-Marie en Georges Delerue. Opvallend is ook dat er in ‘t Frans, Le tourbillon, en zelfs in het Turks wordt gezongen. Dat laatste omdat zij op school bevriend was met een Turks meisje die haar het liedje Elimde Sise aanleerde. De platenfirma brengt de plaat naar de radio met een witte hoes, zonder foto, alleen de titel. Naar de zangeres hebben de radiojongens even het raden. Aanvankelijk uit iedereen lovende kritiek, maar wanneer bekend wordt dat het Sanne is die zingt, zijn de meningen plots verdeeld. Het album geraakt in de Ultra Top Vijftig niet hoger dan de veertigste plaats en is na twee weken al uit die hitlijst verdwenen. “Wat vooroordelen al niet kunnen doen, hé!” lacht Sanne en gaat verder met waarmee ze op dat moment samen met onder andere manlief bezig is, namelijk de hommageconcerten “Ann Christy 20 jaar later”, georganiseerd naar aanleiding van de twintigste verjaardag van het overlijden van Ann Christy.

In 2004 verschijnt tijdens de maand november op het Assekrem label de verzamelaar “Wijsjes, walsen en bolero’s oftwel 15 jaar alle hits”, de bekendste duetten van Erik en Sanne. Die plaat wordt zo goed onthaald dat Erik en Sanne besluiten opnieuw samen te gaan optreden.  Naar aanleiding van hun vijftienjarige carrière als duo wordt er de tiende september 2005 op de Grote Markt in Sint-Niklaas uitbundig gevierd in het gezelschap van Miek & Roel, Roland, Liesbeth Liszt en Bart Herman.

En verzamelen doen ze maar al te graag ten huize Van Neygen. In de maand juni van 2006 verschijnt er op het AMC label de cd “Vroeger en nu volume 1″, een eerste selectie waarin wordt teruggeblikt op de voorbije zestien jaar. Daarop geeft Erik in het boekje dat bij die cd hoort toe dat tijdens dat eerste optreden van Sanne in Puurs, zij hem een gesigneerde foto vroeg en dat hij toen per vergissing de foto opdroeg aan Sanny. Enkele weken later stond zij opnieuw aan zijn kleedkamer met de vraag nog eens een foto voor haar te signeren, maar dan opgedragen aan Sanne. Hij eindigt ook met te vermelden dat het een ongelooflijk geschenk is om met zo’n ongeslepen parel als Sanne te mogen zingen en … te leven! Zestien liedjes staan op dat album om dit te onderstrepen, beginnend met Koop van alles tot en met Drunken sailor, een cover van deze traditional, in de sixties al opgefrist door Ferre Grignard. Omdat de reacties lovend zijn, koppelt Sanne daar in de maand november van 2006 het vervolg aan vast “Vroeger en nu volume twee” met ook nu weer zestien liedjes, deze keer beginnend met Weer naar huis om in schoonheid af te ronden met Away in a manger, een van de oudste kerstklassiekers. Dochter Maartje is op deze plaat samen met papa en mama te horen in Een kindeke lag. Sanne mag deze keer een woordje plaatsen en schrijft: “Plotseling besef ik dat mijn liedjes van iedereen zijn. Dat mensen er gelukkig van worden. Dat sommige liedjes bij iemand, die ik niet persoonlijk ken, herinneringen oproepen. Herinneringen die niet de mijne zijn. En dan word ik ontzettend nieuwsgierig…Ik kan echt genieten van verhalen en herinneringen van mensen. Dus doe me een plezier, schrijf of mail me jouw verhaal. Ik wil ze echt horen!”

Om stevig door te kunnen stappen, noteren wij in 2008 het album “Parfum Tzigane”. Getroffen door de muziek van de film Gadjo Dilo dromen Erik en Sanne ervan om een plaat te maken in de gipsysfeer, vooral na het samen schrijven van het nummer Kleine Maartje waarbij Erik onmiddellijk een arrangement met echte zigeunermuzikanten in zijn hoofd hoort. Via het Roemeens huis in Brussel komen ze dan terecht bij Raluca Patuleanu, die hen het kruim van de in België verblijvende Hongaarse en Roemeense zigeunermuzikanten leert kennen. Erik, die de productie doet laat zich assisteren door de getalenteerde Wigbert Van Lierde en trekt met de ganse bende, zes muzikanten sterk, naar studio Motormusic in Koningshooikt.  Voor Erik wordt dit zowat zijn levenswerk. Alles moet wijken voor dit project. Zijn zigeunermuzikanten kunnen een fantastische sfeer neerzetten – als ze er zin in hebben – maar niet allen zijn ze klassiek opgeleid en dus moet er ontelbare uren gerepeteerd worden om de nummers feilloos op plaat en op het podium te kunnen neerzetten. Deze periode vergt erg veel van hem en die stress zal hem nadien nog nadelig parten spelen. Het valt op dat Sanne intussen de pen ter hand heeft genomen en samen met haar man naarstig nummers heeft geschreven voor deze toch wel aparte plaat. Oh Maria wordt als lokkertje in de markt gezet. De respons op het album is méér dan behoorlijk al is het toch wel even wennen na al die speelse en lichtvoetige liedjes van voordien. Toch keren zij de rug niet naar hun vorig repertoire, integendeel. Erik lust van huis uit graag een portie degelijke schlagers en is in de wolken, want hij mag tijdens het Schlagerfestival op 3, 4 en 5 april 2009 in de “Ethias Arena” van Hasselt de affiche delen met zijn idool Will Tura met voorts op de affiche Laura Lynn, Willy Sommers, Christoff en De Romeo’s.

Erik en Sanne waren intussen scheep gegaan met Patrick Vandewattijne, een tijdlang manager geweest van Laura Lynn. Die zorgt ervoor dat zij nauw gaan samenwerken met producer Phil Sterman. Er wordt opgenomen in de Cook Studio met muzikanten als Eric Melaerts, Jean Blaute, Vincent Pierins en Frank De Ruyter. Patrick houdt eraan als single uit te pakken met een cover van Nacht kommt die Erinnerung van de Duitse schlagerzanger Herman Frey. ‘s Nachts komt de herinnering wordt als voorbode van het  album  “Vertrouwen” in de markt gezet. Maar het ongeluk loert dan al om de hoek. Na de terugkeer uit Frankrijk van een tiendaagse vakantie wordt Erik de elfde juli 2009 ‘s ochtends getroffen door een hersenbloeding. Hij wordt in allerijl opgenomen in het ziekenhuis waarna hij dringend aan rust toe is. Intense revalidatie moet ervoor zorgen dat hij snel weer beter wordt.  Op dat moment beslissen Erik en Sanne het na de zomer qua optredens rustiger aan te doen. Ondanks al die tegenslagen ligt de vijftiende september hun nieuw album “Vertrouwen” in de winkel als extraatje bij het weekblad Story. Voor een meerprijs van € 6,90 krijgen de Storylezers het gloednieuwe album van E&S. Méér dan 10.000 lezers schaffen zich het album aan. Nadien komt het ook nog aan full price in de winkels. Erik en Sanne zijn weer hot en in het Stadhuis van Sint-Niklaas krijgen ze een gouden album uitgereikt.  Er wordt op dit album aardig gecoverd, onder andere Ich zeige dir mein Paradies van Andrea Jürgens, Ein Leben lang van Helmut Frey, Zwei weisse Pferde van Nic en de titelsong Vertrouwen is een vertaling van Vertrauen van de Kastelruther Spatzen.  Erik en Sanne trekken voor heel even duidelijk de kaart van het lichtere genre. Wat niemand verwachtte, gebeurt toch. In de zomer van 2010 wordt Erik tijdens een optreden in Gits getroffen door een tweede hersenbloeding. Tien dagen na mekaar hadden zij daar opgetreden. Na die nieuwe bloeding was Erik toch naar Zuid-Frankrijk afgezakt, maar daar voelde hij dat het zo niet verder kon. Terug thuis stellen de dokters op een scan vast dat er zich een tweede bloeding heeft voorgedaan, op een andere plaats dan de eerste keer, ditmaal ten gevolge van een gesprongen cavernoom. Erik moet elke vorm van spanning vermijden. In de maand september beslissen Erik en Sanne na rijp overleg definitief met optredens te stoppen, maar houden dat nog even stil omdat zij in de maand november de unieke kans krijgen aangeboden in Amerika te gaan opnemen en die kans wil Erik met beide handen aanpakken. Zij gaan opnemen in de “Cedar Creek Recording Studio” in Austin, Texas met als producer Carrie Rodriguez. Weg zijn de schlagers, er wordt duidelijk gekozen voor countrygetinte songs zoals Jas met duizend kleuren van Dolly Parton, Jouw naam van Chip Taylor en De wind in het riet van Graham Parsons. Ook Sanne en Erik reiken liedjes aan samen met Willy Smets en Marc Van Caelenberg. Er wordt zelfs een nieuwe versie van Veel te mooi ingeblikt. Erik en Sanne worden in de studio omringd door gerenomeerde sessiemuzikanten zoals Luke Jacobs, Brannen Temple, Joel Guzman en violiste Carrie Rodriguez. Zij is in hoofdzaak een singer songwriter, dochter van countryster David Rodriguez en kent het klappen van de zweep. Het album “De fantastische expeditie”  wordt de twaalfde juni 2012 aan de pers voorgesteld. Na een tijdje melden Erik en Sanne op hun website met de nodige trots aan hun fans dat het album méér dan tienduizend keer aan de man werd gebracht.

Zondag de dertigste september 2012 geven Sanne en Erik in “De Roma” in Borgerhout hun laatste optreden. De zaal zit nokvol. Zij laten zich omringen door een aantal bekenden waaronder Miek en Roel, soliste Carrie Rodriguez samen met gitarist Luke Jacobs. Ook dochter Maartje mag heel even laten horen dat zij voor een groot deel de stem van haar mama heeft geërfd. Vanaf nu zijn hun ogen gericht op de carrière van hun dochter. Op hun eigen ENS (Erik en Sanne) label, opgericht in 2004, verdeeld door CNR, brengt Maartje Van Neygen haar album “Eerste dauw” uit. Erik heeft de productie volledig in handen genomen en opgenomen wordt er in de studio van Phil Sterman. Het eerdere in de “Cedar Creek Recording Studio” in Austin opgenomen My Songbird wordt eveneens aan het album toegevoegd. Erik mag dan zelf niet meer optreden, schrijven doet hij nog steeds samen met zijn echtgenote. Zij leveren beiden het merendeel van de nummers. Erik zal voortaan ook het management van Maartje voeren. De vurigste droom is dat zijn dochter het in de muziekwereld zal waarmaken en dat Sanne op haar beslissing terugkomt en opnieuw zal optreden, al is het in duet met hun dochter! Dat konden wij de 31ste februari 2014 al meemaken in “De Lork” in Boortmeerbeek waar Maartje een van haar eerste concerten zong daarbij op het podium vergezeld door mama Sanne. We hoeven niet te vertellen dat het publiek dolgelukkig reageerde. Of dit naar méér smaakt, laten wij voorlopig in het midden, want Sanne is en blijft eigenzinnig in haar beslissing, al heeft zij hier en daar al laten horen: “Zeg nooit, nooit!”

 

En ja hoor, zij keert terug naar het podium, voor even toch.  Op 14 maart 2015 is het precies 25 jaar geleden dat Erik en Sanne hun doorbraak-hit Veel te mooi opnamen. Voor Erik vooral mag dit niet zomaar ongemerkt voorbijgaan. 28 en 30 april staan hij en Sanne op het podium van het Sportpaleis in Antwerpen tijdens “Houden van… Griffelrock” met vijfentwintig liedjes die we met z’n allen kennen en voor een groot deel kunnen meezingen: Het huis dat tussen rozen stond, Land van ons twee, Aan mijn darling, Ticket naar Eden en natuurlijk Veel te mooi. Erik en Sanne nodigen ook een aantal collega’s uit waaronder: John Terra, Heintje, Jo Vally, presentator Luc Appermont en natuurlijk hun dochter Maartje Van Neygen.

 

tekst en research: Marc Brillouet

© 2015 Daisy Lane & Marc Brillouet

 

 

 

 

 

 

Luc Steeno

Luc werd de achtentwintigste juni 1964 in Leuven geboren in een gezin van drie kinderen: hij, een tien maanden jongere broer en een zus die pas zestien jaar later arriveert. Over een nakomertje gesproken. Papa had een tuinbouwbedrijf, een erfenis van zijn vader: groenten kweken voert de boventoon. Niet alleen mama hielp mee in het bedrijf, ook de kinderen staken regelmatig een handje toe. Luc herinnert zich nog goed dat er thuis naast praten over groenten vaak en veel naar muziek werd geluisterd, waarbij Radio 2 dé favoriete zender was. Er klonk dus veel Vlaamse muziek ten huize van Steeno. Papa had geen tijd om platen te kopen, maar wanneer Luc twaalf wordt en naar aanleiding van zijn plechtige communie een platendraaier cadeau krijgt, worden de eerste singles en elpees gekocht, en laat de eerste plaat er toch geen van Will Tura zijn, van die dag af het grootste idool van Luc. Ook de platen van Marva en Willy Sommers vallen bij hem in de smaak. Luc gaat niet alleen naar liveoptredens van Will Tura kijken, maar zingt thuis luidruchtig mee met de liedjes van zijn idool met een haarkam als microfoon, pal voor de spiegel, om toch maar te zien dat hij zich ook vlot beweegt.

Lagere school loopt hij in zijn geboortedorp Haasrode, Oud-Heverlee, om nadien naar de Paters Jozefieten aan de Oude Markt in Leuven te trekken om daar aan het Drievuldigheidscollege de middelbare school te volgen, richting economie-moderne talen. Luc is een jaar of negentien wanneer er notenleer op zijn menu verschijnt. Hij volgt pianoles privé, maar een echte virtuoos zit er niet in. Die lessen verliepen nogal stroef. Luc mag dan ostentatief dwepen met Nederlandstalige liedjes, de hits van Boney M., ABBA en The Dolly Dots gaan bij hem ook vlotjes naar binnen. In de loop van de jaren tachtig worden playback- en soundmixshows almaar belangrijker. Wie zich toen als zanger wilde profileren, moest via hier de revue passeren. In 1985 zet het tienerblad Joepie “Talent ’85″ op het getouw. Luc schrijft zich in en wordt met zijn versie van Tura’s Vergeet Barbara finalist. Het jaar nadien is er de “Story Soundmixshow”. Luc had toen al in het Leuvense een bescheiden bekendheid opgebouwd als imitator van Will Tura. Om zijn show te verfijnen, gaat hij op zoek naar een volgspot. In het krantje Passe-Partout ziet hij een annonce van een verkoper die, zo blijkt tijdens een gesprek, het geluid verzorgt voor de soundmixshow die Story organiseert. Die man tipt Luc Steeno dat ze genoeg kandidaten hebben, maar dat er te weinig Nederlandse liedjes in het aanbod zitten. Luc ziet het meteen zitten om zich in te schrijven. Die man neemt contact op met het organisatiebureau Benelux, dat de show ondersteunt, én met presentatrice Micha Marah, en de deal is geklonken. Luc stoot na de voorronde en de halve finale in mei 1986 door naar de finale in het Alpheusdal in Berchem en wint die finale met zijn vertolking van Vergeet Barbara. In het kielzog daarvan volgen een hele rist optredens in de Storykaravaan, is er een platencontract bij Telstar én… moet Luc onder de wapens. Hij wordt ingelijfd bij de luchtmacht, waar hij dienstdoet als chauffeur van wacht gekazerneerd in Brustem bij Sint-Truiden. Een tijdje later wordt hij overgeplaatst naar het munitiedepot in Meerdaal, een paar kilometer van zijn ouderlijk huis verwijderd. Wanneer Luc dringend moet optreden, zorgt zijn commandant ervoor dat hij verlof krijgt. Al bij al wordt zijn legerdienst geen al te groot struikelblok in zijn nog prille carrière. In augustus mag hij zijn eerste plaatje opnemen, Hoe lang blijft liefde duren. De maand nadien ligt zijn allereerste single in de winkel, een liedje dat Will Tura speciaal voor Luc had geschreven op tekst van Jeroen Lecompte. Plaatselijk wordt het plaatje een succes, maar daar blijft het bij. De opvolger Iets grijzer, iets wijzer, een nummer van John Terra, slaat wél aan! Voor de volgende single stapt Luc over naar platenfirma Centropa, waar hij een nummer van Frank Michael vertaalt, Als ik het vond. Luc is iets later te gast in het programma “Te Bed of Niet Te Bed” van Jos Ghysen.

En kijk, zijn carrière krijgt daardoor een flinke boost. Guy Beyers, de toenmalige echtgenoot van Micha Marah, wordt de manager van Luc. Guy laat Luc een Duits liedje van Jean Frankfurter coveren, Ich brauch’ dich jeden Tag ein bisschen mehr, een toenmalige hit van Andy Borg, door Guy vertaald als Ik mis je elke dag een beetje meer. Guy had de originele geluidsband gekocht. Luc is niet zo wild van die keuze, maar Guy dringt aan en het nummer wordt toch op single uitgebracht. Het is meteen raak, vooral dankzij een optreden in “Tien om te Zien”, waarmee VTM in 1989 haar start niet gemist had.

De carrière van Luc is gelanceerd. Die van Sandra Kim, die bij hetzelfde artiestenbureau als Luc zit, is tanende. Waarom haar bekende naam niet aan die van Luc gekoppeld? Het kan hun carrière alleen maar van pas komen. Gekozen wordt voor een oude hit van Amen Corner uit 1968, Bend me, shape me, vertaald als Bel me, schrijf me. Luc wordt in september 1990 door het Belgisch koningshuis uitgenodigd om samen met Sandra te komen zingen tijdens de viering “40 – 60″, een muzikale hommage aan wijlen koning Boudewijn. Ze brengen Ik hou van mijn land, J’aime mon pays, een liedje dat Sandra Kim al eerder op een van haar albums had gezet. Dit is voor hen beiden qua publiciteit meer dan meegenomen. Pa en ma Steeno zijn apetrots. Met die wind in de zeilen brengt Luc in het najaar van 1990 het album Wat moet ik zonder jou op de markt in een productie van Pino Marchese, Luigi Bongiovanni en Stan Verbeeck met daaruit als singlekeuzes: Voor jou, geschreven door Salim Seghers, Liefde is en de knaller Holiday. Dat liedje had Luc tijdens een vakantie in Mallorca meegepikt. Je hoorde dat ginder in haast elke discotheek en het was oorspronkelijk een hit van de Duitse zanger Klaus Densow, die er op dat moment als Holi-Holiday een vakantiehit mee scoorde. Een deel van dat succes herhaalt Luc wanneer hij twee jaar later door Mark Uytterhoeven voor diens tv-programma “Het Huis van Wantrouwen” wordt gevraagd een parodie op dat nummer te zingen. Luc brengt in de laatste aflevering een aangepaste versie van Holiday met de slagzin Yo de mannen yo, een van de vele kreten die in dat programma gelanceerd werden. Luc scoort er een voltreffer mee. Tussendoor worden lk leef voor jou alleen en het duet Niets is mij teveel, dat hij samen met Micha Marah zingt, met aardig wat bijval op single uitgebracht.

In de zomer van 1992 krijgt Luc van Radio 2 de “Zomerhittrofee” voor zijn wellicht grootste hit Hij speelde accordeon, een nummer geschreven door John Terra op tekst van Jan Theys. Bij de release mag Luc meteen optreden in het programma “Ochtendkuren” van Luc Verschueren en Dirk Somers én de hittrein is alweer vertrokken. Acht weken na elkaar voert Luc de Vlaamse Top Tien aan. De dertiende juni staat hij daar al op één. In de Ultra Top 50 staat hij de vijfentwintigste juli op tien. Dat zal voor de rest van zijn carrière daarin zijn hoogste notering blijven. Nadien is het de inmiddels betreurde Bart Van den Bossche die Luc aan zijn volgende single mag helpen, Ik geef je alles.

Om in 1993 zijn album “Liefde wint het toch altijd” oogverblindend aan te prijzen, verzint zijn manager Guy Beyers een mediastunt. Samen met zijn collega’s Luc Caals, Marleen en Micha Marah vliegt Luc met de verzamelde pers op zaterdag de zestiende oktober naar het Egyptische Hurghada om daar in een nomadenkamp onder een loodzware zon en tussen de kamelen zijn album te lanceren. Hurghada is een toeristische trekpleister aan de Rode Zee die in de reisbrochures als “The Red Sea Riviera where the sun shines the year around” wordt aangeprezen. Leuk meegenomen voor de reisorganisator die de hele stunt bekostigt. Met Marleen zingt Luc op dat album het duet Een zomer ging voorbij, er is de titelsong Liefde wint het toch altijd, geschreven door Salim Seghers, en dé absolute uitschieter Ga dan, dat Luc voor het eerst had gehoord in het café “La Dolce” in Brussel. Het is de patron die Luc met het nummer …Dann geh doch van de Duitse zanger Howard Carpendale laat kennismaken, die daar in 1978 al een hit mee had gescoord. Op tekst van Guy Beyers wordt het een van de grootste hits die Luc zal scoren, een blijver ook! Luc viert iets later zijn vijfjarige carrière met een geslaagd optreden in de Elisabethzaal in Antwerpen met als eregast Will Tura. Vervolgens is er in 1994 de single De Rode Duivels gaan naar Amerika. Achteraf volgens Luc een gemiste kans. John Terra had een erg leuke melodie geschreven, alleen werd het fout geproduceerd. Qua ritme té opgeklopt. Hadden ze het wat rustiger verpakt, dan had er volgens Luc een grotere hit in gezeten.

Luc wil de touwtjes almaar meer in eigen handen houden. Hij zet zich voor zijn nieuw album “Liedje(s) van de liefde” samen met Miguel Wiels aan het schrijven. Het openingsnummer heet niet voor niets Met twee. Opgenomen wordt er in de BSB Studio in Brussel. Pino Marchese neemt de arrangementen voor zijn rekening en Marc François de mixing. Er staat ook een liedje van Pierre Kartner op, Dat zomerse gevoel, maar het meest beklijvend is en blijft Africa Hakuna Matata. Luc had in Kenia een aantal natuurparken bezocht en wilde die indrukken in een liedje vertalen en voorgoed vasthouden. Samen met zijn manager Guy Beyers komt Luc tot een akkoord dat hij naar een andere platenfirma mag overstappen. Zij zijn wat op elkaar uitgekeken. Dat wordt Play That Beat, bekend door hun producties met artiesten zoals Get Ready en Mama’s Jasje. De zoon van Guy, Ilia, wordt Lucs nieuwe manager. Luc wil aan kwaliteit winnen, meer tijd in de studio doorbrengen, langer aan de nummers sleutelen, hij wil cd-hoesjes met daarop de liedjesteksten enzovoorts. Een onbetaalbare zet op dat moment in de carrière van Luc qua exposure wordt het moment waarop hij in het najaar van 1996 mag meedoen aan het megasuccesvolle TV1-programma “Het Swingpaleis” met aan het roer de legendarische Felice, alias Dré Steemans. Vijf dames nemen het al zingend, gekscherend, provocerend… op tegen vijf heren. Luc ontpopt zich in dit team als een sympathieke, vlotte gast met wie je gezellig een avondje kunt stappen. Luc weet zijn wat houterige gedrag en zijn stroefheid van zich af te schudden op het moment dat de camera aanstaat. We leren hem kennen als een goedlachse kerel die plezier maken hoog in het vaandel draagt.

De eerste single bij Play That Beat wordt De molen op het plein, een song van John Terra waarmee gepoogd wordt een schlager af te leveren, maar dan een met iets meer inhoud dan gewoonlijk. De reacties zijn echter matig. De volgende single wordt a lucky shot, eentje waar ze snel bij moeten zijn. Frank Michael staat in 1997 torenhoog in de Waalse hitlijsten met Toutes les femmes sont belles. Lucs platenfirma weet dat ook Danny Fabry plannen heeft om dat nummer te vertalen en dus wordt er in zeven haasten naar een nieuwe studio overgestapt, The Groove in Schelle onder aanvoering van Peter Bulkens, waar Mooi zijn alle vrouwen wordt opgenomen op tekst van de in die tijd drukbezette Marc Van Caelenberg. Luc is in de wolken, want zijn versie wordt razendsnel met goud bekroond. Er volgt in de loop van 1998 het album “Geen dag meer zonder jou”, dat in Rome aan de pers wordt voorgesteld, kwestie van qua release in het oog en het oor te blijven springen, met daarop een paar covers zoals A la Espagnola van John Terra en Hopeloos van Will Tura. Marc Van Caelenberg vertaalt ook de Duitse hit Mädchen mit den traurigen Augen van Bata Illic uit 1976 als Dan gaan de lichten aan. Ook dat nummer wordt op single een succes.

Wat die Duitse hits betreft. In 1991 had Harry Thomas, de toenmalige gangmaker achter het Duitse “Schlagerfestival” in Kerkrade in Nederland en manager van onder meer Dennie Christian, geprobeerd de carrière van Luc Steeno bij onze oosterburen op gang te trekken. Luc neemt een Duitse versie op van Hij speelde accordeon, treedt daarmee op tijdens het festival, maar nadien heeft hij daar nooit meer iets van gehoord, voor een groot deel waarschijnlijk te wijten aan het feit dat Harry op het einde van 1991 plots overleed. Luc, die van snelle wagens houdt, ontsnapt de elfde november 1996 aan de fatale gevolgen van een zware slipper en wordt tijdens de nacht van de achtentwintigste maart 1999 in het centrum van Brussel het slachtoffer van een heuse carjacking. Iets nadien wordt naar aanleiding van tien jaar Luc Steeno in een productie van John Terra in The Groove het album Elke dag denk ik aan jou ingeblikt: twaalf nummers, waaronder als aardigheidje een Engelstalige cover van To know him is to love him van Phil Spector en voor het overige liedjes aangereikt door Roland Verlooven, Peter Van Laet en uiteraard John Terra, die op dat moment veel liedjes samen met Daniel Ditmar schrijft. Er worden uit dat album een sliert singles gelicht: Zonder jou, Eleonore, Geen vreemde meer, Elke dag denk ik aan jou, Zeven dagen lang en Wanneer.

We schrijven het jaar 2000. “Tien om te Zien” is gestopt en vele Vlaamse artiesten merken dat aan hun platenverkoop. Play That Beat gaat zwaar schrappen in zijn artiestenstal. Bart Kaëll, Willy Sommers en Luc Steeno moeten op zoek naar een andere platenbaas. Samen met Ilia Beyers richt Luc een eigen label op, BSM (Beyers-Steeno-Music), maar dat wordt zoekwerk om de juiste muzikale balans te vinden. Zij brengen enkele singletjes uit zoals In Marbella en Alicia Madonna bella, maar hoogvliegers worden het niet. In 2001 maakt Luc Steeno samen met enkele BV’s deel uit van een speciale editie van “Big Brother”. Tot het team behoren onder meer Brigitta Callens, Jean-Pierre Van Rossem, Sam Gooris, Eddy Planckaert en Harry Van Barneveld. In 2002 sluit Steeno een platendeal met Warner Brothers. Die stellen Eric Melaerts als producer aan, die wel wat ziet in het vertalen van een handvol hits uit de jaren zestig: J’entends siffler le train van Richard Anthony, Oasis van Toto Cutugno, Bachelor boy van Cliff Richard, Ma belle amie van Tee Set, maar ook covers van Vlaamse klassiekers, waaronder Als je de taal van de liefde verstaat, Samen een straatje om en Annemarie. In de maanden maart en april van dat jaar trekt Luc met een liveshow naar de culturele centra van onder meer Bornem, Tongeren, De Schakel in Waregem en De Minnepoort in Leuven. Luc mag dan wel opnemen met de meest gerenommeerde studiomuzikanten, het verhoopte succes blijft uit. Zij blijven qua repertoirekeuze té ver uit de buurt van de geijkte Steenoformule: de schlagergevoelige liedjes blijven uit en dat weet Luc ook wel! Ilia Beyers kan het niet langer aanzien en zet eindelijk zijn idee waarmee hij al een tijdje rondloopt, op de rails: een album afleveren waaraan meegewerkt wordt door drie bekende zangers, een muzikaal triootje dus. De keuze valt op Willy Sommers en Lisa del Bo, onder het toeziend oog van Piet Roelen, de bekende manager van onder meer Helmut Lotti, die als goede vriend van Ilia en Lisa zijn schouders onder dit project wil zetten. Mieke, Freddy Breck en Dennie Christian hadden het hun jaren voordien als gelegenheidstrio al voorgedaan, het is een formule die werkt. Als titel van het album dat in 2003 wordt gelanceerd, wordt gekozen voor “De Mooiste Duetten & Meer” met daarop versies van Islands in the stream, Cinderella Rockefella, Sun of Jamaica, Vluchten kan niet meer, Sing C’est la vie... Voor de productie staat Peter Koelewijn in, die de jaren voordien voor Piet Roelen de cd-reeks “Lotti Goes Classic” had geproduceerd.

De vijftiende januari 2005 viert Luc zijn vijftiende jaar als succesvol artiest in Vlaanderen. Luc heeft snel door dat hij op de hittrein die het “Schlagerfestival” van VTM blijkt te worden, moet stappen. De dertigste en eenendertigste maart en de eerste april van 2007 gaat in de Ethias Arena in Hasselt dat schlagerfestival van start. Twee jaar later staat Luc opnieuw op de affiche en sindsdien is hij zogoed als onlosmakelijk met dit festival verbonden. In 2009 vindt hij de tijd meer dan rijp om het album “20 jaar Luc Steeno” uit te brengen met daarop zevenendertig van zijn grootste hits, beginnend met Leun maar op mij tot en met Alicia Madonna bella, verdeeld over twee cd’s.

Intussen heeft de nieuwe baas van Universal België, Patrick Busschots, Luc aan het werk gehoord en wil hem koste wat het kost in zijn platenstal, ook al huist Luc op dat moment nog bij CNR, waarvoor hij het liedje Neem me een keer in je armen heeft opgenomen, een vertaling van Mes mains sur tes hanches, dat snel een nummer één wordt in de Vlaamse Top Tien. De tweeëntwintigste januari 2011 staat Luc bovenaan. Hij wil dolgraag als concept een cd uitbrengen met uitsluitend vertalingen van hits van Salvatore Adamo, maar CNR aarzelt en… ARS gaat met de idee en het album lopen, dat wordt ingeblikt in een productie van Phil Sterman. Het merendeel van de vertalingen is van de hand van Lieve Decock, de echtgenote van Phil. Op de luxe-editie van “Luc Steeno zingt Adamo” vertolkt Luc zestien vertalingen van bekende Adamoklassiekers zoals C’est ma vie, Les filles du bord de mer, Petit bonheur, Inch’ Allah en Amour perdu. Dit album zal uiteindelijk singles opleveren als Jij alleen, waarmee Luc de vijfentwintigste februari 2012 op de tweede plaats van de Vlaamse Top Tien belandt, M’n klein geluk, goed voor een nummer één, en Ik hield van jou. In de pers lezen we links en rechts dat dit een Luc Steenoproduct is geworden “hors catégorie”. De videoclip van Jij alleen, een vertaling van C’est ma vie, die hij opneemt met onder anderen Lindsay en de dames Sugarfree als attractieve ruggensteun, wordt een van de favoriete clips bij Ment TV. De zestiende maart 2013 staat Luc op één in de Vlaamse Top Tien met Ik voel me goed, een vertaling van Freedom come, freedom go, ooit een hit voor The Fortunes. In de slipstream van het Adamoalbum verschijnt in de maand mei van 2013 op aanraden van zijn manager Ilia Beyers de cd “Luc Steeno zingt Claude François” met daarop vertalingen van hits zoals Cette année-, Le mal aimé, Chanson populaire, Même si tu revenais, en er is ook een Clo Clo Medley. Het album duikt begin mei meteen de Ultratop Album Vijftig binnen en vat daar post op de vierde plaats. In het totaal zou de cd meer dan twee en een halve maand in die lijst genoteerd blijven. Als single valt de keuze op Het wordt nooit meer als toen, een vertaling van J’y pense et puis j’oublie, dat op zijn beurt een vertaling is van de Amerikaanse song It comes and goes van Burl Ives. De keuze viel op het repertoire van Clo-Clo omdat het in 2013 vijfendertig jaar geleden was dat deze Franse megaster plots om het leven kwam.

 

In 2014 staat de viering vijftig jaar Luc Steeno in de steigers. Luc hoopt dat hij bij ARS kan en mag blijven, maar dat hangt van de nieuwe directie af. De achtentwintigste juni, de dag dat hij vijftig wordt, geeft Luc in CC “De Zandloper” in Wemmel een jubileumconcert om zijn verjaardag extra glans bij te zetten en dit feest vooral met zijn fans te kunnen delen. Hij weet intussen van zichzelf na al die jaren wel dat hij niet de beste zanger in Vlaanderen is, maar wel dat hij tot de beste entertainers in ons land behoort, hij weet hoe hij een volle zaal op zijn hand moet krijgen. Zelf dweept hij met mooie zangstemmen. Hij koopt niet alleen hun cd’s, maar staat er ook op om hen live aan het werk te zien: Barbra Streisand, Whitney Houston, Céline Dion en Lara Fabian. In een gulzige droom Luc een duet met die dames laten zingen? Daar zouden wij met zijn allen een prachtig verhaal aan overhouden. Doen dus!

De zevenentwintigste mei 2014 lanceert Luc zijn nieuwste single Diep in je ogen, die hij tot verrassing van velen uitbrengt als duet samen met Laura Lynn. Het is de vertaling van Oh mi amor van Tony Christie. Hij kondigt bij de release aan dat hij het tijdens de zomermaanden op diverse Vlaamse podia samen met haar zal zingen. Luc viert de achtentwintigste juni zijn vijftigste verjaardag en brengt naar aanleiding daarvan het album “25 jaar hits” uit, een cd met daarop twee bonustracks én vijf nieuwe nummers, waaronder Diep in je ogen, dat op dit album ook in een soloversie te beluisteren is. Niet zo’n meevaller voor Luc wordt de release van Dicht bij jou, een nummer van Alan Ward en Will Tura, waarmee Luc slechts tot op de tweeëntwintigste plaats in de Vlaamse Top 50 geraakt.

Op zijn website laat Luc tijdig weten dat hij zondag de elfde januari 2015 speciaal voor zijn fans in “Hotel Courtyard” in Brussel een nieuwjaarsbrunch organiseert met daaraan gekoppeld een exclusief optreden. Wij lezen ook dat hij de zeven-, acht- en negenentwintigste maart en de vierde april zal optreden tijdens het “Schlagerfestival” in de Ethias Arena in Hasselt. Begin 2015 stapt Luc over naar een nieuwe platenfirma, het ‘Vlaamse Sterren’-label van CNR Records. Samen met Luc’s management Globe Entertainment beloven zij garant te staan voor een mooi muzikaal vervolg op Luc’s eerdere succesalbums “Luc Steeno Zingt Adamo” (2012), “Luc Steeno Zingt Claude François” (2013) en zijn jubileumalbum “25 Jaar Hits” dat vorig jaar verscheen. Het eerste wapenfeit van de nieuwe samenwerking is Luc’s nieuwe zomersingle De Zomer Van Je Leven. Kenners horen er wellicht meteen het nummer La Camisa Negravan Juanes in terug. Het originele nummer werd een grote hit in 2004, met de hulp van Bart Herman schreef Luc er een nieuwe zomerse tekst voor en producer Phil Sterman zorgde voor een geslaagd arrangement. De dertiende juni noteren we Luc op de zesde plaats in de Vlaamse Top Vijftig en de vierde juli op de eenentwintigste plaats in de Radio 2 Top Dertig.

Woensdag de 24ste juni 2015 wordt in het gezelschap van Will Tura tijdens een persconferentie in Blankenberge de cd “Vlaanderen zingt Tura” voorgesteld. Speciaal voor dit album neemt Luc een cover op van Tura’s hit Speel Bouzouki.

tekst en research: Marc Brillouet

© 2015 Daisy Lane & Marc Brillouet

Bart Van den Bossche

Ben je op zoek naar blije, vlotte liedjes, dan kun je altijd terecht bij Bart Van den Bossche. Meezingers, meedeiners, het lijkt alsof hij ze zo uit de mouw kon schudden. Johan Verminnen speelde ooit een belangrijke rol in zijn carrière, waarover zo meteen meer! Hij wordt soms vergeleken met de vader van het Franse chanson, Charles Trenet, ook wel “le fou chantant” genoemd. Charles was iemand die het moest hebben van speelse liedjes als Il y a d’la joie en Boum, een liedje dat Bart trouwens zou vertalen. Dat gekke, dat speelse vinden we ook terug in Barts grootste hit De heuveltjes van Erika, al stemde die associatie hem niet altijd vrolijk, alsof er nooit een ernstige noot in zijn liedjes klinkt. Dit verhaal om dat eindelijk recht te zetten.

Bart werd de zeventiende april 1964 in Oostende geboren. Papa was eerst onderwijzer en nadien verzekeringsinspecteur en moest voor zijn werk met zijn gezin in Kortrijk gaan wonen. Het gezin is drie kinderen rijk. Bart heeft nog een oudere broer en een oudere zus. Het was Barts oudere broer die veel platen kocht, vooral folkgetint. De nieuwe albums van onder meer Neil Young, Jim Croce, Donovan, Joan Baez, Pink Floyd, Uriah Heep, maar ook de elpees van Boudewijn de Groot en Zjef Vanuytsel. In de plaatselijke bibliotheek ontdekt Bart het repertoire van Bob Dylan en Steely Dan. Hij ging elke zaterdagochtend vijf elpees lenen waarmee hij een week zoet was. Op die manier leerde hij veel genres en artiesten kennen en legde hij onbewust de basis voor zijn latere carrière. Wat hem vooral aansprak waren liveconcerten. Thuis hadden ze een steengoede hifi-installatie, opgesteld in een aparte kamer, en daar kwamen die opnamen tot hun volste recht.

In het Sint-Amandscollege in Kortrijk volgt hij eerst de lagere school en aansluitend de afdeling Latijn-wetenschappen (met de hakken net over de sloot) en maakt tussendoor tijd vrij voor muziekles. In die periode leert hij op de academie niet alleen notenleer, maar ook gitaar spelen en begint hij zijn eerste liedjes te schrijven. Op school ontmoet hij vrienden die zonder muzikale opleiding op een amateuristische manier met de gitaar omspringen, met een plectrum tokkelen (wat op de academie verboden is) en die hun eigen songs schrijven en vooral dat laatste spreekt Bart erg aan. Dat is ook het moment dat hij met zijn schoolmaat Reinout Van de Putte het duo Sheppherd opricht. Liedjes in het Engels zingen was toen de boodschap. Gillende meiden maakten het merendeel van hun publiek uit en dat lustten zij wel. Na zijn middelbare school wil Bart dolgraag naar het Herman Teirlinck Instituut. Hij wil zanger worden, live optreden, maar merkt snel dat je daar de nodige bagage voor nodig hebt. Pa en het PMS zien hem echter liever naar het conservatorium in Brussel gaan om daar een theateropleiding te volgen. Op die manier krijgt hij een diploma op zak en kan nadien lesgeven. Hij trekt dan maar naar het toelatingsexamen met Senne Rouffaer als voorzitter van de jury en wordt samen met twee medestudenten aanvaard. Na één jaar haakt Bart af omdat hij té moe was tijdens de les. Hij ging in Leuven tot in de vroege ochtend werken om geld te verdienen. Hij maakt vervolgens een ommetje via de K.U.L. waar hij als vrije student de richting kunstgeschiedenis volgt. Hij was zijn leven lang al gebiologeerd door kunst, vooral door de renaissanceperiode. Na dat jaar belandt hij in 1986 uiteindelijk waar hij thuishoort, het Herman Teirlinck Instituut, waar hij les krijgt van onder anderen Raymond Van het Groenewoud en Johan Verminnen. Bij hem in de klas zitten Stef Bos, Michael Pas, Filip Peeters, Ingeborg en Peter Van Den Begin. Op zekere dag organiseert Raymond samen met zijn studenten een soort try-out, een programma waarin elk zijn liedjes mag brengen. Raymond nodigt kennissen en familieleden uit en ook enkele mensen uit de platenindustrie. Alleen, de studenten zijn hier niet van op de hoogte. Na de voorstelling wordt Bart aangesproken door Paul Govaerts die met hem een plaatje wil opnemen. Hij wil een van de liedjes die hij heeft gehoord Overstuur meteen inblikken. Bart had dat geschreven terwijl hij op school op de piano zat te improviseren,  het vloeide als het ware uit zijn pen. Paul staat erop dat zij Verminnen als producer vragen en die gaat onmiddellijk akkoord. Met veel hoempapa en in een soort fanfarestijl wordt Overstuur ingeblikt met de muzikale steun van enkele vrienden van Verminnen: Bert Candries en Walter Ertvelt. Het plaatje wordt in de media goed ontvangen, maar bereikt geen enkele hitlijst.

Ook al had hij zichzelf beloofd nooit mee te doen aan liedjeswedstrijden, toch laat Bart zich verleiden om in 1988 deel te nemen aan de “Baccarabeker” in het “Casino van Middelkerke”. Johan Verminnen is coach van de Brabantse ploeg bestaande uit Angie Dylan, Alain Tant (van Luna Twist) en een Spaans duo dat in laatste instantie afhaakt. Johan komt bij Bart aankloppen of hij hem niet uit de nood wil helpen. De West-Vlaamse ploeg met daarin Ingeborg, Clouseau en Phil Graveyard gaat met de overwinning lopen. Ingeborg krijgt eveneens de personalityprijs. Bart zorgt dat hij zich vooral in de kijker zingt.

Samen met Angie Dylan, Ingeborg en Clouseau zien we Bart Van den Bossche een jaar later bij de VRT opduiken in de editie van “Eurosong”. Bart eindigt daar samen met Anne Mie Gils op een gedeelde derde plaats. Hij brengt het door hemzelf geschreven De kracht van een lied. Tijdens die haast legendarische uitzending wordt Clouseau tweede met Anne, meteen ook de start van hun fenomenale carrière, en Ingeborg wint met Door de wind waarbij ze vocaal in de achtergrond gesteund wordt door haar toenmalige partner Stef Bos. De zesde mei 1989 staat Ingeborg in het Zwitserse Lausanne tijdens de 34ste editie van het “Eurovisiesongfestival” Door de wind te kwelen. Zij eindigt negentiende. De groep Riva gaat voor Joegoslavië met de overwinning lopen dankzij het liedje Rock me. Net als Overstuur levert De kracht van een lied Bart ook deze keer een radiohit op.

Wat we niet mogen vergeten te vertellen, is dat Bart een tijdlang close met Stef Bos heeft samengewerkt. Op zoek naar werk kwamen zij op de idee als cabaretgroep De verschrikkelijke ventjes een programma in mekaar te knutselen en dat werd “Wachten op Heidi”. Zo’n programma moest anderhalf uur duren en dus werden er ook liedjes gezongen. Ze hadden snel door dat er twee sterke ego’s samen op één podium stonden en dat dat niet kon blijven duren. Vrij snel gaan ze nadien elk hun eigen weg. Radio 2-producer Erik Strieleman heeft Bart aan het werk gezien en vraagt hem deel uit te maken van het team van het populaire ochtendprogramma “De ochtendploeg”. Hij gaat ook reportages maken voor de Radio 1-programma’s “Het Vermoeden” met Betty Mellaerts aan het roer en “Het Vrije Westen” gepresenteerd door onder anderen Bruno Wyndaele en Geertje De Ceuleneer.

In 1990 stelt Bart sneu vast dat hij zonder platencontract zit en toch zijn liedjes wil vereeuwigen. Hij trekt zijn stoute schoenen aan en belt Walter Ertvelt op, dan al bekend als producer van artiesten als Claire, Ann Christy, Johan Verminnen, Hans De Booij enzovoort. Er wordt rond de tafel en de piano gezeten en besloten aan de slag te gaan met als resultaat een platencontract bij CNR en een eerste single Ga met me mee waarvoor ook deze keer Johan Verminnen als producer wordt aangetrokken. De zevende september 1991 walst Bart met dit liedje door de Vlaamse Top Tien naar de tweede plaats. Zijn geluk kan niet op, want de aanvragen om op te treden stromen binnen. Hij is ook trots dat hij met dit singletje tot op de negentiende plaats in de Top Dertig geraakt. Ga met me mee schreef Bart op het eiland Kreta tijdens een vakantie met zijn vriendin. Hij had haar eerst lief gevraagd of hij zich een namiddag mocht afzonderen om in zijn eentje in een smoorverliefde bui zijn gevoelens in een tekst en melodie te vereeuwigen. Noot: dat lief wordt iets later gedurende vijftien jaar zijn eerste vrouw en samen zullen ze vier kinderen krijgen: Arno, Toto, Kobe en Milly. Terug thuis is hij doodverlegen om dit nummer aan iemand te laten horen: nogal oppervlakkig en lichtvoetig qua tekst en dat dan nog eens verwerkt in een walsende meezinger. Op aanraden van Johan Verminnen wordt het zijn eerste keuze uit een lichting nieuwe liedjes. Ga met me mee wordt door Radio 2 in 1991 tijdens “Zomerhit” ook nog eens extra gelauwerd. Het was zo dat Bart Ik blijf bij jou als A-kant had geschreven en dat Ga met me mee de B-kant zou worden. Maar daar wilde de toenmalige baas van CNR niets van weten. Er wordt dan de deal gemaakt dat Ga met me mee eerst op single verschijnt en dat Ik blijf bij jou de opvolger wordt. Deze slow bereikt de vijftiende februari 1992 de achtste plaats in de Vlaamse Top Tien. Opgelet dat je dit nummer niet verwart met de gelijknamige single van Günther Neefs. Bart schreef dit liedje toen hij na een afmattend optreden laat in de nacht thuiskwam, nog vol adrenaline, en bij het drinken van een glas wijn zijn emoties in dat nummer kwijt kon. Ga met me mee zal in 2000 in Nederland een hit worden in de versie van Jop die het als Jij bent de zon op single uitbrengt.

Beide nummers zijn terug te vinden op het in 1992 als een soort best of uitgebrachte allereerste album “Bouillon de charme” in een gezamenlijke productie van Johan Verminnen, Walter Ertvelt en Bert Candries. Opgenomen wordt er in de loop van de maand december 1991 in Studio Impuls met Marc Maerschalck als technicus en in Studio Powertone in Mechelen. Qua muzikanten treden Tars Lootens, Stoy Stoffelen, Dany Caen en Johan Vandendriessche voor het voetlicht. Van dat album gaan méér dan vijftienduizend exemplaren de deur uit, gelijk goed voor goud. Een rist liedjes schrijft Bart samen met onder anderen Bert Candries, Johan Verminnen en Patrick Hiketick. Vlot gedraaid op de radio worden Opa is gek en Saartje zeventeen, maar de absolute uitschieter op dit album is de intussen tot klassieker gebombardeerde De Heuveltjes van Erika waarvoor Zaki de tekst mocht aanreiken. Zaki had die doorgespeeld aan Walter Ertvelt die het iets later doormailt naar Bart. Had Bart tijdens zijn opleiding nooit een cabaretvorming genoten, dan had hij dit zeker nooit ingeblikt. Die flikkerende, fonkelende tekst inspireerde Bart meteen tot die blije, opgewekte melodie die hij in amper een kwartier tijd bij mekaar schreef. Het liedje heeft Bart opgenomen als een parodie op de schlagerliedjes, op de carnavalhits. Vandaar dat het gelegenheidskoortje zich tijdens de opname lekker mag laten gaan. Dat koortje bestaat onder meer uit Peter Van Den Begin en Stef Bos. Voor hen was dat toen “erover”, muzikaal gezien kon dit eigenlijk niet door de beugel, maar parodiërend zit het precies op zijn plaats. Alleen: noch de platenfirma, noch het publiek heeft het nadien zo begrepen en is dit liedje op de een of andere manier foutief aan Bart blijven kleven. “Tien om te Zien” likkebaarde omdat hij bij hen op het podium stond.

Op een bepaald moment maakt Johan Verminnen de vergelijking tussen Charles Trenet en Bart Van den Bossche en schotelt hem een liedje voor van deze Franse chansonnier Boum waarvan Bart op zijn beurt een rockende versie maakt. Johan en Walter Ertvelt knutselen en frutselen samen met Bart aan de tekst en zetten iets later Boem als single in de markt. De 22ste mei 1993 prijkt Bart ermee op de zesde plaats in de Vlaamse Top Tien en de negentiende juni op de negenendertigste in de Top Vijftig. Bart merkt tijdens zijn liveoptredens dat ook dit melodietje er bij het publiek ingaat als zoete koek. Datzelfde jaar verschijnt zijn tweede album “Wakker”, opgenomen in Studio Impuls in Herent en Studio Crescendo in Genk, met ook deze keer als producers Johan Verminnen, Bert Candries en Walter Ertvelt. Bert mag ook voor de arrangementen zorgen. Bart schrijft in zijn eentje liedjes als: Mieke Moeke, Arno, De Boom, Vergeten te leven en De Gokker en schrijft voor de rest samen met Johan en Walter. Muzikaal wordt er op deze plaat intens samengewerkt met Roland Van Campenhout die graag zijn gitaren en bluesharp laat klinken. Drie singles pogen de Top Tien te bereiken: De Boom, Arno en De Sprookjeswet, maar Bart moet vaststellen dat hij zijn greep op die Vlaamse Top Tien stilaan verloren heeft. Arno, een liedje opgedragen aan zijn zoon, laat Bart nog op zijn fuifbest horen, maar de overige twee klinken erg beheerst. Het is blijkbaar zoeken naar de juiste formule.  Bart had zich de twee jaren voordien niet zo goed gevoeld in het milieu van “Tien om te Zien” en dito tv-programma’s. Hij heeft vaak genoeg zijn hits staan playbacken in discotheken en zo, maar hij heeft een degelijke opleiding genoten en kan die daar niet kwijt. Hij wil bewust de andere kant uit en voelt snel dat hij daardoor aan populariteit moet inboeten, de hitlijsten een beetje vaarwelzeggen. Samen met Verminnen en Ertvelt wordt besloten de poenpakkerij achterwege te laten en zich te concentreren op de toekomst, op een carrière die wat langer kan meegaan met als doel theatertournees en optredens met een degelijke band. Oktober 1993 trekt Bart naar de zalen met de theatershow “Wakker”.

Bart voelt aan dat er een kleinkunstrevival in de lucht hangt en pakt tijdens “Boterhammen in het park” uit met een rist kleinkunstklassiekers die hij daar brengt. Het publiek is dolenthousiast. Hij verzamelt die liedjes in het programma “Bart & De Bosschen van Vlaanderen” met daarin parels uit een kwarteeuw Nederlandstalige pop en chanson. Hij zingt liedjes als Jan Klaassen de trompetter, Hop Marlène, Jimmy, Blanche en z’n peird en Houten kop. Ambiance moest vooropstaan. Bart gaat de uitdaging zelfs aan met zijn groep in cafés te gaan spelen tot in de vroege uurtjes. De “Gentse Feesten” zien hem met deze formule graag langskomen. Hij zal daar vier jaar na mekaar de Korenmarkt platspelen. Hij was daarmee Mama’s Jasje een straatlengte voor al zijn die zo slim dat wél op plaat uit te brengen en is het voor Bart natuurlijk te laat om die nummers nog in te blikken. Een gemiste kans, zo blijkt achteraf. In 1995 zijn er de singles ‘k Heb bijna alles waarin hij op een reggaeritme zijn geluk van dat moment uitzingt én De zee met telkens Leo Caerts jr. op accordeon en Stoy Stoffelen op drums. Geboren worden in Oostende en elk jaar met je ouders naar zee trekken, moest uitmonden in het alleszeggende De zee. Die liedjes belanden beide op het album “Kermis in de hel”. Verminnen haakt bewust af omdat hij vindt dat Bart op eigen vleugels moet leren vliegen. Bart is blij, want hij wil eindelijk wel eens zijn eigen visie doordrukken en zijn eigen muzikanten ook eens laten meespelen. Er wordt opgenomen in “Bert’s Studio”. De productie is in handen van Rudi Genbrugge die ook de arrangementen voor zijn rekening neemt. Het album blinkt uit door een contrastrijke keuze, een beetje manisch-depressief. Bewust schrijft hij het liedje Als ik het niet meer weet om zich tijdens een dip aan te kunnen optrekken. Een voltreffer uit dit album wordt Oh Jolie, tekst en muziek van Bart himself. Het heette aanvankelijk Oh Marie, maar dat vond Bart te plat. Hij dacht tijdens het schrijven aan cajun en de songs van Daniel Lanois en diens hit Ma jolie Louise, en zodoende. Vreemd genoeg beperkt dat succes zich tot de radio en zijn liveoptredens. De Vlaamse Top Tien blijft ook nu buiten bereik.

Juni 1995 tekent Bart een contract bij VTM. Hij is op zoek naar een vast inkomen, een contract dat wat geld oplevert. Vanaf de zesde februari 1996 duikt hij bij VTM op in het programma “Videodinges”, de Vlaamse versie van “America’s Funniest Home Videos”. Dat programma was in 1990 al gestart met Frank Dingenen, nadien dus afgelost door Bart. Samen met Bert Candries schrijft Bart een nieuwe begingeneriek die hij ook zelf zingt. Hij zal dit programma blijven presenteren tot in 2004 wanneer het door VTM wordt afgevoerd. Vooraf had Bart een gesprek met Johan Verminnen en die raadde hem vaderlijk en wijselijk af toe te zeggen. Hij waarschuwde Bart dat alle culturele centra zouden afhaken. Bart kiest voor de zekerheid, voor het geld, waardoor hij zijn kinderen een beter bestaan kan gunnen en zich eindelijk een nieuwe auto kan aanschaffen en niet nog eens een aftandse tweedehands. Deemoedig moet Bart achteraf het hoofd buigen en toegeven dat Verminnen gelijk had. Vele zogeheten culturele instanties haken af. Iemand die voor VTM werkt en dan nog “Videodinges” presenteert, kleurt niet ernstig genoeg om in hun centra op te treden. In ons interview geeft hij eerlijk toe dat hij het met deze wetenschap in zijn achterhoofd nooit meer zou doen. Dit is en blijft een duistere pagina in zijn dagboek, een foute zet. Bart heeft al het vertrouwen waaraan hij jaren had gewerkt in enkele rake klappen verloren. En na een tijdje geraken ook de centen op. Gelukkig heeft hij er een bescheiden woning aan overgehouden, een vast onderdak voor zijn gezin. In het najaar van 1996 brengt hij het door hemzelf geschreven Ik heb je pijn gedaan op single uit. In de Ultratip zit er een zeventiende plaats in, maar toen voelde Bart al aan dat de Vlaamse Top Tien deze keer ver uit de buurt zou blijven. In 1997 wordt het verzamelalbum “Gouden momenten” uitgebracht. Hem wordt gevraagd dat jaar het Gordellied te leveren. In het VTM-programma “Vlaanderen Boven” fungeert hij tijdens de drie zomermaanden als vliegende reporter. April 1998 ligt de verzamelaar “Gouden Momenten volume 2″ in de winkel.

Zijn samenwerking met Walter Ertvelt wordt afgerond. Intussen heeft Bart al intens gewerkt aan wat volgens hem zijn mooiste album ooit moet worden: “Het houdt nooit op”. De productie is deze keer in handen van Rudi Genbrugge en de plaats van opname wordt “GR Statements” in Berchem. Eind december 1997 duikt Bart de studio in tot ergens eind januari 1998. Hij komt naar buiten met elf degelijke songs. In het bijhorende boekje schrijft hij ter verduidelijking: “Het gebeurt niet vaak dat een platenbaas je zegt dat je een cd mag maken zoals je het zelf wilt. Geen druk om hits te scoren, geen herhaling van vroegere hits, gewoon een mooi geheel met songs om naar te luisteren. Zo’n kans is een zegen voor elke liedjesmaker. Ik denk dat we woord hebben gehouden. Het is geen gemakkelijke bevalling geweest, want er was geen excuus meer. Wat u nu in uw handen hebt, is het beste dat wij op dit moment met de middelen waarover we beschikken, kunnen maken. Ik ben enorm trots op de muzikanten en iedereen die zijn ziel in dit kleinood heeft gestoken. Ik hoop dat ook uw ziel er niet onbewogen bij blijft en dat het nooit mag ophouden.” Die muzikanten zijn onder meer: Jean-Philippe Komac, Mirko Banovic, Jo Mahieu, Mark Vanhie, Peter Van Woensel en Paul Van Laere. Bart zet zich aan het schrijven samen met Rudi Genbrugge die de muziek en de arrangementen aanreikt. De sfeer is er eentje van een jazzy intimiteit waarbij de muzikanten volledig tot hun recht kunnen en mogen komen. Bart ruimt op dit album plaats in om Blanche en zijn peird van Willem Vermandere op te nemen en covert Moeilijk van The Scabs. Een liedje dat op radio wordt vertroeteld is Kaakjes dat echter niet op single verschijnt. Die eer vallen Waar woont de liefde, Moeilijk en Het houdt nooit op wel te beurt. Bart kan voortaan geboekt worden via Theaterbureau King.

VTM biedt Bart een nieuw programma aan “Kok & Co”, een kookduel tussen twee BV’s. Vanaf de derde juni 1999 is er bij VTM “De dag van 100.000″ waarin kandidaten de uitdaging aangaan om in één dag honderdduizend frank op een ludieke en extravagante manier uit te geven. De betere Nederlandstalige muziek mag hij aan de man brengen in een programma uitgezonden door “Radio Mango” (eerder een regionale radio in West-Vlaanderen) het tweede radioproject van de Vlaamse Media Maatschappij. Naast Bart kun je daar luisteren naar bekende stemmen als Michel Follet en Anne De Baetzelier. In 2007 wordt de zender opgekocht door Concentra Media Group en omgedoopt tot “Nostalgie”.

Oktober 1999 is er opnieuw een verzamelaar, deze keer “10 jaar Bart Van den Bossche”. Hij gaat bij onze noorderburen langs om daar de coryfeeën Armand en Dimitri van Toren aan te porren samen met hem op tournee te gaan. Niet alleen Vlaanderen mag van hun talent genieten, maar ook Nederland. Iets verderop dat jaar trekt hij rond met Bart Herman, Miek en Roel, Miel Cools en Dimitri van Toren tijdens “De Complete Kleinkunst Collectie Live”. Geen wonder dat hij ons in 2002 trakteert op het album “De zotte avond” met daarop een selectie van zestien klassiekers uit de Lage Landen, gaande van Hallo hier ben ik dan, Ieder met z’n vlag, Wat heb je vandaag op school geleerd, Joke, Tante Emma en Adem mijn adem. Het album, naar een idee van Luc Vander Schelden,  wordt uitgebracht op het Magic-label in een productie van Bert Candries die ook de arrangementen schrijft. Er wordt muziek gemaakt door onder anderen Jo Mahieu, Frank Tomme, Mich Van Hautem, Pascale Michiels, Stef Corbesier en Ivan Vermeer. Op single belanden de liedjes De massa, Jan Klaassen de trompetter, Beestjes en Hallo hier ben ik dan. Ook deze keer blijft de Vlaamse Top Tien telkens buiten bereik. VTM blijft hij trouw. Vanaf juli 2002 praat hij grappige momenten uit hun archief aan mekaar in “Glimmer & Glatter”. Dat jaar is hij ook gestart met zijn event-design-bedrijf “Bravissimo”. Dat bedrijf specialiseert zich in het organiseren van grote feesten voor bedrijven. Events als “De gouden schoen”, “De kristallen fiets” en “100 jaar Neos” zijn enkele van hun grootste realisaties. De meest spraakmakende televisiemomenten zet Van den Bossche op een rij tijdens het programma “Het jaar van Bart De Rijke” op 24 en 31 december 2003.

Een jaar later presenteert hij op dinsdag 20 april 2004 “Houden van…” met op de affiche: Liesbeth List, Jimmy Frey, Willeke Alberti, Jacques Raymond, Johan Stolz, Miek en Roel en dat in een drie uur durende show. Hij doet dat het jaar nadien in “‘t Sportpaleis” van Antwerpen nog eens over met deze keer aan zijn zijde: Miel Cools, Gerard Cox, Nicole & Hugo, Elly & Rikkert, Mieke, de Elegasten, Samantha en Ed Kooyman & Herman Van Haeren. VTM vraagt Bart of hij op het einde van dat jaar het spelprogramma “Puzzeltijd”, naar een idee van Joop van den Ende, voor zijn rekening wil nemen. Hij zal dit tot eind januari 2009 blijven presenteren. In 2006 trekt hij naar het theater met “Midlife!”, een programma dat hij samen met Luc Guinée brengt. Die verzorgt samen met Rudi Genbrugge de muzikale begeleiding. Luc en Bart zijn jarenlang bevriend en stellen hun vriendschap en de waarheid tijdens deze voorstelling scherp in vraag. Dit wordt een schoolvoorbeeld van echt muziektheater. Omdat zijn liedjes aansporen tot meezingen, mag hij in 2008 op 4, 5 en 6 april optreden tijdens het door VTM gelanceerde “Schlagerfestival” in de “Ethias Arena” in Hasselt naast grote namen als: Frans Bauer, Laura Lynn, Garry Hagger, Johnny White, John Terra en Jo Vally. Van 28 juni tot 13 juli schittert Bart in de Vlaamse versie van de dansmusical “Fame”. Hij staat samen met Guillaume Devos en Anne Mie Gils op de planken en dat in Antwerpen, Gent en Oostende. Datzelfde jaar is er de single Embé.

Wanneer Bart wordt gevraagd om als belspelpresentator te worden ingezet, kan hij niet vermoeden dat dit in 2011 met een sisser zal aflopen. Hij hapt gretig toe omdat hij op zoek is naar financiële zekerheid. Hij heeft intussen een nieuwe partner gevonden in Karin Oostens. Hij zorgde met haar voor hun nieuw samengesteld gezin waar naast zijn vier kinderen ook nog de drie kinderen van Karin, Linus, Amber en Maya, deel van uitmaakten. Niets wijst erop dat het belspelletje fout kan lopen, want VTM had groen licht gekregen van de Kansspelcommissie, maar uiteindelijk wordt het uit de ether gehaald nadat in het programma “Basta” beweerd werd dat het spel op bedrog berust. “Basta” was een programma op Eén dat in mekaar werd gebokst door de Neveneffecten: Jonas Geirnaert, Lieven Scheire, Koen De Poorter en Jelle De Beule. De zeventiende januari 2011 besteedden zij aandacht aan het bedrog in belspelletjes. Twee dagen na die uitzending kondigt VTM aan geen belspelletjes meer uit te zenden. Bart is achteraf helemaal niet te spreken over de afluisterpraktijken die de Neveneffecten hanteerden om achter de zogeheten waarheid te komen.

Eind februari 2012 zet Bart nog eens een nieuwe single in de markt, het door hem samen met Rudi Genbrugge geschreven en ook door henzelf geproduceerde Als het maar lekker is. Het liedje is een meezingertje, maar weet het Vlaamse publiek in de verste verte niet te bekoren. In een productie van Patrick Hamilton brengt het accordeonduo The Sunsets samen met Bart einde zomer 2012 een nieuwe versie uit van De heuveltjes van Erika. De tweeëntwintigste september staan ze ermee op zes in de Vlaamse Top Tien en op vijf in de Radio 2 Vlaamse Top Tien.

Totaal onverwacht overlijdt Bart Van den Bossche de zesde januari 2013 aan de gevolgen van een hartslagaderbreuk. Hij is amper 48 jaar. Iets later brengt platenfirma EMI de dubbelaar “Bart Van den Bossche volledig verzameld” op de markt met in het totaal veertig van zijn bekendste liedjes. Walter Ertvelt schrijft als begeleidende tekst: “Bart heeft authentieke, ontroerende liedjes gezongen met het hart van een echte volkszanger die de mensen gaarne zag en als entertainer iedereen een goed gevoel wou meegeven. Herinneringen aan hem zullen in die tijd niet spoorloos verglijden en verdwijnen, want liedjes blijven. Deze verzameling die Bart heeft nagelaten, wordt opgedragen aan: Ilse, Arno, Toto, Kobe en Milly & Karin, Amber, Maya en Linus.”

tekst en research:Marc Brillouet

©2015 Daisy Lane & Marc Brillouet

De beginjaren van de Vlaamse Nederlandstalige muziek

Je kan dat verhaal beginnen met haast dezelfde woorden zoals de Bijbel begint: “In het begin was er niets” of tenminste zogoed als niets. In de jaren dertig vierden, net zoals in het buitenland, ook bij ons de swing en de bigbands hoogtij. Wij hoefden daar internationaal gezien niet voor onder te doen. Wij mochten in die tijd gerust uitpakken met de bands van Stan Brenders, Jean Omer en Fud Candrix. Stan had zijn stiel bij Fud geleerd en werd in 1936 zelfs aangesteld als dirigent van het NIR Jazzorkest, een job die hij tot 1944 zou behouden. Candrix was afkomstig van Tongeren en was zo goed in zijn vak dat de BBC zelfs op een bepaald moment haar oog op hem lieten vallen. Vanaf 1930 werd de amusementsmuziek, die tot dan toe vooral live viel te genieten, opgeslorpt door de komst van de radio en de grammofoon. Platen werden almaar vaker gekocht, zij het dan nog op 78 toeren. In de betere cafés en restaurants was de eer aan de strijkorkestjes en/of pianisten om de aandacht en het applaus op te strijken, vooral dan met bewerkingen van hoofdzakelijk licht klassieke thema’s zoals operette- en opera-aria’s. Het waren de hoogtijdagen van de tearooms en de salonorkesten. In zalen als de “Ancienne Belgique” in Antwerpen, Gent en Brussel werden revues aan de lopende band op het getouw gezet. Tijdens de zomeruren werd het amusement naar de Belgische kust verlegd met populaire zalen en horecazaken in Blankenberge, Oostende en Knokke.

Over de radio hoorde je in die jaren dertig hoofdzakelijk klassieke muziek, veelal live in de studio’s gespeeld. Een ander belangrijk programmaonderdeel was het “gesproken dagblad”. Vlaamse vedetten die zich in de kijker zongen, waren er nog niet echt. Wij luisterden in die tijd vooral gretig naar Franse chansons. Toen dweepten wij met artiesten als Léo Marjane, Lucienne Boyer, Tino Rossi, Charles Trenet en Alibert en met liedjes als Parlez-moi d’amour, Je suis seul ce soir en Le plus beau tango du monde. Belangrijk op de radio was ook het aandeel van onze zingende noorderburen met voorop Lou Bandy die met Zoek de zon op Vlaanderen luidkeels deed meezingen. Immens populair was ook het Nederlandse orkest The Ramblers onder leiding van Theo Uden Masman en met als vocale trekpleister de Belgische zanger Marcel Thielemans. Al net zo populair was het orkest The Skymasters onder leiding van Bep Rowold. Ook populair in die tijd was de zingende broer van Lou Bandy, Willy Derby, met meedeiners als Daar bij die molen, Heidewitzka en ‘t Schooiertje. Het meezinggehalte lag hoog en tekstueel werd er vaak met de smartlap geflirt. Ook Louis Davids en zijn zus Heintje passeerden met graagte de Vlaamse huiskamer. Een geval apart was de Joodse zanger Bob Scholte die tijdens de Tweede Wereldoorlog met lede ogen moest aanzien hoe zijn hele familie naar het concentratiekamp in Auschwitz werd gedeporteerd om nooit meer terug te keren. Hij was de enige overlevende en werd bij ons bekend door zijn AVRO-programma “De bonte dinsdagavondtrein” en plaatjes als Twee ogen zo blauw, O Florentijnse nachten en Moeder mijn. Het merendeel van die liedjes waren vertalingen, vreemd genoeg voor die tijd vaak van Duitse origine.

Tijdens de oorlogsjaren hield de vijand er niet van dat er in onze cafés en concertzalen Angelsaksische muziek werd gespeeld, laat staan gezongen. Ook Franse liedjes waren nogal taboe. Vlaamse liedjes mochten dan weer wel en uiteraard Duitse successen. In die oorlogsjaren zocht de Vlaming graag vertier in de bioscoop en daar lieten de Duitsers vooral hun eigen producties toe. De film “Die grosse Liebe” uit 1942 bijvoorbeeld met in de hoofdrol Zarah Leander is een schoolvoorbeeld van Goebbels aanpak om de propagandamachine op volle toeren te laten draaien én natuurlijk dé uitgelezen kans om hun Duitse idolen op het witte doek te laten schitteren. Moeilijk om te begrijpen misschien, maar wij Vlamingen genoten, ondanks hun afkomst, met volle teugen van een Duitse diva als Marika Rökk.

Van Vlaamse muziek was er tijdens die oorlogsjaren weinig sprake. Wie toen professioneel aan de bak kwam, moest natuurlijk zorgen dat er brood op de plank kwam. In opdracht van de Duitsers trokken sommige Vlamingen richting oosterburen. Onze Vlaamse diva La Esterella was zo iemand die, vreemd genoeg, tijdens die jaren veertig vooral in het buitenland furore maakte, vooral bij onze collega’s van de BBC. Pas in de jaren vijftig zou ze, gegangmaakt door uitgever Jean Klüger, aan een heel succesvolle carrière in Vlaanderen beginnen. Zij zong zich gelijk onsterfelijk met Oh Lieve Vrouwe Toren. In 1943 probeerde Bobbejaan Schoepen van zich te laten horen, al profileerde die zich niet uitsluitend als zanger, maar vooral als entertainer, professioneel amuseur. Vier jaar later scoorde hij zijn eerste hit met De jodelende fluiter die ervoor zorgde dat hij de Vlaamse Roy Rogers werd genoemd. De overige collega’s van hem uitten zich eerder als volleerde crooners, al geldt die omschrijving nog het meest voor zangers als Jean Walter die met zijn warme stem en zijn knappe uiterlijk menig Vlaams vrouwenhart in vervoering kon brengen. Hij werd ontdekt door Arthur Mathonet, de toenmalige baas van de “Ancienne Belgique” die hem aan Jacques Klüger voorstelde. Klüger stond erop dat zijn Vlaamse artiesten in hun eigen taal zongen. Jean Walter sloeg meteen aan met liedjes als Tulpen uit Amsterdam, Heel lang en Venetië. Ook zoetgevooisd en een echte chanteur à voix volgens de regels van de Italiaanse belcanto was Bob Benny.  Hij pakte vocaal graag uit met nummers zoals Een gitaar in de nacht, Bij jou was alles zo mooi en Geef aan je vrouwtje. In 1951 brak Will Ferdy door met de schlager Ziede gij me gère, maar drie jaar later gooide hij het roer om door voor het chanson te kiezen op een Franse leest geschoeid. Hij durfde het in 1954 aan Het regent in de straten op plaat te zetten, wat hem een behoorlijke dosis aan populariteit kostte. Maar hij zette door en zou een van onze eerste echte chansonniers worden en blijven. Niet voor niets de “prins van het Vlaamse lied” genoemd, want hij zong erg heimatgebonden nummers, was Jan Verbraeken met liedjes als De stille Kempen en Noordzeestrand. Jan werkte vaak samen met zangeres Yvonne Henneco en met Marcel Hellemans.  Verbraeken werd qua populariteit op de hielen gezeten door de zingende postbode Ray Franky die vooral de danstenten en parochiezalen platkreeg met meedeiners als Oh Heideroosje, Zing signorita zing voor mij en Mi Carmencita. Tekstueel hadden die liedjes niet zoveel om het lijf. Het waren door de bank vaak vertalingen van buitenlandse successen, al groeide er stilaan een lichte voorkeur voor nieuw materiaal.

In 1953 doken de eerste televisietoestellen in Vlaanderen op en werd het NIR de grootste concurrent van onze Vlaamse artiesten. De mensen gingen ‘s avonds niet meer op stap en bleven tijdens de weekends liever in hun luie zetel naar dat nieuwe technische wonder kijken dan in een of andere zaal een revue of bonte avond mee te maken. Een ster die zowat alles aan die tv te danken heeft en zich daar uitstekend thuis voelde, was Jo Leemans. Zij zou zich almaar meer als de diva van de Vlaamse televisie profileren, daarbij geruggesteund door het orkest van Francis Bay met wie zij in Vlaanderen tal van concerten gaf.  In januari 1955 verschijnt in Vlaanderen de eerste hitparade en dat in het tienerblad “Song Parade” met in die allereerste editie op één Geef mij maar Amsterdam gezongen door de Nederlandse koning van de smartlap Johnny Jordaan. Dat tijdschrift “Song Parade”, opgericht door Jan Torfs, werd stiekem gesponsord door producer Albert Van Hoogten van het platenlabel Ronnex. Dat de hitlijsten daardoor enigszins gekleurd klonken, hoeft geen betoog. Torfs vond dit onfair en begon op eigen houtje met het muziekblad “Jukebox” dat in mei 1956 voor de eerste keer in de kiosk lag. Qua titels in de toenmalige hitlijsten was het, vanuit huidig standpunt bekeken, vaak huilen met de pet op: Zet je vanachter, Lowieke, Zeg Thérèse, In ‘t stamcafé en Charel waren de weinig flatterende Vlaamse titels van weinig beklijvende liedjes. Bij de start van de jaren vijftig werd het merendeel van die melodietjes nog op 78 toerenplaten uitgebracht. Stilaan kwam daar verandering in door de komst van de 45 toerenplaat oftewel het singletje. De opkomst van de jukebox werkte die opmars in de hand. Merken als Rock-O-La, Wurlitzer en vooral Seeburg waren helemaal in. Het hek was helemaal van de dam toen Seeburg in 1955 de Select-O-Matic op de markt bracht, een jukebox die thet mogelijk maakte tweehonderd singletjes te stockeren. Daar waar bij het begin van de radio de liveorkesten het voor het zeggen hadden, wonnen de platen almaar meer aan belang. De muziekindustrie had intussen het medium radio ontdekt en probeerde op die manier haar producties beter te promoten. Met de komst van de hitparade hadden ze een houvast om het belang en de impact van hun materiaal te tonen en te laten horen.

Iemand die als het ware aan de jukebox gekluisterd zat, was Will Tura. Net als Schoepen begonnen als een soort jodelend wonderkind, alleen had Will méér zin om in de stijl van Nat King Cole te zingen, maar zijn platenbaas Jean Klüger besliste daar anders over. Will ging vanaf 1957 liedjes coveren van The Everly Brothers en evergreens als Amapola. Achteraf een periode waar hij niet graag op terugblikt. In 1962 is hij zowat het breekpunt in de Vlaamse muziek. Hij schrijft eigenhandig op tekst van Ke Riema dé Vlaamse klassieker bij uitstek Eenzaam zonder jou die hij op aanraden van zijn broer Jean een beetje in de lijzige stijl van Nat King Cole zingt. Met dat plaatje begon Tura niet alleen met de bouw van zijn keizerrijk, maar zette hij een soort mijlpaal neer in de Vlaamse lichte muziek.

In 1959 slaagde een naar België uitgeweken Italiaan erin Vlaanderen internationaal op de kaart te zetten. Rocco Granata schreef de wereldhit Marina en kon nadien zijn  succes vooral in Duitsland verzilveren met onder meer een kanjer als Buona notte bambino. Het was hij die in de loop van de jaren zestig het als allochtoon aandurfde wat andere platenfirma’s onaangeroerd lieten, namelijk in  zee gaan met artiesten als De Elegasten, Miel Cools, Will Ferdy, Marino Falco en vele anderen. Artiesten die stuk voor stuk kozen voor wat we voorzichtig de “betere Vlaamse muziek” zullen noemen: betere producties, betere teksten, aanleunend bij wat in die tijd snel zou uitmonden in het kleinkunstgenre. Op een bepaald moment ging Rocco zakelijk zelfs samenwerken met Louis Neefs. Louis was ook al op het einde van de jaren vijftig van start gegaan en werd tijdens een crochetwedstrijd door Ke Riema ontdekt die hem op haar beurt voorstelt aan Jacques Klüger. In 1960 weet Louis haast elke Vlaming in te palmen met Mijn dorp in de Kempen en zet vervolgens een rist klassiekers neer om u tegen te zeggen, waaronder Wat een leven, Ik heb zorgen, Jennifer Jennings en Laat ons een bloem.

Sommige zangers durfden het in die tijd aan met Tura in concurrentie  te gaan. Ook al was Jimmy Frey liever voetballer geworden en ambieerde hij nadien een carrière als zanger in Frankrijk, toch slaagde hij er bij zijn terugkeer naar Vlaanderen in hier furore te maken met liedjes als het door Bobbejaan Schoepen geschreven Ik geloof en vooral in 1968 met Zo mooi, zo blond en zo alleen, daarbij gesteund door het talent van Jess & James.  Zowel Louis als Jimmy durfden het ook aan,  en dat in tegenstelling tot Will Tura, deel te nemen aan zangwedstrijden als het “Eurovisiesongfestival” en de nationale selectie voor die populaire liedjeswedstrijd “Canzonissima” die in 1963 op televisie van start ging. De selecties voor “Canzonisssima” begonnen al in het najaar voorafgaand aan de eigenlijke uitzending van het  “Eurovisiesongfestival”. Zo begon de tweeëntwintigste oktober 1962 de selectie voor de finale van 1963. Nogal wat artiesten hebben hun bekendheid aan die selecties te danken. We denken aan: Ronny Temmer, Johan Stollz, Marc Dex, Liliane, Micha Marah, Kalinka, Johnny White, Hugo Dellas, Lily Castel, Ann Christy enz… Over hen en hun collega’s vind je een pak info op onze website. Die wedstrijd maakte dat de Vlaamse zangers in de loop van de jaren zestig ondanks de opmars van de Angelsaksische popmuziek, met voorop The Beatles, toch een leuke plek wisten te veroveren in onze hitlijsten. “Canzonissima” bleef onder die titel op het scherm opduiken tot in 1972. Het jaar nadien werd gekozen voor de benaming “Liedjes voor Luxemburg” en vanaf 1975 definitief voor  ”Eurosong”.

De Vlaamse zangeressen moesten in die jaren zestig iets harder aan de weg timmeren dan hun mannelijke collega’s en dat kwam vooral doordat de muziekbusiness voor het merendeel een mannelijke aangelegenheid was. Achter de schermen was het een mannenbastion bestaande uit macho muzikanten, producers, uitgevers, liedjesschrijvers, managers, promojongens enz… Veel zangeressen voelden zich geroepen, maar weinigen waren uitverkoren. Je had eendagsvliegen als Peggy, Suzie en Anita, maar vaak bleef het bij een hit. Toch waren er uitzonderingen op die regel, denken we maar aan Marva die een soort vrouwelijke Will Tura genoemd mag worden, gegangmaakt door dezelfde uitgever als Tura, Jean Klüger, die intussen samen met zijn broer Roland de fakkel had overgenomen van hun intussen overleden vader. Marva werd eerst door Rocco Granata op gang getrokken die voor haar liedjes schreef als Een eiland in groen en blauw en Het liedje van de zee. Klüger bezorgde haar nadien een haast onsterfelijke status met liedjes als Rozen in de sneeuw en Oempalapapero. Nog zo’n vrouwelijke klasbak uit die tijd is Liliane Saint-Pierre die ooit het genoegen had onder de vleugels te werken van de legendarische Franse zanger Claude François, maar door omstandigheden in Frankrijk niet kon doorbreken,  hier haar draai vindt en behoorlijk van zich af bijt tijdens het “Eurovisiesongfestival” in 1987 met Soldiers of love. Het duurde echter een hele tijd voor zij haar lot in eigen handen kon en durfde te nemen en daarmee de toon zette voor heel wat zangeressen die na haar aan de bak kwamen.

En dan was er nog de “Knokke Cup” die in 1958 door de directie van het Casino van Knokke werd bedacht naar aanleiding van de wereldtentoonstelling dat jaar in Brussel met als insteek een zangcompetitie op internationaal niveau. Het jaar nadien ging de eerste editie van start in nauwe samenwerking met de VRT-televisie, vrij snel gecapteerd door tal van buitenlandse zenders. Die wedstrijd werd in de markt gezet onder de benaming “Europabeker van het Chanson”. Die titel werd snel veranderd in “Europabeker voor Zangbeurt” en vervolgens “Europabeker voor Zangvoordracht”. Vrij stroeve titels die in de wandelgangen werden afgekort tot de “Knokke Cup”. Die wedstrijd hield stand van 1959 tot en met 1973. Er kwamen telkens zes landen aan bod. De Belgische ploeg bestond steeds uit zowel Vlaamse als Waalse artiesten. Tal van zangers en zangeressen van bij ons maakten naam en faam dankzij deze wedstrijd. Sommigen hadden die uitstraling niet echt nodig omdat zij bij ons hun sporen al verdiend hadden zoals Louis Neefs en Liliane Saint-Pierre, maar er waren een hele rist artiesten die door de VRT werden klaargestoomd om aan deze cup en nog tal van andere buitenlandse liedjeswedstrijden deel te nemen: Lize Marke, Lily Castel, Frieda Linzi, Hugo Dellas, Kalinka, Tonia, Maurice Dean, Ann Soetaert, Jacques Raymond enz… Zij waren geen hitmakers, maar wisten jaren stand te houden door hun deelname aan diverse internationale concours.

Plots waren daar de jaren zeventig. Marva en Tura hadden intussen hun vaste plaats in de Vlaamse showbizz veroverd. Nu was het de beurt aan een nieuwe lichting, waarvan er een paar aardig wisten stand te houden. Voorop het Vlaamse tieneridool bij uitstek Willy Sommers die met zijn eerste single al gelijk een Vlaamse klassieker neerzette: Zeven anjers, zeven rozen. In zijn kielzog doken een rist collega’s op die eveneens een aanval inzetten op de Vlaamse Top Tien. Paul Severs met Ik ben verliefd op jou, Salim Seghers  met Verlaat me nooit en Roger Baeten met Blijf je bij mij om er een paar te noemen. Het waren ook de jaren van John Terra die in 1968 voorzichtig van start ging met Franstalige liedjes om in 1973 de kanjer Iemand heeft je pijn gedaan neer te zetten. Onthouden wij ook de opkomst van de kleinkunst met een wat poppy en/of rockende inslag zoals daar waren de luisterliedjes van Johan Verminnen, Zjef Vanuytsel, Kris De Bruyne en Wim De Craene. Het was ook de tijd dat er namen in de hitlijsten opdoken als Bobby Ranger die zich in de hitlijsten zong met Klappen, stampen, fluiten, Joe Harris met Ik wil ‘n knoopje aan je bloesje zijn en Drink rode wijn,  John Horton met Zo jong en Bobby Prins met Sancta Maria en Toe kom in m’n armen.  De jaren zeventig waren eveneens de jaren waarin de dames luidruchtig van zich lieten horen met voorop diva Ann Christy en haar evergreens Dag vreemde man en Gelukkig zijn.  Zij deelde graag het podium met vrouwelijke collega’s als Rita Deneve, Yvette Ravell en Samantha die door omstandigheden een internationale hit aan zich zag voorbijgaan toen zij uitpakte met Eviva España. Wie kent de liedjes Een rozerode appelboom en Alle Schotten van Truus, de toenmalige geheime liefde van Willy Sommers, en Hasta la vista manaña en Sweetheart my darling van Cindy?

Tijdens die gouden jaren zeventig dachten wij in Vlaanderen dat het succes van de lichte muziek in onze moedertaal niet meer stuk kon. Maar daar brachten de jaren tachtig stevig verandering in. Het was de tijd van de Angelsaksische aanpak in Vlaanderen. Plots leek het alsof je in het Engels hoorde te zingen om er bij te horen. Groepen als The Bet, Scooter, The Machines enz… hadden het voor het zeggen. Sommige Vlaamse artiesten sloegen ook die angelsaksische weg in. Iemand als Danny Fabry bijvoorbeeld. Hij pakte uit met covers als Please be careful with my heart, Just a little smile en I remember you. Roger Baeten nam toen platen op onder de naam B. Rodgers en scoorde met een nummer als I feel so good. Wie trouw bleef aan de Nederlandse taal moest qua succes in de hitlijsten en qua airplay bij de VRT behoorlijk inboeten, al konden de meesten toen wél makkelijk terecht bij de vrije zenders die in Vlaanderen als paddenstoelen uit de grond schoten.

Bij ons waren er in de loop van de jaren tachtig ook muzikanten die hun Engelstalige pijlen op het buitenland richtten. Technotronic scoorde zelfs ver buiten onze landsgrenzen met Pump up the jam, daarin nagevolgd door een act als The Confetti’s die met The sound of C een monsterhit scoorden en het duo Soulsister dat zich tot in de Amerikaanse charts liet horen met The way to your heart. Tot dan toe was het slechts een aantal Belgische artiesten gelukt om bij één van onze Europese buren van zich te laten horen. Ik laat daarbij even de prestaties van Jimmy Frey, Samantha en Willy Sommers achterwege om onze aandacht te vestigen op onder meer de Brusselse studiogroep The Chakachas die met Eso es el amor en Jungle Fever hoge ogen gooiden in het buitenland, net als De Vogeltjesdans naar een idee van producer Louis Van Rijmenant die het pikte van de Zwitserse accordeonist Werner Thomas. Er was ook hét voetballied bij uitstek Olé olé olé olé van Roland Verlooven (de man achter de carrières van Willy Sommers, Bart Kaëll, Margriet Hermans enz…). En de meezinger De Boerinnekesdans van de hand van Louis Marischal die tijdens Expo 58 aan een internationale opmars begon en Bluesette van onze legendarische jazzvirtuoos Toots Thielemans. Vergeten we zeker niet een aantal artiesten van bij ons die het in de periode tussen 1960 en 1985 een lange tijd in onder andere Amerika wisten vol te houden. Anni Anderson en Maurice Dean traden wereldwijd op in de grootste casino’s en concertzalen met de bekendste artiesten en orkesten als Bert Kaempfert, James Last en Max Greger. Tony Sandler trok in 1963 naar Amerika waar hij in de casino’s van Las Vegas duo vormde met Ralph Young en met hem bleef samenwerken tot in 1987.

Wou je tijdens die jaren tachtig dan toch koste wat het kost in je moerstaal kwelen, dan het liefst van al op een rockende manier met het nodige gitaargeweld ertussendoor. De Kreuners hadden dat snel door, net zoals Raymond van het Groenewoud, gekroond tot ontwerper van de Vlaamse rock- ‘n-roll, en Arbeid Adelt die er desnoods de punk bij haalden om zich in de kijker te zingen. De Vlaamse lichte Nederlandstalige muziek werd geleidelijk afgevoerd richting reanimatiekamer om daar na intensieve zorg pas opnieuw tot leven te komen toen VTM in februari 1989 vanuit Vilvoorde van start ging en de muziek van eigen bodem nieuw leven inblies met “Tien om te Zien”. Wij maakten de opkomst mee van sterren als Bart Kaëll, Margriet Hermans, Luc Steeno, Isabelle A, Jo Vally enz… Sommige iconen van destijds vonden er hun tweede hitadem met voorop vaandeldragers Willy Sommers, Paul Severs, ja zelfs Will Tura. Niemand kon op dat moment vermoeden dat we aan de vooravond stonden van de fenomenale carrière van Helmut Lotti en Clouseau!

 

 

tekst en research: Marc Brillouet

© 2015 Daisy Lane & Marc Brillouet

De Nashville Sound

Waar wij in onze contreien houden van meezingers, schlagers en dito hits,  hebben ze in Amerika hun onafscheidelijke countrymuziek. Er is geen enkel genre, de soul even buiten beschouwing gelaten, dat zo eigen is aan de Amerikaanse cultuur als country. Het is en blijft de muziek van de man in de straat, al moesten een pak countryartiesten in de loop van de voorbije decennia met lede ogen vaststellen dat de country hier en daar een eigen weg zocht en het vaak met clichés overladen genre opgepikt werd door artiesten die het een meer hedendaagse touch gaven. Niet voor niets ontstond het begrip “new country” met sterren als LeAnn Rimes, Keith Urban, Tim McGraw, Sugarland, Blake Shelton enz… Deze vernieuwing was niet het eerste teken aan de wand dat men in Nashville op zoek was naar iets nieuws. In het midden van de jaren vijftig werd het fundament gelegd van wat snel bekend zou worden als “The Nashville Sound”. Die term dook voor het eerst op in 1958 in een artikel in het blad “The Music Reporter” dat gewijd was aan Jim Reeves.

De jaren veertig werden gedomineerd door de in 1942 door countryzanger Roy Acuff en Wesley Rose opgerichte muziekuitgeverij “Acuff & Rose”. Zij waren beiden verzot op de klassieke countrystijl meestal gedragen door de fiddle en de steel gitaar. Toen zij op zekere dag Hank Williams ontdekten, was hun broodje gebakken en konden zij rustig de miljoenen dollars incasseren die vrij vlot op hun bankrekening terechtkwamen. Wesley Rose, die voordien een bediende was bij “Standard Oil” in Chicago, had de plaats van zijn vader na diens overlijden in 1954 overgenomen. Wesley kende niets van de muziekbusiness, maar leerde de stiel sneller dan eender wie. Hij en Roy zagen het niet zo zitten toen zij hoorden dat iets verderop er enkele heren bezig waren met de country een nieuw geluid te geven. Acuff & Rose vonden dat echte country moest klinken zoals het hoorde, daar bestond een formule voor en daar hoorde je niet aan te sleutelen. In de loop van de jaren zestig zullen wij trouwens merken dat de term country breed geïnterpreteerd kon worden. Zeker toen zangers als Glen Campbell, Frank en Nancy Sinatra, Dean Martin en zelfs Ray Charles hun tanden in het genre gingen zetten, werd het bijna onmogelijk om het genre af te lijnen, laat staan het degelijk te omschrijven. In Billboard’s Hot One Hundred van 1968 telden we zomaar liefst elf countrygetinte hits.

Om nu de term “Nashville Sound” in een soort definitie te gieten, kunnen we ons het best beperken tot: het is muziek opgenomen in Nashville met een ontspannen sfeer als eindresultaat, een soort easy listening met een nogal gladgepolijste (lees geproduceerde) manier van zingen en musiceren. Het was vooral op verzoek van de deejays dat de country een beetje meer zoetgevooisd werd aangepakt. Zij vroegen vaak naar een wat softere aanpak van een countrysong. De pathos bleef bewaard, de vaak tranerige sfeer waarin die liedjes tekstueel werden gegoten bleef overeind. Er moest trouwens sowieso passie op het menu staan. Huilebalken waren méér dan welkom. De typisch nasale sfeer van zingen die zo eigen was aan de traditionele country, moest stilaan plaatsruimen voor een warme stem als bijvoorbeeld die van Jim Reeves.

Zonder dat ze er in Nashville erg in hadden klonken hun producties almaar zachter en zachter. Wat opvalt is dat zij ook een overstapje maakten van de typische countryelementen naar de pop. Dat huwelijk klikte perfect en zorgde voor een nieuw geluid. De “Nashville Sound” stond of viel met de begeleiding en daarvoor werden de allerbeste beroepsmuzikanten aangetrokken. Het neusje van de muzikale zalm kwam richting Nashville afgezakt om daar tijdens sessies die er aan de lopende band plaatshadden, hun virtuositeit te etaleren.  Méér dan graag gevraagd en gehoord waren: gitarist Chet Atkins, saxofonist Boots Randolph, pianist Floyd Cramer, drummer Buddy Harman en bassist Bob Moore. Sommige muzikanten zoals Atkins en Cramer ontwikkelden hun eigen stijl en bouwden stilaan aan een solocarrière. Die sessiemuzikanten werden vrij snel de echte sterren in Nashville. Per jaar verdienden zij zo’n slordige 50.000 dollar, konden een mooi huis bouwen en reden rond in de meest luxueuze Cadillacs. Zij waren zulke onderlegde en gedreven muzikanten dat zij de studio binnenstapten, even naar de melodie luisterden, een minuut of tien met de partituur meespeelden of zelf ideeën aanbrachten en gelijk de definitieve versie op band afleverden. Deze sfeer en manier van werken, maakte een groot deel uit van de “Nashville Sound”. Het was alsof zij de  zangers in kwestie vleugels gaven zodat zij zelfs beter gingen zingen. Het ging er gemoedelijk aan toe, in tegenstelling tot de vaak stressy sfeer in bijvoorbeeld New York of Chicago.

Stilaan zagen we ook dat het niet zozeer de artiest was die verkocht, maar dat de song zelf even belangrijk werd, misschien nog belangrijker. Voordien volstond het een naam als Lefty Frizzell, Hank Williams of Kitty Wells op de hoes te zetten en de mensen kochten de plaat. Daar kwam in de loop van de jaren zestig verandering in. Het valt wel op dat in het begin de countryzangers door de bank hun eigen materiaal afleverden, zij schreven het merendeel van hun songs zelf. In de loop van de jaren zestig gingen de artiesten zich meer met hun carrière bezighouden: liveshows, tv-optredens, radio-interviews enz… Daar werden ze rijkelijk voor betaald. Zij lieten dan ook almaar vaker het schrijven aan vakmensen over. Neem bijvoorbeeld Jim Webb die Glen Campbell aan hits hielp zoals Wichita Lineman en By the time I get to Phoenix.

De “Nashville Sound” bood die countryzangers die graag in een croonersachtige stijl zongen steeds méér de kans om hun liedjes aan de man te brengen. Die stijl van zingen stond de popfans beter aan. Vooral het gebruik van strijkers en een gladgepolijste productie zorgden ervoor dat de country in Amerika en ook daarbuiten aan populariteit won. Het waren vooral de producers Chet Atkins, Owen Bradley en Don Law die de grondleggers genoemd mogen worden van de “Nashville Sound”. Zij omringden zich stilaan met een vaste groep studiomuzikanten waardoor zij in staat waren een meteen herkenbaar geluid te creëren. Die groep zou snel bekend worden als “The Nashville A-Team”. Het gebruik van een achtergrondkoor werd ook een must. In dezen waren groepen als The Jordanaires en The Anita Kerr Singers toonaangevend. Kenners menen te mogen aanstippen dat het nummer Gone dat Ferlin Husky in het najaar van 1956 opnam kan dienen als schoolvoorbeeld van hoe de “Nashville Sound” in die beginperiode hoorde te klinken, al zijn er dan weer anderen die menen dat Don’t be cruel dat Elvis Presley hier in de maand juli van 1956 inzong het startsein betekende van die nieuwe sound. Tijdens die beginjaren krijgen we hits voorgeschoteld als: Fraulein van Bobby Helms, Please Help Me I’m Falling van Hank Locklin, Hello Walls van Faron Young, I Fall To Pieces en Crazy van Patsy Cline en Four Walls van Jim Reeves.

Producer Owen Bradley richtte in Nashville zijn eigen studio op “Bradley Film & Recording Studio”. Hij had dit gebouw samen met zijn broer Harold in 1954 gekocht en een jaar later omgebouwd tot een film- en geluidsstudio.  In de maand november van 1955 nam Marty Robbins hier zijn versie op van Singing The Blues. Bradley wou dat zijn studio een apart geluid produceerde en construeerde zelf zijn befaamde “Quonset Hut”. Zij kochten een gegalvaniseerde stalen hut van het Amerikaanse leger die vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt. Die plantten zij achter hun studio neer om daar concerten enz… op film in te blikken. Na 1955 brachten zij hier ook hun eerste opnamestudio in onder. Hun apparatuur en manier van opnemen, sloeg meteen aan en zij werden veel gevraagd door de platenfirma’s Decca en Columbia. Het is hier dat Owen van start ging met Brenda Lee en met haar een meteen herkenbare sound neerzette. In 1961 verkopen zij die studio aan Columbia Records. Bradley had intussen langs Bender’s Ferry Road een oude farm gekocht met het oog daar voor zijn oudste zoon een studio te bouwen waar hij een uitgeversmaatschappij kon huisvesten en een demostudio bouwen. Tegen 1965 was de studio een volwaardig feit en bekend als  ”Bradley’s Barn”. Het was Loretta Lynn die hier in 1967 haar hit Don’t come home a-drinkin’ with Lovin’ on Your Mind opnam. Van dan af was er geen tegenhouden meer aan. Per dag hadden er minstens vier opnamesessies plaats. Tegen 1970 waren er zo’n duizend de revue gepasseerd en hadden een rist gouden countryhits opgeleverd. Het Britse folkduo The Beau Brummels zouden er hun legendarische album “Bradley’s Barn” inblikken.

Chet Atkins, een beetje jaloers op die allereerste studio van Owen Bradley, ging in 1956 aankloppen bij de directie van zijn platenfirma RCA om zo snel mogelijk een eigen studio te bouwen in Nashville en dat werd de befaamde “RCA Studio B” naar een ontwerp van hun toenmalige opnamemanager Bill Miltenburg. Producers Chet Atkins en Steve Sholes mochten beiden hun zegje doen wat het ontwerp van de studio betreft die in vier maanden tijd werd gebouwd, inclusief de aanpalende kantoren. Kostprijs 37.515 dollar. In 1960 werden de gebouwen uitgebreid en kon Elvis Presley arriveren om er meteen zijn grootste hits op te nemen, méér dan tweehonderd songs in het totaal. Een van hun beste technici was Bill Porter die in 1959 betrokken was bij de opname van een van de grootste hits die hier in “Studio B” werden ingeblikt The Three Bells van The Browns (Engelse vertaling van Les Trois Cloches van Edith Piaf en Les Compagnons de la Chanson).  Het was Porter die vond dat er dringend aan het geluid gesleuteld moest worden. Hij ontwierp de zogeheten “Porter Pyramids”, plafondtegels die hij in een pyramidevorm sneed en ze op die manier aan het plafond bevestigde. Het gaf een unieke sound aan de opnamestudio. Hij markeerde ook, na grondig onderzoek en metingen, bepaalde plaatsen in de studio waar de muzikanten moesten gaan staan om op die manier de beste opnamekwaliteit te bereiken.

Als eerste mocht Don Gibson van deze verbetering gebruik maken toen hij hier zijn elpee “Girls, Guitars and Gibson” opnam. De studio zelf bleef actief tot in 1977 en werd dan door de toenmalige eigenaar Dan Maddox aan “The Country Music Hall of Fame” geschonken zodat toeristen ook nu nog een bezoek aan deze legendarische studio kunnen brengen. Tegenwoordig maakt die ook deel uit van “The Belmont University” en kunnen studenten hier de basistechnieken qua registratie komen aanleren.  Bij mijn bezoek aan deze studio stond ik versteld hoeveel hits hier in die twintig jaar werden ingeblikt: The End of The World van Skeeter Davis, Green Green Grass of Home van Porter Wagoner, Detroit City van Bobby Bare, Oh Lonesome Me van Don Gibson, Only the Lonely van Roy Orbison, Honey van Bobby Goldsboro, All I have to do is dream van The Everly Brothers enz… De hoogtijdagen lagen tussen 1957 en 1977 met in het totaal méér dan 35.000 opgenomen songs waarvan er zo’n duizendtal in de hoogste Amerikaanse hitregionen terechtkwamen. Ook even noteren dat de studio in 2002 terechtkwam in handen van platenproducent Mike Curb die bleef samenwerken met “The Country Music Hall of Fame”.

Rond 1964 kreeg de “Nashville Sound” concurrentie vanuit Bakersfield waar Buck Owens aan een opvallende stijl had zitten sleutelen en was er in de hitlijsten de opmars van de Britse beatgroepen met voorop The Beatles. In Nashville hadden ze daarnaast twee van hun grootste boegbeelden verloren tijdens een vliegtuigongeval: Jim Reeves en Patsy Cline. Op zoek naar een nog betere verpakking van hun songs gingen de smaakmakende producers van dienst in Nashville hun producten nog méér accentueren en schoven zij ook almaar méér in de richting van de popmuziek. Deze stijl werd vrij snel “countrypolitan” genoemd. Die heren waren Glenn Sutton en Billy Sherrill met voorop sterren als George Jones en Tammy Wynette die maar al te graag  in Studio B van Columbia Records opnamen. Glenn en vooral Billy dreven de country meer en meer in de middle-of-the-roadrichting, duidelijk bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. Vooral Sherrill moest voor die keuze bakken kritiek slikken, maar het leverde een pak dollars op en daar was het toch vooral om te doen. Vooral het feit dat hij een countrylegende als George Jones dat pad op stuurde.  Eveneens in dat straatje pasten Charley Pride, Lynn Anderson en Charlie Rich en hun onafscheidelijke hits The Most Beautiful Girl in The World, Rose Garden en Kiss an Angel Good Morning.

tekst en research: Marc Brillouet

© 2015 Daisy Lane & Marc Brillouet

Richard Anthony

Vraag me niet waarom, maar als ik aan mijn oudste zus Chris denk, denk ik meteen aan Franse chansons. Dat ligt misschien  voor de hand omdat vrouwen en het Franse chanson een closere band hebben dan wij mannen. Het was vooral in de jaren zestig dat thuis door mijn oudste zus Franse singletjes op de draaitafel belandden. Voorop sowieso Salvatore Adamo. Dat stond buiten kijf. Maar die verstond Nederlands en kon zich in onze moedertaal uitdrukken. Dus dat was nog iemand van bij ons. Daarnaast vonden ook echte Franse artiesten hun weg naar onze pick-up: Françoise Hardy, Johnny Hallyday, Hervé Vilard, Enrico Macias, Hugues Aufray, Christophe én niet te vergeten Richard Anthony. Ik zie dat singletje nog voor me. Het was een Belgische persing, want in Frankrijk werden geen singletjes met twee songs geperst. Daar had de EP, ook wel extended play genoemd, de bovenhand gekregen, een 45-toerenplaatje met vier nummers. Twee liedjes dus op die ene single van mijn zus: Donne moi ma chance en op de B-kant Après toi. Ik heb vooral die B-kant gedraaid, bleek nadien een vertaling te zijn van The Next Time van Cliff Richard. En dat deden de Fransen graag in die tijd, buitenlandse hits naar hun Franse hand en tong zetten. Met voorop Richard Anthony, de kampioen in het vertalen van wereldhits. Hij veroverde er niet alleen Frankrijk mee, maar ook een groot deel van de rest van Europa en Canada.

De dertiende januari 1938 werd Richard Anthony als Ricardo Btesh in Caïro geboren, de hoofdstad van Egypte, een stad met méér dan acht miljoen inwoners. De stad ligt aan de oostelijke oever van de Nijl, in het noorden van Egypte. Papa was een Syrische textielhandelaar die voor zijn firma vaak naar het buitenland moest. Mama was de dochter van de Britse ambassadeur Samuel Shashoua Bey in Irak. Politieke onlusten in Egypte dwingen zijn ouders te verhuizen. Zij wijken uit naar Engeland waar Richard op zijn negende aan het prestigieuze “Whittingehame College” in Brighton gaat studeren. Hier zingt hij mee in het koor en ontdekt daar dat hij een niet onaardige stem heeft. In 1949 wijkt het gezin uit naar Argentinië, want daar woont familie van papa Btesh. Met de boot “The Andes” reizen zij in de zomer van dat jaar af naar Zuid-Amerika. Hier gaat Richard in Buenos Aires enkele jaren naar het “Collegio Ward”. Geen wonder dat die jongen op vrij jeugdige leeftijd al aardig wat talen spreekt. In 1951 verhuizen zijn ouders nog maar eens een keer, deze keer gaan zij in Parijs wonen. Hij schrijft zich in aan het Lycée Janson-de-Sailly, een school waar de rijkeluiskinderen naartoe worden gestuurd, gelegen in het zestiende arrondissement in Parijs. Hij rondt hier zijn middelbare studies af en probeert na lang aandringen van zijn vader de eerste kandidatuur rechten. Op zijn zestiende geraakt Richard, die door zijn ouders Dicky wordt genoemd, enorm onder de indruk van de sopraansaxofoon en wordt een grote fan van Sidney Bechet die hij in de Parijse jazzclubs aan het werk kan zien. Zijn ouders moeten in 1956 nog eens verhuizen, deze keer richting Milaan. Richard weigert mee te gaan en gaat samenwonen met zijn liefje Michelle die ook zijn eerste vrouw wordt. Zij krijgen drie kinderen: Nathalie, Jérôme en Johanne. Omdat er brood op de plank moet komen besluit hij vertegenwoordiger te worden in koelkasten bij de firma Frigeco. Zijn  vrouw wil financieel niet afhankelijk van hem zijn en gaat in Parijs in de boetiek van Jacques Esterel werken. Richard is nog maar negentien wanneer hij als saxofonist terechtkomt in diverse jazzclubs, onder meer in de “Vieux Colombier”, eigendom van Claude Wolff die later de man van Petula Clark zal worden. Richard gaat er prat op dat hij zes talen spreekt en is weg van Angelsaksische muziek. Hij is niet zo dol op de rock-’n'-roll die op dat moment hoogtij viert, maar eerder weg van zangers als The Platters en Paul Anka. Richard   is door het dolle heen wanneer hij zich een kleine bandopnemer kan aanschaffen. Hij neemt op dit toestel in 1957 zijn eerste liedje op, Tell me that you love me, een cover van een hit van Paul Anka. Via een uitvlucht- hij vertelt dat hij een vriend heeft die een demobandje heeft opgenomen, maar te verlegen is om het zelf voor te stellen- slaagt hij erin monsieur Jacques Poisson te ontmoeten, platenbaas bij Pathé. Hij begrijpt dat Richard als tiener dol is op rock -’n- roll, maar hij weet ook dat de Fransen chauvinistisch genoeg zijn om die Engelstalige hits liever in hun eigen taal te horen zingen. Er wordt dus vertaald. Ook zocht elk Europees land trouwens een soort blauwdruk van de rockende Elvis Presley. In Engeland is dat Cliff Richard, in Italië Adriano Celentano en in Frankrijk Richard Anthony. Vergeten we niet dat er op dat moment nog niet echt sprake is van Johnny Hallyday. Richard covert vooral blanke Amerikanen. Als eerste plaatje Paul Anka’s You are my destiny dat in zijn versie Tu m’étais destinée wordt. Hij neemt ook een versie op van Buddy Holly’s Peggy Sue. In Frankrijk is het de gewoonte vier liedjes op één single uit te brengen, de zogeheten eepeetjes. Hij koppelt die twee liedjes aan Betty Baby en Suzie Darling. Op de hoes staat vooraan Rock’n Richard. Zijn platenfirma EMI wil hem absoluut als de eerste Franse rocker lanceren. Gelukkig staat op de achterkant zijn volledige naam Richard Anthony.

Het blijft zoeken naar de geschikte song. De derde gok wordt de goede. Richard zingt in 1959 Nouvelle Vague, een vertaling van Three Cool Cats van Leiber en Stoller, een hit in Amerika voor The Coasters. Hij kiest als producer Christian Chevallier die heel wat jazzplaten heeft ingeblikt. Die kiest op zijn  beurt voor gerenommeerde jazzmuzikanten zoals Christian Garros, Maurice Vander, de vaste pianist van Claude Nougaro, én het zanggroepje van Ward Swingle dat iets later wereldbekend zal worden als The Swingle Singers.  Richard koppelt Nouvelle Vague op eepee aan de nummers Personalités (Personality van Lloyd Price), J’ai rêvé (Dream Lover van Bobby Darin) en Pauvre Jenny (Poor Jenny van The Everly Brothers). Onder druk van Pathé neemt Richard geen ruwe rock -’n- rollcovers op. Zijn platenfirma is bang dat de Franse fans dan zullen afhaken. Hij wil wel wat anders en durft het aan de spiritual Jericho in te blikken samen met een liedje van zijn orkestleider Christian Chevallier en Claude Nougaro Au fond de mon coeur. De fans vinden het maar niets. Hij is bij dezen dus gewaarschuwd. Pas met zijn zesde plaatje geraakt hij weer in de hitlijsten. Hij covert Itsy Bitsy Teenie Weenie van Brian Hyland. De clip die bij dat liedje hoort, wordt opgenomen door de Franse regisseur Claude Lelouch (bekend van de films “Un homme et une femme” en “Vivre pour vivre”). Ook Johnny Hallyday en Dalida nemen er een versie van op, maar die van Richard wordt het meest gedraaid en gekocht. Zijn platenfirma Pathé krijgt almaar meer tegenstand te verduren van de nog jonge firma Barclay opgericht door de muziekfanaat en playboy Eddie Barclay. Om zich in de kijker te zingen, neemt Richard op het einde van 1960 zijn eerste langspeler op. Hiermee meet hij zich de status van vedette aan. Twee maanden later wordt in Frankrijk het eerste rockfestival georganiseerd en wel in het “Palais des Sports” in Parijs met op de affiche Frankie Jordan, Johnny Hallyday en Les Chaussettes Noires. Het blijkt een schot in de roos, met in de maand juni snel een vervolg met nu face à face Johnny Hallyday, Eddy Mitchell en Richard Anthony. Dat festival wordt een groot succes, maar Richard krijgt almaar meer concurrentie te verduren. Binnen zijn eigen platenstal wordt Dick Rivers en zijn begeleidingsgroep Les Chats Sauvages gelanceerd. Qua hits blijft het succes voor Richard wat uit die op het einde van de zomer van 1961 een paar weken vakantie neemt. Wanneer hij terugkeert, merkt hij dat er vanuit Amerika een nieuwe dansrage is overgewaaid, de twist. Chubby Checker heeft er een grote hit mee te pakken. Het kan niet uitblijven of er moet een Franse versie van gelanceerd worden. Johnny Hallyday is hem voor. Richard probeert het succes nog wat aan zijn kant te krijgen door een Engelstalige versie in te blikken, maar tevergeefs. Hij moet ook heel wat kritiek slikken. Hij wordt in de Franse pers al smalend Le Tino Rossi du rock ‘n’roll genoemd en Le père tranquille du twist.  Voor de Franse pers is het een uitgemaakte zaak. Johnny Hallyday is de Franse blauwdruk van Elvis en niet Anthony.

Op zijn derde elpee, uitgebracht in de zomer van 1963, gaat hij op zoek naar een nieuwe invalshoek. In een soort wanhoopspoging komt hij op de proppen met een vertaling van de instrumentale jazzhit Take Five van The Dave Brubeck Quartet Ne boude pas. Hij heeft intussen ook gemerkt dat Hugues Aufray een vertaling heeft gemaakt van 500 miles away from home, een Amerikaanse folksong bewerkt door Bobby Bare. Die versie van Aufray zet in Frankrijk niets in beweging, maar die van Richard Anthony, die er een soort croonersversie van maakt, veroorzaakt een ware tsunami. Richard kende dat liedje nog vanuit zijn kindertijd toen zijn Engelstalige moeder dat vaak zong. Hij had het al een paar keer voorgesteld om op te nemen, maar zijn platenbazen weigeren. Zo’n rustig nummer zal zijn imago als rocker schaden. Uiteindelijk gaan zij toch akkoord. Zijn platenfirma gelooft echter niet zo in de kracht van J’entends siffler le train en kiest J’irai twister le blues als A-kant. Maar zij krijgen ongelijk. J’entends siffler le train raast in sneltreinvaart naar de eerste plaats in de Franse hitlijsten. Hierbij denkt Richard terug aan de tijd dat hij in Argentinië elke dag de trein moest nemen om tijdig op school te geraken. Zij woonden namelijk dertig kilometer buiten Buenos Aires. Het nummer werd in 1961 al opgenomen door The Journeymen met in die groep onder meer Scott McKenzie en John Phillips. Het jaar daarop zal het in Amerika gecoverd worden door The New Christy Minstrels en Peter, Paul and Mary. Op de eepeerelease vinden we voorts vertalingen van Lover Please en Crying in the rain. In de zomer van 1963 wordt J’entends siffler le train bij ons bekroond met een derde plaats in de Belgische hitlijsten. In Nederland gaat dat nummer aan de top veertig voorbij, maar hij scoort daar wel enkele maanden later met de opvolger Donne moi ma chance, een vertaling van Too late to worry van Babs Tino. Maar ik moet even terug, want hij neemt eerst nog een beetje ondoordacht een vertaling op van de Braziliaanse hit Desafinado van Antonio Carlos Jobim dat hij vertaalt als Faits pour s’aimer. Een stijl die hem niet zo ligt. Ook Sacha Distel en Petula Clark zetten er hun tanden in.

Met zijn achttiende eepee scoort hij wél sterk, met daarop onder meer het daarnet al genoemde Donne moi ma chance. Hij neemt daarvan ook een Italiaanse versie op die het daar beregoed doet. Zijn platenfirma wil bliksemsnel inpikken op zijn succes en lanceert meteen een vierde langspeler. Die plaat staat bol van de singlehits. Er is een vertaling van Cheat Cheat van Johnny Cymbal dat in het Frans een hit wordt als Tchin Tchin. It’s my party van Lesley Gore klinkt in de taal van Molière C’est ma fête en Then he kissed me van The Crystals wordt Et je m’en vais. Zijn Italiaanse versie Cin Cin wordt een boem in Italië. Hij zal achtentwintig weken lang met dat nummer in de Italiaanse hitlijsten opduiken. Die Italiaanse versie zal het ook in het najaar van 1964 een lange tijd volhouden in de Duitse hitparade. Qua concerten staan er zo’n driehonderd optredens op de teller. Hoe hij het klaarspeelt weet niemand, maar hij slaagt er ook nog in zijn brevet als piloot te behalen en mag met zijn eigen toestel vliegen.

Intussen wordt de concurrentie almaar groter. Claude François heeft zich bij de rij hitmakers aangesloten samen met Sheila en Sylvie Vartan. Ook Françoise Hardy behoort tot de elite van Franse hitzangers. Met haar staat hij de 7de november 1963 voor de tweede maal op de planken van de Parijse “Olympia”. De maand nadien wandelt hij de Britse hitlijsten binnen met Walking alone en zal daar vijf weken koninklijk resideren, want zo voelt hij zich. Met het geld dat binnenstroomt kan hij zich een privéjet permitteren en een villa in Saint-Tropez en Marbella. Hij pompt zijn geld in een hotel op Jamaica en koopt en passant ook nog een huis in de vallei van de Chevreuse, een chalet in Crans en een rist motoren, auto’s en een plezierjacht. Wanneer The Beatles bij de start van 1964 de “Olympia” vereren met een optreden mag Anthony samen met hen op de foto en vist Johnny Hallyday wat die eer betreft achter het net.

Op die opmars van Franse vedetten lijkt geen rem te staan. Anthony moet in de hitlijsten voortaan opboksen tegen nieuwkomers zoals: Frank Alamo, Les Surfs, France Gall en Michèle Torr. Zijn volgende langspeler, die in 1964 wordt gereleaset, staat ook deze keer vol geslaagde covers. Een perfecte keuze wordt zijn vertaling I only want to be with you van Dusty Springfield. A présent tu peux t’en aller klimt torenhoog in de Franse hitlijsten. In Engeland laten Gerry and The Pacemakers stevig van zich horen met onder meer de musicalklassieker You’ll never walk alone. Anthony zingt in zijn thuisland Rien que toi pijlsnel naar de gouden status. Swinging on a star, een hit in Amerika voor Big Dee Irwin en Little Eva, wordt A toi de choisir en Boys Cry van Eden Kane Les garçons pleurent. In onze Belgische charts laat Anthony luid genoeg van zich horen met achtereenvolgens telkens een stevige notering voor C’est ma fête, Chin Chin, A présent tu peux t’en aller, Rien que toi en A toi de choisir. In Nederland houden ze hun lippen stijf op mekaar en wordt er niet meer meegezongen.

Wanneer in de zomer van 1964 de Franse hitlijsten worden ingepalmd door achtereenvolgens Gigliola Cinquetti met Non ho l’età en Bobby Solo met Una lacrima sul viso, twijfelt Anthony niet lang om ook eens wat te gaan snuffelen in de Italiaanse muzikale schatkist. Daar ontdekt hij Il mio mondo van Umberto Bindi en maakt er Ce monde van. Iets eerder, in de maand april, had Richard Anthony nog eens in de Britse top veertig gescoord en wel met If I loved you uit de musical “Carousel” van Richard Rodgers en Oscar Hammerstein. Voortbordurend op zijn succesformule blijft Anthony samen met zijn platenfirma grasduinen in het aanbod internationale hits. Zo neemt hij What’s new Pussycat van Tom Jones op en Jamais je ne vivrai sans toi, zijn succesvolle vertaling van de monsterhit You don’t have to say you love, me van Dusty Springfield. Via de Parijse tekstschrijver Fernand Bonifay leert Anthony Je me suis souvent demandé kennen. Fernand heeft dat liedje geleend bij Bobbejaan Schoepen die het had opgenomen onder de titel Ik heb me dikwijls afgevraagd. ichard zou het nummer ook als A veces me pregunto yo opnemen en in die Spaanse versie werd het een grote hit in Argentinië. In de marge vermelden we dat in 2008 Bobbejaan Schoepen Ik heb me dikwijls afgevraagd als duet samen met Axelle Red op cd uitbrengt.

Anthony had net zoals zovelen zijn typische gewoonten. Het is misschien leuk die tussendoor eens te overlopen. Zo wou hij nooit ontbijten. Hij zou die schade tijdens de dag wel inhalen door overvloedig te schransen. Hij had wel meerdere vreemde gewoonten. Zo stond hij erop dat zijn orkestleider zijn haar knipte. Het liefst van al liep hij op blote voeten rond. Wanneer hij teksten voor zijn liedjes schreef, deed hij dat bij voorkeur ‘s nachts. Hij was een trouwe lezer van Paris Match en ging er prat op dat hij sinds het eerste nummer alle edities in huis had. Hij was dol op Belgische frieten. In verband daarmee vermeld ik nu al, vooruitlopend op ons verhaal, dat hij op het einde van de jaren negentig in “Studio Musiclab” in Brussel met gitarist  Kevin Mulligan, bassist Pino Marchese, trompettist Patrick Mortier en de zangeressen Sonia Pelgrims, Mieke Aerts en Dany Caen een rist van zijn oude hits opnieuw heeft ingezongen. Hij had een broertje dood aan het kijken naar zichzelf tijdens een televisieoptreden. Hij vindt zichzelf geen aantrekkelijke man en lelijk op welke foto dan ook. Toch neemt hij zelf graag foto’s van anderen met zijn onafscheidelijke Polaroid. Tijdens zijn hoogtijdagen ging hij graag op stap en deed niets liever dan in de nightclubs die hij bezocht de aanwezigen de nieuwste modedansjes aanleren die hij in Londen had opgepikt. Wanneer hij moest optreden, deed hij dat pas met een gerust hart wanneer hij vooraf met zijn orkest een uur had kunnen repeteren. Hij deed niets liever dan voor zijn optreden op de drums te roffelen om zich op die manier wat af te reageren. Voor zijn orkestleden was niets te veel. Hij stond erop dat ze piekfijn waren uitgedost en op de beste instrumenten speelden. Hij had er trouwens het geld voor. Tijdens zijn hoogtijdagen was hij steenrijk. Hij dacht toen vaak terug aan de tijd dat hij zijn job als vertegenwoordiger had opgegeven en een ganse week niets anders te eten had dan spaghetti. Hij weet nog goed dat toen hij zijn eerste centen verdiende hij zich meteen een karabijn kocht, een jongensdroom die hij sinds lang koesterde. Toen hij multimiljonair werd, had hij succes bij de vrouwen genoeg. Hij hield van het spel van verleiden en was vooral tuk op blondines met blauwe ogen. Hij schoor zich tweemaal per dag en dat uitsluitend elektrisch. Hij was een twijfelaar en nam ruim de tijd vooraleer hij iets nieuws kocht. Toch stond hij erop dat, toen hij het zich kon permitteren, in zijn huis een studio werd gebouwd met alles erop en eraan zodat hij niet telkens zijn huis hoefde te verlaten, wilde hij een demoversie inblikken. Hij kocht ook een serie instrumenten waaronder een hammondorgel, een saxofoon, een drumset en een reeks gitaren.

Oké. Dat als verstrooiing tussendoor, maar nu voort met ons verhaal. Richard Anthony kreeg tijdens de jaren zestig bij EMI een stevige vinger in de pap en mocht regelmatig op hun kosten afreizen naar hun opnamestudio in Londen, met name naar de “Abbey Road Studio’s”. Daar neemt hij in 1965 het album “A Londres” op met daarop uitsluitend Engelstalige songs: The girl from Ipanema, Crying in the rain, You’ve lost that lovin’ feelin’, Autumn leaves, Love letters in the sand enz… Een nummer dat zo’n beetje uitspringt boven de rest is All my life en dat verdient wat extra uitleg om maar aan te geven hoe Richard in die tijd te werk ging. In 1967 levert hij namelijk zijn grootste hit af Aranjuez mon amour oftewel All my life. Méér dan tien miljoen exemplaren zouden er wereldwijd van verkocht worden. Twee jaar eerder verbleef Richard Anthony, zoals zo vaak dus, op uitnodiging van zijn platenfirma EMI, in een suite in het Londense “Hilton Hotel”. In zijn Londense suite ontving hij veel van zijn persoonlijke vrienden. Hij was vaak uithuizig, wat zijn relaties  niet in de hand werkte. Soms had hij ook last van eenzaamheid. Dan trok hij zijn jas aan en ging wat kuieren langs de Thames. Op zekere avond passeert hij de “Royal Albert Hall” en hoort de mensen enthousiast praten over het bijgewoonde concert. Dat doet hem nog maar eens beseffen dat hij zich eigenlijk alleen maar bezighoudt met commerciële niemendalletjes die geen eeuwig leven beschoren is. Hij komt al wandelend op de idee een van zijn klassieke lievelingsmelodieën, het andante uit het Concierto de Aranjuez van Rodrigo, op zijn manier te bewerken. Terug in zijn hotel, het is dan vier uur ‘s ochtends, belt hij zijn arrangeur Tony Osborne en legt meteen zijn idee op tafel. Die waarschuwt Richard dat hij eerst toelating nodig heeft van de componist Joaquin Rodrigo voordat hij het nummer mag bewerken en er een Franse tekst op laat schrijven. EMI besluit een versie op te nemen en daarmee naar Rodrigo te stappen. Anthony krijgt vijfendertig strijkers van The London Philharmonic tot zijn beschikking, maar een goede gitarist vinden is wat anders. Via een vriend kunnen ze een zeventienjarige gitarist uit Manchester overhalen om naar Londen af te zakken en daar de akoestische solopartij voor zijn rekening te nemen. De opname met deze piepjonge gitarist valt zo mee dat hij spontaan een staande ovatie krijgt van de opnametechnici en het voltallige orkest. EMI laat Anthony weten dat deze productie een pak geld gaat kosten en vraagt hem of hij wel zeker is van zijn idee. Met een list loodst hij tekstschrijver Guy Bontempelli naar zijn buitengoed in Chevreuse, hem in de waan latend daar een gezellig weekend  door te brengen, niet wetend dat Anthony hem zo lang opgesloten zal houden tot hij met een geschikte tekst voor zijn concerto op de proppen komt. Wat iedereen vreest, lukt toch. Met dit materiaal en zijn demoversie onder de arm vliegt Anthony naar de blinde componist in Madrid. Op een oude platendraaier beluisteren hij en Rodrigo deze opname terwijl hij er de tekst bij zingt en de meester is zo onder de indruk dat hij niet lang hoeft na te denken om Anthony toelating te geven deze versie op vinyl uit te brengen. Internationaal wordt Aranjuez mon amour een enorme hit met vooral veel bijval in Zuid-Amerika. In Frankrijk echter zijn de reacties minder enthousiast,  daarom dat EMI France op de keerzijde van de plaat het opgewekte Les mains dans les poches zet,  dat veel meer airplay krijgt.

Tot zover deze gedetailleerde uitleg bij een van zijn meest gewaardeerde platen. 1966 is in Amerika zowat het jaar van The Mamas and The Papas en dat is Richard niet ontgaan. Hij covert twee van hun grootste hits. Monday Monday wordt Lundi Lundi en California Dreaming, La terre promise. Die nummers schitteren ook op zijn volgende elpee met daarnaast een geslaagde versie van de hit Sunny van Bobby Hebb. Twee jaar eerder had Richard bij ons in Vlaanderen voor de laatste keer gescoord. Dat was met Ce monde. Nadien zou hij in onze hitlijsten nooit meer opduiken, ook niet meer in de Nederlandse noch Engelse top veertig waarmee zijn lied, internationaal gezien, was uitgezongen. In Frankrijk probeert hij het in 1967 met een vertaling van Let’s go to San Francisco van The Flower Pot Men. Dat wordt Il faut croire aux étoiles. In 1970 begint hij aan zijn laatste jaar samenwerking met EMI waarvoor hij sinds 1958 onafgebroken platen heeft ingeblikt. Hij rondt die samenwerking af met de hits L’an 2005, een bewerking van In the year 2525 van Zager and Evans, en met behoorlijke tubes zoals Na na hé hé espoir en L’arche de Noé. In Spanje gaat het hem wél voor de wind. Hij koopt er niet alleen een kasteel, maar scoort daar enorm met Señora la dueña dat we in onze contreien kennen als Lady d’Arbanville van Cat Stevens. De Franse versie is voor rekening van Dalida. Velen beschouwen zijn vertaling van Lily the Pink van de Engelse groep Scaffold als een duidelijk teken dat hij zijn greep op de Franse hitlijsten compleet verliest ook al scoort hij nog sterk met Le Sirop Typhon. Het wordt een nummer één in de Franse hitlijsten van de maand mei 1969 wanneer hij David-Alexandre Winter voorafgaat die op twee staat met Oh Lady Mary.

Dan breken de jaren zeventig aan. Richard slaat de EMI-deur achter zich dicht en wil herbronnen, een tweede hitadem vinden. Hij gaat songs opnemen voor onder meer platenfirma Trema. Privé zit het hem nogal tegen en passeren er nogal wat vrouwen de revue. In 1970 scheidt hij van Michelle en gaat samenwonen met Josiane. Hij trekt zich met haar terug in hun villa in Saint-Paul-de- Vence. Hij brengt een tijdlang alleen maar singles op de markt onder andere Maggy May, een vertaling van de gelijknamige hit van Rod Stewart. Hij scoort nog eens een echte hit en dat in 1974 met Amoureux de ma femme dat in 1966 tijdens het San Remo festival in de versie van Caterina Caselli als Nessuno mi puo giudicare hoog scoorde. In de maand oktober van dat jaar staat hij met dat nummer op de derde plaats, voorafgegaan door Claude François met Le téléphone pleure en Serge Lama met Je suis malade. In de maand januari van het jaar daarop brengt hij nogmaals een bezoek aan de Franse hitlijsten deze keer met Station Service, een Franse aanpak van de Turtles-hit She’d rather be with me, die er acht jaar eerder internationaal mee scoorden.

Waarom precies weet ik niet, maar ik ben toen in die tijd nogal wat singles van hem gaan verzamelen, al waren dat niet meteen zijn grootste successen. Zo draai ik af en toe nog eens zijn vertaling van All by myself van Eric Carmen dat hij in 1976 opnam als Je n’ai que toi, een nummer dat, zeker productioneel, geslaagd mag worden genoemd. Het jaar daarop brengt hij het wat speelse Chansons de 10 sous op de markt, evenals zijn vertaalde versie van Abrazame van Julio Iglesias, Embrasse moi. Na jaren alleen maar singles te hebben gereleaset is er in 1977 nog eens een album. “Non Stop” is de titel, uitgebracht op het Atlantic-label en opgenomen in de “Island Studio” in Londen met arrangementen van onder meer Jean-Claude Petit waarvan ik alleen vooral de nummers J’irai, Embrasse moi en Que ma vie soit faite d’amour heb onthouden. Opvallend is dat Anthony na al die jaren nog goed bij stem is. Hij geeft achteraf wel toe dat hij geen feeling had op dat moment met het discogenre dat dan hoogtij viert. Een jaar later keert hij Frankrijk de rug toe en gaat met zijn nieuwe liefde Sabine in Los Angeles wonen. Hij wil zich daar vooral als producer profileren. Hier neemt hij onder andere Indian Summer op, een bewerking van L’été Indien van Joe Dassin. Dat avontuur mislukt.  Hij keert vier jaar later naar Frankrijk terug en wordt daar door de politie opgewacht. De Franse staat aast op een pak achterstallige belastingen. Anthony mag het jaar daarop drie dagen in de gevangenis gaan logeren, maar kan het snel op een akkoord gooien met de fiscus.

Hij sluit, los daarvan, opnieuw een platendeal met EMI. Op dat moment is het een hype, in de slipstream van Stars on 45, medleys op de markt te brengen. Ze besluiten in 1982 een livemedley van zijn grootste hits te releasen onder de titel 12 tubes. Hij neemt ook Minuit op, zijn versie van Memory uit de musical Cats. In de vaste overtuiging dat hij nog kan rekenen op een grote schare fans en dat er nog geld te verdienen valt met zijn oude hits, besluit EMI een verzamelbox uit te brengen van 10 cd’s met in het totaal driehonderd nummers van hem. Tot ieders verbazing is die box na een paar maanden goud! In 1998 is er zijn autobiografie “Il faut croire aux étoiles”. Hij staat dat jaar veertig jaar op de planken en viert dat met een groots optreden in “Le Zénith” in Parijs. Het kost nochtans moeite hem terug op het podium te hijsen, want hij lijdt aan obesitas en is té beschaamd om zich nog aan zijn publiek te vertonen.

Vanaf 2006 gaat Richard Anthony vier jaar lang op tournee met de show “Age tendre et tête de bois”. Hij treedt daar op samen met onder anderen: Alain Delorme, Patrick Juvet, Sheila en Hervé Vilard. Er is een matineevoorstelling en een soiree, telkens goed voor vijfduizend dolenthousiaste fans die uit volle borst meezingen. Zij stellen wel vast dat hij zich bijna niet meer kan bewegen, regelmatig op een barkruk moet gaan zitten tijdens het zingen en moeite heeft met zijn ademhaling, dus ook met zijn stem. Hij begint aan een streng dieet en slaagt erin vijftig kilo te vermageren. In 2009 stellen de dokters darmkanker vast. Hij herstelt traag. Hij probeert tijdens dat herstel de tijd te doden door zijn tweede autobiografie te schrijven “Quand on choisit la liberté”. Hij schrijft zo veel mogelijk van zich af. Het wordt een regelrechte bestseller. Hij duikt ook almaar vaker op tijdens televisieprogramma’s en lijkt als herboren. De drieëntwintigste november 2011 wordt hij door de toenmalige minister van Cultuur Frédéric Mitterrand onderscheiden met de medaille “L’Ordre des Arts et des Lettres”. De twaalfde februari 2012 treedt hij op in een tot de nok gevulde “Olympia”.

De Franse pers wou altijd weten of hij met Johnny Hallyday op goede voet leefde. Hij antwoordde daar een paar jaar geleden nog op: “Il n’y a jamais eu de guerre entre lui et moi, ni avec qui que ce soit d’autre, d’ailleurs. C’était un coup monté par les maisons de disques et par la presse pour faire de la publicité, en faisant parler et ça marchait. Nous, on était bras dessus, bras dessous, avec un but commun: défendre notre musique. J’allais voir Johnny sur scène. J’essayais de lui piquer des trucs en spectacle, mais c’était difficile. Il est tellement exceptionnel. Timide et sauvage comme je suis, je n’ai jamais été une bête sur scène. Je suis plus à l’aise en studio que sur scène. Ce qui m’a sauvé les années passées c’est les tubes que les gens chantaient avec moi. “

In het totaal is Richard Anthony viermaal getrouwd en heeft negen kinderen. Hij stond eenentwintig keer op de eerste plaats in de Franse hitlijsten en is daarmee tussen zijn Franse collega’s de absolute recordhouder. In het totaal nam hij zo’n zeshonderd liedjes op en verkocht méér dan zestig miljoen platen. Het meest spijt heeft hij dat hij op de top van zijn carrière méér dan driehonderd dagen per jaar uithuizig was en zijn kinderen daardoor te weinig heeft gezien. Het heeft ook zijn relaties zwaar belast. Schrik van de dood heeft hij niet, al gelooft hij niet in een hiernamaals, want hij heeft een hekel aan alles wat ook maar enigszins met religie te maken heeft. Het geld heeft hij al die jaren rijkelijk laten rollen. Negen kinderen onderhouden kost aardig wat euro’s. Hij hield van mooie auto’s, had zijn privévliegtuig, bezat dure villa’s in Grimaud, Crans, Gassin, Saint Paul-de-Vence, Marbella, Los Angeles enz… Tot aan zijn dood woonde hij de laatste jaren  in een bescheiden woning langs de avenue de Vallauris in Cannes. Hij is méér dan tevreden met het leven dat hij heeft geleid en met de vele successen die hij heeft gescoord. Hij heeft altijd met de beste muzikanten kunnen werken, de beste orkesten in de beste studio’s. Meestal in Londen. Hij geeft wel toe dat hij niet als zanger in de wieg is gelegd. Hij kikt niet zo op het in de schijnwerpers staan. Dat heeft hem best moeite gekost al die jaren. Liever zocht hij de intimiteit van de studio op. Hij leeft ook liever in de schaduw van het succes. Hij voelt zich geen echte ster, hij wil op die manier zeker niet vergeleken worden met Johnny Hallyday. Zijn hoogtijdagen begonnen in 1962 met J’entends siffler le train en werden in 1967 afgerond toen hij nog eens groots uitpakte in de hitlijsten met Aranjuez mon amour. Trots is hij dat hij de enige Franse artiest is die ook vaak in het buitenland heeft gescoord. Zo stond hij op nummer één in de hitlijsten in Portugal, Zwitserland, België, Argentinië, Chili, Iran, Duitsland en Italië. Hij heeft platen opgenomen in het Frans, Arabisch, Italiaans, Spaans, Engels en het Duits. Hij heeft er vrede mee dat hij in de Franse muziekwereld vaak wordt aangeduid als “le père tranquille du rock”.

Richard Anthony overlijdt na een lange strijd rond tien uur ‘s avonds op zondag de negentiende april 2015 in Pégomas (Alpes -Maritimes) op 77-jarige leeftijd, omringd door zijn geliefden, aan kanker. In 2010 was bij hem al darmkanker vastgesteld.  Hij werd de vierentwintigste april in intieme kring in Cabris begraven.

tekst en research: Marc Brillouet

© 2015 Daisy Lane & Marc Brillouet

Paul Anka

Anka werd de 30ste juli 1941 als eerste kind van Andrew en Camelia Anka in Ottawa, Canada geboren. Zijn ouders waren van Syrische afkomst. Zij baatten daar het restaurant “The Locanda” uit op Laurier Avenue, vlak tegenover het Canadese parlementsgebouw.  Zij stonden van in het begin volledig achter de plannen van Paul om zanger te worden. Johnnie Ray en Frankie Laine zijn zijn idolen. Met hen in zijn achterhoofd gaat hij muziek studeren. Voor school moet hij op zekere dag een boekbespreking maken van de roman “Prester John” van John Buchan. Daarin komt een Afrikaans dorp voor Blaauwildebeestefontein. Hij is nog maar dertien, maar Paul schrijft er een liedje over en noemt het Blau Wilde De Veest Fontaine.

Pauls plannen om dus zanger te worden, krijgen vaste vorm wanneer op zekere dag “IGA Food Stores” een wedstrijd organiseert met als inzet een reis naar New York. Je kan winnen door zo veel mogelijk stickers van het merk in te zamelen. Hij wint die wedstrijd voor zijn regio en mag samen met veertig andere winnaars per trein naar New York reizen. New York is een complete cultuurshock voor hem. “This is what I want, this and my music!” wordt meteen zijn hoofddoel.

Tijdens de zomervakantie trekt hij naar uncle Maurice in Californië. Maurice is operazanger. Paul hoort daar de hele dag niets anders dan operamuziek. Zijn oom, die tevens acteur is,  treedt op dat moment op in het stuk “Bullfight” in “The Pacific Playhouse” in “La Cinema” in Santa Monica. Paul wil wat geld bijverdienen en mag daar snoepgoed verkopen tijdens de pauze. Iets verderop ligt de muziekwinkel “Wallach’s Music City” waar Paul op zekere dag het plaatje Stranded in the Jungle van The Cadets ontdekt. Op het hoekje staat de naam van platenfirma Modern Records, Culver City, California vermeld, met de auto een kwartier van de woonplaats van oom Maurice verwijderd. Paul trekt zijn stoute schoenen aan en gaat aankloppen bij Jules en Joe Bihari die samen met hun zus die platenfirma, incluis studio, zijn opgestart. Hij laat hun zijn zelfgeschreven Blau Wilde De Veest Fontaine horen en tot zijn verbazing stellen ze voor dat Paul het samen met The Cadets mag opnemen. Als producer gaat Paul Anka samenwerken met nieuwkomer Ernie Freeman die iets later de platen van Bobby Vee zal produceren alsook de hit Strangers in the night van Frank Sinatra. Samen met Ernie bereidt Paul alles voor en twee weken later blikt hij Blau Wilde De Veest Fontaine in met op de B-kant de cover I Confess. Scoren doet het liedje niet, er worden in het totaal zo’n drieduizend exemplaren van verkocht. Op zijn vijftiende is Paul Anka een eerste ontgoocheling rijk en keert terug naar Canada.

Op school vindt Anka steun bij zijn leraar John Topelko van The Fisher Park High School (Paul zingt hier in het schoolkoor) die hem aanmoedigt door te zetten om zanger te worden. Paul treedt in zijn stad inmiddels op in clubs en voor diverse lokale radio- en televisiestations. Men ziet wel dat er talent in die jongen schuilt. Hij heeft ook een baantje als journalist weten te versieren bij de plaatselijke krant “Ottawa Citizen”. Maar zijn korte trip naar New York blijft Paul door het hoofd spoken. Hij is zo in de ban van die stad dat hij honderd dollar van zijn vader leent en in het gezelschap van de Canadese groep The Rover Boys en met vier eigen liedjes die hij in de loop van 1956, begin 1957 heeft geschreven, naar New York terugkeert. The Rover Boys leren hem de juiste weg te vinden in New York en spelen hem enkele adressen door. Paul trekt zijn stoute schoenen aan en gaat aankloppen bij producer Don Costa van ABC-Paramount Records. Vergeet niet dat Paul nog maar vijftien is. Later zal Costa in een interview die eerste ontmoeting als volgt omschrijven: “There we were, jammer into my office listening to little Mr. Five-by-Five pounding out the songs. It was like the movie “Words and Music” about Rodgers and Hart. Paul was Mickey Rooney playing Larry Hart. Everything frantic, hammed up, overplayed: but he had something“. Paul is niet groot, zijn haar ziet er niet uit, maar hij heeft veel drive en weet Costa te imponeren. Die is niet  zozeer onder de indruk van Pauls stem, dan wel van de kwaliteit van zijn liedjes. Costa laat meteen Anka’s ouders naar New York overvliegen om daar een plantencontract te ondertekenen. Het contract wordt ondertekend door Pauls ouders, producer Don Costa en door enkele leden van de ABC-directie: Irwin Garr, Larry Newton en de grote baas Sam Clark. Zij komen overeen dat Paul in New York blijft wonen, daar liedjes gaat schrijven waarvoor hij een maandelijkse vergoeding krijgt van honderd dollar. Omdat Costa vindt dat Anka’s stem nog te wensen overlaat, stuurt hij hem meteen naar een zangpedagoog en laat hem ook wat extra notenleer volgen.

In de maand mei van 1957 staat Anka samen met het orkest van Don Costa in de Capitolstudio in New York. Paul wordt begeleid door vier muzikanten: gitarist Bucky Pizzarelli, pianist Irving Wexler, drummer Panama Francis en bassist Jerry Bruno. Qua backing vocals wordt hij begeleid door drie zangers en drie zangeressen. Costa ontpopt zich tot een geweldig arrangeur die Paul een pak knepen van het vak leert en volgens Anka een van de beste arrangeurs is die Amerika ooit gekend heeft. Diana wordt het eerste liedje dat zij opnemen, geschreven voor Diana Ayoub waar Paul tot over zijn oren verliefd op is. Hij had haar voor het eerst in het oog gekregen tijdens een kerkdienst en kon haar niet uit zijn hoofd zetten. Hij is vijftien, zij negentien en werkt op dat moment als secretaresse in het kantoor van The Royal Canadian Mountain Police in Ottawa. Hij maakt avances, maar Diana laat Paul meteen voelen dat zij er niet mee is opgezet. Hij vertaalt zijn verdriet meteen in een liedje ” I’m so young and you’re so old, this my darling I’ve been told”.

Tijdens de opname van Diana staat Don Costa erop dat Don’t gamble with love ook wordt ingeblikt en gelijk de A-kant van de single wordt. Paul gaat niet akkoord, maar Costa heeft het voor het zeggen, al zal snel na de release blijken dat Anka gelijk heeft. Paul kan het niet laten meteen na de opname in de studio een briefje naar Diana Ayoub te sturen:” Well, in twenty hours I’ll be releasing my new record. I helped pick out the instruments and the feel and all the arrangements are great! You want me to tell you what it’s called? ” Diana”. It’s favored as the hit record by everyone, they said it is a different sound and it’ll be the one. Now listen, don’t say a word or I’ll… I’ll just kiss you if it sells, because you started it“. Vreemd genoeg zal Paul Anka wanneer zijn Diana iets later een dikke hit is geworden en Ayoub toenadering zoekt, niet op haar verzoek ingaan en haar de rug toekeren.

De vijftiende juni 1957 wordt Diana op single uitgebracht, de negende september staat Diana op één in Billboard’s Hot One Hundred. Paul is de maand voordien net zestien geworden.  Er volgen snel optredens in de populairste shows: “The Ed Sullivan Show”, “American Bandstand”, “The Milton Berle Show”. Meteen wordt ook een tournee op het getouw gezet die in de maand september in het “Paramount Theatre” in New York begint en eindigt in de maand november in “The Mosque” in Richmond, Virginia. Op de affiche staan naast Paul Anka: The Drifters, The Eberly Brothers, Clyde McPhatter, Frankie Lymon and The Teenagers, LaVern Baker, Buddy Holly and The Crickets en Chuck Berry. Papa Anka wil niet dat zijn zoon zomaar meereist en voelt zich pas gerustgesteld wanneer hij met Irv Feld onderhandelt dat die niet alleen Pauls manager, maar ook begeleider wordt.

Opvallend is dat Diana in Engeland de negende augustus, een maand eerder dus, op één staat dan in Amerika. Bij ons in Vlaanderen zit er voor Paul in de loop van de maand oktober een tweede plaats in. Eveneens een tweede plaats in de Nederlandse Top Veertig een maand later. In 1963 zal Anka een vervolg schrijven op zijn liefdesverhaal  en dat wordt Remember Diana, maar blijft zonder succes. Voor zijn album “Amigos” neemt Ricky Martin  in duet met Paul Anka een versie op.  In 2006 doet Anka dat nog eens over samen met Adriano Celentano die het liedje van een nieuwe tekst voorziet.

Na het succes met Diana wordt Paul  in Ottawa als een ware held ontvangen. In het begin van zijn carrière houden zijn ouders zich met de boekingen en de financiële kant van de zaak bezig, maar dat wordt zo tijdrovend dat iets later Irvin Feld, Pauls manager wordt. Omdat de familie Anka hun zoon in het oog wil houden, verkopen ze hun restaurant in Ottawa en verhuizen naar New Jersey. Paul besluit de school te laten voor wat ze is en zich alleen nog maar met zijn carrière bezig te houden. De opvolger van Diana wordt I Love You Baby dat hij de vierde september 1957 samen met het orkest van Don Costa inblikt. Tijdens die maand trekt hij op tournee in “The Biggest Show of Stars” samen met Buddy Holly, The Everly Brothers, The Drifters, The Crickets en Chuck Berry. De single I Love You Baby wordt eerder koel onthaald, maar met  You Are My Destiny hijst Anka zich stevig in het hitzadel en bepaalt daarmee de stijl waarin hij wil verdergaan.  Hij geraakt tot op de zevende plaats van de top 100 met  Tequila en  Get A Job in de charts als stevige concurrenten. You Are My Destiny had hij de zevenentwintigste september van 1957 al samen met Don Costa in New York opgenomen. De vierde november wordt I’d Have To Share, eveneens een song van Paul, opgenomen.  Wat hem van zijn collega’s op dat moment onderscheidt, is dat hij zo goed als al zijn liedjes zelf schrijft. Daarbij imiteert hij niemand. Hij heeft een unieke stijl ontwikkeld zowel van componeren als van zingen. Paul wil zijn nummers nog wat meer kracht geven en weet zijn producer over te halen extra violen en blazers te gebruiken. Hippe teksten als be bop a lula en doobedoowop laat hij achterwege. Die zijn te zeer tijdgebonden en dat verklaart misschien ook waarom zijn nummers langer meedraaien. Daarom ook dat hij artiesten als Frankie Avalon, Fabian en Bobby Rydell overleefd heeft. Bij hem komt alles rechter uit het hart en hij heeft iets minder glitter en glamour nodig. De vijfde februari 1958 neemt Paul samen met Don Costa Let the Bells Keep On Ringing op en iets later de nummers It’s Time To Cry en Crazy Love. Tijdens de maand augustus van dat jaar blikken zij in de Bell Sound Studio in New York de nummers Lonely Boy, Something Happened, Your Love en Put Your Head On My Shoulder in. De eerste juni van 1959 wordt Lonely Boy op vijfenveertig toeren uitgebracht en levert iets later Anka’s tweede nummer één op. Met dit liedje is hij te horen en te zien in de film “Girls Town” van regisseur Charles Fr. Haas samen met Mamie Van Doren, Ray Anthony en Mel Tormé. Ondanks die nummer één wordt het een droevig jaar voor Paul, want zijn moeder overlijdt op 39-jarige leeftijd.

Hij krijgt de top van Billboard’s Hot One Hundred opnieuw in zicht na de release van Put Your Head On My Shoulder, een nummer twee in de maand september van 1959 met in de slipstream daarvan nog meevallers als  It’s time to cry (plaats vier) en Puppy Love (een liedje over zijn mislukte liefdesrelatie met zangeres Annette Funicello geraakt tot op de tweede plaats) dat in de jaren zeventig een gouden hit wordt in de versie van Donny Osmond.  In 1960 worden er zes singles van hem gereleaset. Alleen het nummer My Home Town bereikt daarvan de top tien (een zesde plaats). Dan wordt het een jaar wachten vooraleer Anka nog eens in die top tien halt houdt en wel met het vlotte  Dance On Little Girl dat hij al de eerste februari van 1961 in Los Angeles samen met het orkest van Sid Feller had opgenomen,  inclusief het nummer Tonight, My Love, Tonight. Voor dit laatste had hij zich laten inspireren door de aria Caro Nome uit de opera “Rigoletto” van Giuseppe Verdi. Hij brengt zijn grootste hits tot dan toe uit op de elpee “Paul Anka Sings His Big 15″, een album dat hem meervoudig goud oplevert en wereldwijd een bestseller wordt. Als opvolger van die elpee brengt hij in de zomer van 1960 het album “Paul Anka Swings For Young Lovers” uit. Als jongste entertainer in de States neemt hij live in de befaamde “Copacabana Club” in New York het album “Anka at The Copa” op. De release van deze plaat gaat gepaard met een grootse publiciteitscampagne.  Om zijn oudere fans wat te plezieren neemt hij een uptempo versie op van de Rodgers en Hammersteinklassieker Hello Young Lovers.

De 13de november 1961 laat ABC-Paramount weten dat zij een punt achter hun samenwerking zetten en stapt Anka over naar RCA die hem een meer lucratieve en wereldwijde deal aanbieden.  In het contract staat wel dat hij al zijn ABC-hits voor hen opnieuw moet opnemen, wat hij ook doet, maar het is een beslissing waar hij later heel veel spijt van heeft. Vreemd is dat die overstap hem ook niet de hits oplevert die hij verwacht had. Nog driemaal zal hij de top twintig bereiken. Love Me Warm And Tender dat hij de twintigste november van 1961 in de RCA Studio A in New York City samen met het orkest van Ray Ellis opneemt, geraakt in de maand maart van 1965 tot op de twaalfde plaats van de top honderd. A Steel Guitar And a Glass of Wine wordt de derde april 1962 in New York City opgenomen. De single bereikt in de zomer van 1962 de dertiende plaats in Billboard’s Hot One Hundred. En dan is er nog het nummer Eso Beso geschreven door Noel en Joe Sherman als een soort parodie op de bossanova die op dat moment als nieuwe muziekstijl vanuit Brazilië opgang maakt. Die single wordt de derde november 1963 uitgebracht en is goed voor een negentiende plaats. Enkele maanden voordien, in de maand februari, was hij getrouwd met het Franse model Anne de Zogheb. Zij is de dochter van een Libanese diplomaat. Zij zullen samen vijf kinderen krijgen. Wanneer hij de single Did You Have a Happy Birthday uitbrengt, laten The Beatles die ook stilaan de States aan het inpalmen zijn tijdens een televisie-uitzending weten dat zij het nummer maar niks vinden en zij krijgen nog gelijk ook, want de single geraakt in Billboard’s Hot One Hundred niet hoger dan een negenentachtigste plaats. Anka maakt op het einde van dat jaar een optelsom die hem vertelt dat hij in zes jaar tijd met vierendertig singles, acht keer in de top tien heeft gestaan waarvan twee keer op één en wel met Diana en Lonely Boy. Wat hij dan nog niet weet is dat hij zich in alle stilte mag klaarmaken voor een heuse comeback.

Intussen gaat het Paul Anka internationaal wél goed voor de wind met vooral in Duitsland veel bijval en ook in Italië waar hij met een single als  Ogni Volta (een verkoop van drie miljoen exemplaren) op enorm veel respons kan rekenen. Eén klein detail misschien: van 1964 tot 1966 heeft Paul Anka ook in Italië gewoond omdat hij een enorme affectie had met dit land. Hij wordt stilaan ook songleverancier voor zogeheten concurrent-collega’s als Tom Jones die hij de hit She’s a lady bezorgt, en Frank Sinatra krijgt van hem My Way cadeau. Bij dezen maak ik graag wat plaats vrij om het juiste verhaal uit de doeken te doen.

In 1967 richtte Claude François, die ook een zeer goede neus voor zaken had, zijn eigen platenmaatschappij “Flèche Productions” op. Op dit label verschenen niet alleen zijn eigen platen, maar ook die van Patrick Topaloff en Alain Chamfort. Als eerste single op dit label verschijnt het nummer Comme d’habitude. Wanneer Claude François in 1978 sterft, houdt het label op te bestaan, maar zal zijn zoon Claude François Jr. een nieuwe firma oprichten “Société Flèche Productions” en zich over de muzikale erfenis van zijn vader ontfermen. Het eigenlijke verhaal van Comme d’habitude begint in het piepkleine dorpje Megève, gelegen in het Franse departement Haute-Savoie in de regio Rhône-Alpes,  waar Jacques Revaux woont. Hij schrijft in de maand februari 1967 een slow die hij de Engelse titel For me meegeeft. Jacques stelt het liedje aan een aantal zangers voor waaronder Claude François, maar niemand reageert enthousiast. Maar intussen merkt Cloclo dat een aantal liedjes die Jacques geschreven heeft, het erg goed doen in de Franse hitlijsten. De 27ste augustus van dat jaar nodigt hij hem uit op zijn buitenverblijf Moulin de Dannemois. Aan de rand van zijn zwembad beluistert hij samen met Jacques het liedje For me en dringt er bij Jacques op aan de melodielijn wat aan te passen. Hij wil er ook een andere tekst bij, eentje die nauw aansluit bij zijn eigen leven en vooral bij zijn net afgesprongen liefdesrelatie met de Franse zangeres France Gall. Collo staat erop dat in de tekst het zinnetje:  “j’me lêve et je te bouscule” voorkomt. Met die idee stapt hij naar tekstdichter Gilles Thibaut. Die maakt er Comme d’habitude van.

In de maand december van 1967 klimt Claude François met Comme d’habitude in de Franse hitlijsten naar de negende plaats om een maand later op 1 te belanden. Maar een grote hit zit er niet in, dat voelt hij zelf wel aan. Een maand later zakt hij al naar de twintigste plaats en verdwijnt even snel als hij gekomen is. Op dat moment scoren in Frankrijk The Beatles sterk met Lady Madonna en Jacques Dutronc met Il est cinq heures Paris s’éveille.

Tijdens de zomermaanden van 1967 huurt Paul Anka in Mougins, een dorpje in de buurt van Cannes, een vakantieverblijf. Zittend aan het zwembad met zijn toenmalige vrouw Anne en hun kinderen hoort hij over de radio Comme d’habitude. Anka is niet alleen zanger, componist, maar ook eigenaar van muziekuitgeverij Spanka Music. Hij is er altijd op uit goede melodieën op de kop te tikken waar hij nadien wel iets mee zal aanvangen. De zeventiende december van dat jaar heeft hij in het “Plaza Hotel” in Parijs een afspraak geregeld met de bekende Franse uitgever Eddie Barclay. Hij vraagt hem of hij de rechten kan kopen van Comme d’habitude. Barclay geeft toe dat het nummer in Frankrijk niet echt goed gescoord heeft en maakt geen enkel bezwaar, integendeel. Terug thuis in New York heeft Anka er niet meteen plannen mee en stopt het nummer in zijn schuif. Iets later treedt hij op in het “Fontainebleau Hotel” gelegen in de buurt van Miami Beach in Florida. Frank Sinatra is op dat moment bezig met de opnamen van een film. Hij nodigt Anka uit samen met hem te gaan dineren. Hij vertelt tijdens dat etentje dat hij de showbizz zat is en zich wil terugtrekken. Het succes met The Rat Pack (Dean Martin en Sammy Davis Jr.) is tanende en de FBI zit hem nog steeds op de hielen voor zijn vermeende relatie met de maffia. Bij hun afscheid vraagt Sinatra of Anka voor hem geen liedje wil schrijven. Hij wil als afscheid namelijk nog een laatste elpee opnemen. Na hun ontmoeting vliegt Anka terug naar zijn appartement in New York en zet zich daar aan het schrijven. Hij haalt uit zijn schuif Comme d’habitude en met die melodie in zijn hoofd begint hij om één uur ‘s nachts te schrijven. Hij zet zich achter zijn IBM elektrische typemachine en tikt als eerste zin  “and now the end is near and so I face the final curtain“. Vier uur later staat My Way op papier (de titel was er meteen).

Waar haast nooit iemand het over heeft, is dat David Bowie in de jaren zestig een tekst heeft geschreven op de melodie van Comme d’habitude  Even a food learns to love. Bowie schreef “There was a time, the laughing time, I took my heart to every party. They’d point my way  ”"How are you today? Will you make us laugh? Chase our blues away?”… Bowie werkte in die tijd voor een muziekuitgever in Denmark Street in Londen en schreef deze tekst met in zijn achterhoofd de in die tijd bekende zanger-acteur Anthony Newley. Er bestaat een demoversie waarop je Bowie zijn tekst hoort zingen over de Franse tekst van Claude François heen, hij zingt dus gewoon met het plaatje mee. David heeft het nummer nooit definitief opgenomen. Zijn eerstvolgende single Space Oddity in 1969 betekent trouwens Bowies grote doorbraak.

Augustus 1968. Anka weet dat Sinatra aan een reeks optredens bezig is in “Caesar’s Palace” in Las Vegas. Hij heeft een ontmoeting met The Voice geregeld en laat hem My Way horen. In zijn bekende koele stijl zegt Sinatra dat hij akkoord gaat en het nummer zal inblikken. De zevende december 1968 belt Paul Anka, Claude François met de melding dat Sinatra het door hem geschreven Comme d’habitude zal opnemen. Uiteraard is Cloclo in de wolken. De dertigste december 1968 trekt Sinatra naar de “Oceanway Recording Studio” in Hollywood, Los Angeles en neemt daar in één take My Way op. De arrangementen worden geleverd door Don Costa en producer van dienst is Sonny Burke. Terug thuis belt hij meteen Paul Anka op en laat hem via de telefoon de opname horen. Anka is zo onder de indruk van het resultaat dat hij in tranen uitbarst. De achtentwintigste maart 1969 verschijnt My Way in Amerika op single. Vreemd genoeg wordt het nummer geen hoogvlieger, terwijl het een van de bekendste en meest geliefde songs van Sinatra zal worden en blijven. Er zit voor My Way in Billboard’s Hot One Hundred niet meer in dan een zevenentwintigste plaats.

“My Way” is ook de titel van het album dat Sinatra in 1969 uitbrengt. Daarop zingt hij een aantal popklassiekers zoals Yesterday van The Beatles, Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel en nog een bekend Frans chanson, Ne me quitte pas van Jacques Brel dat Rod McKuen had vertaald als If You Go Away. In de maand december van 1970 zal Paul Anka voor de eerste keer in Parijs Claude François ontmoeten. Een hartelijke samenkomst met veel woorden van dank aan het adres van Anka die ervoor gezorgd heeft dat de bankrekening van Cloclo aardig is aangedikt. Sinatra zelf zal François nooit persoonlijk ontmoeten.

Ook Jacques Revaux heeft aan de auteursrechten van My way veel verdiend. Jacques was eind jaren vijftig begonnen als zanger en was regelmatig te zien in films van Jacques Demy. Hij richt samen met Régis Talar in 1969 platenlabel Tréma op. Zij zullen tal van liedjes schrijven en op hun label uitbrengen van onder anderen Hervé Vilard, Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Dalida en Michel Sardou.  Jacques Revaux is ook de man die de muziek leverde voor die andere Franse megahit Les lacs du Connemara dat hij samen met Michel Sardou schreef.

In 1973 neemt Frank Sinatra nog een Frans nummer op waarvoor Paul Anka de tekst levert. Oorspronkelijk heet Let Me Try Again,  Laisse moi le temps geschreven door Michel Jourdan op een melodie van Claude Vasori. Claude Vasori is de echte naam van de Franse orkestleider en arrangeur Caravelli. Paul Anka schrijft er een Engelse tekst op samen met Sammy Cahn.

Op het einde van de jaren zestig bolt Paul Anka in de hitlijsten uit. Hij start 1969 met een geslaagde cover van de Jesse Belvinhit Goodnight My Love en houdt het bij coveren op In The Still Of The Night en Sincerely. Inmiddels heeft hij ook door dat hij het muzikaal over een andere boeg moet gooien. De tijden zijn veranderd, hij is allang geen tieneridool meer. Hij gaat zich meer en meer profileren als singer-songwriter wat we voor een eerste keer horen wanneer hij in 1971 het nummer Do I Love uitbrengt. Niet meteen een hoogvlieger, maar toch goed voor een drieënvijftigste plaats in de top honderd. Tot eenieders verbazing, en het meest die van hemzelf, staat hij met Having My Baby de 24ste augustus 1974 op de eerste plaats van de hitlijsten. Hij heeft daarmee Paper Lace van de top verdrongen die daar een weekje hadden postgevat met The Night Chicago Died. Anka had intussen zijn deal met platenfirma RCA niet vernieuwd en was nadien een beetje op de dool geraakt. Buddah Records was niet je dat, daar had hij niet echt gescoord. Hij heeft nu een kersverse deal bij United Artists te pakken en die willen er hun schouders wel onder zetten. Toen Anka hun in demovorm (You’re) Having My Baby liet horen, hielden die toch even hun adem in. Zij hadden schrik dat dit wat vrouwonvriendelijk klonk en in het verkeerde keelgat zou schieten. Maar de Amerikaanse Vrouwenorganisatie vindt dit nummer nou net een pluspunt. In hun oren klinkt het als het lied van een trotse vader die hoopvol uitkijkt naar de geboorte van zijn kind. Het krijgt een nog mooiere invalshoek wanneer blijkt dat Anka het als een ode aan zijn vrouw heeft opgedragen met wie hij op dat moment vier kinderen heeft. Tijdens een optreden in Lake Tahoe, Californië had hij het plan opgevat daar een liedje over te schrijven. Hij had net kennisgemaakt met een zangeres uit die buurt, Odia Coates. Anka regelt een auditie met haar in zijn thuishaven Las Vegas. Hij besluit voor Odia een aantal liedjes te schrijven. Zij is in de studio aanwezig wanneer hij  Having My Baby opneemt, oorspronkelijk bedoeld als solonummer. Op aanwijzen van een medewerker van United Artists besluit Anka het nummer te bewerken en er een duet van te maken. Het succes van (You’re) Having My Baby en die samenwerking met Odia Coates valt zo goed mee dat hij samen met haar ook de volgende single One Man Woman/ One Woman Man opneemt dat in het najaar van 1974 op de zevende plaats in de Amerikaanse Top Honderd staat.

Om zo veel mogelijk geld op zijn eigen bankrekening te krijgen, had Paul jaren eerder zijn eigen muziekuitgeverij “Spanka Songs” opgericht. Op die manier kreeg hij tegen het midden van de jaren zestig de controle over méér dan vierhonderd songs. Hij had al die tijd ook oog en oor voor nieuw talent. Zo hielp hij de heren John Prine, Corey Hart  en Steve Goodman een handje én dus Odia Coates die vanop de eerste rij getuige mocht zijn van zijn immense comeback. Die was er ook gekomen dankzij de interesse in het schrijverstalent van Paul Anka. Vooral zijn platenfirma United Artists gelooft daar sterk in en spoort hem aan nog meer eigen nummers op plaat te zetten. Op dat label scoort hij nog twee toptienhits: I Don’t Like To Sleep Alone en Times Of Your Life. In 1976 neemt hij een van mijn lievelingsnummers op Anytime, maar hij voelt toch aan dat hij stilaan weer zijn greep op de hitlijsten verliest. Er zit niet meer dan een drieëndertigste plaats in de top honderd in.

Na een aantal jaren voor United Artists te hebben gewerkt en nog maar eens een ommetje te hebben gemaakt via het RCA-label voor wie hij de singles This Is Love en I’ve Been Waiting For You All Of My Life opneemt, keert Paul Anka in 1983 terug naar CBS en ziet dat meteen beloond  met de hitsige  Hold Me Till The Morning Comes waarvoor hij de vocale steun krijgt van niemand minder dan Peter Cetera van de succesvolle groep Chicago die de backing vocals voor zijn rekening neemt.  Niet dat het zo’n gigantische hit wordt, want het nummer houdt halt in de staart van de top veertig, maar hij krijgt goede kritieken en koppelt er een geslaagde elpee aan vast. Tussendoor ook vermelden dat Paul Anka muziek voor een aantal films heeft geschreven waaronder “The Longest Day” waarin hem een kleine rol wordt toebedeeld, voor de Louis Mallefilm “Atlantic City” en “The Gospel Singer”. In 1962 vragen de producers van  “The Tonight Show” met als sterpresentator Johnny Carson, de kentune van dat programma te schrijven. Dit zal Paul geen windeieren leggen, want de show was een heel lang leven beschoren.

Anka is tevens een gehaaid zakenman die nog altijd miljoenencontracten weet te versieren met duurbetaalde optredens in “Bally’s Grand Resorts” in Atlantic City en “Foxwoods Casino” in Connecticut. Als vader van vijf dochters (Amelia, Anthea, Alicia, Amanda en Alexandra) weet hij zich goed omringd en dat inspireert hem om almaar voort te doen. Een optelsom leert ons dat hij ongeveer vijftig miljoen platen verkocht moet hebben en dat hij méér dan negenhonderd liedjes heeft opgenomen waarvan hij het merendeel zelf schreef. Hij werd  dan ook niet voor niets opgenomen in “The Songwriters Hall of Fame”. In 1998 bewijst hij zijn schrijverstalent nog maar eens op het album “A Body of Work” waarop hij het duet Do I Love You samen met zijn dochter Anthea zingt en de overige vocale steun krijgt van onder meer Patti LaBelle, Barry Gibb en Celine Dion. Via een technisch trucje hoor je Paul in duet met Frank Sinatra in My Way. Voor de productie krijgt hij de steun van zijn vriend-producer David Foster.

In 2000 scheidt Paul Anka van zijn  vrouw Anne de Zogheb. Acht jaar later trouwt hij met Anna Aberg. Samen krijgen zij een zoon, Ethan, maar na twee jaar loopt dat huwelijk al op de klippen. In 2006 neemt hij samen met de Italiaanse ster Adriano Celentano een remake op van Diana. Anka is vooral trots op zijn meer recente albums zoals “Classic Songs-My Way” dat hij in 2007 uitbrengt om op die manier zijn vijftigjarig jubileum als artiest te vieren. Hij zingt dertien van zijn bekendste hits samen met grote rocksterren zoals Bryan Adams, Cyndi Lauper, Foreigner, Duran Duran, Billy Joel en Bob Seger. Drie jaar eerder had hij de cd “Rock Swings” uitgebracht met daarop rocknummers in aangepaste versies zoals Smells Like Teen Spirit van Nirvana, True van Spandau Ballet en It’s A Sin van The Pet Shop Boys. Paul Anka is ook de man die Michael Bublé zo goed als ontdekte en hem de nodige duw in de rug gaf door onder meer diens debuutalbum te producen. Intussen is ook bekend dat Paul Anka  This Is It voor Michael Jackson schreef. Met het oog op de kerstdagen brengt hij in 2011 het album “Songs of December” uit met daarop de bekendste kerstsongs in een jazzy bewerking.

Tijdens de zevende auditie van “Rimpelrock” staat Paul Anka de tiende augustus 2008 op het podium in Kiewit-Hasselt samen met The Three Degrees, Frans Bauer, Laura Lynn, Rocco Granata en Middle of The Road.

Wij zullen ons Paul Anka niet alleen als zanger herinneren, maar vooral als hitleverancier en zo voelt hij zich ook. Dat had hij snel door, zelfs toen hij op 15-jarige leeftijd nog maar net begonnen was: ” After I’d had a few hits I knew I was a writer, and with writers, the power is always in the pen. When I started writing for Buddy Holly and Connie Francis, I felt that it made me different for people. They would say ‘ Hey! You can write. As a writer you can fall back on something!” . In 2013 brengt platenfirma Bear Family nog een verzamelalbum op de markt onder de titel “Dianacally Yours” met daarop geremasterde versies van zesendertig Anka hits, beginnend in 1957 met Diana en eindigend in 1962 met A Steel Guitar and A Glass of Wine, een hebbeding voor wie graag kennismaakt met een van de grootste tieneridolen uit de tijd van de Amerikaanse highschoolrock, maar dan eentje die de verdienste heeft het leeuwenaandeel van zijn hits zelf te hebben geschreven.

tekst en research: Marc Brillouet

© 2015  Daisy Lane & Marc Brillouet

The Chiffons

Meidengroepen is geen fenomeen dat in de jaren tachtig ontstond. In de jaren vijftig waren er al dames die luidruchtig van zich lieten horen, dames als The Fontane Sisters, The Chordettes en The McGuire Sisters, en aan het begin van de jaren zestig was het hek helemaal van de dam, want toen was het plots “in” in een meidengroepje te zingen. Vooral gekleurde dames hadden het toen plots voor het zeggen in de hitlijsten: The Ronettes, The Supremes, The Shangri-Las,The Vandellas en niet het minst The Chiffons, drie boezemvriendinnen die schoolliepen in Upper Manhattan en The Bronx. Songschrijver Ronnie Mack wist dat deze vier dames – want even later werd ook Sylvia Peterson bij de groep ingelijfd – in hun vrije tijd graag zongen en toen hij een paar liedjes klaar had liggen, trok hij zijn stoute schoenen aan en vroeg hen op de vrouw af of ze geen zin hadden om in de studio een paar van die liedjes in te zingen. Tijdens een eerste sessie die amper één uur duurde, namen Judy Craig, Barbara Lee, Patricia Bennett en Sylvia Peterson zo veel mogelijk songs op als binnen dat korte tijdsbestek mogelijk was.

Nadien ging iedereen gewoon naar huis, de dag daarop naar school en na een paar weken waren ze Ronnie Mack zo’n beetje vergeten. Hij hen niet, want met die demo’s trok hij naar diverse platenfirma’s tot hij op zekere dag bij de firma terechtkomt van Hank Medress en Phil Margo, leden van The Tokens. Die zien wel wat in dit project. Er wordt meteen studiotijd ingehuurd en omdat er geen geld meer over was om muzikanten te reserveren, beslisten The Tokens zelf voor de begeleiding te zorgen.  He’s so fine is het eerste nummer waar naarstig aan gewerkt wordt. De intro doo lang, doo lang, doo lang moet de aandacht trekken en de rest leek achteraf kinderspel, want voor de dames er erg in hadden, stond het liedje op single en de 30ste maart 1963 op één in Billboard’s Hot One Hundred.

He’s so fine zou in 1970 nog onderwerp van discussie worden toen de uitgeverij van Ronnie Mack een proces aanspande tegen George Harrison van The Beatles omdat zijn hit My sweet Lord verrassend sterk op de melodielijn van He’s so fine leek. Harrison ging furieus in de tegenaanval en beweerde dat hij toen hij het liedje schreef alleen maar het begin van Oh happy day van The Edwin Hawkins Singers in zijn hoofd had. Maar al dat geruzie baatte niet. Vijf jaar later besliste judge Richard Owen dat Harrison wel degelijk een deel van zijn winst aan Ronnie Mack moest afstaan. Als grap zetten The Chiffons in 1975 My sweet lord op single die je kan terugvinden op de cd “The Chiffons greatest recordings”, in 1990 uitgebracht op het Ace-label.

Maar terug naar 1963. Na het succes met He’s so fine brachten The Chiffons een liedje uit dat Little Eva net van de hand had gewezen One fine day. Let vooral eens op de opvallende piano-intro, gespeeld door Carole King die met haar compositie The Chiffons aan een tweede gouden plaat hielp. ‘n Beetje in de stijl van hun concurrenten The Crystals, brengen The Chiffons Uptown op de markt en vervolgens When the boy’s happy, the girl’s happy too. Het vreemde is dat ze dat laatste, net als de single The block, releasen op het Rust-label onder een andere groepsnaam, namelijk The Four Pennies, maar zonder veel stof te doen opwaaien. Stilaan lijkt het erop dat The Chiffons na een jaar aan het uitbollen zijn. I have a boyfriend haalt nog net de top veertig, maar Sailor Boy moeten we al achteraan in de Top Honderd van 1964 gaan zoeken. Maar 1966 zou voor The Chiffons weer een fantastisch jaar worden. Op zeven mei werd immers het door Doug Morris en Eliot Greenberg geschreven Sweet Talking Guy op single gelanceerd, een plaatje waarmee ze inpikten op de toen allesoverheersende Motown-Sound. In Amerika werd het een toptienhit en in Engeland twee keer een hit: op eenendertig in de Britse top veertig in 1966 en op vier in 1972. Zo omstreeks 1967 waren de hoogtijdagen van de meidengroepen in Amerika voorbij. Toch deden The Chiffons moeite om nog goede singles af te leveren zoals: Open your eyes en Teach me now, maar ja wat wil je, de beat had de hitlijsten stevig in haar greep en de muzikale smaak was stilaan ook helemaal anders gekruid.

Out of this world en Stop, look and listen waren de laatste singles waarmee The Chiffons nog tot in de staart van de Amerikaanse Top Honderd geraakten. In 1970 had Judy Craig The Chiffons verlaten. De vijftiende mei 1992 overlijdt aan de vooravond van haar vijfenveertigste verjaardag Barbara Lee aan een hartaanval. Craig stapt daarop opnieuw in de groep en gaat met hen de baan op. Iets later houdt Sylvia Peterson het voor bekeken en wordt vervangen door Connie Harvey, die het na een tijdje in haar eentje wil proberen. Wanneer Patricia Bennett besluit het rustiger aan te gaan doen, spreekt Judy Craig met haar dochter en een nichtje van haar af dat zij voortaan als The Chiffons zullen blijven zingen en optreden.

tekst en research: Marc Brillouet

© 2015 Daisy Lane & Marc Brillouet

 

 

Rock around the clock

Terecht mag je zeggen dat als je een breuklijn wil aanduiden in de muziekgeschiedenis tussen amusementsmuziek en pop, je de single Rock around the clock van Bill Haley als een mijlpaal mag nemen om die grens te trekken. Je kunt zelfs spreken van muziekstijlen voor en muziekstijlen na deze plaat die door velen als allereerste rocksingle in de geschiedenis van de lichte muziek wordt beschouwd.

Wanneer Bill Haley zich met muziek gaat bezighouden, is er geen duidelijke richting die hij uit kan. De hoogtijdagen van de bigbands liggen achter hem en de nieuwe jazz die je links en rechts kan horen, slaat slechts aan bij een minderheid. Bill wordt thuis met muziek grootgebracht. Zijn vader speelt banjo en zijn uit Engeland afkomstige moeder tokkelt voortreffelijk op de piano. Bill zelf is een grote fan van de radioshow van de in de jaren dertig en veertig populaire countryzanger Gene Autry. Van zijn ouders krijgt Bill op zekere dag een akoestische gitaar en hij gaat zich specialiseren in het jodelen. Hij heeft echter met een probleem te kampen en dat is dat hij aan één oog blind is. Hij verstopt die handicap achter een lange, over zijn voorhoofd hangende haarlok. Bill woont op dat moment nog bij zijn ouders in Chester waar hij onder andere op de markt voor een dollar of vijf liedjes gaat zingen, naar het schijnt behoorlijk tegen zijn zin. Hij is namelijk nogal schuchter van aard. Maar om aan geld te geraken, besluit Bill toch fulltime zanger te worden. De blanke gemeenschap in zijn regio is erg dol op country-and- western. Op zekere dag ontmoet hij, na een optreden, Hank Williams in hoogsteigen persoon. Zij geraken behoorlijk bevriend met elkaar. Hank geeft Bill een paar broodnodige tips mee en leert hem een aantal typische akkoorden. Op aanraden van Hank trekt Bill naar New Orleans waar hij kennismaakt met de boogiewoogie en de dixieland.

Intussen was Bill Haley een tijdje gaan optreden bij The Down Homers en iets later bij The Saddlemen. Na een paar plaatjes die hij had ingeblikt, maar waarmee hij nergens aan de bak komt, laat staan succes scoort, keert hij bij het begin van de jaren vijftig naar zijn geboorteplaats Chester terug en trekt opnieuw bij zijn ouders in. Gelukkig voor Bill was daar net deejay Lou Pollar met een radiostation begonnen. Op aanraden van zijn vader solliciteert hij en krijgt er een job als presentator-discothecaris aangeboden. Omdat er nogal wat rhythm-and-bluesplaten gedraaid werden, kwam Bill op de idee country met rhythm-and-blues te mixen. Deze mengeling slaat aan en Bill mag als zesentwintigjarige in 1951 samen met zijn vaste begeleidingsgroep The Saddlemen zijn eerste succes inblikken Rocket 88. Dat nummer was in de maand april al een dikke hit geweest voor Jackie Brenston samen met Ike Turner die het samen ook geschreven hebben. Pas echt doorbreken doet Bill een jaar later met Rock this Joint en het countrygetinte Icy Heart. De deejays zijn vooral weg van het eerste nummer. Binnen de kortste keren worden er vierhonderdduizend exemplaren van aan de man gebracht. Aangekomen in Nashville, mag Bill in de loop van de maand oktober 1953 meteen optreden in het bekende radioprogramma  “Grand Ole Opry”.

Er moet dringend wat aan zijn imago worden gesleuteld. De countrystijl moet wijken voor een meer moderne look. Geen bakkebaarden meer en ook geen countryboots. De groep heet voortaan Bill Haley and His Comets. De zestiende mei 1953 is een datum die zij nooit zullen vergeten, want dan geraken zij met Crazy Man Crazy tot op de zestiende plaats in Billboard’s Hot One Hundred. Iets later krijgt Bill van uitgever James E.Myers alias Jimmy DeKnight een nummer aangeboden dat hij samen met Max C. Freedman had geschreven Rock around the Clock. Velen twijfelen aan dat coauteurschap en vermoeden dat Max het alleen schreef. Bills platenfirma Essex weigert hierop in te gaan. Gelukkig voor Bill loopt zijn contract net af en hij sluit een platendeal bij Decca die wél wat in het nummer zien. De twintigste maart 1954 stond Sonny Dae al in de studio samen met zijn groep The Knights om een versie van Rock around the Clock op te nemen, maar de twaalfde april is het de beurt aan Bill die in de “Pythian Temple Studio” in New York zijn versie vereeuwigt. Bill Haley and His Comets blikken samen met producer Milt Gabler, die eerder al met Louis Armstrong en Ella Fitzgerald had gewerkt, de songs Thirteen Women en Rock around the Clock in. Gabler houdt vol dat Thirteen Women sowieso de A-kant moet worden. Gitarist van dienst is Danny Cedrone die wel vaker als sessiemuzikant werd ingehuurd door Bill. Tien dagen na deze opname overlijdt Cedrone op 33-jarige leeftijd aan de gevolgen van een ongelukkige val van de trappen en zal dus niet het succes van Rock around the Clock meemaken. De eerste release wordt geen echte hit, maar Bill krijgt een nieuwe kans en neemt Shake, Rattle and Roll van Charles Calhoun op. Dat was iets eerder al op plaat gezet door Louis Jordan, maar de versie van Bill is een stuk sneller. In de loop van de maand oktober 1954 staat Bill ermee op de zevende plaats in Billboard’s Hot One Hundred.

Met de volgende singles Dim, dim the lights en Mambo rock zal Haley nadien opnieuw de Top Twintig inpalmen. Muziekuitgever James E. Myers blijft erg geloven in het hitpotentieel van Rock around the Clock. Hij stuurt tweehonderd singletjes naar de bekendste regisseurs en producers die Hollywood rijk is in de hoop dat het in een of andere soundtrack zal opduiken. En zijn droom wordt werkelijkheid. In de lente van 1955 wordt in een regie van Richard Brooks de film  ”Blackboard Jungle gelanceerd met in de hoofdrollen Glenn Ford, Anne Francis en Louis Calhern. Het echte verhaal wil dat Glenn en Richard Rock around the Clock vonden in de platencollectie van Glenns zoon die dat plaatje iets eerder gekocht had. De plot gaat over een leraar die met agressieve studenten krijgt af te rekenen. De film zet gelijk in met het liedje Rock around the Clock. De vonk slaat meteen over op het jeugdige publiek en binnen de kortste keren wordt de singleversie opnieuw in de rekken gezet. De negende juli 1955 staat Rock around the Clock op 1 in de Amerikaanse charts en zal het daar acht weken na mekaar uithouden. Dat jaar wordt voor hem echter geen om in te kaderen, integendeel.  Zowel zijn vader, zijn moeder als zijn zus overlijden en zijn vrouw baart een niet-levensvatbaar kind.

De prent “Blackboard Jungle” zette een nieuwe trend, namelijk die van de rockfilm. Dat succes wordt snel aangevuld wanneer producer Sam Katzman en regisseur Fred F. Sears, Bill Haley and his Comets centraal plaatsen in de film “Rock around the clock” met in de hoofdrollen Alix Talton en Johnny Johnston. In die film treden ook de legendarische deejay Alan Freed, The Platters en het Ernie Freeman Combo op. In de slipstream volgt ook nog “Don’t Knock the Rock”. Haley staat erop dat zijn muzikanten meedelen in het financiële succes. Hij koopt voor elk van hen een heuse Cadillac en trakteert zichzelf op een jacht dat hij toepasselijk “Comet” noemt en waarmee hij zich op zee tijdens een of andere visvangst lekker kan uitleven. Intussen brengen zij de singles Razzle-Dazzle, Two Hound Dogs en Burn That Candle uit.  Nog één keer kan Bill het succes van Rock around the Clock op vinyl evenaren, of toch in de buurt ervan geraken, met de single See You Later Alligator. De veertiende januari 1956 wordt die vijfenveertigtoerenplaat gereleaset en enkele weken later staat Bill ermee op de zesde plaats in Billboard’s Hot One Hundred.

Nadien zal hij tussen 1956 en 1974 nog zestien keer in de Amerikaanse Top Honderd opduiken met singles als: Hot Dog Buddy Buddy, The Saints Rock ‘n Roll, Rip It Up, Choo Choo Ch’Boogie en Skinny Minnie. De laatste keer in de maand maart 1974 met Rock around the Clock en dat dankzij het in die tijd populaire feuilleton “Happy Days”.

Vreemd genoeg blijven nadien de  echte hits voor Bill Haley and His Comets achterwege. Zij komen wel erg goed aan de bak dankzij hun vele liveoptredens. In de jaren zestig treden zij regelmatig in Europa op, met name in Engeland, en profiteren daar van de rock-’n-rollrevival. Zo is er in 1967 het onvergetelijk optreden in het “Alhambra Theater” waar zij samen met de Spencer Davis Group optreden, luid aangemoedigd door de Britse jeugd. Toch voelt Haley dat hij er niet meer echt bij hoort en er eigenlijk ook nooit “echt” bij gehoord heeft, want collega’s als Elvis Presley, Little Richard, Buddy Holly en Chuck Berry worden in het rock-’n-rollmilieu hoger naar waarde geschat. Haley geraakt aan de drank en houdt er een hevige vorm van paranoia aan over. De negende februari 1981 wordt hij getroffen door een hartaanval. Hij overlijdt in zijn woning in Harlingen, Texas.

Als eerbetoon worden Bill Haley and His Comets in 1987 opgenomen in de “Rock and Roll Hall of Fame” in Cleveland.

In 1979 neemt de Belgische groep Telex een erg trage versie van Rock around the Clock op die in Engeland tot op de vierendertigste plaats in de Top Veertig geraakt.

tekst en research: Marc Brillouet

© 2015 Daisy Lane & Marc Brillouet

Will Tura

Méér dan veertig jaar is Will Tura de koning van de Vlaamse showbizz. Het is een eretitel waar hij zich een beetje onwennig bij voelt, als zou hij zich vorstelijke allures moeten aanmeten. Maar er mag ridder Arthur Blanckaert op zijn naamkaartje staan en hij heeft zijn eigen wapenschild. In een gesprek met Wilfried Hendrickx voor Humo vertelde Will in 2012 dat hij de duurte van zijn carrière niet toeschrijft aan zijn talent waaraan hij nog altijd twijfelt, maar aan zijn beroepsernst en aan zijn noeste werklust. “Taai volhouden is een soort West-Vlaams arbeidsethos”.

Will Tura werd de tweede augustus 1940 in Veurne geboren als vierde van vijf kinderen. Niemand kon toen vermoeden dat hij het grootste fenomeen van de Vlaamse muziekwereld zou worden. Als Will naar zijn vader had geluisterd, was hij toneel- of filmacteur geworden. Zijn papa, die overdag schrijnwerker was (hij werkte als grensarbeider in Frankrijk), speelde in het amateurtoneel en werd de Humphrey Bogart van Veurne genoemd. Zijn droom was niet dat Will een gevierd zanger zou worden, maar wel dat hij ooit zou te zien zijn op het witte doek. Het had dan ook niet veel gescheeld of in 1959 zou Will te zien zijn geweest in de Frans-Belgische film ‘Gejaagd door de nacht’. Maar halverwege de opnamen kregen de regisseur en de producer ruzie en ging het hele project de mist in.

Will koesterde één grote droom: zanger worden. Zijn vader vond dat geen ernstige stiel, maar moeder geloofde wel in het talent van haar zoon. Op school was Will geen held, maar hij werd wel gewaardeerd wanneer hij op zijn accordeon het koor begeleidde. Voor die accordeon hadden zijn ouders een tijdje haast het brood uit hun mond moeten sparen, maar ze wisten toen al dat Arthur door muziek bezeten was. Op jonge leeftijd stapt hij naar de muziekschool. Dat slorpt hem helemaal op, dat bezig zijn met noten én liedjes schrijven. Mama Blanckaert had zo graag dat Will in het orkest van Francis Bay zou terechtkomen. In 1951 staat Will op de affiche van “Cinema Eldorado” in Veurne in de revue van Walter Richard. Het is Walter die  de artiestennaam Will Tura bedenkt en ontdekt dat Will aardig kan jodelen en dat was in die tijd een attractie apart. Iets later leert Will, Harry Cogge kennen, een West-Vlaams accordeonleraar en leider van het orkest ‘De Nachtvlinders’. Die geeft Will accordeonles en zodoende krijgt hij een plaats in het orkest! De Nachtvlinders spelen graag jazzy en bluesy muziek en dat ligt Will wel. Na een tijdje kan hij zo goed accordeon spelen dat hij links en rechts prijzen wegkaapt. Hij was toen een jaar of vijftien. Het waren de jaren dat in Vlaanderen sterren als Jean Walter, La Esterella, Bob Benny en Bobbejaan Schoepen het voor het zingen hadden.

Will weet nog zeer goed dat toen Bobbejaan in Veurne optrad, hij de jonge Tura in de gaten kreeg, hem op het podium uitnodigde, hem een cowboyhoed opzette en hem liet meejodelen. In 1953 komt Will als zanger-gitarist in Freddy’s Dansorkest terecht. Tijdens een crochetwedstrijd van “Radio Kortrijk” wordt Will, die intussen les volgt aan de conservatoria van Gent en Oostende, ontdekt door Jo Deensen. Will gaat almaar méér zijn eigen weg en passeert nog even de orkesten van André Coucke en Marcel Sterckx vooraleer hij in 1957 muziekuitgever Jacques Klüger ontmoet. Hij had intussen ook piano leren spelen én gitaar. Wanneer hij maar enigszins de tijd heeft, schrijft hij liedjes. Het wordt snel duidelijk dat dat zijn dada zal worden, songs schrijven. Hij had aan het conservatorium de voorbije drie jaar aardig wat bijgeleerd: hij kan vlot noten lezen en improviseert graag. Wanneer hij nu op zijn oeuvre terugblikt, stelt hij vast dat ruim tachtig procent van zijn repertoire uit eigen songs bestaat.

Het kon niet lang uitblijven of Will zou zijn eerste plaatje opnemen Bye bye love, een cover van een nummer 1-hit van The Everly Brothers. Het was in die begindagen echt zoeken naar de juiste Turaformule. Dat ging stap voor stap dankzij singles als Amapola, Oh paardenstaart en Blauwe Kimono om uiteindelijk te resulteren in dé Turahit bij uitstek Eenzaam zonder jou, een liedje dat hij geschreven had tijdens een zomervakantie op een caféterras in Zuid-Frankrijk  met als werktitel I feel so lonely en met  een toenmalig vriendinnetje in zijn  achterhoofd. Hij had welgeteld zes bierviltjes nodig om de eerste flarden van het nummer onder een zomerse zon neer te krabbelen. Achteraf schreef  Ke Riema er een tekst op.  Na vijf jaar lang de ene single na de andere te hebben gereleaset, had Will in 1962 eindelijk zijn eerste nummer één te pakken. Geduld oefenen en blijven volhouden, loonde. Plots werden Wills dromen ook werkelijkheid. Hij ging zich door dat succes almaar meer als een professional gedragen, hij begon de ernst van zijn vak in te zien.

Will was met Eenzaam zonder jou niet aan zijn proefstuk, want eerder had hij al liedjes geschreven, een instrumentaal nummer zoals Tender passion dat  door Willy Albimoor op piano werd opgenomen en later nog op de succesvolle cd “Janu plays Will Tura volume 1″ als Nooit laat ik je gaan werd gezet, en het nummertje A lonesome heart dat door trompettist Theo Mertens op plaat werd uitgebracht. Will had snel door dat hij na dat succes met Eenzaam zonder jou snel een opvolger moest klaarhebben. Tijd om met zijn imago bezig te zijn had hij niet. Op plaat had hij een hit met een slow, maar op het podium rockte hij net zo stevig als Johnny Hallyday en Cliff Richard. Toen Jacques Klüger in 1962 overleed, moest Will voortwerken met diens zoon Jean, een jongeman die amper twee en een half jaar ouder was dan Will. De vaderfiguur viel weg, maar er kwamen nieuwe, frisse ideeën in de plaats. Jean voelde ook aan dat ze snel met een nieuwe hit op de proppen moesten komen. De opvolger van Eenzaam zonder jou, Ik wacht op jou,  houdt halt op een tweede plaats in de hitlijsten, maar Je liegt staat in 1963 binnen de kortste keren op nummer één. Will vindt de tijd ook rijp om met een eigen orkest te starten, het Tura Sextet, later de Tura Band. Het zou paginarovend zijn, mochten we dieper ingaan op de jarenzestighits van Will. Daarom een kort overzicht van zijn allergrootste: Draai dan 797204 (1964), Als de zomer weer voorbij zal zijn (1964), Heimwee naar huis (1966), Arrivederci Maria (1966), El Bandido (1966), Mijn winterroosje (1967), Viva el amor (1968), Angelina  (1968), Het kan niet zijn, (1969) , Hetgeen je niet krijgen kan (1969) en Liefdeverdriet (1969).  De laatste vijf  bereikten elk de eerste plaats. Steeds was er eerst de muziek en pas dan  de tekst. Vaak schreef Will na een optreden enkele flarden van de melodie die hem op dat moment te binnen schoten op een stukje papier of zong het in op cassette. Nadien werkte hij het thuis verder uit aan de piano. Soms schoot hem een idee te binnen wanneer hij in de auto op weg was terug naar huis. Nog voor het slapengaan noteerde hij dan de basismelodie snel op papier of stopte hij onderweg en speelde langs de graskant of op de pechstrook enkele fragmenten ervan op de gitaar. Wanneer hij op vakantie was had hij altijd een studiegitaartje bij de hand. Zo schreef hij ooit in een of ander Spaans vakantieoord Arrivederci Maria.

Op het einde van de jaren zestig voelt Will dat hij leeg is, zijn batterij is plat. Een bezoek aan de dokter leert hem dat hij hoogdringend aan rust toe is. Een vakantie op Palma de Mallorca helpt hem er weer bovenop. Hij voelde het al eerder aankomen. Hij was bij het minste opgejaagd, snel geprikkeld. Fysiek kon hij niet meer, maar zijn mentale sterkte dreef hem voort. Gelukkig voelt hij zich na twee weken als herboren en kan de rode draad weer oppikken en nieuwe liedjes schrijven samen met Nelly Byl. Will had namelijk sinds  zijn eerste hit samen met zijn producer het schrijverstalent van Nelly ontdekt. Zij was het die in 1963 het countryliedje Lonesome 7-7203 vertaalde als Draai dan 797204. Het zou het begin worden van een lange en vruchtbare samenwerking. In de jaren zestig schreef  ze vooral vertalingen van Engelstalige liedjes waarvan Jacques Klüger de rechten had gekocht en zo leerde ze almaar beter teksten schrijven. Nelly werkte  in die periode ook voor Marva, Jimmy Frey, Ann Christy en Rita Deneve. Het vreemde wat haar samenwerking met Will betreft, is dat ze elkaars deur nooit hebben platgelopen. Zij werkten heel vaak met cassetjes.  Het liefst schreef Nelly romantische teksten. Ze had dan ook liever gehad dat Will wat meer over zichzelf had verteld, dat zou voor haar gemakkelijker zijn geweest, dat zou haar iets meer inspiratie hebben gegeven. Zijn vrouw Jenny geeft haar daarin gelijk: “Will is zeer introvert“, zegt ze, “Hij leeft heel vaak in zijn eigen wereldje, maar daar heb ik me intussen al lang aan aangepast!”.

Niet alleen muzikaal gaat het Will in de jaren zeventig  voor de wind. De vierde juli 1971 ontvangt de inmiddels naar Brabant uitgeweken zanger de titel van ereburger van zijn geboortestad Veurne. Privé zit het hem ook mee, want tijdens een privéfeestje van zijn producer Jean Klüger in 1971 leert hij Jenny Swinnen kennen. Datzelfde jaar scoort hij weer een nummer 1, deze keer met Zonneschijn om het jaar daarop opnieuw stevig uit te halen met de single Aan mijn darling. Twee jaar later, de eenentwintigste maart 1973,  trouwt hij met Jenny. Een dag later heeft in de privékapel van “‘t Goudkasteeltje” te Buizingen de kerkelijke plechtigheid plaats. Als geste naar zijn fans toe neemt hij het nummer Verboden dromen op en die belonen hem op hun beurt met een tweede plaats in de top dertig. De jaren zeventig kabbelen rustig voort met vocale uitschieters zoals: Als je vanavond niet kan slapen, Doña Carmela en Goodbye Elvis, een single die hij opneemt naar aanleiding van het overlijden van een van zijn grootste idolen Elvis Presley. In heel wat interviews had Will intussen duidelijk laten horen  dat hij ook dweepte met het talent van Frank Sinatra en wellicht zijn grootste voorbeeld op muzikaal gebied Nat King Cole.

Het aanreiken van liedjes gebeurde altijd in samenspraak met Jean Klüger. Will reikte meestal de melancholische songs aan, Jean meer de up-tempo songs. Will is snel ontroerd, erg kwetsbaar ook. Wanneer hij schrijft, is het vaak in mineur. Romantiek en melancholie liggen bij hem dicht bij mekaar zoals bijvoorbeeld in het liedje Linda, voor hem persoonlijk nog altijd een van zijn favorieten, zeker tekstueel.  “Doch nee dit is de waarheid niet, maar je hebt nog zo’n verdriet dat ik jou onmogelijk zeggen kan waar ik gisteren Linda zag en hoe stralend mooi ze was in de armen van een andere man. Linda denkt aan jou niet meer!”

In 1975 gaat voor Will alweer een droom in vervulling. Hij treedt als eerste Vlaamse zanger op in Vorst-Nationaal. Dat jaar, de eenentwintigste november, wordt zijn dochter Sandy geboren (16 oktober 1974 was haar broer David al geboren). Omdat Will Tura altijd oog en oor heeft gehad voor nieuw talent organiseert hij samen met BRT 2 West-Vlaanderen in 1975 de zangwedstrijd “Tura’s talententocht”. Voor zijn sociale inzet als zanger ontvangt Will vier jaar  later de Dag Hammerskjöldprijs.

In een interview met TV-Express quoteerde Will zijn prestaties tijdens die jaren zeventig met een zes op tien. Eén puntje méér dan de jaren zestig omdat hij intussen de nieuwe studiotechnieken beter onder de knie had gekregen. Hij mocht ook vaker in Londen opnemen en werd daar overweldigd door de enorme vooruitgang die er op dat terrein werd geboekt! Hij sluit de jaren zeventig af met onvervalste Turahits zoals:  Huisje in Montmartre, In mijn caravan en het intussen haast onsterfelijk geworden Zij gelooft in mij.

Gelukkig bleven ook de fans in Tura geloven, want in de loop van de jaren tachtig ging het almaar bergaf met de Vlaamse zangers, ze geraakten in een diep dal verzeild. Het bleef wachten tot het einde van de jaren tachtig en tot de komst van VTM en een programma als ‘Tien om te zien’ om uit dat slop te geraken. Will bleef echter overeind door zijn vele liveoptredens met als hoogtepunten in 1985 Marktrock in Leuven en zijn erg gesmaakte concerten in Vorst–Nationaal. Will probeert ook de muzikale trends van die tijd juist in te schatten. Hij gaat op zoek naar een eigentijdse sound die al meteen in 1980 te horen is op een van de grootste hits uit zijn carrière Hopeloos waarmee hij haast onverwacht tot op de tiende plaats van de Nederlandse top veertig geraakt. Een ereplaats is voorzien voor de synthesizer. Een hit scoren bij onze noorderburen was hem voordien alleen maar gelukt met Eenzaam zonder jou (hoogste notering drieëntwintigste plaats in de maand juni 1963) en Draai dan 797204  (hoogste notering een tiende plaats in de maand mei 1964). Hopeloos schrijft Will samen met Nelly Byl. Jean Klüger neemt de productie in handen en zorgt voor een stevige backing onder meer geleverd door de gitaristen David Briggs, Fred Newell en Paul Worley. Uit Parijs laat Klüger toetsenist Wally Badarou overkomen om Tura op synthesizer te begeleiden. Badarou werkte samen met onder andere Level 42, Joe Cocker en Herbie Hancock, dus een krak op zijn terrein. Het jaar daarop presteert Will iets dat nog geen enkele Vlaming hem tot dan toe had voorgedaan. Hij treedt acht avonden na elkaar op in een compleet uitverkochte ‘Passage 44’, een Franstalig bastion in hartje Brussel. Hij laat zich op het podium bijstaan door het “Toppop Ballet” van Penney de Jager en tijdens twee liedjes wordt hij zelfs begeleid door een klassiek strijkkwartet. Bij dat alles dacht hij vaak aan zijn lichtend voorbeeld Gilbert Bécaud. Hij had hem ooit live meegemaakt in de Olympia in Parijs en sinds die dag was Bécaud voor hem dé norm. Het vakmanschap heeft hij een beetje van hem afgekeken. De dynamiek die Gilbert in zijn optredens stak, de afwisseling qua songkeuze en genres zouden Will blijvend inspireren. Dat Bécaud zich daarbij zelf aan de piano begeleidde, was voor Will een punt van herkenning, hij voelde zich op dergelijke details nauw met hem verbonden.

In de loop van de jaren tachtig scoort Will Tura tweeëndertig hits. Ook nu weer een greep uit dat hitaanbod: Het leven is als toneel (1981), De Rode Duivels gaan naar Spanje (1982), Vergeet Barbara  (1984),  Geef me liefde (1989) en Mooi  het leven is mooi (1989), een liedje dat hij zittend  in zijn rolstoel moet opnemen, want hij heeft enkele maanden voordien een ernstig ongeval gehad. Dat liedje wordt, dankzij de komst van Tien om Te Zien, een van zijn grootste hits in die jaren tachtig. Volgens kenners blijft echter Ik mis je zo (1984) uit die periode nog altijd een van zijn mooiste nummers.

Wills artistiek quoteringscijfer voor die jaren tachtig is  een acht op tien  omdat hij zijn songs veel interessanter vindt vanaf het moment dat  Steve Willaert  er  als arrangeur wordt bijgehaald. Steve gaf Wills composities een méér Amerikaans getinte muzikale touch. Zijn nummers klinken van dan af meer up-to-date! In diverse interviews laat Will aanvoelen dat hij niet meer terug wil naar het niveau van Winterroosje en Mannen van de nacht hoezeer die liedjes hem ook na aan het hart blijven liggen. Een blijvende waarde, ook tijdens die jaren tachtig, is zijn vaste producer Jean Klüger. Jean blijft  een prachtkerel om mee samen te werken: vriendelijk, aangenaam in de omgang, heel muzikaal, kritisch positief ingesteld. Hij weet maar al te goed hoe Will zich haast uitsluitend door groot talent tijdens die moeilijke jaren tachtig overeind heeft gehouden. Wanneer Will vijfentwintig jaar op de planken staat, trakteert hij de fans op de elpee “25 jaar Tura” en gunt zichzelf een opname in het mekka van de countrymuziek Nashville, een uitstapje dat hij in 1984 nog eens herhaalt, om daar samen met The Jordanaires en de voormalige muzikanten van Elvis Presley, Scotty Moore en D.J. Fontana, het album “Tura zingt Elvis Presley” in te blikken.

Niet alleen op muzikaal, maar vooral op persoonlijk vlak, moet Will tijdens die jaren tachtig méér dan eens op de tanden bijten. Hij verliest niet alleen zijn vader, maar ook zijn broer Jean-Marie en zijn trouwe vriend Digno Garcia sterven. Als een soort afscheidscadeau schrijft Will nog voor Digno tijdens diens ziekteperiode het prachtige La luna de Asuncion (Asuncion is de hoofdstad van Paraguay – Digno was voordien lid van het trio Los Paraguayos), een liedje dat Digno ondanks zijn ziekte, koste wat het kost zelf nog op plaat wil uitbrengen en dat Will zelf tien jaar later goud zal  opleveren. In 1994 staat Will inderdaad met Hemelsblauw maar liefst twaalf weken aan de top. Vier jaar eerder had gans Vlaanderen er al voor gezorgd dat zijn vijftigste verjaardag niet onopgemerkt zou voorbijgaan! Tijdens een groots opgezet Radio 2-feest in Blankenberge wordt hij geurig  in de bloemen gezet en brengen heel wat Vlaamse rockers hulde aan hem op de cd “Turalura”, wat enkele van zijn hitparadecollega’s nog eens overdoen op het album16 voor Tura”. Will pakt ook uit met het méér dan geslaagd te noemen project “Tura in Symfonie”, live opgenomen in Vorst Nationaal samen met het BRTN Filharmonisch orkest en groot gemengd koor onder leiding van Fernand Terby. Opmerkelijk blijft ook de vocale aanwezigheid van Tura tijdens de uitvaart van koning Boudewijn in 1993 waar hij Hoop doet leven en  Ik mis je zo vertolkt! Naast al die triomfen wordt hij persoonlijk geconfronteerd met het overlijden van de zoon van zijn zus, zijn schoonvader, zijn moeder (1995)  én zijn broer Staf (1998). Gelukkig is er zijn muziek die hem over dit leed heen helpt. And the hits they keep on comin’: Met rock ‘n roll in mijn hart (1991), de West-Vlaamse rap Moa ven toh! (1992), het al eerder genoemde Hemelsblauw, La Melodia (1995) en het aan zijn broer Staf opgedragen  Alleen gaan (1998).

In 2002 verrast hij voor- en tegenstanders met het album “De mooiste droom”. Voor deze cd die zowat zijn duurste productie ooit zal worden en die hij in Londen in de Abbey Road studio’s gaat opnemen samen met de wereldvermaarde London Philharmonic orchestra onder leiding van Dirk De Caluwé, schrijft hij eigenhandig twaalf songs op teksten van onder meer Jan Savenberg, Bart Peeters en Dirk Blancke. Een volgende droom die hij realiseert is een gospel – cd met daaraan gekoppeld een gospeltournee die zijn hoogtepunt vindt in de “Tura Gospel Special” op zondag 14 december 2003 in het Sportpaleis van Antwerpen waar Will geflankeerd werd door  topmuzikanten als Steve Willaert, Kevin Mulligan, Jody’s Singers, een gospelkoor en enkele speciale gasten.

En Will wil van geen ophouden weten. “Ik zal altijd graag blijven zingen. Zolang de mensen ervan genieten, blijf ik doorgaan. Tot het moment dat ik voel dat ik live niet meer mee kan. Dan zal ik rustig nog wat liedjes blijven opnemen en me vooral als componist profileren. En voorts sta ik klaar voor de nabije toekomst. Ik blijf bezig met de sound van het moment, probeer zo goed mogelijk met de technische evolutie in de studio’s mee te gaan, maar vooral probeer ik mijn publiek trouw te blijven, want zonder hen was ik nooit de Will Tura geworden”,  zoals die de tiende november 2003 in het “Concertgebouw” van Brugge tijdens het Gala van de Eregalerij door al die fijne collega’s in de muzikale bloemen werd gezet! Twee jaar later viert Will zijn 65ste verjaardag met onder andere de cd “Viva Tura”. In 2007 zet hij met twee symfonische concerten, opgeluisterd door het Vlaams Radio Orkest, in Vorst Nationaal zijn vijftigjarige carrière in de kijker. Met het album “Dank U Vlaanderen” wil Tura de fans bedanken met een aantal nieuwe nummers, aangevuld met diverse verrassende covers. Al even verrassend is het album “Onvergetelijk” dat hij in 2009 in het Hilton Hotel in Brussel aan de pers voorstelde. Zijn firma liet ons toen weten dat het zijn 138ste album is, rijkelijk gevuld met covers van zijn grote idolen Nat King Cole, Dean Martin en Frank Sinatra in zowel de originele als Nederlandstalige versie. Songs van hemzelf hadden eerder al een internationale uitstraling gekregen. Ooit was er zelfs sprake van dat Aretha Franklin It takes a lot of love zou opnemen. Jammer voor Will wou haar producer een eigen tekst aan het liedje toevoegen terwijl dat al op naam van de Britse schrijver Jill King stond. En dus ging dat verhaal niet door. Maar geen getreur, want bekende sterren zoals Betty Curtis en Caterina Valente, Malcolm Roberts én zelfs The Four Aces hadden eerder al liedjes van hem ingeblikt.  Van één ding heeft Will spijt, dat hij de kans die de Britse producer Norman Newell hem ooit bood om in Londen te komen wonen en daar aan zijn carrière te schaven, fout heeft ingeschat. Will wou boter bij de vis en dat kon Newell hem niet garanderen, ook al werkte hij met sterren als Shirley Bassey. Die zekerheid zat er niet in en die had Will zo graag gehoord, want Vlaanderen was zijn werkterrein. Will heeft nooit willen gokken, ook toen niet!

In 2008 worden 100 hits van Tura verzameld in de cd-boxWill Tura 100 hits”. Wanneer Will twee jaar later zeventig kaarsjes mag uitblazen, wordt dat rijkelijk gevierd en in de bloemen gezet met voorop zijn biografie geschreven door zijn dochter Sandy. De VRT wijdt aan hem een aflevering in de reeks Belpop en het weekblad Humo komt op de proppen met de cd “Turalura 2″ met daarop een reeks covers door hedendaagse artiesten. Er wordt muzikaal van jetje gegeven door Customs, Arno, Mauro, The Van Jets en Daan die zich door Triggerfinger laat begeleiden tijdens zijn versie van de Turaklassieker Ik lieg dat hij een jaar of tien eerder op een rommelmarkt had gevonden in de originele singleversie. De donkere ziel die achter  de tekst schuilt, sprak Daan wel aan. Will kende hij al een tijdje omdat hij een joggende Tura regelmatig  tegenkwam terwijl Daan al wandelend in datzelfde bos nadacht over een of andere nieuwe song. De veertiende maart 2011 brengt Free Souffriau haar album “Gewoon Free” op de markt. Het merendeel van de liedjes wordt door haar man Miguel Wiels samen met Alain Vande Putte geschreven. Speciaal voor haar schrijft Will Tura samen met Bart Peeters het liedje Symfonie dat deze cd mag sieren. Steve Willaert tekent voor het arrangement.

In een productie van Steve Willaert brengt Will in 2012 het album “Ik ben een zanger” op de markt met daarop uitsluitend composities van hemzelf op tekst van Dennis Peirs. Het meest in het oog en het oor springend is het nummer Vrede waarop Tura zich laat begeleiden door Triggerfinger. Will is eerlijk genoeg om aan de pers te vertellen dat het zijn ego streelt dat deze jongens met hem wilden samenwerken. Het zet meteen de toon van dit nieuwe album. Tura slaat een andere weg in, weg van het commerciële, hij omarmt een jongere generatie met wie hij close gaat samenwerken. De titelsong is meteen de eerste single waarin Will zijn dankbaarheid wil uiten voor al die jaren dat hij van zijn publiek een zanger mocht zijn. Beluister het zeker niet als een afscheidslied, want daar is hij volgens zijn eigen zeggen nog niet aan toe. Voor het eerst neemt hij een echte videoclip op in een regie van Hans Pannecoucke. Will besluit om voortaan zijn concerten met dit lied af te sluiten.  Vervolgens is er als tweede singlekeuze Zeg nooit waarmee Tura tot op de zesde plaats van de Top Tien geraakt, waarin Will laat horen dat hij in het leven blijft geloven. Het is een lied dat een positieve boodschap uitstraalt.  Nadien volgt nog de single  In de schaduw van de maan. Will schreef dit samen met Bart Herman en dan kan het niet anders dan dat dit een countrysong is geworden, een genre dat beide heren erg na aan het hart ligt. Het is een nummer dat Will graag zingt omdat het vlot klinkt. Dat hij hier een daar aan Bruce Springsteen dacht toen hij het opnam, mogen wij nu wel weten. En dan is er ook nog de single Winter, maar die blijft uit de buurt van de Vlaamse hitlijsten. Winter is een liedje met een opvallende tekst “Wanneer ik terugkijk op mijn leven, de tijd heeft nooit een dag op mij gewacht. Er is zo veel wat mij is bijgebleven, ik herinner mij nog elke dag”.

Will geeft toe dat het als een soort afscheidslied klinkt, al is het daar, net zoals hij in het liedje Ik ben een zanger laat horen, nog te vroeg voor. Het is een lied op tekst van Peter van Noort en muziek van Frank Verkooyen. Het is het soort liedjes dat Will momenteel het liefst zingt, hij voelt dat de mensen hem zo het liefst horen. Hij mag wat filosoferen. Hij heeft trouwens een pak van die herinneringen maar al te graag gebundeld in het kijkboekWill Tura Een Leven in Beeld”, een fotoalbum samengesteld door Will Tura en dochter Sandy Blanckaert en uitgegeven bij uitgeverij Lido. Die foto’s vertellen het verhaal van een man die zijn leven lang aan de muziek heeft gewijd: méér dan tienduizend optredens staan op zijn actief, soms tot achtentwintig optredens per maand mét orkest. Want zo hoorde het. De fans hoor je in de watten te leggen. Bij Tura krijgen ze altijd waar voor hun geld. Na een optreden keren de mensen tevreden naar huis terug, dat is voor hem altijd het uitgangspunt geweest en gebleven. Zijn moeder heeft hem immers altijd voorgehouden dat je van hard labeur niet dood zal gaan. Dat Will een deel van zijn rijkdom aan zijn fans te danken heeft, vergeet hij nooit. Hij weet dat hij goed geboerd heeft. Hij is altijd zorgzaam met zijn geld omgesprongen. Werken hoeft hij al lang niet meer, hij kan op beide oren slapen, maar zijn drang om muziek te blijven maken en die muziek met zijn publiek te delen, zal voor hem een stimulans zijn om er nog jaren mee door te gaan. Toen Wilfried Hendrickx hem als slot van hun interview in Humo vroeg hoe Will zijn leven zou quoteren, antwoordde hij: “Met een acht. Is dat hovaardig? Ik denk het niet. Ik voel me boven alles dankbaar voor het leven dat ik heb mogen leiden. Zéér dankbaar. Ja, doe mij maar een acht!”. Is er dan niets dat hij mist? Misschien wel, want lazen we de veertiende juli 2012 in De Morgen niet: “Mocht het vandaag stoppen, dan zou ik toch wel iets missen. Ik dank de hemel en het publiek. Ik heb alles gedaan en alles mogen doen: behalve een film maken.” Maar hij weet ook wel dat, zoals de Fransen dat zo lyrisch kunnen zeggen, “on ne peut pas être et avoir été”. Tura zou vandaag niet zijn wie hij is, mocht hij vroeger anders geleefd hebben of zijn leven een ander verloop hebben gekend.

December 2012 is er de single Alleen gaan, een vertaling van Comme d’habitude van Claude François dat Will al eens eerder had opgenomen, maar dat hij nu aflevert in duet met Andrei Lugovski, die net als hij onderdak heeft gevonden bij platenfirma Universal en zich daar goed thuis voelt. In de zomer van 2013 lanceert Will de single Een vrouw zoals jij, een song die hij schrijft samen met Frank Verkooyen en Peter van Noort en zoals steeds geproduceerd en gearrangeerd door zijn vaste rechterhand Steve Willaert. Will was op zoek om tijdens zijn concerten een eigentijds dansnummer te kunnen brengen. Hij schreef dat met in zijn achterhoofd de discohit Alexandrie, Alexandra van Claude François, een van zijn grote idolen. In februari 2014 is er de single Waar je ook maar bent die Will schrijft in samenwerking met Ingrid Mank die wij kennen van nummers van Clouseau, Sandrine en Natalia én in samenwerking met Bob Neuwirth die wij mogen linken aan Stan Van Samang en Eva De Roovere. Will schrijft duidelijk liedjes daarbij geholpen door een jongere garde.  Zat nummertjes heeft hij ingeblikt met het oog op een goede score in de hitlijsten, hij wil nu een beetje koppig zijn eigen ding doen. Waar je ook maar bent klinkt anders dan de rest, veel meer punch, een ander tempo met een open doekje voor gitarist Kevin Mulligan die er de nodige drive aan geeft.

De vierentwintigste april 2014 verschijnt het dubbelalbum “Liefde”, Tura’s mooiste liedjes over de liefde. Op de hoes die bij het album hoort, schrijft Will het volgende: “Terwijl het compileren van een “Tura’s grootste hits” cd nooit moeilijk is (in de Top Duizend van Radio 2 staan liefst tweeëntwintig van mijn liedjes!) en een rock’n'roll plaat, country album, gospel cd of  ”de mooiste slows” ook niet, was de selectie voor deze cd moeilijk. Ik moest het bij veertig liedjes over liefde houden: niet zo gemakkelijk wanneer er méér dan honderd bestaan. Ik heb na uren zitten tobben, besloten om er de belangrijkste uit te selecteren: Eenzaam zonder jou of Ik mis je zo moeten erbij, maar ook enkele minder bekende pareltjes hebben hun weg gevonden naar deze dubbele cd!” Quando mi amor is er zo een, geschreven door Kevin Mulligan en Evert Verhees op tekst van Frank Dingenen, en Lief, na zoveel jaar dat Will schreef op een tekst van Ernst van Altena.

De vijfde december 2014 overleed koningin Fabiola. Zij werd de twaalfde december in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel begraven. Op het einde van de plechtigheid zong Will als afscheid een aangepaste versie van Hoop doet leven. De zevende augustus 1993 had Will Tura tijdens de begrafenis van koning Boudewijn dat lied al eens gezongen. Op vraag van het hof en volgens de laatste wens van Fabiola ging Will graag een tweede keer op dit verzoek in. Daarover zei hij aan de Vlaamse pers: “Ik denk dat ze mij gevraagd hebben vanwege de link tussen Fabiola en Boudewijn. Twintig jaar geleden heb ik Ik mis je zo voor Boudewijn gezongen en Hoop doet leven voor koningin Fabiola. Zij wilde toen iets hoopgevends horen.” De media meldden diezelfde avond nog dat koning Filip tijdens het beluisteren van Hoop doet leven duidelijk een traan wegpinkte.

23 december 2014 mag Will het jaar feestrijk afronden tijdens de uitreiking  in het “Waasland Shopping Center” in Sint-Niklaas door Dirk Van der Auwera, marketingdirecteur bij Universal, van een platina award voor de verkoop van méér dan twintigduizend exemplaren van het album “Back to Back”, Tura gekoppeld aan Christoff, dat zijn platenfirma begin november in de markt had gezet naar aanleiding van de dubbelconcerten op zondag 1 maart 2015 in het “Ethias Theater” in Hasselt en op zaterdag 27 juni 2015 in het “Casino Kursaal” van Oostende. In een mum van tijd waren die concerten uitverkocht. Vandaar dat tijdens de uitreiking van de award, Tura met trots kon meedelen dat er een extra editie komt van “Will Tura en Christoff in Concert” en wel op 19 juni in het  ”Casino Kursaal” van Oostende.

David Vandyck droomde er allang van een album in te blikken met daarop uitsluitend nummers van zijn idool Will Tura. In het voorjaar van 2015 stuurt David het bericht de wereld in dat hij met trots het album “David Vandyck zingt Will Tura” zal releasen met daarop uitsluitend bewerkingen van de hits van de maestro zelf. Samen met Dennis Peirs heeft Will zelfs een nieuw nummer voor deze gelegenheid geschreven.

Naar aanleiding van moederdag, de tiende mei 2015, verschijnt de verzamelaar “Mama-Liedjes over Moeder” met daarop 15 liedjes gaande van de Italiaanse klassieker Mama over La Mamma van Charles Aznavour tot en met het lievelingsliedje van Tura’s moeder Le chanteur de Mexico gezongen door Luis Mariano.

Eind mei 2015 verschijnt op het Jean Klügerlabel het album “Will Tura Best of – Radio 2 Collectie” met daarop Tura’s grootste hits, van Hemelsblauw tot en met Eenzaam zonder jou met als toetje een bonus cd met daarop acht karaokeversies. Binnen de kortste keren staat de cd in de top tien van de album charts.

In de loop van de maand juni 2015 verschijnt Wills nieuwste single Viva la vida. Hij stelt dat nummer voor in “Café Corsari” op woensdag de 10de juni dat voor deze gelegenheid, als eerbetoon aan de keizer van het Vlaamse lied, wordt omgedoopt tot “Café Tura”. In de Radio 2 Top Dertig staat
Will de zevenentwintigste juni op negen. De zevende juni zit er in de Vlaamse Top 50 een zevende plaats in. Naar aanleiding van Tura’s 75ste verjaardag, brengt Universal Music/Top Act Music op 29 juni het album ‘Vlaanderen Zingt Tura’ uit. Christoff, Bart Kaëll, Willy Sommers, Lissa Lewis, Gene Thomas, Laura Lynn, Bart Herman, Lindsay, Lisa Del Bo, Yannick Bovy, Luc Steeno, Jo Vally en De Romeo’s brengen een ode aan Will met een eigen versie van hun favoriete Turasongs. Op woensdag 24 juni wordt het album officieel voorgesteld op de persconferentie van Radio 2 in de “Belgium Pier” in Blankenberge in aanwezigheid van Will en enkele artiesten die op het album zingen.  Radio 2 zet die dag Will in de bloemetjes naar aanleiding van zijn verjaardag.

Dan volgen nog een paar concerten met als hoogtepunt, de tweede augustus, op de dag van zijn verjaardag op de Grote Markt in Veurne zijn verjaarsdagsconcert. “Daar kijk ik enorm naar uit. Ik heb er op de Grote Markt ook een concert gegeven toen ik vijftig werd. Nu wordt het op Eén uitgezonden en daar ben ik toch wel wat ongerust over, want mijn concerten werden tot nu toe nog nooit live uitgezonden. Langs de andere kant vind ik dat wel spannend.” Vanaf de derde augustus hangt Will voor een tijdje zijn gitaar aan de wilgen. Hij zal een tijdje geen concerten meer geven om meer tijd aan zijn vrouw en kinderen te besteden. Hij blijft wel componeren en wil dolgraag aan een musical werken, een droom die hij zeker nog wil realiseren. Om zijn verjaardag extra glans bij te zetten, verschijnt in de derde week van de maand juli “Will Tura”, een luxe-verzamelbox op groot elpeeformaat met daarin eenentwintig cd’s en vijf dvd’s. In deze box ook een uniek boek met daarin foto’s en verhalen uit Wills carrière en privéleven.

In Humo van dinsdag 28 juli 2015 vertelt Tura aan journalist Rudy Vandendaele:” Ik ben niet bang voor het zwarte gat, want daarvoor is mijn carrière te bevredigend geweest. Ik ben voldaan. De zanger Will Tura zal er ongetwijfeld mee ophouden, maar ik zou willen dat de componist Arthur Blanckaert blijft bestaan. Ik wil me dan ook verder ontplooien als componist. Voor de rest heb ik me uiteraard voorgenomen om vanaf twee augustus aanzienlijk minder op te treden, wat nog altijd iets anders is dan stoppen. Ik zou het zoals oudere Amerikaanse artiesten willen aanpakken: af en toe nog een keer optreden, maar dan wel in de allerbeste omstandigheden, in de beste zaal. Laat ik zeggen dat ik mijn prestige wil ophouden. Maar zelfs al moet ik er morgen om één of andere reden radicaal mee kappen, dan nog zal ik tevreden op mijn carrière terugkijken. Ik ben blij dat ik zo veel heb mogen meemaken en blij dat ik hier nog zit.”

De tiende november 2003 kreeg Will Tura tijdens de “Eregalerij” van Radio 2 en Sabam al een ereplaats voor een leven vol muziek. Donderdag de eenentwintigste januari 2016 krijgt hij tijdens de negende editie van de Music Industry Awards de Lifetime Achievement Award voor zijn unieke loopbaan. In de pers lezen we: ” De keizer van het Vlaamse lied draait al enkele decennia mee in de Vlaamse muziekwereld en heeft een oeuvre om u tegen te zeggen. Tura stond intussen al meer dan negenduizend keer op podium en werd door zijn collega’s door de jaren heen geëerd met twee Turalura Tribute-cd’s”. Ook al had hij bij zijn75ste verjaardag aangekondigd dat hij het stilletjesaan ging doen, toch komt Tura eind januari op de proppen met het nieuwe album ” Klein Geluk” en met het nieuws dat hij in de loop van 2016 opnieuw on the road zal gaan. Op “Klein Geluk” prijken twaalf nummers in diverse genres, die Tura op zijn geheel eigen manier inkleurt. “Muziek is veel te mooi om je maar tot één genre te beperken“, aldus Will. “En daarom presenteer ik op deze cd  al die prachtige stijlen waar ik zo van hou: jazz, rock, crooning, country, chanson enz… Ik heb me volledig kunnen uitleven!” Bij de cd zit ook een bonus-dvd, met daarop het verjaardagsconcert dat Tura afgelopen zomer in Veurne gaf om zijn vijfenzeventigste verjaardag te vieren.

De zestiende januari 2016 duikt Will, we weten niet precies voor de hoeveelste keer, de Vlaamse Top 50 binnen, deze keer met de romantische ballade Valentijn, geschreven door Dennis Peirs en Alex Guitar.

De feestpret kan voor Tura blijkbaar niet op. Woensdag de twintigste januari 2016 kreeg hij als allereerste op het Brussels stadhuis de titel van “Brussels Ketje”, een nieuwe eretitel die de stad voortaan jaarlijks zal uitreiken. Will is afkomstig uit Veurne , maar uit  liefde voor zijn vrouw Jenny verhuisde hij definitief naar Brussel. Van de gelegenheid maakte Will gebruik om zijn nieuwe album “Klein Geluk” voor te stellen, met de bemerking dat het zeker niet zijn laatste zal zijn en dat hij jaarlijks nog zo’n keer of tien zal optreden.

Vrijdag de elfde februari 2016 maakt Gert Verhulst van Studio 100 bekend dat er een opvolger komt van de spektakelmusical “14-18″. Niemand minder dan Will Tura en Steve Willaert zullen de muziek van de nieuwe musical componeren. Die vertelt het verhaal van het verzet in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Het is altijd mijn droom geweest om voor een productie als deze de muziek te mogen componeren. Dit project is voor mij ook enigszins emotioneel geladen, aangezien ik geboren ben in 1940 en de musical zal draaien om WOII“, aldus Will Tura. De première is voorzien op zeven oktober 2018, honderd jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog én het moment waarop helaas de kiem voor de Tweede Wereldoorlog werd gelegd.

Nadat Will Tura de vierde november 2014 reeds zijn ster onthulde op de Walk of Fame in “Plopsaland” De Panne, krijgt hij maandag de 27ste juni 2016 een ster op de Walk of Fame van de permanente expo “De Sixties” in Bokrijk. Vorig jaar was het trouwens de beurt aan Paula Sémer die, na Luc Appermont en Zaki, haar ster mocht onthullen. Wills “sixties identiteitskaart” zal aan het aanwezige publiek worden voorgesteld zodat het de jaren zestig kan herbeleven, gezien door de ogen van Tura en dat onder meer aan de hand van boeiende verhalen die hij uit die periode vertelt. Zijn getuigenis zorgt voor een extra interactieve belevenis.

Tura weet van geen ophouden en gelukkig maar, want zaterdag de 23ste september 2017 gaf hij een van zijn beste live-concerten ooit en wel in de AB in Brussel. Aan “Het Nieuwblad” vertelde hij daarover: “Ik was in topvorm. Dat zal je horen op het live-album dat van dit concert is gemaakt. Mijn uitvoering van Alleen Gaan, ter ere van mijn broer Staf, behoort to het beste wat ik ooit heb  gezongen. En luister ook zeker naar It takes a lot, dat Aretha Franklin nooit op plaat heeft uitgebracht en ik nu in duet met Natalia zing.” Tura zong in het totaal 32 songs en kreeg daarvoor in ruil zeven staande ovaties. Het album “Live in de AB” ligt vanaf  vrijdag de 10de november in de winkel. In het voorjaar van 2018 plant Tura nog een zestal concerten en als hij het als 77-jarige nog aankan, zal hij er eventueel nog drie aan toevoegen.

tekst en research: Marc Brillouet

© 2017 Daisy Lane & Marc Brillouet

 

 

 

Sergio

Op Wikipedia wordt hij omschreven als een Vlaamse zanger en televisiepersoonlijkheid, op zijn eigen website sergio.be verwelkomt hij ons als de grootste Vlaamse entertainer. Een grote bek opzetten en niet verlegen om zichzelf duidelijk te laten horen, is Sergio nog altijd niet verleerd. Hij haalde de voorbije jaren vaker de pers met opmerkelijke uitspraken en beloftes dan met zingen en entertainen, wat hij de jaren voordien wel uitstekend deed. In 2010 tijdens zijn deelname aan “Expeditie Robinson” omschreven zijn collega-deelnemers hem als een cafébaas die liever lui dan moe was. Het jaar voordien, de negende april, had Sergio in Lommel zijn café The Kings geopend met de belofte dat hij een concept had uitgewerkt met de bedoeling om enkele weken later met datzelfde concept in Diest en nadien nog op andere locaties een aantal cafés te openen. Veel zaakvoerders fronsten toen al de wenkbrauwen. Tijdens “Expeditie Robinson” zorgden de deelnemers ervoor dat de exit van Sergio snel beklonken was. Bij de start van 2012 blokletterden de kranten dat Sergio twintig kilo wilde gaan afvallen in Benidorm. Hij wilde naar het Spaanse dorpje Villajoyosa in de buurt van Benidorm trekken om daar tijdens een periode van vier maanden twintig kilo af te slanken. Hij vatte het plan op er aan cardiofitness te doen en uit de buurt van de frituren te blijven. Geen probleem, want die zijn daar mondjesmaat te vinden. Twee maanden later lezen we in diezelfde kranten dat “een dagelijks frietje eten volgens Sergio niet zo ongezond kan zijn”. Hij laat weten dat zijn manier van feesten, eten en drinken indruist tegen alle gezondheidsadviezen, maar dokters en diëtisten maken ons daaromtrent veel wijs, aldus onze bourgondiër. Hij zal het ons allemaal uitleggen in zijn biografie waaraan hij druk bezig is en waarin hij geen blad voor de mond zal nemen. Ook niet over zijn eigen leven, waarin hij vaak geluk heeft gehad. Het eerste jaar dat hij met de auto reed, kreeg hij zeven ongevallen. Twee keer kroop hij daarbij door het oog van de naald. Vijf maanden later laat hij ons in het najaar van 2012 weten dat die autobiografie er niet komt. In Spanje heeft hij zich bedacht omdat de details die hij kwijt wil té intiem zijn en hij geen mensen wil kwetsen. Hij neemt die feiten liever mee in zijn graf, al gunnen we hem nog een lang leven, zeker sinds hij eind 2012 besloten heeft zijn zangcarrière nieuw leven in te blazen.

Sergio werd als Serge Quisquater de vijfde juli in 1965 geboren. ADHD had toen nog geen naam, maar een rustige jongen kon je hem moeilijk noemen. Thuis was het niet zo makkelijk voor zijn ouders om hem op te voeden. Mama had een kapsalon en papa runde een interieurbedrijf dat hij op latere leeftijd aan Sergio’s broer overlaat. Sindsdien verdelen zij hun tijd tussen Spanje, Tenerife of hier dicht bij huis. Sergio heeft nog twee broers (drie en zes jaar jonger dan hij) en een aangenomen broer. In de jaren tachtig was zijn moeder voorzitster van de organisatie “Hulp aan Roemenië”, die zich vanuit België inzette voor het Roemeense volk ten tijde van de Ceaușescurevolutie. Zij ging daar op regelmatige basis weeshuizen bezoeken en die kinderen kwamen op vakantie in ons land. De achtjarige Christian was zo iemand die af en toe bij hen inwoonde en omdat het telkens intriest was om hem terug te sturen, besloten zijn ouders om hem definitief te adopteren. Dat klikte van in het begin en nu nog steeds zijn ze onder elkaar onafscheidelijk.

Sergio opvoeden was geen makkie, want dat werkte bij hem als een rode lap op een stier. Tot zijn vijftiende was hij een kind zoals een ander, maar van dan af interesseerde de school hem niet meer. De straat werd deels zijn biotoop, de straat werd zijn tweede thuis. De hele tijd bij je vrienden vertoeven, Sergio deed niets liever. Alles wat niet mocht, was nou net leuk om wél te doen. Zijn ouders hadden ook geen tijd om zich veel met de kinderen bezig te houden. Trouwens, zijn jongere broers werden grotendeels door de grootouders en een tante opgevoed. Nu kijkt hij daar met gemengde gevoelens op terug. Zijn schoolpad verliep erg hobbelig. Na een tijdje geraakte hijzelf het noorden kwijt. Hij begon aan de kleuterklas in Linden om tot en met het vierde studiejaar aan de lagere school aldaar te blijven. Nadien verhuist hij samen met zijn boezemvriend naar het Kleine RMS in de Vaartstraat in Leuven. Nadien stapt hij over naar het Klein Atheneum in de Naamsestraat in Leuven, waar hij de eerste twee jaar de afdeling Latijn volgt. Maar dit is niet zijn ding. Hij verhuist vervolgens naar de sportschool aan de Vildersstraat in Hasselt, waar hij als intern wordt ingeschreven. Na anderhalf jaar moet hij wegens slecht gedrag de school vroegtijdig verlaten en keert hij terug naar Leuven, waar hij zich inschrijft aan het Lyceum in de Parkstraat. Hier volgt hij de afdeling handel. Hij slaagt niet en moet voor de derde keer het derde jaar overzitten. Intussen is hij naar de sociaal-technische afdeling overgestapt.

Quisquater voelt op een bepaald moment almaar meer dat hij tot bepaalde kringen niet wordt toegelaten, dat men op hem neerkijkt als iemand die tot de basse classe behoorde. Een jongen die zich ei zo na op het terrein van de marginaliteit beweegt. Zijn vrienden zijn door de bank ook ouder dan hij. Het zijn niet meteen moeders braafsten. Buiten de lijntjes kleuren, geeft hun een adrenalinestoot. Voor hij het weet, belandt Sergio in een andere sociale klasse. In het magazine “Hallo” zei hij de twaalfde april 2014 daarover: “Dat is iets wat ik tot de dag van vandaag met me meesleep. Waar ik ook kom, vinden ze me aanvankelijk een vriendelijke jongen, maar het duurt niet lang voor ik iets zeg of doe wat de andere aanwezigen choqueert. Mijn gedrag past zelden in het voorziene kader, dat krijg ik er nooit meer uit. Ik voel dat veel mensen daarop afknappen. Ik trek me dat aan. Ik zal niet zeggen dat ik met een minderwaardigheidscomplex kamp, maar dat wordt me soms wel opgedrongen. Dat voel je aan kleine dingen wanneer ze mij niet uitnodigen op ons feestje, omdat zij schrik hebben dat ik zat word en er dan niets meer met mij is aan te vangen. Leuk is dat niet. Ik ga geen namen noemen, maar ik heb al meegemaakt dat ik niet werd uitgenodigd voor een reüniefeestje van een tv-programma waaraan ik had meegewerkt.”

Sergio’s vader hoopte dat zijn zoon wel zou kalmeren wanneer hij zijn dienstplicht moest vervullen, maar in de kazerne in Lombardsijde kennen zij hem nog altijd als een lastige rekruut. Hij kreeg daar een opleiding artillerie. Temmen lukte niet, want vanaf de eerste dag ging Sergio al dwarsliggen en mocht hij het eerste weekend in de kazerne doorbrengen. Omdat hij niet echt van hout pijlen wist te maken, gaat Sergio na zijn legerdienst met de financiële steun van pa een taverne uitbaten in Linden. Dat is aanvankelijk een rustige zaak voor rustige mensen, zoals zijn vader dat ook wil, maar dat zint Sergio niet. Hij begint er muziek te draaien en binnen de kortste keren wordt taverne Brazil een soort discotheek. Hij is drieëntwintig wanneer hij zijn eerste plaatje Quando quando uitbrengt, ooit een hit voor Tony Renis en Engelbert Humperdinck, met op de B-kant een cover van Don’t go down to Reno, een hit voor Tony Christie. Hij neemt vervolgens voor het Rainbowlabel het nummer Lady I love you op. Het zijn geen singletjes die potten breken. Het mag vreemd lijken, maar ondanks zijn ruwe bolster dweept Sergio met crooners zoals Tom Jones en Engelbert Humperdinck, een zangstijl die hem wel ligt. Zijn muzikale smaak is trouwens gevormd door zijn vader, die dolgraag naar crooners en Paul Anka luisterde. Als kind koos hij daar niet voor, maar hij pikte het thuis op, ook al heeft hij eerder een rockhart. Dat maakt dat hij zich in vele muzikale genres thuis voelt. Of hij nu met dEUS zou moeten samenzingen of met Laura Lynn, dat maakt hem geen zier uit. Ooit heeft hij zangles genoten in de Rue des Bouchers in Brussel bij dezelfde zanglerares als Dani Klein, maar na zes maanden had Sergio er schoon genoeg van en ging zich een eigen stijl aankweken.

Wanneer in 1989 VTM van start gaat, lijkt het Sergio wel wat om op te treden in “Tien Om Te Zien”, wat hem lukt met zijn derde single In de sterren staat geschreven, een chanson van Julien Clerc en Etienne Roda-Gil waarvoor Serge zelf de Nederlandstalige tekst schrijft. De single wordt getipt voor de Vlaamse Top Tien, maar het is toch nog even wachten. Het lukt ook niet met de single Nooit meer, geschreven door Rudolf van der Molen en Louis Jans, met op de B-kant een liedje van Burt Blanca op een tekst van Johan Verminnen Jij bent alles wat ik hebben wou, de vierde single waarmee Sergio ook al aan zijn vierde platenfirma toe is. Na Indisc wil CBS met hem wel een gokje wagen, maar het blijft een verhaal van gokken en weinig winnen.

De muzikale zon begint te schijnen wanneer Sergio op het einde van 1994 de in Tienen geboren zangeres Sandy Boets opnieuw ontmoet. Hij kende haar al van toen zij als achtjarige optrad tijdens de soundmixshow met liedjes van Whitney Houston. Toen al viel hem op wat voor een goede stem zij had. Zij kwam ook wel eens langs in de Brazil. Daar weet Sergio Sandy te overhalen om haar zangtalent in betere banen te leiden. Hij besluit haar manager te worden. Hij wil haar eerst als soliste lanceren, maar op aanraden van hun liedjesleverancier Marc Paelinck, die vindt dat Sandy als vijftienjarige daar nog te jong en niet matuur genoeg voor is, wordt besloten dat Sergio en Sandy een duo zullen vormen en daarmee is Taste of Joy geboren. Dat wordt beslist tijdens een uitgebreid diner in een restaurant in Mol. Marc Paelinck en Ronald Buersens zullen het songmateriaal aanreiken. Er wordt semisoft van wal gestoken met het nummer You’re my baby, dat op veel airplay kan rekenen. Een volgende stap is de single You’ve got to try, die met een dansante aanpak echter niet goed genoeg is voor een notering in de BRT Top Dertig. Ook de opvolger Together forever, een niet onaardige ballad, geraakt niet tot in onze nationale hitlijst. Het is ook de titel van hun eerste langspeler, die de vijfentwintigste september 1995 in de Stadsschouwburg van Leuven wordt voorgesteld. Tijdens hun optreden worden Sergio en Sandy door zes muzikanten en vier professionele dansers omringd. Op basis hiervan worden zij geselecteerd om deel te nemen aan het “Golden Stage Festival” in Roemenië, waar zij derde eindigen op een deelnemersveld van zesentwintig landen. Van dan af wordt Taste of Joy in Roemenië een graag gezien tweetal. Omdat in Canada een groep huist die ook Taste of Joy heet, wordt vanaf 1996 beslist als Touch of Joy verder te gaan en leveren Marc Paelinck en Ronald Buersens hits af zoals Don’t give it up en Keep on moving. Sergio mag telkens meetekenen als coauteur. Een tweede plaats in de Ultratop 50 wordt bereikt met de single Enjoy, goed voor goud, net als het gelijknamige album met daarop de hitsingle Please don’t go, bekroond met de Radio 2 “Zomerhittrofee” als beste productie van 1997. Niet dat Marc en Ronald plots betere nummers schrijven, de mixing wordt steviger en moderner aangepakt. Het jaar nadien is er het al even succesvolle album “Dance to the rhythm” met daarop de hits Feel all right, Give me freedom en I’m on fire. Als een soort hese Tom Jones weet Sergio zich met veel power door de nummers heen te zingen met Sandy als vocale balans. Hier en daar steken geruchten de kop op als zou de groep ermee willen ophouden. Dat valt extra op wanneer Sergio in 2000 solo op de proppen komt met het nummer Allez allez allez, speciaal voor hem geschreven door Marc Vanhie en Kris Wauters in het raam van de deelname van de Belgische voetbalploeg aan “Euro 2000″. Een liedje met ballen, mogen we wel stellen. De achtste april van dat jaar klimt Sergio ermee naar de derde plaats in de Vlaamse Top Tien. Als Touch of Joy drukken zij de geruchten over een eventuele split de kop in met hun album “Don’t say it’s over” met daarop de megahits I can’t let you go en Fox on the run, een cover van een oude hit van The Sweet. Met toestemming van hun platenfirma mogen zij op dit album elk ook hun soleerkunst etaleren: Sandy in het nummer Bizarre en Sergio onder meer in de Neil Diamondcover Hello again. In 2001 is er hun verzamelalbum “The Greatest Hits”. Datzelfde jaar wordt hem door de carnavalsvereniging De Koekerellen van Hasselt de onderscheiding “Orde van de Humor Zonder Grenzen” uitgereikt. Om dat Touch of Joyverhaal keurig af te ronden, ook nog vertellen dat er tussen 2000 en 2003 een soort pauze wordt ingelast waarin zowel Sergio als Sandy solo aan de weg timmeren om in 2003 in schoonheid afscheid te nemen met de single Be ready, geschreven door Piet Van Den Heuvel, Lex De Groot en Roel De Ruijter, uitgebracht op het ARS-label, verdeeld door Universal en goed voor een zevenentwintigste plaats in de Ultratop 50.

Sergio heeft al een tijdje door dat hij niet alleen graag zingt, maar ook graag presenteert en entertaint. Tijdens een optreden in de Carré in Willebroek voor “De Muziekdoos”, een programma van Eén, wordt hij aangesproken door toenmalig VRT-producer amusement Joannes Thuy. Voordien had Sergio voor Ketnet het jongerenprogramma “Tripties” gepresenteerd, een uitzending waarin hij jongeren reistips meegaf, bedoeld voor uitstapjes in Belgische steden en regio’s, én in 1999 het Eén-programma “Vliegende Start”, waarin hij, bijgestaan door Phaedra Hoste, koppels voor een week op reis stuurde en dat zeven afleveringen lang. In 2000 mag hij zich als presentator uitleven in het programma “Kaviaar met pruimen”. Hierin mag Sergio zich als een wat onbeschaafde jongen in de beschaafde wereld inleven, in de beau monde, op bezoek in exclusieve hotels en mondaine kuuroorden. Iets later mag hij schitteren in het tv-programma “Het Rapport Quisquater”, waarin Sergio op een eigenzinnige manier terugblikt op het grote en kleine nieuws van de voorbije week.

Omdat hij het zingen niet kan laten en geen uitdaging hem te groot is, schrijft Sergio zich in 2002 in voor “Eurosong”. Van de 351 ingezonden nummers worden er 28 geselecteerd. Tijdens vier voorronden wagen telkens zeven artiesten hun kans. Zo horen wij Wuyts & Schepens, Kim Kay, Wim Leys en Iris hun beste beentje voorzetten, maar het is uiteindelijk Sergio@The Ladies die ons land mogen vertegenwoordigen in Tallinn, de hoofdstad van Estland, waar vierentwintig landen deelnemen. Sergio eindigt er met het liedje Sister op de dertiende plaats. Gewonnen wordt er door Letland met I wanna, gezongen door Marie N. The Ladies bestaan uit drie Nederlandse zangeressen: Ibernice MacBean, Ingrid Simons en Jody Pijper. In ons land wordt Sister voor Sergio een dikke hit met een derde plaats in de Ultratop 50 als hoogste notering. Hij laat zich in Vlaanderen ook begeleiden door zijn stevige liveband The Big Bang. Wij kunnen hen onder andere meemaken tijdens “Marktrock” in Leuven iets later in 2003. Sergio neemt het jaar voordien in de Galaxy Studio in Mol samen met producer Marc Paelinck het album “Road to freedom” op, waarvan de titelsong ook nog een behoorlijke hit wordt. Tijdens de opname van dat album laat Sergio zich onder meer begeleiden door het meisjeskoor Scala. Als voetnoot aanhalen dat Sandy – je weet wel, die andere helft van Touch of Joy – in 2004 naar het “Eurovisiesongfestival” mag als Xandee met het nummer 1 life, ook geschreven door Marc en Dirk Paelinck, die daarmee een tweede Eurokans krijgen. Xandee stoot in Istanboel wel door naar de finale, maar eindigt daar samen met Ierland op een gedeelde voorlaatste plaats. Oekraïne wint met Ruslana en het nummer Wild dances.

In 2002 blikt Sergio samen met Walter Grootaers het Big Brotherlied Ontdek jezelf in, bestemd voor het derde seizoen van “Big Brother”. Intussen was Sergio door burgemeester Vranckx van Lubbeek vereerd met de titel ereburger van zijn gemeente. De veertiende oktober 2006 staat hij op de planken van het Cultureel Centrum in Hasselt tijdens “Night of the Classics” met zijn muzikaal project “I’m the King”, waarin hij zich kan uitleven in nummers van Tom Jones, Frank Sinatra en Neil Diamond. Hij voelt zich iets eerder, de vijfde mei van dat jaar, al erg goed in zijn sas wanneer hij tijdens het Eén-programma ” Zo is er maar één” Zij gelooft in mij van zijn idool André Hazes mag zingen. Paul Michiels wint die aflevering met zijn versie van De roos van Ann Christy. De tweede februari 2007 zien we Sergio opnieuw in dat programma opduiken, deze keer met zijn versie van Vindegij mijn gat, oorspronkelijk een nummer van The Clement Peerens Explosition.

Vanaf 2004 tot 2007 presenteert Sergio het populaire spel “Fata Morgana” voor Eén, een spel waarin hij samen met een BV een rist uitdagingen afwerkt. In 2007 beslist hij over te stappen naar VTM. Hij presenteert voor hen de Vlaamse variant van het Nederlandse spelprogramma “Stenders Late Vermaak”, “De Foute Quiz”. Twee teams van Vlaamse BV’s nemen het tegen elkaar op in diverse rondes. Er wordt met de vaste teamleaders Ronny Mosuse en Kürt Rogiers gespeeld. Leuke combinaties passeren op die manier de VTM-revue: Jo Vally en Deborah Ostrega, Luc De Vos en Tiany Kiriloff, Bart De Pauw en Koen Wauters, Dina Tersago en Tom Waes, Rick de Leeuw en Benny Neyman… In 2007 is er ook het programma “Ranking the Stars”, ook al een Nederlands succes, waarin Sergio tien dames op de rooster mag leggen. Zo genieten we van enkele intieme details van Kelly Pfaff en Tanja Dexters en wordt actrice Sandrine André de winnares met wie Sergio in 2006 een aflevering had gewonnen van het programma “Just The Two Of Us” en waarin hij met haar Never tear us apart zingt, bekend in de versie van Natalie Imbruglia en Tom Jones. Van september tot en met december 2007 presenteert hij aan de zijde van Francesca Vanthielen “Sterren Op Het IJs”, waarin Vlaamse sterren het opnemen tegen Nederlandse, zoals Dean tegen Greet Rouffaer en Dirk Tieleman tegen Leen Demaré.

Als zanger laat Sergio zich in 2007 horen met het nummer Ik laat je los, geschreven door Vincent Pierins en Patrick Hamilton, waarmee hij tot op de zevende plaats van de Vlaamse Top Tien geraakt. Hij meldt aan de pers dat hij zich in de toekomst graag wil profileren als de Vlaamse André Hazes. In 2008 schrijft hij samen met Vincent Pierins en Patrick Hamilton het liedje Your guiding star, waarmee E.F.R., Escape From Reality, een project rond Wouter De Clerck, op aanraden van Sergio deelneemt aan “Eurosong”, dat door Ishtar gewonnen wordt met het nummer O julissi, waarmee zij echter tijdens het Eurovisiesongfestival in de Servische hoofdstad Belgrado niet verder geraken dan de halve finale. Het festival wordt dat jaar gewonnen door Rusland met Believe, gezongen door Dima Bilan.

Zoals eerder al vermeld, neemt Sergio in het voorjaar van 2009 in Lommel het café”Cambrinus” over en tovert het om tot “The Kings”. Sergio is dan drieënveertig. Zijn exclusiviteitscontract bij VTM is afgelopen en wordt niet verlengd. Jaren later geeft hij in een interview met Het Belang van Limburg toe dat het een foute beslissing was om de VRT achter zich te laten. “Ik heb met die overstap een enorme fout gemaakt, want nogal wat mensen die toen bij VTM aan het roer stonden, hebben het spel niet correct gespeeld. Tot op de dag van vandaag krijg ik verwijten omdat ik dat zo openlijk zeg, maar zij weten goed dat ik maar één honderdste van de volledige waarheid vertel. Het enige wat ik heb gedaan, was voor mezelf opkomen in een periode dat de beslissingsmakers van VTM me simpelweg lieten uitdoven. Ik kon geen kant op, want ik was contractueel aan hen gebonden. Men heeft me tot op het einde in het ongewisse gelaten.” Sergio is ontgoocheld dat hij niet meer aan de bak komt in televisieland en gaat zijn tijd in zijn café stoppen, althans dat is aanvankelijk de bedoeling. Hij straalt weer even wanneer hij in 2010 door de organisatoren van “Rimpelrock” wordt gevraagd om in de voetsporen van Felice ,die jammer genoeg de negende oktober 2009 was overleden, de presentatie van het festival voor zijn rekening te nemen. Hij is door het dolle heen wanneer hij verneemt dat, naast Laura Lynn, Frans Bauer en Robin Gibb, Engelbert Humperdinck top of the bill is, met wie hij op zijn twintigste nog een keertje is gaan stappen omdat zijn toenmalige manager op dat moment Humperdincks roadmanager was.

Het zingen verliest Sergio noch uit het oog noch uit het oor. Op Showbizzsite.be lezen wij de negende januari 2013 dat Sergio nieuwe plannen smeedt. Hij ging samen met zijn vrouw en Bart Herman en diens partner regelmatig op reis. Dan werd er druk bijgepraat en uit een van die gesprekken distilleerde Bart dat Sergio en zijn echtgenote hun zoon erg misten, die op dat moment in Amerika studeerde. Zonder dat Sergio het wist, giet Bart deze gevoelens in een liedje, dat hij in demoversie aan Sergio laat horen, die er zo door geraakt is dat hij beslist het meteen op plaat te zetten. Als producer wordt John Terra verkozen omdat Sergio hem niet alleen een vakman vindt, maar ook een van de betere zangers in Vlaanderen. Met Je eigen leven staat Sergio de derde maart 2013 op de tweede plaats in de Vlaamse Top Tien. Enkele maanden later verrast hij ons met de opvolger Ik kan niet zonder jou, geschreven door John Terra samen met Jan De Vuyst en uitgebracht op het label Globe Entertainment van Ilia Beyers, in wiens artiestenstal Sergio dan ook huist. De tiende augustus 2013 bereikt hij daarmee de vijfde plek in de Vlaamse Top Tien. Medio 2014 beslist Sergio om zijn café The Kings in Lommel, dat hij eerder van de hand wilde doen, nieuw leven in te blazen. Een overnemer is er niet komen opduiken, dus neemt hij het heft opnieuw in eigen handen. Het is het enige overgebleven danscafé in Lommel en hij hoopt er genoeg volk te lokken. “Ambiance maken” wordt het hoofddoel van zijn opzet. Ten huize van Quisquater wordt het dus weer wikken en wegen om de kerk in het midden te houden. Zijn vrouw Sofie, met wie hij in 1990 in het huwelijk trad, baat twee parfumwinkels uit: één in Scherpenheuvel en één in Leuven. Overdag is zij van huis weg en Sergio vaak ‘s avonds. Hij weet als geen ander dat zij veel offers heeft moeten brengen om met hem samen te leven. In al die jaren dat zij samen zijn, hebben zij moeilijke periodes gekend die zij samen overwonnen hebben, grotendeels te danken aan de onvoorwaardelijke liefde van Sofie.

Aan een televisiecarrière denkt Sergio niet meer. Hij heeft veel geld verdiend, maar hij heeft het iets te gemakkelijk laten rollen, hij had spaarzamer moeten zijn. Qua gevoelens heeft zijn carrière tot nu toe zijn sporen nagelaten: de ene dag voelt hij zich happy, de andere dag wat neerslachtig. Maar hij wil niet té negatief over zichzelf praten. Wij moeten wat hij zegt met een korreltje zout nemen, vooral als hij over zichzelf praat. En misschien mag het wat dat betreft een tikkeltje anders: “Ik probeer me soms wel naar mijn leeftijd te gedragen, maar ik vrees dat ik altijd wel een klein kind zal blijven.”

Zo gelukkig als een kind is hij wanneer hij met trots kan vertellen dat hij op zondag de veertiende september 2014 voor de eerste keer in zijn carrière een nummer één scoort en dat met Alleen bij jou, geschreven door Bart Herman in een productie van John Terra. Hij staat helemaal bovenaan in de allereerste aflevering van “De Vlaamse Ultratop 50″, die Radio 2 van dan af uitzendt op zondagnamiddag van 16.00 u. tot 18.00 u., gepresenteerd door Christoff. Sergio voelt zich enigszins gevleid wanneer hij door Studio 100 gevraagd wordt om de rol van Vreselijke Sven voor zijn rekening te nemen in de musical “Wickie de Viking” samen met onder meer de twaalfjarige Remi De Smet en Dirk Bosschaert. De voorstellingen hebben vanaf de vijfde april tot en met de derde mei 2015 plaats in de  ”Plopsa Theaterzaal” in Adinkerke, het “Ethias Theater” in Hasselt en de “Stadsschouwburg” in Antwerpen. Eind februari stopt Sergio definitief met het uitbaten van zijn café “The Kings” in Lommel en steekt al zijn energie in het afwerken van zijn Nederlandstalige album, dat hij in de loop van dat jaar op de markt wil brengen.

tekst en research: Marc Brillouet

© 2015 Daisy Lane & Marc Brillouet

 

 

 

 

 

 

Dark Side of The Moon – The Album

Toen wij in de loop van de jaren negentig op bezoek waren in de “Abbey Road Studio’s” in Londen kwam het gesprek met toenmalig general manager Ken Townsend automatisch terecht bij twee belangrijke albums die daar werden ingeblikt: “Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band” van The Beatles en “Dark Side of The Moon” van Pink Floyd. Tussen beide ligt er een verschil van vijf jaar. The Beatles blikten hun meesterwerk in 1967 in en Pink Floyd in 1972. Zij konden volgens Ken Townsend toen gebruikmaken van de nieuwste opnametechnieken die “Abbey Road Studio’s” in 1972 te bieden had: analoge synthesizers, multisporen-bandopnemers en net als The Beatles maakten ook zij gretig gebruik van tape-looping. Zij werden daarbij enorm geholpen door technicus en producer van dienst Alan Parsons die de ervaring die hij daar opdeed iets later zal gebruiken voor zijn Alan Parsons Project. Met “Dark Side of The Moon” waren Pink Floyd als progressieve Britse band niet aan hun proefstuk toe, want dit werd hun negende studio-album. Deze elpee klinkt bijwijlen net zo apart en bizar als al hun voorgaande. Dit is er wél een om in te kaderen en een die  tot  de bestverkochte popalbums ooit behoort.

In Engeland werd Pink Floyd aanvankelijk door velen nog als een undergroundgroep beschouwd, een die graag buiten de gangbare muzikale lijnen kleurde. In 1967 scoren zij een paar van hun grootste hits, hoe vreemd dat ook mag klinken. De dertigste maart van dat jaar staan zij op de twintigste plaats in de Top 40 met Arnold Layne en drie maanden later met See Emily Play. Opvallend is dat beide nummers op geen origineel album van hen staat, tenzij op enkele Amerikaanse versies en enkele compilaties. Beide songs werden geschreven door de leider van de groep Syd Barrett die op dat moment helemaal in de ban was van de psychedelische rock. De groep Pink Floyd werd opgericht nadat Bob Klose, Roger Waters, Nick Mason en Rick Wright eerder al geëxperimenteerd hadden met groepjes als Sigma 6, The Meggadeaths, The Screaming Abdabs en The Abdabs. In 1964 komt Syd Barrett bij de band en omdat er al een groep bestaat met de naam The Abdabs noemen ze zich een tijdje The Tea Set. Vervolgens wordt gekozen voor The Pink Floyd Sound, verwijzend naar twee van hun favoriete bluesmuzikanten Pink Anderson en Floyd Council. Uiteindelijk wordt de groepsnaam ingekort tot Pink Floyd.  Syd Barrett haalt er snel bassist Roger Waters bij die hij nog kent als  schoolmakker toen hij in Cambridge studeerde. Aanvankelijk speelt Pink Floyd vooral rhythm-and-blues, maar schakelt geleidelijk aan over op psychedelische muziek. Tijdens hun liveoptredens vallen vooral de “spaced out solo’s” op, lang uitgesponnen improvisaties. Wanneer zij hun eerste album “The Piper at the Gates of Dawn” opnemen, zijn zij nog met vier: Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason en Robert Wright. In die bezetting treden zij regelmatig op in het Londense circuit: “The Marquee Club”, de “UFO Club” en “The Roundhouse”. Opvallend waren toen al de surrealistische teksten van Syd Barrett. Pink Floyd speelt vaak in het voorprogramma van Jimi Hendrix wat hun populariteit ten goede komt. Barrett geraakt snel verslaafd aan lsd en schrijft onder invloed van deze hallucinerende drug ellenlange psychedelische songs. Zijn geestelijke gezondheid gaat snel achteruit wat de overige leden ertoe dwingt hem te ontslaan, niet alleen als songleverancier, maar ook als muzikant. Hij wordt in de maand januari 1968 door gitarist David Gilmour vervangen. Van dan af zal Roger Waters het merendeel van de songs aanbrengen. Hij kiest voor een stevige sound en schrijft songs die een breder publiek aanspreken. Daardoor verliezen zij wel een deel van hun eerste aanhang die deze grootsere aanpak niet lusten.

Pink Floyd begint almaar meer te experimenteren, vooral in de studio. De teksten worden eenvoudiger en het instrumentale mag meer op de voorgrond treden. In Engeland zijn hun albums telkens goed voor goud of platina: “Ummagumma”, “Atom Heart Mother”, “Meddle” en “Obscured by Clouds”. De zestiende maart 1973 leveren zij in Engeland het album “Dark Side of the Moon” af.

Dark Side of The Moon” is min of meer een synthese van en een etaleren van wat Pink Floyd tot dan toe had laten horen op hun albums “Ummagumma” en “Meddle”. Op “Dark Side of The Moon” wordt zo meesterlijk met de technische mogelijkheden en het instrumentarium die de “Abbey Road Studio’s” op dat moment te bieden hebben, omgesprongen dat Pink Floyd een fantastisch resultaat neerzet. Journalisten omschrijven het album bij het verschijnen als dé ultiemste space-rockplaat van dat moment. Vooral het schrijverstalent van Roger Waters en het puike gitaarwerk van David Gilmour maken het album tot eentje om in te kaderen. In het toonaangevend popblad “Rolling Stone” lezen wij bij het verschijnen: “There is a certain grandeur here that exceeds mere musical melodramatics and is rarely attempted in rock.” Plots worden popplaten een soort kunstwerken en zijn de liefhebbers en vooral de fijnproevers niet meer tevreden met platen die gevuld worden met snel ingeblikte populaire deuntjes. Die toon was reeds eerder gezet door The Beatles met het daarnet al aangehaalde “Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band” en “Pet Sounds” van The Beach Boys. Pink Floyd riep op een of andere manier de losgeslagen punk een halt toe. Niet voor niets droeg op een bepaald moment hun voorman Johnny Rotten een T-shirt met als opschrift “I Hate Pink Floyd.” Aanvankelijk heette “Dark Side of The Moon”, “Eclipse: a piece for assorted lunatics” en geldt nog altijd als een schoolvoorbeeld van een conceptalbum. De thema’s in de songs gaan over dood, geld, oorlog en tijd. De nummers lopen in elkaar over waardoor de eenheid en saamhorigheid van de songs niet verloren gaat.

De zeventiende maart 1973 wordt “Dark Side of The Moon” ook in de States uitgebracht. De elpee zal daar doorstoten naar de eerste plaats, maar het daar slechts één week uithouden. Dat resultaat staat in schril contrast met het eindresultaat, want pas 741 weken later, met andere woorden veertien jaar nadien, zal het album uit de Amerikaanse Album Top Tweehonderd verdwijnen, waarmee alle bestaande records werden verpulverd. Nu nog worden er jaarlijks honderdduizenden exemplaren verkocht en het album behoort met het grootste gemak tot de twintig bestverkochte albums aller tijden. In latere interviews zal Roger Waters toegeven dat zij met dit album de max hadden bereikt. Ook al scoren zij met “Wish You Were Here” in 1975 opnieuw een nummer één en is de daaropvolgende kanjer “The Wall” eveneens een nummer één waard, toch is en blijft “Dark Side of The Moon” een popmonument.

Twee nummers uit dit album zullen op single verschijnen. Money wordt de zevende mei 1973 als single gereleaset.  De song heeft als thema het kapitalisme en hoe geld ons leven bepaalt. Waters stond erop dat tijdens het nummer er constant geluiden opduiken die naar geld verwijzen zoals rinkelende munten en een kasregister. De albumversie duurt 6:22, maar wordt speciaal voor de singleversie ingekort tot 3:59. Vreemd genoeg wordt het nummer in de Britse Top 40 geen hit. In Amerika, waar de groep in die periode gigantisch populair is, klimt Money naar de dertiende plaats in Billboard’s Hot One Hundred. Noch in Nederland, noch in België maakt de single aanspraak op een hitnotering. Als tweede single wordt de vierde februari 1974 het nummer Time uitgebracht, een opvallende strook op het album omdat die inzet met twee minuten lang niets anders dan tikkende en slaande klokken die Alan Parsons na heel wat puzzelwerk aan mekaar had geregen. Er is ook een koortje te horen met zangwerk van Doris Troy, Lesley Duncan, Liza Strike en Barry St. John. Op het album duurt het nummer 7:01, op single herleid tot 3:33. Ondanks die inspanning zal de single gekoppeld aan het prachtige Us and Them nergens echt aanslaan. Het zal alleen maar een pak liefhebbers aanzetten tot de aanschaf van de elpee met een van de meest opvallende en unieke hoezen van dat moment, ontworpen door fotograaf Storm Thorgerson van firma Hipgnosis en George Hardie die op de idee kwamen een prisma met een kleurrijke lichtstraal tegen een zwarte achtergrond te gebruiken.

De bestverkochte single ooit voor Pink Floyd is Another brick in the wall part 2 uit hun succesvolle album “The Wall” uitgebracht in 1979. Van die single worden niet minder dan vier miljoen exemplaren verkocht.

tekst en research: Marc Brillouet

© 2015 Daisy Lane & Marc Brillouet

 

 

Bobby Prins

Niet alle Vlaamse artiesten hebben het decennia lang volgehouden. Sommigen kozen er zelfs voor op een bepaald moment een punt achter hun zangloopbaan te zetten, denken we maar aan Marva en Ronny Temmer. Anderen timmerden in alle stilte voort aan hun carrière, ook al bleven de grote hits uit. Dankzij een schare trouwe fans bleven ze al die tijd optreden en in de schaduw van de Vlaamse Top Tien singletjes en albums opnemen. Zo iemand is Bobby Prins. Weekend na weekend staat hij wel ergens op een Vlaams podium te zingen of in een of andere studio liedjes in te blikken. De term “vergane glorie” is aan hem zeker niet besteed!

Bobby werd als Jozef Troonbeeckx de negentiende juli 1947 in Itegem in een gezin van drie kinderen geboren. Pa was vloerder die na een dag van hard labeur als ontspanning graag ‘s avonds thuis accordeon speelde. Hij stond erop dat zijn drie zonen muziek zouden studeren, maar alleen Bobby bleek muzikaal te zijn. Op het einde van zijn lagere school in Heist-op-den-Berg gaat Bobby noten leren en probeert het bespelen van de accordeon zo goed mogelijk in de vingers te krijgen. Hij is zo bezeten door muziek en dat instrument dat hij niet meer wil voortstuderen. Op zijn dertiende heeft Bobby al een eerste prijs accordeon op zak.

Hij had intussen ook de gitaar ter hand genomen én ontdekt dat hij een aardig mondje kon zingen. Dankzij dat talent komt hij bij het orkest The Hit Boys terecht en iets later bij het in die tijd bekende begeleidingsorkest van Marcel Sterckx. Marcel was ooit in het Mechels café van zijn ouders als accordeonist begonnen. Hij ging op zijn zestiende aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen muziek studeren. Op zijn twintigste begint hij met een eigen orkest en begeleidt niet alleen Vlaamse sterren zoals Will Tura, Rina Pia, Louis Neefs en Rita Deneve, maar ook buitenlandse artiesten waaronder Udo Jürgens, Freddy Breck, Hervé Vilard en Rudi Schuricke. Negenendertig jaar lang zal Marcel leerkracht notenleer blijven aan het conservatorium van Mechelen en leraar muziek aan het Scheppersinstituut. Hij geeft in die periode les aan onder meer Paul Michiels, Jan Leyers, Eric Melaerts en Robert Groslot. Bij The Hit Boys doet Bobby Prins aardig wat ervaring op.

In 1965, Bobby is dan achttien, neemt hij zijn eerste plaatje op Een gitaar en een zomernacht. Méér dan wat plaatselijk succes zit er op dat moment niet in. Maar Bobby wil méér. Hij wil met een eigen orkest optreden en richt in 1972 “The Sound Express” op. Hij trekt zijn stoute schoenen aan en gaat aankloppen bij Telstar, de platenfirma van Johnny Hoes. Zij kiezen voor het liedje Sancta Maria met op de B-kant Twee bloedrode rozen. Hierbij moeten we toch wat rechtzetten, want op de hoes staan als de auteurs Johnny Hoes en Jean Kraft vermeld als zouden zij de originele schrijvers van Sancta Maria zijn, maar dat klopt niet.  In 1962 bracht Petula Clark immers op het Vogue label de single Romeo uit begeleid door het orkest van Peter Knight. Op de B-kant staat het liedje Pardon pour notre amour dat de Franse versie blijkt te zijn van Sancta Maria en geschreven werd door Alfredo Corleto en Palmeiro onder de originele Portugese titel Perdao para dois en als eerste op plaat gezet door Cauby Peixote. Datzelfde jaar brengen Florence Passy en Dario Moreno het eveneens op single uit. Een verdere zoektocht leert ons dat een jaar eerder het liedje al op een Frans eepeetje van Luis Mariano was aanbeland. Dus pretenderen dat het origineel door Bobby Prins werd ingezongen, is niet waar. Wat wél klopt is dat Bobby met zijn versie de 27ste januari 1973 op de drieëntwintigste plaats van de Top Dertig staat. Hij zal zes jaar moeten wachten om er nog eens in op te duiken.

Dankzij die hit wordt Bobby samen met zijn orkest een veel gevraagd artiest. Met Hoes heeft hij een deal gesloten elk jaar twee singles en een elpee uit te brengen. Het lukt Bobby echter niet te beseffen dat het succes aan zijn kant staat. Jaren later dringt dat pas goed tot hem door. In een productie van Johnny Hoes en arrangeur Jean Kraft brengt Bobby in de loop van de jaren zeventig een rist singletjes op de markt zoals: Bella signorita, De kleine prins, Bianca en in 1977  Toe meisje neem de telefoon. Op zekere dag ontmoet Bobby een vroegere vriend van hem, Luc Derdin, die na een lang gesprek Bobby weet te overtuigen over te stappen naar een andere platenfirma, Monopole van Jean Lambrechts die, ook al zit Bobby op dat moment nog onder contract bij Johnny Hoes, met hem het nummer Te Jong van Noël Lambré inblikt. Johnny kan zijn eigen oren niet geloven wanneer hij weken later hoort dat zijn singletje de 29ste december 1979 op één staat in de Vlaamse Top Tien. Dat was hem zelfs met Sancta Maria niet gelukt. Voor de arrangementen van zijn hits kan Bobby rekenen op het talent van Chris Peeters en de productie van Luc Derdin. Nog tijdens het succes met zijn Vlaamse liedjes krijgt Monopole in de gaten dat alleen maar in het Nederlands zingen niet zaligmakend is.

De vrije zenders duiken links en rechts op, ontdekken een pak golden oldies en programmeren maar wat graag Engelstalige plaatjes. Inpikkend op die vraag besluiten ze met Bobby ook eens een nummer in het Engels uit te brengen en dat wordt in 1979 I fought the law waarmee de Amerikaanse zanger Bobby Fuller in 1966 al een hit had gescoord. Het is nog niet meteen je dat qua resultaat, maar met de opvolger Pretend, een cover van de Carl Mannhit, is het wél bingo. De tweeëntwintigste maart 1980 staat Bobby op 17 in de Top Dertig en scoort daarmee in die lijst zijn grootste hit ooit. Een pak van die Engelstalige hits vind je terug op de cd “The Bobby Prins Rockers of the Sixties”. Gesterkt door de overtuiging dat dit de weg is die Bobby moet blijven bewandelen, afwisselend Nederlands- en Engelstalige liedjes uitbrengen, beslissen ze het nummer Toe kom in mijn armen te releasen. De derde mei 1980 verneemt Bobby van zijn platenfirma dat hij opnieuw op één staat in de Vlaamse Top Tien. Ook de volgende single Alleen is maar alleen wordt een dikke hit. Ook in de Top Dertig zijn die twee nummers terug te vinden.

In 1981 kan Bobby met trots terugblikken op de voorbije maanden. Het succes kan niet meer stuk, zo lijkt het tenminste. Maar de realiteit is anders. Er ontstaat onenigheid binnen zijn begeleidingsgroep. Bobby beslist met pijn in zijn hart “The Sound Express” na twaalf jaar op te doeken. En daar blijft het niet bij. Bobby lag nog altijd onder contract bij Johnny Hoes. Die had al die tijd met lede ogen staan toekijken hoe Bobby onder de vleugels van Monopole de ene hit na de andere in Vlaanderen scoorde. Hoes laat het daar niet bij zitten, trekt naar de rechter en Bobby wordt in het ongelijk gesteld. Dat kost hem uiteindelijk zoveel geld dat hij in 1985 failliet wordt verklaard. Nochtans blijft hij intussen platen opnemen. Hits worden onder meer Mona Lisa, Lover Please, Mockin’ Bird Hill en Mandolins in the Moonlight en dat om de fans van zijn Engelstalige liedjes te plezieren. In de Vlaamse Top Tien vinden we hem terug met hits zoals Marinaio, Ik zal die avond nooit vergeten, Zomerzon en Maria Magdalena.

Bobby kan de druk niet meer aan, zeker niet de beslommeringen die het opdoeken van zijn orkest en het proces met Johnny Hoes met zich hebben meegebracht. Hij wordt depressief en geraakt verslaafd aan de peppillen. Bobby kan het niet meer aan live op te treden. Zijn gouden jaren blijken voorbij te zijn. Hij neemt wel nog plaatjes op zoals het door hemzelf geschreven Ik zit in een cafeetje. Hij scoort in 1985 zelfs nog twee behoorlijke hits in de Vlaamse Top Tien met achtereenvolgens Bel me op als je eenzaam bent en Als kleine kinderen. Twee jaar later vindt hij de moed om opnieuw te gaan optreden. De fans hebben hem gelukkig niet in de steek gelaten. Bobby ziet het weer helemaal zitten, maar is toch teleurgesteld als hij merkt dat hij ondanks de komst van VTM en “Tien om te Zien” geen comeback kan forceren. Ook de hitlijsten blijven buiten bereik. In 1996 krijgt hij tijdens een partijtje joggen een hartaanval en moet revalideren. Optreden zit er dan niet meer in. Maar Bobby herpakt zich. Een jaar later is er het album Terug van weggeweest!!!. Hij heeft in de Nederlandse platenfirma Vincent Producties een nieuwe bondgenoot gevonden. Op dit album covert Bobby golden oldies zoals Ask me en I’m yours van Elvis Presley, Eighteen Yellow Roses van Bobby Darin en Hurt van Timi Yuro. Er is ook de opvallende cover Ik bewonder jou van Johnny Lamers waarmee hij vooral bij de Nederlandse zenders scoort. Het ijzer smedend terwijl het heet is brengen ze de verzamelaar “Bobby Prins door de jaren heen…” uit, 32 van zijn grootste hits op een dubbelaar. In 2000 neemt hij voor platenfirma Paprika Records het album “Niets ter wereld kan ons schelen” op met niet onaardige versies van Bimba Bella, Pledging My Love, De winter was lang en A woman in love. Met producer Manfred Jongenelis blikt hij een jaar later eveneens de cd “Memories” in met daarop zestien stroken lang covers van onder meer Memories are made of this, Een huisje in Montmartre, I’ll never fall in love again en In the Misty Moonlight. De producties klinken dan wel niet meer zo afgeborsteld als bij Johnny Hoes, toch geniet Bobby met volle teugen van zijn herwonnen succes. In 2008 is Bobby, die zo te zien zijn hart aan de Nederlanders verpand heeft, toe aan het album “Een hartje van goud”. Ook nu weer een mix van Engels- en Nederlandstalige liedjes. De twintigste oktober 2005 schetst VTM in het programma “2 X anders” een portret van Bobby Prins.

Met het nummer Oh Gerda brengt Bobby in 2010 hulde aan zijn kersverse Nederlandse bruid Gerda Clé (hij trouwde met haar de 28ste augustus 2010 op de dag van haar verjaardag). Dat is  terug te vinden op zijn cd “Liefde en Romantiek”. Gerda en Bobby leerden elkaar tien jaar eerder kennen tijdens een optreden. De fans krijgen het nummer voor de eerste maal te horen tijdens zijn fanbal dat hij de 30ste oktober in de grote sporthal “De Zoerla” in Zoerle-Parwijs organiseert. Bobby treedt daar op met zijn eigen orkest. De 2de augustus 2012 wordt Bobby 65 en hij viert dat in zaal “De Rozenberg” in Oud-Heverlee samen met het showorkest Muzikantenstad van Eddy De Vos, de Popkoning, De Melando’s, Luc Van Meeuwen en Salim Seghers. Eind 2012 verschijnt bij Jesa Productions “Een album vol dromen” in een productie van Laurens van Wessel, die onder meer Frans Bauer produceert, en Jeannot Heeren. In amper drie weken tijd worden er méér dan drieduizend exemplaren van verkocht. Voorafgaand aan dat album scoort Bobby bij onze noorderburen nog een hit met de single Zo helder blauw. In 2013 pakt hij uit met de gloednieuwe show “Bobby Prins, een halve eeuw op de planken”. Aangespoord door zijn fans brengt Bobby in 2013 op het VNC Label (Vincent Producties) het album “Ik heb je zo nodig” uit, geproduceerd door Johan Hense met daarop liedjes zoals Als een meisje moeder wordt, Jouw mooie blauwe ogen, Ik heb je zo nodig en Wil je met me dansen.

Woensdag 2 april 2014 ontvangt Bobby Prins in het “CC Gasthuiskapel” in Aarschot de “Golden Lifetime Award”, de oscar van het Nederlandstalig lied, uitgereikt door de gemeente Aarschot, naar aanleiding van zijn vijftigjarige carrière. Extra leuk voor Bobby is dat dit gebeurt tijdens de tiende editie van dit evenement. De voorbije jaren ontvingen onder meer Eddy Wally, Jo Vally, Will Tura, Dana Winner en Rob De Nijs deze prijs. Om deze gebeurtenis extra in de verf te zetten, geeft Bobby op vrijdag 23 mei 2014 tijdens het “Retrofestival” in een spiegeltent in Bonewijk, Aarschot een uniek liveconcert.

 

tekst en research: Marc Brillouet

© 2014 Daisy Lane & Marc Brillouet

 

 

 

 

De calypso

Wanneer we het over de muziek in de jaren vijftig hebben dan denken we meteen aan de rock and roll. We vergeten nogal snel dat de dansmuziek tout court toen nog erg in was. De hoogtijdag van de swing en de big bands lag net achter de rug, maar de mensen bleven tijdens het weekend zin hebben om de dansbenen te strekken. Het valt op dat vooral de latinodansen erg in trek waren. De mambo had zo zijn aanhangers met voorop de geweldige orkesten van Xavier Cugat en Perez Prado, er werd ook met veel graagte de chachacha gedanst én niet te vergeten de calypso.

Voor de oorsprong van de calypso moeten wij naar de Caraïben, bestaande uit de Caraïbische Zee en de Noord-Atlantische Oceaan in de buurt van de Bahama’s, vroeger aangeduid als West-Indië. Tot de Caraïben behoren landen en regio’s als Barbados, Curaçao, de Dominicaanse Republiek en Jamaica. De bakermat van de calypso ligt in Trinidad en Tobago, twee eilanden behorend tot de Kleine Antillen,  waar deze Afro-Caribische muziek graag werd gedanst en gespeeld. De naam calypso duikt voor het eerst op in de jaren dertig en zou etymologisch afkomstig zijn van kaiso, een samentrekking van de woorden ka isu. Er bestaat ook een theorie dat het woord een verbastering is van het Franse woord carrouseaux, dat op zijn beurt caliso werd uitgesproken en vervolgens calypso. De Franse eigenaars van suikerrietplantages en hun slaven uit de Franse Antillen hadden dus ook hun taal meegebracht. Niet voor niets dat in het begin de calypso vooral in het Creools werd gezongen. Het ritme lag vrij hoog. De vertolkers van die liederen werden aanvankelijk chantuelles genoemd, nadien calypsonians. In het begin zongen de zwarten die liederen op de plantages om zich af te reageren op hun meesters. Later dook de calypso almaar vaker op tijdens feesten zoals het carnaval dat de Fransen hadden geïntroduceerd en dat twee weken voor Aswoensdag van start gaat. De  slaven hadden dit feest gretig overgenomen om zich te kunnen uitleven. Vooral na de afschaffing van de slavernij in 1834 nam de populariteit van de calypso en het carnaval toe.

Lovey en Lionel Belasco waren zowat de eersten die calypsoplaten opnamen, vooral instrumentale nummers. De eerste hoogtijdagen van de calypso liggen tussen 1920 en 1930. Het genre won vooral aan stijl en vorm. Méér en méér dienden de gezongen liederen als een soort muzikale krant. Daarin werd commentaar geleverd op de binnenlandse politiek en het sociale leven. Ook werd de historiek van het eiland in die liederen geschetst. Op een bepaald moment ging de politie zich met de lyrics bemoeien, vooral wanneer ze té kritisch van inhoud waren. De censuur liep op een bepaald de spuigaten uit. Kilo’s platen die niet door de beugel konden, werden gelijk in zee gedumpt. Geen wonder dat er in de loop van de jaren dertig calypsosongs in New York werden opgenomen door uitgeweken calypsozangers. Op die manier kwam dit genre de deejays in Amerika ter ore en geraakte het stilaan verstrengeld met de Amerikaanse popmuziek. Denk maar aan die bekende hit van The Andrews Sisters Rum and Coca-Cola, oorspronkelijk een liedje van Lord Invader die samen met Lord Kitchener en Attila The Hun het genre definitief op poten zette.

De peetvader van de populaire calypsomuziek in de States mogen we toch wel Harry Belafonte noemen. Hij zette een klassieker neer als Day-O, een traditioneel volksliedje uit Jamaica dat bekend werd als Banana Boat Song. Zijn elpee “Calypso” uit 1956 werd een gigantisch succes en schoof méér dan één miljoen keer over de toonbank. Stilaan gingen Amerikaanse folkgroepen als The Brothers Four en The Kingston Trio de calypso in hun repertoire verwerken, liedjes als Jamaica Farewell en Yellow Bird. Ook songs als Mary Ann en Jump In The Line werden regelrechte klassiekers samen met het door Belafonte gepopulariseerde Man Smart, Woman Smarter. Daarnaast werden vooral Byron Lee, The Mighty Sparrow en The Merrymen populaire gangmakers van het genre. In de puur commerciële sector waagde onder meer het Duitse dansorkest Roberto Delgado zich aan één of andere bewerking van zo’n calypsohit.

Nog even dit! Op een bepaald moment smelten de soul en de calypso samen tot de soca waarin een discodrum en een dominerende bas voor de dansante aanpak zorgen.

 

tekst en research: Marc Brillouet

© 2015 Daisy Lane & Marc Brillouet

Lisa del Bo


Lisa werd als Reinhilde Goossens de negende juni 1961 in Mopertingen, in de buurt van Bilzen geboren. Mopertingen ligt in het zuiden van Haspengouw in de provincie Limburg. Is eigenlijk een voorschoot groot, dus beweren dat iedereen Reinhilde in haar dorp kent, staat als een paal boven water. Zij deelt die bekendheid met een andere dorpsgenote, politica Frieda Brepoels. Lisa, zo zullen we haar maar blijven aanspreken,  woont nog altijd in haar geboortehuis. Zij is zo’n honkvast type  dat zij  de roots  uit haar jeugdjaren altijd met zich meedraagt, als een soort eresaluut aan haar ouders. Over een hecht en warm gezin gesproken! Thuis waren er vijf meisjes en een jongen, de oudste in die rij van zes. Zij blijven één hechte familie waarin ieder telkens op de ander kan blijven rekenen. Papa heeft zijn hele leven lang hard gewerkt. Hij was chef ijzervlechter die onder meer zijn inzet en kunnen mocht etaleren tijdens de bouw van het viaduct in Vilvoorde. Hij deed niets liever dan in de kerk meezingen in het gregoriaans koor. Nou meezingen, pa was er voorzanger. Hij hield dat vol tot hij drieëntachtig werd, goed voor een leven van zeventig jaar vol gregoriaanse muziek. Lisa liep school, twee straten verder dan waar zij woonde. Toen al deed ze niets liever dan zingen met een speciale voorkeur voor het liedje Lieve Maan van Nelleke. Nelleke Brzoskowski uit het Nederlandse Bakel in de provincie Noord – Brabant scoorde er in Vlaanderen in 1968 een dikke hit mee en toerde nadien een jaar of vijftien rond met The George Baker Selection. Lisa zelf was toen zeven, zat in het eerste leerjaar en zong dat voor Moederdag samen met haar zusje Arlette. Het was immers mama Goossens die het plaatje voor haar dochters gekocht had.

Vanaf haar twaalfde, zij zat toen net in de eerste middelbare, ging Lisa elke week samen met haar zussen Lutgarde en Arlette, op aandringen van papa, naar het koor in Mopertingen waarin vooral oudere dames en heren meezongen. De jongeren mochten vooral schitteren met Kerstmis wanneer zij met hun jonge sopraanstemmetjes Stille Nacht en Adeste Fideles aanhieven. Voor haar middelbare studies was Lisa intussen naar Bilzen verhuisd. Zij trok daar elke dag met de bus naartoe. Maar zij studeerde niet graag. Na drie jaar houdt zij het daar voor bekeken en gaat naar de handelsschool in Hoeselt. Zij is achttien wanneer zij haar studies afrondt en aan de slag gaat als secretaresse bij een bouwpromotor. De nieuwe pastoor van Mopertingen die rond die tijd aan de slag gaat, ziet in Lisa de perfecte dirigente voor het kinderkoor “Do Re Mi”. Lisa gaat op zijn voorstel in en zal dat uiteindelijk twintig jaar blijven volhouden. Pas iets later zal zij tweemaal per week naar de muziekacademie in Genk trekken om daar notenleer onder de knie te krijgen. Anderhalf jaar lang volgt zij daar ook de opleiding klassieke zang. Lisa is niet eens eenentwintig wanneer zij met haar jeugdliefde Joske trouwt.

Thuis oefende zij samen met haar neef Luc Stevens die erg goed gitaar speelde liedjes die zij onder andere tijdens huwelijksmissen zongen. Liedjes van Joan Armatrading, maar ook en vooral I don’t know how to love him uit de musical Jesus Christ Superstar. Geen haar op Lisa’s hoofd dacht er toen aan een zangcarrière uit te bouwen. Via Luc leert Lisa de groep Lush kennen voor wie zij hier en daar eens iets inzingt. Lush scoorde op het einde van de jaren zeventig een hitje met Aber jetzt kommen die Kanonen. Toetsenist van de groep is Patrick Renier. Op zijn aandringen, gaat Lisa zich als zangeres bij de groep aansluiten. Het wordt veel repeteren, maar echt optreden, laat staan hits scoren is er niet bij. Intussen was Lisa zwanger van haar tweede kind en zij wordt voorzichtig door de groep aan de kant geschoven. Luc Stevens was intussen ook verhuisd naar Denderleeuw om daar een eigen zaak op te starten, maar met Patrick bleef Lisa goed contact houden en regelmatig optreden tijdens trouwplechtigheden. Patrick Renier spoort Lisa aan deel te nemen aan de VTM Soundmixshow , maar daar heeft Lisa geen oren naar. Haar man blijft aandringen en uiteindelijk geeft Lisa toe. De eerste selectie vond plaats in Heusden-Zolder waar Lisa Ik leef voor jou van Ann Christy zingt. Zij wordt niet geselecteerd. Na de geboorte van haar tweede kind had Lisa een complete metamorfose ondergaan. Zij kleedde zich speels en kleurig en liep rond met rood geverfd haar. Die look zorgde er mede voor dat zij door de jury niet geschikt werd bevonden. Omdat er kandidaten tekort waren, neemt Lisa iets later deel aan een selectie in Hoogstraten waar Piet Roelen de productie in handen heeft en John Terra in de jury zit. Ook deze keer wordt het niks. Een week later belt VTM haar op met de vraag of zij geen ander liedje wil zingen, want zij vinden Lisa een té leuke verschijning op televisie om haar niet te laten meezingen. Dat ander liedje wordt What’s a woman van Vaya Con Dios. Lisa schrikt zich een hoedje, maar gaat toch intens oefenen en is maar wat blij wanneer zij aan de wedstrijd mag deelnemen. Jaren later, de vijfde februari 2015, zal zij in het “Casino van Oostende” dit nummer opnieuw zingen, deze keer als hommage aan Dani Klein van Vaya Con Dios die die avond  een award ontvangt voor een leven vol muziek. Tijdens die Soundmixshow heeft Lisa geen enkele ambitie om te winnen, maar wil wel niet afgaan voor de kinderen van het koor, want dat had zij heel erg gevonden. In de finale neemt zij het op tegen onder andere Nico Verboven die Blue Hotel van Chris Isaak zingt, Andrew De Herder als Buddy Holly met Oh Boy en Gene Thomas met Never tear us apart van Inxs. Onthouden wij wel dat Lisa toen nog altijd optrad als Reinhilde Goossens.

Na die overwinning dringt Patrick Renier die als producer-arrangeur in de studio van Jack Rivers in Tongeren werkte aan om bij hen een plaatje op te nemen. Aanvankelijk wil Jack, Lisa managen, maar dat ziet zij niet zo zitten. Pas wanneer Piet Roelen aandringt, gaat zij akkoord. Er wordt beslist een eerste single uit te brengen en wel op het Indisc Label. Er wordt gekozen voor een vertaling van Madame van Claude Barzotti op een Nederlandstalige tekst van Jan Theys in een productie van John Terra Maar nu, wat moet ik zonder jou is een eerste, maar zeer voorzichtige poging. In het kielzog van haar overwinning, moet Reinhilde, die intussen Lisa del Bo wordt genoemd, almaar vaker optreden. Lisa was de voornaam van haar moeder en omdat Reinhilde knap oogde, lag Bo ook wel voor de hand. Dat lusje Del moest van het geheel een naam maken die ook vlot bekte. En zo was Lisa Del Bo geboren, naar een idee van Piet Roelen. Ook al werkte zij toen al parttime, zo kon het niet verder. Met verdriet in haar hart neemt zij afscheid van haar werkgever. Tijdens diverse interviews achteraf vertelde Lisa ons dat zij die periode als zeer verwarrend ervaarde. Zij was volledig het noorden en de kluts kwijt. De liedjes die zij moest inblikken, stonden haar niet aan. Iedereen wilde van haar een ster maken, maar op de een of andere manier lukte het niet. Een nummer waar zij ook niet achter stond was Liefde geschreven door John Terra op een nummer van de Italiaanse componist Enzo GhinazziGhi. Lisa was toen al overgestapt naar platenfirma Columbia. Lisa had het gevoel dat het liedjes waren die ver van haar eigen ik stonden. Zij had er geen binding mee. Heel even wordt er een beroep gedaan op Hans Van Eyck die voor Lotti enkele aardige hits bij mekaar had geschreven. Samen met Terra en Jeroen Lecompte schrijft hij Jij bent niet dezelfde gearrangeerd door Pino Marchese.

In 1993 neemt Lisa deel aan Eurosong met het oog op het Eurovisiesongfestival. Er zijn vier voorrondes en een finale. Lisa bereikt de finale samen met onder andere Bart Herman, Mieke, Wim Ravell en Wendy Van Wanten. Barbara Dex gaat met de overwinning aan de haal en trekt naar Millstreet in Ierland waar zij laatste zal eindigen met het nummer Iemand als jij. Lisa staat in de finale tijdens Eurosong met Vlinder, een nummer geschreven door Marius Degeest, een dichtende stadssecretaris van de gemeente Hamont-Achel, en Emile Elsen, een Nederlander die in Kaulille woonde en graag nog wat liedjes schreef en in zijn thuisstudiootje inblikte. Op aanraden van Piet Roelen wordt dit liedje naar voren geschoven. Lisa is tijdens de finale bloednerveus, want zij stond inmiddels al drie jaar op het podium en had nog niet veel bereikt.  Met Vlinder geraakt Lisa tijdens de finale tot op de derde plaats en met de uptempo singleversie staat zij de vijfde juni 1993 op drie in de Vlaamse Top Tien. Van datzelfde duo neemt zij enkele maanden later het nummer Ergens op dat in het vroege najaar van 1993 een redelijk succes wordt. Als opvolger wordt gekozen voor een liedje dat Emile samen met Helmut Lotti  (toen ook al onder de vleugels van Piet Roelen) had geschreven Leef nu met een lach. De zesentwingtigste maart 1994 mag Lisa daarmee de zevende plaats in de Vlaamse Top Tien inpalmen, maar dan ook niet meer dan dat. Piet zorgde dat Lisa voldoende aan de bak kwam. Hij had een eigen orkest The Golden Bis Band en daar trad Lisa in die tijd erg vaak mee op.

Ook al hield zij in het begin de boot wat af omdat zij niet wilde mislukken, schrijft Piet Lisa del Bo in 1996 in voor de preselecties van “De Gouden Zeemeermin” en dat met het oog op deelname aan het Eurovisiesongfestival in Oslo, Noorwegen. Lisa gaat eerst met Fonny Peeters samen op zoek naar nieuwe nummers, maar John Terra was dit ter ore gekomen en die wil zijn kans ook wagen. John schrijft op zijn gitaar de basis van wat Liefde is een kaartspel moet worden. Aanvankelijk had hij er flarden Franse woorden op gezet. Aan Daniël Ditmar vraagt hij er een Nederlandse tekst bij te schrijven.  Er worden vier preselecties georganiseerd met in het totaal veertig kandidaten. Tijdens de finale in het Casino Kursaal van Knokke, gepresenteerd door Michel Follet, passeren onder andere Splinter, En Zo, Peter Van Laet, Sabien Tiels en Doran de revue, maar het is uiteindelijk Lisa die met Liefde is een kaartspel de finale wint. De achttiende mei staat Lisa de ziel uit haar lijf te zingen. Zij eindigt in Oslo op de zestiende plaats. In het totaal namen er drieëntwintig landen deel. Eimear Quinn die voor Ierland deelneemt, zorgt met The Voice voor een verrassende overwinning. Dankzij dit liedje krijgt Lisa van het “Nationaal Museum van de Speelkaart” de eretitel van ambassadrice van de speelkaart opgespeld. Met de single Liefde is een kaartspel eindigt Lisa haast voor de hand liggend op de eerste plaats in de Vlaamse Top Tien en zal zeven weken na mekaar op één postvatten in Tien om te Zien. Er worden ook anderstalige versies van gemaakt: Comme au jeu de cartes, Liebe ist ein Kartenspiel en Love is like a card game. “Lisa del Bo” is ook de titel van het eerste album dat van haar op de markt komt met in het totaal veertien liedjes waaronder de singles die zij al eerder had uitgebracht en het duet This World Today Is A Mess met Helmut Lotti dat wij eerder al kenden in de hitversie van Donna Hightower. Dit nummer wordt dat jaar ingezet voor de VTM campagne “Levenslijn”. Als eindejaarsgeschenk wordt deze cd opnieuw uitgebracht, nu aangevuld met vier kerstliedjes waaronder Stille Nacht en Ding Dong. In de zomer van 1996 trekt zij ook naar Bosnië om daar de Belgische Blauwhelmen een hart onder de riem en de wapens te steken. Voor haar eerste cd wordt Lisa goud overhandigd. Lisa heeft thuis een kantoor waar zij zich regelmatig terugtrekt om haar liedjes in te studeren en te oefenen en daar siert die plaat één van de vier muren naast andere gouden exemplaren van latere producties en onvergetelijke momenten op diverse foto’s vereeuwigd.  Lisa waakt erover dat in de overige kamers niets van haar carrière te bespeuren valt. Thuis is en blijft zij gewoon Reinhilde en is de glitter en glamour behoorlijk ver uit de buurt.

Tussen 1996 en 1998 zijn er de singles Morgen, een cover van Tell him,  Roosje geschreven door John Terra, Ding Dong en Alleen voor jou. Van al deze singles wordt Morgen de grootste meevaller, een vijfde plaats in de Vlaamse Top Tien in de zomer van 1996. Als een geschenk uit de hemel is er in 1998 Eenzaam zonder jou van Will Tura. Voor zijn album Dag en Nacht  had Bart Kaëll op aanraden van zijn toenmalige producer Peter Koelewijn dat nummer al ingezongen met de Nederlandse zangeres Glennis Grace nadat Ruth Jacott voor de eer had bedankt. Peter vond ook dat het met een reggaeritme moest worden ingeblikt. Dit moest en zou op single worden uitgebracht, maar dat zag Piet Roelen dan weer niet zitten omdat hij aanvoelde dat de agenda’s van Bart en Glennis op mekaar afstemmen voor problemen zou zorgen. Dan maar aan Lisa gevraagd dat duet opnieuw in te zingen en kijk, het was de juiste gok! De eenendertigste januari van dat jaar staan Lisa en Bart samen op één in de Vlaamse Top Tien. Wat haast niemand weet, is dat aan Bart vooraf niet werd gevraagd om dit in te zingen. Lisa deed dit tijdens een verloren uurtje buiten medeweten van Bart om. Zij trok naar Nederland en ontmoet daar voor de eerste keer Peter Koelewijn met wie zij iets later nog veel zal gaan samenwerken. Mocht het inzingen niet lukken, dan was er niets aan de hand en zou er verder over gezwegen worden. Na een half uurtje inzingen staat Lisa’s partij erop en een dag later laat Piet het aan Bart horen die eveneens in de wolken is over het eindresultaat. Qua boekingen en optredens ging dat vrij vlot om Lisa voor een tijdje aan Bart te koppelen, want Bart huisde toen nog in dezelfde artiestenstal als Lisa, bij Piet Roelen dus. Lisa verzorgde dan het voorprogramma van Bart en nadien zongen zij op het einde hun nummer één. Lisa geeft nu nog volmondig toe dat dit de mooiste periode uit haar carrière was.

Voor de volgende hit moeten we de klok even terugdraaien, naar 1996 toen Lisa De Gouden Zeemeermin won. Als prijs kreeg zij van de directie van het Casino Kursaal een optreden in hun zaal aangeboden, maar Lisa had op dat moment niet voldoende repertoire om zo’n show gevuld te krijgen. Dus werd dat project uitgesteld. Lisa gaat op aanraden van Piet op zoek naar nummers die zij graag zou willen zingen en laat die arrangeren voor orkest. Daarmee legt zij onbewust al de basis voor de liedjes die zij nadien zal inblikken. Daniël Ditmar schrijft de Nederlandse tekst bij de hit Mit siebzehn hat man noch Träume van  Peggy March die daar in 1965 bij ons al een stevige hit mee had gescoord. In de Vlaamse Top Tien wordt de single wel getipt, maar geraakt niet genoteerd. Dat belet Piet niet, die intussen met Helmut Lotti gigantisch had gescoord met hun project Lotti goes classic,  voor Lisa het project “Best of The Sixties” op het getouw te zetten. Piet wist dat je met een goede kapstok en goede covers ver kon geraken, héél ver. In 1948 nam Edith Piaf samen met Les Compagnons de la Chanson Les trois cloches op dat The Browns iets later als The Three Bells in de markt zouden zetten. Die hitversie uit eind 1959 doet Piet beslissen het nummer aan het album “Best of The Sixties”  toe te voegen. Met Peter Koelewijn aan het roer wordt de plaat in de Fendal Sound Studio’s in Nederland ingeblikt. Aan de getalenteerde Hans Hollestelle wordt gevraagd de arrangementen te schrijven. In 1999 is het album een feit nadat de Drie Klokken op single niet hebben gepresteerd wat ervan verwacht werd. Het vreemde is dat Lisa plots een album artieste wordt. Voor “Best of The Sixties” is vrij snel goud weggelegd. Gekozen wordt er voor covers van hits als Santa Domingo, Zwei kleiner Italiener, Muss I Denn en Que Sera. Het publiek lust hier wel pap van. Als bonustrack zingt Lisa samen met Helmut het duet Sprakeloos gebaseerd op het Canon in D van Johann Pachelbel naar een tekst en idee trouwens van Helmut. Dit nummer had Lisa een jaar eerder gezongen voor het album “Helmut Lotti goes Classic, The Final Edition”, toen in het Engels als Love is Life. Van het album “Best of The Sixties” gaan er vijfentwintigduizend exemplaren over de toonbank, tevens goed voor goud.

Zo’n gouden plak verdient een vervolg en dus werd er een vervolg aan gebreid met de cd “Best of The Fifties”. Aan de productiestaf werd er niets gewijzigd. Gekozen werd er voor covers van Never on Sunday, Sweetheart, my darling, La Mama, Melodie d’amour, Die Gitarre und das Meer en My Happiness, want Lisa had al die jaren al een enorm zwak voor de Amerikaanse zangeres Connie Francis. Als singles wordt er gekozen voor Nooit op zondag en Sweetheart my darling, maar ook deze keer blijkt dat het publiek eerder voor het album dan voor de singles kiest. Wat niemand durfde te dromen, gebeurt toch. “Best of The Fifties” wordt niet alleen goud, maar ook nog eens platina. En dus… wordt er als vervolg gekozen voor “Best of The Forties”. Hier gaat Piet voor door het vuur, want voor Lisa hoeft dit niet zo nodig. Zij heeft geen affectie met die periode. Als voorloper wordt in 2001 de cover Bei mir bist du schön van The Andrews Sisters in de markt gezet. Daarnaast staan er op dat album covers van Mona Lisa, Tennessee Waltz, Lili Marleen, Rum and Coca Cola en Baby Face. Alsof Lisa het juist had aangevoeld, dit album en deze keuze lust het publiek minder. Misschien ook qua concept te zéér op zeker gespeeld.

In het “Casino van Knokke” had Lisa er stilaan een traditie van gemaakt daar jaarlijks een concert te geven. Tijdens het concert in 2000 waren ook enkele verantwoordelijken van EMI Duitsland aanwezig. Die hadden iets eerder Helmut Lotti al ontdekt en wilden nu wel eens een kans met Lisa wagen. Voor de Duitse markt wordt het album “Wo sind die Zeiten- Das Beste der 40′er” gereleaset. Het is niet meteen raak bij onze oosterburen, zeker niet het eerste jaar, het was voor hen nog even wennen. Om de markt in te palmen gaat Lisa drie maanden mee op tournee met Helmut Lotti. In Luxemburg wordt van het jaren veertigverhaal een volledige special ingeblikt voor de Duitse televisie én ook te zien in Oostenrijk en Zwitserland. Lisa mag er veel gaan optreden en krijgt aardig wat televisieoptredens aangeboden, maar het verhoopte succes bleef toch uit. Lisa bleef op haar honger zitten, want zij wou dolgraag een plaat opnemen met countryklassiekers, maar dat plan bleef jammer genoeg voor haar in de koelkast zitten. Piet gaf eerder de voorkeur aan een ander idee. Bij hem op stal stonden ook Willy Sommers en Luc Steeno en geef toe die konden anno 2003 ook wel een duwtje in de rug verdragen. Piet koppelt hen op één album aan Lisa en dat wordt de cd De mooiste duetten en meer. Als producer wordt ook deze keer Peter Koelewijn aangetrokken. Ook deze keer zal en moet er gecoverd worden: Something Stupid, Sing c’est la vie, Sun of Jamaica, Let it be me…Tussen Heist en de Ardennen wordt de singlekeuze, maar verder dan een negende plaats in de Vlaamse Top Tien van de zomer van 2003 geraakt het drietal niet. Ook de nummers Sing c’est la vie en Ruis op de lijn worden op single-cd gezet, maar op niet erg veel applaus onthaald.

VTM scoort anno 2008 aardig met het programma “Sterren op de dansvloer” en dus vindt Piet Roelen het wel een leuk idee om een cd vol te stouwen met dansante liedjes en vraagt daarvoor advies van dansleraar Guy Jottay die Lisa inwijdt in de geheimen van de dansmuziek. Omdat het aantal maten per minuut voor dansers erg belangrijk is, wordt daar tijdens de selectie van de geschikte songs behoorlijk rekening mee gehouden. Uiteindelijk wordt het album “Dansen, plezier voor twee” een selectie van chachacha’s, foxtrots, Engelse walsen, quicksteps enz… Covers krijgen ook deze keer voorrang met voorop hits als Pepito, Blanket on the ground, Boom Bang a Bang, Paper Roses en Shout. 

In 2009 vinden we Lisa op het CNR label met als single een nummer van Wim Soutaer en Phil Sterman In jouw ogen, erg schlager getint. We hoeven niet vreemd op te kijken, want twee jaar eerder schitterde Lisa al in de Ethias Arena van Hasselt op de affiche van het Schlagerfestival. Die kerst geeft zij ook onder de titel “Kerst in Vlaanderen” enkele gesmaakte kerstconcerten. In 2010 mag Lisa tijdens de Virga Jessefeesten in Hasselt gastvrouw zijn van het toch wel unieke Virga Jesseconcert. Zij brengt met deze feestelijke geburen als achtergrond het gospelalbum My Special Prayer uit met daarop klassiekers zoals Stand By Me, What a Friend I Have in Jesus, Amazing Grace, Swing low Sweet Chariot. Opvallend op dit album is het Pie Jesu van Gabriel Fauré. Bij de bonuseditie vinden we zes liederen terug van de Mariale ommegang in Hasselt.  Drie jaar later is er de single Hemelhoog, geschreven door Juan Guerrero samen met Patrick Renier die ook de productie voor zijn rekening neemt. Patrick is daarmee back in town. De single geraakt in 2012 tot op twee in de Vlaamse Ultra Top Tien. Een wat vreemde keuze wordt Hoe moet ik verder? de vertaling door Cliff Vrancken van Je l’aime à mourir van Francis Cabrel en dat Shakira iets eerder al had gecoverd,  dat Lisa als kerstsingle samen met Femke and The Big Sisters had ingeblikt. Femke had iets eerder in Armenië ons land vertegenwoordigd met Een kusje meer tijdens Junior Eurosong en zong samen met The Big Sisters oftewel haar zusjes Ymke en Anke.

In 2012 staat er bij Lisa vijftig jaar op de teller. Aan de pers laat zij weten dat dat iets doet met een mens. Het is voor haar alsof zij voor een nieuwe richting in haar leven kiest. In 2005 was haar vader na een langdurige spierziekte overleden. In 2011 neemt zij definitief afscheid van haar moeder. Lisa bedankt Piet Roelen voor zijn bewezen diensten en gaat met Patrick Renier in zee die tot dan toe de carrière van Belle Perez in goede banen had geleid. Lisa is intussen oma geworden van Jonah, zoontje van haar dochter Krisia. Zij beslist samen met haar man Joske en dochter Krisia voortaan het management in eigen handen te nemen en richt het bureau ThijBo op. Krisia en zoon Eli werken trouwens in het bedrijf van hun vader dat gespecialiseerd is in veiligheidscoördinatie, energieadvies en de keuring van waterafvoer in de bouwsector. Van de hand van Bart Herman neemt zij het country rockende De liefde van je leven op. Lisa klinkt anders dan we de jaren voordien van haar gewoon waren. Patrick Renier schrijft in 2012 voor haar samen met Cliff Vrancken Als zijn  lied weerklinkt dat we inmiddels beter kennen als De Clochard. De twaalfde mei piekt het nummer op vijf in de Vlaamse Top Tien. Met iets meer power klinkt even later Zo ken je mij al lang geschreven door Patrick Renier samen met Juan Guerrero en Edmée Daenen. Deze singles worden stuk voor stuk uitgebracht op het APR label van Patrick Renier, verdeeld door CNR. Haar vorige singles zijn trouwens verzameld op het album “Helemaal Lisa” dat eind juni 2013 wordt gereleaset.

In het vroege najaar van 2014 pakt Lisa naar aanleiding van de herdenking van de start van haar carrière, 25 jaar geleden, uit met een vertaling van het nummer Calm after the storm waarmee het Nederlands duo Common Linnets op de tweede plaats eindigde tijdens het Eurovisiesongfestival van dat jaar. Daniël Ditmar nam de vertaling voor zijn rekening en maakte er Stilte na de storm van. Om het nummer een apart cachet te geven nam Lisa het op samen met haar 25 jaar geleden geboren enige zoon Eli. De dertiende september 2014 staat Lisa & zoon op twee in de Vlaamse Top Vijftig.

 

tekst en research: Marc Brillouet

© 2015 Daisy Lane & Marc Brillouet

 

Johnny White

Een van de meest populaire televisieprogramma’s in de jaren zestig was de liedjeswedstrijd “Canzonissima”. U kon er donder op zeggen dat wanneer de uitzending begon er hoogstens nog een hond of kat op straat liep en zelfs die bleven na een tijdje gezellig binnen. Grote bezieler achter dit gebeuren was producer Bob Boon die niet alleen het orkest van Francis Bay bij de VRT een grote kans had gegeven, maar eveneens het groot festivalorkest van Fernand Terby. “Canzonissima” was een kijkcijferkanon omdat het een leuke en een bijwijlen bitse strijd liet zien tussen diverse artiesten, vaak opgeklopt in de media. Er was niet alleen een vakjury, maar daarnaast ook een publieks- en een persjury. Die tegen mekaar uitspelen was een geniale vondst. De winnaar van de voorrondes had dit voordeel dat hij of zij de volgende aflevering met het winnend liedje mocht terugkeren. Na drie keer kwam het nummer automatisch in de finale terecht en het liedje dat die finale won, werd naar het Eurovisiesongfestival van dat jaar gezonden om daar de Belgische driekleur te verdedigen. Johnny White viel nooit die eer te beurt al nam hij zowel in 1966 , 1968 als in 1971 deel aan “Canzonissima”, maar dat verhaal is voor zo meteen, we stappen eerst indiscreet de verloskamer binnen.

Van bij zijn geboorte, de dertiende juni 1946 in Scherpenheuvel, moet Johnny Wittevrouw in de gaten hebben gehad dat je met zo’n naam geen hoge ogen gooit in de showbizz. Maar daar maakte zich toen nog niemand druk om.  Papa, geboren in Scherpenheuvel, kwam aan de bak als mecanicien en was behoorlijk muzikaal onderlegd. Net zoals zijn echtenote, geboren in het Limburgse Schulen, speelde hij graag accordeon. Zij hadden beiden muziek gestudeerd, konden vlot noten lezen en mama zong daarbij ook nog graag. Muziek klonk er de ganse dag in huis, want de radio stond steevast op Radio 2 afgestemd. Er werden ook regelmatig platen gekocht. In 1958 verhuist de familie Wittevrouw naar Brussel waar zijn ouders een frituur-restaurant gaan uitbaten. Zij staan erop dat hun zoon perfect tweetalig is en sturen hem naar een Franstalige school. Intussen blijft Johnny thuis meezingen met de platen van de Engelse crooners Tom Jones en Engelbert Humperdinck en daarnaast Shirley Bassey, Gilbert Bécaud en Charles Aznavour.

Johnny gaat eerst naar de technische school in Schaarbeek afdeling automechanica, maar hij komt niet zo goed overeen met één van de leraren daar en houdt het vrij snel voor bekeken. Begin jaren zestig stapt Johnny over naar de kappersschool in Vilvoorde waar in 1962 talent wordt geronseld om deel te nemen aan een plaatselijke crochetwedstrijd voor scholen.  Dat hoeven zij  de zestienjarige Johnny geen twee keer te vragen. Zijn medestudenten weten intussen dat hij een aardig nootje kan zingen en stimuleren hem om sowieso mee te doen. Pas wanneer Johnny in de halve finale belandt, durft hij het aan zijn ouders te vertellen. Johnny stoot in 1963 door naar de finale en wint met zijn versie van La Novia (Het Huwelijk), geschreven door de Chileense zanger Joaquin Prieto. Het zou in Engeland als The Wedding in de versie van Julie Rogers een dikke hit worden. Gesterkt door die overwinning weet Johnny, die intussen het diploma van dames- en herenkapper op zak heeft,  dat hij geen barbier wil worden, maar wél zanger. Die overwinning bezorgt hem een platendeal en hij gaat zich voor  een tijdje nestelen onder de vleugels van Jules Nijs die voordien nog had samengewerkt met Rocco Granata. Hij trekt met Nijs naar de platenstudio om daar Serenade in Portugal op te nemen voor diens eigen platenlabel “Show Records”.  Johnny is sprakeloos als hij daar aankomt en ziet dat er een orkest klaarzit van tachtig muzikanten. Het nummer is gearrangeerd door niemand minder dan de Spaanse orkestleider Waldo de Los Rios. Er volgen nadien nog een viertal singletjes waaronder J’ai lu, Ik droom van jou en Wunderbar, maar het zijn geen hoogvliegers, integendeel. Er komt in 1965 een einde aan die samenwerking met Jules Nijs en Johnny komt in contact met Achilles Palmans van het platenlabel Decca die hem toevertrouwt aan hun succesvolle producer Al Van Dam.

Er wordt bij Decca  in 1965 voorzichtig van wal gestoken met het liedje Pimpinella. Er gaan iets méér dan duizend singletjes van de deur uit. Johnny ziet het wel zitten bij Decca. Hij laat ook van zich horen tijdens het Heizelfestival ’65 én in het populaire tv-programma “Echo”. Als tweede single bij Decca covert hij een  nummer waarmee Caterina Caselli in Italië furore had gemaakt tijdens het “San Remofestival” Nessuno mi puo guidicare, in die taal ook gecoverd door Gene Pitney, door Johnny vertaald als Veroordeel me niet met op de B-kant Ik kijk maar alleen naar jou. Dat wordt veel gedraaid door Mike Verdrengh tijdens het “Soldaten Halfuurtje”. Johnny zit op dat moment in het leger om zijn dienstplicht te vervullen. Hij volgt op dat moment ook muziekschool om daar wat notenleer en vooral dictie onder de knie te krijgen.

Met het oog op een eventuele deelname aan het “Eurovisiesongfestival” neemt Johnny in 1967 deel aan “Canzonissima”. Tien kandidaten worden geselecteerd: Kalinka, Anneke Soetaert, Rita Deneve, Marva, Chris Wijnen, Hugo Dellas, Jimmy Frey, Louis Neefs, Ronny Temmer en Johnny White. Johnny zingt daar onder andere de nummers Hey Hey Meisje dat iets later op single verschijnt en Als mijn liefde dat het B-kantje wordt, maar bereikt niet de finale. Die wordt gewonnen door Louis Neefs met Ik heb zorgen geschreven door Phil van Cauwenbergh en Paul Quintens. Louis zal in Wenen de zevende plaats bereiken. Dat jaar wint Sandie Shaw de twaalfde editie van het Eurovisiesongfestival met Puppet On A String.

Op dat moment werkt Johnny nauw samen met manager René Ingelberts die ook de belangen van zangeres Tonia regelt. Johnny aarzelt niet zijn eigen orkest The Wings op te richten. Na singles als Als ik nou ‘ns rijk was en Heel m’n leven, bedankt Johnny, René voor bewezen diensten en gaat een trapje hogerop samenwerken met Robert Bylois, oprichter van het “Benelux Theater” en dé manager achter Salvatore Adamo en Robert Cogoi. In Vlaanderen werkt Bylois op dat moment ook samen met Ann Christy. Op zekere dag krijgt White het nummer Weisse Perlen in handen, geschreven door Peter Laine, alias Marcel Peeters, en Ke Riema. Decca gaat niet meteen akkoord met die Duitstalige keuze. Maar Johnny dringt aan en trekt naar de studio samen met het orkest van Peter Laine. Dankzij een tv-optreden van Johnny in het raam van het “Radio – en Televisiesalon” in Antwerpen waarbij hij begeleid wordt door het orkest van Francis Bay en daar onder andere het nummer Weisse Perlen zingt, is er meteen na die uitzending vraag naar dat nummer. Voor de B-kant wordt gekozen voor het liedje Man muss zum Tanzen gehen. Johnny is de koning te rijk wanneer hij de tweeëntwintigste november 1969 ziet dat zijn single tot op de twaalfde plaats in de Top Dertig is geraakt.

De concertorganisatoren ontdekken in Johnny White stilaan een echte performer, een rasechte zanger die ook een graag geziene gast wordt bij diverse internationale liedjesfestivals zoals in 1969 tijdens het “Festival International de la chanson Française” waar hij de prijs van het publiek in de wacht sleept. Van het “Festival in Palma de Mallorca” keert hij dat jaar terug met de persprijs op zak én de single Flamme bleue, geschreven door Al Van Dam en Jan Theys met op de B-kant Tu, ne t’en vas pas. Onvergetelijk voor hem wordt zijn deelname in 1969 aan de in de tijd razend populaire “Europese Beker voor Zangvoordracht” in het Casino van Knokke. Anton Peeters is dat jaar coach van de  Belgische ploeg met daarin naast Johnny White, Samantha, Herman Elegast, Josiane Janvier en Ronny Temmer. België eindigt derde en Herman Elegast krijgt de prijs van de Minister van Nederlandse Cultuur voor het beste Nederlandstalige lied. Eindoverwinnaar wordt het Spaanse team  met in hun rangen onder andere de in die tijd bekende zanger Peret (hit Borrequito).

Johnny, die vlot tweetalig is, wordt door de RTBF gevraagd om in 1970 deel te nemen aan “Chansons Euro 70″, de Waalse tegenhanger van “Canzonissima”. De RTBF is dat jaar aan zet om een landgenoot naar het “Eurovisiesongfestival” te sturen. Uiteindelijk wint Jean Vallée met Viens l’oublier. Hij zal de eenentwintigste maart van dat jaar in Amsterdam achtste eindigen. Eindoverwinnaar wordt Ierland die Dana hebben afgevaardigd met All Kinds Of Everything. Niet alleen Johnny White nam deel aan die Waalse preselectie, maar ook Ann Christy die even vlot met de Franse taal kan omspringen. Johnny houdt er een prachtige  single aan over, het door A.  Hoppe en Peter Laine geschreven Quand on est amoureux door Decca op vijfenveertig toeren uitgebracht met op de ommekant Formidable. Met bescheiden trots geeft Johnny pas jaren later toe dat hij onder meer met dat nummer op één heeft gestaan in de Canadese hitlijsten. Opscheppen mocht in die tijd niet, daar lustte de Vlaamse pers geen pap van en zijn manager Robert Bylois vond dat toen ook maar beter zo.

In 1971 staat Johnny met veel verve te zingen tijdens het “Festival van Mexico”. Dat jaar is het de beurt aan de VRT om een geschikte kandidaat naar het Eurovisiesongfestival af te vaardigen. Gezocht naar het geschikte liedje wordt er via het tv-programma “Canzonissima” met deze keer negen deelnemers waaronder Kalinka, Johann Stollz, Ann Christy, Micha Marah, Mary Porcelijn, Joe Harris, Kate’s Kennl, Ron Davis, Nicole en Hugo en Johnny White. Johnny zingt onder meer Je maakt me stapelgek, Te mooi om waar te zijn en Verloren hart, verloren droom. Nicole en Hugo gaan echter met de overwinning lopen en zouden de derde april naar Dublin trekken in Ierland was het niet dat zij wegens ziekte verstek moeten laten gaan. Hun plaats wordt ingenomen door Lily Castel en Jacques Raymond die met Goedemorgen, morgen, een nummer van Philippe van Cauwenbergh en Paul Quintens, op de veertiende plaats eindigen. Monaco gaat met de overwinning lopen dankzij Séverine en Un banc, un arbre, une rue.

Johnny White eindigde in deze editie van “Canzonissima” op de derde plaats met Verloren hart, verloren droom. Peter Laine schreef het op tekst van Ke Riema in zijn villa in ‘s -Gravenwezel, speciaal met het oog op Johnny’s  deelname. Nadat Verloren hart, verloren droom maandenlang in competitie bleef tijdens “Canzonissima”, kan het niet uitblijven of het liedje wordt op single uitgebracht. 115.000 exemplaren gaan ervan over de toonbank. Vreemd genoeg heeft Johnny daar nooit een gouden plaat voor gekregen, ook niet voor Weisse Perlen en Quand on est amoureux.  Decca zag daar het nut niet van in en wilde vooral bij de belastingen geen slapende honden wakker maken, aldus Johnny White. Verloren hart, verloren droom ligt Johnny zo  na aan het hart dat hij het jaren later  van diverse nieuwe versies zal voorzien! In 2003 wordt Verloren hart, verloren droom voor eeuwig opgenomen in de Eregalerij van Radio 2 en Sabam en dat tijdens een gala georganiseerd in het Concertgebouw van Brugge.

De fanclub van Johnny White telt ten tijde van het succes van Verloren hart, verloren droom vijfduizend leden. Zijn band wordt op dat moment gerekend tot één van de beste in ons land met, naast drie achtergrondzangeressen, in de voorste gelederen trompettist Jef Coolen en Luc Smets van de voormalige The Pebbles.  Zij treden zowel op in Vlaanderen als in Wallonië. Decca staat er in die jaren op dat Johnny in de beste studio’s opneemt met de beste orkesten. Hij trekt daarvoor ofwel naar de studio’s in Londen of in Parijs. Er worden door Decca kosten noch moeite gespaard. Robert Bylois blijft Johnny ook programmeren tijdens grote concerten in binnen- en buitenland: Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland liggen vlot binnen handbereik. Het geluk lacht hem helemaal toe wanneer hij in die periode op tournee mag samen met Gilbert Bécaud en Shirley Bassey. Hij is op bezoek in Parijs om daar voor “Europe Nr. 1″ een twaalftal liedjes live in te blikken als hij in de kleedkamers zijn groot idool Gilbert Bécaud tegen het lijf loopt. Na wat heen en weer gepraat en tot de vaststelling komen dat zij met dezelfde geluidsinstallatie werken, besluiten zij samen op tournee te gaan met de geluidsinstallatie van Johnny, maar wel ieder met zijn eigen geluidstechnicus. Johnny mag optreden in het eerste deel van het concert, het voorprogramma, en als aardigheidje tijdens het optreden van Bécaud met hem in duet  L’important c’est la rose zingen. Shirley Bassey leert hij van dichtbij kennen tijdens het “Festival van Mexico” waaraan ook Ray Conniff en Malcolm Roberts deelnemen. Hij voelt zich dadelijk thuis in deze internationale entourage.

Na het immense succes met Verloren hart, verloren droom blijft Johnny  meteen nadien opduiken in de Vlaamse Top Tien met achtereenvolgens: Morgen is morgen, De allermooiste dag en Goodbye of tot weerziens. In al deze liedjes blijft hij componist Peter Laine méér dan trouw. In de maand juni van 1973 wordt Johnny in Scherpenheuvel op het hoogste schavotje gezet om zijn tienjarige carrière te vieren. In het midden van de jaren zeventig merkt Johnny maar al te goed dat de live-optredens aan belangstelling inboeten. Er wordt almaar vaker geopteerd voor playback of soundmix. Hij houdt daar niet van en besluit zijn geld te investeren in enkele nightclubs: de “Dallas” in Brussel, “The Victory” in Mechelen en “De Cactus” in Antwerpen. Hier kan hij naar hartelust live optreden met orkestjes die hijzelf samenstelt. In de “Dallas” treedt hij haast elke dag op met een band van negen muzikanten en dat lokt veel volk. Johnny had eerder al de smaak te pakken gekregen door samen met Ann Christy en Hugo Dellas in enkele bekende Brusselse clubs op te treden en omdat die sfeer en dat nachtleven hem wel aanstond, besloot hij zelf de stap naar die nightclubs te wagen. Johnny leert hier een totaal ander publiek kennen, mensen met geld, bazen van grote bedrijven die hem uitnodigen om tijdens hun privéfeesten op te treden. Johnny werkt in die periode vaak met Roemeense orkesten omdat die degelijk en vooral goedkoop zijn. Johnny heeft intussen een repertoire opgebouwd van zo maar liefst zeven talen en daar scoort hij in dat milieu erg goed mee.

Na jaren voor Decca platen te hebben opgenomen, stapt White in 1972 over naar het CBS label om daar liedjes in te blikken zoals Deze dag, gekoppeld aan Duizenden nachten, Monsieur le vagabond, Als een dwaas, Kom terug en Ik zie een traan. In 1978 komt hij terecht bij het Omega label, een sublabel van Decca, en covert voor hen Je pense à toi van Eric Charden. Ik denk aan jou geraakt in de Vlaamse Top Tien tot op de derde plaats en mogen we daarom rekenen tot één van zijn bekendste successen.   Omdat in die periode disco hoogtij viert, neemt hij in een productie van Al Van Dam het discogetinte Les millions d’Arlequins op.

Het “Eurovisiesongfestival” laat Johnny niet los. In 1981 organiseert de VRT “Eurosong” waarvoor zesendertig kandidaten worden geselecteerd waaronder Della Bosiers, Jef Elbers, Jo Vally, Gene  Summer, Stella, Cindy, Nancy Dee, Mark Manuel enz.. Ook Johnny mag zijn kans wagen en doet dat met Op dat kamertje, maar Johnny raakt met dat liedje kant noch wal. Het is Emly Starr die met Samson, geschreven door Kick Dandy en Penny Els, met de overwinning gaat lopen en naar Dublin trekt om daar de vierde april onze Belgische kleuren te verdedigen. Zij eindigt tijdens die zesentwintigste editie van het Eurovisiesongfestival op de dertiende plaats. De overwinning gaat naar Groot-Brittannië en Bucks Fizz met Making Your Mind Up.

In 1982 brengt CBS de elpee “Johnny White 1962-1982″ uit met daarop veertien bekende nummers van hem waaronder Quand on est amoureux, Verloren hart verloren droom, Ma poupée, Weisse Perlen en Alle wegen leiden naar Rome. In 2007 zet Sony/BMG hiervan een cd-versie in de markt, maar opgelet, want er staan ook liedjes op die hij in de jaren nadien heeft ingeblikt. Het valt ons trouwens op dat er qua datering van Johnny’s  repertoire niet altijd nauwkeurig te werk is gegaan en dat Johnny – dat merkten wij tijdens ons interview – het na al die jaren ook niet meer zo precies weet te dateren.

Na een tijd doet Johnny zijn drie nightclubs van de hand. Maar “De Cactus” geraakt niet vlot van de grond. De nieuwe baas neemt in de loop van de maand april 1987 contact op met Johnny met de vraag of hij geen twee weken live wil komen zingen om de boel terug op gang te krijgen én de oude klanten opnieuw te lokken. De dertiende april, een zondag,  staat Johnny tussen het publiek te zingen wanneer op een bepaald moment een man plots zonder enige aanleiding een wapen op hem richt en hem in de buik schiet. Achteraf blijkt deze man een rijke 74-jarige diamantair uit het Antwerpse te zijn die in een depressie verkeert. Enkele maanden voordien was zijn drieëntwintigjarige dochter verongelukt. Deze affaire wordt in de pers op een nogal onfrisse manier uitgebreid geëtaleerd en berokkent Johnny’s carrière heel wat schade. Er werd onder andere geblokletterd dat het een afrekening betrof binnen het milieu. Johnny geraakt na die aanslag in een coma en moet nadien maanden revalideren. Een jaar later overlijdt zijn moeder. Dit gebeuren had haar diep getroffen, temeer omdat Johnny op dat moment bij haar inwoonde.

In 1989 loopt Johnny White, Hans Kusters tegen het lijf. Hans is eigenaar van muziekuitgeverij HKM (Hans Kusters Music). Zij kenden mekaar al van in de jaren zeventig. Op zekere dag stapte toen W. Couwenberghe bij Hans binnen met een door hemzelf geschreven liedje Nu geen tranen. Hans speelt dat op zijn beurt door aan platenproducer Jean Huysmans die op dat moment bezig is met nummers op te nemen samen met Johnny White in opdracht van zijn toenmalige platenfirma CBS. Aan Michel Detry wordt gevraagd er een Franse tekst bij te schrijven Toi qui reviens. Nu geen tranen belandt niet alleen op single, maar staat ook op de elpee “Johnny White ’72″ samen met liedjes als Maar waarom, Geen geweld en Maar jij ging heen. Dus méér dan vijftien jaar later komen Hans en Johnny mekaar opnieuw tegen. Johnny woont op dat moment op een appartement in Brussel. Hans liep al een tijdje rond met de idee een Vlaamse André Hazes te lanceren en hij vindt Johnny daarvoor de geknipte zanger. Als eerste single brengen zij het nummer Jij weet wat liefde is van de heren Toto en Serpière op de markt. Johnny had dat al een tijdje achter de hand gehouden, maar er nog geen geschikte platenfirma voor gevonden. Hans brengt het nummer uit op zijn HKM label. De zestiende december 1989 staat Johnny ermee in de Vlaamse Top Tien en klimt daar naar de achtste plaats. Ook VTM, dat net is opgestart, toont interesse.  Als tweede single wordt gekozen voor het nummer Je eerste liefde geschreven door Theo Scheveneels en Jean Bural. Tot zijn groot ongenoegen moet Hans Kusters vaststellen dat de jaren en platen die volgen van de media geen steun krijgen, ook al gelooft hij sterk in het zangtalent van Johnny White. Johnny zat natuurlijk met een zware erfenis: hij was in de loop van de jaren tachtig qua management niet goed begeleid. Dat had zijn  sporen nagelaten en ook privé liep het voor Johnny niet van een leien dakje. Toch weet hij opnieuw van zich te laten horen met een drietal singles die het in het eerste deel van de jaren negentig niet onaardig doen: Merci Chérie van Udo Jürgens en Méditeranée geschreven door Sergio Popovski en Djorje Novkovic. Naar aanleiding van Johnny’s dertigste verjaardag als artiest brengt HKM in 1996 de verzamelaar “30 jaar Johnny White” op de markt. Dat hadden zij vijf jaar eerder ook al gedaan met het album “25 jaar Johnny White”. Qua nieuwe nummers dringt Hans tijdens hun samenwerking niets op aan Johnny. Hij mag zelf kiezen uit het ruime aanbod dat in zijn uitgeverij voor handen ligt. Intussen had Hans, Fred Bekky aangetrokken als producer. Er wordt niet alleen gecoverd zoals Is this the way to Amarillo van Tony Christie, Het schrijverke van Will Ferdy, This is the moment dat Garry Hagger als Het mooiste moment al had ingeblikt, maar er worden ook nieuwe composities ingeblikt zoals het door Johnny samen met Fred geschreven Once In a Million. In 2001 is er op het HKM label het uitgebrachte album “Blijf je bij mij” naar de gelijknamige Vlaamse klassieker van Roger Baeten die door Johnny opnieuw wordt ingezongen samen met een medley van de grootste hits van zijn idool Gilbert Bécaud. Datzelfde jaar is er ook het album “Dromen” dat Johnny opneemt in Studio Dello in Arendonk. Johnny krijgt daarbij de muzikale steun van trompettist Jef Coolen, arrangeur Walter De Loose en de zangeressen Ingrid Servaes en Marjan Berger. Dertien nieuwe liedjes geschreven door Walter De Loose op teksten van Claudia Nieuwenhuizen, Jean Bural en Mary Boduin. Hij neemt ook Zeven dagen, zeven nachten op geschreven door Jacques Raymond samen met zijn echtgenote Ingriani.  Intussen runt Johnny sinds 1988 tijdens de weekends met veel succes zijn club “De Oude Hoeve” langs de Mannenberg in Scherpenheuvel. Deze zaak is niet alleen een discotheek, maar tevens een taverne en restaurant. Hij was met veel plezier terug naar zijn geboorteplaats gekeerd. Die locatie zal iets later ook bekend worden als “The Johnny White Club”. Hier treedt niet alleen Johnny live op, maar geeft hij vooral jong talent maar al te graag een kans.

Omdat hij ondanks zijn vele pogingen en vele releases niet het verhoopte succes bereikt, beslist Hans Kusters in 2005 de samenwerking met Johnny White af te ronden. Enkele maanden eerder startte Kusters op zijn HKM label de cd-reeks “Diamond Collection” met daarin verzamelalbums van Marijn Devalck, Hans De Booij, Ingeborg, Marcel De Groot, Walter De Buck, Filet D’Anvers en ook Johnny White. Op het album van Johnny in het totaal zestien liedjes die reeds eerder op cd waren te verkrijgen.

Fysiek gaat het niet zo goed met White. Hij voert een ongelijke strijd met  obesitas gekoppeld aan diabetes. Hij had eerder al diverse keren geprobeerd van zijn zwaarlijvigheid af te geraken, maar dat eiste zijn tol. Vier jaar eerder was hij op korte tijd zevenendertig kilo afgeslankt, een drastische poging die we nauwgezet konden volgen in de VT4-docusoap “De weegschaal”. Dat was ook de periode dat hij samen met Jean Walter en Jacques Raymond optrad als het trio “De Gouden Tenoren” waarin hij de plaats van Bob Benny had ingenomen. Ook het nachtleven begint almaar meer sporen na te laten. Vanaf 2006 wordt Johnny door de artsen werkonbekwaam verklaard en krijgt hij uitkeringen uitbetaald door het ziekenfonds. Dit houdt in dat hij niets extra’s mag bijverdienen. Maar Johnny blijft zingen. De elfde juni 2006 viert hij feest, want hij staat dan vijfenveertig jaar op de planken. Hij viert dat in bistro “De Jongste Telg” in Boechout. Hij deelt die avond het podium met Liliane Saint-Pierre, Garry Hagger, Ricky Fleming, Samantha en Johan Stollz. Ook Will Ferdy en Tony Servi passeren die avond de revue. Er is ook de release van zijn  nieuwste album “Heel m’n leven” in eigen beheer uitgebracht op zijn J. White Records, verdeeld door Reli Records. Ook deze keer levert Walter De Loose een rist liedjes met daarnaast zijn versie van La Quête van Jacques Brel en I Wish You Love van Charles Trenet. Het gerecht houdt Johnny al die tijd nauwgezet in het oog en gaat zich na een tijdje met zijn bijverdiensten bemoeien. Begin 2011 spreekt een rechter het vonnis uit. Sinds 2006 heeft Johnny namelijk méér dan 132 keer opgetreden en heeft die nevenactiviteiten niet, zoals dat verplicht is,  aan de adviserende geneesheer van het RIZIV gemeld. Johnny had intussen al 41.297,13 euro van het RIZIV opgestreken plus  die extra’s van zijn optredens. Ook al beweert Johnny in de rechtszaal dat hij zich de voorbije jaren van geen kwaad bewust was, toch veegt de rechter die argumenten van tafel en wordt Johnny veroordeeld tot zes maanden gevangenis die hij, gezien dit een minimumstraf is, niet hoeft uit te zitten. Wel een zware dobber voor hem is dat hij niet alleen die 41.297,13 euro moet terugbetalen, maar daarbovenop ook nog eens 27.500 euro boete. Het was trouwens niet de eerste keer dat Johnny in aanraking kwam met het gerecht. Nadat hij in de maand april 2008 nog op de affiche had gestaan van het “Schlagerfestival” in de Ethias Arena in Hasselt samen met onder anderen Eddy Wally, Jo Vally, Christoff, Bart Van den Bossche en John Terra, valt in de maand juni het parket bij hem binnen in zijn discotheek, “The Johnny White Club” in Scherpenheuvel, op dat moment uitgebaat door een 37-jarige Roemeense vriend samen met diens vriendin en haar zus.  De speurders van de Federale Gerechtelijke Politie treffen boven de dancing van Johnny White vierhonderd cannabisplanten aan, daar gekweekt door de man aan wie Johnny zijn discotheek annex  woonruimte op dat moment verhuurt. Johnny woont op het ogenblik van de feiten  boven de taverne, pal naast de discotheek. Hij ontkent echter elke betrokkenheid en wordt later door de onderzoeksrechter in deze zaak vrijgesproken.

n de maand september van 2013 verschijnt van Johnny eindelijk nog eens een nieuw album “Nieuwe Dromen” dat hij opneemt in de studio van Freddy Danau in Herne samen met muzikant en producer Henri Spider. Vrij snel worden daaruit twee singletjes gereleaset die door de fans méér dan gewaardeerd worden: Waarom en Morgen wordt alles anders. De concertagenda van Johnny geraakt weer goed gevuld en met volle moed stapt hij 2014 binnen, maar lang zal hij er niet van kunnen genieten. Maandag de dertiende januari wordt Johnny in de namiddag geveld door een hartaanval. Hij wordt meteen opgenomen in het ziekenhuis van Aalst voor een kijk-operatie, maar overlijdt tijdens  het onderzoek. Geen hulp kan meer baten. Johnny is zevenenzestig jaar geworden. Zaterdag de achttiende januari 2014 wordt hij in de basiliek “Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel” begraven. Ruim elfhonderd aanwezigen brengen hem een laatste groet waaronder Margriet Hermans, Luc Appermont, John Terra, Nicole en Hugo, Liliane Saint-Pierre en Jimmy Frey. Normaal moest de week nadien zijn nieuwste single Vlei je zachtjes in mijn armen worden uitgebracht, maar zijn platenfirma D & V beslist meteen na het vernemen van zijn overlijden de release uit te stellen tot een latere datum om dan het nummer uit te brengen als een laatste eerbetoon aan één van de beste crooners die Vlaanderen ooit gekend heeft.

tekst en research: Marc Brillouet

© 2014 Daisy Lane & Marc Brillouet

 

 

 

 

 

Jo Leemans

Jo werd de dertiende augustus 1927 als Josephine Verbustel in Mechelen geboren. Zij werd mevrouw Leemans toen ze huwde met Marc Leemans van het dramatisch gezelschap van het NIR. Haar vader was eerst rijkswachter in Eupen-Malmédy, maar ging nadien in Mechelen wonen. Hij gaat in Willebroek aan de slag bij de firma ASED, Ammoniac-Synthétiques et Dérivés, een Italiaans bedrijf met een Franse naam. Papa spreekt een aardig mondje Duits en vlot Frans en krijgt de job van conciërge toegewezen. Als Jo drie jaar is, stelt de arts vast dat ze polio, kinderverlamming, heeft. Medicijnen en massages moeten haar over die handicap heen helpen. Haar vader is het die haar elke dag, op aanraden van de arts, masseert alsof zijn eigen leven ervan afhangt, maar het helpt. Het enige dat Jo eraan overhield, is dat haar linkerbeen wat korter is dan haar rechter. Net hersteld van die polio, stelt de arbeidsgeneesheer van de fabriek vast dat Jo aan astma lijdt. Om die aanvallen binnen de perken te houden, trekken haar ouders naar een geneesheer in Brussel en naar een longspecialist in Mechelen. Die behandelingen hebben haar ouders veel geld gekost. De aankoop van een eigen huis moet daardoor vaak worden uitgesteld. Jo kan door haar ziektes niet meespelen met de andere kinderen. Ze wordt een buitenbeentje en gaat zich daardoor concentreren op andere dingen: veel lezen, meezingen met haar moeder waardoor muziek voor haar belangrijk wordt, vooral omdat ze in die periode veel naar de radio luistert. Ze had een intens contact met haar jongere nichtje Yvonne Verhelst die later als producer een toonaangevende carrière bij de VRT zou opbouwen. Ze worden zo’n beetje elkaars zusje. Haast elke vakantie brengen ze samen door. Ze liepen vaak hetzelfde gekleed. Yvonnes mama kocht de stoffen en Jo’s mama naaide. Samen met Yvonne zong Jo veel en omdat in die familie veel Frans werd gesproken, kenden ze het Franse chanson haast uit hun blote hoofd. Haar vader wil dat Jo naar een Franstalige kostschool gaat zodat ze op haar achttiende bij hem in de fabriek een job kan krijgen. Het wordt Les Carmélites de Saint Joseph in Marche-les-Dames. Hier leert Jo ook paardrijden en tennissen. Ze verblijft er maar één jaar, want dan breekt de oorlog uit. Omdat Jo toch enige opleiding moet genieten, stuurt haar vader haar naar de beroepsschool afdeling snit en naad. Jo doet wat er van haar verwacht werd, maar houdt aan die schoolopleiding zo goed als niets over. Na vier jaar behaalt ze met moeite haar diploma.

Ze had al lang een voorliefde voor muziek en trekt vanaf haar zeventiende naar het Antwerps conservatorium. Ze is in die tijd een grote fan van de Belgische sopraan Clara Clairbert, van 1920 tot 1950 de prima donna van de opera in Brussel.  Aan het conservatorium  ontdekten haar professoren dat Jo wel eens een geslaagde coloratuursopraan zou kunnen worden, maar het noodlot slaat weer toe. Op zekere dag kan Jo niet meer bewegen. Negen maanden zit ze thuis aan haar bed gekluisterd. Nadien moet ze opnieuw leren lopen. Het conservatorium kan ze dus vergeten. Ze had intussen wel leren houden van de melodieën die de Amerikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog in hun kielzog hadden meegebracht. Tijdens de oorlog pikt ze via de BBC pakken liedjes op zoals It Had To Be You en The More I See You. Jo denkt dat ze haar liefde voor het zingen van haar moeder heeft geërfd, want die zong graag en vaak. Jo komt ook uit een heel muzikale familie waar ‘s zondags piano werd gespeeld en gezongen. Haar neef werd later de bekende pianist José Desoleil die een taverne uitbaatte waar nadien La Esterella en Johnny White hun eerste noten zouden zingen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Jo verliefd geworden op het geluid van The Ramblers. Telkens als zij  hen hoorde, begon ze luidkeels mee te zingen. Zingen maakte haar blij! Ook acteren deed ze graag en zo kwam ze in 1946 terecht bij het amateurgezelschap De Moedertaal in Mechelen. Ze speelden hier onder meer De gebroeders Karamazov van Dostojevski. Jo vertolkt de rol van Grusjenka. Voor de andere hoofdrol hadden ze een beroepsacteur nodig en zo kwamen ze terecht bij Marc Leemans in de rol van Dimitri. Ze worden verliefd en trouwen met elkaar. Op zekere dag komt Marcs collega Jef Burm bij hen thuis langs samen met pianist Jef Trappeniers. Omdat Jo zelf graag wat piano speelt, staat bij hen thuis een buffetpiano. Trappeniers begint te spelen waarop Jo spontaan al zingend inpikt met I’m In The Mood For Love.

Omdat ze zo’n goede stem heeft, sporen Burm en Trappeniers haar aan zich in te schrijven voor een auditie bij het N.I.R. (voormalige VRT). Jo slaagt met 18,5 punten op twintig. In het cabaretprogramma “Kop en Staart” zingt ze The High and The Mighty en zo wordt ze meteen opgemerkt door producer Bob Boon en dirigent Francis Bay die ze jaren eerder had ontmoet en gehoord in taverne De Royal in Mechelen, toen nog samen met zijn combo.  Platenfirma Philips is op zoek naar een degelijke zangeres. La Esterella is  daar de grote ster, maar ze willen ook eens iemand anders horen.  Het is Jaap Streefkerk die haar vrij snel een platencontract aanbiedt. Jaap was ook bekend onder zijn artiestennaam Steve Kirk en was in die tijd een gewaardeerd  jazzpianist. Een van de eerste plaatjes die Jo voor Philips opneemt is Heimwee, een cover van de toenmalige hit van Freddy Quinn met op de B-kant Dat hartje met onze namen dat vaak gedraaid wordt en het startschot betekent van Jo’s zangcarrière. Ze mag ook opnamen maken samen met Bob Benny die toen aan een geslaagde solocarrière was begonnen.  In Vlaanderen gaat in de maand oktober  van 1953 de Vlaamse televisie van start. Het wordt een medium dat Jo erg goed ligt.

Jo wordt van 1956 tot 1964 de vaste zangeres bij het amusementsorkest van Francis Bay. Dat zal een solocarrière niet in de weg staan, al wordt Jo vaak aan anderen gekoppeld zoals aan De Strangers en vooral aan Bob Benny met wie ze tal van elpees en eepees heeft ingezongen. Jo wordt stilaan een vocale blauwdruk van de Amerikaanse ster Doris Day, a girl next door. In 1956 maakt Jo die vergelijking waar door op aanraden van Jaap Streefkerk  Que sera sera in te zingen, een liedje dat Doris in de film ‘The man who knew too much’ zong. Jaap heeft snel door dat Jo hetzelfde stemtimbre als Doris heeft. Hij koopt meteen de rechten voor ons land en blikt ‘s nachts, samen met het orkest van Francis Bay, het nummer in. Het wordt meteen een gigantische hit voor Jo. In het kielzog van dat succes trekt ze samen met Francis Bay die op vraag van Bob Boon voor de VRT intussen een eigen amusementsorkest had opgericht, op pad. Geen dorp in Vlaanderen of ze hebben er ooit samen opgetreden.

Het publiek is overal dolenthousiast. Vooral omdat ze het orkest en Jo goed kennen van de vele tv-programma’s waarin ze optreden. Pech voor Jo wordt de dag dat Jaap op zesenveertigjarige leeftijd overlijdt. Jo is er zeker van dat mocht hij langer hebben geleefd, ze ook grotere hits zou hebben gescoord. Die blijven nadien niet uit, want ze wordt bij Philips gekoppeld aan de Nederlandse musicus-producer Pi Scheffer, bekend van zijn werk als dirigent bij The Skymasters en het Metropoolorkest,  die samen met haar liedjes opnam zoals: Diep in mijn hart, Weet je nog wel, Als sterren flonkerend aan de hemel staan en dat samen met het orkest van Jack Bulterman die ook een grote vinger in het succesverhaal van The Blue Diamonds had. Maar Pi blijft niet lang, want Philips wil een Vlaming aan bod laten komen en dat wordt Louis Maréchal, de man van de hit De Boerinnekensdans. Begrijpelijk dat Francis Bay niet zo tevreden is over die keuze. Francis was namelijk de man van wie Jo zowat alle kneepjes van het vak leerde. Hij was haar mentor. Zij zouden in die periode een reeks chacha’s opnemen, maar Francis wil met Louis niet samenwerken. Samen met Bay en zijn orkest is Jo er bij wanneer ze door het N.I.R. tijdens de Expo in 1958 groots in de etalage worden gezet. Ze treden tot drie keer per week op tijdens die wereldtentoonstelling in Brussel. Ook zijn ze van de partij tijdens het verlovingsfeest van koning Boudewijn en koningin Fabiola. Wat Francis, Jo nooit heeft vergeven, is dat ze zijn orkest op zekere dag in de steek laat.

Jo wil andere horizonten verkennen. Ze is het beu om overal in het land op bals te gaan zingen. Zij krijgt de vraag van Henk van Montfoort om een musical op televisie te gaan spelen die speciaal voor hen geschreven is en daar heeft ze veel zin in en in  het verder uitbouwen van haar solocarrière. We noteren het jaar 1964. Jo en Francis werken nadien nog wel samen, maar zijn affectie stond sinds dat afscheid op een laag pitje.

Jo Leemans gaat dan vaak optreden met het BRT-festivalorkest onder leiding van Fernand Terby. Zij krijgt er een stel violen bij en dat vindt ze zalig. Ze nemen veel Amerikaanse songs op, maar ook swingende Nederlandstalige liedjes. Samen met zijn bigband trekt Jo op tournee door Kopenhagen, Helsinki, Stockholm en Frankfurt waar ze concerteren voor méér dan zevenduizend man. Ze zingen tal van musicalmelodieën. Jo wordt op het podium afwisselend geflankeerd door Lily Castel, Freddy Sunder en Maurice Dean. Dat duurt van 1965 tot eind jaren zestig. Intussen blijft Jo platen opnemen, maar de vinylsuccessen bleven uit. Zij ontpopt zich ook tot een vakkundige televisiepresentatrice. In Nederland heeft Karel Prior haar charme ontdekt en biedt haar aan het maandelijks Avro muziekprogramma Scala te presenteren. Bij ons is ze te zien in een aantal tv-musicals waaronder ”Muziek voor twee” en “Het ministerie is beledigd” en in haar tv-show “Zien naar Josefien”. “Canzonissima” maakt haar in Vlaanderen wereldbekend, eerst als soliste met onmogelijke liedjes zoals Er zweeft een engel. Francis Bay zag dat niet graag, want hij had schrik dat als ze zou scoren, hij haar kwijt zou zijn als vaste zangeres van zijn orkest. De producers besluiten Jo dan maar als streng jurylid te profileren. Vlaanderen staat vaak op zijn kop, want Jo is een flapuit en kan er verbaal  stevig tegenaan gaan. Marc Dex wordt door haar  niet ontzien, al wordt zijn liedje Oh Clown een dikke hit. Jo vindt het maar een smartlap waarmee je niet naar het Eurovisiesongfestival kan. Noem haar maar de Marcel Vanthilt van toen.   Jo was trouwens goed vertrouwd met internationale festivals. Zo nam ze op het einde van de jaren vijftig samen met Frieda Linzi deel aan De Gouden Gondel in Venetië .

In de loop van haar leven heeft Jo altijd een goed contact met haar collega’s onderhouden. Zo zal ze nooit haar vriendschap met Louis Neefs vergeten. Tien jaar lang traden ze vaak samen op. Jo nam hem mee op tournee in Nederland en in Duitsland. Hun  stemmen pasten perfect bij elkaar. Ook haar bewondering voor Ann Christy is ons allen bekend .

In 1970 scheidt Jo van haar man Marc Leemans. Zij krijgt almaar vaker last van astma-aanvallen. Jo lijdt erg onder de stress van haar scheiding en ze heeft net in Willebroek de taverne ‘Que sera’ geopend. De zakelijke beslommeringen zijn er teveel aan. Haar arts raadt haar aan een droge en zonnige plek op te zoeken en dat wordt Benidorm. De eerste twee jaar pendelt Jo tussen Alicante en Vlaanderen, tot haar dat te zwaar wordt en ze besluit definitief in Spanje te gaan wonen. Samen met haar nieuwe vriend Ivan, een jongen uit Schaarbeek, betrekt ze een huis aan de Avenida Belgica. Omdat je niet van de liefde alleen kan leven, neemt Jo de job aan van gerante in nightclub The Brussels op de eerste verdieping van het Belroy Palace in Benidorm. Het kon niet uitblijven of iets later zingt Jo hier de sterren van de Spaanse hemel. Tweemaal per week treedt ze op voor een volle tent. Zij mag ook zingende collega’s uit Vlaanderen uitnodigen: Johan Stollz, Nicole en Hugo, Eddy Wally, Will Ferdy… Maar Ivan kan niet aarden in Benidorm en keert naar België terug. In zijn plaats komt Peter. Net zoals Ivan tien jaar jonger dan Jo. Maar dat loopt niet van een leien dakje.

In 1983 staat Jo met beide voeten en samen met Peter terug in Vlaanderen, in Sint-Niklaas om precies te zijn waar ze taverne “De Koets” opstart.Het is collega Jacques Raymond die Jo getipt had dat die zaak leegstond en wel iets voor haar zou kunnen zijn. Maar dat avontuur wordt een regelrecht fiasco. Jo is iets te veel zangeres en iets te weinig manager. Peter laat het geld graag rollen en op het einde van het verhaal schiet er van Jo’s spaargeld niet veel meer over. Jo staat ook nog eens voor anderhalf miljoen frank borg bij de brouwer. Details over dat verhaal kan je lezen in het boek Jo Leemans, de vlucht terug dat Marianne De Baere en Marijke Libert in 1998 over haar schreven. Na tien maanden staat Jo opnieuw in Benidorm. Daar gaat ze voor een winkel in leder en bont, modeshows presenteren zodat ze haar Spaanse villa kan onderhouden. Fysiek zit het niet mee. Met haar astma gaat het niet beter en Jo lijdt daarnaast ook nog eens aan osteoporose. Ze breekt niet alleen haar pols, maar ook haar been. Op zekere dag wordt er in haar huis ingebroken en gaan de dieven aan de haal met haar collectie juwelen ter waarde van drie miljoen frank. Weg dus dat appeltje voor de dorst. Intussen had de Belgische brouwer haar huis in Spanje laten aanslaan omdat Jo haar achterstallige taverneschulden niet betaald kreeg. Die woning was ze dus ook kwijt. In het najaar van 1989 keert Jo definitief naar Vlaanderen terug en gaat op een appartementje in Heist- aan-Zee wonen.

Ondanks haar jarenlange verblijf in Benidorm, blijft haar hechte band met haar nicht Yvonne Verhelst behouden. Die had al eerder in Jo een talentvolle, goedlachse, gezellige radiopresentatrice ontdekt,  rad van tong en boordevol feitenkennis van de lichte muziek. Wie is niet vertrouwd met Jo’s Radio 1 – programma’s “ 78-toerentijd” en  ”Weet je nog wel?”. Vanaf september 1992 presenteert Jo Leemans bij Studio Brussel samen met Jo De Poorter het zondagochtendprogramma  ”De tafel van Jo en Jo”. In 1999 stapt zij over naar Radio 2 waar ze een tijdlang samen met Julien Put “Het Spiegelpaleis” voor haar rekening neemt en iets later is ze bij Radio 2 met haar muzikale verhaaltjes te horen in “Het Land van de glimlach” aan de zijde van Michel Follet.

Jo blijft nadien nog geruime tijd zingen en weet met haar behoorlijk goed intact gebleven stem tal van senioren te bekoren. Naast de al eerder vernoemde hits, blijft Jo stevig  in ons muzikaal geheugen gebeiteld met successen als:  Weet je nog wel die avond in de regen, Morgen, Heimwee en Het allermooiste ter wereld. Geen wonder dat ze tijdens de eerste editie van de Eregalerij van Radio 2 en Sabam in 2000 in het Casino van Knokke genomineerd wordt voor haar vertolking van het liedje  Welkom thuis, een nummer van Jean Evans en Lieve Van Steyvoort. In 2001 krijgt zij in diezelfde Eregalerij samen met Will Ferdy een Ereplaats voor een leven vol muziek. Daarnaast ontving Jo al eerder in 1998 de “Paul Vandenbussche Prijs” 45 jaar VRT (zowel voor haar radio- als televisiebijdragen).

Aan de zijde van Will Ferdy vertolkt Jo in de lente van 2009 de hoofdrol in de kortfilm “My Donna” van regisseur Nicolaas Rahoens. Die prent, die in Oosterzele werd opgenomen, gaat de 31ste augustus van dat jaar in première. Op het Beneluxfilmfestival krijgt de film onder meer de prijs van beste actrice, voor Jo Leemans dus. Op het Red Rock Filmfestival in het Amerikaanse Utah wordt de film met de eerste prijs Best Experimental Narrative Short onderscheiden. In de maand december van 2012  treedt de dan 85-jarige Jo nog op in de Lotto Arena in Antwerpen in “De Samson en Gert Kerstshow”. Aan het blad “TV Familie” vertelt Jo dat ze moet rondkomen met een pensioen van € 700. Zij betrekt een bescheiden sociaal appartement. Een verblijf in een rusthuis kan zij zich niet permitteren. Gelukkig is er de steun van haar trouwe vrienden en familieleden.

tekst en research: Marc Brillouet

© 2014 Daisy Lane & Marc Brillouet

 

 

 

 

To know him is to love him

Toen in 2007 door platenfirma Universal het album ” Back to black” van Amy Winehouse in een luxe-editie werd uitgebracht, bleef ons oor vrij snel stilstaan bij één van de extra toegevoegde songs To know him is to love him van The Teddy Bears dat Amy het jaar voordien heel sober live had opgenomen, begeleid door een akoestische gitaar, meer niet. Wij weten intussen niet of Phil Spector, de man die het schreef, er een oordeel over geveld heeft en de mening van Amy over haar toch wel aparte versie kunnen we ook niet meer achterhalen, maar wél het enige echte verhaal dat achter dit liedje schuilgaat.

Spector zit tegenwoordig achter slot en grendel nadat hij in 2009 veroordeeld werd voor moord op Lana Clarkson in zijn huis in Alhambra, California in 2003. Lana was een soort mislukte nachtclubzangeres op wie Phil zijn zotte kuren kon botvieren. Hij was daarvoor al jaren bekend in het muzikantenmilieu om zijn ongecontroleerde uitspattingen in de studio en velen schuwden hem  voor zijn onvoorspelbare ups-and-downs die vaak de spuigaten uitliepen. Spector werd tot levenslang veroordeeld en zit opgesloten in The Corcoran State Prison.

 

Phil is van Joods – Russische afkomst en werd tweede kerstdag 1939 in de Bronx, New York geboren. Papa was een mislukt zakenman die tien jaar later zelfmoord pleegt. In 1953 verhuizen moeder en zoon naar Los Angeles. Hij gaat studeren aan de “Fairfax High School” waar hij samen met enkele medestudenten zijn liefde deelt voor het doowop geluid. Hij kende die stijl van zingen via hits als Gloria van The Crowns en Earth Angel van The Penguins. Tussen zijn toenmalige schoolgenoten merkt Phil nogal wat muzikanten in spe. Zanger Marshall Leib, saxofonist Steve Douglas die later op heel wat hits van Spector zal meespelen en drummer Sandy Nelson die een aantal solohits zal scoren waaronder het bekende Teen Beat. Op de nabijgelegen “Roosevelt High School” leert hij songwriter Lou Adler kennen samen met Bruce Johnston die we jaren later zullen terugvinden bij The Beach Boys. Zij zijn allen gek van zowat iedere single die op de DooTone en Specialty labels verschijnen.  Op die labels waagden in die tijd honderden, vooral  zwarte groepen, hun kans. Phil en zijn vrienden deden niets liever dan aandachtig naar die platen luisteren om ze vervolgens zo precies mogelijk na te zingen. Zij waren wel zo creatief om stilaan hun eigen liedjes te gaan schrijven.

Eén van die songs die Spector schrijft, is To know him is to love him. Hij baseerde zich voor de titel op het opschrift dat op het graf van zijn vader stond “To know him was to love him”.  Hij richt samen met Leib en Annette Kleinbard, medestudenten aan de Fairxfax High School, het groepje The Teddy Bears op, zo genoemd naar de gelijknamige hit van Elvis Presley. De taken worden mooi verdeeld: Annette mag- zij het tegen haar zin, want zij houdt niet van het liedje- de zanglijn voor haar rekening nemen terwijl Leib de backings zingt en Phil op de gitaar tokkelt. Aan Sandy Nelson wordt gevraagd in de achtergrond summier op de drums te roffelen. Phil neemt als achttienjarige de rol van producer op zich. Zij produceren in de lente van 1958 een demootje en krijgen na een auditie door eigenaar Lew Bedell van het Era label een contract aangeboden. Voor de definitieve opname die zij in de “Gold Star Studio” inblikken voor nog geen 75 dollar dubt Phil de zangpartij. Als B-kant wordt de song Don’t you worry my little pet opgenomen. In de maand augustus van 1958 wordt de single op het Era/Dore label uitgebracht. Omdat er voorzichtig van wal wordt gestoken worden er aanvankelijk maar vijfhonderd singles geperst. De plaat valt mondjesmaat in de smaak, maar een maand later wordt die hier en daar door enkele deejays, onder andere van radiostations in Noord-Dakota en Minnesota, opgepikt en kan de opmars naar de top van de Amerikaanse charts beginnen. Tegen half september 1958 zijn er zo’n twintigduizend exemplaren verkocht. Vooral hun optreden op de negenentwintigste oktober 1958 in de populaire tv-show “American Bandstand” van Dick Clark betekent hun grote doorbraak. De eerste december prijkt To know him is to love him op één in Billboard’s Hot One Hundred. Een paar weken later staan er anderhalf miljoen verkochte exemplaren op de teller. Het liedje klinkt zovele jaren later nog steeds als moet je het met zijden handschoenen in de porseleinkast plaatsen, té broos om zo maar ergens open en bloot te etaleren. Het staat  in schril contract met Spectors “wall of sound” die hij zal opvoeren in kanjers als You’ve lost that lovin’ feeling van The Righteous Brothers en River Deep-Mountain High van Ike en Tina Turner.

In Engeland doet de single er een aantal weken over om op het einde van de maande december 1958 tot op twee te geraken in de Britse Top Veertig.

Dat het liedje op grote schaal een hit werd, verbaasde zowat iedereen. Het is helemaal geen rocksong, je kan het ook geen echte slow noemen die smeekt om gedanst te worden. We weten zeker dat Phil toen al wist dat het nummer geen lang leven beschoren was in die zin dat hij het jaren nadien niet aandurfde het door één van zijn artiesten te laten coveren.

Spector wil na het succes van To know him is to love him zo snel mogelijk verlost geraken van het contract met Dore en neemt als tweede single Wonderful Loveable You en Till You’re Mine op. Hij sluit meteen nadien een deal met Imperial Records voor wie zij de elpee “The Teddy Bears Sing” opnemen. Aanvankelijk krijgt Spector slechts één week de tijd om te registreren, maar hij hield koppig vol en mag dan toch twee weken aan die plaat sleutelen om liedjes als Unchained Melody, My Foolish Heart, True Love en Tammy in te blikken. Hij wordt echter in de loop van die periode door zijn platenfirma als producer ontslagen omdat hij te veel noten op zijn zang heeft en vervangen door producer Jimmy Haskell. Dat album raakt uiteindelijk kant noch wal en enkele maanden later wordt de groep ontbonden. Annette geraakt wat later betrokken bij een zwaar auto-ongeval, herstelt en brengt iets nadien op het Imperial label de single Alibi uit onder de naam Annette Bard, zonder succes echter en gaat dan platen opnemen en songs schrijven als Carol Connors.

Phil Spector  is erg in zijn gat gebeten alss hij achteraf vaststelt dat hij slechts drieduizend dollar heeft ontvangen van de twintigduizend dollar waar hij meent recht op te hebben. Hij zal er in de toekomst nauwlettend op toekijken dat hij financieel beter tot zijn recht komt én dat hij zich toch maar best  niet meer als zanger profileert, maar wel als producer.

Voor hun elpee “True Love Ways” nemen Peter & Gordon in 1965 een bewerkte versie op van To Know Him Is To Love Him, zij passen de tekst aan en brengen het met succes op single uit als To Know You Is To Love You met op de B-kant I Told You So. Producers van dienst zijn Dave Dexter Jr. en John Burgess.  Peter & Gordon geraken er in de Britse Top Veertig mee tot op de vijfde plaats. Op het album  “Vinton” dat Bobby Vinton in 1969 uitbrengt in een productie van Billy Sherrill is de song eveneens te horen. Bobby zal het dat jaar ook op single uitbrengen met een vierendertigste plaats als hoogste notering in Billboard’s Hot One Hundred. Vergeten we vooral niet de beeldschone versie die de dames Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris onder aanvoering van producer George Massenburg inzingen voor hun album “Trio”. Op single wordt het nummer, gekoppeld aan Farther Along,  in de maand januari 1987 uitgebracht. In de Amerikaanse countrycharts bereiken de dames de hoogste regionen.

tekst en research: Marc Brillouet

© 2015 Daisy Lane & Marc Brillouet

 

 

 

Wannes Van de Velde


Wannes Van de Velde was mijn god“, zo vertelde Kris De Bruyne aan Manu Adriaens toen die hem ging interviewen voor zijn boek ‘De complete kleinkunstgeschiedenis’. “Wannes is zo goed dat ik niet eens meer hoor dat hij in zijn  dialect zingt. Ik heb dan ook als een soort eresaluut aan mijn ontdekker (Wannes zat in de jury toen Kris furore maakte op het skiffle festival van Hove) het lied  Wannes Van de Velde blues geschreven. Ik heb lang geaarzeld om het nummer op te nemen en ik heb hem eerst een versie laten horen, want stel je voor dat hij het niet lustte. Wannes heeft van de slag twee jenevers gedronken en een sigaartje gerookt. Een groter compliment kun je van hem nauwelijks krijgen”.

 

Wannes  werd de negenentwintigste april 1937 als Willy Cecile Johannes Van de Velde in Antwerpen geboren en groeide daar op in de Zirkstraat in het Schipperskwartier, dicht bij de haven, in een echte volksbuurt. De familie woonde boven een Spaanse winkel “Le comptoir de Valence”, een huis dat nog altijd bestaat en tegenwoordig “El Valenciano” heet. Zijn vader Jaak was een graag gehoord zanger  en ook zijn grootvader was een bekende bard in de cafés in de buurt. Van hen leerde Wannes zijn eerste liedjes: gewone straatliedjes over alledaagse dingen, makkelijke melodietjes die je meteen kon meezingen.

Maar Wannes wou kunstenaar worden, schilder. Op zijn vijftiende trekt hij naar de academie voor plastische kunsten. Tussendoor leert hij klassieke gitaar bij Ilse Laforce en nadien flamencogitaar bij Sabas Gomez y Marin, een Andalusiër die in Antwerpen was gestrand. Begin jaren zestig komt Wannes bij het dans- en zangensemble van Nino de Flandes terecht waar hij de rol van flamencogitarist op zich neemt.

Iets later stapt Willy, want van Wannes is dan eigenlijk nog geen sprake, het podium op als saxofonist,  speelt jazz in de kroegen in de buurt van de Antwerpse Stadswaag en ruilt dat instrument nadien almaar vaker in voor de flamencogitaar. Op dat moment is er ook een ware folkrevival aan de gang en is het zanger Ewan MacColl die hem inspireert meer in die richting te stappen. Iets  later horen we hem volksliedjes staan zingen  in een kelder in de Antwerpse Wolstraat daarbij begeleid door violist Flor Hermans.

Ik ben beginnen zingen uit onmacht” zo schrijft Wannes in zijn boek ‘De klank van de stad’. “Men leek te hebben gezworen dat alles wat aan het vroegere Antwerpen herinnerde voorgoed moest verdwijnen om plaats te ruimen voor een vage vooruitgangsgedachte. Ik heb me de teloorgang van mijn ‘oude kant’ erg aangetrokken, was erdoor aangeslagen, heb er nachten van wakker gelegen. Maar wat had ik, een schilderke van niks, tegen domheid in te brengen? Niemendalle! Of toch… Bestond er geen traditie van spotliederen? Waren in een niet eens zo ver verleden de plaatselijke liedjeszangers niet de spreekbuis van de machtelozen? Ik besloot in het spoor te treden van de triviale dichters van weleer. Ik ging op zoek naar mensen (muzikanten) die me op mijn nieuwe reis wilden vergezellen. Ik wilde eerst en vooral een accordeonist vinden, want ik wilde niet vervallen in het cliché van de chansonnier-met-gitaar. Ik vond Bernard Van Lent. In diezelfde periode leerde ik op een luie zomernamiddag in café Pannenhuis, Walter Heynen kennen, student dwarsfluit, harmonie en contrapunt aan het conservatorium. Hij was meteen gewonnen voor de idee het zieltogende volkslied nieuw leven in te blazen. En in het licht van de zomerzon werd het eerste eindje gesponnen van een draad die nog steeds verder loopt.

Wannes’ eerste liedjes ontstaan uit liefde voor zijn stad. Hij hoopt met zijn teksten een kleine invloed te kunnen hebben op de vernielzucht door de domheid van machtsgeile potentaten, hij hoopt met zijn liedjes hun vernielzucht wat te kunnen milderen. In 1966 brengt Wannes en zijn groep hun eerste elpee op de markt  “Wannes Van de Velde”. Op dat moment komt hij nog aan de kost als etalagist in een groot warenhuis. Van die elpee worden vierduizend exemplaren verkocht wat hem de moed geeft zijn job op te geven en voltijds zanger te worden.  Zijn liedjes worden een mengeling van nostalgie en verbouwereerdheid. Antwerpen is niet meer wat het was. Wannes wijkt uit naar de rand van de stad en kiest vervolgens voor een zwerversbestaan. Hij is intussen een veelgevraagd artiest geworden, zowel door de media als door diverse theatergezelschappen waarvoor hij schrijft. Hij wil echter leven zonder die drukte, zonder telefoon, zonder agenda. Zelfs een huisnummer hindert hem.

Vanaf 1973 wordt het erg stil rond Wannes. Vier jaar later is hij er terug met de elpee  “Ne zanger is een groep” met daarop liedjes als  Kerstmis is dien dag dat ze niet schieten, Mijn mansarde en het intussen tot een klassieker uitgegroeide Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. Hij schreef dat liedje in 1974 voor de film “Home sweet home” van regisseur Benoît Lamy, een driesterrenfilm over een bejaardentehuis waar de bewoners in opstand komen tegen de betuttelende manier waarop met hen wordt omgesprongen. Zij zetten het op een lopen en belanden in een café waar de jukebox het walsje Ik wil deze nacht speelt. De melodie werd door Walter Heynen gecomponeerd en Wannes schreef de tweetalige tekst. Dit liedje werd niet voor niets genomineerd tijdens het “Gala van De Eregalerij” dat de tweeëntwintigste november 2001 plaatshad in het “Casino van Knokke”.

Wannes zal voor heel wat producties de muziek schrijven. Samen met een collectief jonge acteurs, de Internationale Nieuwe Scène en de Italiaanse regisseur Arturo Corso creëert hij de voorstelling ‘Mistero Buffo’ (een samensmelting van monologen van Dario Fo en door Wannes bewerkte Italiaanse volksliederen). Hij werkt ook mee aan diverse VRT-producties als “Het chanson” (1987), “Canto Flamenco” (1987)  en “Vive le Geus” (1988) en  schrijft de muziek voor de film “De Witte” van Robbe De Hert. Daarnaast was hij ook lesgever aan “Studio Herman Teirlinck”, vertaalde Richard The Third van William Shakespeare in het Antwerps dialect en werkte intens mee aan de “IJslandsuite” (1984) van Dree Peremans  en “Het zwarte goud” (1987),  over het mijnwerkersleven.

Stilaan kon Wannes rekenen op algemene erkenning, wat niet voor de hand liggend was toen hij in de jaren zestig begon, want de intelligentsia uit die tijd waardeerden niet dat hij in het Antwerps dialect zong. Intussen was zijn pionierswerk door iedereen algemeen aanvaard. Op artistiek vlak steeg hij boven de meeste collega’s uit. Hij beschouwde zijn vak als een ernstige bezigheid, hij zong met een haast academische ernst die hij op het podium nooit verloor. Als hij in het Antwerps zong , klonk het nooit hilarisch, het was haast een voordracht in zijn eigen streektaal. In 1984 kreeg hij de eerste persprijs van de Toeristische Federatie van Brabant voor zijn column “Mooie dag te…” verschenen in Knack waarvoor hij regelmatig schreef. Hij kreeg vijf jaar later de “Szukalski Award”, in 1993 de prijs “Gilbert Van Geert”, in 1994 de “Sabam Prijs” en het jaar nadien de “Zamu Award”. Wannes genoot van deze eer die hem te beurt viel, maar hij bleef naarstig doorwerken en liedjes opnemen, gebundeld op diverse elpees en cd’s: “In de natuur wou ik gaan leven” (1978),  “Stadsgedachten” (1982), “Tussen de lichten” (1986) , “De zwarte rivier” (1990), “Café met rooi’ gordijnen” (1993) en “Kleuren van steden” (1995). In 1992 neemt Wannes samen met Hans de Booije De lichtjes van de Schelde op, een liedje van zijn collega Bobbejaan Schoepen waarmee hij zelfs in de hitlijsten geraakt. Drie jaar later verliest hij zijn trouwe kompaan Walter Heynen. Het jaar daarop trekt Wannes op tournee met een jazzkwartet en blikt in 1999 een uniek album in met Roland Van Campenhout .

Wannes wordt ziek. De dokters stellen in 2000 leukemie vast. Hij  moet noodgedwongen het podium achter zich laten, maar levert het jaar nadien de bundel “Flamencoschetsen” af waarin hij vertelt over zijn grote liefde voor dit muziekgenre. In 2005 voelt Wannes zich zo goed als genezen en start met zijn groep bestaande uit gitarist Jan Wellens, violiste Gilberte Van den Plas, violist Stefan Wellens en contrabassist Ben Faes de tournee “In de maat van de seizoenen” waarvan  in 2006 de gelijknamige  cd verschijnt met liedjes als Havenstad, In de lege dagen en Hier is em terug. Voor dat album schreef Paul Rans als hoestekst: “Wannes weet de oude meesters beter te appreciëren dan gelijk wie, misschien omdat hij zelf een hedendaagse meester in zijn vak is. Elk lied is een pareltje dat moet gehoord worden, maar dat net zo goed mag gelezen worden. Wannes laat zich kennen als heel poëtisch en gevoelig . Een muzikale Don Quichot zoals hij ironisch over zichzelf zingt. Hij kijkt naar de wereld en naar het leven en ziet niet alleen ellende en verzuring waartegen hij terecht fulmineert. Hij ontwaart ook de poëzie in dagelijkse dingen, landschappen, stadsgezichten tafereeltjes. Wannes herinnert er ons aan dat we beter moeten kijken, verder moeten denken en intenser moeten leven. Maar hij preekt niet, hij zingt zijn liedjes en ze zijn heerlijk om naar te luisteren”.

Wannes behoorde tot een generatie die nog volledig in het dialect werd opgevoed. Nederlands sprak hij alleen op school. Hij wilde in zijn liedjes niet per se het dialect verdedigen, maar hij zong in de taal waarvan hij elke nuance en grammaticale finesse beheerste. Het dialect was zijn gesproken taal! De wijk “Klein-Antwerpen” waar Wannes woonde, heeft een naar hem genoemde reus. Op de hoek van de Breughelstraat met de Lange Leemstraat ligt het door hem bezongen “Café Breughel”. Sommigen beschouwden hem ad vitam als de stadsdichter van Antwerpen. Het staat buiten kijf dat hij als geen ander menig acteur en kleinkunstenaar in Vlaanderen en Nederland blijvend heeft geïnspireerd.

Wannes overleed de tiende november 2008.

tekst en research: Marc Brillouet

© 2014 Daisy Lane & Marc Brillouet

Wendy Van Wanten

Het is nooit mijn betrachting geweest om de mensen te tonen hoe intelligent ik wel ben. Daar gaat het toch niet om?” vertelde Wendy Van Wanten aan journalist Manu Adriaens toen hij haar interviewde voor zijn boek ‘Ik hou van jou – het verhaal van de Vlaamse showbizz’, “‘t Is trouwens ook niet voor de bekendheid dat ik zing. Want ik gééf liever aandacht dan dat ik er krijg. Geven en nemen, zo zit het leven toch in elkaar. Gun me dus ook mijn sprookje“. Haar sprookje heeft zij gekregen. En de prins die bij dat sprookje hoort?  Dat is een dubbeltje op zijn kant waar wij nog altijd het raden naar hebben of zij hem ooit gehad heeft.

Wendy werd als Iris Vandenkerckhove de zesde februari 1960 in Oostende geboren. Zij is een nakomertje. Haar moeder is al 43 wanneer zij Iris ter wereld brengt. Papa is een strenge man, werkzaam bij de opsporingsbrigade van de politie. Eenmaal buiten zijn werksfeer is hij echter iemand die zich graag amuseert en feestviert. Familiefeesten zijn aan hem méér dan besteed. Thuis wordt er graag naar muziek geluisterd. Iris geraakt niet alleen verknocht aan het Franse chanson, maar luistert even graag naar de platen van Nat King Cole en iets later naar haar favoriete zangeres Barbra Streisand. Aan het atheneum in Oostende volgt zij de afdeling Latijn-Wetenschappen en is daar zo’n beetje een uitblinker. Zingen deed zij toen ook al, als lid van het Oostends Tonadakoor waarmee zij vaak aan wedstrijden deelneemt en ze scoren nog ook. Na de middelbareschoolopleiding begint Iris met een opleiding medisch secretaresse. Zij volgt daarin haar twaalf jaar oudere zus Annie die als medisch secretaresse haar zus het goede voorbeeld had gegeven. Met Annie heeft Iris een sterke band opgebouwd. Haar zus woont op dat moment in De Haan en vaak neemt Iris de tram om bij haar zus te gaan overnachten. Zij is dan gehuwd met een maître d’hôtel die tijdens de week in Kortrijk blijft werken en vaak houdt Iris haar gezelschap. Annie houdt al die tijd haar zus goed in de gaten en is bij momenten zelfs strenger dan hun eigen moeder. Ondanks dat breekt Iris plots haar studies af, want zij wil fulltime model worden. In 1979 overlijdt haar moeder plots. Iris is dan nog maar negentien en heeft ook geen zin meer om verder te studeren. Zij ziet even de zin van het leven niet meer in. Sinds die dag moet zij opletten uit de buurt van doemdenkerij te blijven. Om dat te compenseren, besluit zij model te worden, de wereld van de glitter en de glamour op te zoeken. Zij wordt model bij het bureau “Models Office” in Oostende. De meesten onder ons zullen het niet meer weten of toen zelfs niet opgemerkt hebben, maar Iris bouwt tussen 1979 en 1989 een internationale carrière op en verschijnt in bekende modebladen zoals Vogue, Elle en The American New Look. Zij wordt ook uitgenodigd voor modeshows in München, Parijs en Düsseldorf.

Dat modellenbestaan belet Iris intussen niet in haar vrije tijd te zingen. Zij wordt in 1986 door Johan Verminnen gevraagd om samen met Roland en Curt Lawrence deel uit te maken van de Brabantse ploeg tijdens de “Baccara Beker” in het Casino van Middelkerke. De ploeg gaat met de overwinning lopen en Iris mag ook de pers- en personalityprijs in ontvangst nemen. Over een entree in de showbizz gesproken! Uiteraard liggen de platenfirma’s tijdens die “Baccara Beker” op de loer op zoek naar nieuw talent. Iris sluit een deal met BMG/Ariola die, wetend dat zij tuk op Franse chansons is, haar meteen in 1987 een Frans liedje laten opnemen Panne de coeur, een tekst van haarzelf op muziek van Takis Critzelis. Iets later is er het singletje Je suis amoureuse met de op de B-kant In the face of love. Iris is in de wolken wanneer zij dat jaar in het voorprogramma van Gilbert Bécaud mag optreden. In 1988 neemt zij Laissez-vous rêver op gekoppeld aan Wake Me. Intussen is zij bij platenfirma CNR aanbeland. Alle singletjes worden dan nog onder de naam Iris uitgebracht.

Op dat moment loopt er op de Nederlandse televisie het ophefmakende programma “De Pin Up Club”. Het was een soft-erotisch programma dat één keer per maand werd uitgezonden in een productie van Jef Rademakers. Die bedacht ook de rubriek waarin brieven van lezers werden beantwoord door… Iris, voor de gelegenheid herdoopt als Wendy Van Wanten. Niet alleen Nederland valt voor haar wulpse charmes, maar vooral de Vlaamse mannen. Iris voelt zich ontzettend goed in dat nieuwe personage. Zij kan haar aangeboren schuchterheid op deze manier makkelijk verbergen. Op de vraag om volledig uit de kleren te gaan, antwoordt zij krachtig neen, maar het hek is wel definitief van de dam.

Niet dat haar personage als erotisch wordt ervaren, trekt Wendy aan, maar wel dat zij de kans mag en moet grijpen om als zangeres door te breken. Wanneer zij in 1990 van de VRT een “Gouden Bertje” in ontvangst mag nemen als populairste tv-figuur, maakt zij van de gelegenheid gebruik haar eerste single als Wendy Van Wanten aan het publiek voor te stellen en dat wordt het liedje Bij jou zijn geschreven door Paul Vermeulen en Marc Dex. Samen met Stan Verbeeck hebben zij van het begin af aan in haar talent geloofd en geniet zij vanaf het begin ook het volle vertrouwen van hen beiden. Bij jou zijn bereikt in 1991 net de tiende plaats in de Vlaamse Top Tien. Zes maanden later valt de keuze op Kijk eens diep in mijn ogen, een duet dat zij opneemt samen met Willy Sommers, geschreven door Roland Verlooven. De eenentwintigste september staan zij op één in de Vlaamse Top Tien. Je kan het een gewiekste zet noemen, maar als opvolger kiest zij voor het liedje Iemand dat zij samen met haar zoontje Dylan opneemt, al heeft het singlekopend publiek daar niet echt oren naar. Ook niet naar liedjes zoals Holiday Love, Ik zie je graag en Altijd samen met jou die ook op haar eerste album “Verliefd” staan dat in 1991 op het CNR label wordt uitgebracht. Wanneer Herr Seele en Kamagurka op tv verschijnen met de TV1-reeks “Lava” wordt Wendy in de tweede reeks uitgenodigd om daarin de rol van Emmanuela te spelen. Om van de Wendyhype mee te profiteren, duikt haar personage op in het stripalbum “De Poenpakker” rond de figuur van Jean-Pierre Van Rossem, getekend door Erik Meynen.

Omdat zij alle kansen wil grijpen die haar geboden worden, neemt Wendy, die op dat moment al gemanaged wordt door Danny De Waele, in 1993 deel aan de preselecties voor het Eurovisiesongfestival. Zij zingt Zonder Verklaring en stoot daarmee door naar de finale die gewonnen wordt door Barbara Dex met Iemand als jij waarmee Barbara in Millstreet in het graafschap Cork op de vijfentwingtigste, kortom de laatste plaats eindigt. Dat jaar wint Ierland met In Your Eyes gezongen door Niamh Kavanagh. Wendy treurt er niet om, want zij wordt door Frank Dingenen gevraagd de rol van schooldirectrice Josiane Vanthilt te vertolken in de comedy- en jeugdreeks “Meester, hij begint weer!” Wat velen uit het oog hebben verloren, is dat Wendy op vraag van Tony Berk van Dino Music in de Fendal Sound Studio in Loenen aan de Vecht samen met producer Peter Koelewijn twee Engelstalige covers opneemt: Patrick, mon chéri  en Drunken Sailor, beide verdeeld op het Dino Label, maar zonder brokken te maken. Nadien belandt Wendy bij platenfirma Centropa van Guy Beyers die voor haar samen met Pino Marchese Ik zie je graag schrijft, maar een echte hit wordt het niet. Omdat Playboy blijft aandringen en er een mooie duit op tafel voor over heeft, legt Wendy zich in alle zedigheid in een fotoreportage gebaseerd op haar stripalbum ei zo na naakt neer. Er mag immers wat aan de fantasie worden overgelaten.

Samen met haar manager besluit Wendy, omdat de echte hits uitblijven, op zoek te gaan naar een nieuwe producer en die vinden zij in de persoon van Jack Rivers met wie zij de grootste hits in haar loopbaan zal scoren. Op tekst van Dennis Peirs, alias Jo met de Banjo, en gebaseerd op de hit Avant de nous dire adieu van de Franse zangeres Jeane Manson blikt zij Blijf nog één nacht in. In de maand september van 1994 staat Wendy er vier weken na mekaar mee op de eerste plaats van de Vlaamse Top Tien. Vervolgens kiest zij voor een vertaling van Wrap Your Arms Around Me van Agnetha Fältskog dat als Sla je arm om me heen graag gedraaid wordt, zelfs door Radio 2. Of zij daarbij aan prins Laurent moet gedacht hebben, laten wij in het midden, maar de pers krijgt haar ontmoeting met hem tijdens een modedefilé in Parijs in de gaten en koppelt beiden dolverliefd aan mekaar tot groot ongenoegen van het Belgische Hof. Dat gerucht komt een tijdje later wat in de schaduw te staan door het succes dat zij scoort met Verborgen Verdriet, een bewerking van de klassieker La Paloma dat Wendy eerst niet ziet zitten, maar na lang aandringen van Jack Rivers toch opneemt. Zij krijgt dat jaar voor die prestatie de trofee “Radio 2 Zomerhit” cadeau. Iets later zit er opnieuw een nummer één in voor Wendy wanneer zij Kiss me goodbye opneemt, een cover van die bekende hit van Petula Clark. Op het CNR label verschijnt het album “Verborgen Verdriet”, gearrangeerd door Patrick Renier met in het achtergrondkoor Sabien Tiels en Yvan Brunetti en gitaarwerk van Eric Melaerts. Dat album gaat zomaar liefst dertigduizend keer over de toonbank en maakt van Wendy in Vlaanderen een gevierde ster.

Omdat zij en haar manager in de gaten hebben dat Diana Ross en Julio Iglesias in 1996 een dijk van een hit te pakken hebben met All Of You laten zij Yvan Brunetti de Nederlandstalige tekst schrijven en besluit Wendy Voor eeuwig en altijd als duet op te nemen samen met de in die tijd zeer populaire Jo Vally. Een derde plaats in de Vlaamse Top Tien is de eindscore. Haar vroegere platenfirma Centropa wil nog een graantje meepikken van haar succes en brengt in een verdeling van Dino Music Belgium het album “Proef me” uit met daarop eerder opgenomen liedjes zoals Mooi Vlaanderen, Ik zie je graag, Ik wil niet kiezen en Zonder verklaring. Antwoorden op de vraag of Wendy ook in Nederland scoort, is simpel, want dat is kortweg “neen”. Voor haar rol in de film “Berncastle” van regisseur Rob Van Eyck ontvangt Van Wanten dat jaar tijdens het Filmfestival van Gent “De Pallieterprijs”. Tijdens de zomer scoort zij een redelijke hit met Hoor je het slaan van mijn hart, een vertaling van Yvan Brunetti van de klassieker Cuando calienta el sol. Dat coveren gaat Wendy blijkbaar goed af, een trend die zij op het album “Kom Dichter” doorzet met vertalingen van hits zoals This Strange Effect, Show Me Heaven, Blue Bayou, Move Closer en This Is My Song. Deze keer worden er vijftienduizend exemplaren van verkocht. Het album is al goud in voorverkoop.

Samen met het orkest Il Novecento zingt Wendy in de maand mei van 1997 in het Sportpaleis van Antwerpen een rist klassiekers van haar idool Barbra Streisand. Of zij daarmee verder springt dan haar vocale stok lang is, is voor discussie vatbaar. Zij zal dat repertoire nadien nog in diverse formules op het podium neerzetten.  Op zoek naar een geschikt concept brengt Wendy Van Wanten die nog steeds onder de vleugels van Jack Rivers schuilt de cd “13 Bolero’s” uit, dertien vertalingen door Yvan Brunetti van een dozijn plus één latino ballads die elk stuk voor stuk hun degelijkheid door de jaren heen bewezen hebben: Verliefd en Laat mij maar dromen dat op single in de maand juli van dat jaar tot op de zesde plaats in de Vlaamse Top Tien geraakt. Kus me toch, een vertaling van Besame Mucho, bereikt op single in diezelfde hitlijst zelfs de tweede plaats.

Omdat zij zich in covers van bekende hits het best thuis voelt en daarbij ook evergreens en standards niet uit het oog verliest, komt Wendy in 1998 op de proppen met de cd “Denk aan mij”. Merk op dat aan het team niet wordt gesleuteld. Jack Rivers blijft producen, Yvan Brunetti blijft de teksten leveren en Patrick Renier blijft de songs arrangeren. De keuze valt deze keer op Chanson d’amour van The Manhattan Transfer, Acropolis Adieu van Mireille Mathieu, Amapola dat we in die tijd kennen van Nana Mouskouri, Gigi l’amoroso van Dalida enz…Op dat album staat ook het duet You’ve really got a hold on me dat zij samen met Johnny Logan zingt. In de kranten lezen we dat Wendy op het privédomein van prins Laurent werd betrapt, maar ook deze keer weigert ze elk commentaar. Tot in 1999 worden de platen van Wendy verdeeld door firma Arcade. Om in schoonheid van hen afscheid te nemen, wordt het dubbelalbum “Best Of” in de markt gezet: negenentwintig hits met als bonus het nummer If You Want. Dat wordt een voorsmaakje van het plan dat Wendy inmiddels heeft uitgewerkt om van koers te veranderen en in het Engels te zingen. De singles Heaven en Why Tell Me Why zijn daar getuigen van.

Tijdens de maand februari 2000 viert Wendy haar veertigste verjaardag met een gala in het Casino van Middelkerke. Vol trots kondigt zij aan dat zij in blijde verwachting is. Die wordt dadelijk gekoppeld aan haar vermeende romance met prins Laurent, al zal haar zoon Dylan later aan het Nieuwsblad vertellen dat haar manager Danny De Waele de echte vader is. Zes maanden later wordt in Oostende Clément geboren. Om die geboorte extra luister bij te zetten neemt zij de single Little Wonder, Klein Wonder op. Moeder of niet, the show must go on, zo nodig zelfs dat Wendy er niet voor terugdeinst in de zomer van 2001 drieënzestig keer na mekaar in “Het Witte Paard” in Blankenberge op te treden. Omdat er ook aan de fans en de hitlijsten gedacht moet worden, covert zij Tweedle Dee, Tweedle Dum van The Middle of The Road als Kom Met Me Mee. Waar naartoe? Wel richting preselecties Eurosongfestival. Zij waagt in 2002 nog eens haar kans, deze keer met Forever Yours en dat onder haar eigen voornaam Iris. Foute gok, want ook al wordt zij derde tijdens de halve finale, de eindronde haalt zij niet. In het Casino van Oostende zingt zij iets later onder leiding van Rudolf Werthen een aantal bekende opera-aria’s. Critici durven zich lovend uit te laten over haar prestaties. Omdat organisatoren haar zo op een andere manier leren kennen, wordt zij uitgenodigd om een van de hoofdrollen te vertolken in de musicalversie “Romeo & Julia”. Zij zingt er de rol van Lady Capuletti, de moeder van Julia. De verkoop wordt een hit, maar dat fijn gevoel krijgt een stevige deuk wanneer zij verneemt dat haar zoon Dylan levensgevaarlijk gewond geraakt tijdens een verkeersongeval. In de lente van 2003 stellen de dokters vast dat Dylan volledig zal herstellen. “Romeo & Julia” blijft intussen volle zalen lokken en wordt afgeklokt met op de teller méér dan honderdvijftigduizend bezoekers.

Met Vader Abraham neemt zij het duet Er klinkt muziek door de nacht op. Zo weten wij weer dat Wendy Van Wanten het Vlaamse lied niet schuwt. Wendy is ook een gevierde tv-figuur. Zo is zij te zien in het VTM-programma “Puur Toeval” waarin Luc Appermont een variante presenteert op zijn populair Radio 2 -programma “De Zoete Inval”. Zij krijgt ook een rol in zowel de zomer – als winteredities van de shows “Caals & Van Vooren”. Daarmee is haar agenda tot en met januari 2004 gevuld. Ook Studio 100 heeft haar talent ontdekt en speelt haar de rol van heks toe in de musical “De Kleine Zeemeermin”. Van die musical verschijnt tevens een cd-versie. De hitlijsten liggen andermaal binnen handbereik. In 2005 verrast zij iedereen met haar  versie van Heart of Glass van Blondie in een productie van Jack Rivers, vertaald door Marco Ottati als Ooit het gevoel. De plaat wordt door APR Works Records Belgium uitgebracht. Gefocust op het repertoire van Gilbert Bécaud zet zij een aantal recitals neer, gewijd aan het oeuvre van de populaire Franse zanger die in 2001 was overleden.  Samen met de in Nederland wat in onmin geraakte bariton Marco Bakker geeft Wendy op het einde van dat jaar een aantal kerstconcerten. Omdat zij graag een danspasje plaatst, deinst Wendy er niet voor terug bij de start van 2006 de dansschoentjes aan te trekken voor het VTM-programma “Sterren op de dansvloer”. Zij heeft een goede danspartner gevonden in haar Nederlandse coach Aerjen Mooijweer. Zij heeft wel intussen definitief afscheid moeten nemen van haar partner en vriend Danny De Waele die de vijftiende januari 2006 zijn strijd tegen kanker heeft verloren. Aan hem verliest zij een grote steun.

Omdat die populariteit op televisie Wendy wel ligt en zij VTM een warm hart toedraagt, wordt zij de centrale gaste in het programma “Wie wordt de man van Wendy?” waarmee zij zich hier en daar in de Vlaamse pers nogal wat kritiek op de hals haalt alsof zij zoals elke gewone vrouw geen man aan de haak kan slaan. Haar vaste vriend is nog maar net overleden en zij gaat al op zoek naar iemand anders. In het weekblad Humo van de vijfentwintigste april 2006 reageert zij kort van stof wanneer de reporter opmerkt dat zij via dit programma een soort comeback wil forceren. Het zou één grote reclamestunt zijn, bedoeld om La Wendy weer in de markt te heisen. Het grote verwijt in de pers is dat zij de kans om zich als Iris te profileren laat liggen en haar rolletje als Wendy Van Wanten blijft uitspelen. Onecht, puur fake dus. Niet getreurd, Frans Vancoppenolle wordt tijdens de uitzending van de zestiende november 2006 de gelukkige. Hij wordt iets later ook haar manager. Tijdens de maanden vooraf neemt Wendy een volledig Engelstalig album op “Woman In Love” met naast deze hit van haar idool Barbra Streisand songs zoals If You Leave Me Now van Chicago, Nights in White Satin van The Moody Blues, When I Need You van Leo Sayer en dat in een productie van Patrick Hamilton. Het album, opgedragen aan de overleden Danny De Waele, wordt op het ARS label uitgebracht dat zich de jaren nadien vooral zal toeleggen op Vlaams zangtalent. De tiende november wordt uit die full-cd de single Woman in Love gereleaset en bereikt vrij snel de Ultra Top Twintig. Twee weken later wordt met het oog op de eindejaarsfeesten haar gelijknamig album in de etalage gezet.

2007 wordt de start van de docusoap “Wendy & Verwanten” die op de vrijdagavond zo’n achthonderdduizend kijkers aan VTM weet te binden. Tot die verwanten behoren Dylan en zijn vrouw Katrijn, Clément, Franske en de hond Prutske. Tijdens de Straussconcerten op het domein van het Kasteel van Groot-Bijgaarden laat Wendy horen dat zij ook het operetterepertoire aankan. In december van dat jaar deelt zij mee dat zij opnieuw zwanger is. In mei 2008 bevalt zij van dochter Estelle. Om dat te vieren neemt zij de single Wonderen op, speciaal voor haar geschreven door Vader Abraham, goed voor een derde plaats in de Vlaamse Top Tien. De negende november van dat jaar stelt zij haar fonkelnieuwe cd “Durf te geloven” voor, een titel naar haar hart, want als zij ooit iets gedurfd heeft dan is het wel dat: geloven en blijven dromen en geloven dat die dromen ook uitkomen. Haar man, tevens haar manager, laat weten dat zij geen deal hebben kunnen sluiten met haar platenfirma ARS, ook geen financiële, en dat hun samenwerking wordt stopgezet. Wendy brengt haar album “Durf te geloven” dan ook in eigen beheer uit. Ook nu is de productie in handen van Patrick Hamilton.

“Kijk eens diep in mijn ogen” is de titel van haar autobiografie die in 2009 bij uitgeverij Roularta van de persen rolt, 168 pagina’s dik.  Om die release te promoten en extra in de verf te zetten, verschijnt de single Voor altijd en is zij naar haar vroegere platenstal Centropa teruggekeerd. Labelmanager Guy Beyers wordt haar manager, haar man Frans wordt haar roadmanager. Zij neemt ook een vertaling op van Il tape sur des bambous van Philippe Lavil, Hij is zo beroemd in een productie van haar vroegere producer Jack Rivers. Het jaar daarop viert zij haar vijftigste verjaardag en het feit dat zij twintig jaar op de planken staat. Zij doet dat met een concert in het Casino van Middelkerke. Twee jaar later zien we haar in alle bescheidenheid optreden in de intimistische theatertournee “Wendy Intiem” waarmee zij in het Casino Kursaal van Oostende van start gaat. Zij zingt, alleen begeleid door pianist Bart Buyle, liedjes die zij altijd graag had gezongen, aangevuld met een rist anekdotes. Als hulde aan haar man Frans en hun relatie brengt zij in 2011 het nummer Jij bent mijn leven uit, een vertaling van My Little Lady van The Tremeloes.

In Studio Manfred Recordings in het Nederlandse Etten-Leur neemt Wendy in de loop van 2013 nummers op bedoeld voor het album “Wendy zingt Dalida”, haar hommage aan deze bekende Franse zangeres. Manfred Jongenelis heeft de productie in handen en schrijft ook de arrangementen. Patrick Vandewattijne wordt als executive producer aangeduid. Muzikanten van dienst zijn onder meer Martijn De Laat, Bert Meulendijk en Nadia Mampaey. In haar voorwoord schrijft Wendy: “Wachten doet verlangen en geduld wordt altijd beloond! Ik ben trots dat ik jullie kan laten genieten van mijn nieuw album. Er werd al veel over gepalaverd, maar nu is ook tot mijn grote voldoening de daad bij het woord gevoegd!” Die daad zet zij om in covers van de bekendste Dalidaklassiekers vertaald door Peter Van Noort: Vlieg je mee, Gigi l’Amoroso, Oma gaat naar de disco. Het duet Paroles, Paroles dat Dalida samen met Alain Delon opnam, zingt Wendy Van Wanten voor deze gelegenheid samen met Winsor Harmon beter bekend als Thorne uit de soapserie “Mooi en meedogenloos”. Midden mei 2014 wordt Zomerdagdromen op single uitgebracht, een latinoklassieker die wij beter kennen als Besame mucho. Eerder werden al de liedjes Wat ik voel voor jou en Wat een avond op single uitgebracht. Dalida is voor haar een voorbeeld van doorzetten, ondanks de vele tegenslagen die zij in haar carrière moest verwerken. Wendy vergelijkt het met haar leven waarin zij vooral door de pers zwaar werd aangevallen, onder meer naar aanleiding van haar vermeende relatie met prins Laurent die eind 2013 nog maar eens werd opgerakeld. In 2014 pakt Wendy uit met de traditional Dit wordt mijn dag dat zij leent van Alexander Vertinski die het als Dorogoi dlinnoyu op plaat had gezet. Manfred Jongenslis neemt niet alleen de Nederlandse tekst, maar ook de productie voor zijn rekening.

De eerste mei 2014 heeft in “Het Fakkeltheater” in Antwerpen de try-out plaats van het theaterstuk “Calendar Girls” gebaseerd op deze bekende blootkalender. Wendy acteert aan de zijde van onder anderen Lulu Aertgeerts, Marleen Merckx, Karin Jacobs, Ann De Winne en Leah Thys.

 

tekst en research: Marc Brillouet

© 2015 Daisy Lane & Marc Brillouet

Reach out I’ll be there

Toen The Four Tops eind 1966 in Londen arriveerden voor een liveoptreden in “The Saville Theatre” waren zij aangenaam verrast door het enthousiasme waarmee het publiek hun nieuwe song Reach Out I’ll Be There onthaalde. Hun leadzanger Levi Stubbs was zo onder de indruk van die ontvangst dat hij meteen nadien een nieuwe deal sloot voor een concert in Engeland enkele maanden later toen zij konden uitpakken met hun volgende hitsingle Standing in the shadows of love.

De zevenentwintigste juli 1966 legden The Four Tops in “Studio A Hitsville U.S.A.” de laatste hand aan wat een van hun grootste hits zou worden Reach Out I’ll Be There. De jaren voordien waren bij Motown echte hoogtijdagen geweest waarin niet alleen grote hits werden gescoord, maar waarin ook de studio’s werden gemoderniseerd, van de meest recente technische snufjes voorzien en dat was te horen ook. Popmuziek was inmiddels, vooral dankzij de steun van The Beatles, volwassener geworden. In 1966 pakten zij uit met een elpee die een mijlpaal betekende in de wereld van de popmuziek “Revolver”, daarop van antwoord gediend in Amerika door The Beach Boys met “Pet Sounds”. In Amerika werd ook de soul meer matuur. De studio’s gingen almaar meer hun stempel zetten. Denken we maar aan The Muscle Shoals Studio, de Stax Studio in Memphis en de Motown Studio’s in Detroit.

Toen het gouden schrijverstrio van Tamla Motown Eddie Holland, Lamont Dozier en Brian Holland met het nummer Reach Out I’ll Be There bezig waren, wisten zij niet dat zij de grootste Tamla Motown-hit ooit in Engeland zouden afleveren. Het verhaal wil dat Brian en Lamont zij aan zij aan de piano zaten toen zij dit schreven en in die song op zoek gingen naar het antwoord op de vraag “Wat willen vrouwen eigenlijk van hun partners?” Zij hadden al een dergelijke oefening uitgeprobeerd in het nummer Ask The Lonely. Achteraf gaven Holland en Dozier toe dat zij zich qua titel hadden laten inspireren door Reach Out For Me dat Burt Bacharach en Hal David al in 1964 hadden geschreven en waarmee Dionne Warwick toen een hit scoorde. Wanneer er in die jaren zestig bij Tamla Motown songs werden opgenomen, moest dat zo snel mogelijk, bijna in een ijltempo. Er werden daar letterlijk hits aan de lopende band ingeblikt. Iedereen keek dan ook verbaasd dat toen The Four Tops in de studio arriveerden zij pas twee uur later de klus hadden geklaard. Achter de microfoon stonden Levi Stubbs en zijn kompanen: Abdul Fakir, Renaldo Benson, Lawrence Payton en als backings The Andantes (Jackie Hicks, Marlene Barrow en Louvain Demps). Na méér dan honderdtwintig minuten geconcentreerd zingen, vonden de producers van dienst Brian en Lamont het oké. Een van hun eerdere hits I Can’t Help Myself  bijvoorbeeld dat zij enkele maanden voordien hadden ingezongen, stond in twee takes op band, terwijl dat met de opvolger It’s the Same Old Song nog sneller ging.

Op zoek naar een opvallende intro voor Reach Out I’ll Be There kwamen de heren producers op de idee gewoon met hun beide handen op een houten stoel te kloppen om op die manier de beat wat te accentueren en de fluit die je aan het begin hoort, wordt bespeeld door de dertienjarige Dayna Hartwick. Die intro wordt zogezegd gedragen door de funky bas van James Jamerson, maar dat verhaal klopt niet, want uiteindelijk zal zijn inbreng niet gebruikt worden, maar wel de partij die Carol Kaye voor haar rekening nam. Zij weet ons nog te vertellen dat haar baspartij werd uitgeschreven door Gene Page die later zowat alle arrangementen voor Barry White zal neerpennen. De rest van de begeleiding wordt geleverd door de alomtegenwoordige studioband The Funk Brothers. Levi Stubbs, die tot dan toe altijd de leadvocals voor zijn rekening nam, stond weigerachtig tegenover dit avontuur. Hij had liever dat iemand van de jongens de klus deze keer zou klaren, maar daar wilden Holland en Dozier niets van weten. Zij wisten dat Levi erg hoog kon uitpakken met zijn stem. Hij had dat al eerder laten horen in een song als I Can’t Help Myself en zij wilden dat hij dat deze keer nog eens overdeed. Een goede vondst van Levi, die uiteindelijk toch toegeeft en graag zijn tanden in het nummer wil zetten, is dat hij vooraleer hij het refrein inzet met een opzwepende “hah” begint. Dat geeft het nummer meteen een lekkere drive.

Wij merken aan de producties uit die tijd dat er bij Tamla almaar meer gedacht wordt in termen van arrangementen. De nummers worden steeds beter in de diepte uitgewerkt. Ook durven de producers al eens vaker van  tempo te wisselen binnen één song, dat maakt het muzikale avontuur alleen maar spannender. De songs klinken daardoor ook minder vlak. Qua productie mogen we bij Reach Out I’ll Be There spreken van een soort “real wall of sound” zoals Berry Gordy Jr. later zal toegeven. Dat hadden zij leuk afgekeken van Phil Spector die op geen instrument méér of minder keek tijdens zijn producties, alleen gingen ze bij Motown vaak op zoek naar eenvoudige, goedkope middelen zoals dat klappen met de handen op een houten stoel of het slaan met een hamer tegen een doodgewone fietsketting. Het was uiteindelijk het effect dat telde!

De achttiende augustus 1966 wordt Reach Out I’ll Be There in Amerika op single uitgebracht, gekoppeld aan Until You Love Someone. De vijftiende oktober staat het nummer op één in Billboard’s Hot One Hundred nadat het The Association en hun nummer één Cherish aan de kant had geschoven. De negenentwintigste oktober worden The Four Tops afgelost door Question Mark & The Mysterians die op hun beurt bovenaan mogen staan met 96 Tears. De dertiende oktober staan The Four Tops in Engeland op één te glunderen. Het zal voor hen bij die ene keer blijven dat zij in de UK helemaal boven in de Top Veertig staan. In Nederland belandt Reach Out I’ll Be There de vijftiende oktober op de achtste plaats in de Top Veertig en bij ons de negentiende november op plaats tien in de Top Dertig.

tekst en research: Marc Brillouet

© 2015 Daisy Lane & Marc Brillouet

Will Ferdy

Tijdens de allereerste editie van “De Eregalerij” in het Casino van Knokke in 2000 werd Will Ferdy genomineerd voor zijn liedje Christine. Een jaar later mocht hij tijdens het tweede gala een “Ereplaats voor een leven vol muziek” aan zijn palmares toevoegen. Nog eens drie jaar later, in 2004, werd Christine definitief toegevoegd aan de Eregalerij van Vlaamse klassiekers. Dat palmares is gevuld met een hele rist liedjes die voor het merendeel op plaat en/of cd zijn bewaard. In de loop van zijn carrière nam Will drieënveertig 78-toerenplaten op, zeventig singles, achtenveertig elpees, zevenendertig cd’s én zijn een groot deel van zijn bekendste liedjes op zo’n vijfenvijftig compilatie-albums terug te vinden. Ferdy heeft dus een rijk gevulde, vaak eigenaardige, carrière achter de rug. Hij heeft niet de reputatie een hitmaker te zijn. Zijn liedjes braken pas jaren later door, maar dan werden het ook blijvers, doorbloeiers, echte Vlaamse evergreens. Van Christine en Het Schrijverke werden intussen immers méér dan tweehonderdduizend exemplaren verkocht. In zijn boek “Ik hou van jou” omschrijft Manu Adriaens, Will Ferdy als een menselijke combinatie van vakmanschap, integriteit en moed.

 

Will werd de negende maart 1927 als Werner Ferdinande in Gent geboren, hetzelfde jaar als Jo Leemans! Hij had nog een zus die zeven jaar ouder was dan hij. Voor hem was nog een zusje geboren, maar die overleed op driejarige leeftijd. Geen wonder dat toen Werner werd geboren hij door zijn moeder van ‘s morgens tot ‘s avonds werd bepamperd en vertroeteld uit angst dat hem toch maar iets zou overkomen. Werner zong reeds als kind. Hij had een mooie sopraanstem en het was vooral zijn vader die hem in dat zingen aanmoedigde. Tino Rossi en Joseph Schmidt waren zijn voorbeelden en idolen. Wanneer hij in de bioscoop de  film “Ein Stern fällt vom Himmel” met Joseph Schmidt in de hoofdrol ziet,  gaat hij meteen nadien thuis de titelsong nazingen  in een soort Duits waarvan Goethe stevig de wenkbrauwen zou fronsen. Will herinnert zich nog goed hoe hij haast elke dag aan de radio gekluisterd zat om toch maar niks te missen van een recital van de Italiaanse tenor Beniamino Gigli, live uitgezonden vanuit de opera in Gent.  Maar dat zingen hield hem toen niet echt bezig, hij koesterde nog geen plannen daaromtrent.  Hij kampte trouwens met enorme plankenkoorts. Hij was té bedeesd om voor een publiek op te treden. Pa was tekenaar bij het Ministerie van Openbare Werken en had graag gezien dat zijn zoon in zijn kielzog zou meevaren. Dat interesseerde hem helemaal niet. Eigenlijk wou hij liever missionaris worden, hij had op film van hun avontuurlijk bestaan al iets mogen voorproeven. Hij komt aan de kost als klerk bij de firma “Vynckier & Co” aan de Nieuwe Vaart in Gent, producent van bakelieten kastjes en dito toebehoren voor elektriciteitsinstallaties. Tijdens één van hun personeelsfeestjes mag Werner optreden en het is één van de bedienden, madame Irène, die vindt dat hij de voornaam Werner maar moet inruilen tegen Will, dat klinkt beter. Ferdinande vindt zij ook maar niets en dat wordt Ferry. Will Ferry was daarmee geboren. Hij is negentien wanneer hij het “Will Ferry Gezelschap” opricht. Hun eerste voorstelling dateert van de maand oktober 1945 wanneer zij op de planken staan met “Schlagerparade 1945″. Het gezelschap bestaat op dat moment uit: Will Ferry, Reddy Clems en Lil Larant, muzikaal begeleid door het orkest van Bob James. Toen waren het nog geen revues, maar eerder cabaretprogramma’s die er gebracht werden. Na een poosje blijft alleen Ferry over, maar weet het gezelschap in stand te houden door op zoek te gaan naar nieuw talent. Er wordt qua bezetting vlot gewisseld. Passeren, naast Will,  onder meer de revue: Danny Norton, hoofdanimator en regisseur van het gezelschap, Frank Corry, Jean Laurel en Wim Bakker,  de humoristen van de groep, en Jackie Wilking, de conferencier en zanger van fijnzinnige levensliedjes. De oudste van de groep telt niet méér dan tweeëntwintig lentes. Zij brengen naar Nederlands voorbeeld avondvullende revues. In het ledenblad “Katholiek Jonge Wacht” van de dertiende januari 1946 lezen wij dat Will Ferry met een nieuwe voorstelling uitpakt “Morgen gaat het beter” begeleid door het orkest Optimist en met Herman Roger, Marc Timor en Leo Lamon, om maar aan te geven dat ook nieuw talent in die revues een kans kreeg.

Die voorstellingen bestonden voor het merendeel uit eigen werk, wat dan ook hun grootste verdienste in die tijd was. Zij stonden erop dat het dialect aan de kant werd geschoven en dat er  ”beschaafd Nederlands ” werd gesproken. In 1947 neemt Will voor een tijdje afscheid omdat hij onder de wapens moet. Hij had eerder al een paar keer opgetreden in het militair hospitaal van Gent waar een aanwezige kolonel beloofde ervoor te zorgen dat Will tijdens zijn legerdienst bij de Welfare terechtkomt, de culturele ontspanningstroepen van het Belgische leger, waar hij de smaak van het zingen pas echt te pakken krijgt en besluit van zingen zijn beroep te maken. Binnen de Welfare treedt hij vaak in Duitsland op voor de daar verblijvende Belgische militairen en hun families. Hij wordt tijdens zijn optredens begeleid door orkesten bestaande uit muzikanten die op dat moment ook hun dienstplicht volbrengen, onder andere Walter Vandersmissen. Het repertoire van Will bestaat hoofdzakelijk uit liedjes van Charles Trenet en Luis Mariano. Bij de Welfare leert hij eveneens pianist Roland Thyssen kennen met wie hij uren aan een stuk liedjes instudeert en met wie hij zijn zangtechniek perfectioneert.   In 1948 zwaait Will af en keert naar het theater terug met “Schlagerparade 1948″. Op het programmablaadje van toen lezen wij “Het Ferry Gezelschap stelt voor: “Schlagerprade 1948″, een avond met ons! Een kleinkunstrevue in vierentwintig taferelen met medewerking van de grote vedette van het lied Will Ferry, aan de vleugel begeleid door Roland Thyssen en het amusementsorkest Joe Stepman. Voorts Danny Norton, Jane Andrea, Frank Corry, Jean Laurel, Wim Bakker en Jackie Wilking”.

Voor zo’n avond betaalde je toen vijf frank, het programmaboekje inbegrepen. Will gaat ook gedurende drie maanden aan de slag als presentator-zanger in de Antwerpse “Ancienne Belgique”. Hij mag daar bekende artiesten aankondigen zoals: Rina Ketty, Line Renaud, André Claveau, Lucienne Boyer én niet te vergeten onze eigen La Esterella die daar zo’n beetje kind aan huis is.  De “Ancienne Belgique” is voor Will een echte leerschool. Hij leert hier de showbizz ook achter de schermen kennen. Will treedt dus onder de naam Will Ferry op, maar om verwarring met de Nederlandse auteur Ferry te vermijden, noemt hij zich voortaan Will Ferdy. Hij heeft intussen muziekuitgever Jacques Klüger een bezoekje gebracht die hem in contact brengt met de Franssprekende Emile Deltour, op dat moment artistiek directeur bij het platenlabel Decca. Na een proefopname wordt beslist dat Will het liedje Nacht over Java van de Nederlandse componist Jack Bess op een 78- toerenplaat mag uitbrengen met op de B-kant het door hemzelf geschreven Filomeentje. Als producer gaat hij van dan af nauw samenwerken met Achilles Palmans. Will gaat ook live optreden als solozanger. Mama gaat altijd mee om onder andere zijn programmaboekjes te verkopen. Papa houdt zich voorlopig nog op de achtergrond. Hij heeft namelijk schrik dat zijn zoon door het publiek niet aanvaard zal worden en hij wil dat niet meemaken.  Pas jaren later, wanneer Will een echte vedette is geworden, komt pa af en toe eens langs tijdens een optreden. Hij gaat zelfs na een tijdje de fanmail van Will beantwoorden. Wat die angst betreft: het heeft jaren geduurd vooraleer Will zich op de bühne thuis zal voelen. Hij vreesde al van het begin af dat het publiek hem niet goed zou vinden, zijn liedjes niet zou lusten. Wegens die angst staat hij vaak verkrampt op het podium wat zijn charisma dan weer niet ten goede komt.

Met de regelmaat van een klok blijft Will op het einde van de jaren veertig platen uitbrengen. De liedjes an sich zijn geen hoogvliegers, maar het publiek reageert behoorlijk enthousiast. Bij de oude molen, ‘tMeisje van de buren, Zend hen nog eens een briefje, Moesjemamie moedertje zoet en Voorbij worden graag beluisterd. In 1951 krijgt Will Ferdy van zijn producer Achilles Palmans een plaat voorgeschoteld Steppin’ out, gespeeld door Lenny Dee op hammondorgel en geschreven door Billy Starr, met de vraag er een tekst bij te verzinnen, want in de balzalen is dat nummer in de instrumentale versie al een echte hit.  Via uitgever Jacques Klüger komen zij iets later te weten dat Jan Verbraeken er intussen ook een tekst voor geschreven heeft. Er wordt beslist dat zij beiden hun versie op plaat zetten. Voor Verbraeken wordt het een niemendalletje, voor Will Ferdy zijn eerste grote hit. Hij maakt van Steppin’ Out de meezinger Zie-de ge me gère. Het nummer wordt zo’n succes dat hij er meteen een gelijknamige show aan vastkoppelt waarmee hij de boer op gaat. Rijk is Will van die hit niet geworden, want hij kreeg geen royalties uitbetaald. Hij kreeg voor de opname een vergoeding van 500 Belgische franken en daarmee was de kous af en achteraf wat auteursrechten. In die tijd ging Will vaak op tournee met een nagenoeg vast gezelschap: het duo Berry met daarin Jenny en Roger Bracke, het danskoppel Harry en Lauretta, de komiek Theo Daese en orkestleider en pianist Emiel Verwilst.  Met zijn plaatjes blijft hij voorlopig het voorzichtige en voorspelbare pad bewandelen, liedjes zoals: Matroosje, Madeleintje, Jalouzie, Rozen zo rood, De meisjes van hier, Lady of Spain, M’n schatteke, Carolientje enz… allemaal op achtenzeventig toeren uitgebracht. Daarmee weet hij zich in de eerste helft van de jaren vijftig te omringen met een stevige en trouwe aanhang, al blijft hijzelf dwepen met het Franse chanson. Zijn voorkeur gaat uit naar een zanger als Charles Trenet. Die bracht pittige liedjes mét inhoud. In zijn  stoutste dromen wil Ferdy de Vlaamse Trenet worden. Maar na een tijdje gaat hij toch op zoek naar een eigenheid en zorgt ervoor dat Will Ferdy almaar meer herkenbaar wordt.

In 1953 heeft Will Ferdy de typetjes Peterke en Pépé gecreëerd, die iets later worden opgevolgd door Peterke en Pol. Die typetjes die hij met de nodige stemwisselingen brengt, vergen veel van zijn stembanden en hij ziet zich jaren later genoodzaakt ze in de kast op te bergen. Dat Peterke was eerder toevallig ontstaan toen hij op zekere dag in Bazel-Waas moest optreden, daarbij begeleid door pianist Emiel Verwilst. Op een bepaald moment zingt Will het door hemzelf geschreven Suzy is Française en geraakt op het einde van het liedje compleet zijn tekst kwijt. Om zich uit die nare situatie te redden, brabbelt hij een paar stopwoordjes na mekaar, daarbij denkend aan een nummertje van zijn  collega Suzy Marleen die op haar repertoire een nummer had staan waarin zij een fabel vertelt met de stem van een klein meisje. Zonder erbij na te denken, begint Will met de stem van een kleine jongen wat nonsens uit te slaan en merkt dat het publiek daar enthousiast op reageert. Vanaf dat moment was Peterke geboren.

In 1954 neemt hij in een weldoordachte poging het ernstiger nummer Het regent in de straten op. Hij wil méér voor het betere lied gaan. Hij moet echter die stijl om succes te blijven scoren blijven combineren met zijn schlagertjes. Het publiek geraakt daardoor het noorden kwijt en haakt deels af.  In 1955 breekt hij bescheiden door in Nederland wanneer hij in de shows van Wim  Sonneveld mag opduiken. Sonneveld treedt in het Kurhaus in Scheveningen op. In het eerste deel mag Will de planken en het applaus delen aan de zijde van Conny Stuart, Joop Doderer en de Amerikaanse zanger Freddy Hamilton. Hij had daarvoor al samen met Wim opgetreden in het theater “DeLaMar” in Amsterdam. Dat theater had Wim in 1952 nieuw leven ingeblazen. Het zou later bekend worden omdat Sonneveld en Wim Kan hier hun nieuwjaarsconferences brachten.

Op platengebied is de periode 1954-1960 niet echt vermeldenswaard. Wimpels in de masten, Een soldaat, Land aan de Noordzee, De schoonste liefde enz… leveren niet één keer een hit op. In 1957 is er op het Philips label in een laatste poging om te scoren nog de single Calypso Italiano, een vertaling van een liedje van Lou Monte door Erik Franssen en Van Aleda. Will komt financieel gelukkig aan de bak door zijn optredens voor VRT- radio in cabaretprogramma’s als “Kop en staart” en “Weg met de zorgen”.

Na een tijdje weigert Will qua plaatopnamen halsstarrig nog langer alledaagse, hitgevoelige liedjes uit te brengen, dus zet zijn platenfirma hem op non-actief. Tussen 1957 en 1960 zijn er in zijn discografie dan ook geen opnamen terug te vinden. In 1960 is Ferdy helemaal terug van een aantal jaartjes weggeweest. Op het Champ label brengt hij in 1960 de eepee (een single met vier tracks) “Liedjes uit Will Ferdy’s One Man Show ’60″ uit met daarop Appelhistorie, Geld Geld Geld, De duivel en Het Schrijverke. Will Ferdy wil koste wat het kost het gedicht “Het Schrijverke” van Guido Gezelle op muziek zetten en op plaat uitbrengen, maar geen enkele firma heeft er oren naar. Op dit label worden in die tijd ook de singletjes van Rocco Granata uitgebracht met wie hij hier nader kennismaakt. Rocco duikt trouwens zo meteen nog in dit verhaal op. Met het oog op het Eurovisiesongfestival zoekt de VRT in 1963 een geschikt nummer voor deelname aan dit intussen immens populaire liedjesfestival.  Er wordt geselecteerd uit negen voorronden met telkens twaalf kandidaten. Deelnemers zijn onder andere Bob Benny, Enny Denita, Freddy Sunder, Jean Walter, Jo Leemans en Will Ferdy. Zes kandidaten betwisten de finale: derde wordt Rina Pia met Er speelt een orgel, tweede Lize Marke met Luister naar de wind en eerste Jacques Raymond met Waarom. Will Ferdy viel onderweg vrij snel uit de boot. In Londen eindigt Jacques Raymond de drieëntwintigste maart 1963 op de tiende plaats. Denemarken wint met het nummer Dansevise gebracht door Grethe en Jörgen Ingmann.

In 1964 vertaalt Will Le moribond van Jacques Brel en neemt het op in een productie van Eric Smets op het Delta Label, in de maand maart van 1961 opgericht door de Nederlander Hans Kellerman. Op dit label worden ook de liedjes van onder meer Marc Aryan en Alberto Cortez verdeeld. Vaarwel Emiel wordt vaak door de programmasamenstellers gedraaid, maar geraakt niet in de Vlaamse Top Tien. Intussen had Rocco Granata, om precies te zijn de achttiende augustus 1962, zijn eigen muziekuitgeverij opgericht “Granata Music Edition” en in 1964 zijn eigen platenlabel “Cardinal Records” opgericht. Op dit label zullen Louis Neefs, Miel Cools, Marva, De Elegasten en veel later Sarah Bettens hun liedjes uitbrengen. Rocco tikt ook Will Ferdy op de schouders met de vraag of hij niet bij zijn platenstal wil komen. In 1965 brengt Ferdy op dat label De stervende opnieuw uit, gekoppeld aan drie nieuwe liedjes: De molens van het Vlaamse land, ‘t Was in Ieper of in Veurne en Van Brugge naar Damme. Een deel van die liedjes werd  samen met het orkest van Francis Bay opgenomen.

De golden sixties worden voor Will Ferdy letterlijk zijn gouden jaren  met als gouden uitschieter Christine, van de eerste tot de laatste letter en noot een waargebeurd verhaal. Een liedje dat eigenlijk over zijn homofiele relatie ging, maar je outen kon en mocht in die tijd niet. Will schreef het liedje toen hij zijn vriend na een jarenlange relatie weer terugzag. De tekst is letterlijk een weergave van zoals de situatie zich toen tijdens die ontmoeting voordeed. De naamkeuze is louter toevallig en het bleek achteraf een goede gok te zijn, want waar Will ook optreedt, dat liedje blijft aan hem kleven, het is een vaste waarde geworden in zijn repertoire. Ook dit liedje produceerde Will samen met Eric Smets. Jaren later verschijnt pas de definitieve versie van Christine op cd onder de titel Mijn vriend. Zo had het al die jaren in het hoofd van Will rondgespookt en zo was het in eerste instantie ook bedoeld. Het was voor hem een hele bevrijding toen hij dit in deze versie aan zijn fans en de rest van Vlaanderen kon laten horen. In 2000 verschijnt er op zijn eigen label WFP Records een cd met daarop zes verschillende versies van Christine: de officiële versie, die in het Engels, het Frans, het Duits, het Gents en de parodie Christine Nu, alle in een arrangement van Bert Müller.

Na Christine pakt Will in 1966 op het Cardinal label uit met het lied Belijdenis dat hij samen met Al Rimont had geschreven. Dat liedje was al vijf jaar eerder op het Olympia Label op de eepee “Poëtische liedjes” verschenen met daarnaast ook de nummers: Zusterke Begijn, Avond in de haven en Die avond en die roze. In 1966 wordt de driejaarlijkse prijs “De Grote Prijs Will Ferdy” voor het eerst op het getouw gezet. Achter deze competitie scharen zich De Gazet van Antwerpen en Cardinal Records. Veertig kandidaten traden toen op in acht steden. Per stad werd dadelijk één winnaar aangeduid die bekroond werd met een zilveren medaille en gelijk doorstootte naar de halve finale. Vijf geselecteerde kandidaten betwistten uiteindelijk de overwinning in een boeiende finale. Uitgangspunt van deze prijs was een zoektocht naar degelijk Nederlandstalig talent. De eerste editie wordt door Ronny Davis gewonnen. De laatste editie had in 1988 plaats met de jaren tussendoor als bekende winnaars: Frank Dingenen, Jan Puimège en Raf en Mich Walschaerts, beter bekend als Kommil Foo.

Zelf heeft Will nooit om prijzen verlegen gezeten. In 1967 ontvangt hij met trots “De Eugeen De Ridderprijs” van Sabam voor zijn totale oeuvre. In 1968 neemt hij samen met het orkest van Francis Bay de elpee “Ferdy ‘ 68″ op met in het totaal dertien liedjes met als uitschieter zijn versie en aangepaste tekst van Het Vlakke Land van Jacques Brel. Ook de nummers Ik verlang naar jou en Liever lief zijn uit dat album zullen snel nadien op single worden uitgebracht. In 1970 brengt platenfirma Arcade het album “De beste van Will Ferdy” op de markt. Omdat de Nederlandse taal hem na aan het hart ligt en hij zich ontzettend inzet om de Nederlandse taal de plaats te geven die haar toekomt, neemt Will in 1971 een ganse elpee op met uitsluitend composities van zijn vechtende evenknie, wat betreft de Vlaamse kwestie zullen wij het maar even noemen, Armand Preud’homme. Het album heet dan ook toepasselijk “Will Ferdy zingt Armand Preud’homme”. Twaalf bekende liedjes van deze Limburgse componist met als single Mijn heerlijk Kempenland. Op deze plaat, die door Rocco Gra